%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Grafik Problemleri Soruları

tek sa-
mara ile
aralan-
li ola-
20. Aşağıdaki grafiklerde 12.15'te şarja takılan bir telefonun
12.35'teki ve 13.00'teki şarj doluluk durumu ile ilgili yüz-
deler verilmiştir.
Bartanya
Yüzde (%)
3x - 12
48
X
Dolu
(Saat 12.35)
Boş
Yüzde (%)
Boş
Dolu
(Saat 13.00)
tomomi
4x-12'dir.
C) 10
Şarj durumu
Şarj durumu
Telefon birim zamanda sabit hizla şarj olduğuna
göre, başlangıçta bataryasının yüzde kaçı doluyken
şarja takılmıştır?
A) 6
B) 8
12
E) 14
Lise Matematik
Grafik Problemleri
tek sa- mara ile aralan- li ola- 20. Aşağıdaki grafiklerde 12.15'te şarja takılan bir telefonun 12.35'teki ve 13.00'teki şarj doluluk durumu ile ilgili yüz- deler verilmiştir. Bartanya Yüzde (%) 3x - 12 48 X Dolu (Saat 12.35) Boş Yüzde (%) Boş Dolu (Saat 13.00) tomomi 4x-12'dir. C) 10 Şarj durumu Şarj durumu Telefon birim zamanda sabit hizla şarj olduğuna göre, başlangıçta bataryasının yüzde kaçı doluyken şarja takılmıştır? A) 6 B) 8 12 E) 14
2. Bir sitedeki daire tipleri ve bu dairelerin farklı metrekareye
sahip olanlarının sayıca dağılımı aşağıdaki daire grafiklerin-
de gösterilmiştir.
Grafik: Daire Tipleri
2+1 daire
3+1 daire
110°
130°
1+1 daire
Grafik: 2+1 dairelerin
m² çeşitleri
90 m²
110 m²
120°
60°
100 m²
matematik
Bu sitedeki 2+1 dairelerin 60 tanesi 90 m² olduğuna
göre, sitede kaç tane 3+1 daire vardır?
A) 110
B) 120
C) 130 D) 140
E) 150
etkili matematik
274
Lise Matematik
Grafik Problemleri
2. Bir sitedeki daire tipleri ve bu dairelerin farklı metrekareye sahip olanlarının sayıca dağılımı aşağıdaki daire grafiklerin- de gösterilmiştir. Grafik: Daire Tipleri 2+1 daire 3+1 daire 110° 130° 1+1 daire Grafik: 2+1 dairelerin m² çeşitleri 90 m² 110 m² 120° 60° 100 m² matematik Bu sitedeki 2+1 dairelerin 60 tanesi 90 m² olduğuna göre, sitede kaç tane 3+1 daire vardır? A) 110 B) 120 C) 130 D) 140 E) 150 etkili matematik 274
96 12 150
25. Tuna'nın A, B ve C adlarında sırasıyla 90, 120 ve 150
sayfa olan üç kitabı vardır. Bu üç kitabı farklı günlerde
okumaya başlayan Tuna, her bir kitabı okumaya
başladığı günden bitirdiği güne kadar her gün o kitaptan
30 sayfa okuyarak bitirmiştir.
90
A)
60
B)
30-
2. 3. 4. 5.
AB
Yukarıdaki grafikte Tuna'nın bu
başladığı ilk günden itibaren her
sayfa sayısı verilmiştir.
Buna göre, Tuna'nın 1.
Toplam
sayfa sayısı
verilmiştir?
