%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit Soruları

1
1
1
1
1
1
I
1
4. Gerçek sayılarda tanımlı y = f(x) fonksiyonunun aldığı
en küçük değer 5 olduğuna göre,
K=5
y = -f(x + 3) +2
fonksiyonunun aldığı en büyük değer kaçtır?
D) -4
A)-7
B) -6 C) -5
5--F(x+31 +2
3= F(x-3)
E) -3
6
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
1 1 1 1 1 1 I 1 4. Gerçek sayılarda tanımlı y = f(x) fonksiyonunun aldığı en küçük değer 5 olduğuna göre, K=5 y = -f(x + 3) +2 fonksiyonunun aldığı en büyük değer kaçtır? D) -4 A)-7 B) -6 C) -5 5--F(x+31 +2 3= F(x-3) E) -3 6
KONU KAVRAMA TESTİ
19.
f(x) = (a-3)x³ + (a + 2)x2 + (p-4)x+p+1
a fonksiyonunun grafiği düşey eksene göre simetriktir.
bigse g(x) = (a + r)x² + (r + 2)x
fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir.
Buna göre, (fogof)
A) 25
B) 65
değeri kaçtır? MIMAT
C) 125
D) 185
Hintsal
E) 205
jasne osa nahnsinelnev ebnexuyang su
(0
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
KONU KAVRAMA TESTİ 19. f(x) = (a-3)x³ + (a + 2)x2 + (p-4)x+p+1 a fonksiyonunun grafiği düşey eksene göre simetriktir. bigse g(x) = (a + r)x² + (r + 2)x fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir. Buna göre, (fogof) A) 25 B) 65 değeri kaçtır? MIMAT C) 125 D) 185 Hintsal E) 205 jasne osa nahnsinelnev ebnexuyang su (0
4.
-3
0
2
4
f(x) kokter.
A) (-3.0) (2.4)
c) (-3,2)
E) [-3. 1] (2.4)
Y=2
X=4
y = f(x)
şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
(x²-3x + 2). f(x) > 0 <= 2
-2
eşitsizliğini sağlayan çözüm aralığı aşağıdakilerden
hangisidir?
o
B) (-3, 1) (2.4)
D) (0.4)
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
4. -3 0 2 4 f(x) kokter. A) (-3.0) (2.4) c) (-3,2) E) [-3. 1] (2.4) Y=2 X=4 y = f(x) şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. (x²-3x + 2). f(x) > 0 <= 2 -2 eşitsizliğini sağlayan çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? o B) (-3, 1) (2.4) D) (0.4)
7. p bir doğal sayı olmak üzere,
aşağıda [p-8, p +4] kapalı aralığında tanımlı y = f(x)
fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
P
f(x) fonksiyonunun pozitif değer aldığı aralıktaki nokta-
lardan apsisleri tam sayı olan noktaların apsisleri toplamı
21 dir.
P=5
y=f(x)
Buna göre, f(x) fonksiyonunun negatif değer aldığı
aralıktaki noktalardan apsisleri tam sayı olan nokta-
ların apsisleri toplamı kaçtır?
A) 5
7
B) 6
D) 8
E) 9
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
7. p bir doğal sayı olmak üzere, aşağıda [p-8, p +4] kapalı aralığında tanımlı y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. P f(x) fonksiyonunun pozitif değer aldığı aralıktaki nokta- lardan apsisleri tam sayı olan noktaların apsisleri toplamı 21 dir. P=5 y=f(x) Buna göre, f(x) fonksiyonunun negatif değer aldığı aralıktaki noktalardan apsisleri tam sayı olan nokta- ların apsisleri toplamı kaçtır? A) 5 7 B) 6 D) 8 E) 9
13.
A)
C)
E)
y+
2
Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir.
Yukarıdaki verilere göre, y = -f(x) fonksiyonunun
grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
14²2
AY
Nut
2
X
-2
+X
1
X
B)
y = f(x)
D)
X
y A
2
-2
a
X
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
13. A) C) E) y+ 2 Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. Yukarıdaki verilere göre, y = -f(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 14²2 AY Nut 2 X -2 +X 1 X B) y = f(x) D) X y A 2 -2 a X
n bir
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği
ÜNİTE 3 LOGARITMA
f(x) = 2x-1 +3
fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
1.
