Grafik Problemleri Soruları

7.
.
8. Temel haldeki 1H element atomunun 1s orbitalindeki elekt-
ron dışarıdan enerji verilerek uyarılıyor.
s Testi
Bu elektronun aşağıdaki orbitallerden hangisine uya-
rılması için gereken enerji aynı koşullarda diğerlerin-
den daha fazladır?
A) 3s
B) 4s
C) 3d
D) 4p
E) 4d
Orbital Yayınları
Lise Matematik
Grafik Problemleri
7. . 8. Temel haldeki 1H element atomunun 1s orbitalindeki elekt- ron dışarıdan enerji verilerek uyarılıyor. s Testi Bu elektronun aşağıdaki orbitallerden hangisine uya- rılması için gereken enerji aynı koşullarda diğerlerin- den daha fazladır? A) 3s B) 4s C) 3d D) 4p E) 4d Orbital Yayınları
25. Aşağıda iki uçağın izlemiş olduğu doğrusal rotaların
denklemleri verilmiştir.
6x + 8y + c = 0
3x +hy+ m₂
İki uçak arasındaki mesafe 13 birim olduğuna göre,
c'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) 26
B) 32 C) 36
D) 40
(E) 44
111-521
To
3x + 4y + 110
-65
Eloy
- 11+ ² =65
66
11-5=65
5*108 (153² € = 76
44
SINAV BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Lise Matematik
Grafik Problemleri
25. Aşağıda iki uçağın izlemiş olduğu doğrusal rotaların denklemleri verilmiştir. 6x + 8y + c = 0 3x +hy+ m₂ İki uçak arasındaki mesafe 13 birim olduğuna göre, c'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 26 B) 32 C) 36 D) 40 (E) 44 111-521 To 3x + 4y + 110 -65 Eloy - 11+ ² =65 66 11-5=65 5*108 (153² € = 76 44 SINAV BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
24. Üç dersten oluşan ve her dersten eşit sayıda sorunun
sorulduğu bir deneme sınavına giren Şule'nin bu testler-
deki doğru ve yanlış cevap sayılarının dağılımı aşağıdaki
daire grafikte gösterilmiştir.
Doğru
120°
011 (0
Doğru
30°
30°
Yanlış
. 45°
45
Yanlış
Doğru
Yanlış
: Fen Bilgisi
J: Türkçe
1: Matematik
Şule'nin Fen Bilgisi testinde boş bıraktığı soru sayısı, Ma-
tematik testinde boş bıraktığı soru sayısından 24 fazladır.
Bu deneme sınavında net sayısı hesaplanırken doğru
sayısından yanlış sayısının dörtte biri çıkarıldığına
göre, Şule'nin Türkçe testindeki net sayısı kaçtır?
A) 30
B) 37,5
C) 45
D) 52,5
E) 60
20
Lise Matematik
Grafik Problemleri
24. Üç dersten oluşan ve her dersten eşit sayıda sorunun sorulduğu bir deneme sınavına giren Şule'nin bu testler- deki doğru ve yanlış cevap sayılarının dağılımı aşağıdaki daire grafikte gösterilmiştir. Doğru 120° 011 (0 Doğru 30° 30° Yanlış . 45° 45 Yanlış Doğru Yanlış : Fen Bilgisi J: Türkçe 1: Matematik Şule'nin Fen Bilgisi testinde boş bıraktığı soru sayısı, Ma- tematik testinde boş bıraktığı soru sayısından 24 fazladır. Bu deneme sınavında net sayısı hesaplanırken doğru sayısından yanlış sayısının dörtte biri çıkarıldığına göre, Şule'nin Türkçe testindeki net sayısı kaçtır? A) 30 B) 37,5 C) 45 D) 52,5 E) 60 20
23. Bir manavda satılan üç çeşit meyvenin kilogram alış
fiyatları ve bu meyvelerin satışından elde edilen kâr
oranları tabloda, satılan bu meyvelerin ağırlıklarının
kilogram cinsinden dağılımı ise daire grafiğinde ve-
rilmiştir.
Elma
Nar
Üzüm
Kilogram
alış fiyatı
(TL)
4
6
5
Kâr
Oranı
%25
%15
%20
Nar
B) 75 C) 80
Üzüm
120°
150°
Elma
Bu meyvelerin tamamının satışından 234 TL kâr
elde edildiğine göre, toplam kaç kilogram üzüm
satılmıştır?
