İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Trig. Dönüşüm Formülleri Soruları

Buna göre, tana ifadesinin değeri kaçtır?
tan (men) =
ton m =.
tonn =
Örnek
4
2017
D
E
C
=
F
ABCD kare, [AC] [BE]={F}. [AE] =3. |ED| ve m(EFC)adır.
C
1
A
B
Buna göre, tana ifadesinin değeri kaçtır?
tanm + tonn
1-tonm. tonn
8+3_11
6
1-421
2
= "1/2
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
Buna göre, tana ifadesinin değeri kaçtır? tan (men) = ton m =. tonn = Örnek 4 2017 D E C = F ABCD kare, [AC] [BE]={F}. [AE] =3. |ED| ve m(EFC)adır. C 1 A B Buna göre, tana ifadesinin değeri kaçtır? tanm + tonn 1-tonm. tonn 8+3_11 6 1-421 2 = "1/2
anlattığımız şekliyle
bulunuz.
TYT-AYT Geometri Konu Kita
SORU -94
tan2x tanx = 1
A)
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden han-
gisidir?
X:X
kπ,
{xx = + KR₁K = Z}
KIT A KEZ
3
+
3
X:X =
T
C)
D) (x:x
E)
(2)
{x.x = 1 - KI.kez}
X:X
-
6
TU kit
+
X:X =
2
T ki
+
6 3
2+0x
,
EZ}
-772
₁ KEZ
tax = 1
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
anlattığımız şekliyle bulunuz. TYT-AYT Geometri Konu Kita SORU -94 tan2x tanx = 1 A) denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden han- gisidir? X:X kπ, {xx = + KR₁K = Z} KIT A KEZ 3 + 3 X:X = T C) D) (x:x E) (2) {x.x = 1 - KI.kez} X:X - 6 TU kit + X:X = 2 T ki + 6 3 2+0x , EZ} -772 ₁ KEZ tax = 1
5. 1+ sin2x
=
2. cos² 20°
Oxox denkleminin [0,360°] aralığındaki en küçük
kökü kaç derecedir?
A) 10° B) 15° C) 25°
D) 36° E) 45°
sin ²20 +cos ²20 +sın³= 2008
Sin 220 +2sinx =
cos220
+ sin 20
I sinx=
T
5.
0≤a≤ olmak üzere
2
1-2sin 220
Sinx
1
1-sin ²20
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
5. 1+ sin2x = 2. cos² 20° Oxox denkleminin [0,360°] aralığındaki en küçük kökü kaç derecedir? A) 10° B) 15° C) 25° D) 36° E) 45° sin ²20 +cos ²20 +sın³= 2008 Sin 220 +2sinx = cos220 + sin 20 I sinx= T 5. 0≤a≤ olmak üzere 2 1-2sin 220 Sinx 1 1-sin ²20
23.
s²20°
sin²20° + sin40° - cos40° + cos
sin²40° + sin²50° + sin40° + cos40°
1-2164
€34
26
ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
1
A) cos70°
B) sin 70°
C) tan 70°
D) cot70°
E) 1
1+ Sin (souso
-Thais
2+²
26
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
23. s²20° sin²20° + sin40° - cos40° + cos sin²40° + sin²50° + sin40° + cos40° 1-2164 €34 26 ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 1 A) cos70° B) sin 70° C) tan 70° D) cot70° E) 1 1+ Sin (souso -Thais 2+² 26
10. 4a +10b= π olduğuna göre,
cos(a + 2b)
sin (a + 3b)
ifadesinin değeri kaçtır?
A) -3
B)-2
ha= fl-lob
O= 11-10b
+
sin (7a+ 6b).
+
sin (4b - 3a)
tan (3a +5b)
tan (a + 5b)
D) O
1-106 +
u
π-A0b
C) -1
85
u
E) 1
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
10. 4a +10b= π olduğuna göre, cos(a + 2b) sin (a + 3b) ifadesinin değeri kaçtır? A) -3 B)-2 ha= fl-lob O= 11-10b + sin (7a+ 6b). + sin (4b - 3a) tan (3a +5b) tan (a + 5b) D) O 1-106 + u π-A0b C) -1 85 u E) 1
D = sin 260° -cos 12
E = cos 145°
-C0535
F = tan 205°
G = cot 245° -25
olduğuna göre; D, E, F ve G gerçel sayıları arasın
daki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
A) E>D> F=G
C) G>E>D> F
B) G=F>E> D
D) F>G>E>D
8.
