Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Türevin Tanımı Soruları

olduğuna göre, n'AIR eco
21-325
120=80=4
21-33
11.) f(x) = 2+X fonksiyonunun
3
-
10.) f: R-R olmak üzere, f(x) = (a -3)x+ a +1
1)1019
fonksiyonunun ortalama değişim hızı 2 olduğuna göre, a kaçtır?
185
<x<3 aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır?
SX
Lise Matematik
Türevin Tanımı
olduğuna göre, n'AIR eco 21-325 120=80=4 21-33 11.) f(x) = 2+X fonksiyonunun 3 - 10.) f: R-R olmak üzere, f(x) = (a -3)x+ a +1 1)1019 fonksiyonunun ortalama değişim hızı 2 olduğuna göre, a kaçtır? 185 <x<3 aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır? SX
E) 2
E
59
10.
olduğ
sidir?
A) x²
11.
B) 3x
C) 3x³
y = x ¹0
f(x) = 3√/2
A) -1 B) 2 C) 0
fonksiyonunun türevi kaçtır?
olduğuna göre,
10x
D)
dx
B) 10x9
E) 3x²
D) ³2 E) 1
hangisidir?
aşağıdakilerden
C) x9
D) 10x¹0
E) 9x ¹0
Lise Matematik
Türevin Tanımı
E) 2 E 59 10. olduğ sidir? A) x² 11. B) 3x C) 3x³ y = x ¹0 f(x) = 3√/2 A) -1 B) 2 C) 0 fonksiyonunun türevi kaçtır? olduğuna göre, 10x D) dx B) 10x9 E) 3x² D) ³2 E) 1 hangisidir? aşağıdakilerden C) x9 D) 10x¹0 E) 9x ¹0
n.
Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun [2, 4]
aralığındaki ortalama değişim hızı m'dir.
m> 0 olduğuna göre, f fonksiyonu aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A)-x²
B) - (x + 2)²
D) (x + 1)²
f(u)-f(2)
E) (x-3)²
C)-2x
- (21/-(n))
4
Lise Matematik
Türevin Tanımı
n. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun [2, 4] aralığındaki ortalama değişim hızı m'dir. m> 0 olduğuna göre, f fonksiyonu aşağıdakilerden hangi- sidir? A)-x² B) - (x + 2)² D) (x + 1)² f(u)-f(2) E) (x-3)² C)-2x - (21/-(n)) 4
B
ens
Eğitimde Nitelikli Sayla
B
19. Dik koordinat düzleminde
(a + 3)x+ (2a + 4)y - 7 = 0
9x + 15y - 13 = 0
denklemleri ile verilen doğrular paraleldir.
Buna göre, a kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
MATEMATİK
D) 5
E) 6
Lise Matematik
Türevin Tanımı
B ens Eğitimde Nitelikli Sayla B 19. Dik koordinat düzleminde (a + 3)x+ (2a + 4)y - 7 = 0 9x + 15y - 13 = 0 denklemleri ile verilen doğrular paraleldir. Buna göre, a kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 MATEMATİK D) 5 E) 6
9
ve il
3.
A) 1
B) 2
5=m+1
m=4
C) 3
2m
D) 4
3
E) 5
((m+n), o)
y = -x² + 2m x + 3n - 4
2
parabolünün tepe noktası x = m + n doğrusu üzerindedir.
Buna göre, parabolün y eksenini kestiği noktanın or-
(ory)
dinatı kaçtır?
A) -10 B) -7
C) -4 D) -1
x1 = 1
E) 2
n = D
Lise Matematik
Türevin Tanımı
9 ve il 3. A) 1 B) 2 5=m+1 m=4 C) 3 2m D) 4 3 E) 5 ((m+n), o) y = -x² + 2m x + 3n - 4 2 parabolünün tepe noktası x = m + n doğrusu üzerindedir. Buna göre, parabolün y eksenini kestiği noktanın or- (ory) dinatı kaçtır? A) -10 B) -7 C) -4 D) -1 x1 = 1 E) 2 n = D
miştir.