1. gün
B
A
toplam
okuduğu
doğru
ye aitti Sorular ÖSYM'nin, yazılı 120 olmaksızın
in veya Puruluş tarafından kullanmaz
Lise Matematik
Grafik Problemleri
96 12 150 25. Tuna'nın A, B ve C adlarında sırasıyla 90, 120 ve 150 sayfa olan üç kitabı vardır. Bu üç kitabı farklı günlerde okumaya başlayan Tuna, her bir kitabı okumaya başladığı günden bitirdiği güne kadar her gün o kitaptan 30 sayfa okuyarak bitirmiştir. 90 A) 60 B) 30- 2. 3. 4. 5. AB Yukarıdaki grafikte Tuna'nın bu başladığı ilk günden itibaren her sayfa sayısı verilmiştir. Buna göre, Tuna'nın 1. Toplam sayfa sayısı verilmiştir? 1. gün B A toplam okuduğu doğru ye aitti Sorular ÖSYM'nin, yazılı 120 olmaksızın in veya Puruluş tarafından kullanmaz
29. Bir depoda basketbol, futbol ve voleybol topları olmak
üzere üç çeşit top vardır. Bu depoya bir ay boyunca
hiç top eklenmezken depodaki toplardan bazıları
satılmıştır.
1
Aşağıdaki daire grafiğinde başlangıçta depoda
bulunan topların çeşitlerine göre sayıca dağılımı,
sütun grafiğinde ise ay sonunda depoda kalan topların
çeşitlerine göre yüzdeleri verilmiştir.
Yüzde (%)
150 Voleybol
120°
Basketbol
Futbol
A) 400
40.
D) 640
35-
25
Voleybol
Basketbol
Ay boyunca basketbol ile voleybol topları eşit sayıda,
futbol topu ise 320 adet satılmıştır.
Buna göre, ay boyunca toplam kaç top satılmıştır?
B) 480
C) 560
E) 720
Futbol
Top
Çeşidi
illi Eğitim Müdürlüğü
Lise Matematik
Grafik Problemleri
29. Bir depoda basketbol, futbol ve voleybol topları olmak üzere üç çeşit top vardır. Bu depoya bir ay boyunca hiç top eklenmezken depodaki toplardan bazıları satılmıştır. 1 Aşağıdaki daire grafiğinde başlangıçta depoda bulunan topların çeşitlerine göre sayıca dağılımı, sütun grafiğinde ise ay sonunda depoda kalan topların çeşitlerine göre yüzdeleri verilmiştir. Yüzde (%) 150 Voleybol 120° Basketbol Futbol A) 400 40. D) 640 35- 25 Voleybol Basketbol Ay boyunca basketbol ile voleybol topları eşit sayıda, futbol topu ise 320 adet satılmıştır. Buna göre, ay boyunca toplam kaç top satılmıştır? B) 480 C) 560 E) 720 Futbol Top Çeşidi illi Eğitim Müdürlüğü
"UZ, HAREKET, TABLO-GRAFIK PROBLEMLERİ
186.-188 sorulan aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.
mi
5
O
Aşağıdaki tablo, turuncu, yeşil ve mor renkteki boyaları
elde etmek için hangi renkteki boyalardan yüzde olarak
ne kadar kullanılması gerektiğini göstermektedir.
187.
Kullanılan boya (%).
Oluşturulan boya Kırmızı Beyaz Sarı
Turuncu
40
10
50
45
Yeşil
Mor
%40
186.Kırmızı, beyaz ve mavi renkteki boyalar kullanılarak
1200 gramlık mor renkli boya elde edilmek isteniyor.
Bu iş için kaç gram kırmızı boya gerekmektedir?
A) 400 B) 480 C) 500 D) 550 E) 600
Bejez
Nav
KPSS 2006
%30
Kırmız1 = 120.
365
40
7.30
144°
180°
20
30
Mavi
35
30
40=180
100 gr
Yukarıdaki dairesel grafik, aşağıdakilerden hangisini
göstermektedir?
