Sayısal Mantık Soruları

-80
120 km
noktada ya
, gösterge
5
30. Asya'nın hesap makinesi "4" tuşuna her bastığında;
2
3
.
olasılıkla 4,
12
A)
olasılıkla 5,
olarak algılanmaktadır.
Asya sadece "4" humaralı tuşta bu sıkıntıyı yaşamaktadır.
1
48
olasılıkla 6
Buna göre, Asya'nın (14+ 4-2) işleminin sonuçunu 26
bulma olasılığı kaçtır?
B)
1
6
C)
3
16
D)
5
24
E)
3
10
yildizsorular.c
Lise Matematik
Sayısal Mantık
-80 120 km noktada ya , gösterge 5 30. Asya'nın hesap makinesi "4" tuşuna her bastığında; 2 3 . olasılıkla 4, 12 A) olasılıkla 5, olarak algılanmaktadır. Asya sadece "4" humaralı tuşta bu sıkıntıyı yaşamaktadır. 1 48 olasılıkla 6 Buna göre, Asya'nın (14+ 4-2) işleminin sonuçunu 26 bulma olasılığı kaçtır? B) 1 6 C) 3 16 D) 5 24 E) 3 10 yildizsorular.c
10. İyonik ve kovalent bağlı bileşiklerin özelliklerine ait
karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
aşağıdaki
Kovalent bağlı bileşik
Oda koşullarında katı,
SIVI ve gaz halde
bulunabilir.
İyonik bağlı bileşik
A) Tümü oda koşullarında
katı halde
bulunur.
B)
C)
D)
E)
Katı halde kristal
örgülü yapıdadırlar.
Tamamının katısı ve
sulu çözeltisi
elektriği iletir.
Elektron alış verişi ile
oluşur.
Erime ve kaynama
noktaları genellikle
yüksektir.
Katı halde kristal
moleküler yapıdadırlar.
SIVISI ve sulu çözeltisi
hiçbirinde elektriği
iletmez.
Elektron ortak kullanımı
ile oluşur.
Erime ve kaynama
noktaları genellikle
düşüktür.
Lise Matematik
Sayısal Mantık
10. İyonik ve kovalent bağlı bileşiklerin özelliklerine ait karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? aşağıdaki Kovalent bağlı bileşik Oda koşullarında katı, SIVI ve gaz halde bulunabilir. İyonik bağlı bileşik A) Tümü oda koşullarında katı halde bulunur. B) C) D) E) Katı halde kristal örgülü yapıdadırlar. Tamamının katısı ve sulu çözeltisi elektriği iletir. Elektron alış verişi ile oluşur. Erime ve kaynama noktaları genellikle yüksektir. Katı halde kristal moleküler yapıdadırlar. SIVISI ve sulu çözeltisi hiçbirinde elektriği iletmez. Elektron ortak kullanımı ile oluşur. Erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür.
kişiden
6 dakika
ur'un
C) 6.33
7
6. Üç basamaklı, rakamları birbirinden farklı ve rakamları
soldan sağa küçükten büyüğe sıralı olan doğal sayılara artışlı
sayı denmektedir.
Örneğin, 279 ve 357 birer artışlı sayıdır.
Buna göre, 400 den küçük kaç tane artışlı sayı vardır?
A) 64
B) 60
C) 56
D) 52
E) 50
Gelişim İzleme Sınavı (GIS) - 3
Lise Matematik
Sayısal Mantık
kişiden 6 dakika ur'un C) 6.33 7 6. Üç basamaklı, rakamları birbirinden farklı ve rakamları soldan sağa küçükten büyüğe sıralı olan doğal sayılara artışlı sayı denmektedir. Örneğin, 279 ve 357 birer artışlı sayıdır. Buna göre, 400 den küçük kaç tane artışlı sayı vardır? A) 64 B) 60 C) 56 D) 52 E) 50 Gelişim İzleme Sınavı (GIS) - 3
8. Bir merdivenin tam orta basamağında bulunan üç çocuk-
tan
Burak önce A basamak çıkmış sonra B basamak in-
miş,
Cemre önce B basamak çıkmış sonra C basamak in-
miş,
Duygu önce A basamak çıkmış sonra C basamak in-
miştir.
