Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği Soruları

Belge Gornal
3. Doğanın tüm güzelliklerinin cömertçe sergilendiği bir ilimiz
11
III
Ordu. Karadeniz'in en temiz kumu ve en uzun sahil şeridine
sahip. Yeşil ile mavinin kucaklaştığı şehri, Boztepe'den sey-
IV
V
retmenin keyfine doyum olmaz.
Bu parçadaki altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1. sözcük sıfatın derecesini artıran bir zarftır.
B) II. sözcük fiilimsiyi niteleyen bir zarftır. S
C) III. sözcük sadece yapım eki almış bir sıfat-fiildir.
D) IV. sözcük yapım eki almış bir adlaşmış sıfattır.
E) V. sözcük isim tamlaması yoluyla oluşturulmuş bir birleşik
addır.
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
Belge Gornal 3. Doğanın tüm güzelliklerinin cömertçe sergilendiği bir ilimiz 11 III Ordu. Karadeniz'in en temiz kumu ve en uzun sahil şeridine sahip. Yeşil ile mavinin kucaklaştığı şehri, Boztepe'den sey- IV V retmenin keyfine doyum olmaz. Bu parçadaki altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili ola- rak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1. sözcük sıfatın derecesini artıran bir zarftır. B) II. sözcük fiilimsiyi niteleyen bir zarftır. S C) III. sözcük sadece yapım eki almış bir sıfat-fiildir. D) IV. sözcük yapım eki almış bir adlaşmış sıfattır. E) V. sözcük isim tamlaması yoluyla oluşturulmuş bir birleşik addır.
tmek için iki
işi ilk gelen
niyor.
31-45
e Ceren'in
cetir?
E)
1
15
37. ve 38. Soruları aşağıdaki bilgilere göre bir-
birinden bağımsız olarak cevaplayınız.
Bir beyaz eşya mağazasında A, B ve C marka ça-
maşır makineleri bulunmaktadır. Aşağıdaki dairesel
grafikte bu makinelerin sayılarının dağılımı; sütun
grafiğinde ise toplam ağırlıklarının markalara göre
dağılım yüzdeleri verilmiştir.
A) 90
108⁰
B
5
-7 / 20 Jayca
Fax
A
10x
Juy
Marka
A
B C
Toplan Agri
Aynı marka olan çamaşır makineleri eşit ağırlıktadır.
72°
37. Bir adet C marka çamaşır makinesinin ağırlığı, bir
adet A makinesinin ağırlığından 45 kg fazladır.
C
Buna göre, bir adet B marka çamaşır makinesinin
ağırlığı kaç kg'dir?
by
B) 84
PLY jsoy
50x
ng
Ağırlık (%)
501
30
20
A) 45 B) 40
10
C) 36
16944-151
32791
38. A marka çamaşır makinelerinin toplam ağırlığı, B
marka çamaşır makinelerinin toplam ağırlığından
900 kg fazladır.
D) 60
Bir tane C marka çamaşır makinesinin ağırığı 90
Ⓒ kg olduğuna göre, mağazada kaç tane A marka
çamaşır makinesi vardır?
E) 54
D) 30
(E) 25
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
tmek için iki işi ilk gelen niyor. 31-45 e Ceren'in cetir? E) 1 15 37. ve 38. Soruları aşağıdaki bilgilere göre bir- birinden bağımsız olarak cevaplayınız. Bir beyaz eşya mağazasında A, B ve C marka ça- maşır makineleri bulunmaktadır. Aşağıdaki dairesel grafikte bu makinelerin sayılarının dağılımı; sütun grafiğinde ise toplam ağırlıklarının markalara göre dağılım yüzdeleri verilmiştir. A) 90 108⁰ B 5 -7 / 20 Jayca Fax A 10x Juy Marka A B C Toplan Agri Aynı marka olan çamaşır makineleri eşit ağırlıktadır. 72° 37. Bir adet C marka çamaşır makinesinin ağırlığı, bir adet A makinesinin ağırlığından 45 kg fazladır. C Buna göre, bir adet B marka çamaşır makinesinin ağırlığı kaç kg'dir? by B) 84 PLY jsoy 50x ng Ağırlık (%) 501 30 20 A) 45 B) 40 10 C) 36 16944-151 32791 38. A marka çamaşır makinelerinin toplam ağırlığı, B marka çamaşır makinelerinin toplam ağırlığından 900 kg fazladır. D) 60 Bir tane C marka çamaşır makinesinin ağırığı 90 Ⓒ kg olduğuna göre, mağazada kaç tane A marka çamaşır makinesi vardır? E) 54 D) 30 (E) 25 Diğer Sayfaya Geçiniz.
