Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar Soruları

25
sıyla 40 br², 32 br² ve 48 br² olduğuna göre,
f(7) + g(2)
h (1)
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1
B) 2
fog(x) = 6x
Q-b*=6x
ab-6
23
f(x) = ex
g(x)=3x
h(x) = Sx
12.
14+6
S
C) 3
hef(x) = 10x
c.ax = 10%
CQ-10
32
f(x) = m.xm+2+xn-2+m.n
(D) 4
E) 5
goh(x) = 15%
b.ck - 15%
bc-15
35
sabit fonksiyon olduğuna göre, f(1905) ifadesinin
alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?
A) -8
B) -7
C) -5
D) -3 E) 1
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
25 sıyla 40 br², 32 br² ve 48 br² olduğuna göre, f(7) + g(2) h (1) ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 B) 2 fog(x) = 6x Q-b*=6x ab-6 23 f(x) = ex g(x)=3x h(x) = Sx 12. 14+6 S C) 3 hef(x) = 10x c.ax = 10% CQ-10 32 f(x) = m.xm+2+xn-2+m.n (D) 4 E) 5 goh(x) = 15% b.ck - 15% bc-15 35 sabit fonksiyon olduğuna göre, f(1905) ifadesinin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? A) -8 B) -7 C) -5 D) -3 E) 1 Diğer sayfaya geçiniz.
f(x)
Heal
A) Yalnız I
-4
-3
2
0
D) I ve II
5
-1
4
NOT
2
-1
B) Yalnız II
3
-2-4=-6
Şekillerde f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiş-
tir.
Buna göre,
I. -4 <k < 0 için f(k) g(k) <0
II. -2 <k <2 için f(k)+ g(k) >0
III. k <-4 için
g(k) < f(k)
ifadelerinden hangileri daima yanlıştır?
3
g(x)
11
C) Yalnız III
E) II ve III
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
f(x) Heal A) Yalnız I -4 -3 2 0 D) I ve II 5 -1 4 NOT 2 -1 B) Yalnız II 3 -2-4=-6 Şekillerde f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiş- tir. Buna göre, I. -4 <k < 0 için f(k) g(k) <0 II. -2 <k <2 için f(k)+ g(k) >0 III. k <-4 için g(k) < f(k) ifadelerinden hangileri daima yanlıştır? 3 g(x) 11 C) Yalnız III E) II ve III
SORU 4
#
x ve y tam sayıları için
(x² - y²). (3y + 4x)
ifadesi tek sayı olduğuna göre,
Buna göre,
1. x.y V
II. (x-y).xv
III. 5x-y V
ifadelerinden hangileri çift sayıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
By t'
C) Yalnız III
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
SORU 4 # x ve y tam sayıları için (x² - y²). (3y + 4x) ifadesi tek sayı olduğuna göre, Buna göre, 1. x.y V II. (x-y).xv III. 5x-y V ifadelerinden hangileri çift sayıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III By t' C) Yalnız III
AL
43.
●
A) 4
PASAR
Tanım kümesi iki basamaklı AB doğal sayılarından
oluşan f ve g fonksiyonları
f(AB) = (A + 1). (B + 1) - 1
g(AB) = (A-1).(B-1)-1
●
43.-45. Soruları aşağıdaki bilgilere göre birbi-
rinden bağımsız olarak cevaplayınız.
biçiminde tanımlanıyor.
Örnek: f(42) = (4+1).(2+1)-1 = 14
g(42) = (4-1).(2-1) - 1 = 2
f(AB) = g(AB) +8
eşitliğini sağlayan iki basamaklı kaç tane doğal
sayı vardır?
(A/R)
V
AB +A+3+1 = 8/K-A-B (1)
AB-A-B+1
✓ ✓ +A+B+| = 81-8A-8B+8
71-7A-76
A+B=1/44
B) 5
31
45-40
40
6
D) 7 E) 8
44.
DE MUSI
f(AB) = AB
eşitliğini sağlayan iki basamaklı kaç tane doğal
sayı vardır?
A) 5
45.
B) 6
D) 8
(A+1)(B+1)-1 = 10A +8
AB +^+& XX-X = 1/A+B²
C) 7
A/B = 3/
B = 9
B) 254
E) 9
((((---))
79
43
89-
59 58
29
38
g(g(AB)) = 15
olduğuna göre, AB iki basamaklı sayısının alabi-
leceği değerler toplamı kaçtır?
