Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İki Kat Açı Formülleri Soruları

+1
n
? (n
30.
tanx - cotx =
5
olduğuna göre, tan(2x) değeri kaçtır?
1
C)=12
A) 5
5
5
B)
2
Sanx
COST
(082
Sann
10827
V
Son²x-1082x
Cox Jonx
D)
-9
2
m/s
(1
karekök & dakika
E) -5
An ole
28in²x
2JMX
Jinx
32. a ve b gerçel sayılar ol
de, birbirine dik olan
2y = 3x + a
by = 2x - 24
doğruları y eksen
Buna göre, a + bi
A) 15
B) 13
y = 3x+9
2
1/72
200²α-1
-cota
fant
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
+1 n ? (n 30. tanx - cotx = 5 olduğuna göre, tan(2x) değeri kaçtır? 1 C)=12 A) 5 5 5 B) 2 Sanx COST (082 Sann 10827 V Son²x-1082x Cox Jonx D) -9 2 m/s (1 karekök & dakika E) -5 An ole 28in²x 2JMX Jinx 32. a ve b gerçel sayılar ol de, birbirine dik olan 2y = 3x + a by = 2x - 24 doğruları y eksen Buna göre, a + bi A) 15 B) 13 y = 3x+9 2 1/72 200²α-1 -cota fant
30.
c = 54-2
5
st-3
2
tanx - cotx) =(2)
5
olduğuna göre, tan(2x) değeri kaçtır?
A) 5
C) -1
5
2 tan x
1-tan²x
B) 1
5
501²-201 +4 = 9
ton² x -2torx caly + Cat x
1-
D).
2
-2
1²+² = 9
25
E) -5
2
2
25+ + 25+² - 20++4
25
25
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
30. c = 54-2 5 st-3 2 tanx - cotx) =(2) 5 olduğuna göre, tan(2x) değeri kaçtır? A) 5 C) -1 5 2 tan x 1-tan²x B) 1 5 501²-201 +4 = 9 ton² x -2torx caly + Cat x 1- D). 2 -2 1²+² = 9 25 E) -5 2 2 25+ + 25+² - 20++4 25 25
12.
B
ABC üçgen,
m(ABC) = a,
|AD| = 4 cm,
a
12-9
A
C) 8
4
2α
a
sinza=
D
C
[AD]L[BC]
2. sing.cosa
m(ACD) = 2a
2. #1.12-5
y y
|BC| = 12 cm
olduğuna göre, |BD|'nin alabileceği değerlerin toplamı
kaçtır?
y² = (2²4-201x
A) 4 B) 6
D) 10
X
51x51
E) 12
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
12. B ABC üçgen, m(ABC) = a, |AD| = 4 cm, a 12-9 A C) 8 4 2α a sinza= D C [AD]L[BC] 2. sing.cosa m(ACD) = 2a 2. #1.12-5 y y |BC| = 12 cm olduğuna göre, |BD|'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? y² = (2²4-201x A) 4 B) 6 D) 10 X 51x51 E) 12
al direğe
ğerleri
ki gibi ucu
Senaryo ÖSYM)
Senaryo
AYT/MAT
HAZ
29. 0<x< 90° olmak üzere,
0X10
tan2x cotx = 3
1
A) — 2/2
eşitliği sağlanmaktadır.
Buna göre, cos4x ifadesinin değeri kaçtır?
DY
2
C
B)
√√3
2
f
√3
2
✰
1
31. Dil
uy
ki
ye
ke
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
al direğe ğerleri ki gibi ucu Senaryo ÖSYM) Senaryo AYT/MAT HAZ 29. 0<x< 90° olmak üzere, 0X10 tan2x cotx = 3 1 A) — 2/2 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre, cos4x ifadesinin değeri kaçtır? DY 2 C B) √√3 2 f √3 2 ✰ 1 31. Dil uy ki ye ke
8.1.H2(g) + Cl₂(g) →→→ 2HCl(g) X
II. H₂(g) + 1/2O2(g) → H₂O(s)
III. CO(g) + 1/2O2(g) → CO₂(g)
Yukarıdaki tepkimelerden
hangilerinde gerçekleşen ısı
değişimi oluşan bileşiğin molar oluşum ısısına eşittir?
