İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Soruları

stooom bisbuzune m
x-sbonge
x²³(2-m)x+1-m
23. y=x²-2x+ 1 doğrusu ile y = mx + m doğrusu
farklı iki noktada kesişmektedir.
y = mx + m doğrusunun eğimi negatif ol-
duğuna göre, alabileceği en büyük tamsa-
yı değeri kaçtır?
ÖZEŁ D4, +506
A) -9 B)-8
Hlad
C) -6
D) -4 E)-2
***.*
innslation agel nolosing usud nemainst obrimipid
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
stooom bisbuzune m x-sbonge x²³(2-m)x+1-m 23. y=x²-2x+ 1 doğrusu ile y = mx + m doğrusu farklı iki noktada kesişmektedir. y = mx + m doğrusunun eğimi negatif ol- duğuna göre, alabileceği en büyük tamsa- yı değeri kaçtır? ÖZEŁ D4, +506 A) -9 B)-8 Hlad C) -6 D) -4 E)-2 ***.* innslation agel nolosing usud nemainst obrimipid
24.
f(x)
e
de poupaba ludy
A) 24
B
f(x) ve g(x) parabollerinin grafikleri çizilmiştir.
f(x) = 2x² + mx + n parabolü x eksenini (-4, 0) ve A nokta-
larında kesiyor.
g(x) = -x² - px + c parabolü x eksenini (8, 0) ve A noktala-
6/melo
rinda kesiyor.
f(x) ve g(x) parabollerinin kesim noktası B dir.
Buna göre, m-2p-
ifadesinin değeri kaçtır?
B) 23
8
g(x)
C) 22
9.0
D) 21
E) 20
4
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
24. f(x) e de poupaba ludy A) 24 B f(x) ve g(x) parabollerinin grafikleri çizilmiştir. f(x) = 2x² + mx + n parabolü x eksenini (-4, 0) ve A nokta- larında kesiyor. g(x) = -x² - px + c parabolü x eksenini (8, 0) ve A noktala- 6/melo rinda kesiyor. f(x) ve g(x) parabollerinin kesim noktası B dir. Buna göre, m-2p- ifadesinin değeri kaçtır? B) 23 8 g(x) C) 22 9.0 D) 21 E) 20 4
X₁₁ X₂=(1-√3), (1+√3)= 1+√3-3-3-29
3.
x² - x - 3 = 0 denkleminin kökleri x₁ ve x₂ dir.
Buna göre, kökleri (2x, + 1) ve (2x, + 1) olan denklem
aşağıdakilerden hangisidir?
X₁ X2= -3
X₁ + X₂ = 1 4x² - 4x-9
C) x² + 4x-15
B) x² - 4x + 1
D) x² + 4x +9
E) x² + 4x-8
T= (2x1+1)+(2x2 + 1) = 2 (x₁+x2) +2 = 4
BENIM HOCAM AYT-
G₁ = (2x₁+1), (2X2 + 11 = 2(X1. X ₂) + 2x₁+ 2x2 +11+
-2(X1642 (X₁+x2)+1
1
=-3
7.
3'er eksiğini
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
X₁₁ X₂=(1-√3), (1+√3)= 1+√3-3-3-29 3. x² - x - 3 = 0 denkleminin kökleri x₁ ve x₂ dir. Buna göre, kökleri (2x, + 1) ve (2x, + 1) olan denklem aşağıdakilerden hangisidir? X₁ X2= -3 X₁ + X₂ = 1 4x² - 4x-9 C) x² + 4x-15 B) x² - 4x + 1 D) x² + 4x +9 E) x² + 4x-8 T= (2x1+1)+(2x2 + 1) = 2 (x₁+x2) +2 = 4 BENIM HOCAM AYT- G₁ = (2x₁+1), (2X2 + 11 = 2(X1. X ₂) + 2x₁+ 2x2 +11+ -2(X1642 (X₁+x2)+1 1 =-3 7. 3'er eksiğini
2 km
12 km
O
Kuzey
D
E
Seyirci Platformu
B
Şekilde bir yerleşim yerinde O noktasında dik kesişen doğu ve kuzey anayolları vardır. Bu yerleşim yerinde yapı
lacak festival kapsamında A noktasında başlayıp B noktasında biten bir yarış pisti hazırlanıyor. Parabol şeklinde
hazırlanan bu yarış pisti O noktası orijin kabul edilmek üzere, 3y = x² – 10x + 9 denklemi ile ifade edilebilmektedir.
