%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sıralama ve Seçme Soruları

Örnek-12
A=(5, 6, 7, 8, 0)
kümesinin elemanları ile rakamları farklı üç basamaklı
a) Kac
ilir?
b) Kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir?
568578
c)
563 546
SAL 586
B
700
Örnek-13
48
farklı doğal savi vazile
A= (0, 5, 6, 7, 8, 9)
kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı 5
ile tam bölünebilen kaç farklı doğal sayı yazıla-
bilir?
Örnek-14
Aşağıdaki şekilde 25 özdeş kare bulunmak
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
Örnek-12 A=(5, 6, 7, 8, 0) kümesinin elemanları ile rakamları farklı üç basamaklı a) Kac ilir? b) Kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir? 568578 c) 563 546 SAL 586 B 700 Örnek-13 48 farklı doğal savi vazile A= (0, 5, 6, 7, 8, 9) kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı 5 ile tam bölünebilen kaç farklı doğal sayı yazıla- bilir? Örnek-14 Aşağıdaki şekilde 25 özdeş kare bulunmak
8. Bir yurtta iki yataklı iki, üç yataklı bir oda boştur. Arala-
rinda Aslıhan ile Beyhan'ın da bulunduğu 7 kişi bu oda-
lara yerleştirilecektir.
Aslıhan ile Beyhan, farklı odalarda kalmak koşuluy-
la, 7 kişi bu odalara kaç değişik biçimde yerleşebilir?
A) 180
B) 160
C) 150 D) 120 E) 100
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
8. Bir yurtta iki yataklı iki, üç yataklı bir oda boştur. Arala- rinda Aslıhan ile Beyhan'ın da bulunduğu 7 kişi bu oda- lara yerleştirilecektir. Aslıhan ile Beyhan, farklı odalarda kalmak koşuluy- la, 7 kişi bu odalara kaç değişik biçimde yerleşebilir? A) 180 B) 160 C) 150 D) 120 E) 100
Şekilde 3 farklı kaşık, 3 farklı çatal ve 2 farklı bıçak göste-
rilmiştir.
En büyük bıçak ile en küçük bıçak arasında daima 3
nesne olacak şekilde bu mutfak nesneleri kaç farklı
şekilde sıralanabilir?
(61.21.4)
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
Şekilde 3 farklı kaşık, 3 farklı çatal ve 2 farklı bıçak göste- rilmiştir. En büyük bıçak ile en küçük bıçak arasında daima 3 nesne olacak şekilde bu mutfak nesneleri kaç farklı şekilde sıralanabilir? (61.21.4)
Fullmatematik
6)
56
31
26
16
6
57
3;L
31 33
{t
22
17
7
58
18
20
B) 23
IP
23
34
8
SAHNE
KORİDOR
C) 32
59
J5
32
24
14
9
2. DENEME
➖➖➖➖➖➖➖➖
60 kişilik bir konferans salonunda izleyici olarak bulunan Efe
ve Ece'nin koltuk numaraları arasındaki fark 4 tur.
60
Efe'nin koltuğu koridor bölgesinde bulunduğuna göre,
Efe ya da Ece'nin koltuk numarası aşağıdakilerden han-
gisi olamaz?
A) 17
D) 45
31
15
22
15
ME
10
E) 51
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
Fullmatematik 6) 56 31 26 16 6 57 3;L 31 33 {t 22 17 7 58 18 20 B) 23 IP 23 34 8 SAHNE KORİDOR C) 32 59 J5 32 24 14 9 2. DENEME ➖➖➖➖➖➖➖➖ 60 kişilik bir konferans salonunda izleyici olarak bulunan Efe ve Ece'nin koltuk numaraları arasındaki fark 4 tur. 60 Efe'nin koltuğu koridor bölgesinde bulunduğuna göre, Efe ya da Ece'nin koltuk numarası aşağıdakilerden han- gisi olamaz? A) 17 D) 45 31 15 22 15 ME 10 E) 51
16. Aşağıda bir çamaşır makinesinin yıkama işlemi si-
rasında kullandığı suyun sıcaklığını ve sıkma işlemi
sırasında dakikada yapacağı devir sayısını gösteren
panel verilmiştir.