il vodafone TR
rtgen
göre
Li
Jil
I
00:22
3. Kenarları tam sayı olan birbirine eş dikdörtgenlerle aşağ
daki şekil oluşturulmuştur. Dikdörtgenlerden birinin uzun
kenarı ile kısa konan toplamı 7 cm'dir.
√17
1 %71
AB=√17 olduğuna göre dikdörtgenlerden birinin alanı
kaç birimkaredir?
A) 12
B) 14
C) 16 D) 18
x
E) 20
C
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
il vodafone TR rtgen göre Li Jil I 00:22 3. Kenarları tam sayı olan birbirine eş dikdörtgenlerle aşağ daki şekil oluşturulmuştur. Dikdörtgenlerden birinin uzun kenarı ile kısa konan toplamı 7 cm'dir. √17 1 %71 AB=√17 olduğuna göre dikdörtgenlerden birinin alanı kaç birimkaredir? A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 x E) 20 C
A)
İstenilen olası durumların sayısı
Tüm olası durumların sayısı
Sultan 40 soruluk 4 sayısal bölüm denemesi çözmüştür. Bu denemelerin tamamında doğru işaretlediği
soru sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.
15. Bir olayın olma olasılığı =
2
7
298765432
5331147664
20
19
18
17
16
15
14
13
2
12
11
10
9
8
Grafik: Denemelerdeki Doğru Cevap Sayıları
A Doğru Cevap Sayısı
1.
B)
2.
8
35
3.
Sultan'ın bu denemelerde yanlış işaretlediği soru bulunmamaktadır.
Buna göre Sultan'ın bu dört deneme sınavında boş bıraktığı sorular arasından rastgele seçilen
bir sorunun, 2. deneme sınavında boş bıraktığı bir soru olma olasılığı kaçtır?
D) == /10
C)
4.
1
5
Matematik
Fen Bilimleri
Denemeler
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
A) İstenilen olası durumların sayısı Tüm olası durumların sayısı Sultan 40 soruluk 4 sayısal bölüm denemesi çözmüştür. Bu denemelerin tamamında doğru işaretlediği soru sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. 15. Bir olayın olma olasılığı = 2 7 298765432 5331147664 20 19 18 17 16 15 14 13 2 12 11 10 9 8 Grafik: Denemelerdeki Doğru Cevap Sayıları A Doğru Cevap Sayısı 1. B) 2. 8 35 3. Sultan'ın bu denemelerde yanlış işaretlediği soru bulunmamaktadır. Buna göre Sultan'ın bu dört deneme sınavında boş bıraktığı sorular arasından rastgele seçilen bir sorunun, 2. deneme sınavında boş bıraktığı bir soru olma olasılığı kaçtır? D) == /10 C) 4. 1 5 Matematik Fen Bilimleri Denemeler
10. Aşağıdaki kareli zeminde İsmail'in cumartesi günü dört dersten çözdüğü soru sayılarının dağılımını
gösteren sütun grafiği verilmiştir.
Grafik: Cumartesi Günü Çözülen Soru Sayılarının Dağılımı
A Soru Sayısı
B
C
D
Ismail bu derslerin ikisinden cumartesi ve pazar günü eşit sayıda soru çözmüş, birinden cumartesi gü-
nüne göre daha fazla, birinden ise cumartesi gününe göre daha az soru çözmüştür.
