Sıralama ve Seçme Soruları

Örnek-12
A=(5, 6, 7, 8, 0)
kümesinin elemanları ile rakamları farklı üç basamaklı
a) Kac
ilir?
b) Kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir?
568578
c)
563 546
SAL 586
B
700
Örnek-13
48
farklı doğal savi vazile
A= (0, 5, 6, 7, 8, 9)
kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı 5
ile tam bölünebilen kaç farklı doğal sayı yazıla-
bilir?
Örnek-14
Aşağıdaki şekilde 25 özdeş kare bulunmak
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
Örnek-12 A=(5, 6, 7, 8, 0) kümesinin elemanları ile rakamları farklı üç basamaklı a) Kac ilir? b) Kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir? 568578 c) 563 546 SAL 586 B 700 Örnek-13 48 farklı doğal savi vazile A= (0, 5, 6, 7, 8, 9) kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı 5 ile tam bölünebilen kaç farklı doğal sayı yazıla- bilir? Örnek-14 Aşağıdaki şekilde 25 özdeş kare bulunmak
8. Bir yurtta iki yataklı iki, üç yataklı bir oda boştur. Arala-
rinda Aslıhan ile Beyhan'ın da bulunduğu 7 kişi bu oda-
lara yerleştirilecektir.
Aslıhan ile Beyhan, farklı odalarda kalmak koşuluy-
la, 7 kişi bu odalara kaç değişik biçimde yerleşebilir?
A) 180
B) 160
C) 150 D) 120 E) 100
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
8. Bir yurtta iki yataklı iki, üç yataklı bir oda boştur. Arala- rinda Aslıhan ile Beyhan'ın da bulunduğu 7 kişi bu oda- lara yerleştirilecektir. Aslıhan ile Beyhan, farklı odalarda kalmak koşuluy- la, 7 kişi bu odalara kaç değişik biçimde yerleşebilir? A) 180 B) 160 C) 150 D) 120 E) 100
Şekilde 3 farklı kaşık, 3 farklı çatal ve 2 farklı bıçak göste-
rilmiştir.
En büyük bıçak ile en küçük bıçak arasında daima 3
nesne olacak şekilde bu mutfak nesneleri kaç farklı
şekilde sıralanabilir?
(61.21.4)
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
Şekilde 3 farklı kaşık, 3 farklı çatal ve 2 farklı bıçak göste- rilmiştir. En büyük bıçak ile en küçük bıçak arasında daima 3 nesne olacak şekilde bu mutfak nesneleri kaç farklı şekilde sıralanabilir? (61.21.4)
3.
= A
= B
(4) (2)
işlemleri veriliyor.
Yukarıdaki kutuların içine 1, 2, 3 ve 4 sayıları her kutuya
farklı sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde bulunan A ve B
değerleri ile bir küme oluşturuluyor.
Buna göre, bu küme kaç elemanlıdır?
A) 6
B) 7
C) 8
→ D) 9
144
12.
E) 10
13
74... 2.3
PALME
JARNIVA
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
3. = A = B (4) (2) işlemleri veriliyor. Yukarıdaki kutuların içine 1, 2, 3 ve 4 sayıları her kutuya farklı sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde bulunan A ve B değerleri ile bir küme oluşturuluyor. Buna göre, bu küme kaç elemanlıdır? A) 6 B) 7 C) 8 → D) 9 144 12. E) 10 13 74... 2.3 PALME JARNIVA
Fullmatematik
6)
56
31
26
16
6
57
3;L
31 33
{t
22
17
7
58
18
20
B) 23
IP
23
34
8
SAHNE
KORİDOR
C) 32
59
J5
32
24
14
9
2. DENEME
➖➖➖➖➖➖➖➖
60 kişilik bir konferans salonunda izleyici olarak bulunan Efe
ve Ece'nin koltuk numaraları arasındaki fark 4 tur.
