Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Kümelere Giriş Soruları

4. Aşağıda A ve B kümelerine ait Venn şeması verilmiş-
tir.
B
A) Yalnız I
2
B) I ve II
D) II ve III
a
.b
C
Buna göre,
1.
BCA
II. s(A - B) = 4
III. A - B¹ = {1, 2}
ifadelerinden hangileri doğrudur?
d
A
C) I ve III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Kümelere Giriş
4. Aşağıda A ve B kümelerine ait Venn şeması verilmiş- tir. B A) Yalnız I 2 B) I ve II D) II ve III a .b C Buna göre, 1. BCA II. s(A - B) = 4 III. A - B¹ = {1, 2} ifadelerinden hangileri doğrudur? d A C) I ve III E) I, II ve III
13. Bir grupta sadece yaşları 10, 11 ve 12 olan kişiler vardır.
Bu grupta,
*
33 kişi vardır.
* En çok 11 yaşında olanların sayısı, 12 yaşında olan-
ların sayısının 2 katına eşittir.
13
Buna göre, grupta 10 yaşındaki kişi sayısı en fazla kaç
olabilir?
A) 18
B) 19
22
C) 20
D) 21
E) 22
Lise Matematik
Kümelere Giriş
13. Bir grupta sadece yaşları 10, 11 ve 12 olan kişiler vardır. Bu grupta, * 33 kişi vardır. * En çok 11 yaşında olanların sayısı, 12 yaşında olan- ların sayısının 2 katına eşittir. 13 Buna göre, grupta 10 yaşındaki kişi sayısı en fazla kaç olabilir? A) 18 B) 19 22 C) 20 D) 21 E) 22
TYT/ Matematik
22.
Tenis
404
2X
15 tona
A) 29
be
Futbol
136 öğrencinin antreman yaptığı bir tesiste tenis, futbol ve
basketbol sporlarından en az birini uyguladıkları bilinmek-
tedir. Bu öğrencilerden 40 tanesi tenis, 15 tanesi tenis ve
basketbol, 6 tanesi basketbol ve futbol, 10 tanesi sadece
futbol antrenmanı yapmaktadır. Sadece tenis ve futbol
antrenmanı yapan öğrenci sayısı, her üç sporu antrenman
yapanların iki katıdır. Ayrıca, sadece basketbol antremanı
yapan öğrenci sayısı tenis ve futbol antrenmanı yapan kişi
sayısı kadardır,
.com/mes
Basketbol
Buna göre, bu sporlardan en az ikisinin antrenmanını
yapan öğrenci sayısı kaçt?
C) 45
B) 36
IDE
D) 53
E) 64
Lise Matematik
Kümelere Giriş
TYT/ Matematik 22. Tenis 404 2X 15 tona A) 29 be Futbol 136 öğrencinin antreman yaptığı bir tesiste tenis, futbol ve basketbol sporlarından en az birini uyguladıkları bilinmek- tedir. Bu öğrencilerden 40 tanesi tenis, 15 tanesi tenis ve basketbol, 6 tanesi basketbol ve futbol, 10 tanesi sadece futbol antrenmanı yapmaktadır. Sadece tenis ve futbol antrenmanı yapan öğrenci sayısı, her üç sporu antrenman yapanların iki katıdır. Ayrıca, sadece basketbol antremanı yapan öğrenci sayısı tenis ve futbol antrenmanı yapan kişi sayısı kadardır, .com/mes Basketbol Buna göre, bu sporlardan en az ikisinin antrenmanını yapan öğrenci sayısı kaçt? C) 45 B) 36 IDE D) 53 E) 64
15. Bir sınıftaki öğrenciler, sıralara ikişerli oturduklarında 5
öğrenci ayakta kalıyor. Üçerli oturduklarında ise 1 sıra
boş kalıyor.
Bu sınıftaki her sıraya 1 öğrenci oturursa kaç
öğrenci ayakta kalır?