_r.
fiği
10
Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
11
-4 -3
↓
S
O
W r
?
1
N
4
15
6
Buna göre,
1. [-4, -3] aralığında f nin ortalama değişim hızı -3 tür.
2
II. [-1, 2] aralığında f nin ortalama değişim hızı
3
III. [2, 6] aralığında f nin ortalama değişim hızı
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A
X
tür.
3
2
dir.
Lise Matematik
Türevin Tanımı
miştir. _r. fiği 10 Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 11 -4 -3 ↓ S O W r ? 1 N 4 15 6 Buna göre, 1. [-4, -3] aralığında f nin ortalama değişim hızı -3 tür. 2 II. [-1, 2] aralığında f nin ortalama değişim hızı 3 III. [2, 6] aralığında f nin ortalama değişim hızı ifadelerinden hangileri doğrudur? A X tür. 3 2 dir.
3.
2x - 4
x² - 6x +5
(x-5)(x-1)
fonksiyonunun türevsiz olduğu noktaların apsisleri
toplamı kaçtır?
1.5
A) 5
f(x) = |x²-3x | +
9}
B) 6
AY
-ey7
3
D) 8
X (X-3) >0
Yo 43
$$
Aşağıda gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonunun grafiği
çizilmiştir.
E) 9
Lise Matematik
Türevin Tanımı
3. 2x - 4 x² - 6x +5 (x-5)(x-1) fonksiyonunun türevsiz olduğu noktaların apsisleri toplamı kaçtır? 1.5 A) 5 f(x) = |x²-3x | + 9} B) 6 AY -ey7 3 D) 8 X (X-3) >0 Yo 43 $$ Aşağıda gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. E) 9
A) 9
dayın imzası:
apçik Numarasını cevap
Kagidindaki alana doğru kodladım.
(10) f(x) doğrusal fonksiyon olmak üzere,
x ≥ 2 ise
g(x) = f(x) + x²
(2f(x) + 3
x < 2 ise
fonksiyonu tanımlanıyor.
g(x) fonksiyonu gerçel sayılar kümesinde
türevlenebilir olduğuna göre, f(3) + f(3) değeri
kaçtır?
2.
B) 7
Türev - Süreklilik İlişkisi
C) 6
D) 4
E) 3
Lise Matematik
Türevin Tanımı
A) 9 dayın imzası: apçik Numarasını cevap Kagidindaki alana doğru kodladım. (10) f(x) doğrusal fonksiyon olmak üzere, x ≥ 2 ise g(x) = f(x) + x² (2f(x) + 3 x < 2 ise fonksiyonu tanımlanıyor. g(x) fonksiyonu gerçel sayılar kümesinde türevlenebilir olduğuna göre, f(3) + f(3) değeri kaçtır? 2. B) 7 Türev - Süreklilik İlişkisi C) 6 D) 4 E) 3
Sişim oranı
E) 13
grafiği ve-
[9.12]
VOF
10. Doğrusal yolda hareket eden bir hareketlinin zamana
bağlı yer değişimi (metre/saniye)
s(t) = 1² + 2t+3
fonksiyonu ile verilmiştir.
Buna göre, hareketlinin ilk 3 saniyedeki ortalama
hızı saniyede kaç metredir?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
2+9+6+3 =18 +6 +
11. Ay (yer, km)
21
18
11
3
E) 8
t(zaman, saat
Yer denklemi y(t) = t-8t+18 olan bir hareketlinin
yer-zaman grafiği yukarıda verilmiştir.
812
Buna göre, hareketlinin t= 1 Vet-3 saatleri arasın-
daki ortalama hızı kaç km/saattir?
A1
TEST
A
2.
