İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğal Logaritma Soruları

Müşterilerinin uyku alışkanlıklarını belirlemek isteyen bir
yatak firması, müşterilerine bir anket yapmıştır. Ankete
katılan kişilerin "Günde kaç saat uyuyorsunuz?"
sorusuna verdiği cevaplardan elde edilen bilgiler
gruplandırılarak aşağıdaki şemada gösterilmiştir.
Ankete
katılanlar
(800 kişi)
Kadın
Erkek
6 saat ve daha az
(65 kişi)
6 ile 8 saat arası
8 saat ve daha fazla
(115 kişi)
8 saatten az
(145 kişi)
8 saat ve daha fazla
upo
35.) 8 saatten az uyuyanların sayısı ankete katılan kişi
sayısının % 60'ına eşit olduğuna göre, 8 saat ve daha
fazla uyuyan erkek sayısı kaçtır?
A) 190 B) 195
C) 200
205
E) 210
Lise Matematik
Doğal Logaritma
Müşterilerinin uyku alışkanlıklarını belirlemek isteyen bir yatak firması, müşterilerine bir anket yapmıştır. Ankete katılan kişilerin "Günde kaç saat uyuyorsunuz?" sorusuna verdiği cevaplardan elde edilen bilgiler gruplandırılarak aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Ankete katılanlar (800 kişi) Kadın Erkek 6 saat ve daha az (65 kişi) 6 ile 8 saat arası 8 saat ve daha fazla (115 kişi) 8 saatten az (145 kişi) 8 saat ve daha fazla upo 35.) 8 saatten az uyuyanların sayısı ankete katılan kişi sayısının % 60'ına eşit olduğuna göre, 8 saat ve daha fazla uyuyan erkek sayısı kaçtır? A) 190 B) 195 C) 200 205 E) 210
19.
[x] = x den küçük
X
A) 32
11.5-
en büyük tam sayı
şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre,
0 [[109,201] + [109,21] + [109,22]] +.. + [10927]) — 68
=
eşitliğini sağlayan n kaçtır?
x tam sayı ise
x tam sayı değil ise
1
S
B) 33
C) 34
35
E36
Lise Matematik
Doğal Logaritma
19. [x] = x den küçük X A) 32 11.5- en büyük tam sayı şeklinde tanımlanıyor. Buna göre, 0 [[109,201] + [109,21] + [109,22]] +.. + [10927]) — 68 = eşitliğini sağlayan n kaçtır? x tam sayı ise x tam sayı değil ise 1 S B) 33 C) 34 35 E36
7.
P(x) polinomunun
baş katsayısı pozitif gerçel
sayı olmak üzere, P(P(x) - 2) = 9x + 10 eşitliği
veriliyor.
Buna göre, P(x) + P(x-3) polinomu aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) -6x + 5
B) -6x + 1
D) 6x + 5.
E) 6x1
C) -6x - 1
Lise Matematik
Doğal Logaritma
7. P(x) polinomunun baş katsayısı pozitif gerçel sayı olmak üzere, P(P(x) - 2) = 9x + 10 eşitliği veriliyor. Buna göre, P(x) + P(x-3) polinomu aşağı- dakilerden hangisidir? A) -6x + 5 B) -6x + 1 D) 6x + 5. E) 6x1 C) -6x - 1
9.
1
++1og₂3
ifadesi aşağıdakilerden
A) log 126
A)
1+
D) log 3
logy = 1/2
3
olduğuna göre,
Iny+Inx
Iny-Inx
ifadesinin değeri kaçtır?
7
100
109.6
hangisine eşittir?