A) 60
D) 85 E) 90
26.
Lise Matematik
Grafik Problemleri
23. Bir manavda satılan üç çeşit meyvenin kilogram alış fiyatları ve bu meyvelerin satışından elde edilen kâr oranları tabloda, satılan bu meyvelerin ağırlıklarının kilogram cinsinden dağılımı ise daire grafiğinde ve- rilmiştir. Elma Nar Üzüm Kilogram alış fiyatı (TL) 4 6 5 Kâr Oranı %25 %15 %20 Nar B) 75 C) 80 Üzüm 120° 150° Elma Bu meyvelerin tamamının satışından 234 TL kâr elde edildiğine göre, toplam kaç kilogram üzüm satılmıştır? A) 60 D) 85 E) 90 26.
29-30. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Aşağıdaki dairesel grafikte bir çiftçinin 2021 yılında
bahçesinden elde ettiği mandalina, portakal ve limon
miktarının dağılımı gösterilmiştir.
Mandalina
Artış
Yüzdesi
Çiftçinin aynı bahçeden 2022 yılında elde ettiği man-
dalina, portakal ve limon miktarının 2021 yılına göre
artmış yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Portakal
120°
%40
90°
Limon
Mandalina Portakal Limon
D) 10.800
%20
29. 2022 yılında 2.070 ton limon elde ettiğine göre,
2021 yılında toplam kaç ton ürün elde etmiştir?
A) 5400
B) 7200
C) 9000
E) 12.600
%15
10
31
YARG-
YAY-
Lise Matematik
Grafik Problemleri
29-30. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Aşağıdaki dairesel grafikte bir çiftçinin 2021 yılında bahçesinden elde ettiği mandalina, portakal ve limon miktarının dağılımı gösterilmiştir. Mandalina Artış Yüzdesi Çiftçinin aynı bahçeden 2022 yılında elde ettiği man- dalina, portakal ve limon miktarının 2021 yılına göre artmış yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Portakal 120° %40 90° Limon Mandalina Portakal Limon D) 10.800 %20 29. 2022 yılında 2.070 ton limon elde ettiğine göre, 2021 yılında toplam kaç ton ürün elde etmiştir? A) 5400 B) 7200 C) 9000 E) 12.600 %15 10 31 YARG- YAY-
8
A
3. Aşağıdaki daire grafiğinde Ceylin'in bir hafta boyunca çözmesi gereken soru sayısının derslere göre dağılımı, sütun
grafiğinde ise hafta içi çözdüğü toplam soru sayısının derslere göre dağılımı verilmiştir.
Soru sayısı (adet)
Fen
Bilimleri
Inkılap T.
48°
A) 150
Türkçe
60°
36°
120°
Ingilizce
Matematik
MATEMATIK TESTİ
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
TAGIN
Matematik Inkılap T.
Fen
Bilimleri
B) 110
The sacket buluxua
Ceylin hafta sonu için soru çözme programı yaparken fen bilimleri dersinden 50 soru daha çözmesi gerektiğini hesap-
lamıştır.
Yog
Buna göre Ceylin'in hafta sonu matematik dersinden çözmesi gereken soru sayısı kaçtır?
C) 70
Türkçe İngilizce
→ Dersler
D) 40
Lise Matematik
Grafik Problemleri
8 A 3. Aşağıdaki daire grafiğinde Ceylin'in bir hafta boyunca çözmesi gereken soru sayısının derslere göre dağılımı, sütun grafiğinde ise hafta içi çözdüğü toplam soru sayısının derslere göre dağılımı verilmiştir. Soru sayısı (adet) Fen Bilimleri Inkılap T. 48° A) 150 Türkçe 60° 36° 120° Ingilizce Matematik MATEMATIK TESTİ 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 TAGIN Matematik Inkılap T. Fen Bilimleri B) 110 The sacket buluxua Ceylin hafta sonu için soru çözme programı yaparken fen bilimleri dersinden 50 soru daha çözmesi gerektiğini hesap- lamıştır. Yog Buna göre Ceylin'in hafta sonu matematik dersinden çözmesi gereken soru sayısı kaçtır? C) 70 Türkçe İngilizce → Dersler D) 40
TEST - 7
3 ve 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
Bir fabrikada X, Y ve Z ürünleri üretilip satılmaktadır. Bu fab-
rikada üretilen X, Y ve Z ürünlerinin sayıca dağılımı daire gra-
fiğinde, bu ürünlerin birim maliyet ve satış fiyatları ise nokta
grafiğinde verilmiştir.
