Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri Soruları

20
2
10. Aşağıda y = 35-x² parabolü çizilmiştir.
D
A
y
C
O B
X
y = 35-x²
D ve C köşeleri parabol üzerinde,
A ve B köşeleri x ekseni üzerinde olan
ABCD karesinin alanı kaç br²'dir?
A) 100 B) 120 C) 150
175 E) 200
D) 175
D)
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
20 2 10. Aşağıda y = 35-x² parabolü çizilmiştir. D A y C O B X y = 35-x² D ve C köşeleri parabol üzerinde, A ve B köşeleri x ekseni üzerinde olan ABCD karesinin alanı kaç br²'dir? A) 100 B) 120 C) 150 175 E) 200 D) 175 D)
5.
11
4-91² = 13 = -9
a = -13
x² - 5x + 6 = 0 denkleminin kökleri a ve b dir.
e
att bet
Kökleri (a + b-¹) ve (b + a1) olan ikinci dereceden bir
bilinmeyenli denklem aşağıdakilerden hangisidir? →
A) x² - 35x + 49 = 0
C) 6x² + x + 1 = 0
B) 6x² - 35x + 49 = 0
D) 3x² - 35x + 7 = 0
E) x²-x + 1 = 0
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
5. 11 4-91² = 13 = -9 a = -13 x² - 5x + 6 = 0 denkleminin kökleri a ve b dir. e att bet Kökleri (a + b-¹) ve (b + a1) olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem aşağıdakilerden hangisidir? → A) x² - 35x + 49 = 0 C) 6x² + x + 1 = 0 B) 6x² - 35x + 49 = 0 D) 3x² - 35x + 7 = 0 E) x²-x + 1 = 0
8. f: RR tanımlı bir fonksiyon olup grafiği orijine
göre simetriktir.
f(x) = 2x³ - 8x + f(-x)
A)
olduğuna göre, f(x) in grafiği aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
B)
x3-4x
X3
for
t
AY
D)
j f
0
0
A)--
11. f
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
8. f: RR tanımlı bir fonksiyon olup grafiği orijine göre simetriktir. f(x) = 2x³ - 8x + f(-x) A) olduğuna göre, f(x) in grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) x3-4x X3 for t AY D) j f 0 0 A)-- 11. f
3
(-81²-14
lu
2×
ÖRNEK-8
(00-80+2
f: [-4, 10] → R olmak üzere,
f(x)=x²-8x + 2) (x-4) 2² 14 = f(x)
fonksiyonunun görüntü kümesini bulunuz.
f(-4)= 16 +32+2 = 50
GO
f(10) = 100 - 80+2 = 22
64
=50
[22, 50]
↳ cevap
anahtal ly
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
3 (-81²-14 lu 2× ÖRNEK-8 (00-80+2 f: [-4, 10] → R olmak üzere, f(x)=x²-8x + 2) (x-4) 2² 14 = f(x) fonksiyonunun görüntü kümesini bulunuz. f(-4)= 16 +32+2 = 50 GO f(10) = 100 - 80+2 = 22 64 =50 [22, 50] ↳ cevap anahtal ly
7.
doğrusu A ve B noktalarında kesişmektedir.
[AB]'nın orta noktasının apsisi 5 olduğuna göre, a kaç-
tır?
A)-2
B)-1
C) 3
Alkaini mikleyip deper be.
0-1-
A) 2
b=a
B) 3
D) 4
C
Efe'nin oyuncak kartları ve üzerinde yazan sayılar ile ilgili
bilgiler aşağıda verilmiştir.
• f: R⇒R
(6-x) = 6 +
f(x) = -x² + (4a-12)x+ 13 fonksiyonunda f(a-x) = f(a+ x)
şartını sağlayan x pozitif tam sayılarının her biri bir kartın
üzerine yazılıyor.
Buna göre, Efe'nin kartlarında yazan numaraların kaç
tanesi 3 ile tam bölünebilir?