B) -1
4
B) loge
A) x + y = e
logo
C) 1
J
3
3lay = 1/23/²
E) log312
2
B) x y = e
D) ex*y = x + y
C) log34
sk
=k
(D)-²
11. 2k Inx + Iny = x
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
C) x y = ex
E)-4
Ve
E) x +y* = e
Lise Matematik
Doğal Logaritma
9. 1 ++1og₂3 ifadesi aşağıdakilerden A) log 126 A) 1+ D) log 3 logy = 1/2 3 olduğuna göre, Iny+Inx Iny-Inx ifadesinin değeri kaçtır? 7 100 109.6 hangisine eşittir? B) -1 4 B) loge A) x + y = e logo C) 1 J 3 3lay = 1/23/² E) log312 2 B) x y = e D) ex*y = x + y C) log34 sk =k (D)-² 11. 2k Inx + Iny = x olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? C) x y = ex E)-4 Ve E) x +y* = e
(Inx) br
Başlangıç
noktası
sol
çarpımı kaçtır?
nx flay
A
sağ
Sinan şekilde görüldüğü gibi doğrusal bir yolda başlan-
gıç noktasından sağ tarafa (Inx) br ilerleyerek A nokta-
sına gelmiştir. Sinan A noktasından sağ tarafa (Iny) br
ilerlerse başlangıç noktasından 7 br, sol tarafa (Iny) br
ilerlerse başlangıç noktasından 3 br uzaklaşmış oluyor.
Buna göre, logy² ifadesinin alabileceği değerler
Lise Matematik
Doğal Logaritma
(Inx) br Başlangıç noktası sol çarpımı kaçtır? nx flay A sağ Sinan şekilde görüldüğü gibi doğrusal bir yolda başlan- gıç noktasından sağ tarafa (Inx) br ilerleyerek A nokta- sına gelmiştir. Sinan A noktasından sağ tarafa (Iny) br ilerlerse başlangıç noktasından 7 br, sol tarafa (Iny) br ilerlerse başlangıç noktasından 3 br uzaklaşmış oluyor. Buna göre, logy² ifadesinin alabileceği değerler
(Cosx1
1-5²-25²
c2²-25²
CIS
27. f(x) = 3* ve g(x) = log₂x fonksiyonlarının grafikleri aşağıda
verilmiştir.
27
9
1/
C
3
C-25
SC
CCI
(5)
(SISAT
f(x) = 3*
A
D
y = x
B
a
D) 343
=
B
1-35
81
g(x) = log2x
S
9.³
A ve B noktalarının y = x doğrusuna göre simetriği
bulunan noktalar sırasıyla C ve D olduğuna göre;
mavi, mor ve yeşil renk ile gösterilen yamukların
alanları toplamı kaç birimkaredir?
A) 180 B) 206 C) 243
E) 810
X
2.sin cos
log
·$51.
1
2
29. Şe
[A
2 sinxcosx
3 S
B
al
A
C
Lise Matematik
Doğal Logaritma
(Cosx1 1-5²-25² c2²-25² CIS 27. f(x) = 3* ve g(x) = log₂x fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir. 27 9 1/ C 3 C-25 SC CCI (5) (SISAT f(x) = 3* A D y = x B a D) 343 = B 1-35 81 g(x) = log2x S 9.³ A ve B noktalarının y = x doğrusuna göre simetriği bulunan noktalar sırasıyla C ve D olduğuna göre; mavi, mor ve yeşil renk ile gösterilen yamukların alanları toplamı kaç birimkaredir? A) 180 B) 206 C) 243 E) 810 X 2.sin cos log ·$51. 1 2 29. Şe [A 2 sinxcosx 3 S B al A C
veya bazik
(mol/L)
3.10-8
V
ORİJİNAL MATEM
SORU-4
Bir noktadaki ses şiddeti, o noktadaki birim alanda ile-
tilen ses gücüdür. Yani birim alandan birim zamanda
geçen ortalama akustik enerjidir.
Ses düzeyi L ile gösterilir ve birimi desibel (dB) ile öl-
çülür.
Uluslararası frekans ses şiddeti
I: Kaynağın ses şiddeti
1:10-¹2 watt/m²
L = 10 log (+)
dB
formülü ile hesaplamaktadır.
Buna göre, bir televizyonun sesi açılarak ses şid-
deti 4 katına çıkarıldığında oluşan gürültü yaklaşık
olarak kaç dB artar? (log2 = 0,301)
3.
