Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri Soruları

A
A)12
10-A
0
Şekildeki f fonksiyonunun grafiği x eksenini A ve B
noktalarında, y eksenini C(0, 16) noktasında kesen
bir paraboldür.
410A) = |OB| ve [AC] 1 [BC] olduğuna göre fonk-
siyonun alabileceği en büyük değer kaçtır?
B) 16
B
y=f(x)
C) 19
X
D)25
E) 28
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
A A)12 10-A 0 Şekildeki f fonksiyonunun grafiği x eksenini A ve B noktalarında, y eksenini C(0, 16) noktasında kesen bir paraboldür. 410A) = |OB| ve [AC] 1 [BC] olduğuna göre fonk- siyonun alabileceği en büyük değer kaçtır? B) 16 B y=f(x) C) 19 X D)25 E) 28
6. Boyları metre cinsinden birbirinden farklı a, b ve c tam
sayıları olan sırasıyla A, B ve C çubukları için,
A çubuğunun uzunluğu (-42)'ye
B çubuğunun uzunluğu (-7)'ye
• C çubuğunun uzunluğu (-12)'ye
bölünerek
●
a
- 42
b
-7
- 12
eşitsizliği elde edildiğine göre, a+b+c toplamı en az
kaçtır?
A) 10 B) 12
1 C) 15
D) 16
E) 18
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
6. Boyları metre cinsinden birbirinden farklı a, b ve c tam sayıları olan sırasıyla A, B ve C çubukları için, A çubuğunun uzunluğu (-42)'ye B çubuğunun uzunluğu (-7)'ye • C çubuğunun uzunluğu (-12)'ye bölünerek ● a - 42 b -7 - 12 eşitsizliği elde edildiğine göre, a+b+c toplamı en az kaçtır? A) 10 B) 12 1 C) 15 D) 16 E) 18
t bö-
ça-
ki-
ne
5.
●
●
Ahmet'in evi
2x - 7
2x-5
Burak'ın evi
x + 3
(1)
Okul
1024
OROD
noor
Şekilde aynı okulda okuyan Ahmet ve Burak'ın ev-
leri ile okulları arasındaki uzaklıklar gösterilmiştir.
Ahmet'in evi okula 2x - 5 km dir.
Burak'ın evi okula x + 3 km dir.
Ahmet ve Burak'ın evleri arasındaki mesafe
2x - 7 km dir.
Burak'ın evi okula Ahmet'in evinden daha ya-
kındır.
Ahmet ve Burak'ın evleri arasındaki mesafe
okula olan mesafelerinden daha azdır.
x bir tam sayı olmak üzere Ahmet'in evinin oku-
la uzaklığı kaç km dir?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12
(E) 13
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
t bö- ça- ki- ne 5. ● ● Ahmet'in evi 2x - 7 2x-5 Burak'ın evi x + 3 (1) Okul 1024 OROD noor Şekilde aynı okulda okuyan Ahmet ve Burak'ın ev- leri ile okulları arasındaki uzaklıklar gösterilmiştir. Ahmet'in evi okula 2x - 5 km dir. Burak'ın evi okula x + 3 km dir. Ahmet ve Burak'ın evleri arasındaki mesafe 2x - 7 km dir. Burak'ın evi okula Ahmet'in evinden daha ya- kındır. Ahmet ve Burak'ın evleri arasındaki mesafe okula olan mesafelerinden daha azdır. x bir tam sayı olmak üzere Ahmet'in evinin oku- la uzaklığı kaç km dir? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 (E) 13
Aşağıda y=f(x) doğrusal fonksiyonunun grafiği çi-
zilmiştir.
A) (2, 3)
O
y=f(x)
Buna göre, f(x) <0 eşitsizliğinin gerçek sayılar-
daki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
71
D) (-∞, 3)
B) (3, 0)
X
E) (-∞, 3]
C) [0, ∞]
N
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
Aşağıda y=f(x) doğrusal fonksiyonunun grafiği çi- zilmiştir. A) (2, 3) O y=f(x) Buna göre, f(x) <0 eşitsizliğinin gerçek sayılar- daki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 71 D) (-∞, 3) B) (3, 0) X E) (-∞, 3] C) [0, ∞] N
14. Funda Hanım kek hamuru hazırlarken un, şeker ve süt
kullanıyor. Bunları karıştırırken kullandığı unun % 15'i,
kullandığı şekerin % 45'i ve kullandığı sütün % 60'ı bir-
birine eşit olacak şekilde ayarlıyor.
Elde edilen bu hamur ile kek yapıyor. Kek pişerken
ağırlığının % 20 azaldığını ve 380 gram kek kaldığını
görüyor.
Buna göre, Funda Hanım'ın kullandığı şeker kaç
gramdır?