Son durumda merdivenin en alt basamağına en yakın
kişi Duygu, merdivenin en üst basamağına en yakın
kişi Burak olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan
hangisi doğrudur?
A)<B<C
eB<A<C
EG<B<A
BA<C<B
24
D) <C<A
B
Lise Matematik
Sayısal Mantık
8. Bir merdivenin tam orta basamağında bulunan üç çocuk- tan Burak önce A basamak çıkmış sonra B basamak in- miş, Cemre önce B basamak çıkmış sonra C basamak in- miş, Duygu önce A basamak çıkmış sonra C basamak in- miştir. Son durumda merdivenin en alt basamağına en yakın kişi Duygu, merdivenin en üst basamağına en yakın kişi Burak olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A)<B<C eB<A<C EG<B<A BA<C<B 24 D) <C<A B
37. Aşağıda bazı örnekleri gösterilen, dikdörtgen veya
kare şeklinde metal levhaların karşılıklı iki kenarlarına
bükülemeyen çelik çubuklar kaynaklanıp diğer iki ke-
nanı şekildeki gibi maviye boyanıyor.
Bu levhaları üreten bir fabrika her ürünün üzerine aşa-
ğıdaki taşıma talimatını etiketliyor.
Taşıma Talimatı
• Levha, kırmızı çubuklar paralel durumda ve mavi ke-
narlar çember yayı oluşturacak şekilde kıvrılabilir.
• Levha en fazla, mavi kenarlar yarım çember olacak
şekilde kıvrılabilir.
Bir atölye, aşağıda ölçüleri verilen levhaları sipariş et-
miştir.
9 metre
4 metre
1
A) Yalnız I
5 metre
4,5 metre
D) II ve III
AYDIN YAYINLARI
5 metre
Yarıçapır olan çemberin çevresi 2лr ve değeri
yaklaşık olarak 3,14 tür.
Buna göre, numaralandırılmış levhaların hangisi
veya hangileri bir kenarı (3 metre olan kare şek-
lindeki kapidan talimata uygun biçimde geçirile-
rek atölyeye taşınabilir?
B) Yalnız III
III
3 metre
E) I, II ve III
C) I ve II
AYDIN YAYINLARI
38. Bir dik
linde i
Büyü
küren
Koni
tür.
112
Buna
redir
(Yarı
yüks
A) 2
2
2.
31
Lise Matematik
Sayısal Mantık
37. Aşağıda bazı örnekleri gösterilen, dikdörtgen veya kare şeklinde metal levhaların karşılıklı iki kenarlarına bükülemeyen çelik çubuklar kaynaklanıp diğer iki ke- nanı şekildeki gibi maviye boyanıyor. Bu levhaları üreten bir fabrika her ürünün üzerine aşa- ğıdaki taşıma talimatını etiketliyor. Taşıma Talimatı • Levha, kırmızı çubuklar paralel durumda ve mavi ke- narlar çember yayı oluşturacak şekilde kıvrılabilir. • Levha en fazla, mavi kenarlar yarım çember olacak şekilde kıvrılabilir. Bir atölye, aşağıda ölçüleri verilen levhaları sipariş et- miştir. 9 metre 4 metre 1 A) Yalnız I 5 metre 4,5 metre D) II ve III AYDIN YAYINLARI 5 metre Yarıçapır olan çemberin çevresi 2лr ve değeri yaklaşık olarak 3,14 tür. Buna göre, numaralandırılmış levhaların hangisi veya hangileri bir kenarı (3 metre olan kare şek- lindeki kapidan talimata uygun biçimde geçirile- rek atölyeye taşınabilir? B) Yalnız III III 3 metre E) I, II ve III C) I ve II AYDIN YAYINLARI 38. Bir dik linde i Büyü küren Koni tür. 112 Buna redir (Yarı yüks A) 2 2 2. 31
1.