I ve II
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
Yal
Yalnız III
Orbital Yayınları
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
8.1.H2(g) + Cl₂(g) →→→ 2HCl(g) X II. H₂(g) + 1/2O2(g) → H₂O(s) III. CO(g) + 1/2O2(g) → CO₂(g) Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde gerçekleşen ısı değişimi oluşan bileşiğin molar oluşum ısısına eşittir? I ve II B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III Yal Yalnız III Orbital Yayınları
3.
D
a
ümüsbo bish girls
A
E
A)
olduğuna göre, tana
1
19
D)
C ABCD dikdörtgen,
|AD| = 6
|DC| = 15
2|AE| = 3|EB|cen
değeri kaçtır?
10
19
B
B)
4
19
E)
13
19
C)
7
19
final ya
7.
cotx
denklemi
cedir?
A) 15
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
3. D a ümüsbo bish girls A E A) olduğuna göre, tana 1 19 D) C ABCD dikdörtgen, |AD| = 6 |DC| = 15 2|AE| = 3|EB|cen değeri kaçtır? 10 19 B B) 4 19 E) 13 19 C) 7 19 final ya 7. cotx denklemi cedir? A) 15
8
27.
B
40°
ABC ikizkenar, ADE dik üçgen
|AB|
2
m(BAC) = 2m(CAE) = 40°
|AD| = |DC| =
20°
O
1.
E
C
|DE| = 1
|= 1 birim olduğuna göre, |BC| birim cinsinden
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 4cos20° B) 4cos10° C) 2cos20° D) cos20° E) cos10°
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
8 27. B 40° ABC ikizkenar, ADE dik üçgen |AB| 2 m(BAC) = 2m(CAE) = 40° |AD| = |DC| = 20° O 1. E C |DE| = 1 |= 1 birim olduğuna göre, |BC| birim cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 4cos20° B) 4cos10° C) 2cos20° D) cos20° E) cos10°
07:05
miştir.
A)
sec2a
6
29.
B
D) tana
6
AVNIS
3
E) 3cos2a
Die stylo popric
Buna göre, boyalı DEC üçgeninin alanının a
türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
B) 3sin2a
E
A) a.c
b
x-a
ABC dik üçgen, m(ACB) = 90°, [DE] L [BC],
IBDI = 3 birim, IADI=4 birim ve m(ABC) = a dir.
C) tana
3
OVO)
C
D) b.c
a
2
9²=6.
yapmaktadır.
ABC ve CDE üçgenlerinin
olduğuna göre, cosa ifadesin
türünden değeri aşağıdakilerder
LTE2.I
e [CE] doğru parç
a, b ve c birimdir ve (A
AB) ve (BL
ki şe
B) b.c
8²
1
E) ab.c
..ces.
C
1 6.c sine
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
07:05 miştir. A) sec2a 6 29. B D) tana 6 AVNIS 3 E) 3cos2a Die stylo popric Buna göre, boyalı DEC üçgeninin alanının a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? B) 3sin2a E A) a.c b x-a ABC dik üçgen, m(ACB) = 90°, [DE] L [BC], IBDI = 3 birim, IADI=4 birim ve m(ABC) = a dir. C) tana 3 OVO) C D) b.c a 2 9²=6. yapmaktadır. ABC ve CDE üçgenlerinin olduğuna göre, cosa ifadesin türünden değeri aşağıdakilerder LTE2.I e [CE] doğru parç a, b ve c birimdir ve (A AB) ve (BL ki şe B) b.c 8² 1 E) ab.c ..ces. C 1 6.c sine
Buna göre
eşittir?