0
Sıcaklık
90°C
80°C
60°C
40°C
30°C
A) 11
Sıkma
Makinede yıkama işlemi yapabilmek için şekilde
gösterilen panel üzerinden bir su sıcaklığı ve bir de-
vir sayısı seçilmelidir. Yıkama işlemi için
1000
800
600
400
200
Seçilen su sıcaklığı 60°C veya daha yüksek ise
devir sayısı 600 veya daha fazla olmalıdır.
Seçilen su sıcaklığı 40°C veya daha düşük ise
devir sayısı 400 veya daha az olmalıdır.
B) 12
wepue
Yukarıda verilenlere göre makinede yıkama işle-
mi yapmak isteyen birisi bu işlemi kaç farklı şe-
kilde yapabilir?
C) 13
D) 14
olan
aşağ
E) 15
A) C
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
16. Aşağıda bir çamaşır makinesinin yıkama işlemi si- rasında kullandığı suyun sıcaklığını ve sıkma işlemi sırasında dakikada yapacağı devir sayısını gösteren panel verilmiştir. 0 Sıcaklık 90°C 80°C 60°C 40°C 30°C A) 11 Sıkma Makinede yıkama işlemi yapabilmek için şekilde gösterilen panel üzerinden bir su sıcaklığı ve bir de- vir sayısı seçilmelidir. Yıkama işlemi için 1000 800 600 400 200 Seçilen su sıcaklığı 60°C veya daha yüksek ise devir sayısı 600 veya daha fazla olmalıdır. Seçilen su sıcaklığı 40°C veya daha düşük ise devir sayısı 400 veya daha az olmalıdır. B) 12 wepue Yukarıda verilenlere göre makinede yıkama işle- mi yapmak isteyen birisi bu işlemi kaç farklı şe- kilde yapabilir? C) 13 D) 14 olan aşağ E) 15 A) C
1. Bir hastanenin ameliyathane girişinde aşağıdaki gibi bir şifre
girme ekranı bulunmaktadır Ameliyathane kapısı ancak şifre
doğru airilirse acılmaktadır.
AMELİYATHANE
Bu hastanede çalışan bir hemşire şifrenin 1. ve 3. basamağını
doğru hatırlamaktadır. Bu çalışan ayrıca şunları bilmektedir:
●
4
1234
5678
90 GIRIS
Şifre dört basamaklı, rakamları farklı bir doğal sayıdır.
Şifreyi oluşturan sayı 5 ile tam bölünmekte, 3 ile bölündü-
ğünde ise 2 kalanını vermektedir.
Buna göre, hemşire kapıyı en geç kaçıncı denemesinde
açar? (Hemşire denediği şifreyi tekrar denemeyecektir.)
A) 3
C) 5
D) 6
B) 4
E) 7
3. Aşağ
ne ta
Bu
1.
II.
III.
ifa
A
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
1. Bir hastanenin ameliyathane girişinde aşağıdaki gibi bir şifre girme ekranı bulunmaktadır Ameliyathane kapısı ancak şifre doğru airilirse acılmaktadır. AMELİYATHANE Bu hastanede çalışan bir hemşire şifrenin 1. ve 3. basamağını doğru hatırlamaktadır. Bu çalışan ayrıca şunları bilmektedir: ● 4 1234 5678 90 GIRIS Şifre dört basamaklı, rakamları farklı bir doğal sayıdır. Şifreyi oluşturan sayı 5 ile tam bölünmekte, 3 ile bölündü- ğünde ise 2 kalanını vermektedir. Buna göre, hemşire kapıyı en geç kaçıncı denemesinde açar? (Hemşire denediği şifreyi tekrar denemeyecektir.) A) 3 C) 5 D) 6 B) 4 E) 7 3. Aşağ ne ta Bu 1. II. III. ifa A
5) Farklı 4 kırmızı kalem ile yine farkha
Ide dizilir?
A) 120
B) 240
A) 12
C) 360
B) 18
5) (0,3,5,7,9) kümesinin elemanları ile yazılabilen 3 basamaklı ve rakamları farklı 5 e 6
kaç sayı vardır?
D) 520
C) 21
D) 24
E) 720
4 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir?
E) 30
ISTANBUL" kelimesinin harfleri kullanılarak üç harfli kaç farklı diziliş yapılabilir?
