Tek ve Çift Fonksiyonların İntegrali Soruları

4. f çift, g tek fonksiyon ve a > 0 olmak üzere,
2/₁
1.
f(x) dx = 2
}
f(x) dx
(f(x) + g(x)) dx = 2.
-
D) I ve III
(g(x)-g(-x)) dx = 2.
f(x) dx
į
ifadelerinden hangileri daime doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve Il
¡
g(x) dx
E) I, II ve III
Lise Matematik
Tek ve Çift Fonksiyonların İntegrali
4. f çift, g tek fonksiyon ve a > 0 olmak üzere, 2/₁ 1. f(x) dx = 2 } f(x) dx (f(x) + g(x)) dx = 2. - D) I ve III (g(x)-g(-x)) dx = 2. f(x) dx į ifadelerinden hangileri daime doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve Il ¡ g(x) dx E) I, II ve III
MATEMATIK
18. İnternet üzerinden A TL tutarında pizza siparişi vermek
üzere olan Raşit, aşağıdaki ekranla karşılaşıyor.
f
GEL-AL KAMPANYASI
Pizzanızı gelip şubeden alın.
%20 indirim kazanın.
Kampanyadan faydalanan Raşit, gidiş-dönüşte bindiği
dolmuşlara 12 TL ödediği için sadece 4 TL'lik kazanç
sağlıyor.
Buna göre, A kaçtır?
A) 100
B) 96
C) 80
D) 64
E) 40
19.
ens Yayınları
Lise Matematik
Tek ve Çift Fonksiyonların İntegrali
MATEMATIK 18. İnternet üzerinden A TL tutarında pizza siparişi vermek üzere olan Raşit, aşağıdaki ekranla karşılaşıyor. f GEL-AL KAMPANYASI Pizzanızı gelip şubeden alın. %20 indirim kazanın. Kampanyadan faydalanan Raşit, gidiş-dönüşte bindiği dolmuşlara 12 TL ödediği için sadece 4 TL'lik kazanç sağlıyor. Buna göre, A kaçtır? A) 100 B) 96 C) 80 D) 64 E) 40 19. ens Yayınları
SOR
SORU-6.
f gerçel sayılarda tanımlanan türevli bir fonksiyon olmak
üzere,
1. f tek fonksiyonunun integrali cift fonksiyondur.
II. f çift fonksiyonunun integralj tek fonksiyondur.
H. f çift fonksiyon ise
(f(x) - x-f(-x)
x²
dx=
14+3=7
+ c dir.
X
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
f(x)=f(x)
(x-off (*).
Lise Matematik
Tek ve Çift Fonksiyonların İntegrali
SOR SORU-6. f gerçel sayılarda tanımlanan türevli bir fonksiyon olmak üzere, 1. f tek fonksiyonunun integrali cift fonksiyondur. II. f çift fonksiyonunun integralj tek fonksiyondur. H. f çift fonksiyon ise (f(x) - x-f(-x) x² dx= 14+3=7 + c dir. X ifadelerinden hangileri daima doğrudur? f(x)=f(x) (x-off (*).
24. a ve b birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere,
Jas
x³ + x) dx = 0
eşitliği bilinmektedir.
Buna göre,
1. a+b=0
II. a.b<0
III. a-b<0
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Lise Matematik
Tek ve Çift Fonksiyonların İntegrali
24. a ve b birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere, Jas x³ + x) dx = 0 eşitliği bilinmektedir. Buna göre, 1. a+b=0 II. a.b<0 III. a-b<0 ifadelerinden hangileri daima doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
25. a ve b gerçel sayılar olmak üzere f polinom fonksiyonu
için
.
-a
*(x) dx = b=ª.[f(a) + f(b)]
· ju
f(x) dx = 2a
.
• f(2)=7
olduğu biliniyor.
Buna göre, f(0) + f'(0) toplamının değeri kaçtır?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 7
E) 11
Lise Matematik
Tek ve Çift Fonksiyonların İntegrali
25. a ve b gerçel sayılar olmak üzere f polinom fonksiyonu için . -a *(x) dx = b=ª.[f(a) + f(b)] · ju f(x) dx = 2a . • f(2)=7 olduğu biliniyor. Buna göre, f(0) + f'(0) toplamının değeri kaçtır? A) 1 B) 3 C) 4 D) 7 E) 11
r
ÖRNEK 37
1 atm
SO 3(g)
TK, 4 L
ideal
piston
K
2 atm
Ne (g)
TK, V
1 atm
O2(g)
TK, 6L
D) 3
İdeal
piston
Şekildeki sistemde K ve L muslukları açılıp pistonlar iti-
lerek SO3 ve O₂ gazlarının tamamı aynı sıcaklıkta Ne
gazının bulunduğu kaba aktarılıyor.
Son durumda toplam gaz basıncı 4 atm olduğuna
P
göre, V kaç litredir?
A) 6
B) 5
C) 4
E) 2
Lise Matematik
Tek ve Çift Fonksiyonların İntegrali
r ÖRNEK 37 1 atm SO 3(g) TK, 4 L ideal piston K 2 atm Ne (g) TK, V 1 atm O2(g) TK, 6L D) 3 İdeal piston Şekildeki sistemde K ve L muslukları açılıp pistonlar iti- lerek SO3 ve O₂ gazlarının tamamı aynı sıcaklıkta Ne gazının bulunduğu kaba aktarılıyor. Son durumda toplam gaz basıncı 4 atm olduğuna P göre, V kaç litredir? A) 6 B) 5 C) 4 E) 2
eis
Yayınları
27. y=f(x) fonksiyonu çift fonksiyondur. latid sbicaA 22
svil
-2
A) -8
f(x) dx = 4
olduğuna göre,
2
-2
B)-4
f(x) dx integralinin değeri kaçtır?
C) 0
D) 4
Jalsh
dnes dog snavse
Nae nonü
SH
SORO
00:08 (0
E) 8
Case IT pas abefied & sathdet og shu@
DOLIA
Lise Matematik
Tek ve Çift Fonksiyonların İntegrali
eis Yayınları 27. y=f(x) fonksiyonu çift fonksiyondur. latid sbicaA 22 svil -2 A) -8 f(x) dx = 4 olduğuna göre, 2 -2 B)-4 f(x) dx integralinin değeri kaçtır? C) 0 D) 4 Jalsh dnes dog snavse Nae nonü SH SORO 00:08 (0 E) 8 Case IT pas abefied & sathdet og shu@ DOLIA
1