Trig. Dönüşüm Formülleri Soruları

ONOMETRİK FONKSİYONLAR
sinz 1
Ox
hangisidir?
1k
secx-1
sinh
*x+1)
didak
6.
cos²x
sin
1+ sinx 1+ COSX
sidir?
A) cosx = sinx
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangi-
B) sinx – cosx
D) —sinx = cosx
E) 2
C) sinx + cosx
rpiminin sonucu aşağıdakiler-
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
ONOMETRİK FONKSİYONLAR sinz 1 Ox hangisidir? 1k secx-1 sinh *x+1) didak 6. cos²x sin 1+ sinx 1+ COSX sidir? A) cosx = sinx ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangi- B) sinx – cosx D) —sinx = cosx E) 2 C) sinx + cosx rpiminin sonucu aşağıdakiler-
rad-
ğu-
6.
5. Bir arabanın hız göstergesindeki ibrenin, üç farkl
başlangıç ve bitiş aralıklarındaki konumları veril
miştir.
t
I.
II.
III.
-20
20
40
20
-40
40
20
,0
60
60
0
Başlangıç
80 100 120
60
80
S
A) Yalnız I
202 15575
80
100
100
Amah
700 1999
140
120
120
160
180-
200
140
160
180-
200
140
160
180-
200
D) I ve III
40
-20
60
0
-40
-20
6
60
0
40
B) Yalnız II
60
205
10
Bitiş
80
80
100
knuh
No. 1599
80
100
120
kh
BAT 1479
100
Ant
140
120
The Ben
160-
200
180-
140
120
E) II ve III
160-
180-
200
140
Her başlangıç ve bitiş aralığında arabanın hızı
artıyorsa sürekli artarak, azalıyorsa sürekli aza-
larak devam ettiğine göre, hangi durumlardaki
ibrenin hareketi sırasında oluşan açı pozitif
yönlü olur?
160
180-
200
C) I ve Il
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
rad- ğu- 6. 5. Bir arabanın hız göstergesindeki ibrenin, üç farkl başlangıç ve bitiş aralıklarındaki konumları veril miştir. t I. II. III. -20 20 40 20 -40 40 20 ,0 60 60 0 Başlangıç 80 100 120 60 80 S A) Yalnız I 202 15575 80 100 100 Amah 700 1999 140 120 120 160 180- 200 140 160 180- 200 140 160 180- 200 D) I ve III 40 -20 60 0 -40 -20 6 60 0 40 B) Yalnız II 60 205 10 Bitiş 80 80 100 knuh No. 1599 80 100 120 kh BAT 1479 100 Ant 140 120 The Ben 160- 200 180- 140 120 E) II ve III 160- 180- 200 140 Her başlangıç ve bitiş aralığında arabanın hızı artıyorsa sürekli artarak, azalıyorsa sürekli aza- larak devam ettiğine göre, hangi durumlardaki ibrenin hareketi sırasında oluşan açı pozitif yönlü olur? 160 180- 200 C) I ve Il
2 hangisidir?
A) |m/s2√2
12.
A)
1
4
costu = 2/2
ab
D) |m/s√2
V20b=a+h
a+b=2
2
√(1-10²9)=
B
B) m/s2
Fux-cop
B)
√2
3
√√3
/Lx
ABC dik üçgen, [AC]L[BC], m(ABC)=3m (BAD)
|AB| =√3 birim, |AD|=√2 birim, m(DAC)=0
Yukarıdaki verilere göre, sine ifadesinin değeri kaçtır?
D
C)
E) |m|s1
√3
2
√√2
a
C) |m|<√3
C
1
E)
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
2 hangisidir? A) |m/s2√2 12. A) 1 4 costu = 2/2 ab D) |m/s√2 V20b=a+h a+b=2 2 √(1-10²9)= B B) m/s2 Fux-cop B) √2 3 √√3 /Lx ABC dik üçgen, [AC]L[BC], m(ABC)=3m (BAD) |AB| =√3 birim, |AD|=√2 birim, m(DAC)=0 Yukarıdaki verilere göre, sine ifadesinin değeri kaçtır? D C) E) |m|s1 √3 2 √√2 a C) |m|<√3 C 1 E)
Buna göre, tana ifadesinin değeri kaçtır?
tan (men) =
ton m =.
tonn =
Örnek
4
2017
D
E
C
=
F
ABCD kare, [AC] [BE]={F}. [AE] =3. |ED| ve m(EFC)adır.
