İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Soruları

stooom bisbuzune m
x-sbonge
x²³(2-m)x+1-m
23. y=x²-2x+ 1 doğrusu ile y = mx + m doğrusu
farklı iki noktada kesişmektedir.
y = mx + m doğrusunun eğimi negatif ol-
duğuna göre, alabileceği en büyük tamsa-
yı değeri kaçtır?
ÖZEŁ D4, +506
A) -9 B)-8
Hlad
C) -6
D) -4 E)-2
***.*
innslation agel nolosing usud nemainst obrimipid
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
stooom bisbuzune m x-sbonge x²³(2-m)x+1-m 23. y=x²-2x+ 1 doğrusu ile y = mx + m doğrusu farklı iki noktada kesişmektedir. y = mx + m doğrusunun eğimi negatif ol- duğuna göre, alabileceği en büyük tamsa- yı değeri kaçtır? ÖZEŁ D4, +506 A) -9 B)-8 Hlad C) -6 D) -4 E)-2 ***.* innslation agel nolosing usud nemainst obrimipid
24.
f(x)
e
de poupaba ludy
A) 24
B
f(x) ve g(x) parabollerinin grafikleri çizilmiştir.
f(x) = 2x² + mx + n parabolü x eksenini (-4, 0) ve A nokta-
larında kesiyor.
g(x) = -x² - px + c parabolü x eksenini (8, 0) ve A noktala-
6/melo
rinda kesiyor.
f(x) ve g(x) parabollerinin kesim noktası B dir.
Buna göre, m-2p-
ifadesinin değeri kaçtır?
B) 23
8
g(x)
C) 22
9.0
D) 21
E) 20
4
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
24. f(x) e de poupaba ludy A) 24 B f(x) ve g(x) parabollerinin grafikleri çizilmiştir. f(x) = 2x² + mx + n parabolü x eksenini (-4, 0) ve A nokta- larında kesiyor. g(x) = -x² - px + c parabolü x eksenini (8, 0) ve A noktala- 6/melo rinda kesiyor. f(x) ve g(x) parabollerinin kesim noktası B dir. Buna göre, m-2p- ifadesinin değeri kaçtır? B) 23 8 g(x) C) 22 9.0 D) 21 E) 20 4
X₁₁ X₂=(1-√3), (1+√3)= 1+√3-3-3-29
3.
x² - x - 3 = 0 denkleminin kökleri x₁ ve x₂ dir.
Buna göre, kökleri (2x, + 1) ve (2x, + 1) olan denklem
aşağıdakilerden hangisidir?
X₁ X2= -3
X₁ + X₂ = 1 4x² - 4x-9
C) x² + 4x-15
B) x² - 4x + 1
D) x² + 4x +9
E) x² + 4x-8
T= (2x1+1)+(2x2 + 1) = 2 (x₁+x2) +2 = 4
BENIM HOCAM AYT-
G₁ = (2x₁+1), (2X2 + 11 = 2(X1. X ₂) + 2x₁+ 2x2 +11+
-2(X1642 (X₁+x2)+1
1
=-3
7.
3'er eksiğini
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
X₁₁ X₂=(1-√3), (1+√3)= 1+√3-3-3-29 3. x² - x - 3 = 0 denkleminin kökleri x₁ ve x₂ dir. Buna göre, kökleri (2x, + 1) ve (2x, + 1) olan denklem aşağıdakilerden hangisidir? X₁ X2= -3 X₁ + X₂ = 1 4x² - 4x-9 C) x² + 4x-15 B) x² - 4x + 1 D) x² + 4x +9 E) x² + 4x-8 T= (2x1+1)+(2x2 + 1) = 2 (x₁+x2) +2 = 4 BENIM HOCAM AYT- G₁ = (2x₁+1), (2X2 + 11 = 2(X1. X ₂) + 2x₁+ 2x2 +11+ -2(X1642 (X₁+x2)+1 1 =-3 7. 3'er eksiğini
2 km
12 km
O
Kuzey
D
E
Seyirci Platformu
B
Şekilde bir yerleşim yerinde O noktasında dik kesişen doğu ve kuzey anayolları vardır. Bu yerleşim yerinde yapı
lacak festival kapsamında A noktasında başlayıp B noktasında biten bir yarış pisti hazırlanıyor. Parabol şeklinde
hazırlanan bu yarış pisti O noktası orijin kabul edilmek üzere, 3y = x² – 10x + 9 denklemi ile ifade edilebilmektedir.