X
60° Y
Z
2
6
A) K₂ = Ky < Kx
C) Ky = kx <Kz
5
Satış Fiyatı
IX
Z
E) Ky < Kx <Kz
|7|2
Bu fabrikada üretilen X, Y ve Z ürünlerinden elde edilen kâr
sırasıyla Ky, Ky, K₂ dir.
Buna göre aşağıdakilerden doğrudur?
Maliyet
B) Kx = K₂ < Ky
D) K₂ < Ky < Kx
üretilon Y Y yo 7 ürünlerinin tamamının satısın-
Lise Matematik
Grafik Problemleri
TEST - 7 3 ve 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Bir fabrikada X, Y ve Z ürünleri üretilip satılmaktadır. Bu fab- rikada üretilen X, Y ve Z ürünlerinin sayıca dağılımı daire gra- fiğinde, bu ürünlerin birim maliyet ve satış fiyatları ise nokta grafiğinde verilmiştir. X 60° Y Z 2 6 A) K₂ = Ky < Kx C) Ky = kx <Kz 5 Satış Fiyatı IX Z E) Ky < Kx <Kz |7|2 Bu fabrikada üretilen X, Y ve Z ürünlerinden elde edilen kâr sırasıyla Ky, Ky, K₂ dir. Buna göre aşağıdakilerden doğrudur? Maliyet B) Kx = K₂ < Ky D) K₂ < Ky < Kx üretilon Y Y yo 7 ürünlerinin tamamının satısın-
ORANTI V
ORAN -
etseler hareketlerin-
den kaç dakika sonra ilk kez yan yana gelirler?
A) 2
B) 3
C) 6
D) 8
E) 10
50
813
30
25
20
A) 9
Ay (litre)
Yukarıdaki grafik, sabit hızla hareket eden K ve L araç-
larının yolda geçen süreye göre depolarında kalan ben-
zin miktarını göstermektedir.
B)
S:
Hareketlerinden kaç saat sonra, bu araçların depo-
larında kalan benzin miktarları eşit olur?
K
73
C) 2
-x (saat)
D)
53
E)
43
5.
arasındaki fark kaç cm olu
A) 23
B) 22
C) 21
60
45
30
Boy(cm)
3
K L
Yukarıdaki grafik, yanmakta a
larının zamana göre değişimi
Buna göre, K mumu yanara
boyu kaç cm olur?
A) 15
B) 18
C) 20
Lise Matematik
Grafik Problemleri
ORANTI V ORAN - etseler hareketlerin- den kaç dakika sonra ilk kez yan yana gelirler? A) 2 B) 3 C) 6 D) 8 E) 10 50 813 30 25 20 A) 9 Ay (litre) Yukarıdaki grafik, sabit hızla hareket eden K ve L araç- larının yolda geçen süreye göre depolarında kalan ben- zin miktarını göstermektedir. B) S: Hareketlerinden kaç saat sonra, bu araçların depo- larında kalan benzin miktarları eşit olur? K 73 C) 2 -x (saat) D) 53 E) 43 5. arasındaki fark kaç cm olu A) 23 B) 22 C) 21 60 45 30 Boy(cm) 3 K L Yukarıdaki grafik, yanmakta a larının zamana göre değişimi Buna göre, K mumu yanara boyu kaç cm olur? A) 15 B) 18 C) 20
a-
6.
8
5
11
2
Boy(cm) A
B
3
nud
B
gia lam
O
Zaman (ay)
LJUBON
Yukarıdaki grafikte, A ve B bitkilerinin boylarının zama-
na göre değişimi verilmiştir.
A
20m
Buna göre, bu bitkiler dikildikten kaç ay sonra boy-
ları arasındaki fark 8 cm olur? S
B) 10
C) 9
D) 8
E) 7
22
24
Lise Matematik
Grafik Problemleri
a- 6. 8 5 11 2 Boy(cm) A B 3 nud B gia lam O Zaman (ay) LJUBON Yukarıdaki grafikte, A ve B bitkilerinin boylarının zama- na göre değişimi verilmiştir. A 20m Buna göre, bu bitkiler dikildikten kaç ay sonra boy- ları arasındaki fark 8 cm olur? S B) 10 C) 9 D) 8 E) 7 22 24
so of
118.100
umetre
3.
