Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Bölünebilme Kuralları Soruları

AB iki basamaklı doğal sayı olmak üzere,
AB = A² + 4B
olarak tanımlanıyor.
5. XY ve XZ iki basamaklı doğal sayılardır.
XY XZ) = 32
CO
eşitliğini sağlayan kaç farklı XZ sayısı vardır?
A) 60
B) 54
C) 45
D) 18
E) 9
3
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
AB iki basamaklı doğal sayı olmak üzere, AB = A² + 4B olarak tanımlanıyor. 5. XY ve XZ iki basamaklı doğal sayılardır. XY XZ) = 32 CO eşitliğini sağlayan kaç farklı XZ sayısı vardır? A) 60 B) 54 C) 45 D) 18 E) 9 3
AYT MATEMATİK SORU BANKAS
2.
4 kız ve 3 erkek öğrenci arasından 3 kişilik bir ekip oluşturu-
lacaktır.
Buna göre, bu ekiplerin kaç tanesinde 1 kız, 2 erkek öğ-
renci bulunur?
A) 7
B) 9
(3)
C) 12
D) 18
E) 21
A
L
2
5
392
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
AYT MATEMATİK SORU BANKAS 2. 4 kız ve 3 erkek öğrenci arasından 3 kişilik bir ekip oluşturu- lacaktır. Buna göre, bu ekiplerin kaç tanesinde 1 kız, 2 erkek öğ- renci bulunur? A) 7 B) 9 (3) C) 12 D) 18 E) 21 A L 2 5 392
akinihop exinoso prise 0.028 p
sichep etog etisa xaqido aisee.
ement dispild hauteulo oti helemano
co juicin
21. a ve b gerçel sayıları için,
sil hens
lal = 2b
Tibollemsfeög insmes unob lissa A (A
hibkell s/blet OT ise 2 (8
4a - lbl = 14
og mogublo
olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?
568
A) 8
B) 7
Asmas plasy
C) 6
D) 9 E) 4
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
akinihop exinoso prise 0.028 p sichep etog etisa xaqido aisee. ement dispild hauteulo oti helemano co juicin 21. a ve b gerçel sayıları için, sil hens lal = 2b Tibollemsfeög insmes unob lissa A (A hibkell s/blet OT ise 2 (8 4a - lbl = 14 og mogublo olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? 568 A) 8 B) 7 Asmas plasy C) 6 D) 9 E) 4 Diğer Sayfaya Geçiniz.
SORU 20
Aşağıdaki görselde bir çikolata fabrikasında paketleme yapan
Aykut, Burhan ve Cemil isimli üç ustanın her bir turdaki çalış-
ma düzenleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.
Aykut usta
Burhan usta
Çalışma: 24 dk
Çalışma: 32 dk
Mola: 6 dk 30 Mola: 8 dk 40
de
Cemil usta
Çalışma: 40 dk
Mola: 10 dk
Her biri çalışırken dakikada 1 ürün paketleyen bu ustalar aynı
anda çalışmaya başlıyorlar. Herhangi bir usta, bir turu tamam-
ladığı anda yeni bir tura başlamaktadır.
Aykut ustanın 100 adet paketi tamamladığı anda üç usta
da çalışmayı bıraktığına göre, Burhan ve Cemil usta top-
lam kaç paket yapmıştır?
B
Ş
r
ematik
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
SORU 20 Aşağıdaki görselde bir çikolata fabrikasında paketleme yapan Aykut, Burhan ve Cemil isimli üç ustanın her bir turdaki çalış- ma düzenleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Aykut usta Burhan usta Çalışma: 24 dk Çalışma: 32 dk Mola: 6 dk 30 Mola: 8 dk 40 de Cemil usta Çalışma: 40 dk Mola: 10 dk Her biri çalışırken dakikada 1 ürün paketleyen bu ustalar aynı anda çalışmaya başlıyorlar. Herhangi bir usta, bir turu tamam- ladığı anda yeni bir tura başlamaktadır. Aykut ustanın 100 adet paketi tamamladığı anda üç usta da çalışmayı bıraktığına göre, Burhan ve Cemil usta top- lam kaç paket yapmıştır? B Ş r ematik
7.
