%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Özel Tanımlı Fonksiyonlar Soruları

9. f: RR tanımlı, grafiği orijine göre simetrik olan bir
fonksiyondur.
f(x) = 2x3 - 2x + f(-x)
olduğuna göre, f fonksiyonunun grafiği aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?
A)
C)
-X
E)
X
O
B)
to
D)
y
X
X
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
9. f: RR tanımlı, grafiği orijine göre simetrik olan bir fonksiyondur. f(x) = 2x3 - 2x + f(-x) olduğuna göre, f fonksiyonunun grafiği aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? A) C) -X E) X O B) to D) y X X
257 2
2. a, b, c ve d birbirinden farklı asal rakam-
lar olmak üzere aşağıdaki önermeler ve-
riliyor:
235
7
UV
●
●
a sayısı çift sayıdır.
b sayısı tek sayıdır.
c sayısı bu sayıların en büyüğü değil-
dir.
no blabplices
d sayısı bu sayıların en küçüğüdür.
Bu önermelerden sadece bir tanesi
doğru olduğuna göre, aşağıdakiler-
den hangisi kesinlikle doğrudur?
B) a sayısı 7 dir.
D) b sayısı 5 tir
A) a sayısı 3 tür.
C)b sayısı 2 dir.
E) c sayısı 5 tir.
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
257 2 2. a, b, c ve d birbirinden farklı asal rakam- lar olmak üzere aşağıdaki önermeler ve- riliyor: 235 7 UV ● ● a sayısı çift sayıdır. b sayısı tek sayıdır. c sayısı bu sayıların en büyüğü değil- dir. no blabplices d sayısı bu sayıların en küçüğüdür. Bu önermelerden sadece bir tanesi doğru olduğuna göre, aşağıdakiler- den hangisi kesinlikle doğrudur? B) a sayısı 7 dir. D) b sayısı 5 tir A) a sayısı 3 tür. C)b sayısı 2 dir. E) c sayısı 5 tir.
5.
tem
f(x) = 2√1-x²
ile verilen f fonksiyonunun gerçel sayılardaki
en geniş tanım kümesi T ve görüntü kümesi
G=f(x)|x ET) olduğuna göre, TnG kesişim
kümesi aşağıdaki aralıklardan hangisine eşittir?
A) [0.1]
B) [12]
C) [2,3]
D) [0.√2]
E) [1.√2]
0, 2,
mbaegi
X
+-x ² >₁0
+>/x 7 x²<+
IXILI
71
-14X21
2007 ÖSS 2
-1,011 Tonim
6.
R den Rye f(x)=3*+2 ile tanımlı f fonksiyonu
için, f(a+b-1) ifadesi aşağıdakilerden hangi-
sine eşittir?
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
5. tem f(x) = 2√1-x² ile verilen f fonksiyonunun gerçel sayılardaki en geniş tanım kümesi T ve görüntü kümesi G=f(x)|x ET) olduğuna göre, TnG kesişim kümesi aşağıdaki aralıklardan hangisine eşittir? A) [0.1] B) [12] C) [2,3] D) [0.√2] E) [1.√2] 0, 2, mbaegi X +-x ² >₁0 +>/x 7 x²<+ IXILI 71 -14X21 2007 ÖSS 2 -1,011 Tonim 6. R den Rye f(x)=3*+2 ile tanımlı f fonksiyonu için, f(a+b-1) ifadesi aşağıdakilerden hangi- sine eşittir?
f(x) = |x-2|-|x+1|
fonksiyonunun parçalı tanımlı şekilde yazılışı aşağıdakiler-
den hangisidir?
(-3
2≤x
A)-2x+1, -1<x<2
3
x < -1
1
"
3
2≤X
C)-2x+1, -1<x<2
-3
x < -1
1
X=2
(2x-3, 2≤x
B) 1-2x, -1<x<2
3
X<-1
3,2≤x
D) (2x-1,
-3
-3, 2≤x
E) 2x-1, -1<x<2
3
X≤-1
1
21 X
-1<x<2
X≤-1
24x
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
f(x) = |x-2|-|x+1| fonksiyonunun parçalı tanımlı şekilde yazılışı aşağıdakiler- den hangisidir? (-3 2≤x A)-2x+1, -1<x<2 3 x < -1 1 " 3 2≤X C)-2x+1, -1<x<2 -3 x < -1 1 X=2 (2x-3, 2≤x B) 1-2x, -1<x<2 3 X<-1 3,2≤x D) (2x-1, -3 -3, 2≤x E) 2x-1, -1<x<2 3 X≤-1 1 21 X -1<x<2 X≤-1 24x
8.
f(x) = |x-3|-|x + 1/
fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.
AY
X
nelhov iğitsig sbræluy
Gusto novia de
hexhot (x)t
Buna göre, f fonksiyonunun görüntü kümesinde kaç
farklı tam sayı değeri vardır?