A) Yeşil rengi oluşturan ana renklerin dağılımını
B) Mor rengi oluşturan ana renklerin dağılımını
C) Turuncu rengi oluşturan ana renklerin dağılımını
D) Beyaz rengin turuncu, mor ve yeşil renkleri oluştur-
ma yüzdelerinin dağılımını
E) Mavi rengin turuncu, mor ve yeşil renkleri oluşturma
yüzdelerinin dağılımını
KPSS 2006
Lise Matematik
Grafik Problemleri
"UZ, HAREKET, TABLO-GRAFIK PROBLEMLERİ 186.-188 sorulan aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. mi 5 O Aşağıdaki tablo, turuncu, yeşil ve mor renkteki boyaları elde etmek için hangi renkteki boyalardan yüzde olarak ne kadar kullanılması gerektiğini göstermektedir. 187. Kullanılan boya (%). Oluşturulan boya Kırmızı Beyaz Sarı Turuncu 40 10 50 45 Yeşil Mor %40 186.Kırmızı, beyaz ve mavi renkteki boyalar kullanılarak 1200 gramlık mor renkli boya elde edilmek isteniyor. Bu iş için kaç gram kırmızı boya gerekmektedir? A) 400 B) 480 C) 500 D) 550 E) 600 Bejez Nav KPSS 2006 %30 Kırmız1 = 120. 365 40 7.30 144° 180° 20 30 Mavi 35 30 40=180 100 gr Yukarıdaki dairesel grafik, aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? A) Yeşil rengi oluşturan ana renklerin dağılımını B) Mor rengi oluşturan ana renklerin dağılımını C) Turuncu rengi oluşturan ana renklerin dağılımını D) Beyaz rengin turuncu, mor ve yeşil renkleri oluştur- ma yüzdelerinin dağılımını E) Mavi rengin turuncu, mor ve yeşil renkleri oluşturma yüzdelerinin dağılımını KPSS 2006
183,185, soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.
Aşağıdaki grafikte 2002, 2003 ve 2004 yıllarında çeşitli
etkinliklere katılan kişi sayıları gösterilmiştir.
turn de
Jonra
ETKİNLİK
Ahşap boyama
Örgü
Ebru
Seramik
Cam süsleme
2003 yılında
11
2002
15
La
?
seramik
Jarenin
183.Cam süsleme etkinliğine 2003 yılında katılan kişi sa-
yısı 2002 yılına göre yüzde kaç azalmıştır?
A) 32,5 B) 35
C) 37,5
cam stolomeye
IL
11
210
360
2002
72
65
95
36
40
E) 42,5
KPSS 2007
batılmış
40
azalmışsa
2=15.10p=3715
US
100
184.Etkinliklere 2003 yılında katılanlar bir daire grafiğiyle
gösterildiğinde, seramik kursuna katılanlara ait daire
diliminin merkez açısı kaç derece olur?
A) 30
B) 40
once 2003 yılındaki
tursuna
to mam
leide
C) 45
ettiklere
Yıllar
2003
60
30
60
35
25
210
D) 40
24 i
40 ki
batılanların
olan
35
E) Cam süsleme
D) 50 E) 60
katılan tim injorter
KPSS 2007
Oranin bloc 97
oranla
2004
30
40
35
60
20
360
Use
242.7-3.360
185.Aşağıdaki grafik her bir etkinliğe 2002, 2003 ve 2004 yıl
larında katılan toplam kişi sayılarını göstermektedir.
Toplam kişi sayısı
lli..
X
Etkinlik
Buna göre, X ile gösterilen etkinlik hangisidir?
A) Ahşap boyama
B) Örgü
C) Ebru
D) Seramik
KPSS 2007
186..
cevap
Aşağıd
elde e
ne kad
186.Kiri
120
Bu
(A)
187.
12
Lise Matematik
Grafik Problemleri
183,185, soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Aşağıdaki grafikte 2002, 2003 ve 2004 yıllarında çeşitli etkinliklere katılan kişi sayıları gösterilmiştir. turn de Jonra ETKİNLİK Ahşap boyama Örgü Ebru Seramik Cam süsleme 2003 yılında 11 2002 15 La ? seramik Jarenin 183.Cam süsleme etkinliğine 2003 yılında katılan kişi sa- yısı 2002 yılına göre yüzde kaç azalmıştır? A) 32,5 B) 35 C) 37,5 cam stolomeye IL 11 210 360 2002 72 65 95 36 40 E) 42,5 KPSS 2007 batılmış 40 azalmışsa 2=15.10p=3715 US 100 184.Etkinliklere 2003 yılında katılanlar bir daire grafiğiyle gösterildiğinde, seramik kursuna katılanlara ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? A) 30 B) 40 once 2003 yılındaki tursuna to mam leide C) 45 ettiklere Yıllar 2003 60 30 60 35 25 210 D) 40 24 i 40 ki batılanların olan 35 E) Cam süsleme D) 50 E) 60 katılan tim injorter KPSS 2007 Oranin bloc 97 oranla 2004 30 40 35 60 20 360 Use 242.7-3.360 185.Aşağıdaki grafik her bir etkinliğe 2002, 2003 ve 2004 yıl larında katılan toplam kişi sayılarını göstermektedir. Toplam kişi sayısı lli.. X Etkinlik Buna göre, X ile gösterilen etkinlik hangisidir? A) Ahşap boyama B) Örgü C) Ebru D) Seramik KPSS 2007 186.. cevap Aşağıd elde e ne kad 186.Kiri 120 Bu (A) 187. 12
Gözlüdls agrene.
