Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Doğal ve Tam Sayılar Soruları

naria işlemler
un kenarı kısa kenarının 3 katı olan özdeş ABCD ve KLMN dikdörtgenleri verilmiştir.
2. Aşağıda uzun kena
Z
I
Bu dikdörtgenler 1 cm genişliğinde eş aralıklara bölünmüş bir sayı doğrusunun üzerine aşağıdaki gibi yerleştiriliyor.
WIL
WI
B
+
-6
+
-5
-4
+AL
-3 -2
-1
+ KL
0 1
2
3
4
5
+
6
Buna göre sayı doğrusu üzerinde A köşesine karşılık gelen rasyonel sayı kaçtır?
A) + 5
B) - 3
C) -
D) - 11 16
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
naria işlemler un kenarı kısa kenarının 3 katı olan özdeş ABCD ve KLMN dikdörtgenleri verilmiştir. 2. Aşağıda uzun kena Z I Bu dikdörtgenler 1 cm genişliğinde eş aralıklara bölünmüş bir sayı doğrusunun üzerine aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. WIL WI B + -6 + -5 -4 +AL -3 -2 -1 + KL 0 1 2 3 4 5 + 6 Buna göre sayı doğrusu üzerinde A köşesine karşılık gelen rasyonel sayı kaçtır? A) + 5 B) - 3 C) - D) - 11 16
3.24.60=72-60:21
=4320
Bir cep telefonunun şarjı telefon açıkken herhangi bir işlevi
kullanılmadığında 3 tam gün gidiyor.
2.24.60=48.67
= 2880
1
dakikalık
konuşma
4 dk
●
Öyapı
Sneak
1 fotoğraf
çekimi
A) 122
yaptığı biliniyor.
10 dk
B
Yukarıdaki tabloda bu telefonun sadece kullanılan işlevleri
ile toplam gidebilecek şarj süresinden kaçar dakika
eksileceği gösterilmiştir.
Telefonunun şarjı tam dolu olan Selim'in 1. günün sonunda
toplam
1 saniyelik
video
çekimi
20 dk
7 dakikalık konuşma
5 tane fotoğraf çekimi
20 saniyelik video çekimi
B) 120
Bes
Buna göre, Selim kalan 2 günde bu telefon ile en fazla
kaç saniyelik video çekimi yapabilir?
0000
C) 119
D) 123
at
O
E) 121
feat.
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
3.24.60=72-60:21 =4320 Bir cep telefonunun şarjı telefon açıkken herhangi bir işlevi kullanılmadığında 3 tam gün gidiyor. 2.24.60=48.67 = 2880 1 dakikalık konuşma 4 dk ● Öyapı Sneak 1 fotoğraf çekimi A) 122 yaptığı biliniyor. 10 dk B Yukarıdaki tabloda bu telefonun sadece kullanılan işlevleri ile toplam gidebilecek şarj süresinden kaçar dakika eksileceği gösterilmiştir. Telefonunun şarjı tam dolu olan Selim'in 1. günün sonunda toplam 1 saniyelik video çekimi 20 dk 7 dakikalık konuşma 5 tane fotoğraf çekimi 20 saniyelik video çekimi B) 120 Bes Buna göre, Selim kalan 2 günde bu telefon ile en fazla kaç saniyelik video çekimi yapabilir? 0000 C) 119 D) 123 at O E) 121 feat.
75
NNN
=
roc
26
78
12. abc üç basamaklı ab iki basamaklı sayılar olmak üzere,
(abc)²-(ab)²
11. (ab) + c
a. b. c çarpımı kaçtır?
A) 60
485 olduğuna göre,
B) 90
C) 100
D) 120
(ahr-ab) (abc tab
E) 150
17.
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
75 NNN = roc 26 78 12. abc üç basamaklı ab iki basamaklı sayılar olmak üzere, (abc)²-(ab)² 11. (ab) + c a. b. c çarpımı kaçtır? A) 60 485 olduğuna göre, B) 90 C) 100 D) 120 (ahr-ab) (abc tab E) 150 17.
