Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Verilerin Grafikle Gösterilmesi Soruları

KARE
Expl):
Örnek 50
-1
YA
2
O
y = f(x + 1)
D) y = x + 2
X
* | -3
+
0 2X-Y
B) y = 2x
TINJ
Yukarıda y = f(x + 1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, y = f(x) fonksiyonunun kuralı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) y = 2x + 2
Y=2X12
C)y=2x-2
E)y=x-2
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
KARE Expl): Örnek 50 -1 YA 2 O y = f(x + 1) D) y = x + 2 X * | -3 + 0 2X-Y B) y = 2x TINJ Yukarıda y = f(x + 1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, y = f(x) fonksiyonunun kuralı aşağıdakilerden han- gisidir? A) y = 2x + 2 Y=2X12 C)y=2x-2 E)y=x-2
anızı
28.
B
Sinif
30 35 40 45 50
60
80
Not
Yukanda A ve B sınıflarındaki öğrencilerin Tarih si-
navından aldıkları notların kutu grafiği verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) A sınıfındaki en yüksek not 80'dir.
B) B sınıfının notlarının çeyrekler açıklığı 45.tir.
DA sinifinin notlarının açıklığı 30 dur..
D) A sınıfının notlarının medyanı, B sınıfının notlarının
üst çeyreğine eşittir.
E) B sinifinin notlarının alt çeyreği, A sınıfının notları-
nin en küçük değerine eşittir.
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
anızı 28. B Sinif 30 35 40 45 50 60 80 Not Yukanda A ve B sınıflarındaki öğrencilerin Tarih si- navından aldıkları notların kutu grafiği verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) A sınıfındaki en yüksek not 80'dir. B) B sınıfının notlarının çeyrekler açıklığı 45.tir. DA sinifinin notlarının açıklığı 30 dur.. D) A sınıfının notlarının medyanı, B sınıfının notlarının üst çeyreğine eşittir. E) B sinifinin notlarının alt çeyreği, A sınıfının notları- nin en küçük değerine eşittir.
1. Bir bilgi yarışmasına katılan anne, baba ve çocuktan olu-
şan bir aileye soru sorulduğunda
• Anne her doğru cevap verdiğinde 25 puan
Baba her doğru cevap verdiğinde 10 puan,
Çocuk her doğru cevap verdiğinde 1 puan
almaktadır.
Anne, baba ve çocuktan her biri en az bir doğru
cevap verdiklerine göre, bu aile 137 puanı kaç farklı
şekilde alır?
A) 27
B) 28
C) 29
D) 30
E) 31
4
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
1. Bir bilgi yarışmasına katılan anne, baba ve çocuktan olu- şan bir aileye soru sorulduğunda • Anne her doğru cevap verdiğinde 25 puan Baba her doğru cevap verdiğinde 10 puan, Çocuk her doğru cevap verdiğinde 1 puan almaktadır. Anne, baba ve çocuktan her biri en az bir doğru cevap verdiklerine göre, bu aile 137 puanı kaç farklı şekilde alır? A) 27 B) 28 C) 29 D) 30 E) 31 4
nite/Test 4-5-6 CAP 11 Matematik SB (Fen Lisesi) / 1. Ünite/Test 4-5-6
4. Bir ABC üçgeninde,
IABI= IACI
A) 12/12
tan28=
B)
310
4
10
anx=tan(BCA) = 3
B
1
1
olduğuna göre, tan(BAC) değeri kaçtır?
C) / D) E) 2
(²
BIB
2
3
d
C
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
nite/Test 4-5-6 CAP 11 Matematik SB (Fen Lisesi) / 1. Ünite/Test 4-5-6 4. Bir ABC üçgeninde, IABI= IACI A) 12/12 tan28= B) 310 4 10 anx=tan(BCA) = 3 B 1 1 olduğuna göre, tan(BAC) değeri kaçtır? C) / D) E) 2 (² BIB 2 3 d C
17. Bir sayının pozitif bölenlerinden
kartıp kalanları topladığımızda
veriyorsa o sayıya mükemmel sayı denir.
Buna göre aşağıdakilerden
kemmel sayıdır?
A) 16
B) 20
kendisini çı-
yine kendisini
C) 28
hangisi mü-
D) 36
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
17. Bir sayının pozitif bölenlerinden kartıp kalanları topladığımızda veriyorsa o sayıya mükemmel sayı denir. Buna göre aşağıdakilerden kemmel sayıdır? A) 16 B) 20 kendisini çı- yine kendisini C) 28 hangisi mü- D) 36
atik
7. İkisi kardeş olan 4 çocuk ile annelerinden oluşan 7 kişi
düz bir sıra oluşturacaklardır.