Aşağıda verilen dairelerin içine, çarpımları köşelerinde
bulundukları dörtgenin içinde yazan sayıya eşit olacak
şekilde doğal sayılar yazılıyor.
75
21
21
X
48
esti için ayrılan kısmın
x > 1 olduğuna göre, mavi boyalı dairelerde yazan
doğal sayıların toplamı kaçtır?
A) 35
B) 36
C) 49
D) 51
E) 52
48 75/3 zortak boles
3
Lise Matematik
Sayısal Mantık
1. Aşağıda verilen dairelerin içine, çarpımları köşelerinde bulundukları dörtgenin içinde yazan sayıya eşit olacak şekilde doğal sayılar yazılıyor. 75 21 21 X 48 esti için ayrılan kısmın x > 1 olduğuna göre, mavi boyalı dairelerde yazan doğal sayıların toplamı kaçtır? A) 35 B) 36 C) 49 D) 51 E) 52 48 75/3 zortak boles 3
MATEMATIK 20
3. Iki doğal sayının 1'den başka ortak böleni yoksa bu sayılar aralarında asaldır.
Denizli'de bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşanan yoğunluğu engellemek amacıyla plakayı gören
kamera sistemiyle izlenen araçların hangi kata ve yöne park edeceği LED uyarı levhaları ile gösteriliyor.
Oluşturulan yazılıma göre,
Araçlar, il kodunu oluşturan rakamların aralarında asal olması durumunda doğu tarafına, aralarında
asal olmadığında batı tarafına yönlendirilecektir.
Il kodu ile sıra numarası aralarında asal ise 1. kata, değilse 2. kata yönlendirilecektir.
Örneğin,
A)
TR
TR
TR
plakalı araç, 1. kat/Batı tarafına yönlendirilmiştir.
Buna göre aşağıda plakaları verilen araçlardan hangisinin 2. kat/Doğu tarafına park etmesi gerekir?
MATEMATIK
MAPT-2
42 BJK 25
II kodu
63 BD 14
35 EK 28
dindaki ilgi
Aurumdays
Sıra
numarası
B)
D)
gruluğunu k
TR
TR
21 MK 20
46 FD 27
ve sıra numa
INE!
3
2020-2021 Öğretim Yılı
8. SINIF
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Sayısal Mantık
MATEMATIK 20 3. Iki doğal sayının 1'den başka ortak böleni yoksa bu sayılar aralarında asaldır. Denizli'de bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşanan yoğunluğu engellemek amacıyla plakayı gören kamera sistemiyle izlenen araçların hangi kata ve yöne park edeceği LED uyarı levhaları ile gösteriliyor. Oluşturulan yazılıma göre, Araçlar, il kodunu oluşturan rakamların aralarında asal olması durumunda doğu tarafına, aralarında asal olmadığında batı tarafına yönlendirilecektir. Il kodu ile sıra numarası aralarında asal ise 1. kata, değilse 2. kata yönlendirilecektir. Örneğin, A) TR TR TR plakalı araç, 1. kat/Batı tarafına yönlendirilmiştir. Buna göre aşağıda plakaları verilen araçlardan hangisinin 2. kat/Doğu tarafına park etmesi gerekir? MATEMATIK MAPT-2 42 BJK 25 II kodu 63 BD 14 35 EK 28 dindaki ilgi Aurumdays Sıra numarası B) D) gruluğunu k TR TR 21 MK 20 46 FD 27 ve sıra numa INE! 3 2020-2021 Öğretim Yılı 8. SINIF Diğer sayfaya geçiniz.
