Limitte Grafik Yorumu Soruları

için,
Bre,
E) 6
rekli bir
E) 5
Yukanda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
lim f(x)= a ve lim f(x) = b
1-2
olduğuna göre,
x²-x-2
x²-b
imitinin değeri kaçtır?
A1
in
3
6
D)
y = f(x)
N|G
m
-|3
Yanıt Yayınlan
3.
4.
fo
ol
A)
Lise Matematik
Limitte Grafik Yorumu
için, Bre, E) 6 rekli bir E) 5 Yukanda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. lim f(x)= a ve lim f(x) = b 1-2 olduğuna göre, x²-x-2 x²-b imitinin değeri kaçtır? A1 in 3 6 D) y = f(x) N|G m -|3 Yanıt Yayınlan 3. 4. fo ol A)
15. y=f(x)=x² + mx + n parabolü için
|f(x)]
f(x)
y = g(x)=
tir.
1
0
-1
kaçtır?
A) 8
fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiş-
2
B) 10
8
y=g(x)=
Yukarıdaki bilgilere göre, lim f(x) limitinin değeri
x-10
C) 16 D) 24
X
|f(x)]
f(x)
E) 28
Lise Matematik
Limitte Grafik Yorumu
15. y=f(x)=x² + mx + n parabolü için |f(x)] f(x) y = g(x)= tir. 1 0 -1 kaçtır? A) 8 fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiş- 2 B) 10 8 y=g(x)= Yukarıdaki bilgilere göre, lim f(x) limitinin değeri x-10 C) 16 D) 24 X |f(x)] f(x) E) 28
11)5
2188
-3
2
-3
Ay
3
5
-f(x)
Yukanda y=f(x) fonksiyonunun grafigi verilmiştir.
Buna göre lim f(x) + lim f(x) toplamı
kaçtır?
X-3
X-5*
17)5
Ay
m
2
-f(x)
X
Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği veril-
miştir.
lim f(x)- lim f(x)=f(2)-5
X-2
X-2*
olduğuna göre m kaçtır?
Lise Matematik
Limitte Grafik Yorumu
11)5 2188 -3 2 -3 Ay 3 5 -f(x) Yukanda y=f(x) fonksiyonunun grafigi verilmiştir. Buna göre lim f(x) + lim f(x) toplamı kaçtır? X-3 X-5* 17)5 Ay m 2 -f(x) X Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği veril- miştir. lim f(x)- lim f(x)=f(2)-5 X-2 X-2* olduğuna göre m kaçtır?
er
DNA molekülü ile ilgili aşağıda verilen ifadeler-
den hangisi yanlıştır?
Çift iplik bir araya gelirken su açığa çıkar.
B) Yapısında fosfat, baz ve pentoz şeker sayıları
eşittir.
16 A
T
G
ve oranları 1'dir.
S
D) Doğrusal ya da halkasal olabilir.
Pentoz şekerleri deoksiribozdur.
A
Lise Matematik
Limitte Grafik Yorumu
er DNA molekülü ile ilgili aşağıda verilen ifadeler- den hangisi yanlıştır? Çift iplik bir araya gelirken su açığa çıkar. B) Yapısında fosfat, baz ve pentoz şeker sayıları eşittir. 16 A T G ve oranları 1'dir. S D) Doğrusal ya da halkasal olabilir. Pentoz şekerleri deoksiribozdur. A
D.
E.
2.
5
-4
6
555
3
2
Z
X
Yanda y=f(x)
fonksiyonunun grafiği verilmiştir. X=4, x=2, x=0, x=-1,
x=-2 noktasındaki limit değerlerini yazınız. (10 puan)
D. 4
E. 5
7. f(x)= 10x²-5x +3
x= 3 noktalarında
(10 puan)
(x) ifadesinin değeri
8. f: R-R, f
Lise Matematik
Limitte Grafik Yorumu
D. E. 2. 5 -4 6 555 3 2 Z X Yanda y=f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. X=4, x=2, x=0, x=-1, x=-2 noktasındaki limit değerlerini yazınız. (10 puan) D. 4 E. 5 7. f(x)= 10x²-5x +3 x= 3 noktalarında (10 puan) (x) ifadesinin değeri 8. f: R-R, f
21. Aşağıda dik koordinat düzleminde bir f fonksiyonu-
nun grafiği verilmiştir.
