Modüler Aritmetik Soruları

z. Kalan 4 olduğundan baştan 4. fıskiyeyi seçeriz.
5
stir.
ir. Her-
si yön-
yor. Bu
uğuna
ir?
E) 8
>1
√2
karekök
136
2.
●
Ali
●
Rıza
Bir karenin köşeleri üzerine dizilmiş dört arkadaş, bir
top oyunu oynayacaktır.
Kübra
İlk kişi, topu köşegene göre karşısındaki arkadaşına
atar.
Topu karşıdan alan kişi, saat yönünde hemen ya-
nındaki arkadaşına atar.
A) Ali-Ali
C) Bahar - Riza
Bahar
Oyun, bu iki adımın periyodik olarak tekrarlanması ile
devam eder.
Oyunu Kübra başlattığına göre, topu alan 32. ve 75.
kişiler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
Alio
E) Kübra - Bahar
(Döngüye dikkat edin!)
B) Ali - Bahar
D) Rıza - Kübra
armağaza g
Buel
ueret
renkli vaz
sekilde de
Buna göre,
birinci c
ikinci g
1
üçünci
eini dec
arak de
Buna gö
gin vaz
Lise Matematik
Modüler Aritmetik
z. Kalan 4 olduğundan baştan 4. fıskiyeyi seçeriz. 5 stir. ir. Her- si yön- yor. Bu uğuna ir? E) 8 >1 √2 karekök 136 2. ● Ali ● Rıza Bir karenin köşeleri üzerine dizilmiş dört arkadaş, bir top oyunu oynayacaktır. Kübra İlk kişi, topu köşegene göre karşısındaki arkadaşına atar. Topu karşıdan alan kişi, saat yönünde hemen ya- nındaki arkadaşına atar. A) Ali-Ali C) Bahar - Riza Bahar Oyun, bu iki adımın periyodik olarak tekrarlanması ile devam eder. Oyunu Kübra başlattığına göre, topu alan 32. ve 75. kişiler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Alio E) Kübra - Bahar (Döngüye dikkat edin!) B) Ali - Bahar D) Rıza - Kübra armağaza g Buel ueret renkli vaz sekilde de Buna göre, birinci c ikinci g 1 üçünci eini dec arak de Buna gö gin vaz
7781
3.5
23
8.
ifadele!
A) Yalniz
(6) Ac
(u) B
6. D
D) Il ve Ill
7. D
B) Yalniz 11
1 2 3
B) B4
4
Şekilde dört satır ve dört sütundan oluşan ışıklı bir tabe-
la verilmiştir. Tabela yanmaya başladıktan sonra sırasıyla
satır kısmında kırmızı renkte A, B, C, D satırları yanmakta
ve tekrar A'ya dönmektedir. Sütun kısmında ise sarı renkte
sırasıyla 1, 2, 3, 4. sütunları yanmakta ve tekrar 1'e dön-
mektedir. Satır ve sütunun çakıştığı kutucuklar ise turuncu
renkte yanmaktadır. Satırda A→6 sn, B→ 4 sn, C→ 8 sn
ve D→2 sn boyunca yanmaktadır, sütunda ise 1 → 5 sn,
2-2 sn, 3-3 sn ve 4 →6 saniye boyunca yanmaktadır.
Bu bilgilere göre, satır ve sütun aynı anda yakıldıktan
sonra 1917. saniyede hangi kutucuk turuncu renkte
yanar?
A) C2
C) A3
8. E
E-ve
C) Ivell
Örnek kutucuk A4
D) D1
E) C4
Orijinal Yayınlan
299
Lise Matematik
Modüler Aritmetik
7781 3.5 23 8. ifadele! A) Yalniz (6) Ac (u) B 6. D D) Il ve Ill 7. D B) Yalniz 11 1 2 3 B) B4 4 Şekilde dört satır ve dört sütundan oluşan ışıklı bir tabe- la verilmiştir. Tabela yanmaya başladıktan sonra sırasıyla satır kısmında kırmızı renkte A, B, C, D satırları yanmakta ve tekrar A'ya dönmektedir. Sütun kısmında ise sarı renkte sırasıyla 1, 2, 3, 4. sütunları yanmakta ve tekrar 1'e dön- mektedir. Satır ve sütunun çakıştığı kutucuklar ise turuncu renkte yanmaktadır. Satırda A→6 sn, B→ 4 sn, C→ 8 sn ve D→2 sn boyunca yanmaktadır, sütunda ise 1 → 5 sn, 2-2 sn, 3-3 sn ve 4 →6 saniye boyunca yanmaktadır. Bu bilgilere göre, satır ve sütun aynı anda yakıldıktan sonra 1917. saniyede hangi kutucuk turuncu renkte yanar? A) C2 C) A3 8. E E-ve C) Ivell Örnek kutucuk A4 D) D1 E) C4 Orijinal Yayınlan 299
A
1
8
15
B
7
14
C D
2
9
16
6
13
3
10
F
LO
5
12
G
4
11
Sayma sayıları yukarıdaki tabloya şekildeki gibi belirli bir kura-
la uygun olarak yerleştiriliyor.