Buna göre İsmail'in pazar günü dört dersten çözdüğü soru sayılarının dağılımını gösteren sütun
grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Grafik: Pazar Günü Çözülen Soru
Sayılarının Dağılımı
A Soru Sayısı
A
A
B
A
B C D
C) Grafik: Pazar Günü Çözülen Soru
Sayılarının Dağılımı
Soru Sayısı
0.0
C D
Dersler
➤ Dersler
Dersler
B) Grafik: Pazar Günü Çözülen Soru
Sayılarının Dağılımı
Soru Sayısı
og
GA
r
A B
land
C
A
B C
D
D) Grafik: Pazar Günü Çözülen Soru
Sayılarının Dağılımı
Soru Sayısı
a
→Dersler
D
Dersler
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
10. Aşağıdaki kareli zeminde İsmail'in cumartesi günü dört dersten çözdüğü soru sayılarının dağılımını gösteren sütun grafiği verilmiştir. Grafik: Cumartesi Günü Çözülen Soru Sayılarının Dağılımı A Soru Sayısı B C D Ismail bu derslerin ikisinden cumartesi ve pazar günü eşit sayıda soru çözmüş, birinden cumartesi gü- nüne göre daha fazla, birinden ise cumartesi gününe göre daha az soru çözmüştür. Buna göre İsmail'in pazar günü dört dersten çözdüğü soru sayılarının dağılımını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Grafik: Pazar Günü Çözülen Soru Sayılarının Dağılımı A Soru Sayısı A A B A B C D C) Grafik: Pazar Günü Çözülen Soru Sayılarının Dağılımı Soru Sayısı 0.0 C D Dersler ➤ Dersler Dersler B) Grafik: Pazar Günü Çözülen Soru Sayılarının Dağılımı Soru Sayısı og GA r A B land C A B C D D) Grafik: Pazar Günü Çözülen Soru Sayılarının Dağılımı Soru Sayısı a →Dersler D Dersler
10-1
2. Bir çiftçinin bahçesinde bulunan meyve ağaçlarının
dağılımı verilmiştir.
1.D 2.B
100%
A) 15
80°
140°
B) 20
40°
x+12
Bahçedeki portakal ağaçlarının sayısı, incir
ağaçlarının sayısından 12 fazla olduğuna göre elma
ağaçlarının sayısı kaçtır?
0000
C) 10
Portakal
Muz
Elma
Incir
D) 5
E) 25
130
Şube
CO
10 20
Grafikte bir mağaz
1 ay içerisinde sat
Buna göre, B şu
şubede satılan t
yüzde kaçıdır?
A) 10
B) 2
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
10-1 2. Bir çiftçinin bahçesinde bulunan meyve ağaçlarının dağılımı verilmiştir. 1.D 2.B 100% A) 15 80° 140° B) 20 40° x+12 Bahçedeki portakal ağaçlarının sayısı, incir ağaçlarının sayısından 12 fazla olduğuna göre elma ağaçlarının sayısı kaçtır? 0000 C) 10 Portakal Muz Elma Incir D) 5 E) 25 130 Şube CO 10 20 Grafikte bir mağaz 1 ay içerisinde sat Buna göre, B şu şubede satılan t yüzde kaçıdır? A) 10 B) 2
X + 0₂
2Y + 0₂ -
2YO + 80 kj
Yukarıdaki denklemlere göre X ve Y'den oluşan 5 mollük
bir karışım tamamen yakıldığında 260 kj isi açığa çıkıyor.
Buna göre karışımdaki X'in molce % si kaçtır?
A) 25
B) 40
XO₂ + 60 kj
C) 50
D) 60
E) 75
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
X + 0₂ 2Y + 0₂ - 2YO + 80 kj Yukarıdaki denklemlere göre X ve Y'den oluşan 5 mollük bir karışım tamamen yakıldığında 260 kj isi açığa çıkıyor. Buna göre karışımdaki X'in molce % si kaçtır? A) 25 B) 40 XO₂ + 60 kj C) 50 D) 60 E) 75
Aşağıdaki daire grafiği, bir okuldaki kulüp çalış-
malarına katılan 180 öğrencinin dağılımını göster-
mektedir.
