Açı Kavramı Soruları

33. [AB] // [CD] olacak şekilde bir ABCD yamuğu
çiziliyor. ABC üçgeninin ağırlık merkezi K ve ADC
üçgeninin ağırlık merkezi L olarak belirleniyor.
| KL = 12 cm olduğuna göre, BD köşegeninin
uzunluğu kaç cm'dir?
A) 16
B) 24
C) 32
D) 36
E) 48
Lise Matematik
Açı Kavramı
33. [AB] // [CD] olacak şekilde bir ABCD yamuğu çiziliyor. ABC üçgeninin ağırlık merkezi K ve ADC üçgeninin ağırlık merkezi L olarak belirleniyor. | KL = 12 cm olduğuna göre, BD köşegeninin uzunluğu kaç cm'dir? A) 16 B) 24 C) 32 D) 36 E) 48
(22)
2.3
24
25
(26)
27
28
MATEMATIK PERFORMANS ÖDEVİ
Lot 4+x= 780
76
80
750-40 = 140
740
2
30+ x + = 180
480-30450
150÷275
80
8100
C
32
75+75=1501
75 180-150=3²
130
a = ?
an?
480-400-80
180-130 = 50
X = 80tbo=140
a = ?
29
R=?
ABC eşkenar üçgen
an?
(30)
31
33
78
95
(35
90
90
2
√11
60*
ABC aptenar üçgen
@=7
Oba
180-80=100
ABC eskener Gogon
07
50
X = ?
x = ?
Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) baca B) b < a <c
36
C) a<b<c
E)a<c<b
Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A)a<b<
37
38
4)CANAD
Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) 2 <â<Â
39
50
EIGADRY
<B<Ĉ
B) Ĉ<Â <â c)Â<C<B
E) <Â<Ĉ
Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisl
doğrudur?
(A)c<b<a B)c<a<b
(40
COFE
D) a<c<b
YY
C) #<b<c
E) becha
x'in alacağı kaç tamsayı değeri vardır?
3<x<7
xin en büyük tamsayı değerl kaçtır?
Lise Matematik
Açı Kavramı
(22) 2.3 24 25 (26) 27 28 MATEMATIK PERFORMANS ÖDEVİ Lot 4+x= 780 76 80 750-40 = 140 740 2 30+ x + = 180 480-30450 150÷275 80 8100 C 32 75+75=1501 75 180-150=3² 130 a = ? an? 480-400-80 180-130 = 50 X = 80tbo=140 a = ? 29 R=? ABC eşkenar üçgen an? (30) 31 33 78 95 (35 90 90 2 √11 60* ABC aptenar üçgen @=7 Oba 180-80=100 ABC eskener Gogon 07 50 X = ? x = ? Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) baca B) b < a <c 36 C) a<b<c E)a<c<b Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)a<b< 37 38 4)CANAD Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 2 <â<Â 39 50 EIGADRY <B<Ĉ B) Ĉ<Â <â c)Â<C<B E) <Â<Ĉ Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisl doğrudur? (A)c<b<a B)c<a<b (40 COFE D) a<c<b YY C) #<b<c E) becha x'in alacağı kaç tamsayı değeri vardır? 3<x<7 xin en büyük tamsayı değerl kaçtır?
M
A
E
N
(8)
d
Yukarıda birbirine E noktasında dıştan teğet olan iki çem-
ber verilmiştir.
[AB]L[CD]
|AB|=10 birim
|CD|=24 birim
on
tepel
Çemberler d doğrusuna M ve N noktasında teğet oldu-
ğuna göre çemberlerin yarıçapları toplamı kaçtır?
A) 12 B) 13
C) 15
E) 26
D) 17
098
Lise Matematik
Açı Kavramı
M A E N (8) d Yukarıda birbirine E noktasında dıştan teğet olan iki çem- ber verilmiştir. [AB]L[CD] |AB|=10 birim |CD|=24 birim on tepel Çemberler d doğrusuna M ve N noktasında teğet oldu- ğuna göre çemberlerin yarıçapları toplamı kaçtır? A) 12 B) 13 C) 15 E) 26 D) 17 098
EMATİK TESTİ
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
-X
çası C
anının
seca
2
11
4.
3.
