Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Aralık Kavramı Soruları

be
5. a pozitif bir tam sayı olmak üzere,
2x > 3x-3
3x-a>-6
x=2'nin yukarıda verilen eşitsizlik sisteminin tek pozitif tam-
sayı çözümü olduğu bilinmektedir.
Buna göre, a kaç farklı değer alabilir?
A) 2
B) 3
C) 7
D) 11
E) 12
7. E
Lise Matematik
Aralık Kavramı
be 5. a pozitif bir tam sayı olmak üzere, 2x > 3x-3 3x-a>-6 x=2'nin yukarıda verilen eşitsizlik sisteminin tek pozitif tam- sayı çözümü olduğu bilinmektedir. Buna göre, a kaç farklı değer alabilir? A) 2 B) 3 C) 7 D) 11 E) 12 7. E
34
D(0,105)
A(0,70)
MATEMATİK
B(60,0)
1-
Dik koordinat düzleminde verilen ABO üçgen ve ABCD
dörtgeni biçiminde modellenmiş havuzların alanları birbi-
rine eşittir.
C
129
A(0, 70), B(60, 0), D(0, 105) olduğuna göre C nokta-
sının koordinatları toplamı kaçtır?
m
A) 70
B) 75
Ooo
C) 80
X
D) 85
S
E) 90
Lise Matematik
Aralık Kavramı
34 D(0,105) A(0,70) MATEMATİK B(60,0) 1- Dik koordinat düzleminde verilen ABO üçgen ve ABCD dörtgeni biçiminde modellenmiş havuzların alanları birbi- rine eşittir. C 129 A(0, 70), B(60, 0), D(0, 105) olduğuna göre C nokta- sının koordinatları toplamı kaçtır? m A) 70 B) 75 Ooo C) 80 X D) 85 S E) 90
6. Aşağıdaki sayı doğrusunda A sayısının bulunduğu
aralık gösterilmiştir.
B)
C)
D) -
-1
Buna göre A sayısının bulunduğu aralık aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A)
E)
-2
-2
-1
þ
-1
1
2
1 2
1
0 1
2
72
2
8.
Lise Matematik
Aralık Kavramı
6. Aşağıdaki sayı doğrusunda A sayısının bulunduğu aralık gösterilmiştir. B) C) D) - -1 Buna göre A sayısının bulunduğu aralık aşağıdaki- lerden hangisidir? A) E) -2 -2 -1 þ -1 1 2 1 2 1 0 1 2 72 2 8.
sayısı kaçtır?
A) 95
x+2=3
B105 C) 120
K+2 Ⓡy-3
A) 5
y-3⁰.
110 A
4-3=4 3x+4y-1
- R-{-2,3} kümesinde tanımlı
(
1
1
x+2@y=¹3 = 3x + 4y - 1
işlemine göre, 3, 4 işleminin sonucu kaçtır?
B) 7
99
C) 12
D) 135
3.3
1. Reel sayılarda tanımlı;
2
34
E) 140
T
D) 17
1+4.7-1
E) 24
ty
J-1
Lise Matematik
Aralık Kavramı
sayısı kaçtır? A) 95 x+2=3 B105 C) 120 K+2 Ⓡy-3 A) 5 y-3⁰. 110 A 4-3=4 3x+4y-1 - R-{-2,3} kümesinde tanımlı ( 1 1 x+2@y=¹3 = 3x + 4y - 1 işlemine göre, 3, 4 işleminin sonucu kaçtır? B) 7 99 C) 12 D) 135 3.3 1. Reel sayılarda tanımlı; 2 34 E) 140 T D) 17 1+4.7-1 E) 24 ty J-1
TYT
13. Dik koordinat düzleminde fa doğrusal fonksiyonu ile
gof sabit fonksiyonunun grafikleri gösterilmiştir.
O
čar
TEMEL MA
C) 41
gof
firsagens:
y = f(x) fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre,
g(2)-1(2) farkı kaçtır?
A) 33
B) 37
D) 45
E) 49
Lise Matematik
Aralık Kavramı
TYT 13. Dik koordinat düzleminde fa doğrusal fonksiyonu ile gof sabit fonksiyonunun grafikleri gösterilmiştir. O čar TEMEL MA C) 41 gof firsagens: y = f(x) fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre, g(2)-1(2) farkı kaçtır? A) 33 B) 37 D) 45 E) 49
20-)
Aşağıda bir zar ve bu zarın açılımının görseli verilmiştir.
