İki Kat Açı Formülleri Soruları

+1
n
? (n
30.
tanx - cotx =
5
olduğuna göre, tan(2x) değeri kaçtır?
1
C)=12
A) 5
5
5
B)
2
Sanx
COST
(082
Sann
10827
V
Son²x-1082x
Cox Jonx
D)
-9
2
m/s
(1
karekök & dakika
E) -5
An ole
28in²x
2JMX
Jinx
32. a ve b gerçel sayılar ol
de, birbirine dik olan
2y = 3x + a
by = 2x - 24
doğruları y eksen
Buna göre, a + bi
A) 15
B) 13
y = 3x+9
2
1/72
200²α-1
-cota
fant
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
+1 n ? (n 30. tanx - cotx = 5 olduğuna göre, tan(2x) değeri kaçtır? 1 C)=12 A) 5 5 5 B) 2 Sanx COST (082 Sann 10827 V Son²x-1082x Cox Jonx D) -9 2 m/s (1 karekök & dakika E) -5 An ole 28in²x 2JMX Jinx 32. a ve b gerçel sayılar ol de, birbirine dik olan 2y = 3x + a by = 2x - 24 doğruları y eksen Buna göre, a + bi A) 15 B) 13 y = 3x+9 2 1/72 200²α-1 -cota fant
30.
c = 54-2
5
st-3
2
tanx - cotx) =(2)
5
olduğuna göre, tan(2x) değeri kaçtır?
A) 5
C) -1
5
2 tan x
1-tan²x
B) 1
5
501²-201 +4 = 9
ton² x -2torx caly + Cat x
1-
D).
2
-2
1²+² = 9
25
E) -5
2
2
25+ + 25+² - 20++4
25
25
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
30. c = 54-2 5 st-3 2 tanx - cotx) =(2) 5 olduğuna göre, tan(2x) değeri kaçtır? A) 5 C) -1 5 2 tan x 1-tan²x B) 1 5 501²-201 +4 = 9 ton² x -2torx caly + Cat x 1- D). 2 -2 1²+² = 9 25 E) -5 2 2 25+ + 25+² - 20++4 25 25
12.
B
ABC üçgen,
m(ABC) = a,
|AD| = 4 cm,
a
12-9
A
C) 8
4
2α
a
sinza=
D
C
[AD]L[BC]
2. sing.cosa
m(ACD) = 2a
2. #1.12-5
y y
|BC| = 12 cm
olduğuna göre, |BD|'nin alabileceği değerlerin toplamı
kaçtır?
y² = (2²4-201x
A) 4 B) 6
D) 10
X
51x51
E) 12
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
12. B ABC üçgen, m(ABC) = a, |AD| = 4 cm, a 12-9 A C) 8 4 2α a sinza= D C [AD]L[BC] 2. sing.cosa m(ACD) = 2a 2. #1.12-5 y y |BC| = 12 cm olduğuna göre, |BD|'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? y² = (2²4-201x A) 4 B) 6 D) 10 X 51x51 E) 12
al direğe
ğerleri
ki gibi ucu
Senaryo ÖSYM)
Senaryo
AYT/MAT
HAZ
29. 0<x< 90° olmak üzere,
0X10
tan2x cotx = 3
1
A) — 2/2
eşitliği sağlanmaktadır.
Buna göre, cos4x ifadesinin değeri kaçtır?
DY
2
C
B)
√√3
2
f
√3
2
✰
1
31. Dil
uy
ki
ye
ke
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
al direğe ğerleri ki gibi ucu Senaryo ÖSYM) Senaryo AYT/MAT HAZ 29. 0<x< 90° olmak üzere, 0X10 tan2x cotx = 3 1 A) — 2/2 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre, cos4x ifadesinin değeri kaçtır? DY 2 C B) √√3 2 f √3 2 ✰ 1 31. Dil uy ki ye ke
8.1.H2(g) + Cl₂(g) →→→ 2HCl(g) X
II. H₂(g) + 1/2O2(g) → H₂O(s)
III. CO(g) + 1/2O2(g) → CO₂(g)
Yukarıdaki tepkimelerden
hangilerinde gerçekleşen ısı
değişimi oluşan bileşiğin molar oluşum ısısına eşittir?
