Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Trigonometrik Oranlar Soruları

BOL
13.
d2
A) 6
0
B) 8
T
4. HAFTA
TEST-4
Yukarıda grafiği verilen y = x² - 6x + 8 fonksiyon-
unun tepe noktası T'dir. d₁ ve d2 doğruları ise T
noktasından ve parabolün x eksenini kestiği nok-
talardan geçmektedir.
C) 9
y=f(x)
Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredi
d₁
D) 12 E)
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
BOL 13. d2 A) 6 0 B) 8 T 4. HAFTA TEST-4 Yukarıda grafiği verilen y = x² - 6x + 8 fonksiyon- unun tepe noktası T'dir. d₁ ve d2 doğruları ise T noktasından ve parabolün x eksenini kestiği nok- talardan geçmektedir. C) 9 y=f(x) Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredi d₁ D) 12 E)
klindeki
terli
(k-1)
em
5-A
n bir
ile
olarak
lardan
si ve iki
-ağda
unca ve
iyor.
33./2
40+ a (k-1)
Satta (K-1)
<x<
e2-In(sinx) = 2.e²
eşitliği sağlanmaktadır.
Buna göre, tanx ifadesinin değeri kaçtır?
A) B)-12/C) 1/2 (P) √3
3
√3
3
3π
2
*
2
olmak üzere,
2-2 fnsinx
e
Sinh
34. A(1, -2) noktasının
lo sinx
Matematik
E) √√3
• y + x = 1 doğrusuna göre simetriği B noktası
• B noktasının orijin etrafında pozitif yönde 90°
dönmesiyle oluşan nokta C noktasıdır.
√3
4-1
142
Buna göre; A, B ve C noktalarının oluşturduğu üçgensel
bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidi
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
klindeki terli (k-1) em 5-A n bir ile olarak lardan si ve iki -ağda unca ve iyor. 33./2 40+ a (k-1) Satta (K-1) <x< e2-In(sinx) = 2.e² eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre, tanx ifadesinin değeri kaçtır? A) B)-12/C) 1/2 (P) √3 3 √3 3 3π 2 * 2 olmak üzere, 2-2 fnsinx e Sinh 34. A(1, -2) noktasının lo sinx Matematik E) √√3 • y + x = 1 doğrusuna göre simetriği B noktası • B noktasının orijin etrafında pozitif yönde 90° dönmesiyle oluşan nokta C noktasıdır. √3 4-1 142 Buna göre; A, B ve C noktalarının oluşturduğu üçgensel bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidi
eninde
= IODI
73
√5
Sınav dergisi-
sg
17.
D
0
A
A) 2/1/2
H
√3
5
INN
B) 2
m(DAH) = 0 olduğuna göre, sine nin değeri kaça
eşittir?
C Yandaki şekilde 8
birim kareden oluşan
ABCD dikdörtgeni
verilmiştir.
B
D)-22
C)/1/153
D) 7/5
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
eninde = IODI 73 √5 Sınav dergisi- sg 17. D 0 A A) 2/1/2 H √3 5 INN B) 2 m(DAH) = 0 olduğuna göre, sine nin değeri kaça eşittir? C Yandaki şekilde 8 birim kareden oluşan ABCD dikdörtgeni verilmiştir. B D)-22 C)/1/153 D) 7/5
F. Aşağıda O merkezli yarım birim çember verilmiştir.
A
IOEI LIABI ve
2a
A) cos(a + 45)
O
E
D
m(EOC) = 2a olmak üzere, IBCI uzunluğu aşağıdaki-
lerden hangisine eşittir?
D) 4sin(45 + a)
B) 4sina
B
E) cosa
C) 2cos(45-a)
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
F. Aşağıda O merkezli yarım birim çember verilmiştir. A IOEI LIABI ve 2a A) cos(a + 45) O E D m(EOC) = 2a olmak üzere, IBCI uzunluğu aşağıdaki- lerden hangisine eşittir? D) 4sin(45 + a) B) 4sina B E) cosa C) 2cos(45-a)
ve
7.
Şekil 1'de verilen ABC ikizkenar üçgeni [AH] boyunca ke-
silerek iki parçaya ayrılıyor.
B
F
Şekil 1
A₁
IABI= IACI = 25 br
IBCI= 30 br
C B
d
Şekil 2
Elde edilen parçalar Şekil 2'de gösterilmiştir. Bu parça-
lar birer köşeleri orijine gelecek biçimde analitik düzleme
aşağıdaki gibi yerleştiriliyor.