Bir perdeci, kolay bir şekilde ölçü almak için çırağından
1 metre uzunluğunda bir tahta parçası yaptırmasını isti-
yor. Fakat çırak yanlışlıkla 90 cm uzunluğunda bir tahta
1ee9 parçası yaptırıyor.
6
-Bu perdeci boyutları gerçekte 1,8 metreye 2,7 metre olan
dikdörtgen şeklindeki perdeyi çırağının yaptırdığı tahta
parçası ile ölçüyor.
OFT
Perdeci yaptığı bu ölçüme göre fiyatını hesaplayıp müş-
je terisine satıyor.
-
A) 106
160
240
Perdenin metrekare fiyatı 100 TL olduğuna göre perdeci
müşterisinden kaç TL fazla almıştır?
D) 112
201
B) 108 C) 110
000
E) 114
Zafer Yayınları
6.
Lise Matematik
Grafik Problemleri
so of 118.100 umetre 3. Bir perdeci, kolay bir şekilde ölçü almak için çırağından 1 metre uzunluğunda bir tahta parçası yaptırmasını isti- yor. Fakat çırak yanlışlıkla 90 cm uzunluğunda bir tahta 1ee9 parçası yaptırıyor. 6 -Bu perdeci boyutları gerçekte 1,8 metreye 2,7 metre olan dikdörtgen şeklindeki perdeyi çırağının yaptırdığı tahta parçası ile ölçüyor. OFT Perdeci yaptığı bu ölçüme göre fiyatını hesaplayıp müş- je terisine satıyor. - A) 106 160 240 Perdenin metrekare fiyatı 100 TL olduğuna göre perdeci müşterisinden kaç TL fazla almıştır? D) 112 201 B) 108 C) 110 000 E) 114 Zafer Yayınları 6.
su ek-
litre
E) 36
22
24. Aşağıdaki sütun grafiğinde A, B ve C kutularında bu-
lunan bilye sayıları verilmiştir.
Bilye Sayısı
60-
40-
C
Bu kutularda toplam 120 adet bilye olduğuna
göre,
I. A kutusunda 20 adet bilye vardır.
II. C kutusundaki bilyelerin üçte biri A kutusuna atı-
lırsa tüm kutularda eşit miktarda bilye olur.
III. Tüm bilyelerin %50'si C kutusundadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız I
A
B
D) II ve III
Kutu
E) I, II ve III
C) I ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Grafik Problemleri
su ek- litre E) 36 22 24. Aşağıdaki sütun grafiğinde A, B ve C kutularında bu- lunan bilye sayıları verilmiştir. Bilye Sayısı 60- 40- C Bu kutularda toplam 120 adet bilye olduğuna göre, I. A kutusunda 20 adet bilye vardır. II. C kutusundaki bilyelerin üçte biri A kutusuna atı- lırsa tüm kutularda eşit miktarda bilye olur. III. Tüm bilyelerin %50'si C kutusundadır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız I A B D) II ve III Kutu E) I, II ve III C) I ve III Diğer sayfaya geçiniz.
Ei
7.
Aşağıda, bir emlak sitesinde ev arayan iki farklı kişinin iste-
dikleri özellikleri işaretleyerek yaptıkları arama sonucunda
isteklerine uygun ev sayısını ifade eden aramalar ve sonuç-
ları gösterilmiştir.
Bulunduğu Bölge
Anadolu Yakası
Avrupa Yakası
Oda Sayısı
1+1
2+1
3+1
240 Sonuç Bulundu.
Bulunduğu Bölge
Anadolu Yakası
Avrupa Yakası
Oda Sayısı
1+1
2+1 X
3+1 y
120 Sonuç Bulundu.
Anadolu ve Avrupa yakasında 1+1, 2+1 ve 3+1 toplam 500
tane evin olduğu bu sitede 3+1 ev sayısı 2+1 ev sayısından
40 fazladır.
Buna göre, Anadolu yakasındaki 3+1 ev sayısı Avrupa
yakasındaki 2+1 ev sayısından kaç tane fazladır?
