Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Logaritmanın Kuralları Soruları

2 log₂3+log₂2
değeri
2a+1
a
a
3.
2m+1
olur.
log,3= = a ve log₂5 = b
olduğuna göre, log2072 ifadesinin a ve b cin-
sinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a+2b
a+b
A)-
a+b
2a + b
D).
B)
2ab + 3
b+2
E)
a+b
a+2b
2a+b
a-b-
log2000
olduğuna göre,
ğıdakilerden ha
A)
= a
a-2
4-a
D) a
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
2 log₂3+log₂2 değeri 2a+1 a a 3. 2m+1 olur. log,3= = a ve log₂5 = b olduğuna göre, log2072 ifadesinin a ve b cin- sinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? a+2b a+b A)- a+b 2a + b D). B) 2ab + 3 b+2 E) a+b a+2b 2a+b a-b- log2000 olduğuna göre, ğıdakilerden ha A) = a a-2 4-a D) a
168
6.
f(x) = log₂lx - 31
fonksiyonu için
f(x) çift fonksiyondur.
f(x) bire bir fonksiyondur.
III. X=3 doğrusuna göre simetriktir.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
168 6. f(x) = log₂lx - 31 fonksiyonu için f(x) çift fonksiyondur. f(x) bire bir fonksiyondur. III. X=3 doğrusuna göre simetriktir. ifadelerinden hangileri daima doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III
6. f(x) = log(x + 2)(5-x) fonksiyonunun tanım kümesi A ve
g(x) = log (3 - x) fonksiyonunun tanım kümesi B'dir.
Buna göre, An B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-2, 3) - {1}
C) (0.5) - {1}
E) (0, 3)
B) (0, 3) - {1}
D) (-2,5) - {-1}
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
6. f(x) = log(x + 2)(5-x) fonksiyonunun tanım kümesi A ve g(x) = log (3 - x) fonksiyonunun tanım kümesi B'dir. Buna göre, An B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (-2, 3) - {1} C) (0.5) - {1} E) (0, 3) B) (0, 3) - {1} D) (-2,5) - {-1}
8.
1092
1092² +1092
2
+
log, 6
2
= 8x-1
w/N
= 2
1
log, 6
2103 3
eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?
A)=1/12
B) = 1/3
+ log
log
3x-3
3
C) 21/10
9
D) 1/3
n
11.
karekök
2log2+2
log48
işleminin s
4
A) — 1
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
8. 1092 1092² +1092 2 + log, 6 2 = 8x-1 w/N = 2 1 log, 6 2103 3 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? A)=1/12 B) = 1/3 + log log 3x-3 3 C) 21/10 9 D) 1/3 n 11. karekök 2log2+2 log48 işleminin s 4 A) — 1
(
Aysel cep telefonunun hesap makinesi uygula-
masında tuşlara aşağıdaki sırayla basmıştır.
tır.
2
Aysel'in yaptığı işlemlerin sonucunda ekranda
görünen sonuç yaklaşık olarak 4,7 dir.
7
3
Sunay da kendi cep telefonunun hesap makinesi
uygulamasında tuşlara aşağıdaki sırayla basmış-
log 8
5
X log 4
2
Buna göre, Sunay'ın bulduğu sonuç yaklaşık
olarak kaçtır?
A) 1,6 B) 1,8 C) 2 D) 2,2 E) 2,5
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
( Aysel cep telefonunun hesap makinesi uygula- masında tuşlara aşağıdaki sırayla basmıştır. tır. 2 Aysel'in yaptığı işlemlerin sonucunda ekranda görünen sonuç yaklaşık olarak 4,7 dir. 7 3 Sunay da kendi cep telefonunun hesap makinesi uygulamasında tuşlara aşağıdaki sırayla basmış- log 8 5 X log 4 2 Buna göre, Sunay'ın bulduğu sonuç yaklaşık olarak kaçtır? A) 1,6 B) 1,8 C) 2 D) 2,2 E) 2,5
Test
7.
Yukarıda verilen dikdörtgenlerin yükseklikleri sağdan sola
doğru birer santimetre artmaktadır. En soldaki kırmızı dik-
dörtgenin yüksekliği, en sağdaki mavi dikdörtgenin yüksek-
liğinin log324 katıdır.
A) log₂3
Buna göre, yeşil dikdörtgenin yüksekliği kaç santimet-
redir?
X+2
A) 49
log, x
log, x
B) log₂6 C) log310 D) log312 E) log420
loy 24
25
işleminin sonucu kaçtır?
