Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Köklü İfadelerde İşlemler Soruları

K TESTİ
3.
34,5 NET
ULUDAG
DENEMELER!
KACKAR
B=√x+2-√8x
34 213
DENEME 5
DENEMELER!
DENEMELER
AĞRI
Uygun tanım aralığındaki x gerçel sayıları için,
B=√x - √2 =
X= 7 √7 - 12
x = 8 √2
x=9 33-√2
X=10 √To-12₂
X = 11 √π-√₂
EVEREST
A = √x-2+3√2x-13-√x-6+√2x-13
√x
DENEMELER!
x+2 -2√2x
A
2 X
eşitlikleri veriliyor.
√x - √₂
Buna göre, A = B eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?
A) 7
8
C) 9
D) 10
E) 11
√x-6√2x-13 = √2.
X-6+ √2X-13 = 2
2X-13 = 8 - X
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
K TESTİ 3. 34,5 NET ULUDAG DENEMELER! KACKAR B=√x+2-√8x 34 213 DENEME 5 DENEMELER! DENEMELER AĞRI Uygun tanım aralığındaki x gerçel sayıları için, B=√x - √2 = X= 7 √7 - 12 x = 8 √2 x=9 33-√2 X=10 √To-12₂ X = 11 √π-√₂ EVEREST A = √x-2+3√2x-13-√x-6+√2x-13 √x DENEMELER! x+2 -2√2x A 2 X eşitlikleri veriliyor. √x - √₂ Buna göre, A = B eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? A) 7 8 C) 9 D) 10 E) 11 √x-6√2x-13 = √2. X-6+ √2X-13 = 2 2X-13 = 8 - X
3
√3 √21 √B
√Ā √7 √35
√15 √C √5
Yukarıdaki birim karelerin içine aşağıdaki şartlar ile sayılar yazı-
lacaktır.
. Aynı satırda bulunan sayıların çarpımı doğal sayıdır.
. Aynı sütunda bulunan sayıların çarpımı doğal sayıdır.
. A, B ve C üç basamaklı doğal sayıdır.
Buna göre A, B ve C'nin en küçük değerleri için aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?
A) A <B<C
B) A <C<B
D) C<B<A
C) B<A <C
E) C<A<B
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
3 √3 √21 √B √Ā √7 √35 √15 √C √5 Yukarıdaki birim karelerin içine aşağıdaki şartlar ile sayılar yazı- lacaktır. . Aynı satırda bulunan sayıların çarpımı doğal sayıdır. . Aynı sütunda bulunan sayıların çarpımı doğal sayıdır. . A, B ve C üç basamaklı doğal sayıdır. Buna göre A, B ve C'nin en küçük değerleri için aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur? A) A <B<C B) A <C<B D) C<B<A C) B<A <C E) C<A<B
5.
seçeneman
Kalan kartların arasından üç kart alıp çarpacak ve çarpımın sonucu doğal sayı 10
işlem kartların çarpımı doğal sayı olmayıncaya kadar devam edecektir.
Buna göre Ahmet'in bu işlemler sonucunda elinde kalan kart sayısı kaçtır?
B5
C) 4
Matematik
.
A
B
Yukarıda verilen A ve B şekilleri birer kare, C ise bir dikdörtgendir. A ve B karelerinin alanları tam kare olmayan
birer doğal sayı, dikdörtgenin alanı ise bir tam kare sayıdır.
Bu şekillerin her birinden en az bir tane olmak koşuluyla istenildiği kadarı kenarları boyunca birleştirilerek bir kare
oluşturulmak isteniyor.
Buna göre oluşturulacak karenin çevresi en az kaç birimdir?
AV4√2
B) 8√2
52
2
C
C) 12√2
D) 16√2
8. Sınıf
Bu
ma
Top
ley
Br
A
8. Sir
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
5. seçeneman Kalan kartların arasından üç kart alıp çarpacak ve çarpımın sonucu doğal sayı 10 işlem kartların çarpımı doğal sayı olmayıncaya kadar devam edecektir. Buna göre Ahmet'in bu işlemler sonucunda elinde kalan kart sayısı kaçtır? B5 C) 4 Matematik . A B Yukarıda verilen A ve B şekilleri birer kare, C ise bir dikdörtgendir. A ve B karelerinin alanları tam kare olmayan birer doğal sayı, dikdörtgenin alanı ise bir tam kare sayıdır. Bu şekillerin her birinden en az bir tane olmak koşuluyla istenildiği kadarı kenarları boyunca birleştirilerek bir kare oluşturulmak isteniyor. Buna göre oluşturulacak karenin çevresi en az kaç birimdir? AV4√2 B) 8√2 52 2 C C) 12√2 D) 16√2 8. Sınıf Bu ma Top ley Br A 8. Sir
I ve III
2
9
10.