A) 50
B) 40
C) 30
D) 20
E) 10
Lise Matematik
Grafik Problemleri
Ei 7. Aşağıda, bir emlak sitesinde ev arayan iki farklı kişinin iste- dikleri özellikleri işaretleyerek yaptıkları arama sonucunda isteklerine uygun ev sayısını ifade eden aramalar ve sonuç- ları gösterilmiştir. Bulunduğu Bölge Anadolu Yakası Avrupa Yakası Oda Sayısı 1+1 2+1 3+1 240 Sonuç Bulundu. Bulunduğu Bölge Anadolu Yakası Avrupa Yakası Oda Sayısı 1+1 2+1 X 3+1 y 120 Sonuç Bulundu. Anadolu ve Avrupa yakasında 1+1, 2+1 ve 3+1 toplam 500 tane evin olduğu bu sitede 3+1 ev sayısı 2+1 ev sayısından 40 fazladır. Buna göre, Anadolu yakasındaki 3+1 ev sayısı Avrupa yakasındaki 2+1 ev sayısından kaç tane fazladır? A) 50 B) 40 C) 30 D) 20 E) 10
DGS/Sayısal
.
42-44, sorulan aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayınız.
Yukarıda altı tane düzgün altıgenden oluşan şekilde her
bir altıgene 1'den 6'ya kadar olan rakamlar her bir altıgen-
de farklı bir rakam olacak şekilde yerleştirilecektir. Bu alti-
genler sadece yeşil, sarı, pembe ve mavi renklerin tamamı
kullanılarak;
.
ortak kenara sahip olan her iki altıgen farklı renkte ola-
cak şekilde,
bir altıgendeki sayı başka bir altıgendeki sayıyı tam
bölüyor ise bu iki altıgen farklı renkte olacak şekilde
boyanacaktır.
Örnek:
3
A
5
6
6
Sayılar altıgenlere yukarıdaki gibi yerleştirildiğine gö-
re, boyama kaç farklı şekilde yapılabilir?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 16
E) 20
ANAMORFIK YAYINLARI
44.
NAMORFIK YAYINLARI
Yuka
yılar
Bun
geni
ALS
CE
450
A
Yu
m
Bu
A)
Lise Matematik
Grafik Problemleri
DGS/Sayısal . 42-44, sorulan aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Yukarıda altı tane düzgün altıgenden oluşan şekilde her bir altıgene 1'den 6'ya kadar olan rakamlar her bir altıgen- de farklı bir rakam olacak şekilde yerleştirilecektir. Bu alti- genler sadece yeşil, sarı, pembe ve mavi renklerin tamamı kullanılarak; . ortak kenara sahip olan her iki altıgen farklı renkte ola- cak şekilde, bir altıgendeki sayı başka bir altıgendeki sayıyı tam bölüyor ise bu iki altıgen farklı renkte olacak şekilde boyanacaktır. Örnek: 3 A 5 6 6 Sayılar altıgenlere yukarıdaki gibi yerleştirildiğine gö- re, boyama kaç farklı şekilde yapılabilir? A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20 ANAMORFIK YAYINLARI 44. NAMORFIK YAYINLARI Yuka yılar Bun geni ALS CE 450 A Yu m Bu A)
1. Alışveriş yapmak için toptancıya giren butik sahibi Büşra'nın
almış olduğu ürünler ile ilgili bilgiler aşağıdaki dairesel grafik-
te gösterilmiştir.
16
12
Elbise
6-1080
8
.
SK
Pantolon
Etek
52
Büşra'nın almış olduğu kıyafetlerin renkleri ile ilgili bilgiler de
aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir.
A Adet
12
72°
Gömlek
SK
Renk
Buna göre Büşra'nın aldığı pantolon ve gömlek sayısının
toplamı etek sayısından kaç fazladır?
A) 30
B) 31
C) 32
D) 33
E) 34
Lise Matematik
Grafik Problemleri
1. Alışveriş yapmak için toptancıya giren butik sahibi Büşra'nın almış olduğu ürünler ile ilgili bilgiler aşağıdaki dairesel grafik- te gösterilmiştir. 16 12 Elbise 6-1080 8 . SK Pantolon Etek 52 Büşra'nın almış olduğu kıyafetlerin renkleri ile ilgili bilgiler de aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. A Adet 12 72° Gömlek SK Renk Buna göre Büşra'nın aldığı pantolon ve gömlek sayısının toplamı etek sayısından kaç fazladır? A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34
9.-11. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayınız.