A) 80 B) 90
C) 100 D) 110 E) 120
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
14. Funda Hanım kek hamuru hazırlarken un, şeker ve süt kullanıyor. Bunları karıştırırken kullandığı unun % 15'i, kullandığı şekerin % 45'i ve kullandığı sütün % 60'ı bir- birine eşit olacak şekilde ayarlıyor. Elde edilen bu hamur ile kek yapıyor. Kek pişerken ağırlığının % 20 azaldığını ve 380 gram kek kaldığını görüyor. Buna göre, Funda Hanım'ın kullandığı şeker kaç gramdır? A) 80 B) 90 C) 100 D) 110 E) 120
5
14. Ali haftanın 5 günü çalışıp, 2 gün tatil yapmaktadır. Ali'nin ça-
lışma günleri ile ilgili,
21
p: "Haftanın p ile başlayan günlerinde çalışmamıştır."
q: "Hafta sonu sadece bir gün çalışmıştır."
r: "Sali ve cuma günleri çalışmamıştır."
önermeleri veriliyor.
p' ⇒(q' v r) önermesi yanlış bir önerme olduğuna göre,
Ali'nin tatil yaptığı günler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çarşamba ve Cumartesi
B) Pazartesi ve Pazar
C) Salı ve Cuma
D) Çarşamba ve Pazar
E) Salı ve Cumartesi
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
5 14. Ali haftanın 5 günü çalışıp, 2 gün tatil yapmaktadır. Ali'nin ça- lışma günleri ile ilgili, 21 p: "Haftanın p ile başlayan günlerinde çalışmamıştır." q: "Hafta sonu sadece bir gün çalışmıştır." r: "Sali ve cuma günleri çalışmamıştır." önermeleri veriliyor. p' ⇒(q' v r) önermesi yanlış bir önerme olduğuna göre, Ali'nin tatil yaptığı günler aşağıdakilerden hangisidir? A) Çarşamba ve Cumartesi B) Pazartesi ve Pazar C) Salı ve Cuma D) Çarşamba ve Pazar E) Salı ve Cumartesi Diğer sayfaya geçiniz.
ITEZENTES
A
9.
x ve y gerçel sayılar olmak üzere analitik düzlemde
A(x² - 10x, x²-25) ve B (y-3, y - 12) noktaları veriliyor.
A noktası 3. bölgede
B noktası 4. bölgede
olduğuna göre, x + y toplamının alabileceği en bü-
yük tam sayı değeri kaçtır?
A) 18
B) 17
C) 16
D) 15
E) 14
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
ITEZENTES A 9. x ve y gerçel sayılar olmak üzere analitik düzlemde A(x² - 10x, x²-25) ve B (y-3, y - 12) noktaları veriliyor. A noktası 3. bölgede B noktası 4. bölgede olduğuna göre, x + y toplamının alabileceği en bü- yük tam sayı değeri kaçtır? A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) 14
3.
a tam sayı olmak üzere,
|x-al
x² - 4x-12
tam sayı değeri vardır.
|x-al
x²+x-20
tam sayı değeri vardır.
X
Buna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaç-
tır?
A)-9
≤0 eşitsizliğini sağlayan yedi farklı
- 29
<0 eşitsizliğini sağlayan sekiz farklı
B) -3
C) 3
D) 6
E) 9-4
-3
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
3. a tam sayı olmak üzere, |x-al x² - 4x-12 tam sayı değeri vardır. |x-al x²+x-20 tam sayı değeri vardır. X Buna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaç- tır? A)-9 ≤0 eşitsizliğini sağlayan yedi farklı - 29 <0 eşitsizliğini sağlayan sekiz farklı B) -3 C) 3 D) 6 E) 9-4 -3
n değeri kaçtır?
D) 16 E) 12
7.
A ninibiex qeveo-sinnelqev
noktası analitik düzlemin 4. bölgesinde olduğuna gö-
re, m'nin değer kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-1, 4)
m+16v unog DA ettzet ua
m-2
m-4'
m=i1.
m = 4
B) (-4,1)
D) (-1,4) - {2}
pounds u
a) m + 1 >0 b/m- 2 <0
b)
m-u
M = 2
24
-1
Z
C) (-∞, -1)
E) (-∞, 2)iai
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
n değeri kaçtır? D) 16 E) 12 7. A ninibiex qeveo-sinnelqev noktası analitik düzlemin 4. bölgesinde olduğuna gö- re, m'nin değer kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (-1, 4) m+16v unog DA ettzet ua m-2 m-4' m=i1. m = 4 B) (-4,1) D) (-1,4) - {2} pounds u a) m + 1 >0 b/m- 2 <0 b) m-u M = 2 24 -1 Z C) (-∞, -1) E) (-∞, 2)iai
9.
x gerçek sayısı için
4 < x² < 36
2<2x < 10
eşitsizlikleri veriliyor.