Buna göre, 356 sayısı hangi sütunda bulunur?
A) B
B) C
C) D
D) E
E) F
Lise Matematik
Modüler Aritmetik
A 1 8 15 B 7 14 C D 2 9 16 6 13 3 10 F LO 5 12 G 4 11 Sayma sayıları yukarıdaki tabloya şekildeki gibi belirli bir kura- la uygun olarak yerleştiriliyor. Buna göre, 356 sayısı hangi sütunda bulunur? A) B B) C C) D D) E E) F
biçiminde tanımlanıyor ve her x gerçel sayısı için
f(x) = f(x+3)
eşitliği sağlanıyor.
Buna göre, f(9) + f(10) toplamı kaçtır?
A) 7
B) 6
C)5 D) 4
f(3) = f(6)
5= 3
f(6) = f (9)
EY3
11. f(x) = 2x + 3 olduğuna göre,
f(1) + f(2) + f(3) + ... + f(A)
J+7+ g
toplamının 5 ile bölümünden kalanın 1 olması için A
yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?
A) 4
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
5
Lise Matematik
Modüler Aritmetik
biçiminde tanımlanıyor ve her x gerçel sayısı için f(x) = f(x+3) eşitliği sağlanıyor. Buna göre, f(9) + f(10) toplamı kaçtır? A) 7 B) 6 C)5 D) 4 f(3) = f(6) 5= 3 f(6) = f (9) EY3 11. f(x) = 2x + 3 olduğuna göre, f(1) + f(2) + f(3) + ... + f(A) J+7+ g toplamının 5 ile bölümünden kalanın 1 olması için A yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 5
7
0
2.
Pazar günü tatil yapılan bir iş yerinde haftanın altı günü her gün
2 kişi öğle yemeğini hazırlamaktadır. Bu iş yerinde çalışan Zey-
nep 10 günde bir ve Sena 14 günde bir öğle yemeğini hazır-
lamaktadır. Bu iki kişi birlikte (15. kez öğle yemeğini çarşamba
günü hazırlarlar.
Buna göre, Zeynep ile Sena birlikte 8. ez öğle yemeğini
hangi gün hazırlamışlardır?
A) Cuma B) Pazar C) Cumartesi D) Salı E) Perşembe
Lise Matematik
Modüler Aritmetik
7 0 2. Pazar günü tatil yapılan bir iş yerinde haftanın altı günü her gün 2 kişi öğle yemeğini hazırlamaktadır. Bu iş yerinde çalışan Zey- nep 10 günde bir ve Sena 14 günde bir öğle yemeğini hazır- lamaktadır. Bu iki kişi birlikte (15. kez öğle yemeğini çarşamba günü hazırlarlar. Buna göre, Zeynep ile Sena birlikte 8. ez öğle yemeğini hangi gün hazırlamışlardır? A) Cuma B) Pazar C) Cumartesi D) Salı E) Perşembe
13. Aşağıda gösterilen iki tele Berna ve Efe boncuklar dizmektedir.
A
.
103N
B
AXBXGXDIA B CDA DCD 11
CA
12.
24. D
€ 36-
72
• Berna üzerinde sadece A, B, C harfleri yazılı boncukları 1. tele,
Efe ise üzerinde sadece A, B, C, D harfleri yazılı boncukları 2. tele Sırasıyla dizmektedirler.
Ellerindeki boncukları bitirdiklerinde her iki teldeki A boncukları dört kez karşılıklı bulunduk-
larına göre tellerdeki toplam boncuk sayısı en az kaçtır?
A) 70
B) 72
C) 74
1. tel
D) 76
2. tel
Lise Matematik
Modüler Aritmetik
13. Aşağıda gösterilen iki tele Berna ve Efe boncuklar dizmektedir. A . 103N B AXBXGXDIA B CDA DCD 11 CA 12. 24. D € 36- 72 • Berna üzerinde sadece A, B, C harfleri yazılı boncukları 1. tele, Efe ise üzerinde sadece A, B, C, D harfleri yazılı boncukları 2. tele Sırasıyla dizmektedirler. Ellerindeki boncukları bitirdiklerinde her iki teldeki A boncukları dört kez karşılıklı bulunduk- larına göre tellerdeki toplam boncuk sayısı en az kaçtır? A) 70 B) 72 C) 74 1. tel D) 76 2. tel
6.