6
Spor
Kulübü
Kızılay
Kulübü
A) 23
120°
D) 33,3
60°
60°
80°
40°
Gezi
Kulübü
Kızılay kulübünden 6 kişi ayrılıp onların yerine
spor kulübüne 6 kişi alınırsa öğrenciler içinde
spor kulübündekilerin oranı % kaç olur?
Santranç
Kulübü
B) 23,3
Kütüphanecilik
Kulübü
C) 33
E) 36,6
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
Aşağıdaki daire grafiği, bir okuldaki kulüp çalış- malarına katılan 180 öğrencinin dağılımını göster- mektedir. 6 Spor Kulübü Kızılay Kulübü A) 23 120° D) 33,3 60° 60° 80° 40° Gezi Kulübü Kızılay kulübünden 6 kişi ayrılıp onların yerine spor kulübüne 6 kişi alınırsa öğrenciler içinde spor kulübündekilerin oranı % kaç olur? Santranç Kulübü B) 23,3 Kütüphanecilik Kulübü C) 33 E) 36,6
1-4. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirin-
den bağımsız olarak cevaplayınız.
Gelen Kişi (1000)
35
30
25
20
15
10
5
and
2003 2004
2001
2002
2005
mupuoulull X
2006 2007
2008
Nüfusu 2000 yılı sonunda 100.000 olan bir kasa-
baya, 2001 - 2008 yıllarında gelen kişiler, şekildeki
grafikte gösterilmiştir.
A) 135.000 B) 145.000
D) 175.000
Yıllar
2008 yılı sonunda, kasabanın nüfusu 2001 yılı
sonuna göre ne kadar artmıştır?
C) 165.000
185.000
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
1-4. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirin- den bağımsız olarak cevaplayınız. Gelen Kişi (1000) 35 30 25 20 15 10 5 and 2003 2004 2001 2002 2005 mupuoulull X 2006 2007 2008 Nüfusu 2000 yılı sonunda 100.000 olan bir kasa- baya, 2001 - 2008 yıllarında gelen kişiler, şekildeki grafikte gösterilmiştir. A) 135.000 B) 145.000 D) 175.000 Yıllar 2008 yılı sonunda, kasabanın nüfusu 2001 yılı sonuna göre ne kadar artmıştır? C) 165.000 185.000
5.
E)
D)
B)
C)
210
180
150
[VV@
120
90
60
Ziyaretçi Sayısı
30
Pazartesi
Sali
Yukarıdaki grafik bir internet sitesinin
bir haftalık dönemdeki ziyaretçi sayı-
Sını göstermektedir.
Ziyaretçi sayısının kutu grafiği ile
gösterimi aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A)
30 60 90 120 150 180 210
30 60 90 120 150 180 210
İstatistik
30 60 90 120 150 180 210
30 60 90 120 150 180 210
Günler
30 60 90 120 150 180 210
Ziyaretçi
sayısı
Ziyaretçi
sayısı
Ziyaretçi
sayısı
Ziyaretçi
sayısı
Ziyaretçi
sayısı
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
5. E) D) B) C) 210 180 150 [VV@ 120 90 60 Ziyaretçi Sayısı 30 Pazartesi Sali Yukarıdaki grafik bir internet sitesinin bir haftalık dönemdeki ziyaretçi sayı- Sını göstermektedir. Ziyaretçi sayısının kutu grafiği ile gösterimi aşağıdakilerden hangisi- dir? A) 30 60 90 120 150 180 210 30 60 90 120 150 180 210 İstatistik 30 60 90 120 150 180 210 30 60 90 120 150 180 210 Günler 30 60 90 120 150 180 210 Ziyaretçi sayısı Ziyaretçi sayısı Ziyaretçi sayısı Ziyaretçi sayısı Ziyaretçi sayısı
n-
p
98
Aktif Ö
2.106=5104 X
20. Aşağıda verilen dairesel grafiklerde portakal üretiminin dün-
ya genelinde Türkiye'ye düşen payı ile Türkiye'de üretilen
portakal miktarının illere göre dağılımı gösterilmiştir.