XAI
B) 25
C) 7
D) 5
ACIL MATEMATIK
10.
to
11.
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
Test 7. Yukarıda verilen dikdörtgenlerin yükseklikleri sağdan sola doğru birer santimetre artmaktadır. En soldaki kırmızı dik- dörtgenin yüksekliği, en sağdaki mavi dikdörtgenin yüksek- liğinin log324 katıdır. A) log₂3 Buna göre, yeşil dikdörtgenin yüksekliği kaç santimet- redir? X+2 A) 49 log, x log, x B) log₂6 C) log310 D) log312 E) log420 loy 24 25 işleminin sonucu kaçtır? XAI B) 25 C) 7 D) 5 ACIL MATEMATIK 10. to 11.
1.
Yeni Nesil Sorular
Bir depremin büyüklüğü depremin merkez üssünden 100 km
uzaklıktaki sismograf tarafından kaydedilen dalgaların maksi-
mum genliklerinden (d) yararlanılarak R=logd formülü ile he-
saplanır.
d: Mikron cinsinden ölçülen maksimum genlik
R: Depremin Richter ölçeğine göre büyüklüğü
1 mm = 103 mikron
d=10mm
Buna göre, maksimum genliği 40 mm olarak ölçülen bir
depremin Richter ölçeğine göre büyüklüğü yaklaşık olarak
kaçtır? (log2=0,3)
A) 4,6
B) 4,7
d=10²:40
C) 4,8
D) 4,9
E) 5
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
1. Yeni Nesil Sorular Bir depremin büyüklüğü depremin merkez üssünden 100 km uzaklıktaki sismograf tarafından kaydedilen dalgaların maksi- mum genliklerinden (d) yararlanılarak R=logd formülü ile he- saplanır. d: Mikron cinsinden ölçülen maksimum genlik R: Depremin Richter ölçeğine göre büyüklüğü 1 mm = 103 mikron d=10mm Buna göre, maksimum genliği 40 mm olarak ölçülen bir depremin Richter ölçeğine göre büyüklüğü yaklaşık olarak kaçtır? (log2=0,3) A) 4,6 B) 4,7 d=10²:40 C) 4,8 D) 4,9 E) 5
13. log2 3= a olduğuna göre,
log₁2 24 ifadesinin a türünden değeri aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A)
a+2
a†³
D) ----
2
1
B)
a +3
a +1
6
1-10813
E)
a +3
a+2
C)
3a
a+2
Namık KARAYANIK / Düz
17. (√)1+in2 ifadesinin eşiti
A) 2√e B) e√2
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
13. log2 3= a olduğuna göre, log₁2 24 ifadesinin a türünden değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) a+2 a†³ D) ---- 2 1 B) a +3 a +1 6 1-10813 E) a +3 a+2 C) 3a a+2 Namık KARAYANIK / Düz 17. (√)1+in2 ifadesinin eşiti A) 2√e B) e√2
şeklinde yazılır.
? ÖRNEK 1.
Aşağıda verilen eşitliklerdeki x değerlerini logaritma kulla-
narak bulunuz.
a) 3* = 7 - (033²
b) 5x-1=85x=9 f10359
c) 22x+1=3
ÇÖZÜM
y 2²² = 4 y 10g ₂^ = 2x
21092-2x
(0 == x x=1
CIL MATEMATIK
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
şeklinde yazılır. ? ÖRNEK 1. Aşağıda verilen eşitliklerdeki x değerlerini logaritma kulla- narak bulunuz. a) 3* = 7 - (033² b) 5x-1=85x=9 f10359 c) 22x+1=3 ÇÖZÜM y 2²² = 4 y 10g ₂^ = 2x 21092-2x (0 == x x=1 CIL MATEMATIK
SULZ
c cinsinden
a+b+c
> SUPARA
5.
* = 3
log2 = x
log5√5 = y
olduğuna göre,
3x + 2y
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 2
B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
logy (36-24) 36 36
218
of/x
6. Üzerinde 1'den 60'a kadar olan tam sayıların yazı-
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
SULZ c cinsinden a+b+c > SUPARA 5. * = 3 log2 = x log5√5 = y olduğuna göre, 3x + 2y ifadesinin değeri kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 logy (36-24) 36 36 218 of/x 6. Üzerinde 1'den 60'a kadar olan tam sayıların yazı-
1.
2.
3.
4.
log28+ log()-log,1
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
B) 2
log,125.log 9.log272
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
B) 2
log100+ Ine-3-In1
işleminin sonucu kaçtır?
A)-2
B)-1
C) 3
işleminin sonucu kaçtır?
