Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Logaritmanın Kuralları Soruları

2 log₂3+log₂2
değeri
2a+1
a
a
3.
2m+1
olur.
log,3= = a ve log₂5 = b
olduğuna göre, log2072 ifadesinin a ve b cin-
sinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a+2b
a+b
A)-
a+b
2a + b
D).
B)
2ab + 3
b+2
E)
a+b
a+2b
2a+b
a-b-
log2000
olduğuna göre,
ğıdakilerden ha
A)
= a
a-2
4-a
D) a
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
2 log₂3+log₂2 değeri 2a+1 a a 3. 2m+1 olur. log,3= = a ve log₂5 = b olduğuna göre, log2072 ifadesinin a ve b cin- sinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? a+2b a+b A)- a+b 2a + b D). B) 2ab + 3 b+2 E) a+b a+2b 2a+b a-b- log2000 olduğuna göre, ğıdakilerden ha A) = a a-2 4-a D) a
168
6.
f(x) = log₂lx - 31
fonksiyonu için
f(x) çift fonksiyondur.
f(x) bire bir fonksiyondur.
III. X=3 doğrusuna göre simetriktir.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
168 6. f(x) = log₂lx - 31 fonksiyonu için f(x) çift fonksiyondur. f(x) bire bir fonksiyondur. III. X=3 doğrusuna göre simetriktir. ifadelerinden hangileri daima doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III
6. f(x) = log(x + 2)(5-x) fonksiyonunun tanım kümesi A ve
g(x) = log (3 - x) fonksiyonunun tanım kümesi B'dir.
Buna göre, An B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-2, 3) - {1}
C) (0.5) - {1}
E) (0, 3)
B) (0, 3) - {1}
D) (-2,5) - {-1}
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
6. f(x) = log(x + 2)(5-x) fonksiyonunun tanım kümesi A ve g(x) = log (3 - x) fonksiyonunun tanım kümesi B'dir. Buna göre, An B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (-2, 3) - {1} C) (0.5) - {1} E) (0, 3) B) (0, 3) - {1} D) (-2,5) - {-1}
8.
1092
1092² +1092
2
+
log, 6
2
= 8x-1
w/N
= 2
1
log, 6
2103 3
eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?
A)=1/12
B) = 1/3
+ log
log
3x-3
3
C) 21/10
9
D) 1/3
n
11.
karekök
2log2+2
log48
işleminin s
4
A) — 1
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
8. 1092 1092² +1092 2 + log, 6 2 = 8x-1 w/N = 2 1 log, 6 2103 3 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? A)=1/12 B) = 1/3 + log log 3x-3 3 C) 21/10 9 D) 1/3 n 11. karekök 2log2+2 log48 işleminin s 4 A) — 1
(
Aysel cep telefonunun hesap makinesi uygula-
masında tuşlara aşağıdaki sırayla basmıştır.
tır.
2
Aysel'in yaptığı işlemlerin sonucunda ekranda
görünen sonuç yaklaşık olarak 4,7 dir.
7
3
Sunay da kendi cep telefonunun hesap makinesi
uygulamasında tuşlara aşağıdaki sırayla basmış-
log 8
5
X log 4
2
Buna göre, Sunay'ın bulduğu sonuç yaklaşık
olarak kaçtır?
A) 1,6 B) 1,8 C) 2 D) 2,2 E) 2,5
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
( Aysel cep telefonunun hesap makinesi uygula- masında tuşlara aşağıdaki sırayla basmıştır. tır. 2 Aysel'in yaptığı işlemlerin sonucunda ekranda görünen sonuç yaklaşık olarak 4,7 dir. 7 3 Sunay da kendi cep telefonunun hesap makinesi uygulamasında tuşlara aşağıdaki sırayla basmış- log 8 5 X log 4 2 Buna göre, Sunay'ın bulduğu sonuç yaklaşık olarak kaçtır? A) 1,6 B) 1,8 C) 2 D) 2,2 E) 2,5
Test
7.
Yukarıda verilen dikdörtgenlerin yükseklikleri sağdan sola
doğru birer santimetre artmaktadır. En soldaki kırmızı dik-
dörtgenin yüksekliği, en sağdaki mavi dikdörtgenin yüksek-
liğinin log324 katıdır.
A) log₂3
Buna göre, yeşil dikdörtgenin yüksekliği kaç santimet-
redir?
X+2
A) 49
log, x
log, x
B) log₂6 C) log310 D) log312 E) log420
loy 24
25
işleminin sonucu kaçtır?