10
3
40%
Türkiye
B)
40°
Dünyadaki portakal
üretiminin ülkelere
göre dağılımı (ton)
50
9
xal
100
3
Gox
Mersin
C)
120%
Hatay
D)
Buna göre, Antalya ve Hatay'ın portakal üretimi, dün-
yadaki portakal üretiminin yüzde kaçıdır?
22x
21
Antalya
100
9
80°
Türkiye'deki portakal
üretiminin illere
göre dağımı (ton)
60°
Adana
188
E)
110
3
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
n- p 98 Aktif Ö 2.106=5104 X 20. Aşağıda verilen dairesel grafiklerde portakal üretiminin dün- ya genelinde Türkiye'ye düşen payı ile Türkiye'de üretilen portakal miktarının illere göre dağılımı gösterilmiştir. 10 3 40% Türkiye B) 40° Dünyadaki portakal üretiminin ülkelere göre dağılımı (ton) 50 9 xal 100 3 Gox Mersin C) 120% Hatay D) Buna göre, Antalya ve Hatay'ın portakal üretimi, dün- yadaki portakal üretiminin yüzde kaçıdır? 22x 21 Antalya 100 9 80° Türkiye'deki portakal üretiminin illere göre dağımı (ton) 60° Adana 188 E) 110 3
B
unde
nler
VISI
SI B
ACIL MA
10115
8. f(x) başkatsayısı pozitif olan birinci dereceden bir polinom fonk-
siyondur.
f²(x) + (f of)(x) = 4x² - 2
olduğuna göre, f(5) kaçtır?
A) 1
B) 3
ax+b
a²x² + b² + 2abx + a²/
(15) 96
C) 5
D) 7
3
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
B unde nler VISI SI B ACIL MA 10115 8. f(x) başkatsayısı pozitif olan birinci dereceden bir polinom fonk- siyondur. f²(x) + (f of)(x) = 4x² - 2 olduğuna göre, f(5) kaçtır? A) 1 B) 3 ax+b a²x² + b² + 2abx + a²/ (15) 96 C) 5 D) 7 3
20.
2m-3 ≤
logx + log2x = logx log2x
eşitliğini sağlayan x değerlerinin
A) 50
1
B) 10
C) 10
2x2
log,
.
10
1.6 1.20
çarpımı kaçtır?
D) 50
E) 100
0
2X
X
log log
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Gen
OL
.
MEB 2021 - 2022
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
20. 2m-3 ≤ logx + log2x = logx log2x eşitliğini sağlayan x değerlerinin A) 50 1 B) 10 C) 10 2x2 log, . 10 1.6 1.20 çarpımı kaçtır? D) 50 E) 100 0 2X X log log Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Gen OL . MEB 2021 - 2022
Bir yarışmada eleme turunu geçmek için en duşuk
ve en yüksek puanlar dışındakilerin aritmetik orta-
lamasının üzerinde puan almak gerekmektedir.
Buna göre, aşağıdaki puanlara sahip altı yarış-
macının oluşturduğu gruplardan hangisinde
eleme turunu geçen yarışmacı sayısı en çok-
tur?
A) 1,2, 3, 4, 5, 6
C) 1, 2, 2, 2, 5, 8
18. Bir mağazada satılan A, B ve C ürünlerinin alış ve
satış fiyatları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
+ Fiyat (TL)
100
A)
80
C)
40
E) 1, 2, 3, 5, 7, 13
A B
120 60°
C
45 8
B) 1,3,7,8,8,9
D) 1, 2, 3, 9, 10, 11 24
C
A
B
C
Buna göre, bu mağazanın zarar etmemesi için
gerekli satış dağılımını veren daire grafik aşağı-
dakilerden hangisidir?
120⁰
E)
Alış fiyatı
Satış fiyatı
C
B)
DY
B
23
+
45
260
A
Ürün
C
B
135°
C
B
226
Bu tükenmez kalem
düğmesi eski konum
dir.
