Özel Tanımlı Fonksiyonlar Soruları

9. f: RR tanımlı, grafiği orijine göre simetrik olan bir
fonksiyondur.
f(x) = 2x3 - 2x + f(-x)
olduğuna göre, f fonksiyonunun grafiği aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?
A)
C)
-X
E)
X
O
B)
to
D)
y
X
X
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
9. f: RR tanımlı, grafiği orijine göre simetrik olan bir fonksiyondur. f(x) = 2x3 - 2x + f(-x) olduğuna göre, f fonksiyonunun grafiği aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? A) C) -X E) X O B) to D) y X X
miktar
n
ka)
55
fiği yu-
sekliği
E)
64
9
Prf Yayınla
26
40.
A) (000
A)
D) 1300
55
3
B) 26
B) 1100
a
112
A
E) 1400
C) 25
10.2053
100√3
20
aç cm² dir?
C(a, 20)
20
Şekildeki dik koordinat düzleminde, OABCDE düzgün altıgendir.
2
OF doğrusu düzgün altıgeni alanları oranı
ayırmaktadır.
3
C(a, 20) olduğuna göre, F nin ordinatı kaçtır?
B
C) 1200
olan iki bölgeye
D) 24
E 23
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
miktar n ka) 55 fiği yu- sekliği E) 64 9 Prf Yayınla 26 40. A) (000 A) D) 1300 55 3 B) 26 B) 1100 a 112 A E) 1400 C) 25 10.2053 100√3 20 aç cm² dir? C(a, 20) 20 Şekildeki dik koordinat düzleminde, OABCDE düzgün altıgendir. 2 OF doğrusu düzgün altıgeni alanları oranı ayırmaktadır. 3 C(a, 20) olduğuna göre, F nin ordinatı kaçtır? B C) 1200 olan iki bölgeye D) 24 E 23
8.
-2
A)
-2
1.
OT
Buna göre, lyl = If(x)| fonksiyonunun grafiği
aşağıdakilerden hangisidir?
0
AY
2
-2
2
D)
x
B)
y = f(x) fonksiyonunun gra-
fiği yanda verilmiştir.
-2
AY
O
X
2
X
E)
-2
C) AY
AY
O
-2
1
-2
-N
X
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
8. -2 A) -2 1. OT Buna göre, lyl = If(x)| fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 0 AY 2 -2 2 D) x B) y = f(x) fonksiyonunun gra- fiği yanda verilmiştir. -2 AY O X 2 X E) -2 C) AY AY O -2 1 -2 -N X
an-
8.
-X
TOPRA
yayıncıl
kesişim
a değeri
E)-17
193
R² de x/+x<y
bağıntısının grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
A)
C)
1
2
O
E)
3
toho contine
C
2
C
(0
E
X
X
4
C
B)
D) (BAY
1
5 C
6
O
2
O
X
E 7
1
1
B
8
E
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
an- 8. -X TOPRA yayıncıl kesişim a değeri E)-17 193 R² de x/+x<y bağıntısının grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) C) 1 2 O E) 3 toho contine C 2 C (0 E X X 4 C B) D) (BAY 1 5 C 6 O 2 O X E 7 1 1 B 8 E
7.
Reel sayılarda tanımlanan,
1. f(x) = 3x² - 1
II. g(x) = -x +3
III. h(x) = - 3x³ + x
fonksiyonlarından hangilerinin orijine göre simetri-
leri yine kendisine eşittir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) Yalnız III
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
7. Reel sayılarda tanımlanan, 1. f(x) = 3x² - 1 II. g(x) = -x +3 III. h(x) = - 3x³ + x fonksiyonlarından hangilerinin orijine göre simetri- leri yine kendisine eşittir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) Yalnız III
50. Tanımlı oldukları aralıklarda f ve g fonksiyonları veri-
liyor.