432 &grend sayising oram nedir
360-60=
Seçmek Istedikleri Mesleklere Göre Öğrenci Dağılımı
Doktor
300
Hakim
Mühendis OX
60%
Avukat
4. 5. ve 6. SON-
lanı yandazi
daire gra-
figne gore
cevaplayın.
Öğretmen
30 kişilik bir öğrenci grubunun seçmek istedikleri meslekler di-
limler halinde verilmistir.
gretmen olmak isteyenlerin sayısın
bulun?
Arokat olm
bolon?
isteyenlerin sayısını
2
6
S
b
(0)
Doktor olmak isteyenlerin sayı.
Sen balon?
Lise Matematik
Grafik Problemleri
Gözlüdls agrene. 432 &grend sayising oram nedir 360-60= Seçmek Istedikleri Mesleklere Göre Öğrenci Dağılımı Doktor 300 Hakim Mühendis OX 60% Avukat 4. 5. ve 6. SON- lanı yandazi daire gra- figne gore cevaplayın. Öğretmen 30 kişilik bir öğrenci grubunun seçmek istedikleri meslekler di- limler halinde verilmistir. gretmen olmak isteyenlerin sayısın bulun? Arokat olm bolon? isteyenlerin sayısını 2 6 S b (0) Doktor olmak isteyenlerin sayı. Sen balon?
9. Bir su parkında bulunan A, B ve C havuzlarının içinde bulunan su miktarlarının dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte
gösterilmiştir.
Grafik: A, B ve C Havuzlarında Bulunan Su
Miktarlarının Dağılımı
Bu havuzlarda toplam 7200 litre su bulunmakta olup bu havuzların doluluk oranları yüzde olarak aşağıdaki sütun gra-
fiğinde gösterilmiştir.
Grafik: A, B ve C Havuzlarının Doluluk Oranları
Doluluk Oranı (%)
B) 11 450
80
75
120°
B
40t
0
ESTO
Havuzlar
A B C
Buna göre, bu havuzların su kapasitelerinin toplamı kaç litredir?
A) 9 950
C) 12 550
D) 18 000
11
Lise Matematik
Grafik Problemleri
9. Bir su parkında bulunan A, B ve C havuzlarının içinde bulunan su miktarlarının dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir. Grafik: A, B ve C Havuzlarında Bulunan Su Miktarlarının Dağılımı Bu havuzlarda toplam 7200 litre su bulunmakta olup bu havuzların doluluk oranları yüzde olarak aşağıdaki sütun gra- fiğinde gösterilmiştir. Grafik: A, B ve C Havuzlarının Doluluk Oranları Doluluk Oranı (%) B) 11 450 80 75 120° B 40t 0 ESTO Havuzlar A B C Buna göre, bu havuzların su kapasitelerinin toplamı kaç litredir? A) 9 950 C) 12 550 D) 18 000 11
2.
Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde bulunan ve
kenarları eksenlere paralel olan bir dikdörtgenin köşegenleri
(7, 11) noktasında kesişmektedir.
Bu dikdörtgenin orijine en yakın köşesinin koordinatları
toplamı 10 olduğuna göre, dikdörtgenin çevre uzunluğu
kaç birimdir?