A)
√√5
8
ANSHENSO SU
Sibe erique nişi xemte eniqua
Birbirine eş karelerle oluşturulmuş şekilde x ve y açı-
ged stalo teber P
ları veriliyor.
D)
v/u
id neyse
Buna göre, tanx cosy carpımı kaçtır?
tsar
√10
6
n/s
orique A
wemlive arique e
bloy id st
√10
8
sosis
Job
Stilic liesiu on 19
B)--
½ sto
-to
x
cas
yub uxpux
iblemene
s
√√5
cosec²x-cot²x 1+tan²x
sn tan²x-sec²x 1+cot²x
COS
C)-
√10
8
cos
Lise Matematik
Açı Kavramı
EMATİK TESTİ Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. -X çası C anının seca 2 11 4. 3. A) √√5 8 ANSHENSO SU Sibe erique nişi xemte eniqua Birbirine eş karelerle oluşturulmuş şekilde x ve y açı- ged stalo teber P ları veriliyor. D) v/u id neyse Buna göre, tanx cosy carpımı kaçtır? tsar √10 6 n/s orique A wemlive arique e bloy id st √10 8 sosis Job Stilic liesiu on 19 B)-- ½ sto -to x cas yub uxpux iblemene s √√5 cosec²x-cot²x 1+tan²x sn tan²x-sec²x 1+cot²x COS C)- √10 8 cos
3.
Aşağıda köşeleri A, B ve C noktaları olan bir ağaç dalı
miştir.
A
8
8
151 151
C 10
B
|AO| = |OB| = 8 cm
m(COA) > 135°, m(COB) > 135°
olduğuna göre, A ile B noktaları arasındaki uzaklık tam sayı
olarak en fazla kaç cm'dir?
A) 8
B) 9
D) 11
E) 12
180
56
6.
Lise Matematik
Açı Kavramı
3. Aşağıda köşeleri A, B ve C noktaları olan bir ağaç dalı miştir. A 8 8 151 151 C 10 B |AO| = |OB| = 8 cm m(COA) > 135°, m(COB) > 135° olduğuna göre, A ile B noktaları arasındaki uzaklık tam sayı olarak en fazla kaç cm'dir? A) 8 B) 9 D) 11 E) 12 180 56 6.
2. Uçan bir kuşun önden görünümü aşağıdaki koordinat
düzleminde verilmiştir.
R
R
2
A) y = 1 + cosx
C) y = 2|1 – cosx|
09
I
2
Buna göre, kuşun kanadının üst çizgisinin fonksi-
yon modeli aşağıdakilerden hangisi olabilir?
E) y = 1 – cosx
4 br
B) y = 2(1 + cosx)
D) y = |1 – cosx|
Lise Matematik
Açı Kavramı
2. Uçan bir kuşun önden görünümü aşağıdaki koordinat düzleminde verilmiştir. R R 2 A) y = 1 + cosx C) y = 2|1 – cosx| 09 I 2 Buna göre, kuşun kanadının üst çizgisinin fonksi- yon modeli aşağıdakilerden hangisi olabilir? E) y = 1 – cosx 4 br B) y = 2(1 + cosx) D) y = |1 – cosx|
6.
C
15
TRIGONOMETRİ
A
agind
Snie=3
a
21
UND
DS800
maob nin's
Buna göre, a kaç derecedir?
A) 100°
B) 120°
C) 135°
ABC üçgen
|AB| = 9 birim
|AC| = 15 birim
|BC| = 21 birim
m(CAB) = a
9 B
**20
D) 150°
E) 160°
1
19.0
bak
Lise Matematik
Açı Kavramı
6. C 15 TRIGONOMETRİ A agind Snie=3 a 21 UND DS800 maob nin's Buna göre, a kaç derecedir? A) 100° B) 120° C) 135° ABC üçgen |AB| = 9 birim |AC| = 15 birim |BC| = 21 birim m(CAB) = a 9 B **20 D) 150° E) 160° 1 19.0 bak
61
A)-3 B)-2 C)-
P
07
O
Sa
P
A) (cose, sine)
B) (cos(-0), sine)
C) (-cose, sine)
D) (-cose,-sine)
E) (cose, -sine)
tan³x + cot³x
tanx + cotx
hangisidir?
-X
Şekildeki birim çember üzerindeki P' noktası P nok-
tasının Oy eksenine göre simetriğidir.