ÖZDEBİR
YAYINLARI
9.
∞0 | w
A)-
A) 18
ifadesinin değeri kaçtık?
3x
8a
288 = 81
7³√/b_ = 8
olduğuna göre,
b
(3√/7)V/6
(2²-a)²
işleminin sonucu kaçtır?
M
2,3
3)
30 mak üzere
150=y^²44
Just
B)
B) 30
C 50
16
3
c) √2
R) 100
2
D) √3
E) 150
2
E) 1
H
22x-1≤+2
2x L3
41
-2x-1|<5
-4.(2x66
eşitsizliğini sağlayan tüm reel sayıların çözüm aralığı aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru gösterilmiştir?
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
I ve III 2 9 10. ÖZDEBİR YAYINLARI 9. ∞0 | w A)- A) 18 ifadesinin değeri kaçtık? 3x 8a 288 = 81 7³√/b_ = 8 olduğuna göre, b (3√/7)V/6 (2²-a)² işleminin sonucu kaçtır? M 2,3 3) 30 mak üzere 150=y^²44 Just B) B) 30 C 50 16 3 c) √2 R) 100 2 D) √3 E) 150 2 E) 1 H 22x-1≤+2 2x L3 41 -2x-1|<5 -4.(2x66 eşitsizliğini sağlayan tüm reel sayıların çözüm aralığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru gösterilmiştir?
A) 8
B9
B) S
2x42+14+4
25**
an
Göz siz
ex
Erkel
Erk
15
K12
X+2
ku
+ 14
F
L
23. Bir sınıftaki gözlüksüz öğrencilerin sayısı, gözlüklü öğ-
rencilerin sayısının 2 katıdır. Bu sınıftaki öğrencilerle il-
gili aşağıdaki bilgiler veriliyor. X
X+L
• Gözlüksüz kız sayısı, gözlüklü erkek sayısından-2
fazladır.
3
• Gözlüksüz erkek sayısı 14, gözlüklü kız sayısı 4'tür.
NEW Buna göre sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır?
A) 18 B)-20
X+ tu tu tx
2x+22
X=10
C) 22
10 +14=24
D) 24
E) 26
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
A) 8 B9 B) S 2x42+14+4 25** an Göz siz ex Erkel Erk 15 K12 X+2 ku + 14 F L 23. Bir sınıftaki gözlüksüz öğrencilerin sayısı, gözlüklü öğ- rencilerin sayısının 2 katıdır. Bu sınıftaki öğrencilerle il- gili aşağıdaki bilgiler veriliyor. X X+L • Gözlüksüz kız sayısı, gözlüklü erkek sayısından-2 fazladır. 3 • Gözlüksüz erkek sayısı 14, gözlüklü kız sayısı 4'tür. NEW Buna göre sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır? A) 18 B)-20 X+ tu tu tx 2x+22 X=10 C) 22 10 +14=24 D) 24 E) 26 Diğer sayfaya geçiniz.
BSA
miz
26
hot
5. Aşağıdaki şekilde dikdörtgen biçimindeki bir yapbozun üzerinde kareköklü ifadeler yazan parçaları verilmiştir.
A)
C)
CHIARA
81
√18
2383
24
54
ahirhiine.com
Yapboz, parçaların yönleri değiştirilmeden tamamlandığında birbirine temas eden 4 yapboz parçasında yazan sa-
yıların çarpımının bir doğal sayıya eşit olduğu görülüyor.
Buna göre çarpım sonucunda elde edilen doğal sayının karekökü, aşağıda yönü tarif edilen yapboz parça-
larından hangisinde yazan sayıya bölünürse sonuç bir doğal sayıya eşit olur?