A) 24
B) 28
C) 32
D) 40
E) 48
Lise Matematik
Grafik Problemleri
2. Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde bulunan ve kenarları eksenlere paralel olan bir dikdörtgenin köşegenleri (7, 11) noktasında kesişmektedir. Bu dikdörtgenin orijine en yakın köşesinin koordinatları toplamı 10 olduğuna göre, dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç birimdir? A) 24 B) 28 C) 32 D) 40 E) 48
B
360
280
080
Susam
120°
SPOO
20
63
Lezzet Pastanesinde çalışan Mehmet Usta simit yapmak için
iki tür hamur yoğurmuştur Hamur karışımlarının daire grafik-
leri aşağıda verilmiştir.
160
50 650.+
Un
B)
20
5
360
300
30
C)
180
I. Karışım
II. Kanşım
72
II. karışımın ağırlığı 1. karışımış, ağırlığının 2 katıdır /Mehmet
1
Usta II. karışımın
ini I. karışıma aktarıyor.
5
22
63
Susam
100
Su 80-180
Buna göre, son durumda I. karışımdaki susam miktarının
2 tüm karışım miktarına oranı kaçtır?
2
3
360-120+720.200
D)
Un
19
60
720
E
17
59
22
Lise Matematik
Grafik Problemleri
B 360 280 080 Susam 120° SPOO 20 63 Lezzet Pastanesinde çalışan Mehmet Usta simit yapmak için iki tür hamur yoğurmuştur Hamur karışımlarının daire grafik- leri aşağıda verilmiştir. 160 50 650.+ Un B) 20 5 360 300 30 C) 180 I. Karışım II. Kanşım 72 II. karışımın ağırlığı 1. karışımış, ağırlığının 2 katıdır /Mehmet 1 Usta II. karışımın ini I. karışıma aktarıyor. 5 22 63 Susam 100 Su 80-180 Buna göre, son durumda I. karışımdaki susam miktarının 2 tüm karışım miktarına oranı kaçtır? 2 3 360-120+720.200 D) Un 19 60 720 E 17 59 22
3.
Şekildeki grafikte, bir tüccarın
aynı ay içinde sattığı ürünlerin
adet olarak dağılımı verilmiştir.
Televizyonun merkez açısı 72
derece ve satılan televizyon
sayısı 44 ise kaç adet çamaşır
makinası satmıştır?
Tost Makinası
4x,
3x
Çamaşır
Makinası
X
Televizyon
Ütü
Lise Matematik
Grafik Problemleri
3. Şekildeki grafikte, bir tüccarın aynı ay içinde sattığı ürünlerin adet olarak dağılımı verilmiştir. Televizyonun merkez açısı 72 derece ve satılan televizyon sayısı 44 ise kaç adet çamaşır makinası satmıştır? Tost Makinası 4x, 3x Çamaşır Makinası X Televizyon Ütü
9-) Aşağıdaki daire grafiğinde bir fırında bir günde
üretilen 720 adet ekmeğin dağılımı gösterilmiştir.
10-)
200
130
100
70
50
Kepekli
ekmek
Tam
buğday 70
ekmeği
60°
Buna göre, bu ekmeklerin kaç tanesi tam buğ-
day ekmeğidir?
A) 70 B) 80 C) 140 D) 180 E) 240
Aşağıdaki grafikte bir markette beş gün boyunca
satılan yumurta sayıları gösterilmiştir.
4 Yumurta sayısı
80°
Çavdar
ekmeği
14
150 Tahill
ekmek
12
Sali
Pazartesi
Çarşamba
Perşembe
Cuma
A
Buna göre, bu markette beş günlük sürede
günlük ortalama kaç yumurta satılmıştır?
A) 80 B) 90 C) 100
100 D) 110 E) 120
11-) Aşağıdaki grafikte bir mağazanın bir haftada sattı-
ğı ürünler ve miktarları gösterilmiştir.
+ Adet
Kekik-keven
bali
Bu veriler daire grafiği ile gösterilirse çanta
miktarını gösteren merkez açı kaç derece olur?
A) 60
B) 100 C) 140 D) 150 E) 160
120°
12-) Aşağıdaki grafik bir sezonda üretilen Binboğa bali
türlerinin dağılımını göstermektedir.