1. Başlangıç noktasının kuzey anayoluna uzaklığı 2 kilometre olduğuna göre doğu ana yoluna uzaklığı kaç
kilometredir?
4. D ve E nokt
olduğuna ga
5. Yarışın
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
2 km 12 km O Kuzey D E Seyirci Platformu B Şekilde bir yerleşim yerinde O noktasında dik kesişen doğu ve kuzey anayolları vardır. Bu yerleşim yerinde yapı lacak festival kapsamında A noktasında başlayıp B noktasında biten bir yarış pisti hazırlanıyor. Parabol şeklinde hazırlanan bu yarış pisti O noktası orijin kabul edilmek üzere, 3y = x² – 10x + 9 denklemi ile ifade edilebilmektedir. 1. Başlangıç noktasının kuzey anayoluna uzaklığı 2 kilometre olduğuna göre doğu ana yoluna uzaklığı kaç kilometredir? 4. D ve E nokt olduğuna ga 5. Yarışın
12. x, ve x₂ gerçel sayıları
x².
B)
x2
denkleminin kökleridir.
x + x₁ + x₂ = 0
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) x₁ = 0
için x₂'nin 1 değeri vardır.
için x'nin 2 değeri vardır.
C) x₁ = 0
için x₂'nin 1 değeri vardır.
D) x₁0 için x₂'nin 2 değeri vardır.
E) x₂ = -1 için x,'in 2 değeri vardır.
x₁ = 0
X+X2 = x1
X2
X1+X2 = X₁.X2
XI
X2
(X₂) = 1
= x/1.x2
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
12. x, ve x₂ gerçel sayıları x². B) x2 denkleminin kökleridir. x + x₁ + x₂ = 0 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) x₁ = 0 için x₂'nin 1 değeri vardır. için x'nin 2 değeri vardır. C) x₁ = 0 için x₂'nin 1 değeri vardır. D) x₁0 için x₂'nin 2 değeri vardır. E) x₂ = -1 için x,'in 2 değeri vardır. x₁ = 0 X+X2 = x1 X2 X1+X2 = X₁.X2 XI X2 (X₂) = 1 = x/1.x2
eki
5.
ye
J
B) 1
Jo
A) 18 B) 22
C) 2
20+1=1
-1a+b=13
1) = 8
44=3
a br
1-54D
X₁13-4)=8
b br
a br
Yukarıda ayrit uzunlukları verilen kare dik prizmanın tüm
ayrit uzunlukları toplamı 72 birimdir.
x²-13x + 2m -4 = 0
20+b=3₁
denkleminin kökleri dik prizmanın ayrıtları olan a ve b
olduğuna göre, m kaçtır?
C) 24
D) 26 E) 33
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
eki 5. ye J B) 1 Jo A) 18 B) 22 C) 2 20+1=1 -1a+b=13 1) = 8 44=3 a br 1-54D X₁13-4)=8 b br a br Yukarıda ayrit uzunlukları verilen kare dik prizmanın tüm ayrit uzunlukları toplamı 72 birimdir. x²-13x + 2m -4 = 0 20+b=3₁ denkleminin kökleri dik prizmanın ayrıtları olan a ve b olduğuna göre, m kaçtır? C) 24 D) 26 E) 33
AB=
xx-ux.
x² + x(α-41)+ 4-20 +6
2-glxl-9.3xl +9=0X2-7X+6
denklemini sağlayan kaç farklı x gerçel sayısı vardır?
E) O
a=-3
ATİK
+4+ ax=20+b
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1
D) 1
2.321x1
(30²)2 - 32, 31x1
P/x/
3². 3¹ +3²-0
=9 20²-89 +5-0
22-90+8=0
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
AB= xx-ux. x² + x(α-41)+ 4-20 +6 2-glxl-9.3xl +9=0X2-7X+6 denklemini sağlayan kaç farklı x gerçel sayısı vardır? E) O a=-3 ATİK +4+ ax=20+b A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 D) 1 2.321x1 (30²)2 - 32, 31x1 P/x/ 3². 3¹ +3²-0 =9 20²-89 +5-0 22-90+8=0
5.
x² + (a1)x+8 = 0
denkleminin köklerinden biri diğerinin 2 katı ve bu denk-
lemin kökler toplamı pozitiftir. Xa
x1=29
Buna göre a kaçtır?
