Verilerin Grafikle Gösterilmesi Soruları

KARE
Expl):
Örnek 50
-1
YA
2
O
y = f(x + 1)
D) y = x + 2
X
* | -3
+
0 2X-Y
B) y = 2x
TINJ
Yukarıda y = f(x + 1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, y = f(x) fonksiyonunun kuralı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) y = 2x + 2
Y=2X12
C)y=2x-2
E)y=x-2
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
KARE Expl): Örnek 50 -1 YA 2 O y = f(x + 1) D) y = x + 2 X * | -3 + 0 2X-Y B) y = 2x TINJ Yukarıda y = f(x + 1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, y = f(x) fonksiyonunun kuralı aşağıdakilerden han- gisidir? A) y = 2x + 2 Y=2X12 C)y=2x-2 E)y=x-2
32
10. Her bir aralığı 4 eşit parçaya bölünmüş 5 santimetre
uzunluğunda bir cetvel ile bir kağıdın boyu aşağıda-
ki gibi ölçülüyor.
Buna göre, kağıdın ölçülen kenarı kaç santimet-
redir?
A) 2,15
D) 2,75
B) 2,20
E) 2,80
0.87
C) 2,25
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
32 10. Her bir aralığı 4 eşit parçaya bölünmüş 5 santimetre uzunluğunda bir cetvel ile bir kağıdın boyu aşağıda- ki gibi ölçülüyor. Buna göre, kağıdın ölçülen kenarı kaç santimet- redir? A) 2,15 D) 2,75 B) 2,20 E) 2,80 0.87 C) 2,25
8. Aşağıdaki sayı doğrusunda a, b, c ve d sayıları gös-
terilmiştir.
-2
x26
Buna göre,
a b
-1
0
B) Yalnız II
D) II ve III
C
1
d
I. b ve c birer basit kesirdir.
II. ad çarpımı bileşik kesirdir.
III. b-c çarpımı basit kesirdir.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
2
C) I ve II
E) I, II ve III
TYT MATEMATİK VİDEO ANLATIM FASİKÜLLERİ
Yukarıdaki hologrami bir so
tarif edildiği gibi göremiyors
orijinal baskı değ
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
8. Aşağıdaki sayı doğrusunda a, b, c ve d sayıları gös- terilmiştir. -2 x26 Buna göre, a b -1 0 B) Yalnız II D) II ve III C 1 d I. b ve c birer basit kesirdir. II. ad çarpımı bileşik kesirdir. III. b-c çarpımı basit kesirdir. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I 2 C) I ve II E) I, II ve III TYT MATEMATİK VİDEO ANLATIM FASİKÜLLERİ Yukarıdaki hologrami bir so tarif edildiği gibi göremiyors orijinal baskı değ
40 tır.
Vin
40 ve 60
n ilk iki
encinin
an tam
erekir?
E) 60
9.
6
A Boy (metre)
4m-5
2m
3
3
12
6
13
Zaman (yıl)
Yukarıda bir ağacın yıllara göre büyüme grafiği
verilmiştir.
C) 18
Grafikte verilenlere göre, ağacın boyu 9. yılda
kaç metre olur?
A) 16
B) 17
D) 19
E) 20
a
Yukarıdaki grafik, kurumaya
yaş kayısının günlere göre ka
termektedir. Kaybedilen ağırlık
tılıdır.
Buna göre, 8. günde yaş k
ağırlık kaç kg dır?
A) 1
B) 1,5 C) 2
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
40 tır. Vin 40 ve 60 n ilk iki encinin an tam erekir? E) 60 9. 6 A Boy (metre) 4m-5 2m 3 3 12 6 13 Zaman (yıl) Yukarıda bir ağacın yıllara göre büyüme grafiği verilmiştir. C) 18 Grafikte verilenlere göre, ağacın boyu 9. yılda kaç metre olur? A) 16 B) 17 D) 19 E) 20 a Yukarıdaki grafik, kurumaya yaş kayısının günlere göre ka termektedir. Kaybedilen ağırlık tılıdır. Buna göre, 8. günde yaş k ağırlık kaç kg dır? A) 1 B) 1,5 C) 2
22. Ece'nin telefonunda bulunan kullanılabilir 120 GB'lik ha-
fıza kartında yer alan uygulamaların dağılımını gösteren
görsel aşağıda verilmiştir.
Var
SD Hafıza Kartı
Görüntüler
Videolar
Ses dosyaları
Belgeler
Kurulum dosyaları
48
36%
B) 44
102
1601
Kurulum dosyalarının kapladığı hafıza boyutu ile vi-
deoların kapladığı hafıza boyutu eşittir.
Belgelerin kapladığı hafıza boyutu, ses dosyalarının
8
kapladığı hafıza boyutunun katıdır.