Belirli ve sabit aralıklarla nöbetçi olan bir eczanenin
ilk nöbet günü salı günüdür.
Buna göre, eczanenin aşağıdaki nöbetlerinden
hangisinde nöbetçi olduğu gün kesinlikle yine salı
gününe denk gelir?
A) 9.
B) 11.
Sali
1×/7
C) 13. D) 15.
E) 17.
Lise Matematik
Modüler Aritmetik
6. Belirli ve sabit aralıklarla nöbetçi olan bir eczanenin ilk nöbet günü salı günüdür. Buna göre, eczanenin aşağıdaki nöbetlerinden hangisinde nöbetçi olduğu gün kesinlikle yine salı gününe denk gelir? A) 9. B) 11. Sali 1×/7 C) 13. D) 15. E) 17.
8
1 23 4 15 6 7 18 9 10 11 12
A
DAN A
ADANA
MARDIN MARDIN
Yukarıdaki tabloda ilk satira ADANA, ikinci satıra MAR-
DİN sözcükleri art arda aynı şekilde devam ettirile-
rek yazılıyor.
Buna göre, kaçıncı sütunda D harfleri ikinci kez
tekrar alt alta gelir?
A) 22
AD A N
B) 36
C) 44
D) 52
.
E) 64
Lise Matematik
Modüler Aritmetik
8 1 23 4 15 6 7 18 9 10 11 12 A DAN A ADANA MARDIN MARDIN Yukarıdaki tabloda ilk satira ADANA, ikinci satıra MAR- DİN sözcükleri art arda aynı şekilde devam ettirile- rek yazılıyor. Buna göre, kaçıncı sütunda D harfleri ikinci kez tekrar alt alta gelir? A) 22 AD A N B) 36 C) 44 D) 52 . E) 64
7. 2019 yili 365 günlük bir yıldır.
A ve B kümeleri,
A = {1, 2, 3, ..., 365}
B = {pazartesi, salı, çarşamba, ..., pazar}
veriliyor.
A kümesi 1'den 365'e kadar doğal sayılardan, B kümesi
haftanın günlerinden oluşmaktadır.
f: A B
->>
x → f(x) = "2019 yılının x. gününün adı"
fonksiyonu tanımlanıyor.
f(1) = Sali
olduğuna göre, f(x) = sali denkleminin kaç kökü
vardır?
A) 49
B) 50
C) 51
D) 52
E) 53
Lise Matematik
Modüler Aritmetik
7. 2019 yili 365 günlük bir yıldır. A ve B kümeleri, A = {1, 2, 3, ..., 365} B = {pazartesi, salı, çarşamba, ..., pazar} veriliyor. A kümesi 1'den 365'e kadar doğal sayılardan, B kümesi haftanın günlerinden oluşmaktadır. f: A B ->> x → f(x) = "2019 yılının x. gününün adı" fonksiyonu tanımlanıyor. f(1) = Sali olduğuna göre, f(x) = sali denkleminin kaç kökü vardır? A) 49 B) 50 C) 51 D) 52 E) 53
9.
Bir hemşire ara vermeden beş gün gündüz çalışıp, bir gün ged
nöbet tutmaktadır.
Hemşire ilk gece nöbetine salı günü kaldığına göre, 13. no
beti hangi gündür?
A) pazartesi
D) perşembe
B) salı
E) cuma
C) çarşamba
Lise Matematik
Modüler Aritmetik
9. Bir hemşire ara vermeden beş gün gündüz çalışıp, bir gün ged nöbet tutmaktadır. Hemşire ilk gece nöbetine salı günü kaldığına göre, 13. no beti hangi gündür? A) pazartesi D) perşembe B) salı E) cuma C) çarşamba
ker
On-
er-
10. Narin ve Sena özel bir hastanede hemşire olarak ça-
lışmaktadır.
• Narin üç günde bir nöbet tutmaktadır.
• Sena dört günde bir nöbet tutmaktadır.
per
Narin ve Sena'nın birlikte tuttukları 10. nöbet
çarşamba günü olduğuna göre, birlikte ilk nöbet-
lerini hangi gün tutmuşlardır?
B) Pazar
A) Cumartesi
D) Sali
C) Pazartesi
Çarşamba
Lise Matematik
Modüler Aritmetik
ker On- er- 10. Narin ve Sena özel bir hastanede hemşire olarak ça- lışmaktadır. • Narin üç günde bir nöbet tutmaktadır. • Sena dört günde bir nöbet tutmaktadır. per Narin ve Sena'nın birlikte tuttukları 10. nöbet çarşamba günü olduğuna göre, birlikte ilk nöbet- lerini hangi gün tutmuşlardır? B) Pazar A) Cumartesi D) Sali C) Pazartesi Çarşamba
MATEMATİK
8. Dilara 8 günde bir, Yahya 6 günde bir sinemaya git-
mektedir.