Çam
bali
Günler
100⁰
60°
Ürünler
80⁰ Ayçiçeği
bali
Narenciye
bah
Buna göre, üretilen çam balı miktarı narenci-
ye bal miktarından 4 ton daha fazla olduğuna
göre, kekik-keven bal miktarı kaç tondur?
A) 8
B) 12
C) 16
D) 20
E) 24
S50÷5=110
360:36=10
10.16=140
20% uta
4.6=24
Lise Matematik
Grafik Problemleri
9-) Aşağıdaki daire grafiğinde bir fırında bir günde üretilen 720 adet ekmeğin dağılımı gösterilmiştir. 10-) 200 130 100 70 50 Kepekli ekmek Tam buğday 70 ekmeği 60° Buna göre, bu ekmeklerin kaç tanesi tam buğ- day ekmeğidir? A) 70 B) 80 C) 140 D) 180 E) 240 Aşağıdaki grafikte bir markette beş gün boyunca satılan yumurta sayıları gösterilmiştir. 4 Yumurta sayısı 80° Çavdar ekmeği 14 150 Tahill ekmek 12 Sali Pazartesi Çarşamba Perşembe Cuma A Buna göre, bu markette beş günlük sürede günlük ortalama kaç yumurta satılmıştır? A) 80 B) 90 C) 100 100 D) 110 E) 120 11-) Aşağıdaki grafikte bir mağazanın bir haftada sattı- ğı ürünler ve miktarları gösterilmiştir. + Adet Kekik-keven bali Bu veriler daire grafiği ile gösterilirse çanta miktarını gösteren merkez açı kaç derece olur? A) 60 B) 100 C) 140 D) 150 E) 160 120° 12-) Aşağıdaki grafik bir sezonda üretilen Binboğa bali türlerinin dağılımını göstermektedir. Çam bali Günler 100⁰ 60° Ürünler 80⁰ Ayçiçeği bali Narenciye bah Buna göre, üretilen çam balı miktarı narenci- ye bal miktarından 4 ton daha fazla olduğuna göre, kekik-keven bal miktarı kaç tondur? A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 S50÷5=110 360:36=10 10.16=140 20% uta 4.6=24
26. Aşağıdaki daire grafiğinde bir bahçede yer alan armut,
elma ve kiraz ağaçlarının dağılımı gösterilmiştir.
Elma
90°
Kiraz
60°
Armut
Bu bahçede elma ağaçları kadar kayısı ağacı da bulun-
maktadır.
Buna göre; armut, elma, kayısı ve kiraz ağaçlarının
dağılımını gösteren bir daire grafiğinde kiraz ağacı-
na ait daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç de-
rece olur?
A) 168 B) 175 C) 182 D) 189 E) 196
Lise Matematik
Grafik Problemleri
26. Aşağıdaki daire grafiğinde bir bahçede yer alan armut, elma ve kiraz ağaçlarının dağılımı gösterilmiştir. Elma 90° Kiraz 60° Armut Bu bahçede elma ağaçları kadar kayısı ağacı da bulun- maktadır. Buna göre; armut, elma, kayısı ve kiraz ağaçlarının dağılımını gösteren bir daire grafiğinde kiraz ağacı- na ait daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç de- rece olur? A) 168 B) 175 C) 182 D) 189 E) 196
16. Bir oyuncak fabrikasında, üretilen oyuncak sayısı, ça-
ştırılan işçi sayısı ve toplam maliyet arasında aşağıdaki
grafik gibi doğrusal bağıntı vardır.
İşçi sayısı
A Toplam maliyet (TL)
50
8
10
home
3000
(
Oyuncak
400
sayısı
20 g = 16²R² aast
or
B) 12
500
0
3000.1
50
x=3
→ İşçi
sayısı
Oyuncak fabrikasında 50 işçi çalışıyorsa ve her oyun-
cak 9 TL'ye satılıyorsa, toplam maliyetin % kaçıdır?
