İki Kat Açı Formülleri Soruları

6 Antrenman Testi
1.
A =
A) 3
B =
s²67,5° - sin²67,5°
sin22,5°.cos22,5°
COS
cos+15° - sin 15°
1-2sin²75°
olduğuna göre, A + B toplamının değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
B) 2
singo
C) 1
D) -1
-40550
sinio
n
-2-foto-A
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
6 Antrenman Testi 1. A = A) 3 B = s²67,5° - sin²67,5° sin22,5°.cos22,5° COS cos+15° - sin 15° 1-2sin²75° olduğuna göre, A + B toplamının değeri aşağıdakilerden hangisidir? B) 2 singo C) 1 D) -1 -40550 sinio n -2-foto-A
10.
42
11.
163145
12.
sin (2 cos² 16
değeri nedir?
√√2
ifadesinin
√√3
A) 2
A)
B)
Sin² π
8
2-√2
2
D)
1
4
D) 4
²006 2
2
2
3T
8
ifadesinin eşiti nedir?
C)
+ cos²
-1)
cos / TL
763
COST, SUT SU 2. T
UTL=20
B)
Sym
√2-√2
4
√3
2-√2
4
COJ
3+3 sin 70°
cos²10°
ifadesinin değeri kaçtır?
21+
8
E)
E)
C)
1-√2
2
=
√2-√2
2
0(1+ (ajo)
Cafyo
4TG
IT I
14
J(X+
C
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
10. 42 11. 163145 12. sin (2 cos² 16 değeri nedir? √√2 ifadesinin √√3 A) 2 A) B) Sin² π 8 2-√2 2 D) 1 4 D) 4 ²006 2 2 2 3T 8 ifadesinin eşiti nedir? C) + cos² -1) cos / TL 763 COST, SUT SU 2. T UTL=20 B) Sym √2-√2 4 √3 2-√2 4 COJ 3+3 sin 70° cos²10° ifadesinin değeri kaçtır? 21+ 8 E) E) C) 1-√2 2 = √2-√2 2 0(1+ (ajo) Cafyo 4TG IT I 14 J(X+ C
32. Aşağıda dik üçgen biçiminde iki kartonun birbirine
yapıştırılmasıyla elde edilen dörtgen verilmiştir.
B
A) 2sin(2x)
sinx
D)
B) sin(2x)
COSX
3sin (2x)
2
sinco
2
|AB| = sinx, |AD| = cosx, |DC| = sin(2x)
Buna göre, ABCD dörtgeninin alanı aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilebilir?
(E)
D
sin(2x)
0122x 2inu
3
3sin (2x)
4
C) 3sin(2x)
34.
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
32. Aşağıda dik üçgen biçiminde iki kartonun birbirine yapıştırılmasıyla elde edilen dörtgen verilmiştir. B A) 2sin(2x) sinx D) B) sin(2x) COSX 3sin (2x) 2 sinco 2 |AB| = sinx, |AD| = cosx, |DC| = sin(2x) Buna göre, ABCD dörtgeninin alanı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? (E) D sin(2x) 0122x 2inu 3 3sin (2x) 4 C) 3sin(2x) 34.
28.
A
D
using
B
COD
ABC dik üçgeninde
[AB] [BC], m(ACD) = 60°, m (BCD) = 10°,
a
|AC| = b cm ve |CD| = a cm'dir.
Buna göre, cosec10° nin a ve b türünden eşiti
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
b
Matematik
D)
60°
10°
Cesne
2b
a
B)
C
b-a
a
Sin10²)
E)
bsin 70- asin10 = ²b²-ob
2a
b
to sw
b
a
Sinto
A
PALME
YAYINEVİ
30.
Boyutlar
şeklinde
yönünde
90° döm
A
Daha
dönd
Şeki
parc
aras
han
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
28. A D using B COD ABC dik üçgeninde [AB] [BC], m(ACD) = 60°, m (BCD) = 10°, a |AC| = b cm ve |CD| = a cm'dir. Buna göre, cosec10° nin a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisi olabilir? b Matematik D) 60° 10° Cesne 2b a B) C b-a a Sin10²) E) bsin 70- asin10 = ²b²-ob 2a b to sw b a Sinto A PALME YAYINEVİ 30. Boyutlar şeklinde yönünde 90° döm A Daha dönd Şeki parc aras han
A
D
A)
X
4
90-x
4
K
2
Buna göre, tanx değeri kaçtır?
