Faktöriyel Soruları

inci
alır
B
$
£
t
3
$
F
(
1
T
6
E
3
4
3
120+21/22
14. A ve n doğal sayı olmak üzere, 44! = 8 - A
olduğuna göre,
I. n'nin en büyük değeri 13'tür.
II. n'nin en büyük değeri için A, 8 ile tam bölü-
nür.
III. n'nin en büyük değeri için A çift sayıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
29(70225)
B) I, II ve III C) Yalnız III
E) II ve III
D) I ve III
22
€111.41-(0
Lise Matematik
Faktöriyel
inci alır B $ £ t 3 $ F ( 1 T 6 E 3 4 3 120+21/22 14. A ve n doğal sayı olmak üzere, 44! = 8 - A olduğuna göre, I. n'nin en büyük değeri 13'tür. II. n'nin en büyük değeri için A, 8 ile tam bölü- nür. III. n'nin en büyük değeri için A çift sayıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I 29(70225) B) I, II ve III C) Yalnız III E) II ve III D) I ve III 22 €111.41-(0
1. öğrenci
2. öğrenci
3. öğrenci
4. öğrenci
10.öğrenci
11 21 31
Yukarıdaki tabloda her öğrenci kendi satırındaki
T₁, T₂, ...
1. öğrenci 1! = 1 diyerek T, i buluyor.
... T₁0 toplamını şu şekilde buluyor.
10
31
41
B) 3
2. öğrenci 1! + 2! = 3 diyerek T₂ yi buluyor.
Bu şekilde tüm öğrenciler kendi toplamlarını bula-
rak "Toplam" sütununa yazıyor.
Buna göre "Toplam" sütununda kaç tane tam
kare sayı vardır?
A) 2
C) 4
10! Toplam
T₁
T₂
T3
T₁
4
51
T 10
61
(
E) 6
D) 5
21 81 81
A
regende hayat var...
Lise Matematik
Faktöriyel
1. öğrenci 2. öğrenci 3. öğrenci 4. öğrenci 10.öğrenci 11 21 31 Yukarıdaki tabloda her öğrenci kendi satırındaki T₁, T₂, ... 1. öğrenci 1! = 1 diyerek T, i buluyor. ... T₁0 toplamını şu şekilde buluyor. 10 31 41 B) 3 2. öğrenci 1! + 2! = 3 diyerek T₂ yi buluyor. Bu şekilde tüm öğrenciler kendi toplamlarını bula- rak "Toplam" sütununa yazıyor. Buna göre "Toplam" sütununda kaç tane tam kare sayı vardır? A) 2 C) 4 10! Toplam T₁ T₂ T3 T₁ 4 51 T 10 61 ( E) 6 D) 5 21 81 81 A regende hayat var...
egon this
10. à ve b iki basamaklı ardışık tek sayılardır.
Gul
58 (D
a + b = 5! + 4!
olduğuna göre, a sayısının rakamları toplamı kaç
olabilir?
A) 9
B) 10 C) 11
a+b = 69!
5515
D) 12
E) 13
14.02
Testokul
14
Lise Matematik
Faktöriyel
egon this 10. à ve b iki basamaklı ardışık tek sayılardır. Gul 58 (D a + b = 5! + 4! olduğuna göre, a sayısının rakamları toplamı kaç olabilir? A) 9 B) 10 C) 11 a+b = 69! 5515 D) 12 E) 13 14.02 Testokul 14
52.50...39-y
47
ÖRNEK 27
A ve B pozitif tam sayılardır.
A
[A] = A--
A+1
B =[1]. [2]. [3] ..... [20]
olduğuna göre, B sayısının sondan kaç basamağı sı-
fırdır?
olarak tanımlanıyor.
25. 28
420-12
20
26.3 27.4
Aydın Yayınla
32
Lise Matematik
Faktöriyel
52.50...39-y 47 ÖRNEK 27 A ve B pozitif tam sayılardır. A [A] = A-- A+1 B =[1]. [2]. [3] ..... [20] olduğuna göre, B sayısının sondan kaç basamağı sı- fırdır? olarak tanımlanıyor. 25. 28 420-12 20 26.3 27.4 Aydın Yayınla 32
C) 6
99.99 H
D) 7
E) 8
412-6
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
14. 281 +291 + 301 = A
olduğuna göre, 301 ifadesinin A cinsinden eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
29A
30
B)
30A
29
C)
A
29
D)
281 +28( = A-301
AE) 29A
30
L
Lise Matematik
Faktöriyel
C) 6 99.99 H D) 7 E) 8 412-6 FEN BİLİMLERİ YAYINLARI 14. 281 +291 + 301 = A olduğuna göre, 301 ifadesinin A cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 29A 30 B) 30A 29 C) A 29 D) 281 +28( = A-301 AE) 29A 30 L
16. Av
Avesembolleri,
n = (n + 1)! -n!
n = (n + 1)! + n!
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre,
so
292
6-338
1.
II.