C
1
A
B
Buna göre, tana ifadesinin değeri kaçtır?
tanm + tonn
1-tonm. tonn
8+3_11
6
1-421
2
= "1/2
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
Buna göre, tana ifadesinin değeri kaçtır? tan (men) = ton m =. tonn = Örnek 4 2017 D E C = F ABCD kare, [AC] [BE]={F}. [AE] =3. |ED| ve m(EFC)adır. C 1 A B Buna göre, tana ifadesinin değeri kaçtır? tanm + tonn 1-tonm. tonn 8+3_11 6 1-421 2 = "1/2
13. Aşağıda birim çember verilmiştir.
sh
7
20°
70,
D) II ve III
B
·cat
for
➜xcos
m(AOC) = 20° olup A, O ve B doğrusaldır.
Buna göre, A ve B noktalarının koordinatları için;
I. A(cos110°, sin110°)
II. B(cos290°, sin290°)
III. A(-sin20°, cos20°)
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
E) I, II ve III
1.
C) Yalnızl
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
13. Aşağıda birim çember verilmiştir. sh 7 20° 70, D) II ve III B ·cat for ➜xcos m(AOC) = 20° olup A, O ve B doğrusaldır. Buna göre, A ve B noktalarının koordinatları için; I. A(cos110°, sin110°) II. B(cos290°, sin290°) III. A(-sin20°, cos20°) ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II E) I, II ve III 1. C) Yalnızl
anlattığımız şekliyle
bulunuz.
TYT-AYT Geometri Konu Kita
SORU -94
tan2x tanx = 1
A)
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden han-
gisidir?
X:X
kπ,
{xx = + KR₁K = Z}
KIT A KEZ
3
+
3
X:X =
T
C)
D) (x:x
E)
(2)
{x.x = 1 - KI.kez}
X:X
-
6
TU kit
+
X:X =
2
T ki
+
6 3
2+0x
,
EZ}
-772
₁ KEZ
tax = 1
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
anlattığımız şekliyle bulunuz. TYT-AYT Geometri Konu Kita SORU -94 tan2x tanx = 1 A) denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden han- gisidir? X:X kπ, {xx = + KR₁K = Z} KIT A KEZ 3 + 3 X:X = T C) D) (x:x E) (2) {x.x = 1 - KI.kez} X:X - 6 TU kit + X:X = 2 T ki + 6 3 2+0x , EZ} -772 ₁ KEZ tax = 1
14.
M
Pufogh younos ninimelal
AY
C)
45°
O
Yukarıdaki şekilde birim çember üzerinde K ve M nok-
talarından çember üzerinde pozitif yönde hareket etti-
rilen iki bilyeden, K'nin hareketiyle oluşan a açısının
sinüsü ile M'nin hareketiyle oluşan ß açısının sinüsü-
nün farkının en büyük değerini aldığı anda, K'nin x ek-
seninin pozitif tarafıyla yaptığı açı ile M'nin x ekseninin
pozitif tarafıyla yaptığı açının farkının tanjantı kaçtır?
A) O
B) 1/22
E) 1
√√2
2
D)
X
√3
2
£4FX 12
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
14. M Pufogh younos ninimelal AY C) 45° O Yukarıdaki şekilde birim çember üzerinde K ve M nok- talarından çember üzerinde pozitif yönde hareket etti- rilen iki bilyeden, K'nin hareketiyle oluşan a açısının sinüsü ile M'nin hareketiyle oluşan ß açısının sinüsü- nün farkının en büyük değerini aldığı anda, K'nin x ek- seninin pozitif tarafıyla yaptığı açı ile M'nin x ekseninin pozitif tarafıyla yaptığı açının farkının tanjantı kaçtır? A) O B) 1/22 E) 1 √√2 2 D) X √3 2 £4FX 12
4. x ve y E (0,
2 cosx – 2siny =
olmak üzere,
olduğuna göre;
4 sin²y + siny
2
A) 1 B)
2
1
ifadesinin değeri kaçtır?