35
9. Aşağıda, kenar uzunlukları cm cinsinden birer doğal sayı
ve her bir kenarının uzunluğu 40 cm'den kısa olmayan
ön yüzleri mavi, arka yüzleri kırmızı olan dikdörtgen
şeklindeki özdeş iki kâğıt verilmiştir.
Bu kâğıtlardan biri uzun kenarları çakışacak biçimde
Şekil 1'deki gibi, diğeri ise kısa kenarları çakışacak
biçimde Şekil 2'deki gibi katlanıyor.
Şekil 1
Şekil 2
Her iki şekilde de elde edilen dikdörtgenin kenarlarının
uzunlukları cm cinsinden aralarında asal birer doğal
sayıdır.
Buna göre, başlangıçtaki kâğıtlardan birinin çevre
uzunluğu en az kaç cm'dir?
A) 164 B) 168 C) 172
D) 176
E) 180
Lise Matematik
Sayısal Mantık
35 9. Aşağıda, kenar uzunlukları cm cinsinden birer doğal sayı ve her bir kenarının uzunluğu 40 cm'den kısa olmayan ön yüzleri mavi, arka yüzleri kırmızı olan dikdörtgen şeklindeki özdeş iki kâğıt verilmiştir. Bu kâğıtlardan biri uzun kenarları çakışacak biçimde Şekil 1'deki gibi, diğeri ise kısa kenarları çakışacak biçimde Şekil 2'deki gibi katlanıyor. Şekil 1 Şekil 2 Her iki şekilde de elde edilen dikdörtgenin kenarlarının uzunlukları cm cinsinden aralarında asal birer doğal sayıdır. Buna göre, başlangıçtaki kâğıtlardan birinin çevre uzunluğu en az kaç cm'dir? A) 164 B) 168 C) 172 D) 176 E) 180
4.
6!
11!
12!
13!
2 çarpani
adedi
4
3 çarpanı
adedi
Yukarıda faktöriyeli verilmiş bir sayının içindeki asal
çarpanlardan bazıları ve bu çarpanların adetleri
gösterilmiştir.
n asal sayı ve x sayma sayısı olmak üzere,
D) 385
2 çarpani n çarpanı
adedi
adedi
8
10
10
X
X
2
X
n sayısının alabileceği değerler çarpımı kaçtır?
A) 35
B) 55
C) 77
E) 1155
Lise Matematik
Sayısal Mantık
4. 6! 11! 12! 13! 2 çarpani adedi 4 3 çarpanı adedi Yukarıda faktöriyeli verilmiş bir sayının içindeki asal çarpanlardan bazıları ve bu çarpanların adetleri gösterilmiştir. n asal sayı ve x sayma sayısı olmak üzere, D) 385 2 çarpani n çarpanı adedi adedi 8 10 10 X X 2 X n sayısının alabileceği değerler çarpımı kaçtır? A) 35 B) 55 C) 77 E) 1155
Deneme
L soat
12.00
olsun
12. Kenan, Leman ve Meryem aynı okulda okuyan üç arkadaştır.
Bir pazar akşamını pazartesi sabahına bağlayan gecede
• Kenan, Leman'dan 1,5 saat önce uyumuş ve 1 saat sonra
uyanmıştır.
• Meryem, Leman'dan yarım saat sonra uyumuş ve yarım
saat önce uyanmıştır.
Kenan, Leman ve Meryem'in o gece uykuda geçirdikleri
süreler sırasıyla K, L ve M saat olduğuna göre, aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?
A) K> L > M
15(
V
10.30
11.30
2
D) M = L > K
Buna göre,
B) L> M > K
= 25 = 32
12.00
L
12.00
C) L>K> M
E) M > K> L
13. İçinde bir a doğal sayısının yazılı olduğu n kenarlı bir çokgen
sembolünün değeri a" üslü sayısı ile ifade edilmektedir.
Örnek:
12.30
13.00
) 30 dk
3
14.