A) -1
(B)-2
C) -3
X1-4X2
SE
39= −9+1
D) -4
1- +₁X2 = 39=
31/3. (-1) = (-21-1=3(+)
-5
X1.X2=8
29² = 8
9²=4
9=2, 9=-2
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
5. x² + (a1)x+8 = 0 denkleminin köklerinden biri diğerinin 2 katı ve bu denk- lemin kökler toplamı pozitiftir. Xa x1=29 Buna göre a kaçtır? A) -1 (B)-2 C) -3 X1-4X2 SE 39= −9+1 D) -4 1- +₁X2 = 39= 31/3. (-1) = (-21-1=3(+) -5 X1.X2=8 29² = 8 9²=4 9=2, 9=-2
A
Y
1.
x, br
İKİNCİ DERECEDEN
DENKLEMLER
X₂ br
Şekil 1
Şekil 2
Şekil 1 deki dikdörtgen şeklindeki 5 kâğıt ile Şekil 2 deki
dikdörtgen oluşturuluyor.
3x²-(2k-4)-x+ 24 = 0
denkleminin kökleri 2x, ve x₂ olduğuna göre, k kaçtır?
C) 12 D) 16
A) 8 -B) 11
E) 20
2X1X2=8
Bonel
m²
2x
x+m x-m x² - m²
=
(x-M), (x+m)
denkleminin kökleri a ve b dir.
2x1=X2
4x2=UA
XI=1
X2 =4
AL MATEMATİK
5.
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
A Y 1. x, br İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER X₂ br Şekil 1 Şekil 2 Şekil 1 deki dikdörtgen şeklindeki 5 kâğıt ile Şekil 2 deki dikdörtgen oluşturuluyor. 3x²-(2k-4)-x+ 24 = 0 denkleminin kökleri 2x, ve x₂ olduğuna göre, k kaçtır? C) 12 D) 16 A) 8 -B) 11 E) 20 2X1X2=8 Bonel m² 2x x+m x-m x² - m² = (x-M), (x+m) denkleminin kökleri a ve b dir. 2x1=X2 4x2=UA XI=1 X2 =4 AL MATEMATİK 5.
2
#X2 = 4
x^= 2
4.Y
1(21
12. x² - 4x + 2 = 0 denkleminin kökleri x₁ ve x₂ dir.
Buna göre, x₁.x₂ + x₁.x2 ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1
D) 8
E) 16
B) 2
C) 4
(X₁²" X ₂) + (X₁.X₂²)
X ₁² X₁ + X₁², X₂ ² + X₁, X 2 + X ₂₁ X ₂ ² = 0
X₁ ² (x₁+X₂²)
2
ABONE OL
30
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
2 #X2 = 4 x^= 2 4.Y 1(21 12. x² - 4x + 2 = 0 denkleminin kökleri x₁ ve x₂ dir. Buna göre, x₁.x₂ + x₁.x2 ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 D) 8 E) 16 B) 2 C) 4 (X₁²" X ₂) + (X₁.X₂²) X ₁² X₁ + X₁², X₂ ² + X₁, X 2 + X ₂₁ X ₂ ² = 0 X₁ ² (x₁+X₂²) 2 ABONE OL 30
çtır?
) 1
E) 6
234
2
a göre, m kaçtır?
2
E) 5
LARI
Sylb
6. x² +
i neprelllisbigse
X₂0X1
NAZEY
1
1
X₁-2 X₂-2
B) -3
r/w
+ 6x - 11 = 0 denkleminin kökleri x, ve
ve x2
Buna göre
toplamı kaçtır?
A) -4
D) -1
Sm
√D 36-4.40
36-4.411 =√√10
+
C) -2
uu
♡
18
mm nipi leomlidiálo núna lec'het
Taton imalqof nintyse dat
het
dir.
Figu
0=$+8= x(S-in)
E) 0
10
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
çtır? ) 1 E) 6 234 2 a göre, m kaçtır? 2 E) 5 LARI Sylb 6. x² + i neprelllisbigse X₂0X1 NAZEY 1 1 X₁-2 X₂-2 B) -3 r/w + 6x - 11 = 0 denkleminin kökleri x, ve ve x2 Buna göre toplamı kaçtır? A) -4 D) -1 Sm √D 36-4.40 36-4.411 =√√10 + C) -2 uu ♡ 18 mm nipi leomlidiálo núna lec'het Taton imalqof nintyse dat het dir. Figu 0=$+8= x(S-in) E) 0 10
S
A
R
M
A
L
200
15.
x² - 6x + 1 = 0
denkleminin kökleri x ve x₂ dir.