D)
Buna göre, P' noktasının koordinatı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
+1-cotx ifadesinin sonucu
AKTORIYEL
Lise Matematik
Açı Kavramı
61 A)-3 B)-2 C)- P 07 O Sa P A) (cose, sine) B) (cos(-0), sine) C) (-cose, sine) D) (-cose,-sine) E) (cose, -sine) tan³x + cot³x tanx + cotx hangisidir? -X Şekildeki birim çember üzerindeki P' noktası P nok- tasının Oy eksenine göre simetriğidir. D) Buna göre, P' noktasının koordinatı aşağıdaki- lerden hangisidir? +1-cotx ifadesinin sonucu AKTORIYEL
11. Şekilde A, B ve C; A, E ve D; A, F ve K; A, L ve M
noktaları doğrusaldır.
C
D
A) 4
3
B
B)5
E
2 A
F
[BE]/[CD], [EF]/[DK], [FL]/[KM]
|AB| = 2 cm, |BC| = 3 cm, |AL| = 4 cm
Buna göre |LM| kaç birimdir?
Co
M
D)7
K
E)S
Lise Matematik
Açı Kavramı
11. Şekilde A, B ve C; A, E ve D; A, F ve K; A, L ve M noktaları doğrusaldır. C D A) 4 3 B B)5 E 2 A F [BE]/[CD], [EF]/[DK], [FL]/[KM] |AB| = 2 cm, |BC| = 3 cm, |AL| = 4 cm Buna göre |LM| kaç birimdir? Co M D)7 K E)S
ki
SUPARA
40.
B
04
12
=48
1
BAK
Q.
92
fr
B)
-4
V8 32
16
Sarı ve mavi iki dairesel kâğıttan kesilerek elde edilen
iki dik dairesel koninin taban yarıçapları eşit olup koniler
tabanları çakışacak şekilde yerleştiriliyor.
A Kitapçığı
C
√3b/√₂
5780
Mavi koninin yanal alanı, sarı koninin yanal alanının
iki katı, mavi koninin hacmi sarı koninin hacminin üç
katı olduğuna göre, ACD açısının kosinüs değeri
kaçtır?
c)-1/2
sh²tr² = ngx
ch²tur²shar
Lise Matematik
Açı Kavramı
ki SUPARA 40. B 04 12 =48 1 BAK Q. 92 fr B) -4 V8 32 16 Sarı ve mavi iki dairesel kâğıttan kesilerek elde edilen iki dik dairesel koninin taban yarıçapları eşit olup koniler tabanları çakışacak şekilde yerleştiriliyor. A Kitapçığı C √3b/√₂ 5780 Mavi koninin yanal alanı, sarı koninin yanal alanının iki katı, mavi koninin hacmi sarı koninin hacminin üç katı olduğuna göre, ACD açısının kosinüs değeri kaçtır? c)-1/2 sh²tr² = ngx ch²tur²shar
- A
qu
33.22
3π
2
e2-in(sinx) = 2.e²
eşitliği sağlanmaktadır.
Buna göre, tanx ifadesinin değeri kaçtır?
<x<
olmak üzere,
= le
R
A / B)--/12/2 C) D)√3E) √3
1/1/201
34. A(1, -2) noktasının
1
Sin 90
Matematik
1)
270
arasında
better
P'den
Sexcl
y =(
2
4 =1
kouck
Y = O
• y + x = 1 doğrusuna göre simetriği B noktası
X = 1
●
B noktasının orijin etrafında pozitif yönde 90
dönmesiyle oluşan nokta C noktasıdır.
Buna göre; A, B ve noktalarının oluşturduğu üçgensel
Lise Matematik
Açı Kavramı
- A qu 33.22 3π 2 e2-in(sinx) = 2.e² eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre, tanx ifadesinin değeri kaçtır? <x< olmak üzere, = le R A / B)--/12/2 C) D)√3E) √3 1/1/201 34. A(1, -2) noktasının 1 Sin 90 Matematik 1) 270 arasında better P'den Sexcl y =( 2 4 =1 kouck Y = O • y + x = 1 doğrusuna göre simetriği B noktası X = 1 ● B noktasının orijin etrafında pozitif yönde 90 dönmesiyle oluşan nokta C noktasıdır. Buna göre; A, B ve noktalarının oluşturduğu üçgensel
gen
rkezi
=
= {G}
sal
2.