A) sec 2a
a+b
b-a
y
B
X=1
D) -cos 2a
B)-sec 2a
d
B(b,1)
A(1,a)
a ve b sıfırdan farklı gerçel sayı olmak üzere, şekilde ve-
rilen d doğrusunun eğim açısı a dir. d doğrusu x = 1 ve
y = 1 doğruları ile sırasıyla A(1,a) ve B(b,1) noktalarında
kesişiyor.
y = 1
oranı aşağıdakilerden hangisine
-X
C) cos 2a
E) tan 2a
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
Buna göre eşittir? A) sec 2a a+b b-a y B X=1 D) -cos 2a B)-sec 2a d B(b,1) A(1,a) a ve b sıfırdan farklı gerçel sayı olmak üzere, şekilde ve- rilen d doğrusunun eğim açısı a dir. d doğrusu x = 1 ve y = 1 doğruları ile sırasıyla A(1,a) ve B(b,1) noktalarında kesişiyor. y = 1 oranı aşağıdakilerden hangisine -X C) cos 2a E) tan 2a
T
28. 0<x< olmak üzere,
nelsbion M 2
tanx=m
A) 3
tany =
m
1+√m² +1
eşitlikleri veriliyor.
X
Buna göre,
oranı kaçtır?
B) 2
enchidsid abmeland
pob uo
neppu
C) 1 eble n
1sblon (E)
D)=1/12
JA)ristA
absXemnulud hoblige
rée sous
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
T 28. 0<x< olmak üzere, nelsbion M 2 tanx=m A) 3 tany = m 1+√m² +1 eşitlikleri veriliyor. X Buna göre, oranı kaçtır? B) 2 enchidsid abmeland pob uo neppu C) 1 eble n 1sblon (E) D)=1/12 JA)ristA absXemnulud hoblige rée sous
O
45
HOS
INLARI O
D
30. XE
(0,7)
sinx + cosx =
olmak üzere
√15
3
olduğuna göre, cos2x kaçtır?
3/2>1/12
√√3
A) 2 B) c) 2/1/2
4
3
Sinx 42, COSX SI XA COSX)
cosx.
172.cosx sinx
IS
9
S-1
2. cosy. sinx
sin 15 < sin 30
COSY Sinx=
D)
√5
& 1/12
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
O 45 HOS INLARI O D 30. XE (0,7) sinx + cosx = olmak üzere √15 3 olduğuna göre, cos2x kaçtır? 3/2>1/12 √√3 A) 2 B) c) 2/1/2 4 3 Sinx 42, COSX SI XA COSX) cosx. 172.cosx sinx IS 9 S-1 2. cosy. sinx sin 15 < sin 30 COSY Sinx= D) √5 & 1/12
I
4. ABC dik üçgeninde,
[AB] [AC], [AH] [BC] ve m(ACB) = a olarak veriliyor.
B
A) 8.tana
A
D) 16. cosec2a
4
a
H
16
|AH| = 4 br olduğuna göre, ABC üçgeninin alanının α tü-
ründen değeri aşağıdakilerden hangisidir?
B) 8. cota
a
C
E) 16.sec2a
C) 8.cos2a
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
I 4. ABC dik üçgeninde, [AB] [AC], [AH] [BC] ve m(ACB) = a olarak veriliyor. B A) 8.tana A D) 16. cosec2a 4 a H 16 |AH| = 4 br olduğuna göre, ABC üçgeninin alanının α tü- ründen değeri aşağıdakilerden hangisidir? B) 8. cota a C E) 16.sec2a C) 8.cos2a
✓
endemik
42=1042
rine eşit
ç birim-
5.
123
A)
A fond+tars
Ces - son
cosx + sinx
2
= 200 5²0
cos²x-son²¹²x=265&Sand
T
8 On
eşitiğini sağlayan x açısı aşağıdakilerden hangisi
olabil?
D)
6.