C
a
1361
8252
8 79
b
3
1 4
6
5
2
a+b=10 olduğuna göre, c'nin alabileceği değerler
toplamını bulunuz.
21-) Bir asansör, içinde yer alan kişilerin ağırlıkları toplamı
yük taşıma kapasitesini geçerse uyarı vermektedir.
Boş olan bu asansöre; ağırlıkları 25, 40, 50, 60 ve 63
nerse binsin
nın kaç c
3+5=8
175
Lise Matematik
Aralık Kavramı
20-) Aşağıda bir zar ve bu zarın açılımının görseli verilmiştir. C a 1361 8252 8 79 b 3 1 4 6 5 2 a+b=10 olduğuna göre, c'nin alabileceği değerler toplamını bulunuz. 21-) Bir asansör, içinde yer alan kişilerin ağırlıkları toplamı yük taşıma kapasitesini geçerse uyarı vermektedir. Boş olan bu asansöre; ağırlıkları 25, 40, 50, 60 ve 63 nerse binsin nın kaç c 3+5=8 175
25. Aşağıda yandan görünümü verilen komodinin özdeş üç
çekmecesinden 1 nolu olanı tam geri çekilmiştir.
2
3
1
%100
%90
2 ve 3 nolu çekmecenin tam geri çekilebilmeleri için
şekildeki konumlarından itibaren hareket etmeleri
gereken mesafeler 1 ve 4 ile doğru orantılıdır.
Şekilde 2 nolu çekmece %90 geri çekili olduğuna
göre, 3 nolu çekmece yüzde kaç geri çekilidir?
A) 36
B) 40
C) 48
D) 54
E) 60
Lise Matematik
Aralık Kavramı
25. Aşağıda yandan görünümü verilen komodinin özdeş üç çekmecesinden 1 nolu olanı tam geri çekilmiştir. 2 3 1 %100 %90 2 ve 3 nolu çekmecenin tam geri çekilebilmeleri için şekildeki konumlarından itibaren hareket etmeleri gereken mesafeler 1 ve 4 ile doğru orantılıdır. Şekilde 2 nolu çekmece %90 geri çekili olduğuna göre, 3 nolu çekmece yüzde kaç geri çekilidir? A) 36 B) 40 C) 48 D) 54 E) 60
AYT/Matematik
17. Bir bilgisayar oyununda arabanın hız göstergesi şekilde-
ki gibi üç renkten oluşmaktadır.
●
0
Bu hiz göstergesi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
Oyunun hız göstergesi 90 birimden oluşmaktadır.
190
A) 13
Bu gösterge üç eş parçaya ayrılarak sarı, yeşil ve
turuncu renklere boyalıdır.
Ozan, bu oyunu oynarken hız göstergesi şekildeki gibidir.
Ozan, arabanın hızını 24 birim arttırırsa gösterge turun-
cu parça, 20 birim azaltırsa gösterge sarı parça üzerin-
de olacaktır.
19.
Buna göre, şekildeki hız göstergesinin birim türün-
den alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?
C) 17
D) 19
B) 15
E) 21
Lise Matematik
Aralık Kavramı
AYT/Matematik 17. Bir bilgisayar oyununda arabanın hız göstergesi şekilde- ki gibi üç renkten oluşmaktadır. ● 0 Bu hiz göstergesi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Oyunun hız göstergesi 90 birimden oluşmaktadır. 190 A) 13 Bu gösterge üç eş parçaya ayrılarak sarı, yeşil ve turuncu renklere boyalıdır. Ozan, bu oyunu oynarken hız göstergesi şekildeki gibidir. Ozan, arabanın hızını 24 birim arttırırsa gösterge turun- cu parça, 20 birim azaltırsa gösterge sarı parça üzerin- de olacaktır. 19. Buna göre, şekildeki hız göstergesinin birim türün- den alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? C) 17 D) 19 B) 15 E) 21
5. (3-m) x² + 4x + m² - 49 = 0
denkleminin biri pozitif diğeri negatif iki gerçel
kökü vardır.