60
Efe'nin koltuğu koridor bölgesinde bulunduğuna göre,
Efe ya da Ece'nin koltuk numarası aşağıdakilerden han-
gisi olamaz?
A) 17
D) 45
31
15
22
15
ME
10
E) 51
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
Fullmatematik 6) 56 31 26 16 6 57 3;L 31 33 {t 22 17 7 58 18 20 B) 23 IP 23 34 8 SAHNE KORİDOR C) 32 59 J5 32 24 14 9 2. DENEME ➖➖➖➖➖➖➖➖ 60 kişilik bir konferans salonunda izleyici olarak bulunan Efe ve Ece'nin koltuk numaraları arasındaki fark 4 tur. 60 Efe'nin koltuğu koridor bölgesinde bulunduğuna göre, Efe ya da Ece'nin koltuk numarası aşağıdakilerden han- gisi olamaz? A) 17 D) 45 31 15 22 15 ME 10 E) 51
X²₂
28. Bir iş yerine A, B ve C isimli kargo şirketleri
uğramaktadır. Kargoları teslim alan kurum
çalışanı aşağıdakileri gözlemlemiştir.
165
%75
A isimli şirketten gelen her 5 kargonun 3'ü 1
Gülşen Hanım'a aittir.
x=60
S.X=3
TOU
B isimli şirketten gelen her 4 kargonun 3'ü
Gülşen Hanım'a aittir.
41.
= 3 4x=30
100
C isimli şirketten gelen her 2 kargonun 1'i x=30
Va
Gülşen Hanım'a aittir.
%50
For
2₁x6 =1 X=50
100
Buna göre, bu üç şirketten birer tane kargo
geldiğinde bunlardan en az bir tanesinin
Gülşen Hanım'a ait olma olasığı yüzde kaçtır?
A95 B) 90
1
12
e) 85D) 80E) 75
30+50-80
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
X²₂ 28. Bir iş yerine A, B ve C isimli kargo şirketleri uğramaktadır. Kargoları teslim alan kurum çalışanı aşağıdakileri gözlemlemiştir. 165 %75 A isimli şirketten gelen her 5 kargonun 3'ü 1 Gülşen Hanım'a aittir. x=60 S.X=3 TOU B isimli şirketten gelen her 4 kargonun 3'ü Gülşen Hanım'a aittir. 41. = 3 4x=30 100 C isimli şirketten gelen her 2 kargonun 1'i x=30 Va Gülşen Hanım'a aittir. %50 For 2₁x6 =1 X=50 100 Buna göre, bu üç şirketten birer tane kargo geldiğinde bunlardan en az bir tanesinin Gülşen Hanım'a ait olma olasığı yüzde kaçtır? A95 B) 90 1 12 e) 85D) 80E) 75 30+50-80
16. Aşağıda bir çamaşır makinesinin yıkama işlemi si-
rasında kullandığı suyun sıcaklığını ve sıkma işlemi
sırasında dakikada yapacağı devir sayısını gösteren
panel verilmiştir.
0
Sıcaklık
90°C
80°C
60°C
40°C
30°C
A) 11
Sıkma
Makinede yıkama işlemi yapabilmek için şekilde
gösterilen panel üzerinden bir su sıcaklığı ve bir de-
vir sayısı seçilmelidir. Yıkama işlemi için
1000
800
600
400
200
Seçilen su sıcaklığı 60°C veya daha yüksek ise
devir sayısı 600 veya daha fazla olmalıdır.
Seçilen su sıcaklığı 40°C veya daha düşük ise
devir sayısı 400 veya daha az olmalıdır.
B) 12
wepue
Yukarıda verilenlere göre makinede yıkama işle-
mi yapmak isteyen birisi bu işlemi kaç farklı şe-
kilde yapabilir?
