Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit Soruları

n bir
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği
ÜNİTE 3 LOGARITMA
f(x) = 2x-1 +3
fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
1.
A)
0
0
y
y
3
3:
f(x)
f(x)
X
X=0
B)
0
2½
y
0
3
0
+3 =
f(x)
X
===
2
32.
f(x)
X
3,5
f(x)
3.
f(x)
fonksi
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
n bir Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği ÜNİTE 3 LOGARITMA f(x) = 2x-1 +3 fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 1. A) 0 0 y y 3 3: f(x) f(x) X X=0 B) 0 2½ y 0 3 0 +3 = f(x) X === 2 32. f(x) X 3,5 f(x) 3. f(x) fonksi
14. Gerçel sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu her x gerçel
sayısı için
f(x) =
[2x+1, x<0 ise
x20 ise
-X
A) -15
1
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre, f(k) toplamının değeri kaçtır?
k=-5
B)-16 C) -20 D) -21
karekök
E) -31
Ayşe
makt
şekil
diğe
Ays
elir
sılı
gic
A)
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
14. Gerçel sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu her x gerçel sayısı için f(x) = [2x+1, x<0 ise x20 ise -X A) -15 1 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, f(k) toplamının değeri kaçtır? k=-5 B)-16 C) -20 D) -21 karekök E) -31 Ayşe makt şekil diğe Ays elir sılı gic A)
Ostel ve Logaritma Fonksiyonu
5.
3
Ni
2
O
X
Yukarıda grafiği verilen y = f(x) üstel fonksiyo-
nunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) y = 2X-1
B) y = ( ¹ ) * +1
C) y = 2* +2
D) y = 2X-¹+2
E) y = 2 * +2
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
Ostel ve Logaritma Fonksiyonu 5. 3 Ni 2 O X Yukarıda grafiği verilen y = f(x) üstel fonksiyo- nunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) y = 2X-1 B) y = ( ¹ ) * +1 C) y = 2* +2 D) y = 2X-¹+2 E) y = 2 * +2
6.
Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre,
(x²-3x + 2). f(x) > 0
6
A (-3, 0) U (2, 4)
B)(-3, 1) U (2, 4)
C) (-3, 2)
D) (0,4)
E) [-3, 1] U (2, 4)
3
X
y = f(x)
9.
eşitsizliğini sağlayan çö-
züm aralığı aşağıdakiler-
den hangisidir?
(x-2)(x-1) of (x) O
= ³√41
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
6. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, (x²-3x + 2). f(x) > 0 6 A (-3, 0) U (2, 4) B)(-3, 1) U (2, 4) C) (-3, 2) D) (0,4) E) [-3, 1] U (2, 4) 3 X y = f(x) 9. eşitsizliğini sağlayan çö- züm aralığı aşağıdakiler- den hangisidir? (x-2)(x-1) of (x) O = ³√41
fonksi-
O
12
23
Ankara Yaylasılık
12. Gerçek sayılar kümesi üzerinde
f(x) = x + 2 - x
biçiminde tanımlanan f fonksiyonunun grafiği
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
C)
2
12
2
E)
-2 O
B)
D)
2
-2
O
2
2
Lox
2
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
fonksi- O 12 23 Ankara Yaylasılık 12. Gerçek sayılar kümesi üzerinde f(x) = x + 2 - x biçiminde tanımlanan f fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) C) 2 12 2 E) -2 O B) D) 2 -2 O 2 2 Lox 2 Diğer sayfaya geçiniz.
3. Tanımlı oldukları aralıklar için aşağıda verilen-
lerden hangisi doğrudur?
A) f(x) = 2x³ + 4 ⇒ f¹(x) =
D) K(x) =
B)
g(x)=√x-1-g-¹(x) = x³ + 1
C) h(x) = √x-4+1=>h¯¹(x) = x5-1
4
E) m(x) =
3√x-4
MATEMATİK
2 24
x² -2 _k²¹(x) = ²√3x + 2
3
(x-1)³
2
⇒m
m-¹(x) = ³√/2x+1
√X-1
√x-4
Vy-x-1
19-4
7
X
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
3. Tanımlı oldukları aralıklar için aşağıda verilen- lerden hangisi doğrudur? A) f(x) = 2x³ + 4 ⇒ f¹(x) = D) K(x) = B) g(x)=√x-1-g-¹(x) = x³ + 1 C) h(x) = √x-4+1=>h¯¹(x) = x5-1 4 E) m(x) = 3√x-4 MATEMATİK 2 24 x² -2 _k²¹(x) = ²√3x + 2 3 (x-1)³ 2 ⇒m m-¹(x) = ³√/2x+1 √X-1 √x-4 Vy-x-1 19-4 7 X
12)
(1,2)
Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
AA
A (-3, 0) U (2, 4)
B) (-3, 1) U (2, 4)
C) (-3,2)
D) (0,4)
E) [-3, 1] U (2, 4)
-(2x²19)
y = f(x)
Buna göre,
(x²-3x + 2). f(x) > 0
eşitsizliğini sağlayan çö-
züm aralığı aşağıdakiler-
den hangisidir?