28
40 300
x ve y birer doğal sayı olmak üzere,
x +y = 30
olduğuna göre x.y çarpımının alabileceği en büyük ve en
küçük değerlerin farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)-225 B) - 224 C) - 196
E) 253
2010
29
D) 196
x 16 2
fiu
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
28 40 300 x ve y birer doğal sayı olmak üzere, x +y = 30 olduğuna göre x.y çarpımının alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A)-225 B) - 224 C) - 196 E) 253 2010 29 D) 196 x 16 2 fiu
1.
İşlem Yeteneği
BÖLÜM
1. Aşağıdaki şekilde, en üst sıraya yazılan sayılarla
belli işlemler yapılarak, alttaki kutular dolduruluyor.
+3
F1
-5
3
16
L 3
7
?
86
13
4
21-5=16
mit
13
3.
9-S-
Buna göre, en alttaki kutuya aşağıdaki sayılar-
dan hangisi yazılmalıdır?
A) 275 B) 298 C) 318 D) 328 E) 353
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
1. İşlem Yeteneği BÖLÜM 1. Aşağıdaki şekilde, en üst sıraya yazılan sayılarla belli işlemler yapılarak, alttaki kutular dolduruluyor. +3 F1 -5 3 16 L 3 7 ? 86 13 4 21-5=16 mit 13 3. 9-S- Buna göre, en alttaki kutuya aşağıdaki sayılar- dan hangisi yazılmalıdır? A) 275 B) 298 C) 318 D) 328 E) 353
1.
a ve b birer gerçek sayı a>0 ve b ≥ 0 olmak üzere
a√b = √a2 b'dir.
Aşağıdaki tabloda, bir sinema salonunda yayınlanan dört farklı filme ait tam bilet fiyatlarının yaklaşık değeri
verilmiştir. Bu sinemada 1 kişilik tam bilet fiyatı (TL cinsinden), verilen kareköklü ifadenin en yakın doğal sayı
değerine eşittir.
Tablo: Tam Bilet Fiyatlarının Yaklaşık Değeri (TL)
Film Adı Tam Bilet Fiyatının Yaklaşık Değeri (TL)
A
B
C
D
5√10
10√3
8√3
7√3
8
FILM ADI
SERI NO
NA65275
15.11
2019
SİNEMA
BİLETİ
KOLTUK
NO
FİYAT
B21 XXXX TU
ibsvoz ibA
Uzoque vinur
Gözde, bu filmlerden ikisine gitmiştir. Her birinde tam bilet ödemiştir. Gözde'nin toplam olarak TL cinsinden
ödediği ücret asal sayıdır.
1266MM pren
Buna göre Gözde'nin gittiği filmler, aşağıda verilenlerden hangileri olabilir?
A) A ve D
B) A ve C
C) C ve D
D) B ve D
03 JAZ
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
1. a ve b birer gerçek sayı a>0 ve b ≥ 0 olmak üzere a√b = √a2 b'dir. Aşağıdaki tabloda, bir sinema salonunda yayınlanan dört farklı filme ait tam bilet fiyatlarının yaklaşık değeri verilmiştir. Bu sinemada 1 kişilik tam bilet fiyatı (TL cinsinden), verilen kareköklü ifadenin en yakın doğal sayı değerine eşittir. Tablo: Tam Bilet Fiyatlarının Yaklaşık Değeri (TL) Film Adı Tam Bilet Fiyatının Yaklaşık Değeri (TL) A B C D 5√10 10√3 8√3 7√3 8 FILM ADI SERI NO NA65275 15.11 2019 SİNEMA BİLETİ KOLTUK NO FİYAT B21 XXXX TU ibsvoz ibA Uzoque vinur Gözde, bu filmlerden ikisine gitmiştir. Her birinde tam bilet ödemiştir. Gözde'nin toplam olarak TL cinsinden ödediği ücret asal sayıdır. 1266MM pren Buna göre Gözde'nin gittiği filmler, aşağıda verilenlerden hangileri olabilir? A) A ve D B) A ve C C) C ve D D) B ve D 03 JAZ
TYT
29.
+
30.
●
●
8
51
2
16 kareden oluşan yukarıdaki şekilde dört
kare kırmızıya ve 2 kare maviye boyanmıştır..
Boyalı olmayan karelere ise rakamların her biri
aşağıdaki kurallara göre birer kez yazılacaktır.
Asal sayıların kırmızı boyalı karelerle ortak
kenarı olmamalıdır.
x+y
Buna göre,
Z
büyük değer kaçtır?
