Kümelere Giriş Soruları

19-
Bir otobüste seyahat eden yolcular, ikram edilen çay
ve koladan en fazla birini almıştır.
Bu yolculardan,
çay alan yolcu sayısı, kola alan yolcu sayısının
1-0,
3
çay ve kola ikramlarının ikisinden de almayan
1
yolcu sayısı, tüm yolcuların
4
kadardır.
B
Bu seyahatte çay almayan yolcu sayısı 26 oldu-
ğuna göre, kola almayan yolcu sayısı kaçtır?
A) 12
Ü,
B) 14 C) 16
D) 18
E) 20
Lise Matematik
Kümelere Giriş
19- Bir otobüste seyahat eden yolcular, ikram edilen çay ve koladan en fazla birini almıştır. Bu yolculardan, çay alan yolcu sayısı, kola alan yolcu sayısının 1-0, 3 çay ve kola ikramlarının ikisinden de almayan 1 yolcu sayısı, tüm yolcuların 4 kadardır. B Bu seyahatte çay almayan yolcu sayısı 26 oldu- ğuna göre, kola almayan yolcu sayısı kaçtır? A) 12 Ü, B) 14 C) 16 D) 18 E) 20
30. Elma, portakal ve mandalina ağaçlarının bulunduğu
bir bahçeye bir grup gelmektedir.
●
●
●
Palme Yayınevi
Grupta portakal toplayan herkes elma da topla-
maktadır.
En az iki meyve toplayanlarının sayısı 14 tür.
En az bir meyve toplayanların sayısı 30 kişidir.
Buna göre, sadece mandalina ve sadece elma
toplayan kaç kişi vardır?
A) 11 B) 14
C) 16
Mandalina toplayanlar ise başka bir meyve top-
lamamaktadır.
D) 20
Google
karekokogre
E) 24
II
r
32
25
Karekök Video Çöz
plu çözümlere ulaşm
0
Lise Matematik
Kümelere Giriş
30. Elma, portakal ve mandalina ağaçlarının bulunduğu bir bahçeye bir grup gelmektedir. ● ● ● Palme Yayınevi Grupta portakal toplayan herkes elma da topla- maktadır. En az iki meyve toplayanlarının sayısı 14 tür. En az bir meyve toplayanların sayısı 30 kişidir. Buna göre, sadece mandalina ve sadece elma toplayan kaç kişi vardır? A) 11 B) 14 C) 16 Mandalina toplayanlar ise başka bir meyve top- lamamaktadır. D) 20 Google karekokogre E) 24 II r 32 25 Karekök Video Çöz plu çözümlere ulaşm 0
naline
er ger
X
Buna göre, ev ile okulları arası kaç km'dir?
C) 10
D) 12
24. Üç bloktan oluşan bir sitenin yönetimine aday olan Emre,
tüm site sakinleri ile görüşmüş ve havuz, spor salonu,
otopark bölümlerini yenileme vaatlerinde bulunmuş ve oy
talep etmiştir.
A bloktakiler havuz yenilenirse oy vereceklerini, B bloktakiler
spor salonu ve otopark yenilenirse oy vereceklerini,
C bloktakiler otopark veya spor salonu yenilenirse by
vereceklerini söylemiştir.
E) 15
Görüşmeler sonucunda hangi iki vaadini yaparsa yapsın
aldığı oy sayısının aynı olacağını anlamıştır.
C blokta görüştüğü kişi sayısı, B blokta görüştüğü kişi
sayısının 3 katı ve sitede görüştüğü toplam kişi sayısı
240'tır.
Buna göre, sadece spor salonunu yenilerse kaç oy
alabilir?
A) 72
B) 96
C) 120
D) 132
E) 144
Lise Matematik
Kümelere Giriş
naline er ger X Buna göre, ev ile okulları arası kaç km'dir? C) 10 D) 12 24. Üç bloktan oluşan bir sitenin yönetimine aday olan Emre, tüm site sakinleri ile görüşmüş ve havuz, spor salonu, otopark bölümlerini yenileme vaatlerinde bulunmuş ve oy talep etmiştir. A bloktakiler havuz yenilenirse oy vereceklerini, B bloktakiler spor salonu ve otopark yenilenirse oy vereceklerini, C bloktakiler otopark veya spor salonu yenilenirse by vereceklerini söylemiştir. E) 15 Görüşmeler sonucunda hangi iki vaadini yaparsa yapsın aldığı oy sayısının aynı olacağını anlamıştır. C blokta görüştüğü kişi sayısı, B blokta görüştüğü kişi sayısının 3 katı ve sitede görüştüğü toplam kişi sayısı 240'tır. Buna göre, sadece spor salonunu yenilerse kaç oy alabilir? A) 72 B) 96 C) 120 D) 132 E) 144
2.