E) 6
It's
D) 5
C) 4
SORU BANKASI
(bx h
E) 6
17
9
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
7. doğrusu A ve B noktalarında kesişmektedir. [AB]'nın orta noktasının apsisi 5 olduğuna göre, a kaç- tır? A)-2 B)-1 C) 3 Alkaini mikleyip deper be. 0-1- A) 2 b=a B) 3 D) 4 C Efe'nin oyuncak kartları ve üzerinde yazan sayılar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. • f: R⇒R (6-x) = 6 + f(x) = -x² + (4a-12)x+ 13 fonksiyonunda f(a-x) = f(a+ x) şartını sağlayan x pozitif tam sayılarının her biri bir kartın üzerine yazılıyor. Buna göre, Efe'nin kartlarında yazan numaraların kaç tanesi 3 ile tam bölünebilir? E) 6 It's D) 5 C) 4 SORU BANKASI (bx h E) 6 17 9
EMEL MATEMATİK
ya da
tin
dönüş
kovani
ce bir kişi
kovan
nce bir
elkovan
ekti.
2
EX
ki
anx
11. Koordinat düzleminde gösterilen y = ax + b doğrusu için
Ip: a pozitif bir gerçel sayıdır.
q: b pozitif bir gerçel sayıdır.
r: Doğru, orijinden geçmektedir.
ifadeleri verilmiştir.
L
C)
->
⇒9) Vr C
vr
9=0
önermesinin doğruluk değeri 0 olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi bu doğrunun grafiği olabilir?
B)
O
X =
y
y = ax + b
B
y = ax + b
tot
Ay
y = ax + b
y = ax + b
= ax + b
12. Ayrık olmayan A ve B kümeleri için A, B ve AnB
kümelerini
me sayıları sırasıyla x, y ve z'dir.
X
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
EMEL MATEMATİK ya da tin dönüş kovani ce bir kişi kovan nce bir elkovan ekti. 2 EX ki anx 11. Koordinat düzleminde gösterilen y = ax + b doğrusu için Ip: a pozitif bir gerçel sayıdır. q: b pozitif bir gerçel sayıdır. r: Doğru, orijinden geçmektedir. ifadeleri verilmiştir. L C) -> ⇒9) Vr C vr 9=0 önermesinin doğruluk değeri 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi bu doğrunun grafiği olabilir? B) O X = y y = ax + b B y = ax + b tot Ay y = ax + b y = ax + b = ax + b 12. Ayrık olmayan A ve B kümeleri için A, B ve AnB kümelerini me sayıları sırasıyla x, y ve z'dir. X
1) "SAYISAL" kelimesinin harfleri kullanılarak anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kaç farklı harf dizilim
21
yazılabilir?
21.21
2) "PARAMPARÇA" kelimesinin harfleri kullanılarak R ile başlayan, A ile biten 10 harfli anlamlı ya
da anlamsız kaç farklı harf dizilimi yazılabilir?
3) "KELEBEK" kelimesinin harfleri kullanılarak K ile başlayan, E ile bitmeyen anlamlı veya anlam-
sız, 7 harfli kaç farklı harf dizilimi yazılabilir?
4) 20055444 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 8 basamaklı kaç çift sayı yazılabilir?
2
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
1) "SAYISAL" kelimesinin harfleri kullanılarak anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kaç farklı harf dizilim 21 yazılabilir? 21.21 2) "PARAMPARÇA" kelimesinin harfleri kullanılarak R ile başlayan, A ile biten 10 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç farklı harf dizilimi yazılabilir? 3) "KELEBEK" kelimesinin harfleri kullanılarak K ile başlayan, E ile bitmeyen anlamlı veya anlam- sız, 7 harfli kaç farklı harf dizilimi yazılabilir? 4) 20055444 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 8 basamaklı kaç çift sayı yazılabilir? 2
1. Dik koordinat düzleminde y = f(x) fonksiyonunun grafiği
aşağıda verilmiştir.
-3
-2
4
D) I ve II
2
0
-2
3
y = f(x)
Buna göre, y = f(x) fonksiyonu ile ilgili olarak
1. Tanım kümesi [-3, 3)'tür.
II. Görüntü kümesi [-2, 4)'tür.
III. Grafiği (0, 2) noktasından geçer.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
40%
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
1. Dik koordinat düzleminde y = f(x) fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. -3 -2 4 D) I ve II 2 0 -2 3 y = f(x) Buna göre, y = f(x) fonksiyonu ile ilgili olarak 1. Tanım kümesi [-3, 3)'tür. II. Görüntü kümesi [-2, 4)'tür. III. Grafiği (0, 2) noktasından geçer. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 40%
14.