f(x) = 3x + 4
(fog)(x) = 6x + 19
olduğuna göre, g(x) fonksiyonu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 3x + 5
B) 3x + 10
D) 2x + 10
E) 2x + 5
C) 2x + 15
53. Ers
pa
Bu
tir
A
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
50. Tanımlı oldukları aralıklarda f ve g fonksiyonları veri- liyor. f(x) = 3x + 4 (fog)(x) = 6x + 19 olduğuna göre, g(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) 3x + 5 B) 3x + 10 D) 2x + 10 E) 2x + 5 C) 2x + 15 53. Ers pa Bu tir A
8.
y = f(x)
A) 2
Ay
-4 -3 -2 -1 0
B) 3
traord
+3
2
1
4
Şekilde grafiği verilen y = f(x) fonksiyonu
için [-4,4] aralığında ||f(x)|-1|= 2 eşitliğini
sağlayan kaç tane x değeri vardır?
C) 4
ep
1
+-1
-2
2 3 4
D) 5
TO
E) 6
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
8. y = f(x) A) 2 Ay -4 -3 -2 -1 0 B) 3 traord +3 2 1 4 Şekilde grafiği verilen y = f(x) fonksiyonu için [-4,4] aralığında ||f(x)|-1|= 2 eşitliğini sağlayan kaç tane x değeri vardır? C) 4 ep 1 +-1 -2 2 3 4 D) 5 TO E) 6
21. Reel sayılarda tanımlı ikinci dereceden bir f fonksiyonu
veriliyor.
f(x-1) fonksiyonunun tepe noktasının koordinatları
(a, b) olmak üzere, f(x) fonksiyonunun 2 birim aşağı
3 birim sola ötelenmesi ile elde edilen fonksiyonun
tepe noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangi-
si olur?
A) (a, b-2)
C) (a-4, b-2)
E) (a-2, b-3)
B) (a + 2, b-2)
D) (a-4, b-3)
23
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
21. Reel sayılarda tanımlı ikinci dereceden bir f fonksiyonu veriliyor. f(x-1) fonksiyonunun tepe noktasının koordinatları (a, b) olmak üzere, f(x) fonksiyonunun 2 birim aşağı 3 birim sola ötelenmesi ile elde edilen fonksiyonun tepe noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangi- si olur? A) (a, b-2) C) (a-4, b-2) E) (a-2, b-3) B) (a + 2, b-2) D) (a-4, b-3) 23
257 2
2. a, b, c ve d birbirinden farklı asal rakam-
lar olmak üzere aşağıdaki önermeler ve-
riliyor:
235
7
UV
●
●
a sayısı çift sayıdır.
b sayısı tek sayıdır.
c sayısı bu sayıların en büyüğü değil-
dir.
no blabplices
d sayısı bu sayıların en küçüğüdür.
Bu önermelerden sadece bir tanesi
doğru olduğuna göre, aşağıdakiler-
den hangisi kesinlikle doğrudur?
B) a sayısı 7 dir.
D) b sayısı 5 tir
A) a sayısı 3 tür.
C)b sayısı 2 dir.
E) c sayısı 5 tir.
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
257 2 2. a, b, c ve d birbirinden farklı asal rakam- lar olmak üzere aşağıdaki önermeler ve- riliyor: 235 7 UV ● ● a sayısı çift sayıdır. b sayısı tek sayıdır. c sayısı bu sayıların en büyüğü değil- dir. no blabplices d sayısı bu sayıların en küçüğüdür. Bu önermelerden sadece bir tanesi doğru olduğuna göre, aşağıdakiler- den hangisi kesinlikle doğrudur? B) a sayısı 7 dir. D) b sayısı 5 tir A) a sayısı 3 tür. C)b sayısı 2 dir. E) c sayısı 5 tir.
3. a ER-{1}, f:R → R olmak üzere aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış
olanların başına “Y” yazınız.
a)
b)
c)
c)
D
D
D
D
f(x) = a* fonksiyonu bire birdir.
0 < a < 1 ise f(x) = a* azalan bir fonksiyondur.
a > 1 ise f(x) = a* örten değildir.
f(x) = a* fonksiyonunun artan olabilmesi için a > 1 olmalıdır.