3
C) 36
100
av 012
Buna göre, videoların kapladığı hafıza boyutu kaç
GB'dir?
A) 48
D) 32
E) 30
zb
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
22. Ece'nin telefonunda bulunan kullanılabilir 120 GB'lik ha- fıza kartında yer alan uygulamaların dağılımını gösteren görsel aşağıda verilmiştir. Var SD Hafıza Kartı Görüntüler Videolar Ses dosyaları Belgeler Kurulum dosyaları 48 36% B) 44 102 1601 Kurulum dosyalarının kapladığı hafıza boyutu ile vi- deoların kapladığı hafıza boyutu eşittir. Belgelerin kapladığı hafıza boyutu, ses dosyalarının 8 kapladığı hafıza boyutunun katıdır. 3 C) 36 100 av 012 Buna göre, videoların kapladığı hafıza boyutu kaç GB'dir? A) 48 D) 32 E) 30 zb
2
Asal Sayılar-3
1. Aşağıda ve
yor.
B
Örneğin;
sembollerine ait bilgiler verili-
-A ve B sayılanının 1'den başka ortak pozitif tam
sayı böleni yoksa bu sayılar aralarında asaldır ve
sonuç A. B'dir.
→ C doğal sayısı farklı iki asal sayının çarpımı şek-
linde yazılabiliyorsa C sayısı yarı asal sayıdır.
3 -5
15
olur.
M iki basamaklı sayı olmak üzere
şeklinde yazılabiliyorsa K ve L sayıları için aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur?
A) M'nin en büyük değeri için K + L = 24 olur.
B) M'nin en küçük değeri için K + L = 5 olur.
C) M=K+L'dir.
D) K'nin en küçük değeri için M en küçük 6 olur.
E) K ve L'nin en küçük değeri için M en az 14 olur.
3.
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
2 Asal Sayılar-3 1. Aşağıda ve yor. B Örneğin; sembollerine ait bilgiler verili- -A ve B sayılanının 1'den başka ortak pozitif tam sayı böleni yoksa bu sayılar aralarında asaldır ve sonuç A. B'dir. → C doğal sayısı farklı iki asal sayının çarpımı şek- linde yazılabiliyorsa C sayısı yarı asal sayıdır. 3 -5 15 olur. M iki basamaklı sayı olmak üzere şeklinde yazılabiliyorsa K ve L sayıları için aşağıdakiler- den hangisi doğrudur? A) M'nin en büyük değeri için K + L = 24 olur. B) M'nin en küçük değeri için K + L = 5 olur. C) M=K+L'dir. D) K'nin en küçük değeri için M en küçük 6 olur. E) K ve L'nin en küçük değeri için M en az 14 olur. 3.
Ürünün satış
oranlanmasıyla satış fiyatının
1. Aşağıdaki grafikte bir holdingin bazı yıllardaki gelir ve
giderleri belirtilmiştir.
(x100000 dolar)
15
12
10
7
5
Çözüm:
2005 2010
2015
Çözüm:
Gelir Gider
2017
Yıl
S
1
1
Grafiğe göre, aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) 2005 - 2010 yılları arasındaki gelirdeki değişim oranı
nedir?
1
1
1
1
S
1
ya
b) 2015 - 2017 yılları arasındaki giderdeki değişim oranı
nedir?
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Ürünün satış oranlanmasıyla satış fiyatının 1. Aşağıdaki grafikte bir holdingin bazı yıllardaki gelir ve giderleri belirtilmiştir. (x100000 dolar) 15 12 10 7 5 Çözüm: 2005 2010 2015 Çözüm: Gelir Gider 2017 Yıl S 1 1 Grafiğe göre, aşağıdaki soruları cevaplayınız. a) 2005 - 2010 yılları arasındaki gelirdeki değişim oranı nedir? 1 1 1 1 S 1 ya b) 2015 - 2017 yılları arasındaki giderdeki değişim oranı nedir?
25. Bir yoğurt fabrikasında yaban mersini parçacıklarıyla yaban
mersinli yoğurt, kayısı parçacıklarıyla kayısılı yoğurt üretil-
mektedir. Üretilen meyveli yoğurtlar özdeş kutulara hiç
boşluk kalmayacak şekilde doldurulacaktır.
Mw
warhed
Bir günde üretilen meyveli yoğurt miktarı daire grafiği ile
toplam meyve miktarı ise es bölmeli zeminde verilen sütun
grafiği ile aşağıdaki gibi gösterilmektedir.
A Meyve miktarı
O
Yaban mersinli
yoğurt
Kayısılı
yoğurt
144°
5|6
A) -5/50
Buna göre bir kutu kayısılı yoğurttaki meyve miktarı-
nın, bir kutu yaban mersinli yoğurttaki meyve miktarı-
na oranı kaçtır?