Buna göre m gerçel sayısının alabileceği
değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
B) (-7,3)
C) (7,00)
E) (-∞, -7] U (3,7)
A) (-7,3) U (7, ∞)
D) (-∞, -7]
Lise Matematik
Aralık Kavramı
5. (3-m) x² + 4x + m² - 49 = 0 denkleminin biri pozitif diğeri negatif iki gerçel kökü vardır. Buna göre m gerçel sayısının alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? B) (-7,3) C) (7,00) E) (-∞, -7] U (3,7) A) (-7,3) U (7, ∞) D) (-∞, -7]
Y
Xty
x + 2
y+2
TRIGONOMETRİ
O
x, y, z € (0,7) olmak üzere
SORU-6
BİR DE ORİJİNALDE
(0190)
cos(x + y) > cos(x + z) > cos(y + z)
eşitsizlik sistemi veriliyor.
Buna göre, x, y ve z gerçel sayılarını küçükten bü-
yüğe doğru sıralayınız.
ABC
Lise Matematik
Aralık Kavramı
Y Xty x + 2 y+2 TRIGONOMETRİ O x, y, z € (0,7) olmak üzere SORU-6 BİR DE ORİJİNALDE (0190) cos(x + y) > cos(x + z) > cos(y + z) eşitsizlik sistemi veriliyor. Buna göre, x, y ve z gerçel sayılarını küçükten bü- yüğe doğru sıralayınız. ABC
9. a, b ve c birer pozitif tamsayıdır.
a+b> 3 ve
a+c
a
C
olduğuna göre, (a+b+c) toplamının en
küçük değeri kaçtır?
A) 3 B) 4 ) 5 D) 6 E) 7
<5
10.a bir tamsayı b ise asal sayıdır.
-2 ≤a<7, -11<b<16
eşitsizliklerine göre (2a-3b) ifadesi en
fazla kaç olur?
A) 47 B) 46 C) 39
D) 13
E) 6
Lise Matematik
Aralık Kavramı
9. a, b ve c birer pozitif tamsayıdır. a+b> 3 ve a+c a C olduğuna göre, (a+b+c) toplamının en küçük değeri kaçtır? A) 3 B) 4 ) 5 D) 6 E) 7 <5 10.a bir tamsayı b ise asal sayıdır. -2 ≤a<7, -11<b<16 eşitsizliklerine göre (2a-3b) ifadesi en fazla kaç olur? A) 47 B) 46 C) 39 D) 13 E) 6
TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER
Dik Kesişen Doğrular
●
.............açıyla kesişen doğrular,..
....... sembolü ile gösterilir.
• Diklik.....
Örnek:
K
E
Çakışık Doğrular
Aynı düzlemde bütün noktaları ortak olan iki doğruya
Örnek:
E
m ve n doğruları..
a ile b doğruları, çakışık doğrulardır.
Uygulama - 01
Sembolle gösterimi:
Okunuşu:
doğrulardır.
Aşağıda verilen doğru, doğru parçası ve ışınları sembolle ifade ediniz.
b.
dik kesişirler.
D
.. denir.
Sembolle gösterimi:
Okunuşu:
Lise Matematik
Aralık Kavramı
TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER Dik Kesişen Doğrular ● .............açıyla kesişen doğrular,.. ....... sembolü ile gösterilir. • Diklik..... Örnek: K E Çakışık Doğrular Aynı düzlemde bütün noktaları ortak olan iki doğruya Örnek: E m ve n doğruları.. a ile b doğruları, çakışık doğrulardır. Uygulama - 01 Sembolle gösterimi: Okunuşu: doğrulardır. Aşağıda verilen doğru, doğru parçası ve ışınları sembolle ifade ediniz. b. dik kesişirler. D .. denir. Sembolle gösterimi: Okunuşu:
Aydın Yayınları
64.
B
B
30°
6.
6
H
X
X
Yukarıdaki verilere göre, IACI = x kaç cm dir?
75°
45%
m (ABC) = 30°
m (ACB) = 45°
C IABI= 6 cm
ABC üçgen
[BH] L [AC]
m (ACB) = 75°
IABI= IACI
IAHI = 6 cm
Yukarıdaki verilere göre, IHCI = x kaç cm dir?