1
C)
+ sin²x
12 COSX
2
-Sing
2
siny + siny(sin ²x
2
2
Sin'y
D)
32
sing
E)
31
32
y
2
sing
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
4. x ve y E (0, 2 cosx – 2siny = olmak üzere, olduğuna göre; 4 sin²y + siny 2 A) 1 B) 2 1 ifadesinin değeri kaçtır? 1 C) + sin²x 12 COSX 2 -Sing 2 siny + siny(sin ²x 2 2 Sin'y D) 32 sing E) 31 32 y 2 sing
D
rigonometri
1+ sin 70° - 2 sin²35°
cos 25
ifadesinin değeri kaçtır?
F.0
A)-√2 B)-√2
C)1 D)√2 E)√2
14 2010
1-2-3-4
2510250435 tuin?
2-1² 15
2sin²x - 5cosx = 4
trigonometrik denkleminin bir kökü aşağıdakilerden
...
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
D rigonometri 1+ sin 70° - 2 sin²35° cos 25 ifadesinin değeri kaçtır? F.0 A)-√2 B)-√2 C)1 D)√2 E)√2 14 2010 1-2-3-4 2510250435 tuin? 2-1² 15 2sin²x - 5cosx = 4 trigonometrik denkleminin bir kökü aşağıdakilerden ...
1-
SI
ORİJİNAL MATEMATİK
29.
YAYIN DENİZİ
kenartey
a
0,4
B
4.SMR
0
4.656
4 br
34.
DENEME-10
x = 4y²
X
Karınca ok yönünde birim zamanda 0,16 br yol alarak
t² saniyede B noktasına en yakın konuma geliyor.
Buna göre, t nin 0 türünden eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 40
B) 2tane
C) 20sine
D) √sin 0
X = V. +
X=0,16 +²
X
2
+-3√x
E) cos20
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
1- SI ORİJİNAL MATEMATİK 29. YAYIN DENİZİ kenartey a 0,4 B 4.SMR 0 4.656 4 br 34. DENEME-10 x = 4y² X Karınca ok yönünde birim zamanda 0,16 br yol alarak t² saniyede B noktasına en yakın konuma geliyor. Buna göre, t nin 0 türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 40 B) 2tane C) 20sine D) √sin 0 X = V. + X=0,16 +² X 2 +-3√x E) cos20
E) 2T
-315-660
2
yarım çember ile
ve C noktaları hem
erindedir.
B
$18-
3D YAYINLARI
033=20
Cost
out you
13. Her x gerçel sayısı için A sayısı
Σcos (2k + 2)x)=A_
-26002²4-
k=1
611
şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre,
(ooht +coob**
Costih +cos + + cos²x
Σ cos²(kx)
k=2
ifadesinin A türünden eşiti nedir?
A) A + 2
B) A + 4
f(x)=109-x-8)
fonksiyonunun tanım kime
2-11.8
3. Bir mater
veril
C) A+1 D) A+2 E) A+
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
E) 2T -315-660 2 yarım çember ile ve C noktaları hem erindedir. B $18- 3D YAYINLARI 033=20 Cost out you 13. Her x gerçel sayısı için A sayısı Σcos (2k + 2)x)=A_ -26002²4- k=1 611 şeklinde tanımlanıyor. Buna göre, (ooht +coob** Costih +cos + + cos²x Σ cos²(kx) k=2 ifadesinin A türünden eşiti nedir? A) A + 2 B) A + 4 f(x)=109-x-8) fonksiyonunun tanım kime 2-11.8 3. Bir mater veril C) A+1 D) A+2 E) A+
19.
sin x-√3 cos x = 1
denkleminin genel çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir? (k, ve k₂ birer tam sayıdır.)
A) {x|x = 1+k₁ 2π v x=-
x = 7/5 + k²₂ 2π}
A) {x|x=+k₁ 2π v
x = 5T +K ₂ 2π}
c) {x|x=+k₁ 2π v x = 7+k₂ 2π}
D) {x|x=1+k₁ 2π v x= 7+k₂ 2π}
E) {x|x=+k, 2x v x=5+k, 2n}
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
19. sin x-√3 cos x = 1 denkleminin genel çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? (k, ve k₂ birer tam sayıdır.) A) {x|x = 1+k₁ 2π v x=- x = 7/5 + k²₂ 2π} A) {x|x=+k₁ 2π v x = 5T +K ₂ 2π} c) {x|x=+k₁ 2π v x = 7+k₂ 2π} D) {x|x=1+k₁ 2π v x= 7+k₂ 2π} E) {x|x=+k, 2x v x=5+k, 2n} Diğer sayfaya geçiniz.