A) 8
C) 20
D) 30
E) 35
Lise Matematik
Grafik Problemleri
16. Bir oyuncak fabrikasında, üretilen oyuncak sayısı, ça- ştırılan işçi sayısı ve toplam maliyet arasında aşağıdaki grafik gibi doğrusal bağıntı vardır. İşçi sayısı A Toplam maliyet (TL) 50 8 10 home 3000 ( Oyuncak 400 sayısı 20 g = 16²R² aast or B) 12 500 0 3000.1 50 x=3 → İşçi sayısı Oyuncak fabrikasında 50 işçi çalışıyorsa ve her oyun- cak 9 TL'ye satılıyorsa, toplam maliyetin % kaçıdır? A) 8 C) 20 D) 30 E) 35
6. Aşağıda 1'er kilogram kabuklu fındık, fıstık, ceviz ve badem
kuru yemiş miktarlarının kabuksuz kuru yemiş miktarlarının
türlerine göre, ağırlıkları 1. grafikte verilmiştir. Bu kabuksuz
kuru yemişler, 2. grafikte verilen oranlarda kullanılarak bir
kuru yemiş karışımı hazırlanacaktır.
Kabuksuz kuru
yemiş miktarlan (kg)
0,8-
0,5--
0,4+
0,3--
1
A) 20
1
1
Ceviz
1
Fıstık
Badem
Fındık
1. Grafik
Kuru Yemiş
Türü
B) 25
Ceviz
C) 30
40 60
120
Badem
Fistik
Buna göre, bu kuruyemiş karışımından 72 kilogram ha-
zırlamak için kaç kilogram kabuklu fıstık kullanılmalıdır?
2. Grafik
D) 32
Findik
E) 35
Lise Matematik
Grafik Problemleri
6. Aşağıda 1'er kilogram kabuklu fındık, fıstık, ceviz ve badem kuru yemiş miktarlarının kabuksuz kuru yemiş miktarlarının türlerine göre, ağırlıkları 1. grafikte verilmiştir. Bu kabuksuz kuru yemişler, 2. grafikte verilen oranlarda kullanılarak bir kuru yemiş karışımı hazırlanacaktır. Kabuksuz kuru yemiş miktarlan (kg) 0,8- 0,5-- 0,4+ 0,3-- 1 A) 20 1 1 Ceviz 1 Fıstık Badem Fındık 1. Grafik Kuru Yemiş Türü B) 25 Ceviz C) 30 40 60 120 Badem Fistik Buna göre, bu kuruyemiş karışımından 72 kilogram ha- zırlamak için kaç kilogram kabuklu fıstık kullanılmalıdır? 2. Grafik D) 32 Findik E) 35
37.
miyi oluş
ken sadece dikdörtg
yanısını, evi oluştururken sadece karenin yarısını
yamuğun altına koymuştur.
Berke evin çevresinin, geminin çevresinden
2 cm daha fazla olduğunu gözlemlemiştir.
Buna göre, sarı dikdörtgenin alanı kaç cm² dir?
A) 7
SXF
B) 14
C) 21
012
E) 35
K
B
BT
SKC
A
C
E) E
2x-2
LU
E
X-)
B
Birim karelerden oluşan ve yukarıda bir kısmı verilmiş
bir kâğıdın üzerine, köşelerinden ikisi K ve L olacak
biçimde bir eşkenar dörtgen çiziliyor
M
Buna göre, çizilen eşkenar dörtgenin köşelerinden
biri hangi boyalı karenin köşe noktalarından biri
olamaz?
AYA
OF 19
Me
şe
sa
B
Lise Matematik
Grafik Problemleri
37. miyi oluş ken sadece dikdörtg yanısını, evi oluştururken sadece karenin yarısını yamuğun altına koymuştur. Berke evin çevresinin, geminin çevresinden 2 cm daha fazla olduğunu gözlemlemiştir. Buna göre, sarı dikdörtgenin alanı kaç cm² dir? A) 7 SXF B) 14 C) 21 012 E) 35 K B BT SKC A C E) E 2x-2 LU E X-) B Birim karelerden oluşan ve yukarıda bir kısmı verilmiş bir kâğıdın üzerine, köşelerinden ikisi K ve L olacak biçimde bir eşkenar dörtgen çiziliyor M Buna göre, çizilen eşkenar dörtgenin köşelerinden biri hangi boyalı karenin köşe noktalarından biri olamaz? AYA OF 19 Me şe sa B