A) 12
B) 11
C) 10
D) 9
onudublo
E) 8
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
8. f(x) = |x-3|-|x + 1/ fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. AY X nelhov iğitsig sbræluy Gusto novia de hexhot (x)t Buna göre, f fonksiyonunun görüntü kümesinde kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 onudublo E) 8
= -x (sin-x) =
1
(-x) = sinx
kaç tanesi R→ R ye
cosx
-X. COS(-4)
-X. S:^(-x)
D) 4
E) 5
X.XX
APOTEMI
-3
-f: [2a-1, a +4]→A biçiminde tanımlı
#
f(x) = x² + x² + 2
çift fonksiyonu örtendir.
Buna göre, A kümesinin en büyük elemanı ile en
küçük elemanının toplamı kaçtır?
A) 22
B) 38
C) 66
9= x ² ( x ² + 1) + 2
/29-11=0+4
D) 83
f(3) = 81 +9+2 =52
(53)
2
94
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
= -x (sin-x) = 1 (-x) = sinx kaç tanesi R→ R ye cosx -X. COS(-4) -X. S:^(-x) D) 4 E) 5 X.XX APOTEMI -3 -f: [2a-1, a +4]→A biçiminde tanımlı # f(x) = x² + x² + 2 çift fonksiyonu örtendir. Buna göre, A kümesinin en büyük elemanı ile en küçük elemanının toplamı kaçtır? A) 22 B) 38 C) 66 9= x ² ( x ² + 1) + 2 /29-11=0+4 D) 83 f(3) = 81 +9+2 =52 (53) 2 94
3. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı
P₁ = {(x, y): x+y=1}
B₂ = {(x, y) : x + y = 1}
B3 = {(x, y) : x² + y = 1}
ilişkilerden hangileri bir fonksiyon belirtir?
A) Yalnız B₁
B) Yalnız B3
D) B₁ ve B3
C) B₁ ve B₂
E) B₁, B2 ve B3
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
3. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı P₁ = {(x, y): x+y=1} B₂ = {(x, y) : x + y = 1} B3 = {(x, y) : x² + y = 1} ilişkilerden hangileri bir fonksiyon belirtir? A) Yalnız B₁ B) Yalnız B3 D) B₁ ve B3 C) B₁ ve B₂ E) B₁, B2 ve B3
8.
Bir reel sayıdan büyük olmayan başka bir deyişle
küçük veya eşit olan en büyük tam sayıya o sayının
tam değeri denir.
Tam değer [x] ile gösterilir.
Örnek: [13,71]=4, [1-4,71] [151]
44X25
[12x-31]=7 denklemini sağlayan x'in en geniş
değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 ≤x≤
B) 4 ≤ x < 5
C) 5 ≤ x <
D) 5 ≤ x < 6
E) 5 < x <-
9
26
11
2
11
2
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
8. Bir reel sayıdan büyük olmayan başka bir deyişle küçük veya eşit olan en büyük tam sayıya o sayının tam değeri denir. Tam değer [x] ile gösterilir. Örnek: [13,71]=4, [1-4,71] [151] 44X25 [12x-31]=7 denklemini sağlayan x'in en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 ≤x≤ B) 4 ≤ x < 5 C) 5 ≤ x < D) 5 ≤ x < 6 E) 5 < x <- 9 26 11 2 11 2
A
C
L
16. R'de tanımlı f(x) =
LIMIT VE SÜREKLİLİK
3x+1
5
doğrusuna göre simetriği olan f
olmak üzere,
lim (3f (x) g(x))
x-3
limitinin değeri kaçtır?
A) 32
B) 30
(Of(3) Y(0)
17. lim
fonksiyonunun y = x
fonksiyon y = g(x)
D) 26
sinx-cos²x-sin(-x)
x-x-cos² (x-x)
ri kaçtır?
C) 28
E) 24
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
A C L 16. R'de tanımlı f(x) = LIMIT VE SÜREKLİLİK 3x+1 5 doğrusuna göre simetriği olan f olmak üzere, lim (3f (x) g(x)) x-3 limitinin değeri kaçtır? A) 32 B) 30 (Of(3) Y(0) 17. lim fonksiyonunun y = x fonksiyon y = g(x) D) 26 sinx-cos²x-sin(-x) x-x-cos² (x-x) ri kaçtır? C) 28 E) 24
B
B
30. Bir dörtgenin 4 köşesi de çember üzerinde ise bu dört-
gene kirişler dörtgeni denir.
A
B
ABCD dörtgeni kirişler dörtgeni olmak üzere,
cosa + cosß + cose =
3
tir.
5
Buna göre, tan(ADC) değeri kaçtır?
