Tam Sayılar Soruları

-7,4
ngisidir?
C) 5p²
6 sin26
n 13
Sin 26
2 os3
52 5in13
sin A) 128
etkisiyle
nışlardır.
31. Aşağıdaki şekilde iki adet ikizkenar üçgen verilmiştir.
34
360-69
3G
e, direk-
metre-
A KİTAPÇIĞI
Bu üçgenler, aşağıdaki gibi birleştirildiğinde A, B, C nok-
talan doğrusal oluyor.
La+b+xa
b
Buna göre, x + y toplamı kaç derecedir?
B) 130
C) 136
B
26+x 9180
x+bay
D) 140
E) 144
29-6
180-49
69180-49
40+x - 180
x+2a y
180-49 +20 y
180-24 93
32. Esin, ABC üçgeninin içerisine kenar uzunluklan 4 birim
ve 10 birim olan iki adet eş dikdörtgen yerleştirmiştir.
Lise Matematik
Tam Sayılar
-7,4 ngisidir? C) 5p² 6 sin26 n 13 Sin 26 2 os3 52 5in13 sin A) 128 etkisiyle nışlardır. 31. Aşağıdaki şekilde iki adet ikizkenar üçgen verilmiştir. 34 360-69 3G e, direk- metre- A KİTAPÇIĞI Bu üçgenler, aşağıdaki gibi birleştirildiğinde A, B, C nok- talan doğrusal oluyor. La+b+xa b Buna göre, x + y toplamı kaç derecedir? B) 130 C) 136 B 26+x 9180 x+bay D) 140 E) 144 29-6 180-49 69180-49 40+x - 180 x+2a y 180-49 +20 y 180-24 93 32. Esin, ABC üçgeninin içerisine kenar uzunluklan 4 birim ve 10 birim olan iki adet eş dikdörtgen yerleştirmiştir.
C
A
C
B A
D) 2x + 3
X
Şekil-l
Şekil-II
Sekil-l'deki kare şeklindeki kâğıdın A köşesinden, Şekil-ll'deki
gibi kısa kenarı (x + 2) br, uzun kenarı (x + 1) br olan dikdört-
gen şeklindeki kâğıt kesilip atılıyor.
Kesme işlemi sonunda kalan parçanın alanı (3x² + 9x+7) br²
olduğuna göre, Şekil-l'deki karenin bir kenarı kaç birim-
lir?
-) 3x - 5
B) 3x - 1
B
E) 2x + 5
C) 2x + 1
Lise Matematik
Tam Sayılar
C A C B A D) 2x + 3 X Şekil-l Şekil-II Sekil-l'deki kare şeklindeki kâğıdın A köşesinden, Şekil-ll'deki gibi kısa kenarı (x + 2) br, uzun kenarı (x + 1) br olan dikdört- gen şeklindeki kâğıt kesilip atılıyor. Kesme işlemi sonunda kalan parçanın alanı (3x² + 9x+7) br² olduğuna göre, Şekil-l'deki karenin bir kenarı kaç birim- lir? -) 3x - 5 B) 3x - 1 B E) 2x + 5 C) 2x + 1
A, B ve C takımları kendi arasında eşit sayıda maç yaparak
bir turnuva düzenlemiştir.
Takım
A
B
C
Atılan gol
sayısı
15
16
17
Takım
A
B
C
Yenilen gol
sayısı
18
a
b
Bu turnuvada takımların atığı ve yediği goller yukarıdaki
tabloda verilmiştir.
Buna göre, a . b çarpımı en fazla kaç olur?
A) 120
B) 144
C) 196
D) 225
E) 240
Lise Matematik
Tam Sayılar
A, B ve C takımları kendi arasında eşit sayıda maç yaparak bir turnuva düzenlemiştir. Takım A B C Atılan gol sayısı 15 16 17 Takım A B C Yenilen gol sayısı 18 a b Bu turnuvada takımların atığı ve yediği goller yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre, a . b çarpımı en fazla kaç olur? A) 120 B) 144 C) 196 D) 225 E) 240
bir firmaya aşağıdaki görseldeki gibi
renkli ışıklı tabela yaptırıyor.