1.
II.
-3
III.
AY
4
O
-3
2
D) I ve II
-5
2
Buna göre, f fonksiyonuyla ilgili
x=-3'te sağdan limiti vardır.
x = 0'da limiti vardır.
x = 2'de süreklidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
f
X
FA
C) Yalnız III
E) II ve III
23
Lise Matematik
Limitte Grafik Yorumu
21. Aşağıda dik koordinat düzleminde bir f fonksiyonu- nun grafiği verilmiştir. 1. II. -3 III. AY 4 O -3 2 D) I ve II -5 2 Buna göre, f fonksiyonuyla ilgili x=-3'te sağdan limiti vardır. x = 0'da limiti vardır. x = 2'de süreklidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II f X FA C) Yalnız III E) II ve III 23
Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu her xER için
2 ≤ f(x) ≤ 6
eşitsizliğini sağlıyor.
Buna göre,
f(x)
x →3 | f(x) |
1. Im
vardır.
II. lim f(x) vardır.
X→1
III. lim [f(x) + |2f(x)] vardır.
X-0
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I vell
Lise Matematik
Limitte Grafik Yorumu
Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu her xER için 2 ≤ f(x) ≤ 6 eşitsizliğini sağlıyor. Buna göre, f(x) x →3 | f(x) | 1. Im vardır. II. lim f(x) vardır. X→1 III. lim [f(x) + |2f(x)] vardır. X-0 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I vell
11. Bir kargo şirketinde bulunan kamyonla 50 koli, panel-
vanla 20 koli taşınabilmektedir. Belirli bir mesafe için
kamyonla taşımanın ücreti 230 TL, panelvanla taşıma-
nın ücreti ise 90 TL'dir.
Buna göre, 250 koli en ucuz kaç TL'ye taşınır?
B) 1100 C) 1130
A) 1090
D) 1140
E) 1150
Lise Matematik
Limitte Grafik Yorumu
11. Bir kargo şirketinde bulunan kamyonla 50 koli, panel- vanla 20 koli taşınabilmektedir. Belirli bir mesafe için kamyonla taşımanın ücreti 230 TL, panelvanla taşıma- nın ücreti ise 90 TL'dir. Buna göre, 250 koli en ucuz kaç TL'ye taşınır? B) 1100 C) 1130 A) 1090 D) 1140 E) 1150
10. (a) aritmetik bir dizi olmak üzere, 58, 61, 64, 67/1
70, 73, 76, 78,
2
(a.) ² - (a3) ²
a6
= 27
olduğuna göre, a₁1-ą7 farkı kaçtır?
3
A) 2³/2
B) 3
C) 4
82, 85, 88 S
1354 3
(E)
D) 6E) 9
(99-93) (as +93) bar
27
129301
96
97 76 +17
(23 + 6²₁-91) (@g+bri +91)
93 +32
+11
6r₁ (293+ 6ri) = 2*
ag+ gre
129 16241237
= 27
249
Lise Matematik
Limitte Grafik Yorumu
10. (a) aritmetik bir dizi olmak üzere, 58, 61, 64, 67/1 70, 73, 76, 78, 2 (a.) ² - (a3) ² a6 = 27 olduğuna göre, a₁1-ą7 farkı kaçtır? 3 A) 2³/2 B) 3 C) 4 82, 85, 88 S 1354 3 (E) D) 6E) 9 (99-93) (as +93) bar 27 129301 96 97 76 +17 (23 + 6²₁-91) (@g+bri +91) 93 +32 +11 6r₁ (293+ 6ri) = 2* ag+ gre 129 16241237 = 27 249
E70
3+n
✓
15
3
A
4.
B) 105 C) 119
A) 104
-42 x²-2x < 15
O
4
4
to
ocxz9
3. -3<x<2 ve y = x² - 2x
-45-2x < ²6
olduğuna göre y'nin alabileceği tam sayı değerlerin
toplamı kaçtır?
83
g
a ve b birer gerçek sayıdır.