B
ABC bir üçgen
[AB] açiortay
[AD] [BC]
|AE| = |EC|
|DE| = 5 cm
|DC| = 8 cm
sexem
Yukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir?
C) 12
D) 10
B) 13
nobriednied tog
A) 15
X
A
D
ADOBA reablon O obler O
5
E
8
C
E) 9
5.
Lise Matematik
Açı Kavramı
gen rkezi = = {G} sal 2. B ABC bir üçgen [AB] açiortay [AD] [BC] |AE| = |EC| |DE| = 5 cm |DC| = 8 cm sexem Yukarıdaki verilere göre, |BD| = x kaç cm dir? C) 12 D) 10 B) 13 nobriednied tog A) 15 X A D ADOBA reablon O obler O 5 E 8 C E) 9 5.
2
39. Prizmanın hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çar-
pımına eşittir.
matik Testi 1. Oturum
4
A) 3
α
DENEME
B) 4
Yukarıdaki şekilde taban yarıçapı 6 birim olan silindir
tamamı su ile doluyken "a"lık açıyla eğik tutula-
rak suyun bir kısmı dökülüyor. Daha sonra kalan
su taban ayrıtları 12 ve 4π birim olan dikdörtgenler
prizmasına boşaltılıyor.
12
Buna göre, dikdörtgenler prizmasındaki suyun
yüksekliği kaç birimdir?
C) 5
4π
D) 6
E) 8
Lise Matematik
Açı Kavramı
2 39. Prizmanın hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çar- pımına eşittir. matik Testi 1. Oturum 4 A) 3 α DENEME B) 4 Yukarıdaki şekilde taban yarıçapı 6 birim olan silindir tamamı su ile doluyken "a"lık açıyla eğik tutula- rak suyun bir kısmı dökülüyor. Daha sonra kalan su taban ayrıtları 12 ve 4π birim olan dikdörtgenler prizmasına boşaltılıyor. 12 Buna göre, dikdörtgenler prizmasındaki suyun yüksekliği kaç birimdir? C) 5 4π D) 6 E) 8
3.
Şekilde verilen saat 13.00'ü göstermektedir.
10
9
.8
B)
11
95
6
7
12
6
C)
5.
O merkezli saatte akrebin uzunluğu 2 birim, yelkovanın
uzunluğu 3 birimdir.
Saat 15.30'u gösterdiğinde akrep ve yelkovanın uç
noktalarının aldığı toplam yol kaç birimdir?
A) 15
50
3
2
4
D)
3.
35
2
E)
55
3
Lise Matematik
Açı Kavramı
3. Şekilde verilen saat 13.00'ü göstermektedir. 10 9 .8 B) 11 95 6 7 12 6 C) 5. O merkezli saatte akrebin uzunluğu 2 birim, yelkovanın uzunluğu 3 birimdir. Saat 15.30'u gösterdiğinde akrep ve yelkovanın uç noktalarının aldığı toplam yol kaç birimdir? A) 15 50 3 2 4 D) 3. 35 2 E) 55 3
THE
Bir okuldaki küp biçimindeki sınıfın süslenmesi için üç kö-
şesi gergin şeritlerle şekildeki gibi birleştirilmiştir.
Buna göre, bu şeritler arasındaki açı kaç derecedir?
A) 30
B) 45
D) 75 - E) 90
C) 60
Lise Matematik
Açı Kavramı
THE Bir okuldaki küp biçimindeki sınıfın süslenmesi için üç kö- şesi gergin şeritlerle şekildeki gibi birleştirilmiştir. Buna göre, bu şeritler arasındaki açı kaç derecedir? A) 30 B) 45 D) 75 - E) 90 C) 60
Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, O merkezli birim
çember verilmiştir.
1
y
120°
Basix O
K
m(ÃOK) = 120°
x = (0, 2)
olmak üzere
cos2x = |OB|
2×260
X=30
eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamını bulunuz.
cosx-sin2x
Lise Matematik
Açı Kavramı
Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, O merkezli birim çember verilmiştir. 1 y 120° Basix O K m(ÃOK) = 120° x = (0, 2) olmak üzere cos2x = |OB| 2×260 X=30 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamını bulunuz. cosx-sin2x