Buna göre, kökleri 2x₁ + 1 ve 2x2 + 1 olan ikinci derece
denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x²14x + 17 = 0
C) x²14x-17-0
B) x² + 14x + 17=0
D) x² - 17x + 14 = 0
E) x² - 17x - 14 = 0
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
S A R M A L 200 15. x² - 6x + 1 = 0 denkleminin kökleri x ve x₂ dir. Buna göre, kökleri 2x₁ + 1 ve 2x2 + 1 olan ikinci derece denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x²14x + 17 = 0 C) x²14x-17-0 B) x² + 14x + 17=0 D) x² - 17x + 14 = 0 E) x² - 17x - 14 = 0
fiğini çizerek yorumlar.
Aydın Yayınları
ÖRNEK 2
Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği olan parabol ve-
rilmiştir.
5
-2 O
1
X
Buna göre, bu parabolün y eksenini kestiği noktanın
ordinatı kaçtır?
a (x+2) ²45
90+5
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
fiğini çizerek yorumlar. Aydın Yayınları ÖRNEK 2 Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği olan parabol ve- rilmiştir. 5 -2 O 1 X Buna göre, bu parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? a (x+2) ²45 90+5
26. x, y, m ven birer reel sayıdır.
x sayısı y sayısından 4 eksiktir.
x · y = 9m² - 6m + n² + 2n-6mn - 3
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her x ve y
değeri için daima x + y toplamına eşittir?
A) 6m - 2n - 2
DENEME-2
B) 6m - 2n - 4
D) 6m + 2n+2
1x
X
C) 3m + n-3
E) 3m-n-1
20
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
26. x, y, m ven birer reel sayıdır. x sayısı y sayısından 4 eksiktir. x · y = 9m² - 6m + n² + 2n-6mn - 3 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her x ve y değeri için daima x + y toplamına eşittir? A) 6m - 2n - 2 DENEME-2 B) 6m - 2n - 4 D) 6m + 2n+2 1x X C) 3m + n-3 E) 3m-n-1 20
7.
a. Birden fazla önermenin "ve", "veya" gibi bağ-
laçlarla bağlanmasıyla elde edilen yeni öner-
melere ....................... önerme denir.
b. Kendini oluşturan önermelerin bütün doğ-
ruluk değerlerine karşılık daima doğru olan
önermeye, ..... II ........denir.
***
Dene
Metre
c. p⇒q önermesinin değili ........ III........ öner-
mesidir.
A)
totoloji
B)
bileşik
C)
çelişki
D bileşik
E) bileşik
ifadeleri doğru olacak şekilde doldurulursa
I, II ve III numaralı yerlere sırasıyla aşağıda-
kilerden hangileri yazılır?
||
bileşik
totoloji
totoloji
totoloji
çelişki
III
pvq'
p'vq
р^q'
p^q'
p⇒q'
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
7. a. Birden fazla önermenin "ve", "veya" gibi bağ- laçlarla bağlanmasıyla elde edilen yeni öner- melere ....................... önerme denir. b. Kendini oluşturan önermelerin bütün doğ- ruluk değerlerine karşılık daima doğru olan önermeye, ..... II ........denir. *** Dene Metre c. p⇒q önermesinin değili ........ III........ öner- mesidir. A) totoloji B) bileşik C) çelişki D bileşik E) bileşik ifadeleri doğru olacak şekilde doldurulursa I, II ve III numaralı yerlere sırasıyla aşağıda- kilerden hangileri yazılır? || bileşik totoloji totoloji totoloji çelişki III pvq' p'vq р^q' p^q' p⇒q'
18. 3mx²+4= 4m +(4-m)x= 0 denkleminin kökleri ile
ilgili,
1. Köklerden biri 1'dir.
II. Köklerden birinin 0 olabilmesi için m = 1 olmalıdır.
III. m < 0 ise kökler aynı işaretlidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
18. 3mx²+4= 4m +(4-m)x= 0 denkleminin kökleri ile ilgili, 1. Köklerden biri 1'dir. II. Köklerden birinin 0 olabilmesi için m = 1 olmalıdır. III. m < 0 ise kökler aynı işaretlidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III