20 nin solundaki parça
18 in sağındaki parça
√4
B) √24 ün üstündeki parças
D) √54 ün altındaki parça 2
3
20
Diğer Sayfaya Geçiniz
REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA
88
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
BSA miz 26 hot 5. Aşağıdaki şekilde dikdörtgen biçimindeki bir yapbozun üzerinde kareköklü ifadeler yazan parçaları verilmiştir. A) C) CHIARA 81 √18 2383 24 54 ahirhiine.com Yapboz, parçaların yönleri değiştirilmeden tamamlandığında birbirine temas eden 4 yapboz parçasında yazan sa- yıların çarpımının bir doğal sayıya eşit olduğu görülüyor. Buna göre çarpım sonucunda elde edilen doğal sayının karekökü, aşağıda yönü tarif edilen yapboz parça- larından hangisinde yazan sayıya bölünürse sonuç bir doğal sayıya eşit olur? 20 nin solundaki parça 18 in sağındaki parça √4 B) √24 ün üstündeki parças D) √54 ün altındaki parça 2 3 20 Diğer Sayfaya Geçiniz REDMI NOTE 8 PRO AI QUAD CAMERA 88
13.
X+1
X
+
x+²/A) { - 1/2 + 1}
1:0
D)
+3=0
4x
V x + 1
-3=0
denkleminin gerçek šayılardaki çözüm kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?
4x²+7X-1
B) {13}
C) {1}
3
4₁x²+4x=-3x+1
E) {1,3} 4 =
4 = 1
X | A
4
$13
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
13. X+1 X + x+²/A) { - 1/2 + 1} 1:0 D) +3=0 4x V x + 1 -3=0 denkleminin gerçek šayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 4x²+7X-1 B) {13} C) {1} 3 4₁x²+4x=-3x+1 E) {1,3} 4 = 4 = 1 X | A 4 $13
123)
Halime öğretmen tahtaya 3 + 2√2 sayısını yazıyor.
Sırayla tahtaya kalkan öğrencilerin bu sayıyla yaptıklar
işlemler aşağıda veriliyor.
Ahmet bu sayının karekökünü alıyor.
Mustafa bu sayıdan 4 + √2 sayısın çıkarıyor.
Murat bu sayıdan 6 sayısını çıkarıyor.
Aybars ise tahtada ki tüm sayıları çarpıyor.
Buna göre Aybars' in bulduğu sonuç aşağıdakilerden
hangisidir?
●
A) -2
B)-1
C) O D) 1 E) 2
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
123) Halime öğretmen tahtaya 3 + 2√2 sayısını yazıyor. Sırayla tahtaya kalkan öğrencilerin bu sayıyla yaptıklar işlemler aşağıda veriliyor. Ahmet bu sayının karekökünü alıyor. Mustafa bu sayıdan 4 + √2 sayısın çıkarıyor. Murat bu sayıdan 6 sayısını çıkarıyor. Aybars ise tahtada ki tüm sayıları çarpıyor. Buna göre Aybars' in bulduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir? ● A) -2 B)-1 C) O D) 1 E) 2
17. Bir paket, kurye aracılığıyla gönderiliyor. Bu kurye;
saatte 20 km hızla giderse tahmini varış süresinden
30 dakika geç, saatte 30 km hızla giderse tahmini
varış süresinden 20 dakika erken paketi teslim ediyor.
Bu kuryenin paketi tahmini sürede teslim edebilmesi
için saatteki hızı kaç km olmalıdır?
A) 26
B) 24
C) 25 D) 22
20v=x(++)
E) 28
x (2+₁)
30x=x (+- ² ) x ( 3+ = 1)
3
19. A
Ç
S
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
17. Bir paket, kurye aracılığıyla gönderiliyor. Bu kurye; saatte 20 km hızla giderse tahmini varış süresinden 30 dakika geç, saatte 30 km hızla giderse tahmini varış süresinden 20 dakika erken paketi teslim ediyor. Bu kuryenin paketi tahmini sürede teslim edebilmesi için saatteki hızı kaç km olmalıdır? A) 26 B) 24 C) 25 D) 22 20v=x(++) E) 28 x (2+₁) 30x=x (+- ² ) x ( 3+ = 1) 3 19. A Ç S
14. A, B, C, D ve E sayılarının yerine 2, 34, 5 ve 9 sayıları
birer kez kullanılarak yazıldığında aşağıdaki eşitlik sağ-
lanmaktadır.
+ VB+G= D.E
3402
Buna göre, D + E toplamı kaçtır?