A)-6
B)--5
C) 3
C) 0
log0,01+ log,0,25 +log,0,2
C) -4
D) 4
D) 4
D) 1
D) -3
LOGARITMA
E) 5
E) 8
E) 2
E) -2
7. f:
8.
9.
fc
B
A
f:
to
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
1. 2. 3. 4. log28+ log()-log,1 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 log,125.log 9.log272 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 log100+ Ine-3-In1 işleminin sonucu kaçtır? A)-2 B)-1 C) 3 işleminin sonucu kaçtır? A)-6 B)--5 C) 3 C) 0 log0,01+ log,0,25 +log,0,2 C) -4 D) 4 D) 4 D) 1 D) -3 LOGARITMA E) 5 E) 8 E) 2 E) -2 7. f: 8. 9. fc B A f: to
8.
8.
a ve b 1 den farklı pozitif reel sayılar olmak üzere,
a. b = 1
olduğuna göre,
log₂b + loga =
ifadesinin değeri kaçtır?
A) - 2
B) - 1
C) 0
D) 1
E) 2
> SUPARA
11.
log (tan3°) +
işleminin sonuc
A) O
B) 2
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
8. 8. a ve b 1 den farklı pozitif reel sayılar olmak üzere, a. b = 1 olduğuna göre, log₂b + loga = ifadesinin değeri kaçtır? A) - 2 B) - 1 C) 0 D) 1 E) 2 > SUPARA 11. log (tan3°) + işleminin sonuc A) O B) 2
3-4
7.
Üstel - Logaritmik Denklemler
A)
log3x = 9.x
X
olduğuna göre, denkleminin kökler çarpımı kaçtır?
pension
C) 6
D) 9
3
1
3
log!
B) 3
=9, x
3¹ = 9₁x
SONBAHAR ÖDEV FÖYÜ
3=9x
E) 12
10.
glogx + xlog3 =
olduğuna göre.
A) 3
B) 9
log10
log
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
3-4 7. Üstel - Logaritmik Denklemler A) log3x = 9.x X olduğuna göre, denkleminin kökler çarpımı kaçtır? pension C) 6 D) 9 3 1 3 log! B) 3 =9, x 3¹ = 9₁x SONBAHAR ÖDEV FÖYÜ 3=9x E) 12 10. glogx + xlog3 = olduğuna göre. A) 3 B) 9 log10 log
2) f(x) =
C)
3x-1
3
dakilerden hangisidir?
A) --log2
X
2
olduğuna göre, f¹(x) aşağı-
CE(X)) (N
1-log1
600/ 2
ublo
Talblaignar pobre
1
B) --log₁
3
*Pol-/
x X
(8
E) - 1092
D)
o 3
X
1
2
ST
tepl.
1
XIN
2
1+log₁ X
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
2) f(x) = C) 3x-1 3 dakilerden hangisidir? A) --log2 X 2 olduğuna göre, f¹(x) aşağı- CE(X)) (N 1-log1 600/ 2 ublo Talblaignar pobre 1 B) --log₁ 3 *Pol-/ x X (8 E) - 1092 D) o 3 X 1 2 ST tepl. 1 XIN 2 1+log₁ X
2. a ve b gerçel sayılar olmak üzere,
log (3a) ve log, (5b)
ifadelerinin sayısal değerleri bilinmektedir.
Buna göre,
1. log₂ (b + 5)
II. log (a.b)
III. log (2a + b)
ifadelerinden hangilerinin değeri hesaplanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
2
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
2. a ve b gerçel sayılar olmak üzere, log (3a) ve log, (5b) ifadelerinin sayısal değerleri bilinmektedir. Buna göre, 1. log₂ (b + 5) II. log (a.b) III. log (2a + b) ifadelerinden hangilerinin değeri hesaplanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II 2 D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
1.
Bir ortamda bulunan mikroorganizma sayısı her saatin
sonunda 2 katına pıkmaktadır.
Buna göre, mikroorganizma sayısı kaç saatte 10 ka-
tına çıkmış olur?
A) 5
D) (log 2)-¹
Jala
B) In 2
NE
18€
E) (In 2)-1
C) log 2
X - 10X
Lise Matematik
Logaritmanın Kuralları
1. Bir ortamda bulunan mikroorganizma sayısı her saatin sonunda 2 katına pıkmaktadır. Buna göre, mikroorganizma sayısı kaç saatte 10 ka- tına çıkmış olur? A) 5 D) (log 2)-¹ Jala B) In 2 NE 18€ E) (In 2)-1 C) log 2 X - 10X