DODUL KALESİ YAYINLARI
Lise Matematik
Sayısal Mantık
Deneme L soat 12.00 olsun 12. Kenan, Leman ve Meryem aynı okulda okuyan üç arkadaştır. Bir pazar akşamını pazartesi sabahına bağlayan gecede • Kenan, Leman'dan 1,5 saat önce uyumuş ve 1 saat sonra uyanmıştır. • Meryem, Leman'dan yarım saat sonra uyumuş ve yarım saat önce uyanmıştır. Kenan, Leman ve Meryem'in o gece uykuda geçirdikleri süreler sırasıyla K, L ve M saat olduğuna göre, aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur? A) K> L > M 15( V 10.30 11.30 2 D) M = L > K Buna göre, B) L> M > K = 25 = 32 12.00 L 12.00 C) L>K> M E) M > K> L 13. İçinde bir a doğal sayısının yazılı olduğu n kenarlı bir çokgen sembolünün değeri a" üslü sayısı ile ifade edilmektedir. Örnek: 12.30 13.00 ) 30 dk 3 14. DODUL KALESİ YAYINLARI
13.-16. soruyu aşağıdaki bilgilere göre cevap-
layınız.
Ahmet ve Bülent isimli iki mimar bir üniversitenin
kampüs mimarisi yarışmasına katılırlar. Yarışmada
A, B, C, D, E ve F harfleriyle isimlendirilen 6 bina
yapılacaktır. Bu binalar üniversitenin idari bölüm-
leri tarafından kullanılacağı için binalar arasında-
ki mesafenin çok uzak olmaması gerekmektedir.
Buna göre, bu 6 bina ile ilgili olarak aşağıdaki bil-
giler bilinmektedir:
●
●
A ve D birbirine bağlı binalardır.
B, C ve E birbirine bağlı binalardır.
D ve F birbirine bağlı binalardır.
A ve E birbirine bağlı binalar değildir.
Ahmet binaların yerleşkesini yukarıda verilen-
lere göre yapıyor. Sonra Bülent, her binanın
birbiriyle olan bağlantısını değiştirmeyecek şe-
kilde proje üzerinde binaların konumlarını yeni-
den düzenleyip isimlerini siliyor.
S
14.
15.
A
1. şekil
2. şekil
1. şekil Ahmet'in projesidir. Bülent ise binaların bir-
biriyle ilişkisini göz önüne alarak projeyi 2. şekilde-
ki gibi tekrar düzenliyor.
A) A
Buna göre, x ile gösterilen yere hangi bina yer-
leştirilmelidir?
B
B
o
B) B
O
DİKEYGEÇİŞ
C) C
D) D
E) E
Lise Matematik
Sayısal Mantık
13.-16. soruyu aşağıdaki bilgilere göre cevap- layınız. Ahmet ve Bülent isimli iki mimar bir üniversitenin kampüs mimarisi yarışmasına katılırlar. Yarışmada A, B, C, D, E ve F harfleriyle isimlendirilen 6 bina yapılacaktır. Bu binalar üniversitenin idari bölüm- leri tarafından kullanılacağı için binalar arasında- ki mesafenin çok uzak olmaması gerekmektedir. Buna göre, bu 6 bina ile ilgili olarak aşağıdaki bil- giler bilinmektedir: ● ● A ve D birbirine bağlı binalardır. B, C ve E birbirine bağlı binalardır. D ve F birbirine bağlı binalardır. A ve E birbirine bağlı binalar değildir. Ahmet binaların yerleşkesini yukarıda verilen- lere göre yapıyor. Sonra Bülent, her binanın birbiriyle olan bağlantısını değiştirmeyecek şe- kilde proje üzerinde binaların konumlarını yeni- den düzenleyip isimlerini siliyor. S 14. 15. A 1. şekil 2. şekil 1. şekil Ahmet'in projesidir. Bülent ise binaların bir- biriyle ilişkisini göz önüne alarak projeyi 2. şekilde- ki gibi tekrar düzenliyor. A) A Buna göre, x ile gösterilen yere hangi bina yer- leştirilmelidir? B B o B) B O DİKEYGEÇİŞ C) C D) D E) E
AYT/Matematik
. Bu testte 40 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için aynlan ka
Belirli bir düzende dizilmiş olan şekiller üzerine ardışık
sayma sayıları aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.