40 kişilik bir öğrenci grubuna dağıtılacak defterlerle
ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
• Tüm defterler kız öğrencilere dörder, erkek
öğrencilere beşer defter olmak üzere
dağıtılabilmektedir.
• Tüm defterler kız öğrencilere altışar, erkek
öğrencilere ikişer defter olmak üzere
dağıtılabilmektedir.
Buna göre, sınıfta kaç kız öğrenci vardır?
A) 16
B) 24 C) 28
D) 32
E) 36
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
7. 40 kişilik bir öğrenci grubuna dağıtılacak defterlerle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. • Tüm defterler kız öğrencilere dörder, erkek öğrencilere beşer defter olmak üzere dağıtılabilmektedir. • Tüm defterler kız öğrencilere altışar, erkek öğrencilere ikişer defter olmak üzere dağıtılabilmektedir. Buna göre, sınıfta kaç kız öğrenci vardır? A) 16 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36
1
sayılar 9. Bir A tam sayısının pozitif tam sayı çarpanları küçükten
büyüğe doğru sırasıyla yazıldığında
raka-
vor.
TYT/Temel Matematik
b5
1, a, b, c, d, e, f, g, A
dizilimi elde edilmektedir. Örneğin
A=4 → 1, 2, 4
A = 12 1, 2, 3, 4, 6, 12
A sayısının dizilimindeki d çarpanın değerinin 15 ol-
duğu biliniyor.
Buna göre f çarpanının değeri kaçtır?
A) 75
B) 45 C) 30
D) 25 E) 20
11.
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
1 sayılar 9. Bir A tam sayısının pozitif tam sayı çarpanları küçükten büyüğe doğru sırasıyla yazıldığında raka- vor. TYT/Temel Matematik b5 1, a, b, c, d, e, f, g, A dizilimi elde edilmektedir. Örneğin A=4 → 1, 2, 4 A = 12 1, 2, 3, 4, 6, 12 A sayısının dizilimindeki d çarpanın değerinin 15 ol- duğu biliniyor. Buna göre f çarpanının değeri kaçtır? A) 75 B) 45 C) 30 D) 25 E) 20 11.
D
11. A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar
olmak üzere,
ABC, ACB, BAC, BUSYM
üç basamaklı doğal sayılarından ikisi 4'e, diğer ikisi
5'e tam bölünmektedir.
Buna göre, A + B + C toplamı kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
10
12
13
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
D 11. A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, ABC, ACB, BAC, BUSYM üç basamaklı doğal sayılarından ikisi 4'e, diğer ikisi 5'e tam bölünmektedir. Buna göre, A + B + C toplamı kaçtır? A) B) C) D) E) 10 12 13
TYT/Temel Matematik
1. m
11. b
m
a-2
bölme işlemleri,
C) I ve II
6
X
m+b
a
III. a
ifadelerininden hangilerinin sayısal değerinin
bulunması için yeterlidir?
A) Yalnız I
6
x+3
E) I ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
TYT/Temel Matematik 1. m 11. b m a-2 bölme işlemleri, C) I ve II 6 X m+b a III. a ifadelerininden hangilerinin sayısal değerinin bulunması için yeterlidir? A) Yalnız I 6 x+3 E) I ve III B) Yalnız II D) II ve III
eminde A noktasındaki
ekil 2'deki görüntü
-2x422)=x-2)
24-80
E) 9
gerçel sayısı n çift
anıyor.
3<x<5
-bcy (3
- 3
(y+6)= (-)
(y-3)=
(9-3)=
+
sayı değeri
93 ↓
8x+1=31
2 L.
10 24
8.
2x+2=3)
A
X
32 7
5
olarak tanımlanıyor.
Örneğin,
127
A
= "A sayısının x sayısına bölümünden elde ed
bölüm ile kalanın toplamı"
0789
A
X
A bir tam sayı olmak üzere,
N
y
81LX
4 olduğundan
=
221
= 4
A3
5
eşitliğini sağlayan A değeri için,
5
olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplam
kaçtır?
