Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar Soruları

yapan bir mağazaya bir
iri, satışı yapılan ürünler-
Sı, beyaz eşya satın alan
müşteri sayısı, tüm müş-
eri sayısı 66 olduğuna
ısı kaçtır?
DY64
B
X
E) 77
TYT/Temel Matematik A
26. Dik koordinat düzleminde, (f.h)(x) ve (f-h)(x) fonksiyonlarının
grafikleri veriliyor.
12
2
3
(f-h)(x)
(f.h)(x)
A'
28. Ayşe, Banu ve Zehra isimli üç ark-
dairesel grafik üzerindeki dağılımı S
Buna göre, If(0) + h(0)| değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6
B) 8
C) 10
E) 14
flol. hlol=12
D) 12
f(0) = 5(0)
12
Ayşe
140160°
Banu Zehra
Şekil 1
Bu üç arkadaşın 2 yıl sonraki
verilmiştir.
Buna göre, Zehra'nın bugünk
A) 20
B) 18
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
yapan bir mağazaya bir iri, satışı yapılan ürünler- Sı, beyaz eşya satın alan müşteri sayısı, tüm müş- eri sayısı 66 olduğuna ısı kaçtır? DY64 B X E) 77 TYT/Temel Matematik A 26. Dik koordinat düzleminde, (f.h)(x) ve (f-h)(x) fonksiyonlarının grafikleri veriliyor. 12 2 3 (f-h)(x) (f.h)(x) A' 28. Ayşe, Banu ve Zehra isimli üç ark- dairesel grafik üzerindeki dağılımı S Buna göre, If(0) + h(0)| değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 6 B) 8 C) 10 E) 14 flol. hlol=12 D) 12 f(0) = 5(0) 12 Ayşe 140160° Banu Zehra Şekil 1 Bu üç arkadaşın 2 yıl sonraki verilmiştir. Buna göre, Zehra'nın bugünk A) 20 B) 18
7. f:R→R kümesinde tanımlı,
[2x+5,
-1
3x - 4
f(x) =
A) Yalnız II
"
D) I ve III
"
X<-3
fonksiyonu ile ilgili verilen,
1. Bire birdir.
II. Örtendir.
III. Artandır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
-3≤x<1
x ≥ 1
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
7. f:R→R kümesinde tanımlı, [2x+5, -1 3x - 4 f(x) = A) Yalnız II " D) I ve III " X<-3 fonksiyonu ile ilgili verilen, 1. Bire birdir. II. Örtendir. III. Artandır. ifadelerinden hangileri doğrudur? -3≤x<1 x ≥ 1 B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II
11.
-3
12. f(x) = 2x - a
O
Şekilde A B ye bire-bir ve örten y = f(x) fonksiyo-
nunun grafiği verilmiştir.
(fog)-¹ (-2)=3
(A-B) kümesindeki tamsayıların toplamı kaç-
tır?
A) 20 B) 18
4-
2
(x) = -1/1/2 (3+3) olduğuna göre,
3
f(3x) in, f(x) türünden eşiti nedir?
A) [f(x)]³-9f(x)
C) 9[f(x)]³-3f(x)
B)
C) 15
ve
E) [f(x)]³+ 3f(x)
6+7=13
1
A) −1 B)-- C) 2
-
2
Jos (2)=2
13. f(x) = 5x-1 olmak üzere,
olduğuna göre x kaçtır?
1
C) 1
D) 13
► X
g(x)=x-1 dir.
olduğuna göre a kaçtır?
D) 4
E) 6
E) 7
B) [3f(x)]3-9f(x)
D) [3f(x)]³ - 3f(x)
f(2-x)
D)
4
5
f(5x-1)=√x+1
52-2
66-3
bx
E) ---
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
11. -3 12. f(x) = 2x - a O Şekilde A B ye bire-bir ve örten y = f(x) fonksiyo- nunun grafiği verilmiştir. (fog)-¹ (-2)=3 (A-B) kümesindeki tamsayıların toplamı kaç- tır? A) 20 B) 18 4- 2 (x) = -1/1/2 (3+3) olduğuna göre, 3 f(3x) in, f(x) türünden eşiti nedir? A) [f(x)]³-9f(x) C) 9[f(x)]³-3f(x) B) C) 15 ve E) [f(x)]³+ 3f(x) 6+7=13 1 A) −1 B)-- C) 2 - 2 Jos (2)=2 13. f(x) = 5x-1 olmak üzere, olduğuna göre x kaçtır? 1 C) 1 D) 13 ► X g(x)=x-1 dir. olduğuna göre a kaçtır? D) 4 E) 6 E) 7 B) [3f(x)]3-9f(x) D) [3f(x)]³ - 3f(x) f(2-x) D) 4 5 f(5x-1)=√x+1 52-2 66-3 bx E) ---
8.
v.com.tr
işleminin
A) 1
sonucu kaçı
B) 5
log332/
B
C) e5 D) e6
B) 4
A
/30%
log281
Yukarıdaki ABC üçgeninde; IABI= log₂32 birim,
IACI = log₂8 i birim ve m(BAC) = 30° dir.