(A) 5
B) 9/20
N/
C)
mit
4
Çift sayıların hepsi mavi kutulardan birisiyle
ortak kenara sahip olmalıdır.
ifadesinin alabileceği en
3-
6/7
10
D) 4
2/0
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
TYT 29. + 30. ● ● 8 51 2 16 kareden oluşan yukarıdaki şekilde dört kare kırmızıya ve 2 kare maviye boyanmıştır.. Boyalı olmayan karelere ise rakamların her biri aşağıdaki kurallara göre birer kez yazılacaktır. Asal sayıların kırmızı boyalı karelerle ortak kenarı olmamalıdır. x+y Buna göre, Z büyük değer kaçtır? (A) 5 B) 9/20 N/ C) mit 4 Çift sayıların hepsi mavi kutulardan birisiyle ortak kenara sahip olmalıdır. ifadesinin alabileceği en 3- 6/7 10 D) 4 2/0
DUT
7.
OA (3
sa A) 24
B) 30
Bir pozitif tam sayı, basamaklarının sayı değerleri
toplamının küpüne eşit oluyorsa bu sayılara "Du-
deney sayısı" denir.
Hemser
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir Dude-
ney sayısıdır? hichid nalmedas
ods
A) 125 B) 312 C) 435 D) 512 E) 1728
0=
38 (0
C) 36
08 (8
D
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
DUT 7. OA (3 sa A) 24 B) 30 Bir pozitif tam sayı, basamaklarının sayı değerleri toplamının küpüne eşit oluyorsa bu sayılara "Du- deney sayısı" denir. Hemser Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir Dude- ney sayısıdır? hichid nalmedas ods A) 125 B) 312 C) 435 D) 512 E) 1728 0= 38 (0 C) 36 08 (8 D
16. 248 sayfalık bir kitap numaralanırken hata yapılarak
rakamı hiç kullanılmamıştır.
Buna göre, hatalı numaralandırılan bu kitabın son
sayfasının sayfa numarası kaçtır?
A) 405
B) 406 C) 407 D) 408 E) 409
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
16. 248 sayfalık bir kitap numaralanırken hata yapılarak rakamı hiç kullanılmamıştır. Buna göre, hatalı numaralandırılan bu kitabın son sayfasının sayfa numarası kaçtır? A) 405 B) 406 C) 407 D) 408 E) 409
1. Aşağıdaki tablonun her karesinde bir tane sayı vardır.
1
a
b
1 3 1
Satırların sağında yazan sayılar o satırdaki karelerde bulu-
nan sayıların kümesini eleman sayısını, sütunların altın-
da yazan sayılar o sütundaki karelerde bulunan sayıların
kümesinin eleman sayısını belirtmektedir.
Buna göre, a + b toplamı kaçtır?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
4.
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
1. Aşağıdaki tablonun her karesinde bir tane sayı vardır. 1 a b 1 3 1 Satırların sağında yazan sayılar o satırdaki karelerde bulu- nan sayıların kümesini eleman sayısını, sütunların altın- da yazan sayılar o sütundaki karelerde bulunan sayıların kümesinin eleman sayısını belirtmektedir. Buna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 4.
doğal sayılar ve tam sayılar
13. x pozitif tam sayısı 6 ile bölündüğünde elde edilen
bölüm ve kalan birbirine eşittir.
aşağıdakilerden hangisine eşit
Buna göre, x
olamaz?
A) 14
B) 21
C) 28
D) 35
E) 42
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
doğal sayılar ve tam sayılar 13. x pozitif tam sayısı 6 ile bölündüğünde elde edilen bölüm ve kalan birbirine eşittir. aşağıdakilerden hangisine eşit Buna göre, x olamaz? A) 14 B) 21 C) 28 D) 35 E) 42
st-1
V/₁
7 14
3 özdeş mor bilye,
2 özdeş beyaz bilye ve
2 özdeş sarı bilye arasından
en az 1 bilye kaç farklı biçimde seçilebilir?
A) 12 B) 23 C) 24 D) 32
E) 35
9. ve 10. sorular aşağıdaki bilgiye göre
cevaplandırılacaktır.
