Logaritmanın Kuralları Soruları

3
D
xxx
Yukarıda verilen eşkenar üçgenlerden mavi renkli
olanın bir kenarı log₂ (x + 2) birim, kırmızı olanın bir
kenari log (x +44) birimdir.
A) 9
20
Buna göre, x en küçük tam sayı değerini
aldığında mavi renkli üçgenin çevresi kaç birim
olur?
D) log 27
B) log,216
E) log 81
C) log 27
15°C Güneşli
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
3 D xxx Yukarıda verilen eşkenar üçgenlerden mavi renkli olanın bir kenarı log₂ (x + 2) birim, kırmızı olanın bir kenari log (x +44) birimdir. A) 9 20 Buna göre, x en küçük tam sayı değerini aldığında mavi renkli üçgenin çevresi kaç birim olur? D) log 27 B) log,216 E) log 81 C) log 27 15°C Güneşli
2 log₂3+log₂2
değeri
2a+1
a
a
3.
2m+1
olur.
log,3= = a ve log₂5 = b
olduğuna göre, log2072 ifadesinin a ve b cin-
sinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a+2b
a+b
A)-
a+b
2a + b
D).
B)
2ab + 3
b+2
E)
a+b
a+2b
2a+b
a-b-
log2000
olduğuna göre,
ğıdakilerden ha
A)
= a
a-2
4-a
D) a
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
2 log₂3+log₂2 değeri 2a+1 a a 3. 2m+1 olur. log,3= = a ve log₂5 = b olduğuna göre, log2072 ifadesinin a ve b cin- sinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? a+2b a+b A)- a+b 2a + b D). B) 2ab + 3 b+2 E) a+b a+2b 2a+b a-b- log2000 olduğuna göre, ğıdakilerden ha A) = a a-2 4-a D) a
168
6.
f(x) = log₂lx - 31
fonksiyonu için
f(x) çift fonksiyondur.
f(x) bire bir fonksiyondur.
III. X=3 doğrusuna göre simetriktir.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
168 6. f(x) = log₂lx - 31 fonksiyonu için f(x) çift fonksiyondur. f(x) bire bir fonksiyondur. III. X=3 doğrusuna göre simetriktir. ifadelerinden hangileri daima doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III
2.4
CAP
A) x².y+1
C) Sx+y+1
log,2=x ve log,S=y
olduğuna göre, log, 120 nin x ve y cinsinden eşiti aşağıda
kilerden hangisidir?
A
log. (logs 2
31age
E) Sy+x+
Svay
2013/2
bo/2B) 2x+y+1
302
15D) x³ +y +1
3
2
25.
eşitliklerim
A) Yalnız
5²-2
ol
to
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
2.4 CAP A) x².y+1 C) Sx+y+1 log,2=x ve log,S=y olduğuna göre, log, 120 nin x ve y cinsinden eşiti aşağıda kilerden hangisidir? A log. (logs 2 31age E) Sy+x+ Svay 2013/2 bo/2B) 2x+y+1 302 15D) x³ +y +1 3 2 25. eşitliklerim A) Yalnız 5²-2 ol to
şittir?
1
C
12. y = f(x) olmak üzere,
exy = 3x+y
Pe
olduğuna göre, f¹ (x) aşağıdakilerden hangisine eşit-
tir?
A)
In (3x)
x+In 3
9
Teen
D)
B)
• 1x² =√1+x²7x
e
x. In 3
x-In 3
Ba
C)
x.In 3
E) x+in3
x + In 3
116 y=x 10932/3
x+In 3
x-In 3
unqvie
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
şittir? 1 C 12. y = f(x) olmak üzere, exy = 3x+y Pe olduğuna göre, f¹ (x) aşağıdakilerden hangisine eşit- tir? A) In (3x) x+In 3 9 Teen D) B) • 1x² =√1+x²7x e x. In 3 x-In 3 Ba C) x.In 3 E) x+in3 x + In 3 116 y=x 10932/3 x+In 3 x-In 3 unqvie
6. f(x) = log(x + 2)(5-x) fonksiyonunun tanım kümesi A ve
g(x) = log (3 - x) fonksiyonunun tanım kümesi B'dir.
Buna göre, An B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-2, 3) - {1}
C) (0.5) - {1}
E) (0, 3)
B) (0, 3) - {1}
D) (-2,5) - {-1}
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
6. f(x) = log(x + 2)(5-x) fonksiyonunun tanım kümesi A ve g(x) = log (3 - x) fonksiyonunun tanım kümesi B'dir. Buna göre, An B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (-2, 3) - {1} C) (0.5) - {1} E) (0, 3) B) (0, 3) - {1} D) (-2,5) - {-1}
C
7.
