Doğal ve Tam Sayılar Soruları

naria işlemler
un kenarı kısa kenarının 3 katı olan özdeş ABCD ve KLMN dikdörtgenleri verilmiştir.
2. Aşağıda uzun kena
Z
I
Bu dikdörtgenler 1 cm genişliğinde eş aralıklara bölünmüş bir sayı doğrusunun üzerine aşağıdaki gibi yerleştiriliyor.
WIL
WI
B
+
-6
+
-5
-4
+AL
-3 -2
-1
+ KL
0 1
2
3
4
5
+
6
Buna göre sayı doğrusu üzerinde A köşesine karşılık gelen rasyonel sayı kaçtır?
A) + 5
B) - 3
C) -
D) - 11 16
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
naria işlemler un kenarı kısa kenarının 3 katı olan özdeş ABCD ve KLMN dikdörtgenleri verilmiştir. 2. Aşağıda uzun kena Z I Bu dikdörtgenler 1 cm genişliğinde eş aralıklara bölünmüş bir sayı doğrusunun üzerine aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. WIL WI B + -6 + -5 -4 +AL -3 -2 -1 + KL 0 1 2 3 4 5 + 6 Buna göre sayı doğrusu üzerinde A köşesine karşılık gelen rasyonel sayı kaçtır? A) + 5 B) - 3 C) - D) - 11 16
3.24.60=72-60:21
=4320
Bir cep telefonunun şarjı telefon açıkken herhangi bir işlevi
kullanılmadığında 3 tam gün gidiyor.
2.24.60=48.67
= 2880
1
dakikalık
konuşma
4 dk
●
Öyapı
Sneak
1 fotoğraf
çekimi
A) 122
yaptığı biliniyor.
10 dk
B
Yukarıdaki tabloda bu telefonun sadece kullanılan işlevleri
ile toplam gidebilecek şarj süresinden kaçar dakika
eksileceği gösterilmiştir.
Telefonunun şarjı tam dolu olan Selim'in 1. günün sonunda
toplam
1 saniyelik
video
çekimi
20 dk
7 dakikalık konuşma
5 tane fotoğraf çekimi
20 saniyelik video çekimi
B) 120
Bes
Buna göre, Selim kalan 2 günde bu telefon ile en fazla
kaç saniyelik video çekimi yapabilir?
0000
C) 119
D) 123
at
O
E) 121
feat.
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
3.24.60=72-60:21 =4320 Bir cep telefonunun şarjı telefon açıkken herhangi bir işlevi kullanılmadığında 3 tam gün gidiyor. 2.24.60=48.67 = 2880 1 dakikalık konuşma 4 dk ● Öyapı Sneak 1 fotoğraf çekimi A) 122 yaptığı biliniyor. 10 dk B Yukarıdaki tabloda bu telefonun sadece kullanılan işlevleri ile toplam gidebilecek şarj süresinden kaçar dakika eksileceği gösterilmiştir. Telefonunun şarjı tam dolu olan Selim'in 1. günün sonunda toplam 1 saniyelik video çekimi 20 dk 7 dakikalık konuşma 5 tane fotoğraf çekimi 20 saniyelik video çekimi B) 120 Bes Buna göre, Selim kalan 2 günde bu telefon ile en fazla kaç saniyelik video çekimi yapabilir? 0000 C) 119 D) 123 at O E) 121 feat.
75
NNN
=
roc
26
78
12. abc üç basamaklı ab iki basamaklı sayılar olmak üzere,
(abc)²-(ab)²
11. (ab) + c
a. b. c çarpımı kaçtır?
A) 60
485 olduğuna göre,
B) 90
C) 100
D) 120
(ahr-ab) (abc tab
E) 150
17.
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
75 NNN = roc 26 78 12. abc üç basamaklı ab iki basamaklı sayılar olmak üzere, (abc)²-(ab)² 11. (ab) + c a. b. c çarpımı kaçtır? A) 60 485 olduğuna göre, B) 90 C) 100 D) 120 (ahr-ab) (abc tab E) 150 17.