H₁
A₂
D) x + 2y = 15
DOĞRU ANALITIĞI
y
O
H₂
H₂
B) x+3y=9
C
O
Buna göre, d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) x + 3y = 12
X
C) 2x + y = 30
E) x + 3y = 15
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
ve 7. Şekil 1'de verilen ABC ikizkenar üçgeni [AH] boyunca ke- silerek iki parçaya ayrılıyor. B F Şekil 1 A₁ IABI= IACI = 25 br IBCI= 30 br C B d Şekil 2 Elde edilen parçalar Şekil 2'de gösterilmiştir. Bu parça- lar birer köşeleri orijine gelecek biçimde analitik düzleme aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. H₁ A₂ D) x + 2y = 15 DOĞRU ANALITIĞI y O H₂ H₂ B) x+3y=9 C O Buna göre, d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) x + 3y = 12 X C) 2x + y = 30 E) x + 3y = 15
II.
III. a+b<c
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
bº
D) I ve Ill
S2
B) Yalnız III
c²43² sin²x.
(2
1x = ²
si
29. [(1+tan ²x). cos²x-1].secx
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden
A) O
B) 1
C) sinx
E) I, II ve III
Siege
hangisidir?
D) tanx
C) I ve II
22
sinx
E) casx
Diğer sayfaya geçiniz.
ST
C-
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
II. III. a+b<c ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I bº D) I ve Ill S2 B) Yalnız III c²43² sin²x. (2 1x = ² si 29. [(1+tan ²x). cos²x-1].secx ifadesinin eşiti aşağıdakilerden A) O B) 1 C) sinx E) I, II ve III Siege hangisidir? D) tanx C) I ve II 22 sinx E) casx Diğer sayfaya geçiniz. ST C-
3. Aşağıdaki birim çemberde y = 1 doğrusu ve birim çem-
ber üzerindeki P noktası verilmiştir.
B
(-1,0)
1
1c
O 1.1
A) seca-1
C)-coseca - 1
y = 1
OP doğrusu y = 1 doğrusunurk noktasında kesmekte ve
B noktasının koordinatları ((-1, 0) dır.
X
m(KOB) = a olduğuna göre, (IKPI uzunluğunun
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
E) tana - 1
B)-seca - 1
D) coseca - 1
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
3. Aşağıdaki birim çemberde y = 1 doğrusu ve birim çem- ber üzerindeki P noktası verilmiştir. B (-1,0) 1 1c O 1.1 A) seca-1 C)-coseca - 1 y = 1 OP doğrusu y = 1 doğrusunurk noktasında kesmekte ve B noktasının koordinatları ((-1, 0) dır. X m(KOB) = a olduğuna göre, (IKPI uzunluğunun eşiti aşağıdakilerden hangisidir? E) tana - 1 B)-seca - 1 D) coseca - 1
Şekildeki ABCD karesinin köşegeni üzerinde alınan bir
E noktasının A köşesine uzaklığı √2 birimdir.
C
A) 1 + tanx
#
D)
X
E
sinx
sinx + cosx
F
H
√2
m(AEF) = x olmak üzere, F noktası AD kenarının or-
ta noktasıdır.
Buna göre, boyalı üçgenin alanının x türünden eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?
B) 1 - tanx
A
B
E)
C) sinx + cosx
COSX
sinx + cosx
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
Şekildeki ABCD karesinin köşegeni üzerinde alınan bir E noktasının A köşesine uzaklığı √2 birimdir. C A) 1 + tanx # D) X E sinx sinx + cosx F H √2 m(AEF) = x olmak üzere, F noktası AD kenarının or- ta noktasıdır. Buna göre, boyalı üçgenin alanının x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? B) 1 - tanx A B E) C) sinx + cosx COSX sinx + cosx
EL
ke-
6
25. D
A
13
O
338/36
324 8 45
12
E
5
13 a B
ABCD bir yamuk
AECD bir deltoid
DC // AB
ADL DC
|AD| = |AE|
Yukarıdaki şekilde |AB| = 13 br ve |BE| = 5 br oldu-
ğuna göre, AECD deltoidinin alanı kaç birimkaredir?
A) 72
B) 78
C) 84
D) 90
144+ 169 +260 +0²= Velours
1
= 369
E) 96
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
EL ke- 6 25. D A 13 O 338/36 324 8 45 12 E 5 13 a B ABCD bir yamuk AECD bir deltoid DC // AB ADL DC |AD| = |AE| Yukarıdaki şekilde |AB| = 13 br ve |BE| = 5 br oldu- ğuna göre, AECD deltoidinin alanı kaç birimkaredir? A) 72 B) 78 C) 84 D) 90 144+ 169 +260 +0²= Velours 1 = 369 E) 96
9.