E) F=G > D > E
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
D = sin 260° -cos 12 E = cos 145° -C0535 F = tan 205° G = cot 245° -25 olduğuna göre; D, E, F ve G gerçel sayıları arasın daki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? A) E>D> F=G C) G>E>D> F B) G=F>E> D D) F>G>E>D 8. E) F=G > D > E
LAR VE ÇÖZÜMLERİ
PDF Cozumier
3.
ir?
tan(2x - 10°) = cot(3x + 70°)
denkleminin çözüm kümesi hangisidir?
A) {x: x = 6° + k. 180°, K EZ}
B) {x: X = 30° + k. 180°, KEZ}
C) {x: X = 30° + k. 36°, KEZ}
D) {x: X = k. 369, KEZ}
E) {x: X = 6° + k. 369, KEZ}
CAP
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
LAR VE ÇÖZÜMLERİ PDF Cozumier 3. ir? tan(2x - 10°) = cot(3x + 70°) denkleminin çözüm kümesi hangisidir? A) {x: x = 6° + k. 180°, K EZ} B) {x: X = 30° + k. 180°, KEZ} C) {x: X = 30° + k. 36°, KEZ} D) {x: X = k. 369, KEZ} E) {x: X = 6° + k. 369, KEZ} CAP
DENEME - 8
9.
a ve b gerçel sayılar olmak üzere, dik koordinat
düzleminde orijinden geçen
f(x) = x2 + ax + b
parabolünün y-eksenine göre simetriğinin alınmasıyla
g(x) parabolü elde ediliyor.
=
B
f(x) ve g(x) parabollerinin tepe noktaları ile orijini köşe
kabul eden üçgenin alanı 8 birimkare olduğuna göre,
a'nın alabileceği pozitif değer kaçtır?
C) 3
E) 1
A) 5
B) 4
D) 2
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
DENEME - 8 9. a ve b gerçel sayılar olmak üzere, dik koordinat düzleminde orijinden geçen f(x) = x2 + ax + b parabolünün y-eksenine göre simetriğinin alınmasıyla g(x) parabolü elde ediliyor. = B f(x) ve g(x) parabollerinin tepe noktaları ile orijini köşe kabul eden üçgenin alanı 8 birimkare olduğuna göre, a'nın alabileceği pozitif değer kaçtır? C) 3 E) 1 A) 5 B) 4 D) 2
kmış Sorular
-
Gerçel sayılar kümesinden karmaşık sayılar kü-
mesine tanımlı f(x) = x + xi ve g(x) = 2x – xi
fonksiyonları
f(a) + g(b) = 4 + 21
eşitliğini sağlıyor.
Buna göre, a + b toplamı kaçtır?
9
A) Z B)
)
C)
10
3
)
D) 13 5
E)
15
4
2.
(2014 - LYS 1/MAT
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
kmış Sorular - Gerçel sayılar kümesinden karmaşık sayılar kü- mesine tanımlı f(x) = x + xi ve g(x) = 2x – xi fonksiyonları f(a) + g(b) = 4 + 21 eşitliğini sağlıyor. Buna göre, a + b toplamı kaçtır? 9 A) Z B) ) C) 10 3 ) D) 13 5 E) 15 4 2. (2014 - LYS 1/MAT
tan(2x - 10°) = cot(3x + 70°)
denkleminin çözüm kümesi hangisidir?
A) {x: x = 6° + k. 180°, KEZ}
B) {x: x = 30° + k. 180°, KEZ
C) {x: X = 30° + k· 36°, KEZ}
D) {x: X= k· 36°, K EZ}
E) {x: x = 6° + k. 369, K E Z}
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
tan(2x - 10°) = cot(3x + 70°) denkleminin çözüm kümesi hangisidir? A) {x: x = 6° + k. 180°, KEZ} B) {x: x = 30° + k. 180°, KEZ C) {x: X = 30° + k· 36°, KEZ} D) {x: X= k· 36°, K EZ} E) {x: x = 6° + k. 369, K E Z}
KAZANIM6
ABC dik üçgen
ADC eşkenar üçgen
12
IABI = 5 br
IBCI = 12 br
D
)
2
Yukarıdaki verilere göre, sin(BAD) kaçtır?