DIF 08
Örnek-21
1.2.4
işleminin sonucu kaçtır?
A) 7
log₂x24 log₂x³
log₂x + log₂x
Çözüm-21
B)
75
3
2,1/72
½
TIN
C) 1
The
19,23
- 2/09₂2* + 1log *
3
D) 1/1/0
E) --13
-|♡
1² = 2
örnek-
loghite
tina
Bunia
teri tü
kauna
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
C 7. DIF 08 Örnek-21 1.2.4 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 log₂x24 log₂x³ log₂x + log₂x Çözüm-21 B) 75 3 2,1/72 ½ TIN C) 1 The 19,23 - 2/09₂2* + 1log * 3 D) 1/1/0 E) --13 -|♡ 1² = 2 örnek- loghite tina Bunia teri tü kauna
iti
6.
(c/x
bg2
1295
A)
2x=5Y=7
olduğuna göre, log2070 ifadesinin x ve y cinsinden eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?
1-loy2
1092
xy+x-y
x+y
log20
2
by3 ² = 1/2 log₂b = xy
11og₂7 ox byg2=1
loy tay lays = 1042 52x5
xy + x
D)
Xy ₁²x + y
log 7 + loglo
by 2 + loglo log2+1.
+4
by
B)
x + 2y
xy + y
xym
2y+x
(XY+)(x+y)
2ytx
E)
xy+x+y
x+2y
C)
xy+x+1
x+y
x+y
24
y-yloy2 = x layl
y = 1092(x+y)
y = log2
xty
24+x
H₂
3= x-1
6 + 69,
·loys
7
(SAY
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
iti 6. (c/x bg2 1295 A) 2x=5Y=7 olduğuna göre, log2070 ifadesinin x ve y cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 1-loy2 1092 xy+x-y x+y log20 2 by3 ² = 1/2 log₂b = xy 11og₂7 ox byg2=1 loy tay lays = 1042 52x5 xy + x D) Xy ₁²x + y log 7 + loglo by 2 + loglo log2+1. +4 by B) x + 2y xy + y xym 2y+x (XY+)(x+y) 2ytx E) xy+x+y x+2y C) xy+x+1 x+y x+y 24 y-yloy2 = x layl y = 1092(x+y) y = log2 xty 24+x H₂ 3= x-1 6 + 69, ·loys 7 (SAY
5.
e; doğal logaritma tabanı olmak üzere, x ve y birer poz
gerçek sayıdır.
In(x - y) = lnx + Iny-1
olduğuna göre, y'nin x türünden eşiti aşağıdakilerde
hangisidir?
X
X+e
A)
D)
X+1
ex-1
B)
X
X+1
E)
ex
X + 1
C)
ex
X+
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
5. e; doğal logaritma tabanı olmak üzere, x ve y birer poz gerçek sayıdır. In(x - y) = lnx + Iny-1 olduğuna göre, y'nin x türünden eşiti aşağıdakilerde hangisidir? X X+e A) D) X+1 ex-1 B) X X+1 E) ex X + 1 C) ex X+
8.
1092
1092² +1092
2
+
log, 6
2
= 8x-1
w/N
= 2
1
log, 6
2103 3
eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?
A)=1/12
B) = 1/3
+ log
log
3x-3
3
C) 21/10
9
D) 1/3
n
11.
karekök
2log2+2
log48
işleminin s
4
A) — 1
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
8. 1092 1092² +1092 2 + log, 6 2 = 8x-1 w/N = 2 1 log, 6 2103 3 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? A)=1/12 B) = 1/3 + log log 3x-3 3 C) 21/10 9 D) 1/3 n 11. karekök 2log2+2 log48 işleminin s 4 A) — 1
7.
In(x + √√x² + 1) = y
olduğuna göre,
In (√x²+1-x)
2
esteg
B) Iny
e³=x+
ek
estere ested
2
ifadesinin y cinsinden değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) ey
1
C)
+ √x+
tenea =
==x+√√x+1
X+
=es
D) -y
E) y
e
Je
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
7. In(x + √√x² + 1) = y olduğuna göre, In (√x²+1-x) 2 esteg B) Iny e³=x+ ek estere ested 2 ifadesinin y cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) ey 1 C) + √x+ tenea = ==x+√√x+1 X+ =es D) -y E) y e Je
m
a
a
a
T)
ak
ve
5-
ÖRNEK-54
Aşağıda verilen dört eş dikdörtgen parçasının her birinin çevresi
log,256 birim ve her birinin uzun kenarı kısa kenarının 3 katıdır.