2 3 4 5 6 7 89
MATEMATIK
Örneğin; soldan üçüncü üçgene 6, soldan ikinci daireye
7 yazılmıştır.
B) 92
Buna göre, soldan 12. karenin içinde yazan sayı
ile sağdan 18. üçgenin içinde yazan sayının toplamı
kaçtır?
A) 91
C) 93
83 84 85
2
D) 94
E) 95
Lise Matematik
Sayısal Mantık
AYT/Matematik . Bu testte 40 soru vardır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için aynlan ka Belirli bir düzende dizilmiş olan şekiller üzerine ardışık sayma sayıları aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. 2 3 4 5 6 7 89 MATEMATIK Örneğin; soldan üçüncü üçgene 6, soldan ikinci daireye 7 yazılmıştır. B) 92 Buna göre, soldan 12. karenin içinde yazan sayı ile sağdan 18. üçgenin içinde yazan sayının toplamı kaçtır? A) 91 C) 93 83 84 85 2 D) 94 E) 95
Seviye - Il
3. Aşağıdaki tabloda üç farklı ürünün satış fiyatları gösterilmiş-
tir.
Ürün
A B
Satış Fiyatı (adet)
Bu ürünlerin satışının artırılması için bir satıcı aşağıdaki kam-
panyayı yapmıştır:
• A ürünü için her 10 satışta 1 tanesi bedava,
B ürünü için her 15 satışta toplam fiyatın %20'si kadar
indirim,
a
E) 24a= 20b = 15c
b
C
• C ürünü için her 20 satışta 2 tanesi bedava ve toplam
satışın'sı kadar indirim
6
Bu üç üründen altmışar tane alan bir müşteri; A, B ve C
ürünlerine aynı fiyatı ödediğine göre a, b ve c arasında-
ki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9a = 8b = 7c
B) 9a = 8b = 10c
C) 18a 16b = 15c
D) 18a = 16b = 13c
Lise Matematik
Sayısal Mantık
Seviye - Il 3. Aşağıdaki tabloda üç farklı ürünün satış fiyatları gösterilmiş- tir. Ürün A B Satış Fiyatı (adet) Bu ürünlerin satışının artırılması için bir satıcı aşağıdaki kam- panyayı yapmıştır: • A ürünü için her 10 satışta 1 tanesi bedava, B ürünü için her 15 satışta toplam fiyatın %20'si kadar indirim, a E) 24a= 20b = 15c b C • C ürünü için her 20 satışta 2 tanesi bedava ve toplam satışın'sı kadar indirim 6 Bu üç üründen altmışar tane alan bir müşteri; A, B ve C ürünlerine aynı fiyatı ödediğine göre a, b ve c arasında- ki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A) 9a = 8b = 7c B) 9a = 8b = 10c C) 18a 16b = 15c D) 18a = 16b = 13c
10
2
p+6²)
X
X
TEST 4
y
Yukarıda verilen hediye paketlerinin ikisi de küp olup bi-
rer kenari x birimdir. Bu hediye kutuları yukarıda gösteril-
diği gibi iki farklı şekilde bantlanıyor. (Taban kısımlarına
bant yapıştırılmıştır.)