Yandaki şekilde,
ABCD bir kare,
[AH] [DE],
[CF] [DE],
|DH| = |HF, V
m(DAH): = a ve
m(FCD) = B
olduğuna göre,
1
2
II. tana > cot a
I. sina >
3
III. cot ß = 2
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
D
H
E) I ve III
F
C) Yalnız III
B
E
O
laşı
A)
G
12.
6-8/10
8
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
9. Yandaki şekilde, ABCD bir kare, [AH] [DE], [CF] [DE], |DH| = |HF, V m(DAH): = a ve m(FCD) = B olduğuna göre, 1 2 II. tana > cot a I. sina > 3 III. cot ß = 2 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III D H E) I ve III F C) Yalnız III B E O laşı A) G 12. 6-8/10 8
er-
Buna göre, b + d toplamı kaçtır?
A) 0,5267
B) 1,2338
D) 4,6979
25. 0<x< olmak üzere,
sin
COS
(2r
A) tanx + 1
E) 4,7969
D) 1
2n
5
+ tantan
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
C) sinx
B) cotx - 1
3,9909
(3x²
-17+18
28.
es
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
er- Buna göre, b + d toplamı kaçtır? A) 0,5267 B) 1,2338 D) 4,6979 25. 0<x< olmak üzere, sin COS (2r A) tanx + 1 E) 4,7969 D) 1 2n 5 + tantan ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? C) sinx B) cotx - 1 3,9909 (3x² -17+18 28. es
31
B
23..
A)
Matematik
C)
(1-cos 2a). tan 2a
2
2
sina.cot 2a
2
m(BAC) =a olmak üzere, birim çember üzerinde veri-
len ABC üçgeninin alanının a türünden eşiti aşağıdaki-
lerden hangisidir?
E)
sin 2a.cos 2a
2
B
A
D)
x = 1
Y
B) sin a.tan2a
(1-sin2a). tan2a
2
B
24. Aşağıda beş çubuklu bir abaküs verilmiştir. Doğa bu çubuk-
lara boncukları takarak hes hoo
25
AYDIN YAYINLARI
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
31 B 23.. A) Matematik C) (1-cos 2a). tan 2a 2 2 sina.cot 2a 2 m(BAC) =a olmak üzere, birim çember üzerinde veri- len ABC üçgeninin alanının a türünden eşiti aşağıdaki- lerden hangisidir? E) sin 2a.cos 2a 2 B A D) x = 1 Y B) sin a.tan2a (1-sin2a). tan2a 2 B 24. Aşağıda beş çubuklu bir abaküs verilmiştir. Doğa bu çubuk- lara boncukları takarak hes hoo 25 AYDIN YAYINLARI
8.
1
+ a)=4-cost
2
eşitliği veriliyor.
Buna göre, tana değeri kaçtır?
A4
B) 2
= = sing
COS
cosa = u sma
D) cosa
a bir gerçel sayı olmak üzere, tanımlı olduğu aralıkta
sin(7л - α) + cos(α-)
2
SINCA-AT+
tan(2x − α) + cot(+a)
-
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) -cosa
B)-sina
Sina sina
tena
8
=л olmak üzere,
sin12x
2
ten (2a-alt cot
cos5x
+
Sins
Sin100+ sings +cost
ten a
cas 100+ cos go+ Sir
SU010
SunO
E) sina
cos (-a)
(+9)
tandy
psing
2100
C)-tana
sina cos
SLAA
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
8. 1 + a)=4-cost 2 eşitliği veriliyor. Buna göre, tana değeri kaçtır? A4 B) 2 = = sing COS cosa = u sma D) cosa a bir gerçel sayı olmak üzere, tanımlı olduğu aralıkta sin(7л - α) + cos(α-) 2 SINCA-AT+ tan(2x − α) + cot(+a) - ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) -cosa B)-sina Sina sina tena 8 =л olmak üzere, sin12x 2 ten (2a-alt cot cos5x + Sins Sin100+ sings +cost ten a cas 100+ cos go+ Sir SU010 SunO E) sina cos (-a) (+9) tandy psing 2100 C)-tana sina cos SLAA
in her bir
konumda
Sekil 2'de
D
E) 100
<tasg
7
arelere
sağa
pila-
e III
YAYINLARI
VATIVN
ORIJINAL
Sind
225.5
goo
675
O merkezli yarım daire içerisine, OPST karesi çizilmiştir.