C) 13
D) 14
olan
aşağ
E) 15
A) C
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
16. Aşağıda bir çamaşır makinesinin yıkama işlemi si- rasında kullandığı suyun sıcaklığını ve sıkma işlemi sırasında dakikada yapacağı devir sayısını gösteren panel verilmiştir. 0 Sıcaklık 90°C 80°C 60°C 40°C 30°C A) 11 Sıkma Makinede yıkama işlemi yapabilmek için şekilde gösterilen panel üzerinden bir su sıcaklığı ve bir de- vir sayısı seçilmelidir. Yıkama işlemi için 1000 800 600 400 200 Seçilen su sıcaklığı 60°C veya daha yüksek ise devir sayısı 600 veya daha fazla olmalıdır. Seçilen su sıcaklığı 40°C veya daha düşük ise devir sayısı 400 veya daha az olmalıdır. B) 12 wepue Yukarıda verilenlere göre makinede yıkama işle- mi yapmak isteyen birisi bu işlemi kaç farklı şe- kilde yapabilir? C) 13 D) 14 olan aşağ E) 15 A) C
8. Aslı, Barış ve Candan isimli üç kardeş 11 özdeş kalemi
aşağıdaki şartlara uygun bir şekilde paylaşacaklardır. 11.
1. Herkes en az bir kalem alacaktır.
II. Aslı, Barıştan daha fazla kalem alacaktır.
III. Candan; Aslı ve Barış'ın aldığı toplam kalem sayı-
sından daha fazla kalem alacaktır.
Buna göre, bu üç kardeş kalemleri kaç farklı şekilde
paylaşabilir?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
8. Aslı, Barış ve Candan isimli üç kardeş 11 özdeş kalemi aşağıdaki şartlara uygun bir şekilde paylaşacaklardır. 11. 1. Herkes en az bir kalem alacaktır. II. Aslı, Barıştan daha fazla kalem alacaktır. III. Candan; Aslı ve Barış'ın aldığı toplam kalem sayı- sından daha fazla kalem alacaktır. Buna göre, bu üç kardeş kalemleri kaç farklı şekilde paylaşabilir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
432
26. Bir mağazada düzenlenen çekilişte mağazadan
alışveriş yapan müşteriler sırasıyla iki farklı torba-
dan kart seçeceklerdir. İlk torbada 1 den 9 a kadar
rakamların olduğu 9 adet kart, ikinci torbada ise
aralarında iki adet "televizyon" yazan kartın da bu-
lunduğu çeşitli hediyelerden oluşan 6 adet kart var-
dır. Çekilen kartlar tekrar torbaya atılmamak koşulu
ile müşteriler birinci torbadan ikişer kart çekiyorlar.
Çektikleri kartların her ikisinde de çift rakam bulan
müşteriler ikinci torbadan bir adet kart çekmeye hak
kazanıyorlar.
A)
Buna göre, bu yarışmaya katılan bir müşterinin
televizyon kazanma olasılığı kaçtır?
2
27
6 Jo
3) - 13
B)
10
C)
sine
977
3
25
D)
E)
TEK YILDIZ YAYINLARI
T
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
432 26. Bir mağazada düzenlenen çekilişte mağazadan alışveriş yapan müşteriler sırasıyla iki farklı torba- dan kart seçeceklerdir. İlk torbada 1 den 9 a kadar rakamların olduğu 9 adet kart, ikinci torbada ise aralarında iki adet "televizyon" yazan kartın da bu- lunduğu çeşitli hediyelerden oluşan 6 adet kart var- dır. Çekilen kartlar tekrar torbaya atılmamak koşulu ile müşteriler birinci torbadan ikişer kart çekiyorlar. Çektikleri kartların her ikisinde de çift rakam bulan müşteriler ikinci torbadan bir adet kart çekmeye hak kazanıyorlar. A) Buna göre, bu yarışmaya katılan bir müşterinin televizyon kazanma olasılığı kaçtır? 2 27 6 Jo 3) - 13 B) 10 C) sine 977 3 25 D) E) TEK YILDIZ YAYINLARI T
1. Bir hastanenin ameliyathane girişinde aşağıdaki gibi bir şifre
girme ekranı bulunmaktadır Ameliyathane kapısı ancak şifre
doğru airilirse acılmaktadır.