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
3. a ER-{1}, f:R → R olmak üzere aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. a) b) c) c) D D D D f(x) = a* fonksiyonu bire birdir. 0 < a < 1 ise f(x) = a* azalan bir fonksiyondur. a > 1 ise f(x) = a* örten değildir. f(x) = a* fonksiyonunun artan olabilmesi için a > 1 olmalıdır.
-1)=0
. B noktasi
Ave C noktaları y 3x doğrusu üze
Bu verilere göre, A(ABC) kaç br2 dir?
A) 18
B) 20
C) 22
DT24
26712
as
-23)) = (y=x+a
J
= a√/= k
68
y=x²-a²
Yukarıdaki şekilde y = |x²-a²| ve y = x + a doğrusu-
nun grafiği verilmiştir.
A)
y = x + a doğrusu y = |x² - a²1 eğrisini A ve B nokta-
larında kesmektedir.
√2
2
0
Buna göre, A noktası ile B noktası arasındaki
uzaklık kaç br dir?
5-C
B)√2
E) 28
C)
6-D
3√2
2
(D) 2√2
7-D
E) 4√2
Şekil
pa
is
P
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
-1)=0 . B noktasi Ave C noktaları y 3x doğrusu üze Bu verilere göre, A(ABC) kaç br2 dir? A) 18 B) 20 C) 22 DT24 26712 as -23)) = (y=x+a J = a√/= k 68 y=x²-a² Yukarıdaki şekilde y = |x²-a²| ve y = x + a doğrusu- nun grafiği verilmiştir. A) y = x + a doğrusu y = |x² - a²1 eğrisini A ve B nokta- larında kesmektedir. √2 2 0 Buna göre, A noktası ile B noktası arasındaki uzaklık kaç br dir? 5-C B)√2 E) 28 C) 6-D 3√2 2 (D) 2√2 7-D E) 4√2 Şekil pa is P
6. Dik koordinat düzleminde y = f(x) fonksiyonunuh grafigi
aşağıda verilmiştir.
Buna göre,
5
Ay
0
5
g(x) = x² fonksiyonunun grafiği çizildiğinde y = f(x) in
grafiği ile 2 noktada kesişir.
D) I ve II
➜X
II. h(x) = x³ fonksiyonunun grafiği çizildiğinde y = f(x) in
grafiği ile 3 noktada kesişir.
k(x) = x4 fonksiyonunun grafiği çizildiğinde y = f(x)'in
grafiği ile 4 noktada kesişir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız
Eve III
Yalnız III
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
6. Dik koordinat düzleminde y = f(x) fonksiyonunuh grafigi aşağıda verilmiştir. Buna göre, 5 Ay 0 5 g(x) = x² fonksiyonunun grafiği çizildiğinde y = f(x) in grafiği ile 2 noktada kesişir. D) I ve II ➜X II. h(x) = x³ fonksiyonunun grafiği çizildiğinde y = f(x) in grafiği ile 3 noktada kesişir. k(x) = x4 fonksiyonunun grafiği çizildiğinde y = f(x)'in grafiği ile 4 noktada kesişir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız Eve III Yalnız III
5.
tem
f(x) = 2√1-x²
ile verilen f fonksiyonunun gerçel sayılardaki
en geniş tanım kümesi T ve görüntü kümesi
G=f(x)|x ET) olduğuna göre, TnG kesişim
kümesi aşağıdaki aralıklardan hangisine eşittir?
A) [0.1]
B) [12]
C) [2,3]
D) [0.√2]
E) [1.√2]
0, 2,
mbaegi
X
+-x ² >₁0
+>/x 7 x²<+
IXILI
71
-14X21
2007 ÖSS 2
-1,011 Tonim
6.
R den Rye f(x)=3*+2 ile tanımlı f fonksiyonu
için, f(a+b-1) ifadesi aşağıdakilerden hangi-
sine eşittir?