4
4.
ti
F
Lise Matematik
Doğal Logaritma
veya bazik (mol/L) 3.10-8 V ORİJİNAL MATEM SORU-4 Bir noktadaki ses şiddeti, o noktadaki birim alanda ile- tilen ses gücüdür. Yani birim alandan birim zamanda geçen ortalama akustik enerjidir. Ses düzeyi L ile gösterilir ve birimi desibel (dB) ile öl- çülür. Uluslararası frekans ses şiddeti I: Kaynağın ses şiddeti 1:10-¹2 watt/m² L = 10 log (+) dB formülü ile hesaplamaktadır. Buna göre, bir televizyonun sesi açılarak ses şid- deti 4 katına çıkarıldığında oluşan gürültü yaklaşık olarak kaç dB artar? (log2 = 0,301) 3. 4 4. ti F
2.
Bir oyunun kuralı şu şekildedir.
• Şekil l'deki kutu içerisine bir sayı yazılıyor.
Bu sayıya önündeki okta bulunan işlem uy-
gulanırsa bir sonraki kutuya sonucu yazılı-
yor.
Şekil 1
12'si
'Ü
A) 2√2 B) √7
R
G
C) √6
( )² si
Şekil II
Hangi yolu izlersek izleyelim şekil l'deki sayı şe-
kil Il'deki sayıya dönüştüğüne göre, şekil Il'de
oluşan sayıların birbirine eşit olması için şekil l'e
hangi sayı yazılmalıdır?
( )-² si
D) √5 E) √3
Lise Matematik
Doğal Logaritma
2. Bir oyunun kuralı şu şekildedir. • Şekil l'deki kutu içerisine bir sayı yazılıyor. Bu sayıya önündeki okta bulunan işlem uy- gulanırsa bir sonraki kutuya sonucu yazılı- yor. Şekil 1 12'si 'Ü A) 2√2 B) √7 R G C) √6 ( )² si Şekil II Hangi yolu izlersek izleyelim şekil l'deki sayı şe- kil Il'deki sayıya dönüştüğüne göre, şekil Il'de oluşan sayıların birbirine eşit olması için şekil l'e hangi sayı yazılmalıdır? ( )-² si D) √5 E) √3
u
6.
ÖSYM TADINDA 3
Hava Kalitesi İndeksi (HKI), bir bölgenin havasının kirlilik
düzeyini gösteren ve 0-500 arasında değerler alabilen bir
sabittir.
Aşağıda bir ülkenin A, B ve C bölgelerinde yılın farklı
zamanlarında yapılan belli adetlerde hava ölçümleri
sonucu elde edilen ortalama HKİ değerleri gösterilmiştir.
In128
In64
In 16-
Ortalama HKİ Değeri
B
A) In64
g
4x = log₁²
√x = log₁9
4
Buna göre, bu üç bölge dikkate alındığında bu
ülkedeki elde edilen ortalama HKİ değeri kaçtır?
D) In128
7
B) In32
Yapılan Ölçüm Sayısı
E) In256
C) In 16
S
Lise Matematik
Doğal Logaritma
u 6. ÖSYM TADINDA 3 Hava Kalitesi İndeksi (HKI), bir bölgenin havasının kirlilik düzeyini gösteren ve 0-500 arasında değerler alabilen bir sabittir. Aşağıda bir ülkenin A, B ve C bölgelerinde yılın farklı zamanlarında yapılan belli adetlerde hava ölçümleri sonucu elde edilen ortalama HKİ değerleri gösterilmiştir. In128 In64 In 16- Ortalama HKİ Değeri B A) In64 g 4x = log₁² √x = log₁9 4 Buna göre, bu üç bölge dikkate alındığında bu ülkedeki elde edilen ortalama HKİ değeri kaçtır? D) In128 7 B) In32 Yapılan Ölçüm Sayısı E) In256 C) In 16 S
16. Arzu Hanım'ın kütleleri log,25 kg, log215 kg, log6/7
log432 kg olan 4 adet kedisi vardır.
Arzu Hanım kedilerini hava almaları için bahçeye bırakmış
ve bir saat sonra bahçede oyun oynayan Barış ile aşağıdaki
diyalog gerçekleşmiştir.
Arzu Hanım: Barış aşağıya inemiyorum, sepeti uzatsam
kedileri sepete yerleştirir misin?