Buna göre, A(ABC) kaç birimkaredir?
A) 5
C) 3
D)
5
C
2
E)
E)
5
4
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
8. v.com.tr işleminin A) 1 sonucu kaçı B) 5 log332/ B C) e5 D) e6 B) 4 A /30% log281 Yukarıdaki ABC üçgeninde; IABI= log₂32 birim, IACI = log₂8 i birim ve m(BAC) = 30° dir. Buna göre, A(ABC) kaç birimkaredir? A) 5 C) 3 D) 5 C 2 E) E) 5 4
4
-)
den h
(20) V
X-2
2
-3
D) (0, 2)
1
O
B) (-2,00)
y = f(x)
E) (0,4)
C) 5
p
y
4
O
2
C) (-2,2)
y = g(x)
f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
f(x) > 0 ve g(x) ≥ 0 eşitsizliklerini sağlayan kaç farklı x tam
sayı değeri vardır?
A) 3
B) 4
D) 6 E) 7
16.
151
mi ka
A) 9
es
de
A
C
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
4 -) den h (20) V X-2 2 -3 D) (0, 2) 1 O B) (-2,00) y = f(x) E) (0,4) C) 5 p y 4 O 2 C) (-2,2) y = g(x) f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. f(x) > 0 ve g(x) ≥ 0 eşitsizliklerini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? A) 3 B) 4 D) 6 E) 7 16. 151 mi ka A) 9 es de A C
FONKSİY
a> -1 olmak üzere, gerçek sayılar kümesi üzerinde bir
f fonksiyonu
f(x) = x²+x+4
1-1+h
biçiminde tanımlanıyor.
Sınav Tadinda
2x=-2
f fonksiyonunun [-1, a] aralığındaki ortalama değişim
hızı 5 olduğuna göre, a kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4 E 5
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
FONKSİY a> -1 olmak üzere, gerçek sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu f(x) = x²+x+4 1-1+h biçiminde tanımlanıyor. Sınav Tadinda 2x=-2 f fonksiyonunun [-1, a] aralığındaki ortalama değişim hızı 5 olduğuna göre, a kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E 5
onları-
4
Şekilde y=f(x-1) fonksiyonunun grafiği ile x ekseni arasın-
da kalan bölge sarıya boyanmıştır.
-3
-4
y = f(x - 1)
5
➜X
Buna göre, y = f(2x) fonksiyonu ile x ekseni arasında ka-
lan bölge maviye boyandığına göre, tek renge boyanan
bölgenin alanı kaç birimkaredir?
A) 6
B) 8
C) 9
(d)e
D) 10
E
E) 12
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
onları- 4 Şekilde y=f(x-1) fonksiyonunun grafiği ile x ekseni arasın- da kalan bölge sarıya boyanmıştır. -3 -4 y = f(x - 1) 5 ➜X Buna göre, y = f(2x) fonksiyonu ile x ekseni arasında ka- lan bölge maviye boyandığına göre, tek renge boyanan bölgenin alanı kaç birimkaredir? A) 6 B) 8 C) 9 (d)e D) 10 E E) 12
Aşağıda y=f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir.
A) Yalnız I
2 0
I
LY
Buna göre, y=f(x) fonksiyonu,
1. 3<x<4 aralığında azalandır.
II. -1<x<2 aralığında artandır.
III. -4<x<-2 aralığında azalandır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
D) I, II ve III
y=f(x)
E) I ve III
1
C) II ve III
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
Aşağıda y=f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. A) Yalnız I 2 0 I LY Buna göre, y=f(x) fonksiyonu, 1. 3<x<4 aralığında azalandır. II. -1<x<2 aralığında artandır. III. -4<x<-2 aralığında azalandır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II D) I, II ve III y=f(x) E) I ve III 1 C) II ve III
3)
Aşağıda y=f(x) fonksiyonunun [-4, 5] aralığındaki gra-
fiği çizilmiştir,
MIX
2
Buna göre, aşağıdaki verilen ifadelerin doğru ya da
yanlış olduğunu bulalım.
Ay
S
NI
10
y=f(x) fonksiyonu (-2, 2) aralı-
ğında artandır.
y=f(x) fonksiyonunun pozitif
3 olduğu en geniş aralık (-4, 3)
tür.
y=f(x) fonksiyonu (4, 5) aralı-
ğında negatif değerlidir.
y=f(x) fonksiyonunun maksi-
mum noktası (2, 3)'tür.