B)
4
WW
C)
Yaban Kayısı
mersini
4/5
D)
→Meyve
4
E)
65
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
25. Bir yoğurt fabrikasında yaban mersini parçacıklarıyla yaban mersinli yoğurt, kayısı parçacıklarıyla kayısılı yoğurt üretil- mektedir. Üretilen meyveli yoğurtlar özdeş kutulara hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurulacaktır. Mw warhed Bir günde üretilen meyveli yoğurt miktarı daire grafiği ile toplam meyve miktarı ise es bölmeli zeminde verilen sütun grafiği ile aşağıdaki gibi gösterilmektedir. A Meyve miktarı O Yaban mersinli yoğurt Kayısılı yoğurt 144° 5|6 A) -5/50 Buna göre bir kutu kayısılı yoğurttaki meyve miktarı- nın, bir kutu yaban mersinli yoğurttaki meyve miktarı- na oranı kaçtır? B) 4 WW C) Yaban Kayısı mersini 4/5 D) →Meyve 4 E) 65
anızı
28.
B
Sinif
30 35 40 45 50
60
80
Not
Yukanda A ve B sınıflarındaki öğrencilerin Tarih si-
navından aldıkları notların kutu grafiği verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) A sınıfındaki en yüksek not 80'dir.
B) B sınıfının notlarının çeyrekler açıklığı 45.tir.
DA sinifinin notlarının açıklığı 30 dur..
D) A sınıfının notlarının medyanı, B sınıfının notlarının
üst çeyreğine eşittir.
E) B sinifinin notlarının alt çeyreği, A sınıfının notları-
nin en küçük değerine eşittir.
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
anızı 28. B Sinif 30 35 40 45 50 60 80 Not Yukanda A ve B sınıflarındaki öğrencilerin Tarih si- navından aldıkları notların kutu grafiği verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) A sınıfındaki en yüksek not 80'dir. B) B sınıfının notlarının çeyrekler açıklığı 45.tir. DA sinifinin notlarının açıklığı 30 dur.. D) A sınıfının notlarının medyanı, B sınıfının notlarının üst çeyreğine eşittir. E) B sinifinin notlarının alt çeyreği, A sınıfının notları- nin en küçük değerine eşittir.
1.
60
20
21
B) 3
?
72
C) 4
2
90
15
D) 6
48
Şekildeki sayı bulmacasında taralı alanlar hariç
olmak üzere diğer karelere, 1'den 10'a kadar olan
sayıların tümü her satır ve her sütunda yalnız iki
tane sayı olacak şekilde yazılacaktır. Satır sonun-
daki sayılar satırdaki sayıların çarpımını, sütun
sonundaki sayılar sütundaki sayıların çarpımını
vermektedir.
8
Buna göre soru işareti ile gösterilen kareye
hangi sayı yazılmalıdır?
A) 2
7
E) 8
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
1. 60 20 21 B) 3 ? 72 C) 4 2 90 15 D) 6 48 Şekildeki sayı bulmacasında taralı alanlar hariç olmak üzere diğer karelere, 1'den 10'a kadar olan sayıların tümü her satır ve her sütunda yalnız iki tane sayı olacak şekilde yazılacaktır. Satır sonun- daki sayılar satırdaki sayıların çarpımını, sütun sonundaki sayılar sütundaki sayıların çarpımını vermektedir. 8 Buna göre soru işareti ile gösterilen kareye hangi sayı yazılmalıdır? A) 2 7 E) 8
A = (Salı, Cuma}
5
28
Kılavuz Soru - 6
Tam sayılarda,
A={x|-3<x<2, xeZ}
B = {2, 4, 6}
C = {1, 3, 5, 7}
kümeleri ile işlem yapmak isteyen bir öğrencinin seçeceği e
rensel küme en az kaç elemanlıdır?
Çözüm
3.
10
A = {x | x² < x,
kümesi veriliyor.
Buna göre,
{xx<1 x
11.0<x< 1
III. xx<1, x
kümelerinden h
8
A) Yalnız I
D)
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
A = (Salı, Cuma} 5 28 Kılavuz Soru - 6 Tam sayılarda, A={x|-3<x<2, xeZ} B = {2, 4, 6} C = {1, 3, 5, 7} kümeleri ile işlem yapmak isteyen bir öğrencinin seçeceği e rensel küme en az kaç elemanlıdır? Çözüm 3. 10 A = {x | x² < x, kümesi veriliyor. Buna göre, {xx<1 x 11.0<x< 1 III. xx<1, x kümelerinden h 8 A) Yalnız I D)
1. Bir bilgi yarışmasına katılan anne, baba ve çocuktan olu-
şan bir aileye soru sorulduğunda
• Anne her doğru cevap verdiğinde 25 puan
Baba her doğru cevap verdiğinde 10 puan,
Çocuk her doğru cevap verdiğinde 1 puan
almaktadır.