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
5) Farklı 4 kırmızı kalem ile yine farkha Ide dizilir? A) 120 B) 240 A) 12 C) 360 B) 18 5) (0,3,5,7,9) kümesinin elemanları ile yazılabilen 3 basamaklı ve rakamları farklı 5 e 6 kaç sayı vardır? D) 520 C) 21 D) 24 E) 720 4 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? E) 30 ISTANBUL" kelimesinin harfleri kullanılarak üç harfli kaç farklı diziliş yapılabilir?
6.
7.
5.
43)
2 li permütasyonlarının sayısı 56 olan kümenin
eleman sayısı kaçtır?
B) 9
8
(8,2)
A) 48
C) 10
8.7=56
Vir
A = {1, 2, 3, 4, 5}
kümesinin 3 lü permütasyonlarının kaç tanesinde
2 bulunur?
B) 40 C) 36
Set
D) 11 E) 12
A) 9 B) 12
Test
D) 32
bo
E) 24
A = {2, 3, 4, 5, 6}
kümesinin 3 lü permütasyonlarının kaç tanesinde
3 ve 4 bulunur?
C) 15 D) 18 E) 21
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
6. 7. 5. 43) 2 li permütasyonlarının sayısı 56 olan kümenin eleman sayısı kaçtır? B) 9 8 (8,2) A) 48 C) 10 8.7=56 Vir A = {1, 2, 3, 4, 5} kümesinin 3 lü permütasyonlarının kaç tanesinde 2 bulunur? B) 40 C) 36 Set D) 11 E) 12 A) 9 B) 12 Test D) 32 bo E) 24 A = {2, 3, 4, 5, 6} kümesinin 3 lü permütasyonlarının kaç tanesinde 3 ve 4 bulunur? C) 15 D) 18 E) 21
>>>
TEST-9
KAZANIM
TESTI
PERMUTASYON (SIRALAMA) - 2
1. Ömer, Halis, Demir ve Selim isimli dört arkadaş düz bir sı-
raya kaç farklı şekilde oturabilir?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 24
5. 4 farklı matematik kitabi ve 2
dizilecektir.
Buna göre, matematik kitap
kitapları kendi arasında yan
kaç farklı şekilde dizilebilir?
A) 48
B) 60
C
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
>>> TEST-9 KAZANIM TESTI PERMUTASYON (SIRALAMA) - 2 1. Ömer, Halis, Demir ve Selim isimli dört arkadaş düz bir sı- raya kaç farklı şekilde oturabilir? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 24 5. 4 farklı matematik kitabi ve 2 dizilecektir. Buna göre, matematik kitap kitapları kendi arasında yan kaç farklı şekilde dizilebilir? A) 48 B) 60 C
3 öğretmen 5 öğrenci yan yana dizilerek fotoğraf çektire-
ceklerdir.
Herhangi iki öğretmen yan yana gelmemek şartı ile di-
ziliş bakımından kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilir-
ler?
A) 2.6!
D) 2.7!
B) 3.6!
E) 20.6!
C) 7!
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
3 öğretmen 5 öğrenci yan yana dizilerek fotoğraf çektire- ceklerdir. Herhangi iki öğretmen yan yana gelmemek şartı ile di- ziliş bakımından kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilir- ler? A) 2.6! D) 2.7! B) 3.6! E) 20.6! C) 7!
4.
20
TEMEL KAVRAMLAR
6480
a=9.61
-A) 5.a
olduğuna göre, 71+8! ifadesinin a cinsinden
ğıdakilerden hangisidir?
B) 6.a
5.
C) 7.a
D)-8.a
A) 21
Solo +40320
=45.360
51 71 31
31 61 01
işleminin sonucu kaçtır?
120
B) 27
sayısının en büyük
36
+
e) 38
7.6X_
4
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
4. 20 TEMEL KAVRAMLAR 6480 a=9.61 -A) 5.a olduğuna göre, 71+8! ifadesinin a cinsinden ğıdakilerden hangisidir? B) 6.a 5. C) 7.a D)-8.a A) 21 Solo +40320 =45.360 51 71 31 31 61 01 işleminin sonucu kaçtır? 120 B) 27 sayısının en büyük 36 + e) 38 7.6X_ 4
16.