I ve II
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
Yal
Yalnız III
Orbital Yayınları
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
8.1.H2(g) + Cl₂(g) →→→ 2HCl(g) X II. H₂(g) + 1/2O2(g) → H₂O(s) III. CO(g) + 1/2O2(g) → CO₂(g) Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde gerçekleşen ısı değişimi oluşan bileşiğin molar oluşum ısısına eşittir? I ve II B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III Yal Yalnız III Orbital Yayınları
3.
D
a
ümüsbo bish girls
A
E
A)
olduğuna göre, tana
1
19
D)
C ABCD dikdörtgen,
|AD| = 6
|DC| = 15
2|AE| = 3|EB|cen
değeri kaçtır?
10
19
B
B)
4
19
E)
13
19
C)
7
19
final ya
7.
cotx
denklemi
cedir?
A) 15
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
3. D a ümüsbo bish girls A E A) olduğuna göre, tana 1 19 D) C ABCD dikdörtgen, |AD| = 6 |DC| = 15 2|AE| = 3|EB|cen değeri kaçtır? 10 19 B B) 4 19 E) 13 19 C) 7 19 final ya 7. cotx denklemi cedir? A) 15
8
27.
B
40°
ABC ikizkenar, ADE dik üçgen
|AB|
2
m(BAC) = 2m(CAE) = 40°
|AD| = |DC| =
20°
O
1.
E
C
|DE| = 1
|= 1 birim olduğuna göre, |BC| birim cinsinden
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 4cos20° B) 4cos10° C) 2cos20° D) cos20° E) cos10°
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
8 27. B 40° ABC ikizkenar, ADE dik üçgen |AB| 2 m(BAC) = 2m(CAE) = 40° |AD| = |DC| = 20° O 1. E C |DE| = 1 |= 1 birim olduğuna göre, |BC| birim cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 4cos20° B) 4cos10° C) 2cos20° D) cos20° E) cos10°
07:05
miştir.
A)
sec2a
6
29.
B
D) tana
6
AVNIS
3
E) 3cos2a
Die stylo popric
Buna göre, boyalı DEC üçgeninin alanının a
türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
B) 3sin2a
E
A) a.c
b
x-a
ABC dik üçgen, m(ACB) = 90°, [DE] L [BC],
IBDI = 3 birim, IADI=4 birim ve m(ABC) = a dir.
C) tana
3
OVO)
C
D) b.c
a
2
9²=6.
yapmaktadır.
ABC ve CDE üçgenlerinin
olduğuna göre, cosa ifadesin
türünden değeri aşağıdakilerder
LTE2.I
e [CE] doğru parç
a, b ve c birimdir ve (A
AB) ve (BL
ki şe
B) b.c
8²
1
E) ab.c
..ces.
C
1 6.c sine
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
07:05 miştir. A) sec2a 6 29. B D) tana 6 AVNIS 3 E) 3cos2a Die stylo popric Buna göre, boyalı DEC üçgeninin alanının a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? B) 3sin2a E A) a.c b x-a ABC dik üçgen, m(ACB) = 90°, [DE] L [BC], IBDI = 3 birim, IADI=4 birim ve m(ABC) = a dir. C) tana 3 OVO) C D) b.c a 2 9²=6. yapmaktadır. ABC ve CDE üçgenlerinin olduğuna göre, cosa ifadesin türünden değeri aşağıdakilerder LTE2.I e [CE] doğru parç a, b ve c birimdir ve (A AB) ve (BL ki şe B) b.c 8² 1 E) ab.c ..ces. C 1 6.c sine
Buna göre
eşittir?