A) 8
B) 9
C) 12
D) 13
2(x-3) +- 3 (x-1)
E) 15
Lise Matematik
Kümelere Giriş
15. Bir sınıftaki öğrenciler, sıralara ikişerli oturduklarında 5 öğrenci ayakta kalıyor. Üçerli oturduklarında ise 1 sıra boş kalıyor. Bu sınıftaki her sıraya 1 öğrenci oturursa kaç öğrenci ayakta kalır? A) 8 B) 9 C) 12 D) 13 2(x-3) +- 3 (x-1) E) 15
5. A, B ve C gazetelerinden en az birini okuyanların bu-
lunduğu bir toplulukta en az iki gazete okuyanların sa-
yısı 25, en çok iki gazete okuyanların sayısı 20, en çok
bir gazete okuyanların sayısı 6 dır.
Bu toplulukta A, B ve C gazetelerinin üçünü de
NERAC
okuyanların sayısı kaçtır?
se
Lise Matematik
Kümelere Giriş
5. A, B ve C gazetelerinden en az birini okuyanların bu- lunduğu bir toplulukta en az iki gazete okuyanların sa- yısı 25, en çok iki gazete okuyanların sayısı 20, en çok bir gazete okuyanların sayısı 6 dır. Bu toplulukta A, B ve C gazetelerinin üçünü de NERAC okuyanların sayısı kaçtır? se
A
21
22. A, B ve C birer küme ve AnBØ olmak üzere,
aşağıda verilen şekilde sarı, kırmızı, yeşil ve mavi ile
boyalı olan bölgelerin eleman sayıları eşittir.
Buna göre,
X. A
Temel Matematik
A ve B kümelerinin alt küme sayıları eşittir.
II. AnBnC ve AnBnC' kümelerinin alt küme sayıları
eşitur.
10
A) Yalnız I
353
2-3
III. C(AUB) ve A - B' kümelerinin öz alt küme sayı-
Mari eşittir.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
B
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve Il
Lise Matematik
Kümelere Giriş
A 21 22. A, B ve C birer küme ve AnBØ olmak üzere, aşağıda verilen şekilde sarı, kırmızı, yeşil ve mavi ile boyalı olan bölgelerin eleman sayıları eşittir. Buna göre, X. A Temel Matematik A ve B kümelerinin alt küme sayıları eşittir. II. AnBnC ve AnBnC' kümelerinin alt küme sayıları eşitur. 10 A) Yalnız I 353 2-3 III. C(AUB) ve A - B' kümelerinin öz alt küme sayı- Mari eşittir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? B D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve Il
58
abipses, lesbsti simbo
4. Aşağıdaki Venn şemasında A, B, C kümelerindeki eleman-
lar gösterilmiştir.
.8
Buna göre,
A
.1
•4
.9
•3
.5
.11
•2
•10
B
.6
C
•7
[(AUB)-C]n[(BUC) - A]
kümesinde bulunan elemanların toplamı kaçtır?
A) 10
B) 12
C) 16
D) 18
E) 20
C) S(A
A) 9
Lise Matematik
Kümelere Giriş
58 abipses, lesbsti simbo 4. Aşağıdaki Venn şemasında A, B, C kümelerindeki eleman- lar gösterilmiştir. .8 Buna göre, A .1 •4 .9 •3 .5 .11 •2 •10 B .6 C •7 [(AUB)-C]n[(BUC) - A] kümesinde bulunan elemanların toplamı kaçtır? A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) 20 C) S(A A) 9
7.
> Kümeler
A = {Sınıftaki kız öğrenciler}
B = {Sınıftaki erkek öğrenciler}
C = {Sınıftaki yeşil gözlü öğrenciler}
D = (Sınıftaki sarı saçlı öğrenciler}
kümeleri tanımlanıyor.