Bu dikdörtgenler aşağıdaki gibi birleştiriliyor.
2
Buna göre, yeşil bölgenin alanının kaç birimkare olduğu-
nu bulunuz.
u
3
A
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
m a a a T) ak ve 5- ÖRNEK-54 Aşağıda verilen dört eş dikdörtgen parçasının her birinin çevresi log,256 birim ve her birinin uzun kenarı kısa kenarının 3 katıdır. Bu dikdörtgenler aşağıdaki gibi birleştiriliyor. 2 Buna göre, yeşil bölgenin alanının kaç birimkare olduğu- nu bulunuz. u 3 A
8.
f(x) = log₂ (x-1)
X-4
ise f-1(x) aşağıdakilerden hangisidir?
A)
4.2% -1
2x + 3
D)
B)
3.2x + 1
2x + 4
4.2x + 3
2x - 1
C)
E) 4.-1
2-3
3.2%-1
2X-4
f(x)
fonksiy
Her terim
x²-4
4-x
x + 3
XER+
sisteminir
X
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
8. f(x) = log₂ (x-1) X-4 ise f-1(x) aşağıdakilerden hangisidir? A) 4.2% -1 2x + 3 D) B) 3.2x + 1 2x + 4 4.2x + 3 2x - 1 C) E) 4.-1 2-3 3.2%-1 2X-4 f(x) fonksiy Her terim x²-4 4-x x + 3 XER+ sisteminir X
(
Aysel cep telefonunun hesap makinesi uygula-
masında tuşlara aşağıdaki sırayla basmıştır.
tır.
2
Aysel'in yaptığı işlemlerin sonucunda ekranda
görünen sonuç yaklaşık olarak 4,7 dir.
7
3
Sunay da kendi cep telefonunun hesap makinesi
uygulamasında tuşlara aşağıdaki sırayla basmış-
log 8
5
X log 4
2
Buna göre, Sunay'ın bulduğu sonuç yaklaşık
olarak kaçtır?
A) 1,6 B) 1,8 C) 2 D) 2,2 E) 2,5
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
( Aysel cep telefonunun hesap makinesi uygula- masında tuşlara aşağıdaki sırayla basmıştır. tır. 2 Aysel'in yaptığı işlemlerin sonucunda ekranda görünen sonuç yaklaşık olarak 4,7 dir. 7 3 Sunay da kendi cep telefonunun hesap makinesi uygulamasında tuşlara aşağıdaki sırayla basmış- log 8 5 X log 4 2 Buna göre, Sunay'ın bulduğu sonuç yaklaşık olarak kaçtır? A) 1,6 B) 1,8 C) 2 D) 2,2 E) 2,5
72 S.
rpimi
81
a=u
a = -3.
Q+31.
195
6.
log2 = x
log3 = y
olduğuna göre, log,536 değeri aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A)
x+y
x-y + 1
D)
B)
2x + 2y
x-y + 1
2x + 2y
y-x+1
E)
C)
x + 4y
x-y
x + 2y
x + y + 1
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
72 S. rpimi 81 a=u a = -3. Q+31. 195 6. log2 = x log3 = y olduğuna göre, log,536 değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) x+y x-y + 1 D) B) 2x + 2y x-y + 1 2x + 2y y-x+1 E) C) x + 4y x-y x + 2y x + y + 1
Test
7.
Yukarıda verilen dikdörtgenlerin yükseklikleri sağdan sola
doğru birer santimetre artmaktadır. En soldaki kırmızı dik-
dörtgenin yüksekliği, en sağdaki mavi dikdörtgenin yüksek-
liğinin log324 katıdır.
A) log₂3
Buna göre, yeşil dikdörtgenin yüksekliği kaç santimet-
redir?
X+2
A) 49
log, x
log, x
B) log₂6 C) log310 D) log312 E) log420
loy 24
25
işleminin sonucu kaçtır?
XAI
B) 25
C) 7
D) 5
ACIL MATEMATIK
10.
to
11.
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
Test 7. Yukarıda verilen dikdörtgenlerin yükseklikleri sağdan sola doğru birer santimetre artmaktadır. En soldaki kırmızı dik- dörtgenin yüksekliği, en sağdaki mavi dikdörtgenin yüksek- liğinin log324 katıdır. A) log₂3 Buna göre, yeşil dikdörtgenin yüksekliği kaç santimet- redir? X+2 A) 49 log, x log, x B) log₂6 C) log310 D) log312 E) log420 loy 24 25 işleminin sonucu kaçtır? XAI B) 25 C) 7 D) 5 ACIL MATEMATIK 10. to 11.