Doğru Yanlış
y-f(x) fonksiyonunun minimum
noktası (4, -2)'dir.
y=f(x) fonksiyonu (2, 4) aralı-
ğında azalandır.
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
3) Aşağıda y=f(x) fonksiyonunun [-4, 5] aralığındaki gra- fiği çizilmiştir, MIX 2 Buna göre, aşağıdaki verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu bulalım. Ay S NI 10 y=f(x) fonksiyonu (-2, 2) aralı- ğında artandır. y=f(x) fonksiyonunun pozitif 3 olduğu en geniş aralık (-4, 3) tür. y=f(x) fonksiyonu (4, 5) aralı- ğında negatif değerlidir. y=f(x) fonksiyonunun maksi- mum noktası (2, 3)'tür. Doğru Yanlış y-f(x) fonksiyonunun minimum noktası (4, -2)'dir. y=f(x) fonksiyonu (2, 4) aralı- ğında azalandır.
6.- 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.
Tanım kümesi iki basamaklı AB doğal sayılarından
oluşan bir f fonksiyonu
f(AB) = (A + 1). (B + 1) - 1
biçiminde tanımlanıyor.
f(f(AB)) = 35 olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
6.- 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Tanım kümesi iki basamaklı AB doğal sayılarından oluşan bir f fonksiyonu f(AB) = (A + 1). (B + 1) - 1 biçiminde tanımlanıyor. f(f(AB)) = 35 olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14
Aşağıda bir ilde uygulanan taksi ücretlerine ait fonksiyon
verilmiştir. x gidilen yolun uzunluğunu, f(x) ise ücreti gös-
termek üzere,
f(x)
10,
= 2x,
(x + 10,
olarak veriliyor.
0<x<5
5 < x≤ 10
x > 10
a. f(x) fonksiyonunun grafiğini çiziniz.
b. Bu ilde, taksi ile 35 km giden birisi a TL, 8 km giden
birisi b TL ödeme yapmıştır. Buna göre, a - b farkı
kaçtır?
Çözüm
b) 45 TL a=ys
45-16 = 29
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
Aşağıda bir ilde uygulanan taksi ücretlerine ait fonksiyon verilmiştir. x gidilen yolun uzunluğunu, f(x) ise ücreti gös- termek üzere, f(x) 10, = 2x, (x + 10, olarak veriliyor. 0<x<5 5 < x≤ 10 x > 10 a. f(x) fonksiyonunun grafiğini çiziniz. b. Bu ilde, taksi ile 35 km giden birisi a TL, 8 km giden birisi b TL ödeme yapmıştır. Buna göre, a - b farkı kaçtır? Çözüm b) 45 TL a=ys 45-16 = 29
ük
Gökçen Öğretmen, matematik dersinde şöyle bir tanım
yapmıştır:
"Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu,
her x gerçel sayısı için
f(f(x)) = x
eşitliğini sağlıyorsa bu fonksiyona çetin fonksiyon denir."
Buna göre, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı
11- (144)
1. f(x)=1+x
11. f(x)=1-x
2420
TK. f(x)=-x
fonksiyonlarından hangileri bir çetin fonksiyondur?
A) Yalnız 1
C) Yalnız
B) Yalnız II
D) I ve II
E)/II ve III
16. Bir veri grubundaki en büyük sayı ile ar
arasındaki farka o veri grubunun açıkl
Kadrosu 20 oyuncudan oluşan bir taks
formalan 1'den 20'ye kadar farklı tam
numaralandırılmıştır. Bu takımın form
11'e kadar olan 11 oyuncusu bir oyu
Oyunun belirli bir anında bu takımın
oyundan çıkmış ve yerine kadroda
oyuna girmiştir. Bu durumda, bu to
oyuncularının forma numaralarinu
grubunun aritmetik ortalaması 1
4 artmıştır.
Buna göre, bu takımın oyunda
oyuncularının forma numaral
A) 17
B) 18
C) 19
2
A
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
ük Gökçen Öğretmen, matematik dersinde şöyle bir tanım yapmıştır: "Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu, her x gerçel sayısı için f(f(x)) = x eşitliğini sağlıyorsa bu fonksiyona çetin fonksiyon denir." Buna göre, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı 11- (144) 1. f(x)=1+x 11. f(x)=1-x 2420 TK. f(x)=-x fonksiyonlarından hangileri bir çetin fonksiyondur? A) Yalnız 1 C) Yalnız B) Yalnız II D) I ve II E)/II ve III 16. Bir veri grubundaki en büyük sayı ile ar arasındaki farka o veri grubunun açıkl Kadrosu 20 oyuncudan oluşan bir taks formalan 1'den 20'ye kadar farklı tam numaralandırılmıştır. Bu takımın form 11'e kadar olan 11 oyuncusu bir oyu Oyunun belirli bir anında bu takımın oyundan çıkmış ve yerine kadroda oyuna girmiştir. Bu durumda, bu to oyuncularının forma numaralarinu grubunun aritmetik ortalaması 1 4 artmıştır. Buna göre, bu takımın oyunda oyuncularının forma numaral A) 17 B) 18 C) 19 2 A
7
3
2
1
1
I
F1 / ÜNV. HAZ. FİNALE DOĞRU 7B
12. Saat 10.00'da dersi başlayacak olan Birkan, bir saatte
okulda olacak şekilde evden ayrılıyor. Ev ile okul arasın-
daki mesafenin tam orta noktasında bulunan bankaya
geldiğinde kitabını unuttuğunu farkedip sabit hızla koşa-
rak kitabını alıp hiç durmadan derse zamanında yetişiyor.