-2
a<b<0
2
Ta
Test 4
D) 120
TH
E) 136
T
5
73
Lise Matematik
Limitte Grafik Yorumu
E70 3+n ✓ 15 3 A 4. B) 105 C) 119 A) 104 -42 x²-2x < 15 O 4 4 to ocxz9 3. -3<x<2 ve y = x² - 2x -45-2x < ²6 olduğuna göre y'nin alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? 83 g a ve b birer gerçek sayıdır. -2 a<b<0 2 Ta Test 4 D) 120 TH E) 136 T 5 73
mesiye
2. Avlap meni koymangizda
diva
Ayık ayıp koymangiza edeb.
Akar közüm uş tengiz
Teğre yöre kuş uçar
b
"Beni avlayıp bırakmayın
Söz verip sözünüzden caymayın
Gözlerimden deniz gibi yaşlar akıyor
Öyle ki akan gözyaşlarımdan kuşlar uçuşuyor"
Günümüz Türkçesi ile verilen bu dörtlüğün na-
zım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koşma
sat
B) Savo 1
Sevst
D) Destan
hakki
edeb.
C) Koşuk
E Sagu
513
saab
Lise Matematik
Limitte Grafik Yorumu
mesiye 2. Avlap meni koymangizda diva Ayık ayıp koymangiza edeb. Akar közüm uş tengiz Teğre yöre kuş uçar b "Beni avlayıp bırakmayın Söz verip sözünüzden caymayın Gözlerimden deniz gibi yaşlar akıyor Öyle ki akan gözyaşlarımdan kuşlar uçuşuyor" Günümüz Türkçesi ile verilen bu dörtlüğün na- zım şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Koşma sat B) Savo 1 Sevst D) Destan hakki edeb. C) Koşuk E Sagu 513 saab
Bilgi: x² + 2xy + y²
15)
Birbirinden farklı a, b ye c doğal sayıları için
a²+ b² + c²-2a + 4b + 6c + 10
ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
17)
19)
a²-a³ a²+1
a+a² a²-a
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) a -1
21)
D) a + 1
(1₁ - 13 ) (1 + 1) (¹ + ¹) = 1
3
olduğuna göre, k kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
a² + b²
b
B) a
a³ + b³
a²-b²
işleminin sonucu kaçtır?
A) -a
B)-1
a): (22²
- a
B)
(x+y²=2.
E) a² + 1
C) -b
(LYS 2011)
=1_1
3k
C) 1
D) 5
D) a
-10
C) / D)
3
E) 17
E) 6
(ÖSS 2004)
E) 1
(C)
(C)
(C)
(B)
d
2E
2
ifa
de
A)
Lise Matematik
Limitte Grafik Yorumu
Bilgi: x² + 2xy + y² 15) Birbirinden farklı a, b ye c doğal sayıları için a²+ b² + c²-2a + 4b + 6c + 10 ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 17) 19) a²-a³ a²+1 a+a² a²-a ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakiler- den hangisidir? A) a -1 21) D) a + 1 (1₁ - 13 ) (1 + 1) (¹ + ¹) = 1 3 olduğuna göre, k kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 a² + b² b B) a a³ + b³ a²-b² işleminin sonucu kaçtır? A) -a B)-1 a): (22² - a B) (x+y²=2. E) a² + 1 C) -b (LYS 2011) =1_1 3k C) 1 D) 5 D) a -10 C) / D) 3 E) 17 E) 6 (ÖSS 2004) E) 1 (C) (C) (C) (B) d 2E 2 ifa de A)
658.
L
A) - B) 0
1/2
+1
1
Yukarıdaki y = f(x) fonksiyonunun grafiğidir.
lim f(x) + lim (x.f(x)) = 0
X-2¹
olduğuna göre, lim (x². f3 (x)) limitinin değeri
X~(-m)*
kaçtır?
y=f(x)
2 3
m.n
n+m_n=0
C)/1/2D) 1/2
D) 14/1/20
Lise Matematik
Limitte Grafik Yorumu
658. L A) - B) 0 1/2 +1 1 Yukarıdaki y = f(x) fonksiyonunun grafiğidir. lim f(x) + lim (x.f(x)) = 0 X-2¹ olduğuna göre, lim (x². f3 (x)) limitinin değeri X~(-m)* kaçtır? y=f(x) 2 3 m.n n+m_n=0 C)/1/2D) 1/2 D) 14/1/20
BENIM HOCAM-
11.
toplamı kaçtır?