A)
0
0
y
y
3
3:
f(x)
f(x)
X
X=0
B)
0
2½
y
0
3
0
+3 =
f(x)
X
===
2
32.
f(x)
X
3,5
f(x)
3.
f(x)
fonksi
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
n bir Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği ÜNİTE 3 LOGARITMA f(x) = 2x-1 +3 fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 1. A) 0 0 y y 3 3: f(x) f(x) X X=0 B) 0 2½ y 0 3 0 +3 = f(x) X === 2 32. f(x) X 3,5 f(x) 3. f(x) fonksi
14. Gerçel sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu her x gerçel
sayısı için
f(x) =
[2x+1, x<0 ise
x20 ise
-X
A) -15
1
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre, f(k) toplamının değeri kaçtır?
k=-5
B)-16 C) -20 D) -21
karekök
E) -31
Ayşe
makt
şekil
diğe
Ays
elir
sılı
gic
A)
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
14. Gerçel sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu her x gerçel sayısı için f(x) = [2x+1, x<0 ise x20 ise -X A) -15 1 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, f(k) toplamının değeri kaçtır? k=-5 B)-16 C) -20 D) -21 karekök E) -31 Ayşe makt şekil diğe Ays elir sılı gic A)
Ostel ve Logaritma Fonksiyonu
5.
3
Ni
2
O
X
Yukarıda grafiği verilen y = f(x) üstel fonksiyo-
nunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) y = 2X-1
B) y = ( ¹ ) * +1
C) y = 2* +2
D) y = 2X-¹+2
E) y = 2 * +2
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
Ostel ve Logaritma Fonksiyonu 5. 3 Ni 2 O X Yukarıda grafiği verilen y = f(x) üstel fonksiyo- nunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) y = 2X-1 B) y = ( ¹ ) * +1 C) y = 2* +2 D) y = 2X-¹+2 E) y = 2 * +2
6.
Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre,
(x²-3x + 2). f(x) > 0
6
A (-3, 0) U (2, 4)
B)(-3, 1) U (2, 4)
C) (-3, 2)
D) (0,4)
E) [-3, 1] U (2, 4)
3
X
y = f(x)
9.
eşitsizliğini sağlayan çö-
züm aralığı aşağıdakiler-
den hangisidir?
(x-2)(x-1) of (x) O
= ³√41
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
6. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, (x²-3x + 2). f(x) > 0 6 A (-3, 0) U (2, 4) B)(-3, 1) U (2, 4) C) (-3, 2) D) (0,4) E) [-3, 1] U (2, 4) 3 X y = f(x) 9. eşitsizliğini sağlayan çö- züm aralığı aşağıdakiler- den hangisidir? (x-2)(x-1) of (x) O = ³√41
fonksi-
O
12
23
Ankara Yaylasılık
12. Gerçek sayılar kümesi üzerinde
f(x) = x + 2 - x
biçiminde tanımlanan f fonksiyonunun grafiği
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
C)
2
12
2
E)
-2 O
B)
D)
2
-2
O
2
2
Lox
2
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
fonksi- O 12 23 Ankara Yaylasılık 12. Gerçek sayılar kümesi üzerinde f(x) = x + 2 - x biçiminde tanımlanan f fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) C) 2 12 2 E) -2 O B) D) 2 -2 O 2 2 Lox 2 Diğer sayfaya geçiniz.
3. Tanımlı oldukları aralıklar için aşağıda verilen-
lerden hangisi doğrudur?
A) f(x) = 2x³ + 4 ⇒ f¹(x) =
D) K(x) =
B)
g(x)=√x-1-g-¹(x) = x³ + 1
C) h(x) = √x-4+1=>h¯¹(x) = x5-1
4
E) m(x) =
3√x-4
MATEMATİK
2 24
x² -2 _k²¹(x) = ²√3x + 2
3
(x-1)³
2
⇒m
m-¹(x) = ³√/2x+1
√X-1
√x-4
Vy-x-1
19-4
7
X
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
3. Tanımlı oldukları aralıklar için aşağıda verilen- lerden hangisi doğrudur? A) f(x) = 2x³ + 4 ⇒ f¹(x) = D) K(x) = B) g(x)=√x-1-g-¹(x) = x³ + 1 C) h(x) = √x-4+1=>h¯¹(x) = x5-1 4 E) m(x) = 3√x-4 MATEMATİK 2 24 x² -2 _k²¹(x) = ²√3x + 2 3 (x-1)³ 2 ⇒m m-¹(x) = ³√/2x+1 √X-1 √x-4 Vy-x-1 19-4 7 X
12)
(1,2)
Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
AA
A (-3, 0) U (2, 4)
B) (-3, 1) U (2, 4)
C) (-3,2)
D) (0,4)
E) [-3, 1] U (2, 4)
-(2x²19)
y = f(x)
Buna göre,
(x²-3x + 2). f(x) > 0
eşitsizliğini sağlayan çö-
züm aralığı aşağıdakiler-
den hangisidir?