III.
n n = 2.n!
+
n
n
+
- A
dur?
A) Yalnız I
= 2.(n + 1)!
= n+1
n
ifadelerinden hangileri her n doğal sayısı için doğru-
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Faktöriyel
16. Av Avesembolleri, n = (n + 1)! -n! n = (n + 1)! + n! biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, so 292 6-338 1. II. III. n n = 2.n! + n n + - A dur? A) Yalnız I = 2.(n + 1)! = n+1 n ifadelerinden hangileri her n doğal sayısı için doğru- D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
14..
a ve b sayma sayısı
a<b
Fb = a(a + 1)-(a + 2)...b
eşitliği veriliyor.
Fb
2
Buna göre, = F
1
A) 1
B) 2
4)
2
1:
eşitliğini sağlayan a ve b
Fa
1
sayıları için a + b toplamının alabileceği kaç
farklı değer vardır?
- 2.3.
C) 3 D) 4
E) 5
Lise Matematik
Faktöriyel
14.. a ve b sayma sayısı a<b Fb = a(a + 1)-(a + 2)...b eşitliği veriliyor. Fb 2 Buna göre, = F 1 A) 1 B) 2 4) 2 1: eşitliğini sağlayan a ve b Fa 1 sayıları için a + b toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? - 2.3. C) 3 D) 4 E) 5
21
9.
24
C₁8
51-21
Aralarında hiç konuşmayan iki kişinin bulun-
duğu 5 kişilik bir ekip 7D sinemada 5 kişilik bir
koltuğa konuşmayan kişiler yan yana olmamak
üzere kaç farklı biçimde oturabilirler?
A) 96 B) 72
C) 60
D) 48
240
2.3.4.5
E) 36
NLARI
13
Lise Matematik
Faktöriyel
21 9. 24 C₁8 51-21 Aralarında hiç konuşmayan iki kişinin bulun- duğu 5 kişilik bir ekip 7D sinemada 5 kişilik bir koltuğa konuşmayan kişiler yan yana olmamak üzere kaç farklı biçimde oturabilirler? A) 96 B) 72 C) 60 D) 48 240 2.3.4.5 E) 36 NLARI 13
tari, B kutu-
cutusuna ko-
hterevallinin
3 ve C kutu-
diğer iki ku-,
göre, A ku-
e kadar kaç
351 12
4
(n-2)!-(n-3)!
1.
ens (n-2)! +(n-3)!
olduğuna göre, n doğal sayısı kaçtır?
TEST 6
5 inslö
A) 14 B) 13 C) 12
ETA
C) 12 D) 11 E) 10
5.
Temel K
741+73!
sayısının sonda
A) 20
B) 19
Lise Matematik
Faktöriyel
tari, B kutu- cutusuna ko- hterevallinin 3 ve C kutu- diğer iki ku-, göre, A ku- e kadar kaç 351 12 4 (n-2)!-(n-3)! 1. ens (n-2)! +(n-3)! olduğuna göre, n doğal sayısı kaçtır? TEST 6 5 inslö A) 14 B) 13 C) 12 ETA C) 12 D) 11 E) 10 5. Temel K 741+73! sayısının sonda A) 20 B) 19
39L
kaçında
E) 60
6.5
=60
69
3-E
LIS, 28121/2
6. Üçü aynı boyda olan yedi kişi yan yana boy sırasına
göre kaç farklı şekilde sıralanabilir?
36
C) 24
4-C
A) 4
5-D
B) 12
6-B
D) 48 +
·120-60 60
Qu M
43
E) 60
5
Lise Matematik
Faktöriyel
39L kaçında E) 60 6.5 =60 69 3-E LIS, 28121/2 6. Üçü aynı boyda olan yedi kişi yan yana boy sırasına göre kaç farklı şekilde sıralanabilir? 36 C) 24 4-C A) 4 5-D B) 12 6-B D) 48 + ·120-60 60 Qu M 43 E) 60 5
endemik
11. BESTAMİ
kelimesinin harfleri yer değiştirilerek yazılabilen
anlamlı ya da anlamsız yedi harfli kelimelerin kaç
tanesinde üç sesli harf yan yana bulunur?
A) 180
B) 288
C) 360
110.6
D) 576
220
E) 720
2.
Lise Matematik
Faktöriyel
endemik 11. BESTAMİ kelimesinin harfleri yer değiştirilerek yazılabilen anlamlı ya da anlamsız yedi harfli kelimelerin kaç tanesinde üç sesli harf yan yana bulunur? A) 180 B) 288 C) 360 110.6 D) 576 220 E) 720 2.
belki leki 33 ye vericek
10.x bir doğal sayıdır ancak y doğal sayı değildir.
27
27! = y. 3x
olduğuna göre, x'in alabileceği en küçük üç farklı tam
sayı değerinin toplamı kaçtır?
A) 42
C) 48
X=13 alviso
69
B) 45
13131³1
13 tone
x çıkar
Ynm kes.nl, Giemasını istiyor.