(A) 352
C) 187 D) 185
E) 165
15131
=15
(A-2). (8-2)-2 = 162
AB-20 -78+46-12
A₁B-2A-23 = 13
AB3-21A+3) = 13
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
AL 43. ● A) 4 PASAR Tanım kümesi iki basamaklı AB doğal sayılarından oluşan f ve g fonksiyonları f(AB) = (A + 1). (B + 1) - 1 g(AB) = (A-1).(B-1)-1 ● 43.-45. Soruları aşağıdaki bilgilere göre birbi- rinden bağımsız olarak cevaplayınız. biçiminde tanımlanıyor. Örnek: f(42) = (4+1).(2+1)-1 = 14 g(42) = (4-1).(2-1) - 1 = 2 f(AB) = g(AB) +8 eşitliğini sağlayan iki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır? (A/R) V AB +A+3+1 = 8/K-A-B (1) AB-A-B+1 ✓ ✓ +A+B+| = 81-8A-8B+8 71-7A-76 A+B=1/44 B) 5 31 45-40 40 6 D) 7 E) 8 44. DE MUSI f(AB) = AB eşitliğini sağlayan iki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır? A) 5 45. B) 6 D) 8 (A+1)(B+1)-1 = 10A +8 AB +^+& XX-X = 1/A+B² C) 7 A/B = 3/ B = 9 B) 254 E) 9 ((((---)) 79 43 89- 59 58 29 38 g(g(AB)) = 15 olduğuna göre, AB iki basamaklı sayısının alabi- leceği değerler toplamı kaçtır? (A) 352 C) 187 D) 185 E) 165 15131 =15 (A-2). (8-2)-2 = 162 AB-20 -78+46-12 A₁B-2A-23 = 13 AB3-21A+3) = 13
2. A = {-1, 0, 1) ve B = {a, 4, 8} olmak üzere,
f: A - K ve g: K→ B fonksiyonları için,
f(x) = 2x - 1 ve g(x) = -x + 5
fonksiyonları veriliyor.
gof: A → B fonksiyonu örten olduğuna göre, a değeri
kaçtır?
A) -2
B) 2
C) 6
D) 10 E) 20
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
2. A = {-1, 0, 1) ve B = {a, 4, 8} olmak üzere, f: A - K ve g: K→ B fonksiyonları için, f(x) = 2x - 1 ve g(x) = -x + 5 fonksiyonları veriliyor. gof: A → B fonksiyonu örten olduğuna göre, a değeri kaçtır? A) -2 B) 2 C) 6 D) 10 E) 20
7.
Y₁)
4
14
-3
36
10
0 1
-3
Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre,
E) f(lx-11)
y = f(x)
➜X
5
>X
grafiği aşağıdaki fonksiyonlardan hangisine aittir?
Ax-1) +1
C)(x + 1) + 1
B) f(x-1) + 1
D) f(x + 1) + 1
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
7. Y₁) 4 14 -3 36 10 0 1 -3 Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, E) f(lx-11) y = f(x) ➜X 5 >X grafiği aşağıdaki fonksiyonlardan hangisine aittir? Ax-1) +1 C)(x + 1) + 1 B) f(x-1) + 1 D) f(x + 1) + 1
2
8. f: A {-2, 3, 4} olmak üzere,
f(2x + 3) = 6x + 4
fonksiyonu veriliyor.
A)
f(x) in görüntü kümesi ile değer kümesi eşit
kümeler olduğuna göre, tanım kümesindeki
elemanların toplamı kaçtır?
20
3
B)
17
6
Y-14=3
7
19
C) -
25
6x
is 6x+u = 3
D)
2
3x-414=4
6x tu=-2
21
5
14
E)
29
6
u
x = -1/
6
=>
bxtu
Fo
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
2 8. f: A {-2, 3, 4} olmak üzere, f(2x + 3) = 6x + 4 fonksiyonu veriliyor. A) f(x) in görüntü kümesi ile değer kümesi eşit kümeler olduğuna göre, tanım kümesindeki elemanların toplamı kaçtır? 20 3 B) 17 6 Y-14=3 7 19 C) - 25 6x is 6x+u = 3 D) 2 3x-414=4 6x tu=-2 21 5 14 E) 29 6 u x = -1/ 6 => bxtu Fo
2. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlanan 1
fonksiyonu için,
f(2)= f(2)+1 = f(2) +1
f(x) +1
2+3
X+3
34
olduğuna göre (2) kaçtır?