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
5. tem f(x) = 2√1-x² ile verilen f fonksiyonunun gerçel sayılardaki en geniş tanım kümesi T ve görüntü kümesi G=f(x)|x ET) olduğuna göre, TnG kesişim kümesi aşağıdaki aralıklardan hangisine eşittir? A) [0.1] B) [12] C) [2,3] D) [0.√2] E) [1.√2] 0, 2, mbaegi X +-x ² >₁0 +>/x 7 x²<+ IXILI 71 -14X21 2007 ÖSS 2 -1,011 Tonim 6. R den Rye f(x)=3*+2 ile tanımlı f fonksiyonu için, f(a+b-1) ifadesi aşağıdakilerden hangi- sine eşittir?
f(x) = |x-2|-|x+1|
fonksiyonunun parçalı tanımlı şekilde yazılışı aşağıdakiler-
den hangisidir?
(-3
2≤x
A)-2x+1, -1<x<2
3
x < -1
1
"
3
2≤X
C)-2x+1, -1<x<2
-3
x < -1
1
X=2
(2x-3, 2≤x
B) 1-2x, -1<x<2
3
X<-1
3,2≤x
D) (2x-1,
-3
-3, 2≤x
E) 2x-1, -1<x<2
3
X≤-1
1
21 X
-1<x<2
X≤-1
24x
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
f(x) = |x-2|-|x+1| fonksiyonunun parçalı tanımlı şekilde yazılışı aşağıdakiler- den hangisidir? (-3 2≤x A)-2x+1, -1<x<2 3 x < -1 1 " 3 2≤X C)-2x+1, -1<x<2 -3 x < -1 1 X=2 (2x-3, 2≤x B) 1-2x, -1<x<2 3 X<-1 3,2≤x D) (2x-1, -3 -3, 2≤x E) 2x-1, -1<x<2 3 X≤-1 1 21 X -1<x<2 X≤-1 24x
Problem 15
f: [0, m] → [k, n] olmak üzere,
f(x) = |2x - 10| +2
fonksiyonu veriliyor.
f(x) fonksiyonunun grafiğinin x ekseni üzerindeki izdi.
şüm uzunluğu 8 birim olduğuna göre, y ekseni üzerinde
ki izdüşüm uzunluğu kaç birimdir?
A) 9
B) 10
C) 11hD) 12
E) 13
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
Problem 15 f: [0, m] → [k, n] olmak üzere, f(x) = |2x - 10| +2 fonksiyonu veriliyor. f(x) fonksiyonunun grafiğinin x ekseni üzerindeki izdi. şüm uzunluğu 8 birim olduğuna göre, y ekseni üzerinde ki izdüşüm uzunluğu kaç birimdir? A) 9 B) 10 C) 11hD) 12 E) 13
köşetaşı 16.
Bir telefon şirketi abonelerinden her ay 7 TL sabit ücret almaktadır. Bu sabit ücretin içinde ücretsiz 30 dakika
konuşma vardır. Bir ay içinde konuşma süresi 30 dakikayı geçerse, 30 dakikadan sonraki her bir dakika için
0,6 TL ücret almaktadır. Ücretlendirme ile ilgili olarak f: x→x dakika konuşanın telefon ücreti" biçiminde bir
fonksiyon tanımlanıyor.
Buna göre, f(x)'in x = (30, +∞) aralığı için eşiti nedir?
oldu
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
köşetaşı 16. Bir telefon şirketi abonelerinden her ay 7 TL sabit ücret almaktadır. Bu sabit ücretin içinde ücretsiz 30 dakika konuşma vardır. Bir ay içinde konuşma süresi 30 dakikayı geçerse, 30 dakikadan sonraki her bir dakika için 0,6 TL ücret almaktadır. Ücretlendirme ile ilgili olarak f: x→x dakika konuşanın telefon ücreti" biçiminde bir fonksiyon tanımlanıyor. Buna göre, f(x)'in x = (30, +∞) aralığı için eşiti nedir? oldu