28
40 300
x ve y birer doğal sayı olmak üzere,
x +y = 30
olduğuna göre x.y çarpımının alabileceği en büyük ve en
küçük değerlerin farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)-225 B) - 224 C) - 196
E) 253
2010
29
D) 196
x 16 2
fiu
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
28 40 300 x ve y birer doğal sayı olmak üzere, x +y = 30 olduğuna göre x.y çarpımının alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A)-225 B) - 224 C) - 196 E) 253 2010 29 D) 196 x 16 2 fiu
1.
İşlem Yeteneği
BÖLÜM
1. Aşağıdaki şekilde, en üst sıraya yazılan sayılarla
belli işlemler yapılarak, alttaki kutular dolduruluyor.
+3
F1
-5
3
16
L 3
7
?
86
13
4
21-5=16
mit
13
3.
9-S-
Buna göre, en alttaki kutuya aşağıdaki sayılar-
dan hangisi yazılmalıdır?
A) 275 B) 298 C) 318 D) 328 E) 353
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
1. İşlem Yeteneği BÖLÜM 1. Aşağıdaki şekilde, en üst sıraya yazılan sayılarla belli işlemler yapılarak, alttaki kutular dolduruluyor. +3 F1 -5 3 16 L 3 7 ? 86 13 4 21-5=16 mit 13 3. 9-S- Buna göre, en alttaki kutuya aşağıdaki sayılar- dan hangisi yazılmalıdır? A) 275 B) 298 C) 318 D) 328 E) 353
99
mudubic
1813.
2611 = 24mmented mat enisip
A ile B sayıları 20 ile 81 arasında birbirinden farklı
8920
doğal sayılardır.
25
26-nar neb
125-100+1=26
126-100 1
61
Buna göre, A + B toplamı kaç farklı değer alır?
D) 117
E) 118
A) 103 B) 109 C) 116
81-2241
60+1=62-3 sayı vor
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
99 mudubic 1813. 2611 = 24mmented mat enisip A ile B sayıları 20 ile 81 arasında birbirinden farklı 8920 doğal sayılardır. 25 26-nar neb 125-100+1=26 126-100 1 61 Buna göre, A + B toplamı kaç farklı değer alır? D) 117 E) 118 A) 103 B) 109 C) 116 81-2241 60+1=62-3 sayı vor
196
13. A ve 2 Aüç basamaklı birer doğal sayıdır. 288A
A'nın rakamları toplamı 19 olduğuna göre, 2. A'nın ra-
kamları toplamı kaçtır?
A) 20 B) 21
Sigent malgo
C) 22
0+0+d+A
18 2.24510
LO
as (0
UYOR
2288
D) 23
loop snublo
AS (8
E) 24
ES (A
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
196 13. A ve 2 Aüç basamaklı birer doğal sayıdır. 288A A'nın rakamları toplamı 19 olduğuna göre, 2. A'nın ra- kamları toplamı kaçtır? A) 20 B) 21 Sigent malgo C) 22 0+0+d+A 18 2.24510 LO as (0 UYOR 2288 D) 23 loop snublo AS (8 E) 24 ES (A
1.
a ve b birer gerçek sayı a>0 ve b ≥ 0 olmak üzere
a√b = √a2 b'dir.
Aşağıdaki tabloda, bir sinema salonunda yayınlanan dört farklı filme ait tam bilet fiyatlarının yaklaşık değeri
verilmiştir. Bu sinemada 1 kişilik tam bilet fiyatı (TL cinsinden), verilen kareköklü ifadenin en yakın doğal sayı
değerine eşittir.