D) 51
15 €415
3
2
E) 54
271 3e dom
bölümür
Ancok 14 15 16 tom bolumen
A resoli aikor.
30+15
YAYINLARI
d
Lise Matematik
Faktöriyel
belki leki 33 ye vericek 10.x bir doğal sayıdır ancak y doğal sayı değildir. 27 27! = y. 3x olduğuna göre, x'in alabileceği en küçük üç farklı tam sayı değerinin toplamı kaçtır? A) 42 C) 48 X=13 alviso 69 B) 45 13131³1 13 tone x çıkar Ynm kes.nl, Giemasını istiyor. D) 51 15 €415 3 2 E) 54 271 3e dom bölümür Ancok 14 15 16 tom bolumen A resoli aikor. 30+15 YAYINLARI d
ENTASYON TESTI - 1
ve-
5. 96! sayısının sondan kaç basamağında ardışık olarak 0
rakamı bulunur?
A) 19
Tra
B) 20 ( C) 21
gb 15
15
(?)
SARMAL TV
bivse mot dixoqn .e
Sağlıklı bir insanda ortalama
4.14! adet gri beyin hücresi bulun
İnsanların geçmişte yas
hatırlaması için
kuvveti
D) 22
miss
şağıda bir TV kanalında insan beyni ile ilgili ilginç bir bilgi
ilmiştir.
E) 23
nutüe 8 sbioseA.Or
vee mist lifizoq nun
BILIYOR MUYD
Lise Matematik
Faktöriyel
ENTASYON TESTI - 1 ve- 5. 96! sayısının sondan kaç basamağında ardışık olarak 0 rakamı bulunur? A) 19 Tra B) 20 ( C) 21 gb 15 15 (?) SARMAL TV bivse mot dixoqn .e Sağlıklı bir insanda ortalama 4.14! adet gri beyin hücresi bulun İnsanların geçmişte yas hatırlaması için kuvveti D) 22 miss şağıda bir TV kanalında insan beyni ile ilgili ilginç bir bilgi ilmiştir. E) 23 nutüe 8 sbioseA.Or vee mist lifizoq nun BILIYOR MUYD
2.
5
6
6!
210
Şekildeki modellemede dairelerin içindeki sayıların
çarpımı alttaki kutunun içine yazılmaktadır.
Buna göre,
ho
56
10!
7
C) 90
A
modellemesinde A yerine aşağıdaki sayılardan
hangisi yazılmalıdır?
A) 9/
B) 10
D) 100 E) 180
Lise Matematik
Faktöriyel
2. 5 6 6! 210 Şekildeki modellemede dairelerin içindeki sayıların çarpımı alttaki kutunun içine yazılmaktadır. Buna göre, ho 56 10! 7 C) 90 A modellemesinde A yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır? A) 9/ B) 10 D) 100 E) 180
LİŞTİR
3.
TEST O TYT
2
944
a+b=c
la - 212
942) (? -90 a>
lb-1<3 -b<3 -bsk bj2
654
olduğuna
kaçtır?
A) 29
cb (4
089.24
-2
göre, c nin alabileceği tam sayı değerler toplamı
B) 27
6-1<3
6<4
C) 25
D) 23
E) 21
-1, 0, 1, 2, 3
Lise Matematik
Faktöriyel
LİŞTİR 3. TEST O TYT 2 944 a+b=c la - 212 942) (? -90 a> lb-1<3 -b<3 -bsk bj2 654 olduğuna kaçtır? A) 29 cb (4 089.24 -2 göre, c nin alabileceği tam sayı değerler toplamı B) 27 6-1<3 6<4 C) 25 D) 23 E) 21 -1, 0, 1, 2, 3
Peeeeee?
Permütasyon (Sıralama)
Şekilde ışıklı reklam panosundaki resmin çevresindeki
14 eş bölmeden dördü mavi, üçü sarı, ikisi yeşil, ikisi
pembe, üçü beyaz renkli ampüllerle ışıklandırılmıştır.
pax Buna göre, panoda kaç farklı görüntü oluşturabili-
riz?
A) 14!
26.84
30
D)
B) 41-31-3!-21-2!
14!
41-31-31-21-2!
C) 51-41-31-31-21-2!
E)
14!
(12)³
na
13.
Audie
72. X
ke
bil
ri
31.21
A
14.
Lise Matematik
Faktöriyel
Peeeeee? Permütasyon (Sıralama) Şekilde ışıklı reklam panosundaki resmin çevresindeki 14 eş bölmeden dördü mavi, üçü sarı, ikisi yeşil, ikisi pembe, üçü beyaz renkli ampüllerle ışıklandırılmıştır. pax Buna göre, panoda kaç farklı görüntü oluşturabili- riz? A) 14! 26.84 30 D) B) 41-31-3!-21-2! 14! 41-31-31-21-2! C) 51-41-31-31-21-2! E) 14! (12)³ na 13. Audie 72. X ke bil ri 31.21 A 14.