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
12) (1,2) Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. AA A (-3, 0) U (2, 4) B) (-3, 1) U (2, 4) C) (-3,2) D) (0,4) E) [-3, 1] U (2, 4) -(2x²19) y = f(x) Buna göre, (x²-3x + 2). f(x) > 0 eşitsizliğini sağlayan çö- züm aralığı aşağıdakiler- den hangisidir?
T(X)
✓in (2-x)
fonksiyonunun en geniş tanım aralığı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
1
A) (-∞0, 1]
A) AY
6
D) (-∞, 0]
C)
6
AY
log2
B) [1, +∞0)
ly! +x-6-0
eşitliği ile verilen y=f(x) ilişkisinin grafiği aşağı-
dakilerden hangisidir?
6
X
21x
6.
B)
E) Ay
D)
b
E) [-1, 1]
»loge
-6
X
6
6
CO
C) (0, 1)
6
X
11y1 = 6-x ²5
karekök
5.
6.
f(x) =
şeklinde
aşağıdak
A) (3, 5)
denklem
A) 4
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
T(X) ✓in (2-x) fonksiyonunun en geniş tanım aralığı aşağıdaki- lerden hangisidir? 1 A) (-∞0, 1] A) AY 6 D) (-∞, 0] C) 6 AY log2 B) [1, +∞0) ly! +x-6-0 eşitliği ile verilen y=f(x) ilişkisinin grafiği aşağı- dakilerden hangisidir? 6 X 21x 6. B) E) Ay D) b E) [-1, 1] »loge -6 X 6 6 CO C) (0, 1) 6 X 11y1 = 6-x ²5 karekök 5. 6. f(x) = şeklinde aşağıdak A) (3, 5) denklem A) 4
10. Aşağıda, y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
- 4
4
f(x1=
Ay
f(n) + f(− n)
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 2
B) 4
x+.4
0
Bir n tam sayısı için f(n - 6) + f(n + 6) = 0 eşitliği
sağlandığına göre,
f(n-61 = -f(a+bi
4
A=6
4
y = f(x)
C) 6
X
D) 8
4≤ x ≤ 0
n+670
X70
Lof
2011
17-6
"
E) 10
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
10. Aşağıda, y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. - 4 4 f(x1= Ay f(n) + f(− n) ifadesinin değeri kaçtır? A) 2 B) 4 x+.4 0 Bir n tam sayısı için f(n - 6) + f(n + 6) = 0 eşitliği sağlandığına göre, f(n-61 = -f(a+bi 4 A=6 4 y = f(x) C) 6 X D) 8 4≤ x ≤ 0 n+670 X70 Lof 2011 17-6 " E) 10
imesinin A
mesinin B
mangileri ke-
I ve II
log, f(x)
X
erilmiştir.
Nitelik Yayıncılık
7. Aşağıda y = f(x + 1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Ay
A)
1
Buna göre, y = 2 -f(x) fonksiyonunun grafiği aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
O
1
AY
1. DENEME
O
n
1
---1
B)
D)
y = f(x + 1)
O
-1
-3
AY
2
-1
-2
O
1
O
X
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
imesinin A mesinin B mangileri ke- I ve II log, f(x) X erilmiştir. Nitelik Yayıncılık 7. Aşağıda y = f(x + 1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Ay A) 1 Buna göre, y = 2 -f(x) fonksiyonunun grafiği aşa- ğıdakilerden hangisidir? O 1 AY 1. DENEME O n 1 ---1 B) D) y = f(x + 1) O -1 -3 AY 2 -1 -2 O 1 O X
53.
POLINOMLAR
+3) polinomunun x+2 ile bölümünden kalan 7, 0(x-3) po-
Ninamumun x-5 le bölümünden kalan 2 olduğuna göre,
3P(2x-1)+4
20x+1)+1
Ifadesinin x-1 Be bölümünden kalan kaçtır?
A) 1
8) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
53. POLINOMLAR +3) polinomunun x+2 ile bölümünden kalan 7, 0(x-3) po- Ninamumun x-5 le bölümünden kalan 2 olduğuna göre, 3P(2x-1)+4 20x+1)+1 Ifadesinin x-1 Be bölümünden kalan kaçtır? A) 1 8) 2 C) 3 D) 4 E) 5