1
B) 1
C)
2
a
2
B
E
(4+9)² = (a + 2)² +6²
a
03L
Şekildeki O merkezli çember DCE üçgeninin kenarlarına
K, L ve M noktalarından teğettir. ABCD karesinde IABI= 6 birim
ve çemberin yarıçapı 2 birimdir.
2
M C
D)
16+ a² +8a=a²+4+49 +36
8a+16= ua +40
4a=24
B
9=6
E)
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
A D A) X 4 90-x 4 K 2 Buna göre, tanx değeri kaçtır? 1 B) 1 C) 2 a 2 B E (4+9)² = (a + 2)² +6² a 03L Şekildeki O merkezli çember DCE üçgeninin kenarlarına K, L ve M noktalarından teğettir. ABCD karesinde IABI= 6 birim ve çemberin yarıçapı 2 birimdir. 2 M C D) 16+ a² +8a=a²+4+49 +36 8a+16= ua +40 4a=24 B 9=6 E)
44.
300
XE
(0,7) olmak üzere,
6
a = tan (3x)
b = tan(4x)
gerçel sayıları tanımlanıyor.
alyse disin
intouble lise
a>b
olduğuna göre, x açısı derece türünden kaç fark-
li tam sayı değeri alabilir?
A) 5
C) 7
B) 6
D) 8
E) 9
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
44. 300 XE (0,7) olmak üzere, 6 a = tan (3x) b = tan(4x) gerçel sayıları tanımlanıyor. alyse disin intouble lise a>b olduğuna göre, x açısı derece türünden kaç fark- li tam sayı değeri alabilir? A) 5 C) 7 B) 6 D) 8 E) 9
11.
A)
B
34x = π
olmak üzere
ifadesinin değeri kaçtır?
A) (B)-1/1/2
5/3
sin 5x cos 6x + cos 5x sin 6x
cos 9x cos 3x+sin 3x sin 9x
√√3
2
-> sim 11.
A
St
12. Aşağıda ABC ve ABD üçgenleri gösterilmiştir.
2412
Sinfo to) Sing
Cosc
Dafis
9.B 10.A 11.E 12.C
goto
olduğuna göre, sinx kaçtır?
1
3
√√5
10
B)
D
Y
√10
10530
D)-1
2005/36
2 sally
D)
[AB]+[BC]
2|BD|=2|CD|AB|
E) 1
sin
Kifiz
FT
rysing fit
2
√√5
22
E)
2
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
11. A) B 34x = π olmak üzere ifadesinin değeri kaçtır? A) (B)-1/1/2 5/3 sin 5x cos 6x + cos 5x sin 6x cos 9x cos 3x+sin 3x sin 9x √√3 2 -> sim 11. A St 12. Aşağıda ABC ve ABD üçgenleri gösterilmiştir. 2412 Sinfo to) Sing Cosc Dafis 9.B 10.A 11.E 12.C goto olduğuna göre, sinx kaçtır? 1 3 √√5 10 B) D Y √10 10530 D)-1 2005/36 2 sally D) [AB]+[BC] 2|BD|=2|CD|AB| E) 1 sin Kifiz FT rysing fit 2 √√5 22 E) 2
Üçgende Açılar
BC bir üçgen
A, B, D D ve
B, C, E doğrusal
m(DAC) = a
m(DBE)=b
m(ACE) = c
a+b+c=240°
recedir?
10
E) 50
10.
B 15°
E
D
A
105°
63
ABC bir üçgen
m(BAC) = 105°
m(ABC)=15°
C
Yukarıdaki şekilde |ED|= |DC| = |AC| olduğuna
göre, m(EDB) kaç derecedir?
A) 20
B) 25
E) 40
P) 35
C) 30
B
44
16
Yukarıdak
cedir?
A)52
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
Üçgende Açılar BC bir üçgen A, B, D D ve B, C, E doğrusal m(DAC) = a m(DBE)=b m(ACE) = c a+b+c=240° recedir? 10 E) 50 10. B 15° E D A 105° 63 ABC bir üçgen m(BAC) = 105° m(ABC)=15° C Yukarıdaki şekilde |ED|= |DC| = |AC| olduğuna göre, m(EDB) kaç derecedir? A) 20 B) 25 E) 40 P) 35 C) 30 B 44 16 Yukarıdak cedir? A)52
INLARI Buna göre, BAC açısının tanjant değeri kaçtır?