↓↓
HIÇKIRIK
7
kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek 8 harfli, an-
lamlı ya da anlamsız
a. kaç farklı kelime yazılabilir?
b. H ile başlayan kaç kelime yazılabilir?
c. I ile başlayıp R ile biten kaç kelime yazılabilir?
d. her I harfinden sonra K harfinin geldiği kaç farklı kelime
yazılabilir?
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
16. ↓↓ HIÇKIRIK 7 kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek 8 harfli, an- lamlı ya da anlamsız a. kaç farklı kelime yazılabilir? b. H ile başlayan kaç kelime yazılabilir? c. I ile başlayıp R ile biten kaç kelime yazılabilir? d. her I harfinden sonra K harfinin geldiği kaç farklı kelime yazılabilir?
1'den 50'ye kadar numaralanmış 50 top bir tor-
baya atılıyor. Her seferinde torbadan rastgele bir
top çekiliyor ve torbaya geri atılmıyor. Bu işleme,
numarası hem 2'ye hem de 3'e tam bölünebilen
bir top gelene kadar devam ediliyor.
Buna göre, torbadan en fazla kaç top çekilebi-
lir?
A) 37 B) 39
C) 40
D) 41
E) 43
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
1'den 50'ye kadar numaralanmış 50 top bir tor- baya atılıyor. Her seferinde torbadan rastgele bir top çekiliyor ve torbaya geri atılmıyor. Bu işleme, numarası hem 2'ye hem de 3'e tam bölünebilen bir top gelene kadar devam ediliyor. Buna göre, torbadan en fazla kaç top çekilebi- lir? A) 37 B) 39 C) 40 D) 41 E) 43
Şekilde 24 gözlü bir çekmecenin yukarıdan görünümü ve-
rilmiştir. Her gözün mavi renkle gösterilen kenarları sök-tak
tarzındadır ve istenildiğinde iptal edilerek çekmecenin göz-
leri büyütülebilmekte ve çekmece farklı ihtiyaçlara göre dü-
zenlenebilmektedir.
112
Örneğin;
Bazı mavi kenarları iptal ederek çekmece bu modelde kul-
lanılabilir.
Buna göre, verilen çekmece kaç farklı modelde kulla-
nılabilir?
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
Şekilde 24 gözlü bir çekmecenin yukarıdan görünümü ve- rilmiştir. Her gözün mavi renkle gösterilen kenarları sök-tak tarzındadır ve istenildiğinde iptal edilerek çekmecenin göz- leri büyütülebilmekte ve çekmece farklı ihtiyaçlara göre dü- zenlenebilmektedir. 112 Örneğin; Bazı mavi kenarları iptal ederek çekmece bu modelde kul- lanılabilir. Buna göre, verilen çekmece kaç farklı modelde kulla- nılabilir?
N
6. Zeynep ve Yasemin'in de aralarında olduğu 5 kişi düz
bir sıraya oturacaklardır.
Zeynep ve Yasemin arasında en az 2 kişinin otur-
ması şartıyla bu 5 kişi kaç farklı şekilde dizilebilir.
ler?
A) 24
DE
B) 30
C) 36
D) 48 E) 60
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
N 6. Zeynep ve Yasemin'in de aralarında olduğu 5 kişi düz bir sıraya oturacaklardır. Zeynep ve Yasemin arasında en az 2 kişinin otur- ması şartıyla bu 5 kişi kaç farklı şekilde dizilebilir. ler? A) 24 DE B) 30 C) 36 D) 48 E) 60
9. 2 günlük iş toplantısına gidecek olan Rahşan Hanım ya-
nina 3 farklı gömlek, 2 farklı pantolon ve 1 etek almıştır.
Rahşan Hanım, bu iki gün tamamen aynı şekilde giy-
meyeceğine göre kaç farklı şekilde giyinebilir?
45 D) 36 E) 24
A) 81 B) 72 C)
ORİJİNAL MATEMATİK
12
Lise Matematik
Sıralama ve Seçme
9. 2 günlük iş toplantısına gidecek olan Rahşan Hanım ya- nina 3 farklı gömlek, 2 farklı pantolon ve 1 etek almıştır. Rahşan Hanım, bu iki gün tamamen aynı şekilde giy- meyeceğine göre kaç farklı şekilde giyinebilir? 45 D) 36 E) 24 A) 81 B) 72 C) ORİJİNAL MATEMATİK 12