Buna göre, bu kişiler her bir çocuk annesinin ya-
nında olacak şekilde kaç farklı biçimde sıralana
bilirler?
A) 6
B) 12
C) 24
cik
D) 48
E) 96
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
atik 7. İkisi kardeş olan 4 çocuk ile annelerinden oluşan 7 kişi düz bir sıra oluşturacaklardır. Buna göre, bu kişiler her bir çocuk annesinin ya- nında olacak şekilde kaç farklı biçimde sıralana bilirler? A) 6 B) 12 C) 24 cik D) 48 E) 96
M Online Değerlendirme Süreci - 5 X HR Genel Yetenek/35
Athyteknik.hrpeak.com/sinav/cevap.aspx?n=118133F4FEC946F8BE6F8B46D186BD4E&s=003ABD2EDD664CA285611FB0C8863901&
M Gmail YouTube N Netflix
50
40
30
20
10
2014
2014
2015
2016
2017
2018
2015
X +
2016
Buna göre bu şirkette çalışan işçi sayısı hangi yıl daha çok artmıştır?
Aramak için buraya
Bir şirkette beş yıllık döneme ait işe alınan ve işten çıkarılan işçi sayıları grafikte verilmiştir.
2017
2018
İşe Alınan
İşten Çıkarılan
YIL
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
M Online Değerlendirme Süreci - 5 X HR Genel Yetenek/35 Athyteknik.hrpeak.com/sinav/cevap.aspx?n=118133F4FEC946F8BE6F8B46D186BD4E&s=003ABD2EDD664CA285611FB0C8863901& M Gmail YouTube N Netflix 50 40 30 20 10 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2015 X + 2016 Buna göre bu şirkette çalışan işçi sayısı hangi yıl daha çok artmıştır? Aramak için buraya Bir şirkette beş yıllık döneme ait işe alınan ve işten çıkarılan işçi sayıları grafikte verilmiştir. 2017 2018 İşe Alınan İşten Çıkarılan YIL
12. Annesinden 100 TL alıp kırtasiyeye gelen Yamaç, annesini
telefonla arayıp "Annecim, 2 kitap ve 1 kalem aldım.
Cebimde 40 TL kaldı. 1 kitap ve 3 kalem daha almak
istiyorum ama param yetmiyor." demiştir.
Konusu geçen kitaplar eş ve kalemler eş olduğuna
göre; 1 kitabın fiyatı, tamsayı olarak en çok kaç TL
olabilir?
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
12. Annesinden 100 TL alıp kırtasiyeye gelen Yamaç, annesini telefonla arayıp "Annecim, 2 kitap ve 1 kalem aldım. Cebimde 40 TL kaldı. 1 kitap ve 3 kalem daha almak istiyorum ama param yetmiyor." demiştir. Konusu geçen kitaplar eş ve kalemler eş olduğuna göre; 1 kitabın fiyatı, tamsayı olarak en çok kaç TL olabilir?
E) Yılın M harfi ile
3. Aşağıdaki topluluklardan hangileri bir küme
belirtin?
a)) Ekonomisi en iyi 7 ülke
b) Türkiye'deki fakir insanlar
c) Ankara'daki lise öğrencileri
d) L ile başlayan aylar
e) lyi futbol oynayan insanlar
B) Hiçbiri
A) Hepsi
D) a, c, e
C) a, c, d
E) b, c, d, e
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
E) Yılın M harfi ile 3. Aşağıdaki topluluklardan hangileri bir küme belirtin? a)) Ekonomisi en iyi 7 ülke b) Türkiye'deki fakir insanlar c) Ankara'daki lise öğrencileri d) L ile başlayan aylar e) lyi futbol oynayan insanlar B) Hiçbiri A) Hepsi D) a, c, e C) a, c, d E) b, c, d, e
Pi
16. Ali, Berk ve Can bir işi sırasıyla A, B ve
C günde tek başlarına bitirebiliyor. Ara-
larda en hızlı çalışan Can, en yavaş çalı-
şan Ali'dir.
Üçü birlikte aynı işi 12 saatte bitirebil-
diğine, Can'ın işi tek başına bitirdiği
saat aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
A) 36
C) 34
D) 32
B) 35
E) 30
WEBDE HOCAWEBDE HOCAWEBDE HOCAWEBDE HO
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Pi 16. Ali, Berk ve Can bir işi sırasıyla A, B ve C günde tek başlarına bitirebiliyor. Ara- larda en hızlı çalışan Can, en yavaş çalı- şan Ali'dir. Üçü birlikte aynı işi 12 saatte bitirebil- diğine, Can'ın işi tek başına bitirdiği saat aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 36 C) 34 D) 32 B) 35 E) 30 WEBDE HOCAWEBDE HOCAWEBDE HOCAWEBDE HO
Etkinlik
1.