1. Başlangıç noktasının kuzey anayoluna uzaklığı 2 kilometre olduğuna göre doğu ana yoluna uzaklığı kaç
kilometredir?
4. D ve E nokt
olduğuna ga
5. Yarışın
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
2 km 12 km O Kuzey D E Seyirci Platformu B Şekilde bir yerleşim yerinde O noktasında dik kesişen doğu ve kuzey anayolları vardır. Bu yerleşim yerinde yapı lacak festival kapsamında A noktasında başlayıp B noktasında biten bir yarış pisti hazırlanıyor. Parabol şeklinde hazırlanan bu yarış pisti O noktası orijin kabul edilmek üzere, 3y = x² – 10x + 9 denklemi ile ifade edilebilmektedir. 1. Başlangıç noktasının kuzey anayoluna uzaklığı 2 kilometre olduğuna göre doğu ana yoluna uzaklığı kaç kilometredir? 4. D ve E nokt olduğuna ga 5. Yarışın
12. x, ve x₂ gerçel sayıları
x².
B)
x2
denkleminin kökleridir.
x + x₁ + x₂ = 0
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) x₁ = 0
için x₂'nin 1 değeri vardır.
için x'nin 2 değeri vardır.
C) x₁ = 0
için x₂'nin 1 değeri vardır.
D) x₁0 için x₂'nin 2 değeri vardır.
E) x₂ = -1 için x,'in 2 değeri vardır.
x₁ = 0
X+X2 = x1
X2
X1+X2 = X₁.X2
XI
X2
(X₂) = 1
= x/1.x2
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
12. x, ve x₂ gerçel sayıları x². B) x2 denkleminin kökleridir. x + x₁ + x₂ = 0 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) x₁ = 0 için x₂'nin 1 değeri vardır. için x'nin 2 değeri vardır. C) x₁ = 0 için x₂'nin 1 değeri vardır. D) x₁0 için x₂'nin 2 değeri vardır. E) x₂ = -1 için x,'in 2 değeri vardır. x₁ = 0 X+X2 = x1 X2 X1+X2 = X₁.X2 XI X2 (X₂) = 1 = x/1.x2
eki
5.
ye
J
B) 1
Jo
A) 18 B) 22
C) 2
20+1=1
-1a+b=13
1) = 8
44=3
a br
1-54D
X₁13-4)=8
b br
a br
Yukarıda ayrit uzunlukları verilen kare dik prizmanın tüm
ayrit uzunlukları toplamı 72 birimdir.
x²-13x + 2m -4 = 0
20+b=3₁
denkleminin kökleri dik prizmanın ayrıtları olan a ve b
olduğuna göre, m kaçtır?
C) 24
D) 26 E) 33
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
eki 5. ye J B) 1 Jo A) 18 B) 22 C) 2 20+1=1 -1a+b=13 1) = 8 44=3 a br 1-54D X₁13-4)=8 b br a br Yukarıda ayrit uzunlukları verilen kare dik prizmanın tüm ayrit uzunlukları toplamı 72 birimdir. x²-13x + 2m -4 = 0 20+b=3₁ denkleminin kökleri dik prizmanın ayrıtları olan a ve b olduğuna göre, m kaçtır? C) 24 D) 26 E) 33
AB=
xx-ux.
x² + x(α-41)+ 4-20 +6
2-glxl-9.3xl +9=0X2-7X+6
denklemini sağlayan kaç farklı x gerçel sayısı vardır?
E) O
a=-3
ATİK
+4+ ax=20+b
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1
D) 1
2.321x1
(30²)2 - 32, 31x1
P/x/
3². 3¹ +3²-0
=9 20²-89 +5-0
22-90+8=0
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
AB= xx-ux. x² + x(α-41)+ 4-20 +6 2-glxl-9.3xl +9=0X2-7X+6 denklemini sağlayan kaç farklı x gerçel sayısı vardır? E) O a=-3 ATİK +4+ ax=20+b A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 D) 1 2.321x1 (30²)2 - 32, 31x1 P/x/ 3². 3¹ +3²-0 =9 20²-89 +5-0 22-90+8=0
5.
x² + (a1)x+8 = 0
denkleminin köklerinden biri diğerinin 2 katı ve bu denk-
lemin kökler toplamı pozitiftir. Xa
x1=29
Buna göre a kaçtır?