-Casa =8sona+fees (Mod)me sid
11
A) 1/1
TC
Cas²-son = 25ces
1. E
D)
B 4
cosx, sinx
cosx – slnx
B)
mining 6obalib
hibisexhan
√3
4
2. E
8
7C
D
co²-25onces -don
B)
E)
3. D
cas2d=5n2d
Buna göre, tan(BAD) değeri kaçtır?
7/2
A
3r
4
ABC üçgen
TAB = 8 birim, |AC| = 6 birim, |BD| = 4 birim
|DC| = 6 birim
4. B
6
2
nes
C)
6
√2
E)
2
5. A
TC
o looks = 10A(
4088A
198
C
6. B
Sayfa: 217
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
✓ endemik 42=1042 rine eşit ç birim- 5. 123 A) A fond+tars Ces - son cosx + sinx 2 = 200 5²0 cos²x-son²¹²x=265&Sand T 8 On eşitiğini sağlayan x açısı aşağıdakilerden hangisi olabil? D) 6. -Casa =8sona+fees (Mod)me sid 11 A) 1/1 TC Cas²-son = 25ces 1. E D) B 4 cosx, sinx cosx – slnx B) mining 6obalib hibisexhan √3 4 2. E 8 7C D co²-25onces -don B) E) 3. D cas2d=5n2d Buna göre, tan(BAD) değeri kaçtır? 7/2 A 3r 4 ABC üçgen TAB = 8 birim, |AC| = 6 birim, |BD| = 4 birim |DC| = 6 birim 4. B 6 2 nes C) 6 √2 E) 2 5. A TC o looks = 10A( 4088A 198 C 6. B Sayfa: 217
2.
R
3
m(DRC) = a olduğuna göre tan
aşağıdakilerden hangisidir?
A) //12 B) //
ol Matematik Testi
C
A
ABCD bir dikdörtgen, PR C merkezli çember yayı
|PB| = 1 cm |RA| = 3cm ve |AB| = 4 cm'dir.
değeri
C) 2/2/2
IP
1
B
D) - 12/2
E) 1
5.
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
2. R 3 m(DRC) = a olduğuna göre tan aşağıdakilerden hangisidir? A) //12 B) // ol Matematik Testi C A ABCD bir dikdörtgen, PR C merkezli çember yayı |PB| = 1 cm |RA| = 3cm ve |AB| = 4 cm'dir. değeri C) 2/2/2 IP 1 B D) - 12/2 E) 1 5.
kilerden
O
g(x) = ax² + bx + c
parabolünde a.c<0 olduğuna göre aşağıdakilerden hangi-
si bu koşulu sağlamaz?
A)
C)
AY
A
O
-X
L
-qold+'s,enög snuğublo (d.
E)
B)
D)
AY
cat, nimblede
Å
O
X
Sulgal imal
SI-TA
X
10.
MIRAY YAYINLARI
h(x
parab
A) 16
11.
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
kilerden O g(x) = ax² + bx + c parabolünde a.c<0 olduğuna göre aşağıdakilerden hangi- si bu koşulu sağlamaz? A) C) AY A O -X L -qold+'s,enög snuğublo (d. E) B) D) AY cat, nimblede Å O X Sulgal imal SI-TA X 10. MIRAY YAYINLARI h(x parab A) 16 11.
Soru 8
0<x<
TE
olmak üzere,
tan x
1
1 + tan²x 4
olduğuna göre, tan 2x değeri kaçtır?
A) 2/12/2
B)
3
3
C) 1
D) 3
E) 2
Soru 11
sinx =
5
4
|
coi x
II.
cos 2x
III. sin 2x
yukarıdaki
değerine eş
A) Yalnız 1
D
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
Soru 8 0<x< TE olmak üzere, tan x 1 1 + tan²x 4 olduğuna göre, tan 2x değeri kaçtır? A) 2/12/2 B) 3 3 C) 1 D) 3 E) 2 Soru 11 sinx = 5 4 | coi x II. cos 2x III. sin 2x yukarıdaki değerine eş A) Yalnız 1 D