A) 2
B) 1
-3
C) 0
lim (fof)(2x-1)
X→-1+
y
limitinin sonucu kaçtır?
A) O
B) 1
-2
D) -2
C) 2
1
2
Yukarıdaki şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre,
E) -3
f(x)
D) -3
➜X
E) -2
11 B
10 A
Lise Matematik
Limitte Grafik Yorumu
BENIM HOCAM- 11. toplamı kaçtır? A) 2 B) 1 -3 C) 0 lim (fof)(2x-1) X→-1+ y limitinin sonucu kaçtır? A) O B) 1 -2 D) -2 C) 2 1 2 Yukarıdaki şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, E) -3 f(x) D) -3 ➜X E) -2 11 B 10 A
BiSoru MATEMATİK
1-A
TEST-1
10.
9.
2-B
Orhan ile Selim'in yaşlan fark 5 tir. Selim ile Ha-
san'ın yaşlan farks ise 10 dur.
Orhan Selim'den, Selim de Hasan'dan büyük
olduğuna göre, Orhan Hasan'dan kaç yaş bû-
yüktür?
516 975 9710
Gül x yaşında Betül ise y yaşındadır.
Betül Gül'den büyük ve a yıl sonra Betül'ün
yaşı Gül'ün yaşının iki katı olacağına göre, a
nın x ve y cinsinden değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
Dy-2x
8√x+y
3-C
15
11. Zehra, Mehmet'ten 4 yaş büyüktür. Tülin'in yaşı ise
Zehra ile Mehmet'in yaşlanı farkına eşittir.
52x-y
Buna göre, 4 yıl sonra Tülin'in yaşı ile Zehra ve
Mehmet'in yaşları farkının toplamı kaç olur?
810
12 15 18
12.-13. soruları aşağıda verilen bilgilere göre,
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.
Betül'ün şimdiki yaşı Emine'nin şimdiki yaşının 2
katından 3 fazladır. Şeyma ise Emine'den 3 yaş
büyüktür.
Gy-x
12. İki yıl sonra üçünün yaşları toplamı 20 olaca-
ğına göre, Şeyma'nın bugünkü yaşı kaçtır?
ATT
816
13 12
C) 5
4-A 5-A 6-B
7-E
8-D
9-D
13.
Yaş Problemleri
Dört yıl sonra üçünün yaşları toplam: 54 olaca-
gina göre, Betül Şeyma'dan kaç yaş büyüktür?
firro for $112 /2)13
14. Bir babanın yaşı üç çocuğunun yaşlan toplaminin
iki katına eşittir.
10 yıl sonra babanın yaşı bu üç çocuğunun
yaşları toplamına eşit olacağına göre, babanın
bugünkü yaşı kaçtır?
36 32 ) 30 28
15. 5 kişilik bir ailenin yaş ortalaması 20 dir.
Bu ailenin birey sayısı artmadığına göre, kaç yıl
sonra yaşları toplamı 120 olur?
42
813
5
10
16. 2000 yılında 3 kişilik bir ailenin yaş ortalaması 24
tür. 2005 yılında bir çocuk daha doğuyor.
120 127 130
BY
Buna göre, 2015 yılında bu 4 kişilik ailenin yaş-
ları toplamı kaç olur?