Ahmet
Ali
Ali ile kardeşi Ahmet arasındaki uzaklık 15 cm'dir. Başların-
dan şekildeki gibi geçen bir ipin şekli analitik düzlemde y
ax² denklemidir. Ipin yere değdiği noktanın Ali'ye uzaklığı Ah-
3
met'e uzaklığının katıdır.
Ahmet'in boyu 72 cm ise Ali'nin boyu kaç cm'dir?
A) 108
B) 128
C) 144
D) 162
E) 180
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
14. Ahmet Ali Ali ile kardeşi Ahmet arasındaki uzaklık 15 cm'dir. Başların- dan şekildeki gibi geçen bir ipin şekli analitik düzlemde y ax² denklemidir. Ipin yere değdiği noktanın Ali'ye uzaklığı Ah- 3 met'e uzaklığının katıdır. Ahmet'in boyu 72 cm ise Ali'nin boyu kaç cm'dir? A) 108 B) 128 C) 144 D) 162 E) 180
onun x ve y Eksenlerini Kestiği
ile Pozitif ve Negatif Olduğu Aralıklar
mun grafiği ve-
= f(x)
farklı x tam
ğe göre
E) 3
grafiği ve-
➜X
F(x)
10.
9.
-6
28
3-
0
2
Koordinat düzleminde verilen bir f fonksiyonunun
grafiğinin x ekseni üzerine dik iz düşümü kırmızı ile
boyalı bölge, y ekseni üzerine dik iz düşümü ise mavi
ile boyalı bölgedir.
Buna göre, f fonksiyonuna ait kural aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?
A) x² + 2x + 4
B) x² + 2x + 8
D) x² - 4x + 16
E) x² + 6x
C) x²-8
1
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
onun x ve y Eksenlerini Kestiği ile Pozitif ve Negatif Olduğu Aralıklar mun grafiği ve- = f(x) farklı x tam ğe göre E) 3 grafiği ve- ➜X F(x) 10. 9. -6 28 3- 0 2 Koordinat düzleminde verilen bir f fonksiyonunun grafiğinin x ekseni üzerine dik iz düşümü kırmızı ile boyalı bölge, y ekseni üzerine dik iz düşümü ise mavi ile boyalı bölgedir. Buna göre, f fonksiyonuna ait kural aşağıdakiler- den hangisi olabilir? A) x² + 2x + 4 B) x² + 2x + 8 D) x² - 4x + 16 E) x² + 6x C) x²-8 1
-
21. Dik koordinat düzleminde y = 2 doğrusu üzerinde y
eksenine eşit uzaklıkta bulunan A ve B noktaları ile
y = -2 doğrusu üzerinde y eksenine eşit uzaklıkta
bulunan C ve D noktaları veriliyor.
|||||
C
AY
0
D
B
-y = 2
D) Yalnız I
y=-2
Tepe noktası x ekseni üzerinde olan
f(x) = ax² + bx + c parabolü A ve B noktalarından,
d-f(x) parabolü C ve D noktalarından geçmektedir.
a, b, c, d birer gerçel sayı ve |CD| < |AB| olduğu-
na göre,
1. a>0
II. b = c
III. 0<d<2
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) I ve II
B) I ve III
MATEMAT
C) II ve III
E) Yalnız III
KURUMSAL DENEME YAYINLARI
23
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
- 21. Dik koordinat düzleminde y = 2 doğrusu üzerinde y eksenine eşit uzaklıkta bulunan A ve B noktaları ile y = -2 doğrusu üzerinde y eksenine eşit uzaklıkta bulunan C ve D noktaları veriliyor. ||||| C AY 0 D B -y = 2 D) Yalnız I y=-2 Tepe noktası x ekseni üzerinde olan f(x) = ax² + bx + c parabolü A ve B noktalarından, d-f(x) parabolü C ve D noktalarından geçmektedir. a, b, c, d birer gerçel sayı ve |CD| < |AB| olduğu- na göre, 1. a>0 II. b = c III. 0<d<2 ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) I ve II B) I ve III MATEMAT C) II ve III E) Yalnız III KURUMSAL DENEME YAYINLARI 23
5.
6.
-3
O
A) Yalnız I
-2
3
2
D) I vell
y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
1. f(x) in tanım kümesi [-3, 6) - (5)
II. f(x) in görüntü kümesi (-2, 4) – {0}
III. f(x) birebirdir.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
6
X
C) Yalnız III
E) Il ve tit
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
5. 6. -3 O A) Yalnız I -2 3 2 D) I vell y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 1. f(x) in tanım kümesi [-3, 6) - (5) II. f(x) in görüntü kümesi (-2, 4) – {0} III. f(x) birebirdir. ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? B) Yalnız II 6 X C) Yalnız III E) Il ve tit
ACIL MATEMATIK
14.