1°
1' = 60"
= 60'
3.
m(A)=40° 30′ 17″
m(B) = 18° 47 32
olduğuna göre, 2A + B açısının ölçüsünü bulunuz.
2. Türkiye'nin kuzeydeki en uç noktası olan Kırklareli - Kofçaz -
Ahlatli köyü 42° 06' 19" kuzey paralelinde, güneydeki en uç
noktası Hatay-Samandağ - Topraktutan Köyü 35 48 25
kuzey paralelinde bulunmaktadır.
Bu bilgiye göre Türkiye'nin Kuzey-Güney en uç noktaları
arasındaki farkın derece, dakika ve saniye cinsinden esi-
tini bulunuz.
24° 41'
m(A)
m(B)
= 2m (A)
olduğuna göre, A+B açısının ölçüsünü bulunuz.
isabet
4. Bir ABC üçgeninde
3x
10
5.
m(A)= radyan
m(B)
22.
Derece
180°
B radyan
A
12
Trigonometri
Radyan
X
olduğuna göre, C açısının ölçüsü kaç derecedir?
6. Bir ABC üçgeninde,
m(A) = 48°
m(8) = 60°
olduğuna göre, A+B açısının ölçüsü kaç radyandır?
m(A) = 3.m(B) = 6.m(C)
olduğuna göre, C açısının ölçüsü kaç radyandır?
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Etkinlik 1. 1° 1' = 60" = 60' 3. m(A)=40° 30′ 17″ m(B) = 18° 47 32 olduğuna göre, 2A + B açısının ölçüsünü bulunuz. 2. Türkiye'nin kuzeydeki en uç noktası olan Kırklareli - Kofçaz - Ahlatli köyü 42° 06' 19" kuzey paralelinde, güneydeki en uç noktası Hatay-Samandağ - Topraktutan Köyü 35 48 25 kuzey paralelinde bulunmaktadır. Bu bilgiye göre Türkiye'nin Kuzey-Güney en uç noktaları arasındaki farkın derece, dakika ve saniye cinsinden esi- tini bulunuz. 24° 41' m(A) m(B) = 2m (A) olduğuna göre, A+B açısının ölçüsünü bulunuz. isabet 4. Bir ABC üçgeninde 3x 10 5. m(A)= radyan m(B) 22. Derece 180° B radyan A 12 Trigonometri Radyan X olduğuna göre, C açısının ölçüsü kaç derecedir? 6. Bir ABC üçgeninde, m(A) = 48° m(8) = 60° olduğuna göre, A+B açısının ölçüsü kaç radyandır? m(A) = 3.m(B) = 6.m(C) olduğuna göre, C açısının ölçüsü kaç radyandır?
15.
A A A A
50
40
20
Fatura Tutarı (TL)
400
B) 10
A
B
Şekilde A ve B tarifelerinin konuşma süresi ve fatura tuta-
rini gösteren grafiği verilmiştir. Nesim A, Miray B tarifesini
satın almıştır. Her ikisi de 800 er dakika konuşma yapmış-
tır.
→Konuşma Süresi (dk.)
Buna göre, Nesim Miray'dan kaç lira fazla ödeme yap-
mıştır?
A) 5
C) 15
D) 20
E) 25
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
15. A A A A 50 40 20 Fatura Tutarı (TL) 400 B) 10 A B Şekilde A ve B tarifelerinin konuşma süresi ve fatura tuta- rini gösteren grafiği verilmiştir. Nesim A, Miray B tarifesini satın almıştır. Her ikisi de 800 er dakika konuşma yapmış- tır. →Konuşma Süresi (dk.) Buna göre, Nesim Miray'dan kaç lira fazla ödeme yap- mıştır? A) 5 C) 15 D) 20 E) 25
2.
Dik koordinat düzleminde [0, 6] kapalı aralığında tanımlı f ve g
fonksiyonlarının grafiklerinin bir kısmı şekilde verilmiştir.
.
0
.
[0, 6] kapalı aralığında;
1
$
2
3
2
4
3 farklı a tam sayısı için f(a) > g(a)
4 farklı b tam sayısı için f(b) < g(b)
4
8:
E)
olduğu biliniyor.
Buna göre, f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin eksik kısım-
ları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
5
an
5
3
4
5
2
2
6
2
ava
3 4
PA
3
4
5
3
4
5
/benimhocam
4.
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
2. Dik koordinat düzleminde [0, 6] kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin bir kısmı şekilde verilmiştir. . 0 . [0, 6] kapalı aralığında; 1 $ 2 3 2 4 3 farklı a tam sayısı için f(a) > g(a) 4 farklı b tam sayısı için f(b) < g(b) 4 8: E) olduğu biliniyor. Buna göre, f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin eksik kısım- ları aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) 5 an 5 3 4 5 2 2 6 2 ava 3 4 PA 3 4 5 3 4 5 /benimhocam 4.