A) 5
6
C) 7
9
MATEN
TEMEL YETER
D8
3+2=5
E) 14
2.314.51a
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
14. A, B, C, D ve E sayılarının yerine 2, 34, 5 ve 9 sayıları birer kez kullanılarak yazıldığında aşağıdaki eşitlik sağ- lanmaktadır. + VB+G= D.E 3402 Buna göre, D + E toplamı kaçtır? A) 5 6 C) 7 9 MATEN TEMEL YETER D8 3+2=5 E) 14 2.314.51a
5
D
ölgenin alan
4. Bir kenar uzunluğu a olan karenin köşegen uzunluğu a√2 dir.
15 adet
2m
4 m
145
5
45°
45°
tonguç
? adet
B) 20
C) 2√11
Bir semt pazarında her bir pazarcıya yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi 2 m x 4 m'lik dikdörtgen
biçimindeki 15 adet tabla yan yana verilmiştir. Bu alanın tam karşısına yine pazarcılar için aynı
tablalar 45° lik açıyla yerleştirilmiştir.
Buna göre yan yana yerleştirilmiş olan 15 adet tablanın tam karşısına en fazla kaç tane 45°
lik açıyla tabla yerleştirilebilir?
A) 21
27
D) 4√3
C) 19
D) 18
LGS ilk Tekrar - Matematik
Türkçe
Inkılap
DIN
İngilizce
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
5 D ölgenin alan 4. Bir kenar uzunluğu a olan karenin köşegen uzunluğu a√2 dir. 15 adet 2m 4 m 145 5 45° 45° tonguç ? adet B) 20 C) 2√11 Bir semt pazarında her bir pazarcıya yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi 2 m x 4 m'lik dikdörtgen biçimindeki 15 adet tabla yan yana verilmiştir. Bu alanın tam karşısına yine pazarcılar için aynı tablalar 45° lik açıyla yerleştirilmiştir. Buna göre yan yana yerleştirilmiş olan 15 adet tablanın tam karşısına en fazla kaç tane 45° lik açıyla tabla yerleştirilebilir? A) 21 27 D) 4√3 C) 19 D) 18 LGS ilk Tekrar - Matematik Türkçe Inkılap DIN İngilizce
7y ² va
2 √₂ = √²-√4+7y-st-²
4
rueves
7y²
√√2
a
1
A) 11 B) 12
34
←
68
√√8
b
4 +
13
Yukarıdaki şekilde verilen sayı doğrusunda a, b, c
birer doğal sayıdır.
Buna göre a+b+c nin en büyük değeri kaçtır?
D) 14
√√72
08
3
824
3 V8
√64
E) 15
AS
5
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
7y ² va 2 √₂ = √²-√4+7y-st-² 4 rueves 7y² √√2 a 1 A) 11 B) 12 34 ← 68 √√8 b 4 + 13 Yukarıdaki şekilde verilen sayı doğrusunda a, b, c birer doğal sayıdır. Buna göre a+b+c nin en büyük değeri kaçtır? D) 14 √√72 08 3 824 3 V8 √64 E) 15 AS 5
2. Birinci adımda 2 sayısının karesini alan Üstün, bu adım
sonunda 22 sayısını elde ediyor. Üstün, bundan
sonraki her bir adımda, bir önceki adım sonunda elde
ettiği sayının karesini alarak yeni bir sayı elde ediyor.
Buna göre, Üstün kaçıncı adım sonunda 1616
sayısını elde eder?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
2. Birinci adımda 2 sayısının karesini alan Üstün, bu adım sonunda 22 sayısını elde ediyor. Üstün, bundan sonraki her bir adımda, bir önceki adım sonunda elde ettiği sayının karesini alarak yeni bir sayı elde ediyor. Buna göre, Üstün kaçıncı adım sonunda 1616 sayısını elde eder? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12
108
70%
Mayem 1 gononde AB adet son gzerek çalmaya
başlayan Pinar her gün bir öncek günden daha fazte eoru
Hafta içi günlerde bir önceki gönden 12 soru fazi
hafta sonu günlerde bir önceki günden 25 soru fazla
pözmektedir. Pinsar, 14 Mayrsta AB1 adet soru gemüştor
AB iki basamakh, AB1 og basamaklı doğal sayılar
olduğuna göre, Pinar 20 Mayıs'ta kaç soru
çözmüştür?