209
*
PA
<
ģ
LME
9
/1
6
Tabeladaki mavi, san, yeşil, turuncu ve pembe ışıklar
sırasıyla P, A, L, M ve E harfleri okunacak şekilde birer
kez yanıyor. E harfinin bulunduğu pembe ışık yandıktan
sonra her seferinde tekrar P harfinin bulunduğu mavi ışık
yanıyor ve bu şekilde işıklar mavi, sarı, yeşil, turuncu ve
pembe sırasında yanmaya devam ediyor. Art arda yanan
iki ışık arasında geçen sürenin aynı olduğu gözleniyor.
Tabelada mavi ışık ilk kez saat 20.00'da yandığı bir
günde 20.09'da pembe ışık 11. kez yandığına göre,
mavi ışık kaç saniye aralıklarla yanar?
11
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
E) 60
23
Lise Matematik
Tam Sayılar
bir firmaya aşağıdaki görseldeki gibi renkli ışıklı tabela yaptırıyor. 209 * PA < ģ LME 9 /1 6 Tabeladaki mavi, san, yeşil, turuncu ve pembe ışıklar sırasıyla P, A, L, M ve E harfleri okunacak şekilde birer kez yanıyor. E harfinin bulunduğu pembe ışık yandıktan sonra her seferinde tekrar P harfinin bulunduğu mavi ışık yanıyor ve bu şekilde işıklar mavi, sarı, yeşil, turuncu ve pembe sırasında yanmaya devam ediyor. Art arda yanan iki ışık arasında geçen sürenin aynı olduğu gözleniyor. Tabelada mavi ışık ilk kez saat 20.00'da yandığı bir günde 20.09'da pembe ışık 11. kez yandığına göre, mavi ışık kaç saniye aralıklarla yanar? 11 A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 23
ÖRNEK 6
a, b ve c tam sayılar olmak üzere,
4b + a³ = c² + c
olduğuna göre,
1. a.b+a.c
II. b +2c
III. ab +4
di
ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
Shorts 2
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
A
D
Lise Matematik
Tam Sayılar
ÖRNEK 6 a, b ve c tam sayılar olmak üzere, 4b + a³ = c² + c olduğuna göre, 1. a.b+a.c II. b +2c III. ab +4 di ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıdır? A) Yalnız I B) Yalnız III Shorts 2 D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III A D
Aşağıdaki tabloda aylara göre bademin kg fiyatları verilmiştir.
800
Aylar
Fiyat (TL)
5.
75
55
Eylül
50
30
Aşağıdaki grafikte ise bir kuruyemişçinin bu üç ayda sattığı
badem miktarları gösterilmiştir.
i30
Satılan badem miktarı (kg)
Ekim
35
Eylül Ekim Kasım
Kasım
40
C) 65
Aylar
Kuruyemişçinin bu üç ay için aylık ortalama badem
satışı kaç kilogramdır?
A) 60
B) 63
D) 68
E) 70
Lise Matematik
Tam Sayılar
Aşağıdaki tabloda aylara göre bademin kg fiyatları verilmiştir. 800 Aylar Fiyat (TL) 5. 75 55 Eylül 50 30 Aşağıdaki grafikte ise bir kuruyemişçinin bu üç ayda sattığı badem miktarları gösterilmiştir. i30 Satılan badem miktarı (kg) Ekim 35 Eylül Ekim Kasım Kasım 40 C) 65 Aylar Kuruyemişçinin bu üç ay için aylık ortalama badem satışı kaç kilogramdır? A) 60 B) 63 D) 68 E) 70
N doğal sayı olmak üzere,
●
4 N + 3 doğal sayısının 2 farklı asal böleni,
7.N+ 2 doğal sayısının 3 farklı asal böleni
olduğu biliniyor.
Buna göre, N'nin alabileceği en küçük değer için
kaç farklı pozitif tam sayı böleni vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 10
Lise Matematik
Tam Sayılar
N doğal sayı olmak üzere, ● 4 N + 3 doğal sayısının 2 farklı asal böleni, 7.N+ 2 doğal sayısının 3 farklı asal böleni olduğu biliniyor. Buna göre, N'nin alabileceği en küçük değer için kaç farklı pozitif tam sayı böleni vardır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 10
mkli
8. X
38.