4
A)
4
B)
3
3
C)
4
D) -
4
BC +
OF 2
AB
cost
Cosb + cose = 3 - cosa
(D)
AB
+3
MATEMATIK-
E)
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
B B 30. Bir dörtgenin 4 köşesi de çember üzerinde ise bu dört- gene kirişler dörtgeni denir. A B ABCD dörtgeni kirişler dörtgeni olmak üzere, cosa + cosß + cose = 3 tir. 5 Buna göre, tan(ADC) değeri kaçtır? 4 A) 4 B) 3 3 C) 4 D) - 4 BC + OF 2 AB cost Cosb + cose = 3 - cosa (D) AB +3 MATEMATIK- E)
4. Dik koordinat sisteminde (0, 3) aralığında tanımlı
bir f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.
44
2.
y=f(x)
2
3
Buna göre, (fof)(x) = 1 eşitliğini sağlayan kaç
farklı x değeri vardır?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 9
E) 11
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
4. Dik koordinat sisteminde (0, 3) aralığında tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. 44 2. y=f(x) 2 3 Buna göre, (fof)(x) = 1 eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? A) 3 B) 5 C) 6 D) 9 E) 11
7. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
y = f(x)
X
Buna göre,
I. f(-x)
A
II. If(x)
III. f(lxl)
fonksiyonlarından hangileri gerçek sayılar küme-
sinde süreklidir?
A) Yalnız
B) Yalnız
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
7. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. y = f(x) X Buna göre, I. f(-x) A II. If(x) III. f(lxl) fonksiyonlarından hangileri gerçek sayılar küme- sinde süreklidir? A) Yalnız B) Yalnız C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
ÖSYM TADINDA 4
1.
Aşağıda [-6, 3] aralığında tanımlı y = f(x) fonksiyonunun
grafiği gösterilmiştir.
3
-6
-3
Buna göre, y = f(x) - f(x)| fonksiyonunun grafiği
aşağıdakilerden hangisidir?
AY
A)
B)
6
V
7
3
6
6
#
3
-6
C)
y = f(x) - | f(x){
E)
3
-6
D)
2.
TAN
f ve g g
üzere,
olacak
file g'y
Örneği
eşitliği
Aşağıda
98965 32 - U
HcDört
Buna g
hangis
A) file
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
ÖSYM TADINDA 4 1. Aşağıda [-6, 3] aralığında tanımlı y = f(x) fonksiyonunun grafiği gösterilmiştir. 3 -6 -3 Buna göre, y = f(x) - f(x)| fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? AY A) B) 6 V 7 3 6 6 # 3 -6 C) y = f(x) - | f(x){ E) 3 -6 D) 2. TAN f ve g g üzere, olacak file g'y Örneği eşitliği Aşağıda 98965 32 - U HcDört Buna g hangis A) file
4. Dik koordinat sisteminde [0, 3] aralığında tanımlı
bir f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.
f(f(x1) = 1
y=f(x)
X
2
3
Buna göre, (fof)(x) = 1 eşitliğini sağlayan kaç
farklı x değeri vardır?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 9
E) 11
Diğer sayfaya geçiniz.
01
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
4. Dik koordinat sisteminde [0, 3] aralığında tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. f(f(x1) = 1 y=f(x) X 2 3 Buna göre, (fof)(x) = 1 eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? A) 3 B) 5 C) 6 D) 9 E) 11 Diğer sayfaya geçiniz. 01
-2,3
6x8=84
Jx+6= 4y
20) Analitik düzlemde kenarları 3x - 4y + 6 = 0 ve
6x -8y-8= 0 doğruları üzerinde olan bir karenin alanı
kaç birimkaredir?
o
A) 2
By4
C) 8
12
E) 16
Buna göre, f(5) değer
-2,
A) 20
B) 19
-
3
- - 26
(40)
42
401
36
245
100 25
200+225
-2 + 2
+
11
425
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
-2,3 6x8=84 Jx+6= 4y 20) Analitik düzlemde kenarları 3x - 4y + 6 = 0 ve 6x -8y-8= 0 doğruları üzerinde olan bir karenin alanı kaç birimkaredir? o A) 2 By4 C) 8 12 E) 16 Buna göre, f(5) değer -2, A) 20 B) 19 - 3 - - 26 (40) 42 401 36 245 100 25 200+225 -2 + 2 + 11 425
39. Analitik düzlemde
x = a,
y=a
ve
y-2x = 6
doğruları aynı noktada kesiştiğine göre, bu nokta ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
x ekseni üzerindedir.
B) 1. bölgededir.
C) 2. bölgededir.
D) 3. bölgededir.
E) 4. bölgededir.
10
Lise Matematik
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
39. Analitik düzlemde x = a, y=a ve y-2x = 6 doğruları aynı noktada kesiştiğine göre, bu nokta ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) x ekseni üzerindedir. B) 1. bölgededir. C) 2. bölgededir. D) 3. bölgededir. E) 4. bölgededir. 10