Buna göre, basıl
mm dışarı çıkar?
A) 3,5 B) 3
20. Asañidaki tablo
Alış Satış
A LOOTL
B BOTL
C 80TL 10oTL.
1
Y
A
N
E
V
BO TL -
LOTL
2k+k+31
6k=
k=
11
22
22+
C
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
Bir yarışmada eleme turunu geçmek için en duşuk ve en yüksek puanlar dışındakilerin aritmetik orta- lamasının üzerinde puan almak gerekmektedir. Buna göre, aşağıdaki puanlara sahip altı yarış- macının oluşturduğu gruplardan hangisinde eleme turunu geçen yarışmacı sayısı en çok- tur? A) 1,2, 3, 4, 5, 6 C) 1, 2, 2, 2, 5, 8 18. Bir mağazada satılan A, B ve C ürünlerinin alış ve satış fiyatları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. + Fiyat (TL) 100 A) 80 C) 40 E) 1, 2, 3, 5, 7, 13 A B 120 60° C 45 8 B) 1,3,7,8,8,9 D) 1, 2, 3, 9, 10, 11 24 C A B C Buna göre, bu mağazanın zarar etmemesi için gerekli satış dağılımını veren daire grafik aşağı- dakilerden hangisidir? 120⁰ E) Alış fiyatı Satış fiyatı C B) DY B 23 + 45 260 A Ürün C B 135° C B 226 Bu tükenmez kalem düğmesi eski konum dir. Buna göre, basıl mm dışarı çıkar? A) 3,5 B) 3 20. Asañidaki tablo Alış Satış A LOOTL B BOTL C 80TL 10oTL. 1 Y A N E V BO TL - LOTL 2k+k+31 6k= k= 11 22 22+ C
Bir platformdan belgesel izlemek isteyen Melike, dil
seçenekleri kısmına tıkladığında ekranda aşağıdaki gibi
seslendirme ve alt yazı alternatifleri çıkıyor.
A)
MATEMATİĞİN ÖYKÜSÜ
1. SEZON 1. BÖLÜM
Seslendirme Alt yazı
→Ingilizce
→Türkçe
Fransızca
İngilizce
İspanyolca Almanca
İspanyolca
Almanca
Türkçe
Melike, rastgele bir seslendirme ve bir alt yazı dili
seçtiğinde bunlardan sadece birinin Türkçe olma
olasılığı kaçtır?
3
B) = 1/2
10
C)
9
20
OYNAT
D)
2
5
E)
20
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
Bir platformdan belgesel izlemek isteyen Melike, dil seçenekleri kısmına tıkladığında ekranda aşağıdaki gibi seslendirme ve alt yazı alternatifleri çıkıyor. A) MATEMATİĞİN ÖYKÜSÜ 1. SEZON 1. BÖLÜM Seslendirme Alt yazı →Ingilizce →Türkçe Fransızca İngilizce İspanyolca Almanca İspanyolca Almanca Türkçe Melike, rastgele bir seslendirme ve bir alt yazı dili seçtiğinde bunlardan sadece birinin Türkçe olma olasılığı kaçtır? 3 B) = 1/2 10 C) 9 20 OYNAT D) 2 5 E) 20
10. Aşağıda 160 cm ve 192 cm uzunluğundaki çubuk-
lar üst üste konulmadan uzunlukları cm cinsinden
doğal sayı olacak şekilde eş parçalara ayrılacaktır.
192 cm
Buna göre çubukları eş parçalara ayırmak için
yapılacak olan kesim sayısı en az kaçtır?
A) 8
B) 9
C) 10
M
160 cm
MATIK
D) 11
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
10. Aşağıda 160 cm ve 192 cm uzunluğundaki çubuk- lar üst üste konulmadan uzunlukları cm cinsinden doğal sayı olacak şekilde eş parçalara ayrılacaktır. 192 cm Buna göre çubukları eş parçalara ayırmak için yapılacak olan kesim sayısı en az kaçtır? A) 8 B) 9 C) 10 M 160 cm MATIK D) 11