48 birim küpten oluşan yukarıdaki dikdörtgenler
prizmasından 18 birim küp çıkartılarak aşağıdaki cisim elde
ediliyor.
16-
Buna göre, elde edilen yeni cismin yüzey alanıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
AYüzey alanı 6 birimkare artar.
B) Yüzey alanı 6 birinkare azalır.
C) Yüzey alanı 18 birimkare azalır.
D) Yüzey alanı 18 birimkare artar.
E) Yüzey alanı değişmemiştir.
4
Lise Matematik
Tam Sayılar
mkli 8. X 38. 48 birim küpten oluşan yukarıdaki dikdörtgenler prizmasından 18 birim küp çıkartılarak aşağıdaki cisim elde ediliyor. 16- Buna göre, elde edilen yeni cismin yüzey alanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? AYüzey alanı 6 birimkare artar. B) Yüzey alanı 6 birinkare azalır. C) Yüzey alanı 18 birimkare azalır. D) Yüzey alanı 18 birimkare artar. E) Yüzey alanı değişmemiştir. 4
23. Aşağıdaki ABCD karesi 8 kareye bölünmüştür.
D
C
125 4,5
●
●
A
225
46819
B) 24
7,5 cm
4x+3 B
Kahverengiye boyalı 4 kare özdeştir.
Maviye boyalı olan 3 kare özdeştir.
Kahverengi karelerden birinin kenar uzunluğu 7,5
cm'dir.
3.5
25
15
37 5
515
5625
Maviye boyalı karelerden birinin kenar uzunluğu
4x + 3 cm'dir.
56
Buna göre, ABCD karesinin alanının x4 e oranı
kaçtır?
A) 20
D) 27
224
E) 32
25
2
12,
33
8
Lise Matematik
Tam Sayılar
23. Aşağıdaki ABCD karesi 8 kareye bölünmüştür. D C 125 4,5 ● ● A 225 46819 B) 24 7,5 cm 4x+3 B Kahverengiye boyalı 4 kare özdeştir. Maviye boyalı olan 3 kare özdeştir. Kahverengi karelerden birinin kenar uzunluğu 7,5 cm'dir. 3.5 25 15 37 5 515 5625 Maviye boyalı karelerden birinin kenar uzunluğu 4x + 3 cm'dir. 56 Buna göre, ABCD karesinin alanının x4 e oranı kaçtır? A) 20 D) 27 224 E) 32 25 2 12, 33 8
SUGGRA
8. Sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş a, b, c ve d sayıları-
nın toplamı 64'tür. Bu sayıların en büyüğü d olmak üzere
d'nin a, b ve c sayılarına olan uzaklıkları toplamı 48'dir.
Buna göre, a sayısının en büyük tam sayı değeri kaç-
tır?
A) 25
B) 36
C) 27
D) 28
E) 29
BO
Lise Matematik
Tam Sayılar
SUGGRA 8. Sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş a, b, c ve d sayıları- nın toplamı 64'tür. Bu sayıların en büyüğü d olmak üzere d'nin a, b ve c sayılarına olan uzaklıkları toplamı 48'dir. Buna göre, a sayısının en büyük tam sayı değeri kaç- tır? A) 25 B) 36 C) 27 D) 28 E) 29 BO
P
10p
+X
(AB)
(BA)
grad ise (BA) semt açısı
++Y
B noktasının koordinatları Yb =1050 m, Xb=2000 m ve A noktasının koordinatları Ya-1000 m,
Xa=1900 m olarak ölçülmüştür. Buna göre A noktası ile B noktası arasındaki uzaklığı hesaplayınız.
Lise Matematik
Tam Sayılar
P 10p +X (AB) (BA) grad ise (BA) semt açısı ++Y B noktasının koordinatları Yb =1050 m, Xb=2000 m ve A noktasının koordinatları Ya-1000 m, Xa=1900 m olarak ölçülmüştür. Buna göre A noktası ile B noktası arasındaki uzaklığı hesaplayınız.