A) 1/12/2
C) 1/4
f(x) =
B) 1/2
3
D) /
E)
dopy
6. f
.
fl
oldu
A) -
A(2.
P(60
Albu
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
2. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlanan 1 fonksiyonu için, f(2)= f(2)+1 = f(2) +1 f(x) +1 2+3 X+3 34 olduğuna göre (2) kaçtır? A) 1/12/2 C) 1/4 f(x) = B) 1/2 3 D) / E) dopy 6. f . fl oldu A) - A(2. P(60 Albu
7.
-x₁)
1v
-3
36
10
10 1
-3
Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre,
E) f(lx-11).
y = f(x)
5
>X
X
grafiği aşağıdaki fonksiyonlardan hangisine aittir?
A(x-1) +1
C)(x+1)+1
B) f(x-1) + 1
D) f(x + 1) + 1
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
7. -x₁) 1v -3 36 10 10 1 -3 Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, E) f(lx-11). y = f(x) 5 >X X grafiği aşağıdaki fonksiyonlardan hangisine aittir? A(x-1) +1 C)(x+1)+1 B) f(x-1) + 1 D) f(x + 1) + 1
ve g
-4
-1
29. m ve n birer pozitif gerçek sayıdır.
f ve g gerçek sayılarda tanımlı birer fonksiyondur.
f(x) = mx + m +n
g(x) = nx + m
fonksiyonları için
(f+g) (0) = 4
(f + g) (1) = 10
olduğuna göre, f(3) değeri kaçtır?
A) O
B) 1
4)=-2
ÖSYM
Tarzı Sorular
C) 2
D) 3
E) 4
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
ve g -4 -1 29. m ve n birer pozitif gerçek sayıdır. f ve g gerçek sayılarda tanımlı birer fonksiyondur. f(x) = mx + m +n g(x) = nx + m fonksiyonları için (f+g) (0) = 4 (f + g) (1) = 10 olduğuna göre, f(3) değeri kaçtır? A) O B) 1 4)=-2 ÖSYM Tarzı Sorular C) 2 D) 3 E) 4
12. Sinif (MF). TYT Deneme - 10
5. Reel sayılarda tanımlı f fonksiyonu için aşağıdaki şe-
ma veriliyor.
XEQ
4
f(x)=x²+1 f(x)=2-3x f(x)=3
XEN
200440
XEZ
XEZ
28419
Buna göre, f(f(-1)) + f
tır?
*((-1)) + (1/2))
A) 32 B) 30
C) 29
XEZ
169
143
21
XEQ
1(x)=5-x²
B
ifadesinin eşiti kaç-
D) 17 E) 11
7.
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
12. Sinif (MF). TYT Deneme - 10 5. Reel sayılarda tanımlı f fonksiyonu için aşağıdaki şe- ma veriliyor. XEQ 4 f(x)=x²+1 f(x)=2-3x f(x)=3 XEN 200440 XEZ XEZ 28419 Buna göre, f(f(-1)) + f tır? *((-1)) + (1/2)) A) 32 B) 30 C) 29 XEZ 169 143 21 XEQ 1(x)=5-x² B ifadesinin eşiti kaç- D) 17 E) 11 7.
1.
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan
Dik koordinat düzleminde h(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafik-
leri gösterilmiştir.
h(x)
-2
Buna göre,
3
A) 2/
0
2
23x
2/3
C)
g(x)
g(-2) +g-¹(3)
(goh) (2)-h (3) +h(0)
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
1
3
-2
24
0
D)
4
Axx
n
6
3.
Dik koor
terilmişt
Bur
it
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
1. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan Dik koordinat düzleminde h(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafik- leri gösterilmiştir. h(x) -2 Buna göre, 3 A) 2/ 0 2 23x 2/3 C) g(x) g(-2) +g-¹(3) (goh) (2)-h (3) +h(0) ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? 1 3 -2 24 0 D) 4 Axx n 6 3. Dik koor terilmişt Bur it
m ve n pozitif tam sayılar olmak üzere, gerçel sayılar kümes
üzerinde tanımlıf ve g fonksiyonları
f(x) = 3x + 1
g(x) = (fofo...of)(x)
ntane f
biçiminde tanımlanıyor.