Tablo: Tam Bilet Fiyatlarının Yaklaşık Değeri (TL)
Film Adı Tam Bilet Fiyatının Yaklaşık Değeri (TL)
A
B
C
D
5√10
10√3
8√3
7√3
8
FILM ADI
SERI NO
NA65275
15.11
2019
SİNEMA
BİLETİ
KOLTUK
NO
FİYAT
B21 XXXX TU
ibsvoz ibA
Uzoque vinur
Gözde, bu filmlerden ikisine gitmiştir. Her birinde tam bilet ödemiştir. Gözde'nin toplam olarak TL cinsinden
ödediği ücret asal sayıdır.
1266MM pren
Buna göre Gözde'nin gittiği filmler, aşağıda verilenlerden hangileri olabilir?
A) A ve D
B) A ve C
C) C ve D
D) B ve D
03 JAZ
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
1. a ve b birer gerçek sayı a>0 ve b ≥ 0 olmak üzere a√b = √a2 b'dir. Aşağıdaki tabloda, bir sinema salonunda yayınlanan dört farklı filme ait tam bilet fiyatlarının yaklaşık değeri verilmiştir. Bu sinemada 1 kişilik tam bilet fiyatı (TL cinsinden), verilen kareköklü ifadenin en yakın doğal sayı değerine eşittir. Tablo: Tam Bilet Fiyatlarının Yaklaşık Değeri (TL) Film Adı Tam Bilet Fiyatının Yaklaşık Değeri (TL) A B C D 5√10 10√3 8√3 7√3 8 FILM ADI SERI NO NA65275 15.11 2019 SİNEMA BİLETİ KOLTUK NO FİYAT B21 XXXX TU ibsvoz ibA Uzoque vinur Gözde, bu filmlerden ikisine gitmiştir. Her birinde tam bilet ödemiştir. Gözde'nin toplam olarak TL cinsinden ödediği ücret asal sayıdır. 1266MM pren Buna göre Gözde'nin gittiği filmler, aşağıda verilenlerden hangileri olabilir? A) A ve D B) A ve C C) C ve D D) B ve D 03 JAZ
TYT
29.
+
30.
●
●
8
51
2
16 kareden oluşan yukarıdaki şekilde dört
kare kırmızıya ve 2 kare maviye boyanmıştır..
Boyalı olmayan karelere ise rakamların her biri
aşağıdaki kurallara göre birer kez yazılacaktır.
Asal sayıların kırmızı boyalı karelerle ortak
kenarı olmamalıdır.
x+y
Buna göre,
Z
büyük değer kaçtır?
(A) 5
B) 9/20
N/
C)
mit
4
Çift sayıların hepsi mavi kutulardan birisiyle
ortak kenara sahip olmalıdır.
ifadesinin alabileceği en
3-
6/7
10
D) 4
2/0
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
TYT 29. + 30. ● ● 8 51 2 16 kareden oluşan yukarıdaki şekilde dört kare kırmızıya ve 2 kare maviye boyanmıştır.. Boyalı olmayan karelere ise rakamların her biri aşağıdaki kurallara göre birer kez yazılacaktır. Asal sayıların kırmızı boyalı karelerle ortak kenarı olmamalıdır. x+y Buna göre, Z büyük değer kaçtır? (A) 5 B) 9/20 N/ C) mit 4 Çift sayıların hepsi mavi kutulardan birisiyle ortak kenara sahip olmalıdır. ifadesinin alabileceği en 3- 6/7 10 D) 4 2/0
2. Bir A sayısı,
UN MEIS
A = 1.3 +3.5+5.7+...+17.19
şeklinde veriliyor.
TOT Buna göre,
3² +5² + 7² + ... + 19²
A) A+200
2018
toplamının A türünden eşiti aşağıdakilerden han-
gisidir?
D) A-198
B) A+198
lin
E) A-19
C) A-200
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
2. Bir A sayısı, UN MEIS A = 1.3 +3.5+5.7+...+17.19 şeklinde veriliyor. TOT Buna göre, 3² +5² + 7² + ... + 19² A) A+200 2018 toplamının A türünden eşiti aşağıdakilerden han- gisidir? D) A-198 B) A+198 lin E) A-19 C) A-200
DUT
7.