XAI
B) 25
C) 7
D) 5
ACIL MATEMATIK
10.
to
11.
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
Test 7. Yukarıda verilen dikdörtgenlerin yükseklikleri sağdan sola doğru birer santimetre artmaktadır. En soldaki kırmızı dik- dörtgenin yüksekliği, en sağdaki mavi dikdörtgenin yüksek- liğinin log324 katıdır. A) log₂3 Buna göre, yeşil dikdörtgenin yüksekliği kaç santimet- redir? X+2 A) 49 log, x log, x B) log₂6 C) log310 D) log312 E) log420 loy 24 25 işleminin sonucu kaçtır? XAI B) 25 C) 7 D) 5 ACIL MATEMATIK 10. to 11.
1.
Yeni Nesil Sorular
Bir depremin büyüklüğü depremin merkez üssünden 100 km
uzaklıktaki sismograf tarafından kaydedilen dalgaların maksi-
mum genliklerinden (d) yararlanılarak R=logd formülü ile he-
saplanır.
d: Mikron cinsinden ölçülen maksimum genlik
R: Depremin Richter ölçeğine göre büyüklüğü
1 mm = 103 mikron
d=10mm
Buna göre, maksimum genliği 40 mm olarak ölçülen bir
depremin Richter ölçeğine göre büyüklüğü yaklaşık olarak
kaçtır? (log2=0,3)
A) 4,6
B) 4,7
d=10²:40
C) 4,8
D) 4,9
E) 5
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
1. Yeni Nesil Sorular Bir depremin büyüklüğü depremin merkez üssünden 100 km uzaklıktaki sismograf tarafından kaydedilen dalgaların maksi- mum genliklerinden (d) yararlanılarak R=logd formülü ile he- saplanır. d: Mikron cinsinden ölçülen maksimum genlik R: Depremin Richter ölçeğine göre büyüklüğü 1 mm = 103 mikron d=10mm Buna göre, maksimum genliği 40 mm olarak ölçülen bir depremin Richter ölçeğine göre büyüklüğü yaklaşık olarak kaçtır? (log2=0,3) A) 4,6 B) 4,7 d=10²:40 C) 4,8 D) 4,9 E) 5
13. log2 3= a olduğuna göre,
log₁2 24 ifadesinin a türünden değeri aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A)
a+2
a†³
D) ----
2
1
B)
a +3
a +1
6
1-10813
E)
a +3
a+2
C)
3a
a+2
Namık KARAYANIK / Düz
17. (√)1+in2 ifadesinin eşiti
A) 2√e B) e√2
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
13. log2 3= a olduğuna göre, log₁2 24 ifadesinin a türünden değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) a+2 a†³ D) ---- 2 1 B) a +3 a +1 6 1-10813 E) a +3 a+2 C) 3a a+2 Namık KARAYANIK / Düz 17. (√)1+in2 ifadesinin eşiti A) 2√e B) e√2
şeklinde yazılır.
? ÖRNEK 1.
Aşağıda verilen eşitliklerdeki x değerlerini logaritma kulla-
narak bulunuz.
a) 3* = 7 - (033²
b) 5x-1=85x=9 f10359
c) 22x+1=3
ÇÖZÜM
y 2²² = 4 y 10g ₂^ = 2x
21092-2x
(0 == x x=1
CIL MATEMATIK
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
şeklinde yazılır. ? ÖRNEK 1. Aşağıda verilen eşitliklerdeki x değerlerini logaritma kulla- narak bulunuz. a) 3* = 7 - (033² b) 5x-1=85x=9 f10359 c) 22x+1=3 ÇÖZÜM y 2²² = 4 y 10g ₂^ = 2x 21092-2x (0 == x x=1 CIL MATEMATIK
SULZ
c cinsinden
a+b+c
> SUPARA
5.
* = 3
log2 = x
log5√5 = y
olduğuna göre,
3x + 2y
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 2
B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
logy (36-24) 36 36
218
of/x
6. Üzerinde 1'den 60'a kadar olan tam sayıların yazı-
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
SULZ c cinsinden a+b+c > SUPARA 5. * = 3 log2 = x log5√5 = y olduğuna göre, 3x + 2y ifadesinin değeri kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 logy (36-24) 36 36 218 of/x 6. Üzerinde 1'den 60'a kadar olan tam sayıların yazı-
1.
2.
3.
4.
log28+ log()-log,1
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
B) 2
log,125.log 9.log272
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
B) 2
log100+ Ine-3-In1
işleminin sonucu kaçtır?
A)-2
B)-1
C) 3
işleminin sonucu kaçtır?