Lise Matematik
Aralık Kavramı
Aydın Yayınları 64. B B 30° 6. 6 H X X Yukarıdaki verilere göre, IACI = x kaç cm dir? 75° 45% m (ABC) = 30° m (ACB) = 45° C IABI= 6 cm ABC üçgen [BH] L [AC] m (ACB) = 75° IABI= IACI IAHI = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, IHCI = x kaç cm dir?
23. Düz bir zeminde duran bir masanın yerden yüksekliği ile masa-
nın boyundan kısa olan Mesut'un boyu arasındaki fark 40 san-
timetredir. Bir süre sonra Mesut'un boyu 3 katına çıkmış ve bu
fark 60 santimetre olmuştur.
Buna göre, Mesut'un boyu ilk boyunun 4 katına çıktığında
masa ile arasındaki fark kaç santimetre olur?
A) 80
B) 90
C) 100
D) 110
E) 120
Lise Matematik
Aralık Kavramı
23. Düz bir zeminde duran bir masanın yerden yüksekliği ile masa- nın boyundan kısa olan Mesut'un boyu arasındaki fark 40 san- timetredir. Bir süre sonra Mesut'un boyu 3 katına çıkmış ve bu fark 60 santimetre olmuştur. Buna göre, Mesut'un boyu ilk boyunun 4 katına çıktığında masa ile arasındaki fark kaç santimetre olur? A) 80 B) 90 C) 100 D) 110 E) 120
345
25. Tuna'nın A, B ve C adlarında sırasıyla 90, 120 ve 150
sayfa olan üç kitabı vardır. Bu üç kitabı farklı günlerde
okumaya başlayan Tuna, her bir kitabı okumaya
başladığı günden bitirdiği güne kadar her gün o kitaptan
30 sayfa okuyarak bitirmiştir.
A)
B)
90
E)
60-
30-
Toplam
sayfa sayısı
C
C
A+B+C
1. 2.
3.
AN 1-2 2-64
Yukarıdaki grafikte Tuna'nın bu kitaplan
başladığı ilk günden itibaren her gün okuduğu toplam
sayfa sayısı verilmiştir.
Buna göre, Tuna'nın 1.
kitaplar aşağıdakilerden hang
verilmiştir?
1. gün
A
C
6+6+C
B
A
4. 5.
C+C
C
Gün
okumaya
veya Ruruluş tarafından kullanmaz.
ye aitti. Sorular
ÖSYM'nin razılı 120lmaksızın
okuduğu
doğru
Lise Matematik
Aralık Kavramı
345 25. Tuna'nın A, B ve C adlarında sırasıyla 90, 120 ve 150 sayfa olan üç kitabı vardır. Bu üç kitabı farklı günlerde okumaya başlayan Tuna, her bir kitabı okumaya başladığı günden bitirdiği güne kadar her gün o kitaptan 30 sayfa okuyarak bitirmiştir. A) B) 90 E) 60- 30- Toplam sayfa sayısı C C A+B+C 1. 2. 3. AN 1-2 2-64 Yukarıdaki grafikte Tuna'nın bu kitaplan başladığı ilk günden itibaren her gün okuduğu toplam sayfa sayısı verilmiştir. Buna göre, Tuna'nın 1. kitaplar aşağıdakilerden hang verilmiştir? 1. gün A C 6+6+C B A 4. 5. C+C C Gün okumaya veya Ruruluş tarafından kullanmaz. ye aitti. Sorular ÖSYM'nin razılı 120lmaksızın okuduğu doğru
Carpaniora Ayirma
25:15, 1
49 14 16:
ifadesinin değerl kaçtır?
A) // (8)
*3.
42:
15.
28
FH-H
H
E)
riskun
owhous
klysht
Bigliet
TH
7a²-10ab+9b²=37*** **
14ab-9a²2-12
dununa göre, 4a-3b Ifadesinin pozitif de-
frontar
Lise Matematik
Aralık Kavramı
Carpaniora Ayirma 25:15, 1 49 14 16: ifadesinin değerl kaçtır? A) // (8) *3. 42: 15. 28 FH-H H E) riskun owhous klysht Bigliet TH 7a²-10ab+9b²=37*** ** 14ab-9a²2-12 dununa göre, 4a-3b Ifadesinin pozitif de- frontar