A) 1
3
en
9.
B)
1. cos(a + B) <0?
II. a+B+0= π ise
4
(240)² = (300-x). (2x+80)
739
III. tana <tanß
240, 240 = (300-81. (2x+80)
160
x=140
a ve ß dar açılar olmak üzere,
sina <cosß
30
xCB
olduğuna göre,
A) Yalnız I
C).
9 TUE DAON
D) I ve II
öncüllerinden hangisi kesinlikle doğrudur?
il ev
D) 3
5
tane < 0
B) Yalnız II
AOB
360
tert
E) I, II ve III
E)
6
7
B B
C) Yalnız III
8
20
360
= 2
B
din
9
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
INLARI Buna göre, BAC açısının tanjant değeri kaçtır? A) 1 3 en 9. B) 1. cos(a + B) <0? II. a+B+0= π ise 4 (240)² = (300-x). (2x+80) 739 III. tana <tanß 240, 240 = (300-81. (2x+80) 160 x=140 a ve ß dar açılar olmak üzere, sina <cosß 30 xCB olduğuna göre, A) Yalnız I C). 9 TUE DAON D) I ve II öncüllerinden hangisi kesinlikle doğrudur? il ev D) 3 5 tane < 0 B) Yalnız II AOB 360 tert E) I, II ve III E) 6 7 B B C) Yalnız III 8 20 360 = 2 B din 9
Buna göre, BOFD yamuksal bölgesinin alanının
a cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
tan a
A) 1+
B)
2
cot a
2
N
D) 2tana
(1-tana) +1).1
B) T
E) 2cota
Dior op 22
smevoy antrop
inspie notele:
2
28. 0<x< π vе а sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere,
a cos²x - a sin²x = 0
denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaç radyan-
dır?
A) 22
E) 31
ar
C) Z
C) 1-
-
D) T
gubnulud
nun'ub3 abr
Dzünütög lunso pin'sime nepuno
sney may abnimsixe notalet
y = -1
tan a
2
Bisitas, abrusolo geo ninformed
gey omgunox
dab smesm
mensy olsplasi ovomlód
sisie orög anua
Diüinunog slyje
nünüzünühög min'sb3 oli
Sudos dieslo smio stis tis sb sy
(8
30.
tenc
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
Buna göre, BOFD yamuksal bölgesinin alanının a cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? tan a A) 1+ B) 2 cot a 2 N D) 2tana (1-tana) +1).1 B) T E) 2cota Dior op 22 smevoy antrop inspie notele: 2 28. 0<x< π vе а sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere, a cos²x - a sin²x = 0 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaç radyan- dır? A) 22 E) 31 ar C) Z C) 1- - D) T gubnulud nun'ub3 abr Dzünütög lunso pin'sime nepuno sney may abnimsixe notalet y = -1 tan a 2 Bisitas, abrusolo geo ninformed gey omgunox dab smesm mensy olsplasi ovomlód sisie orög anua Diüinunog slyje nünüzünühög min'sb3 oli Sudos dieslo smio stis tis sb sy (8 30. tenc
31. Birer kenarları çakışık olan ABC ve ABD dik üçgenleri şe-
kildeki gibi çizilmiştir.
cos2x = cos³x-sin²x
B
X
1x) y
= 1-2-sin³²= 2 cas²x-1
A
4
B) A
yx
m(DAC) = m (ACB)
3.A(ABD) = A(ABC)
a
olduğuna göre, cos2x değeri kaçtır?
1
3
=X
D
c) 590
C)
D) ²/3
X
O
C
42-00
22.
E)
7
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
31. Birer kenarları çakışık olan ABC ve ABD dik üçgenleri şe- kildeki gibi çizilmiştir. cos2x = cos³x-sin²x B X 1x) y = 1-2-sin³²= 2 cas²x-1 A 4 B) A yx m(DAC) = m (ACB) 3.A(ABD) = A(ABC) a olduğuna göre, cos2x değeri kaçtır? 1 3 =X D c) 590 C) D) ²/3 X O C 42-00 22. E) 7
E) 22
birey eğitim yayınları
in yayınları
birey egttin yayınları
birey eğitim yeyin E
birey eğitim yayınları
7.