A) 317 B) 321 C) 325 D) 329
101+33 +708 = 100A = 10 +1
207 = son +36
D
16. Aşağıdaki ABCD karesinde verilen tüm doğru parçaları
birbirine diktir.
A
B) √x +4
305
2
320
C
D) 4.√x+1
B
E) 341
ABCD karesinin alanı x+2+2√x+1 birimkare
olduğuna göre, gri boyalı bölgenin çevresini birim
türünden veren ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4√x
C) √x+1+4
E) 4. √x+1+4
8
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
108 70% Mayem 1 gononde AB adet son gzerek çalmaya başlayan Pinar her gün bir öncek günden daha fazte eoru Hafta içi günlerde bir önceki gönden 12 soru fazi hafta sonu günlerde bir önceki günden 25 soru fazla pözmektedir. Pinsar, 14 Mayrsta AB1 adet soru gemüştor AB iki basamakh, AB1 og basamaklı doğal sayılar olduğuna göre, Pinar 20 Mayıs'ta kaç soru çözmüştür? A) 317 B) 321 C) 325 D) 329 101+33 +708 = 100A = 10 +1 207 = son +36 D 16. Aşağıdaki ABCD karesinde verilen tüm doğru parçaları birbirine diktir. A B) √x +4 305 2 320 C D) 4.√x+1 B E) 341 ABCD karesinin alanı x+2+2√x+1 birimkare olduğuna göre, gri boyalı bölgenin çevresini birim türünden veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 4√x C) √x+1+4 E) 4. √x+1+4 8
-3
ve
a
on my
1.
TYT/ Temel Matematik B
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyi
Aşağıdaki kutuların içine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılarından
dört tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde
yerleştirildiğinde eşitlik sağlanmaktadır.
V 3476
16
TEMEL MATEMATİK TESTİ
Buna göre, kutulara yerleştirilmeyen sayıların
toplamı kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 6
D) 7
E) 8
L
3.
Her biri 60 dakik
kronometre sira
ve geçen sürele
kronometre sif
çaliştırıldıklane
görünümleri a
60dk
10
A)
D
Buna göre
toplam ge
LO
448
16
20
13
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
-3 ve a on my 1. TYT/ Temel Matematik B 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyi Aşağıdaki kutuların içine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılarından dört tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde eşitlik sağlanmaktadır. V 3476 16 TEMEL MATEMATİK TESTİ Buna göre, kutulara yerleştirilmeyen sayıların toplamı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8 L 3. Her biri 60 dakik kronometre sira ve geçen sürele kronometre sif çaliştırıldıklane görünümleri a 60dk 10 A) D Buna göre toplam ge LO 448 16 20 13
III
4D Serisi Ⓡ
3. Aşağıdaki ABC üçgeninin [BC] kenarı sayı doğrusu
üzerindedir. C köşesi de sayı doğrusunda 1 noktasında
bulunmaktadır.
√12
A
√27
1
C
B
√48
Tagsmento entyd mo
A) 18 - 19 arası
C) 20 - 21 arası
T nelegnst
nież learvet.co
2 3
Üçgen okla gösterilen yönde kenarları sayı doğrusu
St üzerine gelecek şekilde 4 kez dönme hareketi yaptı-
rılıyor.
4 5
Son durumda, üçgenin sayı doğrusu üzerindeki en
uzak köşesinin bulunduğu nokta hangi iki tam sayı
arasında bulunur?
E) 22-23 arası
B) 19-20 arası
D) 21 22 arası
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
III 4D Serisi Ⓡ 3. Aşağıdaki ABC üçgeninin [BC] kenarı sayı doğrusu üzerindedir. C köşesi de sayı doğrusunda 1 noktasında bulunmaktadır. √12 A √27 1 C B √48 Tagsmento entyd mo A) 18 - 19 arası C) 20 - 21 arası T nelegnst nież learvet.co 2 3 Üçgen okla gösterilen yönde kenarları sayı doğrusu St üzerine gelecek şekilde 4 kez dönme hareketi yaptı- rılıyor. 4 5 Son durumda, üçgenin sayı doğrusu üzerindeki en uzak köşesinin bulunduğu nokta hangi iki tam sayı arasında bulunur? E) 22-23 arası B) 19-20 arası D) 21 22 arası