A) 10 B) 12
y = 31 0150 127 131
1254 4
3√
127
32
7
C) 16
6
2000
"ALS
ALS
PS
X+3=31
10-0
= 4+5=9
3) 15
D) 28
E) 38
X=28
X=14
2x+3=3
Diğer sayfaya
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
eminde A noktasındaki ekil 2'deki görüntü -2x422)=x-2) 24-80 E) 9 gerçel sayısı n çift anıyor. 3<x<5 -bcy (3 - 3 (y+6)= (-) (y-3)= (9-3)= + sayı değeri 93 ↓ 8x+1=31 2 L. 10 24 8. 2x+2=3) A X 32 7 5 olarak tanımlanıyor. Örneğin, 127 A = "A sayısının x sayısına bölümünden elde ed bölüm ile kalanın toplamı" 0789 A X A bir tam sayı olmak üzere, N y 81LX 4 olduğundan = 221 = 4 A3 5 eşitliğini sağlayan A değeri için, 5 olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplam kaçtır? A) 10 B) 12 y = 31 0150 127 131 1254 4 3√ 127 32 7 C) 16 6 2000 "ALS ALS PS X+3=31 10-0 = 4+5=9 3) 15 D) 28 E) 38 X=28 X=14 2x+3=3 Diğer sayfaya
27.-29. Soruları Aşağıdaki Bilgilere
Göre Cevaplayınız.
Elif 155'ten başlayarak ileriye üçer ritmik, Naz
290'dan başlayarak geriye sekizer ritmik saymak-
tadır. Elif'in ilk söylediği sayı 155, Naz'ın ilk söyle-
diği sayı 290'dır.
27. Elif aşağıdaki sayılardan hangisini söylemez?
A) 185 B) 191 C) 206
D) 214 E245
51
214
ss
-ISS
459
69
190
2.45
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
27.-29. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Elif 155'ten başlayarak ileriye üçer ritmik, Naz 290'dan başlayarak geriye sekizer ritmik saymak- tadır. Elif'in ilk söylediği sayı 155, Naz'ın ilk söyle- diği sayı 290'dır. 27. Elif aşağıdaki sayılardan hangisini söylemez? A) 185 B) 191 C) 206 D) 214 E245 51 214 ss -ISS 459 69 190 2.45
7.
1
5
2
6
3
7
C)
5
10
Yukarıda, üzerinde sayıların bulunduğu mavi ve yeşil kart-
lar verilmiştir. Bu kartlar aşağıdaki kurallara göre yan yana
diziliyor:
N/.
7
Herhangi iki mavi kart yanyana gelmeyecektir.
• Kartlar soldan sağa doğru dizilecek ve herhangi bir mavi
kartın numarası yanındaki yeşil kartların numarasını tam
bölecektir.
Buna göre, bu dizilim gerçekleştiğinde ortadaki kartın
numarasının sağ ve sol baştaki kartların numaraları
toplamına oranı kaçtır?
A) 2
D) //
E)
-15
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
7. 1 5 2 6 3 7 C) 5 10 Yukarıda, üzerinde sayıların bulunduğu mavi ve yeşil kart- lar verilmiştir. Bu kartlar aşağıdaki kurallara göre yan yana diziliyor: N/. 7 Herhangi iki mavi kart yanyana gelmeyecektir. • Kartlar soldan sağa doğru dizilecek ve herhangi bir mavi kartın numarası yanındaki yeşil kartların numarasını tam bölecektir. Buna göre, bu dizilim gerçekleştiğinde ortadaki kartın numarasının sağ ve sol baştaki kartların numaraları toplamına oranı kaçtır? A) 2 D) // E) -15
12. 460 TL; yaşları 6, 7, 10 olan üç çocuğa yaşları ile doğru oran-
tılı olarak paylaştırılıyor.
Aynı para miktarı, 2 yıl sonra yaşları ile ters orantılı olarak pay-
laştırılıyor.
Buna göre, ikinci durumda;
I. Ortanca kardeş, ilk duruma göre 20 TL fazla alır.
II. Büyük kardeş, ilk durumda küçük kardeşin aldığı mik-
tar kadar alır.
III. Küçük kardeş, ortanca kardeşten 40 TL fazla alır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
É) Il ve m
B) I ve II
D) I ve III
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
12. 460 TL; yaşları 6, 7, 10 olan üç çocuğa yaşları ile doğru oran- tılı olarak paylaştırılıyor. Aynı para miktarı, 2 yıl sonra yaşları ile ters orantılı olarak pay- laştırılıyor. Buna göre, ikinci durumda; I. Ortanca kardeş, ilk duruma göre 20 TL fazla alır. II. Büyük kardeş, ilk durumda küçük kardeşin aldığı mik- tar kadar alır. III. Küçük kardeş, ortanca kardeşten 40 TL fazla alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) Yalnız III É) Il ve m B) I ve II D) I ve III
16. A ile B sayıları sırasıyla C ve D ile doğru orantılı ise,
a+b
A)
6
şeklinde tanımlanıyor.