İkisi birlikte ilk kez cuma günü sinemaya gittik-
lerine göre, tekrar ikisi birlikte 7. kez hangi gün
sinemaya giderler?
A) Pazartesi B) Sal
D) Perşembe
C) Çarşamba
E) Pazar
-E RENK
Lise Matematik
Modüler Aritmetik
MATEMATİK 8. Dilara 8 günde bir, Yahya 6 günde bir sinemaya git- mektedir. İkisi birlikte ilk kez cuma günü sinemaya gittik- lerine göre, tekrar ikisi birlikte 7. kez hangi gün sinemaya giderler? A) Pazartesi B) Sal D) Perşembe C) Çarşamba E) Pazar -E RENK
0. Pazartesi günleri hep yalan söyleyen Pinokyo,
Pazartesi günleri dışında hiç yalan söylemiyor.
Pinokyo "İki gün önce yalan söylemedim ve iki gün
sonra yalan söyleyeceğim." cümlesini haftanın
hangi günü veya günlerinde söylemiş olabilir?
A) Sadece Cumartesi
B) Sadece Pazartesi
C) Sadece Çarşamba
D) Cumartesi ve Çarşamba
Pazartesi ve Cumartesi
Lise Matematik
Modüler Aritmetik
0. Pazartesi günleri hep yalan söyleyen Pinokyo, Pazartesi günleri dışında hiç yalan söylemiyor. Pinokyo "İki gün önce yalan söylemedim ve iki gün sonra yalan söyleyeceğim." cümlesini haftanın hangi günü veya günlerinde söylemiş olabilir? A) Sadece Cumartesi B) Sadece Pazartesi C) Sadece Çarşamba D) Cumartesi ve Çarşamba Pazartesi ve Cumartesi
89% +GHO
19:52 →→
2
2. Cuma günlerinin tatil olduğu bir dershanede Emrah Öğ-
retmen 4 günde bir, Arafat Oğretmen 5 günde bir nöbet
tutmaktadır.
Bu öğretmenler birlikte ilk nöbetlerini pazar günü tut-
tuklarına göre, birlikte 20. nöbetlerini hangi gün tu-
tarlar?
LO
|||
Lise Matematik
Modüler Aritmetik
89% +GHO 19:52 →→ 2 2. Cuma günlerinin tatil olduğu bir dershanede Emrah Öğ- retmen 4 günde bir, Arafat Oğretmen 5 günde bir nöbet tutmaktadır. Bu öğretmenler birlikte ilk nöbetlerini pazar günü tut- tuklarına göre, birlikte 20. nöbetlerini hangi gün tu- tarlar? LO |||
9. "A çift sayı ise A, 2 ile tam bölünür."
bileşik önermesinin karşıtı aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) "A çift sayı değil ise 2 ile tam bölünemez."
B) "A, 2 ile tam bölünemez ise A çift sayı değildir."
C) "A, 2 ile tam bölünür ise A çift sayıdır."
D) "A çift sayı değil ise A, 2 ile tam bölünür."
E) "A, 2 ile tam bölünemez ise A çift sayıdır."
Lise Matematik
Modüler Aritmetik
9. "A çift sayı ise A, 2 ile tam bölünür." bileşik önermesinin karşıtı aşağıdakilerden hangisi- dir? A) "A çift sayı değil ise 2 ile tam bölünemez." B) "A, 2 ile tam bölünemez ise A çift sayı değildir." C) "A, 2 ile tam bölünür ise A çift sayıdır." D) "A çift sayı değil ise A, 2 ile tam bölünür." E) "A, 2 ile tam bölünemez ise A çift sayıdır."
ekiştirme -6
e, 370
rtesi
5.
Bir ressam her tablosunu 3 günde çizdikten sonra
2 gün dinlenmektedir.
İlk tablosunu yapmaya Pazartesi başlayan res-
sam, 10. tablosunu hangi gün bitirir?
C) Cuma
A) Çarşamba B) Perşembe
D) Cumartesi E) Pazar
Lise Matematik
Modüler Aritmetik
ekiştirme -6 e, 370 rtesi 5. Bir ressam her tablosunu 3 günde çizdikten sonra 2 gün dinlenmektedir. İlk tablosunu yapmaya Pazartesi başlayan res- sam, 10. tablosunu hangi gün bitirir? C) Cuma A) Çarşamba B) Perşembe D) Cumartesi E) Pazar