Buna göre, x²+2x+1 ifadesinin alabileceği
değerlerin aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) (9, 36)
B) (9, 49)
C) (10, 36)
D) (25, 36)
E) (36, 64)
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
9. x gerçek sayısı için 4 < x² < 36 2<2x < 10 eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre, x²+2x+1 ifadesinin alabileceği değerlerin aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) (9, 36) B) (9, 49) C) (10, 36) D) (25, 36) E) (36, 64)
R
5.
Aşağıda, f ve g fonksiyonlarının grafikleri veril-
miştir.
-4 -2
Buna göre,
f(x) ≤0
g(x) ≥0
1
B) 2
O
-3
3
5
C) 3
g
eşitsizliklerini sağlayan x tam sayılarının top-
lamı kaçtır?
A) 1
>X
D) 4
E) 5
7
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
R 5. Aşağıda, f ve g fonksiyonlarının grafikleri veril- miştir. -4 -2 Buna göre, f(x) ≤0 g(x) ≥0 1 B) 2 O -3 3 5 C) 3 g eşitsizliklerini sağlayan x tam sayılarının top- lamı kaçtır? A) 1 >X D) 4 E) 5 7
(6)
Eşitsizlikte içler dişlar çarpımı ve sadeleştirme
yapılmaz.
Eşitsizliğin bir tarafı sıfır yapılıp önceki aşamalar
uygulanır.
Örnek-14
X-1 x+1
<
20
X+1
x-1
eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.
Xtr
(x-1) (x+1)
*1 X=-^ == x= 1
=
(x+1)(x-1)
X=-1 X=+1
Örnek-15
x25x-240
+
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
(6) Eşitsizlikte içler dişlar çarpımı ve sadeleştirme yapılmaz. Eşitsizliğin bir tarafı sıfır yapılıp önceki aşamalar uygulanır. Örnek-14 X-1 x+1 < 20 X+1 x-1 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Xtr (x-1) (x+1) *1 X=-^ == x= 1 = (x+1)(x-1) X=-1 X=+1 Örnek-15 x25x-240 +
12. y = -x doğrusuna göre, simetriği
3y - 2x - 12 = 0 olan doğrunun y
eksenini kestiği noktanın ordinati
kaçtır?
A) 4
oktalarından
erle oluştur-
br² dir?
48 E 60
12 5310
B) 5
C) 6
D) 7 E) 8
3. Köşelerinin koo
B(-1, 6) ve C(3
ninin [BC] ken
uzunluğu
kaç b
A) 3 B) 4
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
12. y = -x doğrusuna göre, simetriği 3y - 2x - 12 = 0 olan doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinati kaçtır? A) 4 oktalarından erle oluştur- br² dir? 48 E 60 12 5310 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 3. Köşelerinin koo B(-1, 6) ve C(3 ninin [BC] ken uzunluğu kaç b A) 3 B) 4
4.5mx-2<x+4 <brelixlabipses, snöp anuğublo
bingob
3
ģ
0> eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı
kaçtır?
0>5-d(0
A)-55 B)-54 C) -52 D) -49 E)-45
Matematik
intibak yayınlar intibak yayınlan Intibak yayınlara
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
4.5mx-2<x+4 <brelixlabipses, snöp anuğublo bingob 3 ģ 0> eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? 0>5-d(0 A)-55 B)-54 C) -52 D) -49 E)-45 Matematik intibak yayınlar intibak yayınlan Intibak yayınlara
6.
G
0·6 = 49
7-
(√ico-VTC1 | engole
Görkem, oyuncak arabasının boyunu ölçtüğünde
¹2 aralığında olduğunu gö-
arabanın boyunun (5,
3√5
2
rüyor.
11
Buna göre Görkem'in arabasının boyu aşağıda-
kilerden hangisi olabilir?
D
3√13
2
117
22
B)
3√10
2
5√5
2
11/2
298
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
6. G 0·6 = 49 7- (√ico-VTC1 | engole Görkem, oyuncak arabasının boyunu ölçtüğünde ¹2 aralığında olduğunu gö- arabanın boyunun (5, 3√5 2 rüyor. 11 Buna göre Görkem'in arabasının boyu aşağıda- kilerden hangisi olabilir? D 3√13 2 117 22 B) 3√10 2 5√5 2 11/2 298
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmın
1.
2 S
Şekil I
A)
Şekil III
Yukarıdaki Şekil I, Şekil II ve Şekil III'te denge du-
rumu ve denge durumunun bozulduğu teraziler ve-
riliyor.
E)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
doğrudur?
2. İki basamaklı bir
>
Şekil II
B)
Đ)
MATEMATİK
>
0>D
20-0A
30004
JACOOO
0=X
6=Y
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmın 1. 2 S Şekil I A) Şekil III Yukarıdaki Şekil I, Şekil II ve Şekil III'te denge du- rumu ve denge durumunun bozulduğu teraziler ve- riliyor. E) Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 2. İki basamaklı bir > Şekil II B) Đ) MATEMATİK > 0>D 20-0A 30004 JACOOO 0=X 6=Y