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
st-1 V/₁ 7 14 3 özdeş mor bilye, 2 özdeş beyaz bilye ve 2 özdeş sarı bilye arasından en az 1 bilye kaç farklı biçimde seçilebilir? A) 12 B) 23 C) 24 D) 32 E) 35 9. ve 10. sorular aşağıdaki bilgiye göre cevaplandırılacaktır.
8.
Televizyon ekran büyüklüğü, ekranın köşegen
uzunluğu ile ifade edilir.
Şekildeki televizyonun boyu, eninden 12 cm fazladır.
7|2
Bu televizyon 60 ekran olduğuna göre, eninin
boyuna oranı nedir?
A) 12/1/2
X
B)
3|4
121
516
C) 2/1/2
D)
X₁²+12 x 460
E) 2
1.67
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
8. Televizyon ekran büyüklüğü, ekranın köşegen uzunluğu ile ifade edilir. Şekildeki televizyonun boyu, eninden 12 cm fazladır. 7|2 Bu televizyon 60 ekran olduğuna göre, eninin boyuna oranı nedir? A) 12/1/2 X B) 3|4 121 516 C) 2/1/2 D) X₁²+12 x 460 E) 2 1.67
8. a, b ve c pozitif tam sayılardır.
P(x) = x5 + ax4 + 2x3 + bx² + cx + 1
the
polinomunun katsayıları toplamı 12 olduğuna
göre, kaç farklı (a, b, c) sıralı üçlüsü vardır?
A) 10
C
142.
133
B) 15
C) 21 D) 35
E) 42
endemik
1
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
8. a, b ve c pozitif tam sayılardır. P(x) = x5 + ax4 + 2x3 + bx² + cx + 1 the polinomunun katsayıları toplamı 12 olduğuna göre, kaç farklı (a, b, c) sıralı üçlüsü vardır? A) 10 C 142. 133 B) 15 C) 21 D) 35 E) 42 endemik 1
www.sorubankasi.net
www.sorubankasi.net
TEMEL KAVRAMLAR - I
74. a, b, c birbirinden farklı rakamlar olduğuna
göre, (3a-5b + 6c) ifadesinin alabileceği en
küçük değer kaçtır?
A) -42
D) -39
B) -41
39-56 tóc
1
-7 8 9
-219-406
Test 1
E) -38
B
5. a, b, c pozitif tamsayılar olmak üzere
D) 98
5a +36+7c=501
kasi.net
5a + 3b + 7c = 501 ise,
a' nın alabileceği en büyük değeri kaçtır?
A) 95
B) 96
C) 97
C) -40
E) 100
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
www.sorubankasi.net www.sorubankasi.net TEMEL KAVRAMLAR - I 74. a, b, c birbirinden farklı rakamlar olduğuna göre, (3a-5b + 6c) ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? A) -42 D) -39 B) -41 39-56 tóc 1 -7 8 9 -219-406 Test 1 E) -38 B 5. a, b, c pozitif tamsayılar olmak üzere D) 98 5a +36+7c=501 kasi.net 5a + 3b + 7c = 501 ise, a' nın alabileceği en büyük değeri kaçtır? A) 95 B) 96 C) 97 C) -40 E) 100
32
8
2.
ŞAMPİYON
MATEMATİK
Çözümlü
SORU BANKASI
a ve b tamsayılar olmak üzere,
a.b = 32 ise,
a + b ifadesinin alabileceği en büyük değer
en küçük değerden kaç fazladır?
D) 75
A) 60 B) 66 C) 70
96 = 32
1
4
a, b, c pozitif tamsayılar olmak üzere,
60 1
60
a.b=
75
b.c=75]
olduğuna göre,
E) 76
www.sorubankasi.net
SE
5
.ne
1
a + b + c toplamının alabileceği en büyük de-
ģer nedir?
A) 52
Lise Matematik
Doğal ve Tam Sayılar
32 8 2. ŞAMPİYON MATEMATİK Çözümlü SORU BANKASI a ve b tamsayılar olmak üzere, a.b = 32 ise, a + b ifadesinin alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? D) 75 A) 60 B) 66 C) 70 96 = 32 1 4 a, b, c pozitif tamsayılar olmak üzere, 60 1 60 a.b= 75 b.c=75] olduğuna göre, E) 76 www.sorubankasi.net SE 5 .ne 1 a + b + c toplamının alabileceği en büyük de- ģer nedir? A) 52