Dik
koninin taban çevresi
18 π cm ve ana doğrusu 15
cm dir. Buna göre, koninin
yanal alanı kaç cm² dir?
A) 90m
B) 120
A
C) 135m
D) 144T
15
B
E) 180
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
E) 22 birey eğitim yayınları in yayınları birey egttin yayınları birey eğitim yeyin E birey eğitim yayınları 7. Dik koninin taban çevresi 18 π cm ve ana doğrusu 15 cm dir. Buna göre, koninin yanal alanı kaç cm² dir? A) 90m B) 120 A C) 135m D) 144T 15 B E) 180
usa tus
5²+hsc-3c²
2²+44-3= 0
t
22. sin cos+ sin² = 2
2.
3
.
4
olduğuna göre, sin2x kaçtır?
25.
A) 1²/12
3
B) 1
4
C).
Sx + 5²(x)
2
4
2
BTS YAYINLARI AYT_08 5x
75C
16 =
E) //
oldu
ifa
A
25
Sx. Cx + 5²x
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
usa tus 5²+hsc-3c² 2²+44-3= 0 t 22. sin cos+ sin² = 2 2. 3 . 4 olduğuna göre, sin2x kaçtır? 25. A) 1²/12 3 B) 1 4 C). Sx + 5²(x) 2 4 2 BTS YAYINLARI AYT_08 5x 75C 16 = E) // oldu ifa A 25 Sx. Cx + 5²x
eğeri
17. <x<лve cos4x - sin^x=
113
olduğuna göre, cosx değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)-√3
3
B)-1 C) -√2/2D) -√√² E) - 12/2
(cos²x -sin²x ) [ cos²x+ sin²x)
cos2x = 1
3
206
3
cor.
12x
(3
25 - 30
CA
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
eğeri 17. <x<лve cos4x - sin^x= 113 olduğuna göre, cosx değeri aşağıdakilerden hangisidir? A)-√3 3 B)-1 C) -√2/2D) -√√² E) - 12/2 (cos²x -sin²x ) [ cos²x+ sin²x) cos2x = 1 3 206 3 cor. 12x (3 25 - 30 CA
17)
D
LO
19)
EIA
18)
4 F
12
B
ABCD bir dikdörtgen
|DE| = 5 cm
|DC| = 12 cm
|EA| = 1 cm
|AF| = 4 cm
olduğuna göre sinx değerini bulunuz.
sin x- cos x =
= olduğuna göre cos 2x in pozitif değerini bulunuz.
tan (x+3)=cot (x-4) denkleminin çözüm kümesini bulunuz.
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
17) D LO 19) EIA 18) 4 F 12 B ABCD bir dikdörtgen |DE| = 5 cm |DC| = 12 cm |EA| = 1 cm |AF| = 4 cm olduğuna göre sinx değerini bulunuz. sin x- cos x = = olduğuna göre cos 2x in pozitif değerini bulunuz. tan (x+3)=cot (x-4) denkleminin çözüm kümesini bulunuz.
H₂C
gösteren gra
caklığı kaç °C dir?
A) 25
B) 35
Matematik
21.
cosx + 2 - sinx = 0
C) 40
arindan hangiler
DjI ve
DOLP
8) Yaz
denklemi veriliyor.
Buna göre, sin2x ifadesinin değeri kaçtır?
00:
B) --1/32
A) - 1/2
C) --3/ D)
4
1-sin²x +Sin2x =0
12
Mater
1-2 sin
4
5
Clwi
E) ve #
1-2=10²x
18
Injpol-
E)
5
6
2
22. Aşağıda f(x) = logm(nx + p) fonksiyonunun grafiği verilmiştir
Lise Matematik
İki Kat Açı Formülleri
H₂C gösteren gra caklığı kaç °C dir? A) 25 B) 35 Matematik 21. cosx + 2 - sinx = 0 C) 40 arindan hangiler DjI ve DOLP 8) Yaz denklemi veriliyor. Buna göre, sin2x ifadesinin değeri kaçtır? 00: B) --1/32 A) - 1/2 C) --3/ D) 4 1-sin²x +Sin2x =0 12 Mater 1-2 sin 4 5 Clwi E) ve # 1-2=10²x 18 Injpol- E) 5 6 2 22. Aşağıda f(x) = logm(nx + p) fonksiyonunun grafiği verilmiştir