A) sec 2a
a+b
b-a
y
B
X=1
D) -cos 2a
B)-sec 2a
d
B(b,1)
A(1,a)
a ve b sıfırdan farklı gerçel sayı olmak üzere, şekilde ve-
rilen d doğrusunun eğim açısı a dir. d doğrusu x = 1 ve
y = 1 doğruları ile sırasıyla A(1,a) ve B(b,1) noktalarında
kesişiyor.
y = 1
oranı aşağıdakilerden hangisine
-X
C) cos 2a
E) tan 2a
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
Buna göre eşittir? A) sec 2a a+b b-a y B X=1 D) -cos 2a B)-sec 2a d B(b,1) A(1,a) a ve b sıfırdan farklı gerçel sayı olmak üzere, şekilde ve- rilen d doğrusunun eğim açısı a dir. d doğrusu x = 1 ve y = 1 doğruları ile sırasıyla A(1,a) ve B(b,1) noktalarında kesişiyor. y = 1 oranı aşağıdakilerden hangisine -X C) cos 2a E) tan 2a
T
28. 0<x< olmak üzere,
nelsbion M 2
tanx=m
A) 3
tany =
m
1+√m² +1
eşitlikleri veriliyor.
X
Buna göre,
oranı kaçtır?
B) 2
enchidsid abmeland
pob uo
neppu
C) 1 eble n
1sblon (E)
D)=1/12
JA)ristA
absXemnulud hoblige
rée sous
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
T 28. 0<x< olmak üzere, nelsbion M 2 tanx=m A) 3 tany = m 1+√m² +1 eşitlikleri veriliyor. X Buna göre, oranı kaçtır? B) 2 enchidsid abmeland pob uo neppu C) 1 eble n 1sblon (E) D)=1/12 JA)ristA absXemnulud hoblige rée sous
O
45
HOS
INLARI O
D
30. XE
(0,7)
sinx + cosx =
olmak üzere
√15
3
olduğuna göre, cos2x kaçtır?
3/2>1/12
√√3
A) 2 B) c) 2/1/2
4
3
Sinx 42, COSX SI XA COSX)
cosx.
172.cosx sinx
IS
9
S-1
2. cosy. sinx
sin 15 < sin 30
COSY Sinx=
D)
√5
& 1/12
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
O 45 HOS INLARI O D 30. XE (0,7) sinx + cosx = olmak üzere √15 3 olduğuna göre, cos2x kaçtır? 3/2>1/12 √√3 A) 2 B) c) 2/1/2 4 3 Sinx 42, COSX SI XA COSX) cosx. 172.cosx sinx IS 9 S-1 2. cosy. sinx sin 15 < sin 30 COSY Sinx= D) √5 & 1/12
I
4. ABC dik üçgeninde,
[AB] [AC], [AH] [BC] ve m(ACB) = a olarak veriliyor.
B
A) 8.tana
A
D) 16. cosec2a
4
a
H
16
|AH| = 4 br olduğuna göre, ABC üçgeninin alanının α tü-
ründen değeri aşağıdakilerden hangisidir?
B) 8. cota
a
C
E) 16.sec2a
C) 8.cos2a
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
I 4. ABC dik üçgeninde, [AB] [AC], [AH] [BC] ve m(ACB) = a olarak veriliyor. B A) 8.tana A D) 16. cosec2a 4 a H 16 |AH| = 4 br olduğuna göre, ABC üçgeninin alanının α tü- ründen değeri aşağıdakilerden hangisidir? B) 8. cota a C E) 16.sec2a C) 8.cos2a
✓
endemik
42=1042
rine eşit
ç birim-
5.
123
A)
A fond+tars
Ces - son
cosx + sinx
2
= 200 5²0
cos²x-son²¹²x=265&Sand
T
8 On
eşitiğini sağlayan x açısı aşağıdakilerden hangisi
olabil?
D)
6.