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
12) (1,2) Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. AA A (-3, 0) U (2, 4) B) (-3, 1) U (2, 4) C) (-3,2) D) (0,4) E) [-3, 1] U (2, 4) -(2x²19) y = f(x) Buna göre, (x²-3x + 2). f(x) > 0 eşitsizliğini sağlayan çö- züm aralığı aşağıdakiler- den hangisidir?
3.
-3
O
2
y = f(x)
şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
(x2-3x + 2). f(x) > 0
A) (-3, 0) (2, 4)
(-3, 2)
[-3, 1] (2.4)
eşitsizliğini sağlayan çözüm aralığı aşağıdakilerden
hangisidir?
B
(-3, 1) (2, 4)
D) (0,4)
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
3. -3 O 2 y = f(x) şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. (x2-3x + 2). f(x) > 0 A) (-3, 0) (2, 4) (-3, 2) [-3, 1] (2.4) eşitsizliğini sağlayan çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? B (-3, 1) (2, 4) D) (0,4)
T(X)
✓in (2-x)
fonksiyonunun en geniş tanım aralığı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
1
A) (-∞0, 1]
A) AY
6
D) (-∞, 0]
C)
6
AY
log2
B) [1, +∞0)
ly! +x-6-0
eşitliği ile verilen y=f(x) ilişkisinin grafiği aşağı-
dakilerden hangisidir?
6
X
21x
6.
B)
E) Ay
D)
b
E) [-1, 1]
»loge
-6
X
6
6
CO
C) (0, 1)
6
X
11y1 = 6-x ²5
karekök
5.
6.
f(x) =
şeklinde
aşağıdak
A) (3, 5)
denklem
A) 4
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
T(X) ✓in (2-x) fonksiyonunun en geniş tanım aralığı aşağıdaki- lerden hangisidir? 1 A) (-∞0, 1] A) AY 6 D) (-∞, 0] C) 6 AY log2 B) [1, +∞0) ly! +x-6-0 eşitliği ile verilen y=f(x) ilişkisinin grafiği aşağı- dakilerden hangisidir? 6 X 21x 6. B) E) Ay D) b E) [-1, 1] »loge -6 X 6 6 CO C) (0, 1) 6 X 11y1 = 6-x ²5 karekök 5. 6. f(x) = şeklinde aşağıdak A) (3, 5) denklem A) 4
10. Aşağıda, y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
- 4
4
f(x1=
Ay
f(n) + f(− n)
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 2
B) 4
x+.4
0
Bir n tam sayısı için f(n - 6) + f(n + 6) = 0 eşitliği
sağlandığına göre,
f(n-61 = -f(a+bi
4
A=6
4
y = f(x)
C) 6
X
D) 8
4≤ x ≤ 0
n+670
X70
Lof
2011
17-6
"
E) 10
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
10. Aşağıda, y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. - 4 4 f(x1= Ay f(n) + f(− n) ifadesinin değeri kaçtır? A) 2 B) 4 x+.4 0 Bir n tam sayısı için f(n - 6) + f(n + 6) = 0 eşitliği sağlandığına göre, f(n-61 = -f(a+bi 4 A=6 4 y = f(x) C) 6 X D) 8 4≤ x ≤ 0 n+670 X70 Lof 2011 17-6 " E) 10
imesinin A
mesinin B
mangileri ke-
I ve II
log, f(x)
X
erilmiştir.