Barış
√7 kg ve
: Tabi Arzu Hanım, hepsini bir seferde
yerleştireyim mi sepete?
A)7
Arzu Hanım: Barış, bu sepet ile dördünün toplam ağırlığın
çekemiyorum ancak herhangi üç tanesini
yerleştirirsen çekebilirim.
18.
Buna göre, Arzu Hanım'ın bu sepeti ile bir seferde
çekebileceği ağırlığın en küçük tam sayı değeri kaçtır?
C) 9
D) 0
E) 11
O
8
19
Lise Matematik
Doğal Logaritma
16. Arzu Hanım'ın kütleleri log,25 kg, log215 kg, log6/7 log432 kg olan 4 adet kedisi vardır. Arzu Hanım kedilerini hava almaları için bahçeye bırakmış ve bir saat sonra bahçede oyun oynayan Barış ile aşağıdaki diyalog gerçekleşmiştir. Arzu Hanım: Barış aşağıya inemiyorum, sepeti uzatsam kedileri sepete yerleştirir misin? Barış √7 kg ve : Tabi Arzu Hanım, hepsini bir seferde yerleştireyim mi sepete? A)7 Arzu Hanım: Barış, bu sepet ile dördünün toplam ağırlığın çekemiyorum ancak herhangi üç tanesini yerleştirirsen çekebilirim. 18. Buna göre, Arzu Hanım'ın bu sepeti ile bir seferde çekebileceği ağırlığın en küçük tam sayı değeri kaçtır? C) 9 D) 0 E) 11 O 8 19
17. a pozitif gerçel sayı olmak üzere, -- Xinators
log²a² ile loga³
J
imiques ehep
²²
lagQ=Buna göre, a'nın alabileceği değerler çarpımı kaç-
tır?
SAYTSM
sayıları ardışık tam sayılardır.
3
A) 104
nep
1
B) 102
ni'x,ög snuğublo
leg
1
C) 104
3
D) 10 4 E) 10 4
19./42/-
Os xilo
de
ler
B
S
Lise Matematik
Doğal Logaritma
17. a pozitif gerçel sayı olmak üzere, -- Xinators log²a² ile loga³ J imiques ehep ²² lagQ=Buna göre, a'nın alabileceği değerler çarpımı kaç- tır? SAYTSM sayıları ardışık tam sayılardır. 3 A) 104 nep 1 B) 102 ni'x,ög snuğublo leg 1 C) 104 3 D) 10 4 E) 10 4 19./42/- Os xilo de ler B S
Logaritma - 3
ex = 3Y
olduğuna göre,
A) -In3
X
Aşağıdaki hologramı kitabın ilk sayfasında tarif edildiği
gibi göremiyorsanız bu kitap, orijinal baskı değildir.
oranı kaçtır?
B) logge
D) -logge
E) 1
C) In3
AYT
Lise Matematik
Doğal Logaritma
Logaritma - 3 ex = 3Y olduğuna göre, A) -In3 X Aşağıdaki hologramı kitabın ilk sayfasında tarif edildiği gibi göremiyorsanız bu kitap, orijinal baskı değildir. oranı kaçtır? B) logge D) -logge E) 1 C) In3 AYT
14. Birer tane A ve B cisimlerinin ağırlıkları özdeş terazilerde
gram cinsinden aşağıdaki gibi ölçülüyor.
log10
B
P/B
Daha sonra A ve B cisimlerinin her birinden xer adet
alınarak özdeş terazide gram cinsinden aşağıdaki gibi
ölçülüyor.
A = 1
1818
1887
log(2.3.5
B
Buna göre, x + y + z toplamı kaçtır?
A) 32
B) 36
C) 38
XA + x³ =
log12
B=1g3+218
D) 40
LIL
E) 42
212)= |P
Lise Matematik
Doğal Logaritma
14. Birer tane A ve B cisimlerinin ağırlıkları özdeş terazilerde gram cinsinden aşağıdaki gibi ölçülüyor. log10 B P/B Daha sonra A ve B cisimlerinin her birinden xer adet alınarak özdeş terazide gram cinsinden aşağıdaki gibi ölçülüyor. A = 1 1818 1887 log(2.3.5 B Buna göre, x + y + z toplamı kaçtır? A) 32 B) 36 C) 38 XA + x³ = log12 B=1g3+218 D) 40 LIL E) 42 212)= |P
an kısmına işaretleyiniz.