Buna göre, (ANC) - (BUD) kümesi aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) (Sarı saçlı, yeşil gözlü kız öğrenciler}
B) (Yeşil gözlü olmayan, sarı saçlı erkek öğrenci-
ler}
C) (Siyah saçlı, mavi gözlü kız öğrenciler}
D) (Siyah saçlı erkek öğrenciler}
E) (Sarı saçlı olmayan, yeşil gözlü kız öğrenciler}
Lise Matematik
Kümelere Giriş
7. > Kümeler A = {Sınıftaki kız öğrenciler} B = {Sınıftaki erkek öğrenciler} C = {Sınıftaki yeşil gözlü öğrenciler} D = (Sınıftaki sarı saçlı öğrenciler} kümeleri tanımlanıyor. Buna göre, (ANC) - (BUD) kümesi aşağıdakiler- den hangisidir? A) (Sarı saçlı, yeşil gözlü kız öğrenciler} B) (Yeşil gözlü olmayan, sarı saçlı erkek öğrenci- ler} C) (Siyah saçlı, mavi gözlü kız öğrenciler} D) (Siyah saçlı erkek öğrenciler} E) (Sarı saçlı olmayan, yeşil gözlü kız öğrenciler}
Rejenerasyon / Deneme 8
11. Bir grupta sadece yaşları 10, 11 ve 12 olan kişiler vardır.
Bu grupta;
• 33 kişi vardır.
• En çok 11 yaşında olanların sayısı, 12 yaşında
olanların sayısının 2 katına eşittir.
Buna göre, bu grupta 10 yaşındaki kişi sayısı en fazla
kaç olabilir?
A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
E) 22
Lise Matematik
Kümelere Giriş
Rejenerasyon / Deneme 8 11. Bir grupta sadece yaşları 10, 11 ve 12 olan kişiler vardır. Bu grupta; • 33 kişi vardır. • En çok 11 yaşında olanların sayısı, 12 yaşında olanların sayısının 2 katına eşittir. Buna göre, bu grupta 10 yaşındaki kişi sayısı en fazla kaç olabilir? A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22
9. Pozitif tam sayılardan oluşan
=19
A = (x:x< 100, x= 2n ve n = Z'}
B = (x:x<151, x = 3n ve n = Z*}
kümeleri veriliyor.
Buna göre, AU B
A) 89
B) 88
E) 56
kümesinin eleman sayısı kaçtır?
C) 87 D) 84 E) 83
Lise Matematik
Kümelere Giriş
9. Pozitif tam sayılardan oluşan =19 A = (x:x< 100, x= 2n ve n = Z'} B = (x:x<151, x = 3n ve n = Z*} kümeleri veriliyor. Buna göre, AU B A) 89 B) 88 E) 56 kümesinin eleman sayısı kaçtır? C) 87 D) 84 E) 83
9. Pozitif tam sayılardan oluşan
A = {x:x< 100, x = 2n ve n E Z+}
B = {x:x< 151, x = 3n ve n = Z+}
kümeleri veriliyor.
Buna göre, A UB
A) 89
B) 88
E) 56
kümesinin eleman sayısı kaçtır?
C) 87
D) 84
E) 83
Lise Matematik
Kümelere Giriş
9. Pozitif tam sayılardan oluşan A = {x:x< 100, x = 2n ve n E Z+} B = {x:x< 151, x = 3n ve n = Z+} kümeleri veriliyor. Buna göre, A UB A) 89 B) 88 E) 56 kümesinin eleman sayısı kaçtır? C) 87 D) 84 E) 83
Bir sınıftaki öğrencilerin %80 i fizikten geçmiştir.
Fizikten geçenlerin %70 i kız öğrencidir. Sınıftaki
öğrencilerin % 48 i gözlüklü öğrencidir.
Buna göre, fizikten geçen gözlüklü kız öğrencile-
rin sayısı en az kaçtır?
Lise Matematik
Kümelere Giriş
Bir sınıftaki öğrencilerin %80 i fizikten geçmiştir. Fizikten geçenlerin %70 i kız öğrencidir. Sınıftaki öğrencilerin % 48 i gözlüklü öğrencidir. Buna göre, fizikten geçen gözlüklü kız öğrencile- rin sayısı en az kaçtır?
alata
galata
galata y A, B, C kümeleri için hangisi yanlıştır?
For
gal Sets A, B, C,
t galata y
hich is false?