Nitelik Yayıncılık
7. Aşağıda y = f(x + 1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Ay
A)
1
Buna göre, y = 2 -f(x) fonksiyonunun grafiği aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
O
1
AY
1. DENEME
O
n
1
---1
B)
D)
y = f(x + 1)
O
-1
-3
AY
2
-1
-2
O
1
O
X
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
imesinin A mesinin B mangileri ke- I ve II log, f(x) X erilmiştir. Nitelik Yayıncılık 7. Aşağıda y = f(x + 1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Ay A) 1 Buna göre, y = 2 -f(x) fonksiyonunun grafiği aşa- ğıdakilerden hangisidir? O 1 AY 1. DENEME O n 1 ---1 B) D) y = f(x + 1) O -1 -3 AY 2 -1 -2 O 1 O X
53.
POLINOMLAR
+3) polinomunun x+2 ile bölümünden kalan 7, 0(x-3) po-
Ninamumun x-5 le bölümünden kalan 2 olduğuna göre,
3P(2x-1)+4
20x+1)+1
Ifadesinin x-1 Be bölümünden kalan kaçtır?
A) 1
8) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
53. POLINOMLAR +3) polinomunun x+2 ile bölümünden kalan 7, 0(x-3) po- Ninamumun x-5 le bölümünden kalan 2 olduğuna göre, 3P(2x-1)+4 20x+1)+1 Ifadesinin x-1 Be bölümünden kalan kaçtır? A) 1 8) 2 C) 3 D) 4 E) 5
4
11.
AC-M₁-M)
ch
O
y
16x 10y-15=0
A
92k
B
-
Aneb nonusdob
-
underbie-15-16x
-X
Analitik düzlemde verilen 16x 10y - 15 = 0 doğrusu
OABC karesinin B köşesinden geçmektedir.
Buna göre, karenin çevresi kaç br dir?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 16
L6
ele.
8
T
E) 18
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
4 11. AC-M₁-M) ch O y 16x 10y-15=0 A 92k B - Aneb nonusdob - underbie-15-16x -X Analitik düzlemde verilen 16x 10y - 15 = 0 doğrusu OABC karesinin B köşesinden geçmektedir. Buna göre, karenin çevresi kaç br dir? A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 L6 ele. 8 T E) 18
5.
fonksiyonunun grafiği 1 br sola ve 3 br yukarı ötelenme
si ile elde edilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A)
D)
3x²+6x+4
x²+2x+1
x² - 6x +10
x²-6x+9
B)
E)
1
x2
3x² - 6x +4
x²+2x+1
x²+6x+10
x² - 6x +9
C)
3x² - 6x +4
x²-2x+1
(1/2+1) +3
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
5. fonksiyonunun grafiği 1 br sola ve 3 br yukarı ötelenme si ile elde edilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? A) D) 3x²+6x+4 x²+2x+1 x² - 6x +10 x²-6x+9 B) E) 1 x2 3x² - 6x +4 x²+2x+1 x²+6x+10 x² - 6x +9 C) 3x² - 6x +4 x²-2x+1 (1/2+1) +3
15. 1/²) = (x+5). (x-3). (x-7)+
-5
3
2
0
-4
3
y = f(x)
413)=0
+(-5)=0
Lider F
Dik koordinat düzleminde y = f(x) fonksiyonunun
grafiği verilmiştir.
|f(a)| + f(a) = 0
olduğuna göre, a gerçel sayısının alabileceği birbi-
rinden farklı tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 25
B) 20
C) 15
D) 10
E) 5
17
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
15. 1/²) = (x+5). (x-3). (x-7)+ -5 3 2 0 -4 3 y = f(x) 413)=0 +(-5)=0 Lider F Dik koordinat düzleminde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. |f(a)| + f(a) = 0 olduğuna göre, a gerçel sayısının alabileceği birbi- rinden farklı tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? A) 25 B) 20 C) 15 D) 10 E) 5 17
a= (1,1,2,3,5,8,13, ...)
biçiminde tanımlanan Fibonacci dizisinde, n = N* için
A) K
Çözüm
an+2=an+1 +an dir.
Bu an dizisinde a24 = 2k ile gösterilirse
a20+2a21 + a22
toplamının k cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
Ornek Soru 20
B) 2k
C) 3k
D) 4k
E) 6k
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit
a= (1,1,2,3,5,8,13, ...) biçiminde tanımlanan Fibonacci dizisinde, n = N* için A) K Çözüm an+2=an+1 +an dir. Bu an dizisinde a24 = 2k ile gösterilirse a20+2a21 + a22 toplamının k cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Ornek Soru 20 B) 2k C) 3k D) 4k E) 6k