A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}
kümesinin farklı elemanları kullanılarak yazıla-
bilen üç basamaklı doğal sayıların kaç tanesinin
rakamları çarpımı sıfırdır?
B) 30
C) 40
A) 20
D) 50
E) 60
Buna
leği
kıyaf
A) 3
Lise Matematik
Kümelere Giriş
2. A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinin farklı elemanları kullanılarak yazıla- bilen üç basamaklı doğal sayıların kaç tanesinin rakamları çarpımı sıfırdır? B) 30 C) 40 A) 20 D) 50 E) 60 Buna leği kıyaf A) 3
endemik
11.
A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
kümesinin iki elemanlı alt kümelerinin kaç tane-
sinde elemanlar toplamı 3 ile tam olarak bölüne-
bilir?
A) 6 B) 9
C) 12 D) 15 E) 18
2.
A={1, 2,
kümesinin a
rakam ve e
A) 240
Lise Matematik
Kümelere Giriş
endemik 11. A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümesinin iki elemanlı alt kümelerinin kaç tane- sinde elemanlar toplamı 3 ile tam olarak bölüne- bilir? A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18 2. A={1, 2, kümesinin a rakam ve e A) 240
3. A ve B birer kümedir.
s(A) = 8
s(B) = 10
A-B kümesinin alt küme sayısı 4 olduğuna göre,
B-A kümesinin alt küme sayısı kaçtır?
C) 16
A) 4
B) 8
D) 32 E) 64
6. A ve B kümele
A kümes
di A. B
B kum
di B
259
AUB ku
göre, s
A) 10
Lise Matematik
Kümelere Giriş
3. A ve B birer kümedir. s(A) = 8 s(B) = 10 A-B kümesinin alt küme sayısı 4 olduğuna göre, B-A kümesinin alt küme sayısı kaçtır? C) 16 A) 4 B) 8 D) 32 E) 64 6. A ve B kümele A kümes di A. B B kum di B 259 AUB ku göre, s A) 10
12. A, B, C kurslarından en az bir tanesine gidenlerin
bulunduğu 61 kişilik bir sınıfta; A kursuna giden-
ler 27, B kursuna gidenler 22, C kursuna gidenler
45, A ve B kursuna gidenler 9, B ve C kursuna gi-
denler 12, A ve C kursuna gidenler 15 kişi ise, her
üç kursa giden kaç kişi vardır?
A) 1
B) 2
C) 3 D) 4
E) 5
/yediiklimyay
16. A = {x|x =
B = {x|x =
olduğuna
manının
A) 37
Lise Matematik
Kümelere Giriş
12. A, B, C kurslarından en az bir tanesine gidenlerin bulunduğu 61 kişilik bir sınıfta; A kursuna giden- ler 27, B kursuna gidenler 22, C kursuna gidenler 45, A ve B kursuna gidenler 9, B ve C kursuna gi- denler 12, A ve C kursuna gidenler 15 kişi ise, her üç kursa giden kaç kişi vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 /yediiklimyay 16. A = {x|x = B = {x|x = olduğuna manının A) 37
15. 15 kişilik bir gruptaki öğrenciler matematik, fizik veya
kimya derslerinden iki tanesini seçmek zorundadır.
Fizik dersini seçen 8, fizik ve kimya dersini seçen 5
kişi olduğuna göre, matematik ve kimya dersini se-
çen kaç kişi vardır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Lise Matematik
Kümelere Giriş
15. 15 kişilik bir gruptaki öğrenciler matematik, fizik veya kimya derslerinden iki tanesini seçmek zorundadır. Fizik dersini seçen 8, fizik ve kimya dersini seçen 5 kişi olduğuna göre, matematik ve kimya dersini se- çen kaç kişi vardır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
10. Gitar, piyano veya keman çalabilenlerin oluşturduğu
bir grupta, her üçünü de çalabilenler 3, gitar ve piyano
çalabilenler 6, gitar ve keman çalabilenler 5, keman ve
piyano çalabilenler 8, gitar çalabilenler 18, piyano çala-
bilenler 12, keman çalabilenler 16 kişidir.
Buna göre, bu grupta kaç kişi vardır?
alld comminu
C) 26
P
anyouble hun
A) 30
B) 28
46
3
5
8
BHO
inter
D) 24
E) 20
14.