A) -1
(B)-2
C) -3
X1-4X2
SE
39= −9+1
D) -4
1- +₁X2 = 39=
31/3. (-1) = (-21-1=3(+)
-5
X1.X2=8
29² = 8
9²=4
9=2, 9=-2
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
5. x² + (a1)x+8 = 0 denkleminin köklerinden biri diğerinin 2 katı ve bu denk- lemin kökler toplamı pozitiftir. Xa x1=29 Buna göre a kaçtır? A) -1 (B)-2 C) -3 X1-4X2 SE 39= −9+1 D) -4 1- +₁X2 = 39= 31/3. (-1) = (-21-1=3(+) -5 X1.X2=8 29² = 8 9²=4 9=2, 9=-2
A
Y
1.
x, br
İKİNCİ DERECEDEN
DENKLEMLER
X₂ br
Şekil 1
Şekil 2
Şekil 1 deki dikdörtgen şeklindeki 5 kâğıt ile Şekil 2 deki
dikdörtgen oluşturuluyor.
3x²-(2k-4)-x+ 24 = 0
denkleminin kökleri 2x, ve x₂ olduğuna göre, k kaçtır?
C) 12 D) 16
A) 8 -B) 11
E) 20
2X1X2=8
Bonel
m²
2x
x+m x-m x² - m²
=
(x-M), (x+m)
denkleminin kökleri a ve b dir.
2x1=X2
4x2=UA
XI=1
X2 =4
AL MATEMATİK
5.
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
A Y 1. x, br İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER X₂ br Şekil 1 Şekil 2 Şekil 1 deki dikdörtgen şeklindeki 5 kâğıt ile Şekil 2 deki dikdörtgen oluşturuluyor. 3x²-(2k-4)-x+ 24 = 0 denkleminin kökleri 2x, ve x₂ olduğuna göre, k kaçtır? C) 12 D) 16 A) 8 -B) 11 E) 20 2X1X2=8 Bonel m² 2x x+m x-m x² - m² = (x-M), (x+m) denkleminin kökleri a ve b dir. 2x1=X2 4x2=UA XI=1 X2 =4 AL MATEMATİK 5.
2
#X2 = 4
x^= 2
4.Y
1(21
12. x² - 4x + 2 = 0 denkleminin kökleri x₁ ve x₂ dir.
Buna göre, x₁.x₂ + x₁.x2 ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1
D) 8
E) 16
B) 2
C) 4
(X₁²" X ₂) + (X₁.X₂²)
X ₁² X₁ + X₁², X₂ ² + X₁, X 2 + X ₂₁ X ₂ ² = 0
X₁ ² (x₁+X₂²)
2
ABONE OL
30
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
2 #X2 = 4 x^= 2 4.Y 1(21 12. x² - 4x + 2 = 0 denkleminin kökleri x₁ ve x₂ dir. Buna göre, x₁.x₂ + x₁.x2 ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 D) 8 E) 16 B) 2 C) 4 (X₁²" X ₂) + (X₁.X₂²) X ₁² X₁ + X₁², X₂ ² + X₁, X 2 + X ₂₁ X ₂ ² = 0 X₁ ² (x₁+X₂²) 2 ABONE OL 30
çtır?
) 1
E) 6
234
2
a göre, m kaçtır?
2
E) 5
LARI
Sylb
6. x² +
i neprelllisbigse
X₂0X1
NAZEY
1
1
X₁-2 X₂-2
B) -3
r/w
+ 6x - 11 = 0 denkleminin kökleri x, ve
ve x2
Buna göre
toplamı kaçtır?
A) -4
D) -1
Sm
√D 36-4.40
36-4.411 =√√10
+
C) -2
uu
♡
18
mm nipi leomlidiálo núna lec'het
Taton imalqof nintyse dat
het
dir.
Figu
0=$+8= x(S-in)
E) 0
10
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
çtır? ) 1 E) 6 234 2 a göre, m kaçtır? 2 E) 5 LARI Sylb 6. x² + i neprelllisbigse X₂0X1 NAZEY 1 1 X₁-2 X₂-2 B) -3 r/w + 6x - 11 = 0 denkleminin kökleri x, ve ve x2 Buna göre toplamı kaçtır? A) -4 D) -1 Sm √D 36-4.40 36-4.411 =√√10 + C) -2 uu ♡ 18 mm nipi leomlidiálo núna lec'het Taton imalqof nintyse dat het dir. Figu 0=$+8= x(S-in) E) 0 10
S
A
R
M
A
L
200
15.
x² - 6x + 1 = 0
denkleminin kökleri x ve x₂ dir.