1
3. a>0 olmak üzere,
x² + (log,a) x - 1 = 0
denkleminin kökleri x, ve x₂'dir.
1
= 2 olduğuna göre, a değeri kaçtır?
+
X₁ X2
(X₂) (X.
A) 25
BY5
V2 + x₁-1
logs
11
C) √5
ID 3Y
7,25
X₁4X₂=
x.x₂
=2
2x: x₁==1
D) 1/1/2
5
X₁.X.
x.
-
log
1
E) 215
=1
1/22
Lise Matematik
Doğal Logaritma
an kısmına işaretleyiniz. 1 3. a>0 olmak üzere, x² + (log,a) x - 1 = 0 denkleminin kökleri x, ve x₂'dir. 1 = 2 olduğuna göre, a değeri kaçtır? + X₁ X2 (X₂) (X. A) 25 BY5 V2 + x₁-1 logs 11 C) √5 ID 3Y 7,25 X₁4X₂= x.x₂ =2 2x: x₁==1 D) 1/1/2 5 X₁.X. x. - log 1 E) 215 =1 1/22
3.
Oda sıcaklığı 24°C olan bir otel odasında hayatını
kaybeden birinin bulunduğu andaki vücut sıcaklığı
33°C'dir. 3 saat sonra bu kişinin vücut sıcaklığının 28°C
düştüğü gözlemleniyor.
Kişinin bulunduktan t saat sonraki vücut sıcaklığı (T
In(T-24) = at + C
ile modelleniyor.
4
A) log 2 3
log 2/3
Buna göre, bu kişi bulunduğu andan kaç saat önce
ölmüştür? (Yaşayan bir insanın vücut sıcaklığını 36,5°C
alınız.)
18 geb
C) 3 log 2 25
9
LOGARITMA
Za
go
25
E) 31092 18
B) log 2
9
Daup 25
18
3
D) 3 log 2
3
Lise Matematik
Doğal Logaritma
3. Oda sıcaklığı 24°C olan bir otel odasında hayatını kaybeden birinin bulunduğu andaki vücut sıcaklığı 33°C'dir. 3 saat sonra bu kişinin vücut sıcaklığının 28°C düştüğü gözlemleniyor. Kişinin bulunduktan t saat sonraki vücut sıcaklığı (T In(T-24) = at + C ile modelleniyor. 4 A) log 2 3 log 2/3 Buna göre, bu kişi bulunduğu andan kaç saat önce ölmüştür? (Yaşayan bir insanın vücut sıcaklığını 36,5°C alınız.) 18 geb C) 3 log 2 25 9 LOGARITMA Za go 25 E) 31092 18 B) log 2 9 Daup 25 18 3 D) 3 log 2 3
7.
loge 2.losa?
Aşağıda kenar uzunlukları log,80 birim ve log,300 birim
olan dikdörtgen biçimindeki bir karton gösterilmiştir.
D
C
A
A) 41 av B) 36
log,300 br
log280 br
ide
Bu karton birim kareler biçimindeki parçalara ayrılıyor.
Buna göre, en fazla kaç tane birimkare elde edilir?
C) 35
D) 30
E) 20
#Ilov 11 (3
B
ORİJİNAL MATEMATİK
10.
log
Kısa k
535
log5 bi
gen şe
A na
log40
talar a
A) B
Lise Matematik
Doğal Logaritma
7. loge 2.losa? Aşağıda kenar uzunlukları log,80 birim ve log,300 birim olan dikdörtgen biçimindeki bir karton gösterilmiştir. D C A A) 41 av B) 36 log,300 br log280 br ide Bu karton birim kareler biçimindeki parçalara ayrılıyor. Buna göre, en fazla kaç tane birimkare elde edilir? C) 35 D) 30 E) 20 #Ilov 11 (3 B ORİJİNAL MATEMATİK 10. log Kısa k 535 log5 bi gen şe A na log40 talar a A) B