DX135 EX140
10-D 11-C 12-C 13-A 14-A 15-C 16-B
Lise Matematik
Limitte Grafik Yorumu
BiSoru MATEMATİK 1-A TEST-1 10. 9. 2-B Orhan ile Selim'in yaşlan fark 5 tir. Selim ile Ha- san'ın yaşlan farks ise 10 dur. Orhan Selim'den, Selim de Hasan'dan büyük olduğuna göre, Orhan Hasan'dan kaç yaş bû- yüktür? 516 975 9710 Gül x yaşında Betül ise y yaşındadır. Betül Gül'den büyük ve a yıl sonra Betül'ün yaşı Gül'ün yaşının iki katı olacağına göre, a nın x ve y cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Dy-2x 8√x+y 3-C 15 11. Zehra, Mehmet'ten 4 yaş büyüktür. Tülin'in yaşı ise Zehra ile Mehmet'in yaşlanı farkına eşittir. 52x-y Buna göre, 4 yıl sonra Tülin'in yaşı ile Zehra ve Mehmet'in yaşları farkının toplamı kaç olur? 810 12 15 18 12.-13. soruları aşağıda verilen bilgilere göre, birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Betül'ün şimdiki yaşı Emine'nin şimdiki yaşının 2 katından 3 fazladır. Şeyma ise Emine'den 3 yaş büyüktür. Gy-x 12. İki yıl sonra üçünün yaşları toplamı 20 olaca- ğına göre, Şeyma'nın bugünkü yaşı kaçtır? ATT 816 13 12 C) 5 4-A 5-A 6-B 7-E 8-D 9-D 13. Yaş Problemleri Dört yıl sonra üçünün yaşları toplam: 54 olaca- gina göre, Betül Şeyma'dan kaç yaş büyüktür? firro for $112 /2)13 14. Bir babanın yaşı üç çocuğunun yaşlan toplaminin iki katına eşittir. 10 yıl sonra babanın yaşı bu üç çocuğunun yaşları toplamına eşit olacağına göre, babanın bugünkü yaşı kaçtır? 36 32 ) 30 28 15. 5 kişilik bir ailenin yaş ortalaması 20 dir. Bu ailenin birey sayısı artmadığına göre, kaç yıl sonra yaşları toplamı 120 olur? 42 813 5 10 16. 2000 yılında 3 kişilik bir ailenin yaş ortalaması 24 tür. 2005 yılında bir çocuk daha doğuyor. 120 127 130 BY Buna göre, 2015 yılında bu 4 kişilik ailenin yaş- ları toplamı kaç olur? DX135 EX140 10-D 11-C 12-C 13-A 14-A 15-C 16-B
8. (1) Murathan Mungan'ın eserleri karşısında eleştirmenlerin
tutumu da üçe bölündü, popüler edebiyat yaftasıyla
çabucak etiketleyenler ile gözü kapalı onaylayanlar ilk iki
eleştirmen tipolojisini oluşturdu. (II) Üçüncü eleştirmen
tipolojisi ise gerçekleşmemiş bir potansiyelin varlığını
sezip, beklemeye çekilmişti. (III) Murathan Mungan'ın da
söyleşilerinde sık sık belirttiği gibi Türkiyeli eleştirmenler
Mungan'ı nereye koyacaklarını bilemedikleri için eserlerine
karşı tepki gösterememişlerdi. (IV) Tam da bu noktada
Şairin Romani, Murathan Mungan'ı kararsızlıklarından,
ikilemlerinden, açmazlarından azat etmeyi başaracak bir
girişim olarak kayda geçti. (V) 2011'de yayımlanan bu
romanda zanaatkârca oluşturulan çatının "el kararı" bir
ustalıkla işlenmesine tanık oluyoruz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
noktalama yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Matematik
Limitte Grafik Yorumu
8. (1) Murathan Mungan'ın eserleri karşısında eleştirmenlerin tutumu da üçe bölündü, popüler edebiyat yaftasıyla çabucak etiketleyenler ile gözü kapalı onaylayanlar ilk iki eleştirmen tipolojisini oluşturdu. (II) Üçüncü eleştirmen tipolojisi ise gerçekleşmemiş bir potansiyelin varlığını sezip, beklemeye çekilmişti. (III) Murathan Mungan'ın da söyleşilerinde sık sık belirttiği gibi Türkiyeli eleştirmenler Mungan'ı nereye koyacaklarını bilemedikleri için eserlerine karşı tepki gösterememişlerdi. (IV) Tam da bu noktada Şairin Romani, Murathan Mungan'ı kararsızlıklarından, ikilemlerinden, açmazlarından azat etmeyi başaracak bir girişim olarak kayda geçti. (V) 2011'de yayımlanan bu romanda zanaatkârca oluşturulan çatının "el kararı" bir ustalıkla işlenmesine tanık oluyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.