A)-6
B)--5
C) 3
C) 0
log0,01+ log,0,25 +log,0,2
C) -4
D) 4
D) 4
D) 1
D) -3
LOGARITMA
E) 5
E) 8
E) 2
E) -2
7. f:
8.
9.
fc
B
A
f:
to
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
1. 2. 3. 4. log28+ log()-log,1 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 log,125.log 9.log272 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 log100+ Ine-3-In1 işleminin sonucu kaçtır? A)-2 B)-1 C) 3 işleminin sonucu kaçtır? A)-6 B)--5 C) 3 C) 0 log0,01+ log,0,25 +log,0,2 C) -4 D) 4 D) 4 D) 1 D) -3 LOGARITMA E) 5 E) 8 E) 2 E) -2 7. f: 8. 9. fc B A f: to
8.
8.
a ve b 1 den farklı pozitif reel sayılar olmak üzere,
a. b = 1
olduğuna göre,
log₂b + loga =
ifadesinin değeri kaçtır?
A) - 2
B) - 1
C) 0
D) 1
E) 2
> SUPARA
11.
log (tan3°) +
işleminin sonuc
A) O
B) 2
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
8. 8. a ve b 1 den farklı pozitif reel sayılar olmak üzere, a. b = 1 olduğuna göre, log₂b + loga = ifadesinin değeri kaçtır? A) - 2 B) - 1 C) 0 D) 1 E) 2 > SUPARA 11. log (tan3°) + işleminin sonuc A) O B) 2
3-4
7.
Üstel - Logaritmik Denklemler
A)
log3x = 9.x
X
olduğuna göre, denkleminin kökler çarpımı kaçtır?
pension
C) 6
D) 9
3
1
3
log!
B) 3
=9, x
3¹ = 9₁x
SONBAHAR ÖDEV FÖYÜ
3=9x
E) 12
10.
glogx + xlog3 =
olduğuna göre.
A) 3
B) 9
log10
log
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
3-4 7. Üstel - Logaritmik Denklemler A) log3x = 9.x X olduğuna göre, denkleminin kökler çarpımı kaçtır? pension C) 6 D) 9 3 1 3 log! B) 3 =9, x 3¹ = 9₁x SONBAHAR ÖDEV FÖYÜ 3=9x E) 12 10. glogx + xlog3 = olduğuna göre. A) 3 B) 9 log10 log
2) f(x) =
C)
3x-1
3
dakilerden hangisidir?
A) --log2
X
2
olduğuna göre, f¹(x) aşağı-
CE(X)) (N
1-log1
600/ 2
ublo
Talblaignar pobre
1
B) --log₁
3
*Pol-/
x X
(8
E) - 1092
D)
o 3
X
1
2
ST
tepl.
1
XIN
2
1+log₁ X
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
2) f(x) = C) 3x-1 3 dakilerden hangisidir? A) --log2 X 2 olduğuna göre, f¹(x) aşağı- CE(X)) (N 1-log1 600/ 2 ublo Talblaignar pobre 1 B) --log₁ 3 *Pol-/ x X (8 E) - 1092 D) o 3 X 1 2 ST tepl. 1 XIN 2 1+log₁ X
2. a ve b gerçel sayılar olmak üzere,
log (3a) ve log, (5b)
ifadelerinin sayısal değerleri bilinmektedir.
Buna göre,
1. log₂ (b + 5)
II. log (a.b)
III. log (2a + b)
ifadelerinden hangilerinin değeri hesaplanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
2
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
2. a ve b gerçel sayılar olmak üzere, log (3a) ve log, (5b) ifadelerinin sayısal değerleri bilinmektedir. Buna göre, 1. log₂ (b + 5) II. log (a.b) III. log (2a + b) ifadelerinden hangilerinin değeri hesaplanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II 2 D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
1.
Bir ortamda bulunan mikroorganizma sayısı her saatin
sonunda 2 katına pıkmaktadır.
Buna göre, mikroorganizma sayısı kaç saatte 10 ka-
tına çıkmış olur?
A) 5
D) (log 2)-¹
Jala
B) In 2
NE
18€
E) (In 2)-1
C) log 2
X - 10X
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
1. Bir ortamda bulunan mikroorganizma sayısı her saatin sonunda 2 katına pıkmaktadır. Buna göre, mikroorganizma sayısı kaç saatte 10 ka- tına çıkmış olur? A) 5 D) (log 2)-¹ Jala B) In 2 NE 18€ E) (In 2)-1 C) log 2 X - 10X