82
ğı aşağıdakilerden hangisidir?
A) (0, 1)
B) (0, 2)
1-2:-(
0,2,3,
1. C
8. B
D) (0,4)
O
g(x)=x²- 2x -3 --
2. B
9. E
x ²²-2x-0=0 x-3
+1
X₂-1
olmak üzere, (fog)(x) ≥ 4 şartını sağlayan x tam sayı
değerlerinin toplamı kaçtır?
A)-12
B) -4
3. E
10. D
C) -1
E) (0,5)
4. B
11. B
y = f(x)
5. D
12. A
C) (0, 3)
-X
6. E
13. E
D) 5E) 6
7. B
14. D
3
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
ACIL MATEMATIK 14. 82 ğı aşağıdakilerden hangisidir? A) (0, 1) B) (0, 2) 1-2:-( 0,2,3, 1. C 8. B D) (0,4) O g(x)=x²- 2x -3 -- 2. B 9. E x ²²-2x-0=0 x-3 +1 X₂-1 olmak üzere, (fog)(x) ≥ 4 şartını sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? A)-12 B) -4 3. E 10. D C) -1 E) (0,5) 4. B 11. B y = f(x) 5. D 12. A C) (0, 3) -X 6. E 13. E D) 5E) 6 7. B 14. D 3
i
www.tammatyayincilik.com
12. Bir bahçe tasarlamak isteyen Can, kare biçimindeki
bahçeyi y = f(x) ve y = g(x) eğrileri boyunca kesiyor.
-
6
y = f(x)
X
-6
Ortadaki parçayı atarak diğer iki parçayı birleşti-
riyor ve parçaların birleştirilmesiyle alanı 72 br²
olan bir dikdörtgen bahçe elde ettiğine göre,
D) I ve III
y = g(x)
1. f(x) - g(x) = 6
II. f(x) = g(x) = 2
III. f(x) + g(x) = 6
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
i www.tammatyayincilik.com 12. Bir bahçe tasarlamak isteyen Can, kare biçimindeki bahçeyi y = f(x) ve y = g(x) eğrileri boyunca kesiyor. - 6 y = f(x) X -6 Ortadaki parçayı atarak diğer iki parçayı birleşti- riyor ve parçaların birleştirilmesiyle alanı 72 br² olan bir dikdörtgen bahçe elde ettiğine göre, D) I ve III y = g(x) 1. f(x) - g(x) = 6 II. f(x) = g(x) = 2 III. f(x) + g(x) = 6 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
1.
galata yös
galata yös sat galata yös
M
galata yös sat galm
4,
galata yata yös sat galata yös sat
-4
⇒ A(OKLM) = ?
galata you
Ay
A) 10 B) 16
Sat
galata yös sat
4
sat gore yot galatayös sat
ata yos.1
C) 25
D) 36
sat atas
sat galata yousat galatayös sa
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
1. galata yös galata yös sat galata yös M galata yös sat galm 4, galata yata yös sat galata yös sat -4 ⇒ A(OKLM) = ? galata you Ay A) 10 B) 16 Sat galata yös sat 4 sat gore yot galatayös sat ata yos.1 C) 25 D) 36 sat atas sat galata yousat galatayös sa
8-29-2+1 = 18-3a
-29+7=15-39-00g)
a = 15-7)=8
(S) (p.1.8-8 +19)
13. x = f(x) olmak üzere,
Thisex hobeb ninieabsti
(x²+2)=x²-3 biçiminde modelleme veriliyor.
+ 2 + 3 + ...…..... +40
toplam değeri kaçtır?
A) 540 B) 580 C) 620
D) 690
E) 820
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
8-29-2+1 = 18-3a -29+7=15-39-00g) a = 15-7)=8 (S) (p.1.8-8 +19) 13. x = f(x) olmak üzere, Thisex hobeb ninieabsti (x²+2)=x²-3 biçiminde modelleme veriliyor. + 2 + 3 + ...…..... +40 toplam değeri kaçtır? A) 540 B) 580 C) 620 D) 690 E) 820