A) AC B⇒ AC (BUC)
B) ACB (ANC) ≤ (BC)
C)(AUC)C(BUC) => ACC
D) ACB (AUC)C(BUC)
E) ACB (ANC) CB
galata yos sat
galatas sat
galata
sat ga
sat galata yös sat galata
sat galata
?C
gaat galatin
Anc
sat galata yös sat galata
ssat galata y
Lise Matematik
Kümelere Giriş
alata galata galata y A, B, C kümeleri için hangisi yanlıştır? For gal Sets A, B, C, t galata y hich is false? A) AC B⇒ AC (BUC) B) ACB (ANC) ≤ (BC) C)(AUC)C(BUC) => ACC D) ACB (AUC)C(BUC) E) ACB (ANC) CB galata yos sat galatas sat galata sat ga sat galata yös sat galata sat galata ?C gaat galatin Anc sat galata yös sat galata ssat galata y
- Aşağıdaki Venn şemasında A, B ve C kümeleri
elemanlarıyla birlikte gösterilmiştir.
A
B
.2.4
Buna göre,
.3
dır?
A) Yalnız I
.5
D) I ve II
.6
C
.7
I.
(A\B)n(B\C)
II. (B\A)n(C\A)
III. (C\B)n(A\C)
kümelerinden hangileri boş kümeden farklı-
8
B) Yalnız II
9
C) Yalnız III
E) II ve III
Lise Matematik
Kümelere Giriş
- Aşağıdaki Venn şemasında A, B ve C kümeleri elemanlarıyla birlikte gösterilmiştir. A B .2.4 Buna göre, .3 dır? A) Yalnız I .5 D) I ve II .6 C .7 I. (A\B)n(B\C) II. (B\A)n(C\A) III. (C\B)n(A\C) kümelerinden hangileri boş kümeden farklı- 8 B) Yalnız II 9 C) Yalnız III E) II ve III
7. Bir pastane yeni ürettiği iki pasta çeşidi ile ilgili ola-
rak tanıtıma katılan 180 kişinin düşüncelerini almış-
tır. Her iki pastayı da tadan katılımcıların düşünce-
leri sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
• Katılanların tamamı "beğendim" ya da "beğenme-
dim" yanıtlarından birini vermiştir.
• Her iki pasta çeşidini de beğenmeyen 38 kişi var-
dır.
• 1. pastayı beğenenlerin sayısı, II. pastayı beğe-
nenlerin sayısının 3 katıdır.
Buna göre, her iki pastayı da beğenenlerin sayısı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 36
B) 40
bu gezegende hayat var...
C) 42
D) 44
E) 48
10
Lise Matematik
Kümelere Giriş
7. Bir pastane yeni ürettiği iki pasta çeşidi ile ilgili ola- rak tanıtıma katılan 180 kişinin düşüncelerini almış- tır. Her iki pastayı da tadan katılımcıların düşünce- leri sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: • Katılanların tamamı "beğendim" ya da "beğenme- dim" yanıtlarından birini vermiştir. • Her iki pasta çeşidini de beğenmeyen 38 kişi var- dır. • 1. pastayı beğenenlerin sayısı, II. pastayı beğe- nenlerin sayısının 3 katıdır. Buna göre, her iki pastayı da beğenenlerin sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 36 B) 40 bu gezegende hayat var... C) 42 D) 44 E) 48 10
17.
elemarler ext
E evrensel küme olmak üzere,
E A
aº
.b
A) A\B= (a, b, e}
C) E \ A = {f}
ç
e
B
E) B\E=Ø
of
a, b, c, d, e, f harfleri bulundukları bölgenin elemanları
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri daima doğ-
rudur?
denk
B) B\A={d, e, c}
D) E \ B = {a, b, c, f
Lise Matematik
Kümelere Giriş
17. elemarler ext E evrensel küme olmak üzere, E A aº .b A) A\B= (a, b, e} C) E \ A = {f} ç e B E) B\E=Ø of a, b, c, d, e, f harfleri bulundukları bölgenin elemanları olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri daima doğ- rudur? denk B) B\A={d, e, c} D) E \ B = {a, b, c, f