Bir pozitif m tam sayısı ve her x gerçel sayısı için
g(x)=f(mx + 13)
g(x) = f(x)
olduğuna göre, m.n çarpımı kaçtır?
A) 108
%63 22:08
B) 100
C) 96
D) 84
mx + 40
E) 72
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
m ve n pozitif tam sayılar olmak üzere, gerçel sayılar kümes üzerinde tanımlıf ve g fonksiyonları f(x) = 3x + 1 g(x) = (fofo...of)(x) ntane f biçiminde tanımlanıyor. Bir pozitif m tam sayısı ve her x gerçel sayısı için g(x)=f(mx + 13) g(x) = f(x) olduğuna göre, m.n çarpımı kaçtır? A) 108 %63 22:08 B) 100 C) 96 D) 84 mx + 40 E) 72
2
+2x-6
unun grafiği feis
e sl-
10. 1: R R olmak üzere,
f(x)=ax²-4x+a+2
fonksiyonunun görüntü kümesi (-∞, -11'dir.
Buna göre, fonksiyonun y eksenini kestiği,
aşağıdakilerden hangisidir?
B) (0, -4)
A) (0, -5)
D) (0, -3)
ax² - 4x +a+2 <0
16-4/a²+2α) 20
-4₁²-80+16:<0
-24
-20
(4-291-14-2a)
0122
Adınız Soyadınız:
szo
ABCDE
Slx| = 2x²= 4x +4
E) (0,-2)
100
566
ABCDE
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
2 +2x-6 unun grafiği feis e sl- 10. 1: R R olmak üzere, f(x)=ax²-4x+a+2 fonksiyonunun görüntü kümesi (-∞, -11'dir. Buna göre, fonksiyonun y eksenini kestiği, aşağıdakilerden hangisidir? B) (0, -4) A) (0, -5) D) (0, -3) ax² - 4x +a+2 <0 16-4/a²+2α) 20 -4₁²-80+16:<0 -24 -20 (4-291-14-2a) 0122 Adınız Soyadınız: szo ABCDE Slx| = 2x²= 4x +4 E) (0,-2) 100 566 ABCDE
9.
Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu,
f(x) = x² - 23x + 1
şeklinde veriliyor.
f(x²) = 0
f(x²) = 0
th & Maya - 1
olduğuna göre, kökleri x, ve x₂ olan ikinci dereceden
denklem,
1.
II.
III.
x² -√21x + 1 = 0
2
1₁442423
81²822²1
x² - 5x-1=0
x² + 5x + 1 = 0
2
ifadelerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
2
Center) & winter?
E) I ve II
Yalnız III
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
9. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu, f(x) = x² - 23x + 1 şeklinde veriliyor. f(x²) = 0 f(x²) = 0 th & Maya - 1 olduğuna göre, kökleri x, ve x₂ olan ikinci dereceden denklem, 1. II. III. x² -√21x + 1 = 0 2 1₁442423 81²822²1 x² - 5x-1=0 x² + 5x + 1 = 0 2 ifadelerinden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II 2 Center) & winter? E) I ve II Yalnız III
A
k
14. Dik koordinat düzleminde k ve I doğruları çizilmiştir.
A(1, a)
bulet
6
6
0
15, Dik koordinat düzleminde
ax-12y +27= 0
3/3x - 4y - 11 = 0
A
Matematik Testi
I doğrusu A(1, a) ve B(0, b) noktalarından geçtiğine
göre, a + b toplamı kaçtır?
A) 12 B) 13
C) 15
D) 16
B(b, 0)
X
E) 17
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
A k 14. Dik koordinat düzleminde k ve I doğruları çizilmiştir. A(1, a) bulet 6 6 0 15, Dik koordinat düzleminde ax-12y +27= 0 3/3x - 4y - 11 = 0 A Matematik Testi I doğrusu A(1, a) ve B(0, b) noktalarından geçtiğine göre, a + b toplamı kaçtır? A) 12 B) 13 C) 15 D) 16 B(b, 0) X E) 17