Lise Matematik
Kümelere Giriş
10. Gitar, piyano veya keman çalabilenlerin oluşturduğu bir grupta, her üçünü de çalabilenler 3, gitar ve piyano çalabilenler 6, gitar ve keman çalabilenler 5, keman ve piyano çalabilenler 8, gitar çalabilenler 18, piyano çala- bilenler 12, keman çalabilenler 16 kişidir. Buna göre, bu grupta kaç kişi vardır? alld comminu C) 26 P anyouble hun A) 30 B) 28 46 3 5 8 BHO inter D) 24 E) 20 14.
14. 2 mol H₂SO4 ve 2 mol NaOH bileşiklerinin sulu ortamda tam
verimli tepkimesi gerçekleştiriliyor.
Bu tepkime ile ilgili;
I. Tam nötralleşme tepkimesidir.
II. Sodyum sülfat tuzu oluşur.
Shiraimingy RET
III. Ortam baziktir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I've l
E) I, II ve Ill
16. A
Lise Matematik
Kümelere Giriş
14. 2 mol H₂SO4 ve 2 mol NaOH bileşiklerinin sulu ortamda tam verimli tepkimesi gerçekleştiriliyor. Bu tepkime ile ilgili; I. Tam nötralleşme tepkimesidir. II. Sodyum sülfat tuzu oluşur. Shiraimingy RET III. Ortam baziktir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) Yalnız II D) II ve III C) I've l E) I, II ve Ill 16. A
29. A bir küme, s(A) = 6 ve k EA olmak üzere,
KEB ve BCA
koşullarını sağlayan kaç farklı B kümesi yazılabilir?
A) 8
B) 16
C) 24
D) 32
E) 48
4 5
32. A = {x+2, X+4
üzere, A küme
deki elemanla
lem elde edili
Elde ediler
ğuna göre
A) 1
Lise Matematik
Kümelere Giriş
29. A bir küme, s(A) = 6 ve k EA olmak üzere, KEB ve BCA koşullarını sağlayan kaç farklı B kümesi yazılabilir? A) 8 B) 16 C) 24 D) 32 E) 48 4 5 32. A = {x+2, X+4 üzere, A küme deki elemanla lem elde edili Elde ediler ğuna göre A) 1
00:1291
10. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin birer alt kümesidir.
s(E) = 24
s(An B') = 6
+=(80 Ala
s(B) = 13
8 (80A)
olduğuna göre, A' B' kümesinin eleman sayısı kaç-
(8 U Ale 9100 snupul
tır?
11.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
PP
14.
Lise Matematik
Kümelere Giriş
00:1291 10. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin birer alt kümesidir. s(E) = 24 s(An B') = 6 +=(80 Ala s(B) = 13 8 (80A) olduğuna göre, A' B' kümesinin eleman sayısı kaç- (8 U Ale 9100 snupul tır? 11. A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 PP 14.
ESTI - 3
5. A = {n-(-1)": n = 1, 2, 3, ..., k} kümesinin en büyük elemanı
en küçük elemanı arasındaki fark 29'dur.
Buna göre, A kümesinin pozitif
A) 4
B) 5
elemanlarının sayısı kaçtı
E) 8
C) 6 D) 7
Yukarı
1. (B
II. B
III. (
küme
Lise Matematik
Kümelere Giriş
ESTI - 3 5. A = {n-(-1)": n = 1, 2, 3, ..., k} kümesinin en büyük elemanı en küçük elemanı arasındaki fark 29'dur. Buna göre, A kümesinin pozitif A) 4 B) 5 elemanlarının sayısı kaçtı E) 8 C) 6 D) 7 Yukarı 1. (B II. B III. ( küme
me saatinde
veya kahve
aç kişi var-
E) 21
5. 28 kişilik bir sınıftaki öğrencilerden fizik dersinde
geçenlerin tamamı matematik dersinden de geçmi
tir. Yalnızca matematik dersinden geçenlerin sayı
her iki dersten kalanların sayısının 2 katıdır.
Bu derslerin en çok birinden geçenlerin say
18 olduğuna göre, fizikten geçen kaç kişi vardır
B) 9 C) 10 D) 11
E) 12
A) 8
8.