4 25 katlı bir gökdelenin 5 katı zemin katın altında 19 katı ise zemin katın üstündedir. Asansöre aynı anda
birden fazla kişi bindiğinde asansör en yakın kata hareket etmektedir.
Aşağıda bu asansörde kat numaralarının olduğu tuş bölümü gösterilmiştir.
19
MARTESTO
14,
9
18
B) 17
13
8
17
12
16
l
11
15
10
Bu asansöre 5. katta binen iki temizlik görevlisi farklı katlara gideceklerdir. Asansör ilk önce
yukarı doğru hareket edip sonra aşağı indiğine göre temizlikçilerin gittigi katlar arasında en
çok kaç kat vardır?
A) 15
O
14.
11
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
4 25 katlı bir gökdelenin 5 katı zemin katın altında 19 katı ise zemin katın üstündedir. Asansöre aynı anda birden fazla kişi bindiğinde asansör en yakın kata hareket etmektedir. Aşağıda bu asansörde kat numaralarının olduğu tuş bölümü gösterilmiştir. 19 MARTESTO 14, 9 18 B) 17 13 8 17 12 16 l 11 15 10 Bu asansöre 5. katta binen iki temizlik görevlisi farklı katlara gideceklerdir. Asansör ilk önce yukarı doğru hareket edip sonra aşağı indiğine göre temizlikçilerin gittigi katlar arasında en çok kaç kat vardır? A) 15 O 14. 11
ğıdaki
1.
MANTIK
1. Bir hafta 10 gündür.
II. Fatma güzeldir.
III. (√3-√2)¹ = √3+√2
IV. 17 rasyonel sayı mıdır?
V. Mahmut çok zekidir.
İfadelerinden kaç tanesi önermedir?
A) 1 B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
5.
(C
CO
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
ğıdaki 1. MANTIK 1. Bir hafta 10 gündür. II. Fatma güzeldir. III. (√3-√2)¹ = √3+√2 IV. 17 rasyonel sayı mıdır? V. Mahmut çok zekidir. İfadelerinden kaç tanesi önermedir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 5. (C CO
7. Aşağıdaki tabloda bir bölgede ekilen tahıl ürünleri, ekildıgı
alanın yüz ölçümü, elde edilen ürün miktarı ve kilogram
fiyatları verilmiştir.
L
Ürün
Buğday
Mısır
Fasulye
Nohut
Tabloya göre,
+1.
II.
Ekili Alan
(Dönüm)
20
10
5
15
11-15/11
Ürün miktarı
(Ton)
60
15
10
10
Ürün fiyatı
(Kg)
1 TL
3 TL
5 TL
4 TL
En fazla ciro buğdaydan elde edilmiştir.
Tüm araziye nohut ekilseydi dönüm başına en
fazla gelir elde edilirdi.
III. Ekili alanlar daire grafiği ile gösterilirse, nohut
ekili alanı gösteren bölgenin merkez açısı 108°
olur.
12
yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
D) 4
C) 3
50.5.5
IV. Tüm araziye mısır ekilseydi, 75 ton mısır ürünü
elde edilirdi.
kilsey
V. Tüm araziye fasulye ekilseydi 50000 TL gelir
elde edilirdi.
E) 5
10. Bir oku
sıyla f
olarak
ve bu
önce
dikm
CAP
14M
10
50 /100
Son
say
Bu
sa
da
A
X
11
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
7. Aşağıdaki tabloda bir bölgede ekilen tahıl ürünleri, ekildıgı alanın yüz ölçümü, elde edilen ürün miktarı ve kilogram fiyatları verilmiştir. L Ürün Buğday Mısır Fasulye Nohut Tabloya göre, +1. II. Ekili Alan (Dönüm) 20 10 5 15 11-15/11 Ürün miktarı (Ton) 60 15 10 10 Ürün fiyatı (Kg) 1 TL 3 TL 5 TL 4 TL En fazla ciro buğdaydan elde edilmiştir. Tüm araziye nohut ekilseydi dönüm başına en fazla gelir elde edilirdi. III. Ekili alanlar daire grafiği ile gösterilirse, nohut ekili alanı gösteren bölgenin merkez açısı 108° olur. 12 yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 D) 4 C) 3 50.5.5 IV. Tüm araziye mısır ekilseydi, 75 ton mısır ürünü elde edilirdi. kilsey V. Tüm araziye fasulye ekilseydi 50000 TL gelir elde edilirdi. E) 5 10. Bir oku sıyla f olarak ve bu önce dikm CAP 14M 10 50 /100 Son say Bu sa da A X 11