Buna göre, tan (SNP) değeri kaçtır?
A)
√2
2
N (
D) 1
goo
A
goe
A) 525
B) √3-1
1200
15.
A
Yerden 900 metre yükseklikte bulunan bir helikopterin,
A noktasındaki hedefe uzaklığı 1500 metredir.
1775
Pilot; hedefi aydınlatmak için uç kısımdaki ışık kaynağını,
yatay ile a derecelik açı yapacak konuma getiriyor.
Helikopter, yer düzlemine paralel bir şekilde bir süre iler-
ledikten sonra yine A noktasını aydınlatmak için yatay ile
(90-a) derecelik açı yaparak 2. şekli oluşturuyor
Sin (go-x) =
B) 575
900 metre
Şekil 1
90-α
E)√2-1
Şekil 2
Buna göre, helikopter kaç metre ilerlemiştir?
ō
C) 600
D) 625
E) 675
Ev taşırk
itibaren r
yüksekli
Buna
a açısı
6.
A)
25
Yuka
rine
tirilm
"cos
oluş
H
ifad
A)
1-C
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
in her bir konumda Sekil 2'de D E) 100 <tasg 7 arelere sağa pila- e III YAYINLARI VATIVN ORIJINAL Sind 225.5 goo 675 O merkezli yarım daire içerisine, OPST karesi çizilmiştir. Buna göre, tan (SNP) değeri kaçtır? A) √2 2 N ( D) 1 goo A goe A) 525 B) √3-1 1200 15. A Yerden 900 metre yükseklikte bulunan bir helikopterin, A noktasındaki hedefe uzaklığı 1500 metredir. 1775 Pilot; hedefi aydınlatmak için uç kısımdaki ışık kaynağını, yatay ile a derecelik açı yapacak konuma getiriyor. Helikopter, yer düzlemine paralel bir şekilde bir süre iler- ledikten sonra yine A noktasını aydınlatmak için yatay ile (90-a) derecelik açı yaparak 2. şekli oluşturuyor Sin (go-x) = B) 575 900 metre Şekil 1 90-α E)√2-1 Şekil 2 Buna göre, helikopter kaç metre ilerlemiştir? ō C) 600 D) 625 E) 675 Ev taşırk itibaren r yüksekli Buna a açısı 6. A) 25 Yuka rine tirilm "cos oluş H ifad A) 1-C
TEST
2
1. 0E(π, 2π) olmak üzere,
3
cose
3
6dk
-
tir.
5
Buna göre,
HER
HIZ VE RENK
5
sin ( + 0) tan (0-1)
.
2
çarpımı kaçtır?
Kazanım Kavrama Testi
» İNDİRGEME FORMÜLLE
3
4
A) - B) 3 C) - D) //
5
5
180 360
ublo
x)800 (0
E)
3/5
tind An (-1-0)
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
TEST 2 1. 0E(π, 2π) olmak üzere, 3 cose 3 6dk - tir. 5 Buna göre, HER HIZ VE RENK 5 sin ( + 0) tan (0-1) . 2 çarpımı kaçtır? Kazanım Kavrama Testi » İNDİRGEME FORMÜLLE 3 4 A) - B) 3 C) - D) // 5 5 180 360 ublo x)800 (0 E) 3/5 tind An (-1-0)
Ot
with
12
8=
4x +y ²
2 + 6/
35.
B
}
+
A) 8 B) 7
E
5
C) 6
D
Şekilde ABC üçgen, [BD] [AC], [CE] ¹ [AB],
|AD| = 5 br, |DC| = 1 br ve |AE| = 3 br ise
|EB| = x kaç br dir?
D) 5
16-4248 +2
L+2xy
38.
My
YX
}
39.
2 E) 4
+27= 9+6x +
A
A) 4√3
D)
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
Ot with 12 8= 4x +y ² 2 + 6/ 35. B } + A) 8 B) 7 E 5 C) 6 D Şekilde ABC üçgen, [BD] [AC], [CE] ¹ [AB], |AD| = 5 br, |DC| = 1 br ve |AE| = 3 br ise |EB| = x kaç br dir? D) 5 16-4248 +2 L+2xy 38. My YX } 39. 2 E) 4 +27= 9+6x + A A) 4√3 D)