Aşağıdaki dairesel grafiklerde bir pastanede üretilen
baklavaların türlerine göre bir gündeki üretim ve satılma
miktarlarının ağırlıkça dağılımı gösterilmiştir.
Fıstıklı
1209
eli sayısından %50 fazladır.
Kaymaki
60°
75°
105°
Cevizli
Fındıklı
Üretim miktarının
dağılımı
.
B) 60
C) 75
B) 28
Fıstıklı
9. Bir günde 30 kg fıstıklı baklava üretilmiş ve tamamı satıl-
mıştır.
Buna göre, üretilen kaymaklı baklavanın yüzde kaçı
satılmıştır?
A) 50
C) 35
150°60°
indikit
D) 80
8. C
30 Kaymakl
Satılma miktarının
dağılımı
120°
Cevizli
10 Bir günde üretilen ürünlerin %75'i satılmış ve geriye 36
kg ürün kalmıştır.
Buna göre, üretilen cevizli baklava miktarı kaç kilog-
ramdır?
A) 21
D) 42
E) 100
9. D
11. Ürünler satıldıktan sonra kalan fındıklı baklava miktarı,
kalan kaymaklı baklava miktarından 15 kg fazladır.
E) 49
Buna göre, üretilen fındıklı baklava miktarı ile satılan
fıstıklı baklava miktarı toplam kaç kilogramdır?
A) 45
B) 60
C) 75
C) 90
E) 120
10. D
Sar
12. Birer
bilye
si as
11. C
A) M
B)
O
13. Bir
gr
Bu
A)
14. TC
be
B
A
TROUSING
12
Lise Matematik
Grafik Problemleri
9.-11. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Aşağıdaki dairesel grafiklerde bir pastanede üretilen baklavaların türlerine göre bir gündeki üretim ve satılma miktarlarının ağırlıkça dağılımı gösterilmiştir. Fıstıklı 1209 eli sayısından %50 fazladır. Kaymaki 60° 75° 105° Cevizli Fındıklı Üretim miktarının dağılımı . B) 60 C) 75 B) 28 Fıstıklı 9. Bir günde 30 kg fıstıklı baklava üretilmiş ve tamamı satıl- mıştır. Buna göre, üretilen kaymaklı baklavanın yüzde kaçı satılmıştır? A) 50 C) 35 150°60° indikit D) 80 8. C 30 Kaymakl Satılma miktarının dağılımı 120° Cevizli 10 Bir günde üretilen ürünlerin %75'i satılmış ve geriye 36 kg ürün kalmıştır. Buna göre, üretilen cevizli baklava miktarı kaç kilog- ramdır? A) 21 D) 42 E) 100 9. D 11. Ürünler satıldıktan sonra kalan fındıklı baklava miktarı, kalan kaymaklı baklava miktarından 15 kg fazladır. E) 49 Buna göre, üretilen fındıklı baklava miktarı ile satılan fıstıklı baklava miktarı toplam kaç kilogramdır? A) 45 B) 60 C) 75 C) 90 E) 120 10. D Sar 12. Birer bilye si as 11. C A) M B) O 13. Bir gr Bu A) 14. TC be B A TROUSING 12
11.
Tütün Incir
36°
200
180
150
90
50
36°
Turunçgil
Zeytin
Gelir bin (TL)
126°
Zeytin
72⁰
Üzüm
Tütün
İncir
Üzüm
Turunçgil
Ürün
Yukarıdaki dairesel grafik bir bölgede yetiştirilen ürünlerin
tarım alanlarına göre dağılımını, sütun grafik ise bu ürün-
lerden elde edilen geliri göstermektedir.
En çok gelir elde edilen ürün bu bölgedeki tarım alan-
larının yüzde kaçıdır?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
E) 40
Lise Matematik
Grafik Problemleri
11. Tütün Incir 36° 200 180 150 90 50 36° Turunçgil Zeytin Gelir bin (TL) 126° Zeytin 72⁰ Üzüm Tütün İncir Üzüm Turunçgil Ürün Yukarıdaki dairesel grafik bir bölgede yetiştirilen ürünlerin tarım alanlarına göre dağılımını, sütun grafik ise bu ürün- lerden elde edilen geliri göstermektedir. En çok gelir elde edilen ürün bu bölgedeki tarım alan- larının yüzde kaçıdır? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40