OA (3
sa A) 24
B) 30
Bir pozitif tam sayı, basamaklarının sayı değerleri
toplamının küpüne eşit oluyorsa bu sayılara "Du-
deney sayısı" denir.
Hemser
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir Dude-
ney sayısıdır? hichid nalmedas
ods
A) 125 B) 312 C) 435 D) 512 E) 1728
0=
38 (0
C) 36
08 (8
D
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
DUT 7. OA (3 sa A) 24 B) 30 Bir pozitif tam sayı, basamaklarının sayı değerleri toplamının küpüne eşit oluyorsa bu sayılara "Du- deney sayısı" denir. Hemser Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir Dude- ney sayısıdır? hichid nalmedas ods A) 125 B) 312 C) 435 D) 512 E) 1728 0= 38 (0 C) 36 08 (8 D
42
LU
E
2.
●
D
X =
y =
r
A) O
a₁
↓
b₁
22
a3
↓
↓
b₂ b3
3
A
:
A
n basamaklı (a,a ... ) sayısı x
n basamaklı (b₁b₂b3... bn) sayısı y
olmak üzere, x'in her bir rakamı 9'dan çıkarılıp y nin her
bir rakamı elde ediliyor. Eğer y'nin tersten yazılışı x sa-
yısına eşit oluyorsa x sayısına mrk z sembo-
lü veriliyor.
Buna göre, belirtilen tanıma uygun şekilde
ne ipsoelldalsrinis
1.7092
II. 2542
III. 8541
IV. 492705
sayılarından kaç tanesine mk2 sembolü
verilebilir?
9
B) 1
an
b₁
C) 2
D) 3
E) 4
T
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
42 LU E 2. ● D X = y = r A) O a₁ ↓ b₁ 22 a3 ↓ ↓ b₂ b3 3 A : A n basamaklı (a,a ... ) sayısı x n basamaklı (b₁b₂b3... bn) sayısı y olmak üzere, x'in her bir rakamı 9'dan çıkarılıp y nin her bir rakamı elde ediliyor. Eğer y'nin tersten yazılışı x sa- yısına eşit oluyorsa x sayısına mrk z sembo- lü veriliyor. Buna göre, belirtilen tanıma uygun şekilde ne ipsoelldalsrinis 1.7092 II. 2542 III. 8541 IV. 492705 sayılarından kaç tanesine mk2 sembolü verilebilir? 9 B) 1 an b₁ C) 2 D) 3 E) 4 T
n en büyük olma-
eğeri kaçtır?
49 A) 45
3.
B) 46
a+b= 75
37 +38
C) 47
a, b ve c sayma sayılarıdır.
a-b=4
b-c=5
A) 9
B) 11
old
D) 48
C) 13
6
olduğuna göre, a + b + c toplamının en küçük değeri kaçtır?
E 49
D) 15
UR
E) 17
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
n en büyük olma- eğeri kaçtır? 49 A) 45 3. B) 46 a+b= 75 37 +38 C) 47 a, b ve c sayma sayılarıdır. a-b=4 b-c=5 A) 9 B) 11 old D) 48 C) 13 6 olduğuna göre, a + b + c toplamının en küçük değeri kaçtır? E 49 D) 15 UR E) 17
adet
Sılımı
1200
x
550
335
yve
nin
üz-
endemik
31. Aşağıda bir çelik kapı üzerinde bulunan silindir şek-
linde eş üç milli kilit gösterilmiştir.
A)
3cm
TC
Şekil 1
D)
Kilit üzerinde gösterilen 3 cm yarıçaplı anahtar yu-
vasına anahtar takılıp bir tur döndürüldüğünde kili-
din millerinin her biri anahtar deliğinin çevresiyle eşit
uzunlukta olacak şekilde dışarı çıkmaktadır.