O
Lise Matematik
Türevin Tanımı
Sişim oranı E) 13 grafiği ve- [9.12] VOF 10. Doğrusal yolda hareket eden bir hareketlinin zamana bağlı yer değişimi (metre/saniye) s(t) = 1² + 2t+3 fonksiyonu ile verilmiştir. Buna göre, hareketlinin ilk 3 saniyedeki ortalama hızı saniyede kaç metredir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 2+9+6+3 =18 +6 + 11. Ay (yer, km) 21 18 11 3 E) 8 t(zaman, saat Yer denklemi y(t) = t-8t+18 olan bir hareketlinin yer-zaman grafiği yukarıda verilmiştir. 812 Buna göre, hareketlinin t= 1 Vet-3 saatleri arasın- daki ortalama hızı kaç km/saattir? A1 TEST A 2. O
1.
1. BÖLÜM
Fonksiyonlarda Uygulamalar
-3
-2
-1
3
f(x) 5
4
2
-3
-7
f(x) in yukarıda verilen değer tablosuna göre, [-3, 3] aralı-
ğındaki ortalama değişim hızı, [-2, 1] aralığındaki ortalama
değişim hızının kaç katıdır?
A)
C) 3/2
D) 5/20
X
B) 3/1
4
0
4
1
-1
2
E)
4.
Lise Matematik
Türevin Tanımı
1. 1. BÖLÜM Fonksiyonlarda Uygulamalar -3 -2 -1 3 f(x) 5 4 2 -3 -7 f(x) in yukarıda verilen değer tablosuna göre, [-3, 3] aralı- ğındaki ortalama değişim hızı, [-2, 1] aralığındaki ortalama değişim hızının kaç katıdır? A) C) 3/2 D) 5/20 X B) 3/1 4 0 4 1 -1 2 E) 4.
topla-
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 6. MODÜL LİMİT VE TÜREV
ÖRNEK 5
Şekilde y=f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
-5
ui
ÖRNEK G
-3
2
Y
y = f(x) fonksiyonu (-6, 6) aralığındaki kaç tane
tam sayı değeri için türevlidir?
2
2
2
y = f(x)
1
x < 1
345
ÖRNE
f(x):
X =
duğu
Lise Matematik
Türevin Tanımı
topla- ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 6. MODÜL LİMİT VE TÜREV ÖRNEK 5 Şekilde y=f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. -5 ui ÖRNEK G -3 2 Y y = f(x) fonksiyonu (-6, 6) aralığındaki kaç tane tam sayı değeri için türevlidir? 2 2 2 y = f(x) 1 x < 1 345 ÖRNE f(x): X = duğu
Iseundon me
2
f'(x) = x ² - 5 x-6 <0
X²²-52-6-0
3.
010 en f(x) = 2x - 7
4.
nevet
olduğuna göre, (f-¹)'(9) kaçtır?
A) 18
B) 9
C) 2
3
(X=6
f(x) + (2x+1)=√x+=
D) 1
E) 1/1/2
X112+ 3x1
PLX₁
Suresu
Oloor
7.
f(x
olduğ
hangi
A) 5x
Lise Matematik
Türevin Tanımı
Iseundon me 2 f'(x) = x ² - 5 x-6 <0 X²²-52-6-0 3. 010 en f(x) = 2x - 7 4. nevet olduğuna göre, (f-¹)'(9) kaçtır? A) 18 B) 9 C) 2 3 (X=6 f(x) + (2x+1)=√x+= D) 1 E) 1/1/2 X112+ 3x1 PLX₁ Suresu Oloor 7. f(x olduğ hangi A) 5x
E) 5
(3)+
(S),
4
163
MATEMATIK
12.
Grafik 1
2 ta
2.
Isla (1)
Dik koordinat sisteminde
y = ax², y = bx² ve y =
f
mavi
mavi
siyah
siyah
kırmızı
3x²
X
cx²
g
6
sd
siyah
kırmızı
mavi
kırmızı
mavi
y
Grafik 2
X->>>
3x6x
fonksiyonlarının grafikleri Grafik 1'de, bu fonksiyonların
türevlenebilir grafikleri Grafik 2'de verilmiştir.