AMELİYATHANE
Bu hastanede çalışan bir hemşire şifrenin 1. ve 3. basamağını
doğru hatırlamaktadır. Bu çalışan ayrıca şunları bilmektedir:
●
4
1234
5678
90 GIRIS
Şifre dört basamaklı, rakamları farklı bir doğal sayıdır.
Şifreyi oluşturan sayı 5 ile tam bölünmekte, 3 ile bölündü-
ğünde ise 2 kalanını vermektedir.
Buna göre, hemşire kapıyı en geç kaçıncı denemesinde
açar? (Hemşire denediği şifreyi tekrar denemeyecektir.)
A) 3
C) 5
D) 6
B) 4
E) 7
3. Aşağ
ne ta
Bu
1.
II.
III.
ifa
A
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
1. Bir hastanenin ameliyathane girişinde aşağıdaki gibi bir şifre girme ekranı bulunmaktadır Ameliyathane kapısı ancak şifre doğru airilirse acılmaktadır. AMELİYATHANE Bu hastanede çalışan bir hemşire şifrenin 1. ve 3. basamağını doğru hatırlamaktadır. Bu çalışan ayrıca şunları bilmektedir: ● 4 1234 5678 90 GIRIS Şifre dört basamaklı, rakamları farklı bir doğal sayıdır. Şifreyi oluşturan sayı 5 ile tam bölünmekte, 3 ile bölündü- ğünde ise 2 kalanını vermektedir. Buna göre, hemşire kapıyı en geç kaçıncı denemesinde açar? (Hemşire denediği şifreyi tekrar denemeyecektir.) A) 3 C) 5 D) 6 B) 4 E) 7 3. Aşağ ne ta Bu 1. II. III. ifa A
30. Melike Öğretmen öğrencilerine
x doğal sayıdır.
2x-59 dur.
bilgilerini veriyor ve "B kümesinin elemanlarından rast-
gele seçilen bir elemanın 300 den büyük olma olasılığı
kaçtır?" diye soruyor.
x in alabileceği değerler A kümesini oluşturur.
A kümesinin elemanları birer kez kullanılarak yazıla-
bilecek üç basamaklı doğal sayılar B kümesini oluş-
turur.
Buna göre, soruyu doğru cevaplayan Kerim'in verdi-
ği cevap kaçtır?
A)
5
B)
C)
D
2
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
30. Melike Öğretmen öğrencilerine x doğal sayıdır. 2x-59 dur. bilgilerini veriyor ve "B kümesinin elemanlarından rast- gele seçilen bir elemanın 300 den büyük olma olasılığı kaçtır?" diye soruyor. x in alabileceği değerler A kümesini oluşturur. A kümesinin elemanları birer kez kullanılarak yazıla- bilecek üç basamaklı doğal sayılar B kümesini oluş- turur. Buna göre, soruyu doğru cevaplayan Kerim'in verdi- ği cevap kaçtır? A) 5 B) C) D 2
5) Farklı 4 kırmızı kalem ile yine farkha
Ide dizilir?
A) 120
B) 240
A) 12
C) 360
B) 18
5) (0,3,5,7,9) kümesinin elemanları ile yazılabilen 3 basamaklı ve rakamları farklı 5 e 6
kaç sayı vardır?
D) 520
C) 21
D) 24
E) 720
4 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir?
E) 30
ISTANBUL" kelimesinin harfleri kullanılarak üç harfli kaç farklı diziliş yapılabilir?