YAYINLARI
ORIJINAL
V
Pho
8, sin135. cos30
TC
3π
8-sin- COS
4
π
57
sin
sin
12
12
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 2
B) 4
8. Sinus. Cos30
sinus + cosus
1/2
34+
IC
COST
se legion livis
D) 8
12
A
271
12
E
GENDIN
:=2
=
b
na
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
YAYINLARI ORIJINAL V Pho 8, sin135. cos30 TC 3π 8-sin- COS 4 π 57 sin sin 12 12 ifadesinin değeri kaçtır? A) 2 B) 4 8. Sinus. Cos30 sinus + cosus 1/2 34+ IC COST se legion livis D) 8 12 A 271 12 E GENDIN :=2 = b na
24.
Ø
14 cm
6 cm
A
3 cm
14 cm uzunluğundaki bir ip ile tavana bağlı sarkacın
A, B ve C konumları şekilde verilmiştir.
Kürenin yarıçapı 1 cm olduğuna göre, tana aşağı-
dakilerden hangisine eşittir?
24
15
7
A)
D).
B).
C).
25
24
7
13 B 14 D 15 E 16 D 17C 18 C 19 C 20 D 21
DE FOR
155
13
|
13
ta(us-b)
taus -tab
E) 24 1 + terus. 163
1-37/41
15
L
22 E 23 E 24 A 2
- MIN
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
24. Ø 14 cm 6 cm A 3 cm 14 cm uzunluğundaki bir ip ile tavana bağlı sarkacın A, B ve C konumları şekilde verilmiştir. Kürenin yarıçapı 1 cm olduğuna göre, tana aşağı- dakilerden hangisine eşittir? 24 15 7 A) D). B). C). 25 24 7 13 B 14 D 15 E 16 D 17C 18 C 19 C 20 D 21 DE FOR 155 13 | 13 ta(us-b) taus -tab E) 24 1 + terus. 163 1-37/41 15 L 22 E 23 E 24 A 2 - MIN
oluşmuştur
6-3
2
falarda!
J
): -Snif
02241
NLARI
3
Yer düzlemi
Şekildeki kaldıraç 8 m uzunluğunda olup C orta
noktasından 1 m uzunluğunda dayanak kullanı
larak tasadanmiştir.
A ucu yer düzlemine değerken B ucundan aşağı
yönde kuvvet uygulanarak kaldıracın B ucu yer
düzlemine değdirilecektir.
Bu durumda kaldıracın B ucu saat yönünde a
derece döndürüleceğine göre tan a kaçtır?
A) 14
√15
7
C)
E) 3√/2
7-
E
D) 17
7
TEST
2
sin
, sin
olduğun
tar
aşağıo
A) 2
2.
if
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
oluşmuştur 6-3 2 falarda! J ): -Snif 02241 NLARI 3 Yer düzlemi Şekildeki kaldıraç 8 m uzunluğunda olup C orta noktasından 1 m uzunluğunda dayanak kullanı larak tasadanmiştir. A ucu yer düzlemine değerken B ucundan aşağı yönde kuvvet uygulanarak kaldıracın B ucu yer düzlemine değdirilecektir. Bu durumda kaldıracın B ucu saat yönünde a derece döndürüleceğine göre tan a kaçtır? A) 14 √15 7 C) E) 3√/2 7- E D) 17 7 TEST 2 sin , sin olduğun tar aşağıo A) 2 2. if
5. 1+ sin2x
=
2. cos² 20°
Oxox denkleminin [0,360°] aralığındaki en küçük
kökü kaç derecedir?
A) 10° B) 15° C) 25°
D) 36° E) 45°
sin ²20 +cos ²20 +sın³= 2008
Sin 220 +2sinx =
cos220
+ sin 20
I sinx=
T
5.
0≤a≤ olmak üzere
2
1-2sin 220
Sinx
1
1-sin ²20
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
5. 1+ sin2x = 2. cos² 20° Oxox denkleminin [0,360°] aralığındaki en küçük kökü kaç derecedir? A) 10° B) 15° C) 25° D) 36° E) 45° sin ²20 +cos ²20 +sın³= 2008 Sin 220 +2sinx = cos220 + sin 20 I sinx= T 5. 0≤a≤ olmak üzere 2 1-2sin 220 Sinx 1 1-sin ²20