24 kişilik bir
nin en çok il
Bu grupta
13 kişi old
kalan kaç
A) 2
Lise Matematik
Kümelere Giriş
me saatinde veya kahve aç kişi var- E) 21 5. 28 kişilik bir sınıftaki öğrencilerden fizik dersinde geçenlerin tamamı matematik dersinden de geçmi tir. Yalnızca matematik dersinden geçenlerin sayı her iki dersten kalanların sayısının 2 katıdır. Bu derslerin en çok birinden geçenlerin say 18 olduğuna göre, fizikten geçen kaç kişi vardır B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 A) 8 8. 24 kişilik bir nin en çok il Bu grupta 13 kişi old kalan kaç A) 2
r. Bu
kedi
4. Bir sınıfta voleybol veya basketbol oynayan
renci vardır. Sadece voleybol oynayan öğrenci sa-
yısı 9'dur.
A) 2
Basketbol oynayan öğrencilerin sayısı, voleybol
oynayan öğrencilerin sayısından 4 fazla olduğu-
na göre, her iki oyunu oynayan kaç öğrenci var.
dır?
B) 3
24
C) 4
öğ-
D) 5
E) 6
7.
Bir halk
açılmış
kişider
taman
●
H
Bu
ka
Lise Matematik
Kümelere Giriş
r. Bu kedi 4. Bir sınıfta voleybol veya basketbol oynayan renci vardır. Sadece voleybol oynayan öğrenci sa- yısı 9'dur. A) 2 Basketbol oynayan öğrencilerin sayısı, voleybol oynayan öğrencilerin sayısından 4 fazla olduğu- na göre, her iki oyunu oynayan kaç öğrenci var. dır? B) 3 24 C) 4 öğ- D) 5 E) 6 7. Bir halk açılmış kişider taman ● H Bu ka
Sinait
6. Aşağıda 1'den 10'a kadar numaralandırılmış üç hedef
tahtası verilmiştir.
●
●
●
●
6
●
5
10
5
6
8
III
B) 4
9
Üç yarışmacı birer hedef tahtası seçip onar atış yapıyor.
Bir hedef tahtasında aynı sayı yalnız 1 kez vuruluyor.
1. yarışmacı I nolu hedef tahtasında 7 sayı vuruyor.
2. yarışmacı II nolu hedef tahtasında 6 sayı vuruyor.
3. yarışmacı III nolu hedef tahtasında 6 sayı vuruyor.
Daha sonra
I nolu hedef tahtasında vurulan sayılar sarı renge bo-
yanıp sayılar ile S kümesi oluşturuluyor.
Il nolu hedef tahtasında vurulan sayılar beyaz renge eis
boyanıp sayılar ile B kümesi oluşturuluyor.
Yayanlars
10
10
C) 5
9
8
11
III nolu hedef tahtasında vurulan sayılar mavi renge
boyanıp sayılar ile M kümesi oluşturuluyor.
Buna göre, rengine bakılmaksızın üstünde yazan sa-
yılara göre (BS)\M kümesinin eleman sayısı en
çok kaçtır?
A) 3
D) 6
E) 7
8.
7. A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere, birinci
bileşeni A kümesinden, ikinci bileseni B kümesinden alı
9.
xa
A=
big
De
ola
ka
A)
K
m
10.
e
E
r
a
Lise Matematik
Kümelere Giriş
Sinait 6. Aşağıda 1'den 10'a kadar numaralandırılmış üç hedef tahtası verilmiştir. ● ● ● ● 6 ● 5 10 5 6 8 III B) 4 9 Üç yarışmacı birer hedef tahtası seçip onar atış yapıyor. Bir hedef tahtasında aynı sayı yalnız 1 kez vuruluyor. 1. yarışmacı I nolu hedef tahtasında 7 sayı vuruyor. 2. yarışmacı II nolu hedef tahtasında 6 sayı vuruyor. 3. yarışmacı III nolu hedef tahtasında 6 sayı vuruyor. Daha sonra I nolu hedef tahtasında vurulan sayılar sarı renge bo- yanıp sayılar ile S kümesi oluşturuluyor. Il nolu hedef tahtasında vurulan sayılar beyaz renge eis boyanıp sayılar ile B kümesi oluşturuluyor. Yayanlars 10 10 C) 5 9 8 11 III nolu hedef tahtasında vurulan sayılar mavi renge boyanıp sayılar ile M kümesi oluşturuluyor. Buna göre, rengine bakılmaksızın üstünde yazan sa- yılara göre (BS)\M kümesinin eleman sayısı en çok kaçtır? A) 3 D) 6 E) 7 8. 7. A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere, birinci bileşeni A kümesinden, ikinci bileseni B kümesinden alı 9. xa A= big De ola ka A) K m 10. e E r a