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
5) Farklı 4 kırmızı kalem ile yine farkha Ide dizilir? A) 120 B) 240 A) 12 C) 360 B) 18 5) (0,3,5,7,9) kümesinin elemanları ile yazılabilen 3 basamaklı ve rakamları farklı 5 e 6 kaç sayı vardır? D) 520 C) 21 D) 24 E) 720 4 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? E) 30 ISTANBUL" kelimesinin harfleri kullanılarak üç harfli kaç farklı diziliş yapılabilir?
6.
7.
5.
43)
2 li permütasyonlarının sayısı 56 olan kümenin
eleman sayısı kaçtır?
B) 9
8
(8,2)
A) 48
C) 10
8.7=56
Vir
A = {1, 2, 3, 4, 5}
kümesinin 3 lü permütasyonlarının kaç tanesinde
2 bulunur?
B) 40 C) 36
Set
D) 11 E) 12
A) 9 B) 12
Test
D) 32
bo
E) 24
A = {2, 3, 4, 5, 6}
kümesinin 3 lü permütasyonlarının kaç tanesinde
3 ve 4 bulunur?
C) 15 D) 18 E) 21
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
6. 7. 5. 43) 2 li permütasyonlarının sayısı 56 olan kümenin eleman sayısı kaçtır? B) 9 8 (8,2) A) 48 C) 10 8.7=56 Vir A = {1, 2, 3, 4, 5} kümesinin 3 lü permütasyonlarının kaç tanesinde 2 bulunur? B) 40 C) 36 Set D) 11 E) 12 A) 9 B) 12 Test D) 32 bo E) 24 A = {2, 3, 4, 5, 6} kümesinin 3 lü permütasyonlarının kaç tanesinde 3 ve 4 bulunur? C) 15 D) 18 E) 21
>>>
TEST-9
KAZANIM
TESTI
PERMUTASYON (SIRALAMA) - 2
1. Ömer, Halis, Demir ve Selim isimli dört arkadaş düz bir sı-
raya kaç farklı şekilde oturabilir?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 24
5. 4 farklı matematik kitabi ve 2
dizilecektir.
Buna göre, matematik kitap
kitapları kendi arasında yan
kaç farklı şekilde dizilebilir?
A) 48
B) 60
C
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
>>> TEST-9 KAZANIM TESTI PERMUTASYON (SIRALAMA) - 2 1. Ömer, Halis, Demir ve Selim isimli dört arkadaş düz bir sı- raya kaç farklı şekilde oturabilir? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 24 5. 4 farklı matematik kitabi ve 2 dizilecektir. Buna göre, matematik kitap kitapları kendi arasında yan kaç farklı şekilde dizilebilir? A) 48 B) 60 C
5. Terimleri birbirinden farklı birer doğal sayı ve artan olan
bir dizinin ilk yedi terimi 6, 7, 11, a, 13, b, c dir.
Bu sayıların aritmetik ortalaması 13 olduğuna göre,
a + b toplamının en büyük değeri kaçtır?
A) 29
B) 30
C) 31
D) 32
E) 33
36
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
5. Terimleri birbirinden farklı birer doğal sayı ve artan olan bir dizinin ilk yedi terimi 6, 7, 11, a, 13, b, c dir. Bu sayıların aritmetik ortalaması 13 olduğuna göre, a + b toplamının en büyük değeri kaçtır? A) 29 B) 30 C) 31 D) 32 E) 33 36
3 öğretmen 5 öğrenci yan yana dizilerek fotoğraf çektire-
ceklerdir.
Herhangi iki öğretmen yan yana gelmemek şartı ile di-
ziliş bakımından kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilir-
ler?
A) 2.6!
D) 2.7!
B) 3.6!
E) 20.6!
C) 7!
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
3 öğretmen 5 öğrenci yan yana dizilerek fotoğraf çektire- ceklerdir. Herhangi iki öğretmen yan yana gelmemek şartı ile di- ziliş bakımından kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilir- ler? A) 2.6! D) 2.7! B) 3.6! E) 20.6! C) 7!