Anne, baba ve çocuktan her biri en az bir doğru
cevap verdiklerine göre, bu aile 137 puanı kaç farklı
şekilde alır?
A) 27
B) 28
C) 29
D) 30
E) 31
4
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
1. Bir bilgi yarışmasına katılan anne, baba ve çocuktan olu- şan bir aileye soru sorulduğunda • Anne her doğru cevap verdiğinde 25 puan Baba her doğru cevap verdiğinde 10 puan, Çocuk her doğru cevap verdiğinde 1 puan almaktadır. Anne, baba ve çocuktan her biri en az bir doğru cevap verdiklerine göre, bu aile 137 puanı kaç farklı şekilde alır? A) 27 B) 28 C) 29 D) 30 E) 31 4
B
16. Aşağıdaki tablo 2020 yılında Türkiye'ye farklı ülkelerden
gelen yabancı turist sayısının, 2019 yılında Türkiye'ye
farklı ülkelerden gelen yabancı turist sayısına göre de-
ğişimini göstermektedir.
40
1.
20
-10
-30
B
Turist sayısındaki değişim (Bin kişi)
Almanya Rusya
Ingiltere Fransa
Buna göre,
2020 yılında Türkiye'ye en fazla turist Rusya'dan
gelmiştir.
D) I ve II
→ Ülke
II. Türkiye'ye 2020 yılında, 2019 yılına göre 20 000
daha fazla turist gelmiştir.
lo geb
III. Türkiye'ye 2020 yılında, 2019 yılına göre %30 daha
fazla turist gelmiştir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
E
bes
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
B 16. Aşağıdaki tablo 2020 yılında Türkiye'ye farklı ülkelerden gelen yabancı turist sayısının, 2019 yılında Türkiye'ye farklı ülkelerden gelen yabancı turist sayısına göre de- ğişimini göstermektedir. 40 1. 20 -10 -30 B Turist sayısındaki değişim (Bin kişi) Almanya Rusya Ingiltere Fransa Buna göre, 2020 yılında Türkiye'ye en fazla turist Rusya'dan gelmiştir. D) I ve II → Ülke II. Türkiye'ye 2020 yılında, 2019 yılına göre 20 000 daha fazla turist gelmiştir. lo geb III. Türkiye'ye 2020 yılında, 2019 yılına göre %30 daha fazla turist gelmiştir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III E bes
nite/Test 4-5-6 CAP 11 Matematik SB (Fen Lisesi) / 1. Ünite/Test 4-5-6
4. Bir ABC üçgeninde,
IABI= IACI
A) 12/12
tan28=
B)
310
4
10
anx=tan(BCA) = 3
B
1
1
olduğuna göre, tan(BAC) değeri kaçtır?
C) / D) E) 2
(²
BIB
2
3
d
C
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
nite/Test 4-5-6 CAP 11 Matematik SB (Fen Lisesi) / 1. Ünite/Test 4-5-6 4. Bir ABC üçgeninde, IABI= IACI A) 12/12 tan28= B) 310 4 10 anx=tan(BCA) = 3 B 1 1 olduğuna göre, tan(BAC) değeri kaçtır? C) / D) E) 2 (² BIB 2 3 d C
X₂
k 0
4
DENEME-1
2
y =
(fog)(x)
➜X
y = g(x) = a X
Yukarıda y = (fog)(x) ve y = g(x) doğrusal
fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
(gof)(2) = -2
olduğuna göre, k değeri kaçtır?
A) 4
B) 2
C) 1
D) -1
Oluşan bu
olabilir?
A) 2
32.
E)-2
25
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
X₂ k 0 4 DENEME-1 2 y = (fog)(x) ➜X y = g(x) = a X Yukarıda y = (fog)(x) ve y = g(x) doğrusal fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. (gof)(2) = -2 olduğuna göre, k değeri kaçtır? A) 4 B) 2 C) 1 D) -1 Oluşan bu olabilir? A) 2 32. E)-2 25
17. Bir sayının pozitif bölenlerinden
kartıp kalanları topladığımızda
veriyorsa o sayıya mükemmel sayı denir.
Buna göre aşağıdakilerden
kemmel sayıdır?
A) 16
B) 20
kendisini çı-
yine kendisini
C) 28
hangisi mü-
D) 36
Lise Matematik
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
17. Bir sayının pozitif bölenlerinden kartıp kalanları topladığımızda veriyorsa o sayıya mükemmel sayı denir. Buna göre aşağıdakilerden kemmel sayıdır? A) 16 B) 20 kendisini çı- yine kendisini C) 28 hangisi mü- D) 36