B) 6xy - 2x²
D) 8xy-2y²
y
Bantların genişliği y birim olduğuna göre iki şekilde
bantlanan bölgelerin yüzey alanları toplamı aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) y²-x²
C) xy - 2x²
E) x² + 4xy
Lise Matematik
Sayısal Mantık
10 2 p+6²) X X TEST 4 y Yukarıda verilen hediye paketlerinin ikisi de küp olup bi- rer kenari x birimdir. Bu hediye kutuları yukarıda gösteril- diği gibi iki farklı şekilde bantlanıyor. (Taban kısımlarına bant yapıştırılmıştır.) B) 6xy - 2x² D) 8xy-2y² y Bantların genişliği y birim olduğuna göre iki şekilde bantlanan bölgelerin yüzey alanları toplamı aşağıda- kilerden hangisidir? A) y²-x² C) xy - 2x² E) x² + 4xy
ORIJINAL YA
8. 1
●
2
Örnek;
1
C
2
●
3
●
Yukarıda yan yana dizili 6 adet domino taşı bulunmakta-
dır. Bu taşlarla ilgili olarak şunlar biliniyor;
3
1 nolu taşın alt ve üstündeki nokta sayısı yanyana
ve soldan sağa doğru yazılıyor.
●
4
●
2 numaralı ve 2 numaralı taşlardan sonraki taşlarda
bulunan nokta sayıları 1 numaralı taşa uygulanan
işlemdeki rakamların ardına yazılarak bir sayı dizisi
oluşturuluyor.
5
6
→ {1, 2, 2, 3}
?
Yukarıda verilenlere göre; 6 numaralı taşta soru işa-
reti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A).. B). C) :: D)
Lise Matematik
Sayısal Mantık
ORIJINAL YA 8. 1 ● 2 Örnek; 1 C 2 ● 3 ● Yukarıda yan yana dizili 6 adet domino taşı bulunmakta- dır. Bu taşlarla ilgili olarak şunlar biliniyor; 3 1 nolu taşın alt ve üstündeki nokta sayısı yanyana ve soldan sağa doğru yazılıyor. ● 4 ● 2 numaralı ve 2 numaralı taşlardan sonraki taşlarda bulunan nokta sayıları 1 numaralı taşa uygulanan işlemdeki rakamların ardına yazılarak bir sayı dizisi oluşturuluyor. 5 6 → {1, 2, 2, 3} ? Yukarıda verilenlere göre; 6 numaralı taşta soru işa- reti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A).. B). C) :: D)
Açıortay
2019-ALES/2/SAYISAL
Aşağıdaki 9 birim kareden oluşan 3 x 3 boyutlarındaki
tablonun her birim karesi mavi veya sarıya boyanıyor.
●
0*0
31.-33. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.
Daha sonra, mavi kareler 2'şer puan, sarı kareler 1'er
puan olmak üzere;
●
her mavi kareye, bu karenin bulunduğu satırdaki
birim karelerin toplam puanı,
her sarı kareye, bu karenin bulunduğu sütundaki
birim karelerin toplam puani
yazılıyor.
E
32. Boyanıp puanlanı yazıien bir tablonun bazı birim
karelerinin puar bilgileri aşağıda verilmiştir.
6
b
6
a
4
Buna göre, a b çarpımı kaçtır?
A) 15
B) 18
C) 20
D) 24
E) 30
Lise Matematik
Sayısal Mantık
Açıortay 2019-ALES/2/SAYISAL Aşağıdaki 9 birim kareden oluşan 3 x 3 boyutlarındaki tablonun her birim karesi mavi veya sarıya boyanıyor. ● 0*0 31.-33. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Daha sonra, mavi kareler 2'şer puan, sarı kareler 1'er puan olmak üzere; ● her mavi kareye, bu karenin bulunduğu satırdaki birim karelerin toplam puanı, her sarı kareye, bu karenin bulunduğu sütundaki birim karelerin toplam puani yazılıyor. E 32. Boyanıp puanlanı yazıien bir tablonun bazı birim karelerinin puar bilgileri aşağıda verilmiştir. 6 b 6 a 4 Buna göre, a b çarpımı kaçtır? A) 15 B) 18 C) 20 D) 24 E) 30