Birkan, kitabını evden saat kaçta almıştır?
A) 09.20
B) 09.30
C) 09.40
D) 09.50
E) 09.55
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
7 3 2 1 1 I F1 / ÜNV. HAZ. FİNALE DOĞRU 7B 12. Saat 10.00'da dersi başlayacak olan Birkan, bir saatte okulda olacak şekilde evden ayrılıyor. Ev ile okul arasın- daki mesafenin tam orta noktasında bulunan bankaya geldiğinde kitabını unuttuğunu farkedip sabit hızla koşa- rak kitabını alıp hiç durmadan derse zamanında yetişiyor. Birkan, kitabını evden saat kaçta almıştır? A) 09.20 B) 09.30 C) 09.40 D) 09.50 E) 09.55
16.
12-2m+1-4
20
icb
-1₁
A
T
0
16+8m+m².
A) BV CI√2
B)-
c)
2
->X
Yukarıdaki şekilde orjinden geçen ve tepe noktası T
olan parabol,
y = f(x) = ax²+bx+c
fonksiyonuna aittir. ATO eşkenar üçgeninin alanı 9-√3
birim kare olduğuna göre, a nin değeri kaçtır?
√√2
D).
w/1
E) √3
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
16. 12-2m+1-4 20 icb -1₁ A T 0 16+8m+m². A) BV CI√2 B)- c) 2 ->X Yukarıdaki şekilde orjinden geçen ve tepe noktası T olan parabol, y = f(x) = ax²+bx+c fonksiyonuna aittir. ATO eşkenar üçgeninin alanı 9-√3 birim kare olduğuna göre, a nin değeri kaçtır? √√2 D). w/1 E) √3
D) AB
E) ABCD dörtgenin alanı 8 br² dir.
)4
3,-10
mektedir.
genin ale
-1
x=5
y=-10
y-1 8. 2x - y = 10 doğrusu, eksenleri A ve B noktasında kes-
E)-2
5
D noktası doğru üzerinde, O orijin olmak üzere;
|OD|L|AB|
olduğuna göre, D noktasının koordinatları toplamı
kaçtır?
A)-2
B)-1
C) 1
D) 2
E) 3
(AB)
ORIJINAL YAYINLARI
da doğrusunun denklemi aşa
A) y + 3x = 39
11.
12.
B) y
Dly 3x
A) O
Ro(515)
7
A(-7, 0)
Dik koordinat düzlem
noktasının koordina
B1
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
D) AB E) ABCD dörtgenin alanı 8 br² dir. )4 3,-10 mektedir. genin ale -1 x=5 y=-10 y-1 8. 2x - y = 10 doğrusu, eksenleri A ve B noktasında kes- E)-2 5 D noktası doğru üzerinde, O orijin olmak üzere; |OD|L|AB| olduğuna göre, D noktasının koordinatları toplamı kaçtır? A)-2 B)-1 C) 1 D) 2 E) 3 (AB) ORIJINAL YAYINLARI da doğrusunun denklemi aşa A) y + 3x = 39 11. 12. B) y Dly 3x A) O Ro(515) 7 A(-7, 0) Dik koordinat düzlem noktasının koordina B1
| "P
(33)
Çağan Öğretmen tahtaya
yandaki gibi sadece x ekse-
* ni üzerinde ve tanım kümesi
[-6, 6] olan f(x) fonksiyonu-
3
nun grafiğini çiziyor. f(x) =
f(3) = 3 ve f(x) fonksiyonu çift fonksiyon olduğu-
na göre, f(-4) + f(1) toplamı kaçtır?
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
| "P (33) Çağan Öğretmen tahtaya yandaki gibi sadece x ekse- * ni üzerinde ve tanım kümesi [-6, 6] olan f(x) fonksiyonu- 3 nun grafiğini çiziyor. f(x) = f(3) = 3 ve f(x) fonksiyonu çift fonksiyon olduğu- na göre, f(-4) + f(1) toplamı kaçtır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4