Şekil 2 de anahtar bir tur döndürüldüğünde gös-
terilen millerin dışarıda olan kısımlarının hacim-
leri toplamı 72 cm³ olduğuna göre, millerin taban
yarıçapır kaç cm dir?
4
TC
B Kitapçığı
0
B)
|||
Şekil 2
505
3
c) 9/20
33. A
r
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
adet Sılımı 1200 x 550 335 yve nin üz- endemik 31. Aşağıda bir çelik kapı üzerinde bulunan silindir şek- linde eş üç milli kilit gösterilmiştir. A) 3cm TC Şekil 1 D) Kilit üzerinde gösterilen 3 cm yarıçaplı anahtar yu- vasına anahtar takılıp bir tur döndürüldüğünde kili- din millerinin her biri anahtar deliğinin çevresiyle eşit uzunlukta olacak şekilde dışarı çıkmaktadır. Şekil 2 de anahtar bir tur döndürüldüğünde gös- terilen millerin dışarıda olan kısımlarının hacim- leri toplamı 72 cm³ olduğuna göre, millerin taban yarıçapır kaç cm dir? 4 TC B Kitapçığı 0 B) ||| Şekil 2 505 3 c) 9/20 33. A r
2.
k₂
K₂
a
şeklinde modelleniyor.
k, #k, olmak üzere,
= a + 1
k₁+1
Y2
=
K₂
olduğuna göre, k₁ + k, toplamı kaçtır?
A) -1
B) 0
C) 1
D) 4
9+1
b+1
(2
E) 5
a + 1 x b
6+1
(9+5). (a-b) = b-a).
VI
RENK
of lot
1₁α₁²+a=b²+b
tā=
+5
a²b²2²=b=0
4
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
2. k₂ K₂ a şeklinde modelleniyor. k, #k, olmak üzere, = a + 1 k₁+1 Y2 = K₂ olduğuna göre, k₁ + k, toplamı kaçtır? A) -1 B) 0 C) 1 D) 4 9+1 b+1 (2 E) 5 a + 1 x b 6+1 (9+5). (a-b) = b-a). VI RENK of lot 1₁α₁²+a=b²+b tā= +5 a²b²2²=b=0 4
Satranç kurallarına göre, bir fil-tek hamlede, aynı
renkteki kareler üzerinde çapraz olarak ve yönünü
değiştirmeden mümkün olan en son kareye kadar
gidebilir. Örneğin aşağıdaki şekilde C ile gösterilen
fil tek hamlede, kendi bulunduğu kare dışında
noktalarla belirtilen 9 farklı kareden birine gidebilir.
A
A'
B
B'
Şekildeki satranç kartonu A köşesi A ile, B köşesi
B ile çakışacak şekilde bir silindir haline getirilerek
AB ya da A'B' kenarına gelen taşlara kurallara
uygun olarak aynı yönde ilerleme olanağı verilmiştir.
Bu durumda C fili tek hamlede, kendi bulunduğu
kare dısında kac farklı kareden birine aidebilir?
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
Satranç kurallarına göre, bir fil-tek hamlede, aynı renkteki kareler üzerinde çapraz olarak ve yönünü değiştirmeden mümkün olan en son kareye kadar gidebilir. Örneğin aşağıdaki şekilde C ile gösterilen fil tek hamlede, kendi bulunduğu kare dışında noktalarla belirtilen 9 farklı kareden birine gidebilir. A A' B B' Şekildeki satranç kartonu A köşesi A ile, B köşesi B ile çakışacak şekilde bir silindir haline getirilerek AB ya da A'B' kenarına gelen taşlara kurallara uygun olarak aynı yönde ilerleme olanağı verilmiştir. Bu durumda C fili tek hamlede, kendi bulunduğu kare dısında kac farklı kareden birine aidebilir?