Buna göre, kökleri 2x₁ + 1 ve 2x2 + 1 olan ikinci derece
denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x²14x + 17 = 0
C) x²14x-17-0
B) x² + 14x + 17=0
D) x² - 17x + 14 = 0
E) x² - 17x - 14 = 0
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
S A R M A L 200 15. x² - 6x + 1 = 0 denkleminin kökleri x ve x₂ dir. Buna göre, kökleri 2x₁ + 1 ve 2x2 + 1 olan ikinci derece denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x²14x + 17 = 0 C) x²14x-17-0 B) x² + 14x + 17=0 D) x² - 17x + 14 = 0 E) x² - 17x - 14 = 0
fiğini çizerek yorumlar.
Aydın Yayınları
ÖRNEK 2
Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği olan parabol ve-
rilmiştir.
5
-2 O
1
X
Buna göre, bu parabolün y eksenini kestiği noktanın
ordinatı kaçtır?
a (x+2) ²45
90+5
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
fiğini çizerek yorumlar. Aydın Yayınları ÖRNEK 2 Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği olan parabol ve- rilmiştir. 5 -2 O 1 X Buna göre, bu parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? a (x+2) ²45 90+5
26. x, y, m ven birer reel sayıdır.
x sayısı y sayısından 4 eksiktir.
x · y = 9m² - 6m + n² + 2n-6mn - 3
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her x ve y
değeri için daima x + y toplamına eşittir?
A) 6m - 2n - 2
DENEME-2
B) 6m - 2n - 4
D) 6m + 2n+2
1x
X
C) 3m + n-3
E) 3m-n-1
20
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
26. x, y, m ven birer reel sayıdır. x sayısı y sayısından 4 eksiktir. x · y = 9m² - 6m + n² + 2n-6mn - 3 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her x ve y değeri için daima x + y toplamına eşittir? A) 6m - 2n - 2 DENEME-2 B) 6m - 2n - 4 D) 6m + 2n+2 1x X C) 3m + n-3 E) 3m-n-1 20
7.
a. Birden fazla önermenin "ve", "veya" gibi bağ-
laçlarla bağlanmasıyla elde edilen yeni öner-
melere ....................... önerme denir.
b. Kendini oluşturan önermelerin bütün doğ-
ruluk değerlerine karşılık daima doğru olan
önermeye, ..... II ........denir.
***
Dene
Metre
c. p⇒q önermesinin değili ........ III........ öner-
mesidir.
A)
totoloji
B)
bileşik
C)
çelişki
D bileşik
E) bileşik
ifadeleri doğru olacak şekilde doldurulursa
I, II ve III numaralı yerlere sırasıyla aşağıda-
kilerden hangileri yazılır?
||
bileşik
totoloji
totoloji
totoloji
çelişki
III
pvq'
p'vq
р^q'
p^q'
p⇒q'
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
7. a. Birden fazla önermenin "ve", "veya" gibi bağ- laçlarla bağlanmasıyla elde edilen yeni öner- melere ....................... önerme denir. b. Kendini oluşturan önermelerin bütün doğ- ruluk değerlerine karşılık daima doğru olan önermeye, ..... II ........denir. *** Dene Metre c. p⇒q önermesinin değili ........ III........ öner- mesidir. A) totoloji B) bileşik C) çelişki D bileşik E) bileşik ifadeleri doğru olacak şekilde doldurulursa I, II ve III numaralı yerlere sırasıyla aşağıda- kilerden hangileri yazılır? || bileşik totoloji totoloji totoloji çelişki III pvq' p'vq р^q' p^q' p⇒q'
18. 3mx²+4= 4m +(4-m)x= 0 denkleminin kökleri ile
ilgili,
1. Köklerden biri 1'dir.
II. Köklerden birinin 0 olabilmesi için m = 1 olmalıdır.
III. m < 0 ise kökler aynı işaretlidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
18. 3mx²+4= 4m +(4-m)x= 0 denkleminin kökleri ile ilgili, 1. Köklerden biri 1'dir. II. Köklerden birinin 0 olabilmesi için m = 1 olmalıdır. III. m < 0 ise kökler aynı işaretlidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III