-Casa =8sona+fees (Mod)me sid
11
A) 1/1
TC
Cas²-son = 25ces
1. E
D)
B 4
cosx, sinx
cosx – slnx
B)
mining 6obalib
hibisexhan
√3
4
2. E
8
7C
D
co²-25onces -don
B)
E)
3. D
cas2d=5n2d
Buna göre, tan(BAD) değeri kaçtır?
7/2
A
3r
4
ABC üçgen
TAB = 8 birim, |AC| = 6 birim, |BD| = 4 birim
|DC| = 6 birim
4. B
6
2
nes
C)
6
√2
E)
2
5. A
TC
o looks = 10A(
4088A
198
C
6. B
Sayfa: 217
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
✓ endemik 42=1042 rine eşit ç birim- 5. 123 A) A fond+tars Ces - son cosx + sinx 2 = 200 5²0 cos²x-son²¹²x=265&Sand T 8 On eşitiğini sağlayan x açısı aşağıdakilerden hangisi olabil? D) 6. -Casa =8sona+fees (Mod)me sid 11 A) 1/1 TC Cas²-son = 25ces 1. E D) B 4 cosx, sinx cosx – slnx B) mining 6obalib hibisexhan √3 4 2. E 8 7C D co²-25onces -don B) E) 3. D cas2d=5n2d Buna göre, tan(BAD) değeri kaçtır? 7/2 A 3r 4 ABC üçgen TAB = 8 birim, |AC| = 6 birim, |BD| = 4 birim |DC| = 6 birim 4. B 6 2 nes C) 6 √2 E) 2 5. A TC o looks = 10A( 4088A 198 C 6. B Sayfa: 217
2.
R
3
m(DRC) = a olduğuna göre tan
aşağıdakilerden hangisidir?
A) //12 B) //
ol Matematik Testi
C
A
ABCD bir dikdörtgen, PR C merkezli çember yayı
|PB| = 1 cm |RA| = 3cm ve |AB| = 4 cm'dir.
değeri
C) 2/2/2
IP
1
B
D) - 12/2
E) 1
5.
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
2. R 3 m(DRC) = a olduğuna göre tan aşağıdakilerden hangisidir? A) //12 B) // ol Matematik Testi C A ABCD bir dikdörtgen, PR C merkezli çember yayı |PB| = 1 cm |RA| = 3cm ve |AB| = 4 cm'dir. değeri C) 2/2/2 IP 1 B D) - 12/2 E) 1 5.
kilerden
O
g(x) = ax² + bx + c
parabolünde a.c<0 olduğuna göre aşağıdakilerden hangi-
si bu koşulu sağlamaz?
A)
C)
AY
A
O
-X
L
-qold+'s,enög snuğublo (d.
E)
B)
D)
AY
cat, nimblede
Å
O
X
Sulgal imal
SI-TA
X
10.
MIRAY YAYINLARI
h(x
parab
A) 16
11.
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
kilerden O g(x) = ax² + bx + c parabolünde a.c<0 olduğuna göre aşağıdakilerden hangi- si bu koşulu sağlamaz? A) C) AY A O -X L -qold+'s,enög snuğublo (d. E) B) D) AY cat, nimblede Å O X Sulgal imal SI-TA X 10. MIRAY YAYINLARI h(x parab A) 16 11.
Soru 8
0<x<
TE
olmak üzere,
tan x
1
1 + tan²x 4
olduğuna göre, tan 2x değeri kaçtır?
A) 2/12/2
B)
3
3
C) 1
D) 3
E) 2
Soru 11
sinx =
5
4
|
coi x
II.
cos 2x
III. sin 2x
yukarıdaki
değerine eş
A) Yalnız 1
D
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
Soru 8 0<x< TE olmak üzere, tan x 1 1 + tan²x 4 olduğuna göre, tan 2x değeri kaçtır? A) 2/12/2 B) 3 3 C) 1 D) 3 E) 2 Soru 11 sinx = 5 4 | coi x II. cos 2x III. sin 2x yukarıdaki değerine eş A) Yalnız 1 D