16. a ve b pozitif tam sayılarının en büyük ortak böleni m, en
küçük ortak katı k olmak üzere,
I.
II.
III.
a+b
m
m.k
a+b
ifadelerinden hangileri her zaman bir tam sayıya eşit-
tir?
k
a b
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
2
Lise Matematik
Tam Sayılar
16. a ve b pozitif tam sayılarının en büyük ortak böleni m, en küçük ortak katı k olmak üzere, I. II. III. a+b m m.k a+b ifadelerinden hangileri her zaman bir tam sayıya eşit- tir? k a b A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II 2
2.
n kenarlı bir çokgenin içine yazılan x gerçel sayısı n çift
ise x + n, n tek ise x - n olarak tanımlanıyor.
Örneğin,
eşitlikleri sağlanır.
X
X
X =x+4 ve
y
y
y
y
y =y-3
ifadelerinin her biri negatiftir.
Buna göre, y - x ifadesinin en büyük tam sayı değeri
kaçtır?
A) 5
B) 6 C)
7
C) 700 D) 8
E) 9
Lise Matematik
Tam Sayılar
2. n kenarlı bir çokgenin içine yazılan x gerçel sayısı n çift ise x + n, n tek ise x - n olarak tanımlanıyor. Örneğin, eşitlikleri sağlanır. X X X =x+4 ve y y y y y =y-3 ifadelerinin her biri negatiftir. Buna göre, y - x ifadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 C) 700 D) 8 E) 9
a-
ki
Fors
la
258
12. A ve B kümeleri ile ilgili,
AAB= (A\B) U (B\A)
olarak tanımlanıyor.
Buna göre,
AAA=Ø
1.
II. (AAB) AC=AA (BAC)
III. AA (BAC) - (ANB) A (ANC)
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) I ve Il
C) Il ve Ill
E) I, il ve Ill
7.B 8. E 9.B 10.D 11.8 12.8
3 Ave B birer
s(A) = 8
s(B) =10
A-B kün
8-A küm
A) 4
Lise Matematik
Tam Sayılar
a- ki Fors la 258 12. A ve B kümeleri ile ilgili, AAB= (A\B) U (B\A) olarak tanımlanıyor. Buna göre, AAA=Ø 1. II. (AAB) AC=AA (BAC) III. AA (BAC) - (ANB) A (ANC) ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) I ve Il C) Il ve Ill E) I, il ve Ill 7.B 8. E 9.B 10.D 11.8 12.8 3 Ave B birer s(A) = 8 s(B) =10 A-B kün 8-A küm A) 4
JLAR
b
1.01
1.7
1
b-v
ABS
FOT
Dört
a
3 x > 1 olmak üzere
x!*y!=y!+a
olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 0
B) 16
C) 24
D) 12
MICARE
MADE BY
UcDon
Bes
E) 36
5. Bir kişi
sayısın
Açılma
Cunu b
Buldu
carpti
Lise Matematik
Tam Sayılar
JLAR b 1.01 1.7 1 b-v ABS FOT Dört a 3 x > 1 olmak üzere x!*y!=y!+a olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 0 B) 16 C) 24 D) 12 MICARE MADE BY UcDon Bes E) 36 5. Bir kişi sayısın Açılma Cunu b Buldu carpti
14. 18 tane misketi olan Mert'in misketlerinin bazıları
demir, bazıları 4 gram ağırlığındadır. Ağırlığı 4 gram
olan misketleri 10 tane, demir olanları ise 8 tanedir.
Ağırlığı 4 gram olmayan veya demir olmayan
3 tane misketi olduğuna göre Mert'in ağırlığı 4
gram olan demir misketleri kaç tanedir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
o annoy
E) 6
Lise Matematik
Tam Sayılar
14. 18 tane misketi olan Mert'in misketlerinin bazıları demir, bazıları 4 gram ağırlığındadır. Ağırlığı 4 gram olan misketleri 10 tane, demir olanları ise 8 tanedir. Ağırlığı 4 gram olmayan veya demir olmayan 3 tane misketi olduğuna göre Mert'in ağırlığı 4 gram olan demir misketleri kaç tanedir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 o annoy E) 6