Aycan'ın bugünkü yaşı a, Bora'nın bugünkü yaşı b, Ceyda'nın
bugünkü yaşı c'dir. Aycan, Bora ve Ceyda'nın bugünkü yaş-
ları toplamı 49'dur.
Yukarıdaki tanımdan hareketle aşağıdaki ifade veriliyor:
2
a
a
A
3
C
a
2
a
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
2
=
b+c
5
4
b
b
4
b
4
8
S
8
b
a
D)
4
2
B
1
D
b
2a+3 = -7
29=-10
a = -5
a+c
00 00 00 00
C
3
4
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
16. A ile B sayıları sırasıyla C ve D ile doğru orantılı ise, a+b A) 6 şeklinde tanımlanıyor. Aycan'ın bugünkü yaşı a, Bora'nın bugünkü yaşı b, Ceyda'nın bugünkü yaşı c'dir. Aycan, Bora ve Ceyda'nın bugünkü yaş- ları toplamı 49'dur. Yukarıdaki tanımdan hareketle aşağıdaki ifade veriliyor: 2 a a A 3 C a 2 a Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 2 = b+c 5 4 b b 4 b 4 8 S 8 b a D) 4 2 B 1 D b 2a+3 = -7 29=-10 a = -5 a+c 00 00 00 00 C 3 4
6.
Yukarıdaki eş bölmelere ayrılmış 10 cm'lik cetvel ile aşa-
ğıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun ayrıtla-
rının ölçme işlemi verilmiştir.
K noktasındaki karınca oklarla gösterilen yolları izleyerek
L noktasına ulaşmıştır.
DENEM
Buna göre, bu karıncanın aldığı toplam yol kaç
cm'dir?
A) 20
B) 22
C) 24
D) 26 E) 28
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
6. Yukarıdaki eş bölmelere ayrılmış 10 cm'lik cetvel ile aşa- ğıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun ayrıtla- rının ölçme işlemi verilmiştir. K noktasındaki karınca oklarla gösterilen yolları izleyerek L noktasına ulaşmıştır. DENEM Buna göre, bu karıncanın aldığı toplam yol kaç cm'dir? A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28
LARI
14.
172420
202
a² + 3al b
a
D) a - 2
b-2
201
-29-1
-2
Yukarıdaki bölme işlemine göre, b nin a cinsinden
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
a +2.
A) a + 2
B) a + 1
C) a-1
2
E)
a²_a
a-2
a +1
04
atl
2.
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
LARI 14. 172420 202 a² + 3al b a D) a - 2 b-2 201 -29-1 -2 Yukarıdaki bölme işlemine göre, b nin a cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? a +2. A) a + 2 B) a + 1 C) a-1 2 E) a²_a a-2 a +1 04 atl 2.
13. n kenarlı bir çokgenin içine yazılan k doğal sayısının m
doğal sayısına eşit olması,
●
k doğal sayısının n'ye tam bölündüğünü ve
k doğal sayısının n'ye bölündüğünde bölümün m
doğal sayısı olduğunu gösterir.
k
Örnek, k = 13 ise = = 13'tür.
3
x6y üç basamaklı ve 3z iki basamaklı sayılardır.
Buna göre,
x6y
= 3z
olduğuna göre, x + y + z toplamı en az kaçtır?
A) 15 B) 16
C) 17
D) 18
E) 19
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
13. n kenarlı bir çokgenin içine yazılan k doğal sayısının m doğal sayısına eşit olması, ● k doğal sayısının n'ye tam bölündüğünü ve k doğal sayısının n'ye bölündüğünde bölümün m doğal sayısı olduğunu gösterir. k Örnek, k = 13 ise = = 13'tür. 3 x6y üç basamaklı ve 3z iki basamaklı sayılardır. Buna göre, x6y = 3z olduğuna göre, x + y + z toplamı en az kaçtır? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19