5
A)
B)
C)
13
12
12+53
E)
26
also
D) 1
D ABCD dörtgen
[AB] 1 [BC]
IABI = 3 br
13
IBCI = 4 br
IADI = 12 br
ICDI = 13 br
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
KAZANIM6 ABC dik üçgen ADC eşkenar üçgen 12 IABI = 5 br IBCI = 12 br D ) 2 Yukarıdaki verilere göre, sin(BAD) kaçtır? 5 A) B) C) 13 12 12+53 E) 26 also D) 1 D ABCD dörtgen [AB] 1 [BC] IABI = 3 br 13 IBCI = 4 br IADI = 12 br ICDI = 13 br
B
B
32.
x = sin19° + sin 71°
y = sin 12° + sin78°
z = sin22° + sin 68°
olduğuna göre, x, y ve z değerlerinin doğru sırala-
nışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) x <y<z
B) X<z<y
C) y < X <z
D) y<z<x
E) Z <x<y
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
B B 32. x = sin19° + sin 71° y = sin 12° + sin78° z = sin22° + sin 68° olduğuna göre, x, y ve z değerlerinin doğru sırala- nışı aşağıdakilerden hangisidir? A) x <y<z B) X<z<y C) y < X <z D) y<z<x E) Z <x<y
Çıkmış Sorular
Gerçel sayılar kümesinden karmaşık sayılar kü-
mesine tanımlı f(x) = x + xi ve g(x) = 2x - xi
fonksiyonları
f(a) + g(b) = 4 + 21
eşitliğini sağlıyor.
Buna göre, a + b toplamı kaçtır?
A)
7
2
B)
2
ola
10
C)
3
D) 13 E
)
15
)
4
(2014 - LYS 1/MAT)
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
Çıkmış Sorular Gerçel sayılar kümesinden karmaşık sayılar kü- mesine tanımlı f(x) = x + xi ve g(x) = 2x - xi fonksiyonları f(a) + g(b) = 4 + 21 eşitliğini sağlıyor. Buna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 7 2 B) 2 ola 10 C) 3 D) 13 E ) 15 ) 4 (2014 - LYS 1/MAT)
B
120 m
Yükseklikleri 30 m ve 50 m olan iki bina arasındaki
mesafe 120 m'dir.
Buna göre A noktasından B noktasına doğrusal ola-
rak uçuş yapan bir kuşun izlediği yolun eğimi kaçtır?
A)
B)
11
C)
1
Ulu
)
6
D)
4
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
B 120 m Yükseklikleri 30 m ve 50 m olan iki bina arasındaki mesafe 120 m'dir. Buna göre A noktasından B noktasına doğrusal ola- rak uçuş yapan bir kuşun izlediği yolun eğimi kaçtır? A) B) 11 C) 1 Ulu ) 6 D) 4
12. Aşağıda verilen kare biçiminde resimde dikdörtgen park
bulunmaktadır.
2 cm
0
I
I
.
I
1 cm
-
Karenin bir kenar uzunluğu log3144 cm, yolların genişliği
ve 2 cm'dir.
log23 z 1,6 olarak alındığında yolların alanı kaç cm ou
A) 7
B)
15
2
35
C)
33
5
D)
4
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
12. Aşağıda verilen kare biçiminde resimde dikdörtgen park bulunmaktadır. 2 cm 0 I I . I 1 cm - Karenin bir kenar uzunluğu log3144 cm, yolların genişliği ve 2 cm'dir. log23 z 1,6 olarak alındığında yolların alanı kaç cm ou A) 7 B) 15 2 35 C) 33 5 D) 4
8
6) 345
a ER
ve P(x) polinomu çift fonksiyon olmak üzere
lim P(x) limitinin değeri ile;
lim P(xl) V
X-a
1.
Xa
II.
lim P(x)
X-a
X-a
III. lim P(x-a)
abr sopakoydu
ifadelerinden hangilerinin limit değeri her zaman
aynıdır?
B) I ve III
C) Il ve III
A) I ve II
E) Yalniz !
D) Yalnız 11
E
7) 345
f(x) ikinci dereceden, g(x) birinci dereceden polinom
f(x)
fonksiyonlar ve h(x)= olmak üzere aşağıda
g(x)
esitsizlik
Won
Lise Matematik
Trig. Dönüşüm Formülleri
8 6) 345 a ER ve P(x) polinomu çift fonksiyon olmak üzere lim P(x) limitinin değeri ile; lim P(xl) V X-a 1. Xa II. lim P(x) X-a X-a III. lim P(x-a) abr sopakoydu ifadelerinden hangilerinin limit değeri her zaman aynıdır? B) I ve III C) Il ve III A) I ve II E) Yalniz ! D) Yalnız 11 E 7) 345 f(x) ikinci dereceden, g(x) birinci dereceden polinom f(x) fonksiyonlar ve h(x)= olmak üzere aşağıda g(x) esitsizlik Won