stuch
Buna göre, Grafik 1'de verilen f, g ve h fonksiyon-
larının renkleri aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
DX
2x 4x
h
Maul
ke
kırmızı
siyah
kırmızı
-gl
mavi
siyah
X
65 Günde AYT Matematik
Lise Matematik
Türevin Tanımı
E) 5 (3)+ (S), 4 163 MATEMATIK 12. Grafik 1 2 ta 2. Isla (1) Dik koordinat sisteminde y = ax², y = bx² ve y = f mavi mavi siyah siyah kırmızı 3x² X cx² g 6 sd siyah kırmızı mavi kırmızı mavi y Grafik 2 X->>> 3x6x fonksiyonlarının grafikleri Grafik 1'de, bu fonksiyonların türevlenebilir grafikleri Grafik 2'de verilmiştir. stuch Buna göre, Grafik 1'de verilen f, g ve h fonksiyon- larının renkleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? DX 2x 4x h Maul ke kırmızı siyah kırmızı -gl mavi siyah X 65 Günde AYT Matematik
D
en
A
A
12
11.
A
III. f(x), (3, 4) aralığında artandır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
f(x) = x³ + 3x² + 6x -21
D) √3
3
5
Ju
fonksiyonu veriliyor.
f(m) = f'(m) olduğuna göre, m kaçtır?
A)-3√3
B)-2
C) I ve II
E) I, II ve III
E) 3
Fiml=m²³³ +3m² +6M-21
M=3
G+1
fim / = 3x² + 6x +600) Jea
3 B
3m²² +6m+6=m² + 3mg+5m-21
810
3
M = 27
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Matematik
Türevin Tanımı
D en A A 12 11. A III. f(x), (3, 4) aralığında artandır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II f(x) = x³ + 3x² + 6x -21 D) √3 3 5 Ju fonksiyonu veriliyor. f(m) = f'(m) olduğuna göre, m kaçtır? A)-3√3 B)-2 C) I ve II E) I, II ve III E) 3 Fiml=m²³³ +3m² +6M-21 M=3 G+1 fim / = 3x² + 6x +600) Jea 3 B 3m²² +6m+6=m² + 3mg+5m-21 810 3 M = 27 Diğer Sayfaya Geçiniz.
8.
biçiminde tanımlanıy
f(1+h)-f(1)
h 0
h
olduğuna göre, a değeri kaçtır?
B) 0
A)-1
C) 1
7. f(x)=x²+1 fonksiyonu için
f(3+2h)-f(3-h)
h
lim
h-0
limitinin sonucu kaçtır?
A) 15
B) 16
30°
C) 17
D) 2
f'(2h)
2x
D) 18
y = f(x)
P(xo, Yo)
Lise Matematik
Türevin Tanımı
8. biçiminde tanımlanıy f(1+h)-f(1) h 0 h olduğuna göre, a değeri kaçtır? B) 0 A)-1 C) 1 7. f(x)=x²+1 fonksiyonu için f(3+2h)-f(3-h) h lim h-0 limitinin sonucu kaçtır? A) 15 B) 16 30° C) 17 D) 2 f'(2h) 2x D) 18 y = f(x) P(xo, Yo)
2¹(2)→>2-x 22-22
2² (2) 22 + x 24
6.
Gerçel sayıların bir alt kümesi üzerinde tanımlanan y = f(x)
fonksiyonu
f(x) = |x²-3x + 21
biçiminde veriliyor.
Buna göre,
I. f'(1) yoktur.
II.
4(²)
III. f'(3) > O'dir.
O
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
< O'dır.
D) I ve III
Matematik
O
Q|X) = -x ²x13x-2
elx = -2x+3
-2.3
E) II ve III
C) I ve II
012->2
plai
Lise Matematik
Türevin Tanımı
2¹(2)→>2-x 22-22 2² (2) 22 + x 24 6. Gerçel sayıların bir alt kümesi üzerinde tanımlanan y = f(x) fonksiyonu f(x) = |x²-3x + 21 biçiminde veriliyor. Buna göre, I. f'(1) yoktur. II. 4(²) III. f'(3) > O'dir. O ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II < O'dır. D) I ve III Matematik O Q|X) = -x ²x13x-2 elx = -2x+3 -2.3 E) II ve III C) I ve II 012->2 plai