Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği Soruları

E nok-
-özüm
E) E
le-
isi
61-
Dik koordinat sisteminde
6x + y - 12 ≤ Q. x ≥ -2, y ≥ x
eşitsizlik sisteminin belirttiği bölge aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
C)
12
lo
0
y=x
12
K
E)
y=x
B)
D)
12
12
0
12
O
y=x
y=x
y=x
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
E nok- -özüm E) E le- isi 61- Dik koordinat sisteminde 6x + y - 12 ≤ Q. x ≥ -2, y ≥ x eşitsizlik sisteminin belirttiği bölge aşağıdakilerden hangisidir? A) C) 12 lo 0 y=x 12 K E) y=x B) D) 12 12 0 12 O y=x y=x y=x
6. Aşağıdaki tabloda, Türkiye'nin bazı yıllardaki nüfusun
yaş gruplarına göre oranları verilmiştir.
Eis
nlan
Yıl
1940
1960
1980
2000
2020
0-14 Yaş
Grubu
Oranı (%)
42.2
41.2
39.1
29.8
22.8
15-64 Yaş
Grubu
Oranı (%)
54.3
55.3
56.2
64.5
67.7
65 Yaş ve
Üzerindeki
Yaş Grubu
Oranı (%)
3.5
3.5
4.7
5.7
9.5
Tablodaki veriler incelendiğinde, Türkiye ile ilgili aşa-
ğıda verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söy-
lenemez?
A) 1940 yılındaki doğum oranı 2000 yılına göre daha
fazladır.
B) 1960 yılındaki ortanca yaş değeri 2020 yılına göre
S daha düşüktür.
C) 1980 yılındaki yaşlı bağımlı nüfus oranı 2020 yılına
göre daha azdır.
D 2000 yılındaki yetişkin nüfus oranı 1960 yılına göre
daha fazladır.
E) 2020 yılındaki çocuk bağımlı nüfus miktarı 1940 yılına
göre daha azdır.
22,8
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
6. Aşağıdaki tabloda, Türkiye'nin bazı yıllardaki nüfusun yaş gruplarına göre oranları verilmiştir. Eis nlan Yıl 1940 1960 1980 2000 2020 0-14 Yaş Grubu Oranı (%) 42.2 41.2 39.1 29.8 22.8 15-64 Yaş Grubu Oranı (%) 54.3 55.3 56.2 64.5 67.7 65 Yaş ve Üzerindeki Yaş Grubu Oranı (%) 3.5 3.5 4.7 5.7 9.5 Tablodaki veriler incelendiğinde, Türkiye ile ilgili aşa- ğıda verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söy- lenemez? A) 1940 yılındaki doğum oranı 2000 yılına göre daha fazladır. B) 1960 yılındaki ortanca yaş değeri 2020 yılına göre S daha düşüktür. C) 1980 yılındaki yaşlı bağımlı nüfus oranı 2020 yılına göre daha azdır. D 2000 yılındaki yetişkin nüfus oranı 1960 yılına göre daha fazladır. E) 2020 yılındaki çocuk bağımlı nüfus miktarı 1940 yılına göre daha azdır. 22,8
11. Şekilde düzgün altıgen biçimindeki koşu pistinin M
noktasında bulunan Pelin ile Selin sırasıyla v km/sa. ve
km/sa. sabit hızları ile oklar yönünde aynı anda
koşmaya başlıyor.
2v
3
2v
3
MI
P
u
N
Selin ile Pelin ilk kez P noktası ile N arasında bulunan T
noktasında karşılaşıyorlar.
|PT| = 54 metre
olduğuna göre, |NT| kaç metredir?
A) 36
B) 32
C) 26
D) 40
X =
E) 46
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
11. Şekilde düzgün altıgen biçimindeki koşu pistinin M noktasında bulunan Pelin ile Selin sırasıyla v km/sa. ve km/sa. sabit hızları ile oklar yönünde aynı anda koşmaya başlıyor. 2v 3 2v 3 MI P u N Selin ile Pelin ilk kez P noktası ile N arasında bulunan T noktasında karşılaşıyorlar. |PT| = 54 metre olduğuna göre, |NT| kaç metredir? A) 36 B) 32 C) 26 D) 40 X = E) 46
ACIL MAT
C) 12
17. 3x ile xy iki basamaklı doğal sayılardır. Bir limonun ağırlığı
3x gram, bir elmanın ağırlığı xy gramdır.
3x .8≤ 5. (xy)
jo
30
Eşit kollu terazinin bir kefesine 8 tane limon, diğer &
kefesine 5 tane elma konduğunda terazi dengede
kaldığına göre, x + y toplamı kaçtır?
LOS
A) 10
B) 11
3
24 +8X = 50x+sy
won
24 = 42x +5y
S
360
D) 13
56
E) 14
28015
25
30
56
35
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
ACIL MAT C) 12 17. 3x ile xy iki basamaklı doğal sayılardır. Bir limonun ağırlığı 3x gram, bir elmanın ağırlığı xy gramdır. 3x .8≤ 5. (xy) jo 30 Eşit kollu terazinin bir kefesine 8 tane limon, diğer & kefesine 5 tane elma konduğunda terazi dengede kaldığına göre, x + y toplamı kaçtır? LOS A) 10 B) 11 3 24 +8X = 50x+sy won 24 = 42x +5y S 360 D) 13 56 E) 14 28015 25 30 56 35
3. Tüm değerlerin eşit sayıda tekrar etmediği bir veri grubunda-
ki en çok tekrar eden her bir değer, bu veri grubunun tepe de-
ğeri (mod) olmaktadır.
Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandı-
ğında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayı, çift ise orta-
daki sayının aritmetik ortalaması bu veri grubunun medyanı
(ortanca değer) olmaktadır.
Kişi sayısı
B
7 8 9 10
→Yaş
Yukarıdaki grafikte bir kurstaki öğrencilerin yaşlarına göre sa-
yıca dağılımı gösterilmiştir.
Bu kurstaki öğrencilerin yaşlarının oluşturduğu veri grubunda
yaşı veri grubunun tepe değerleri olan toplam öğrenci sayısı
20'dir.
9 yaşından küçük öğrenci sayısı 16, 8 yaşından büyük öğren-
ci sayısı 18 olduğuna göre veri grubunun medyanı kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
3. Tüm değerlerin eşit sayıda tekrar etmediği bir veri grubunda- ki en çok tekrar eden her bir değer, bu veri grubunun tepe de- ğeri (mod) olmaktadır. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandı- ğında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayı, çift ise orta- daki sayının aritmetik ortalaması bu veri grubunun medyanı (ortanca değer) olmaktadır. Kişi sayısı B 7 8 9 10 →Yaş Yukarıdaki grafikte bir kurstaki öğrencilerin yaşlarına göre sa- yıca dağılımı gösterilmiştir. Bu kurstaki öğrencilerin yaşlarının oluşturduğu veri grubunda yaşı veri grubunun tepe değerleri olan toplam öğrenci sayısı 20'dir. 9 yaşından küçük öğrenci sayısı 16, 8 yaşından büyük öğren- ci sayısı 18 olduğuna göre veri grubunun medyanı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
40
SORU BANKA
TEST
05
1-2. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden ba-
gimsiz olarak cevaplayınız.
Aşağıda bir çiftçinin 120 dönümlük tarlasına ektiği no-
hut, arpa ve buğday dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte
gösterilmiştir.
600
300
240
40
donunArpa
Nohut
96
Jub'ort
120°
Arpa Buğday
Bir dönüm tarladan hasat edilen ürün miktarları aşağı-
daki sütun grafiğinde verilmiştir.
Kilogram
480pl
8
tud
32
360
216
Tüy
Sux dön
in
Nohut
2040
C) 15 D) 18 E) 20
3607
40.240 + 32.200+ 48600
3664
1. Bu tarladan elde edilen toplam ürünün yüzde kaçı
arpadan elde edilmiştir?
10 B) 12
Ürün
uxo
Albcallebde...
2050
2600
5
3.
2 b
2a
30
.1.37
Boy
Yukarıdaki g
tan sonra ka
miştir.
2
a
old
3
b
27
A)
4
193
Abcawebde
20,600
2. Buğdayın kg fiyati 8,5 TL, nohutun kg fiyatı 12 TL ve
arpanın kg fiyatı 6,5 TL'den satılırsa bu çiftçi ürünle-
rin kilogramını ortalama kaç TL'ye satmış olur?
A) 7,2 B) 8
C) 8,4
D) 8,8
E) 9,4
11
Ja=
9=2
6=
30
30
14
4. Aşağ
rının
la
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
40 SORU BANKA TEST 05 1-2. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden ba- gimsiz olarak cevaplayınız. Aşağıda bir çiftçinin 120 dönümlük tarlasına ektiği no- hut, arpa ve buğday dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir. 600 300 240 40 donunArpa Nohut 96 Jub'ort 120° Arpa Buğday Bir dönüm tarladan hasat edilen ürün miktarları aşağı- daki sütun grafiğinde verilmiştir. Kilogram 480pl 8 tud 32 360 216 Tüy Sux dön in Nohut 2040 C) 15 D) 18 E) 20 3607 40.240 + 32.200+ 48600 3664 1. Bu tarladan elde edilen toplam ürünün yüzde kaçı arpadan elde edilmiştir? 10 B) 12 Ürün uxo Albcallebde... 2050 2600 5 3. 2 b 2a 30 .1.37 Boy Yukarıdaki g tan sonra ka miştir. 2 a old 3 b 27 A) 4 193 Abcawebde 20,600 2. Buğdayın kg fiyati 8,5 TL, nohutun kg fiyatı 12 TL ve arpanın kg fiyatı 6,5 TL'den satılırsa bu çiftçi ürünle- rin kilogramını ortalama kaç TL'ye satmış olur? A) 7,2 B) 8 C) 8,4 D) 8,8 E) 9,4 11 Ja= 9=2 6= 30 30 14 4. Aşağ rının la
nci,
aire
4. Bir ilin beş günlük hava sıcaklık değerleri ortalaması 8 °C olarak ölçülmüştür. Bu ilin beş günlük
hava sıcaklık değerlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
Sıcaklık (°C)
B)
Sıcaklık (°C)
14
12
10
08642O
> Günler
1. 2. 3. 4. 5.
VERİ
D)
14
12
10
42086420
14
12
10
Sıcaklık (°C)
8
6
4
ON-
2
0
1. 2. 3. 4. 5.
V
1. 2. 3. 4. 5.
Günler
Günler
E)
14
12
10
C)
#2086420
14
12
Sıcaklık (°C)
10
42086420
Sıcaklık (°C)
N
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4. 5.
Günler
Günler
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
nci, aire 4. Bir ilin beş günlük hava sıcaklık değerleri ortalaması 8 °C olarak ölçülmüştür. Bu ilin beş günlük hava sıcaklık değerlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Sıcaklık (°C) B) Sıcaklık (°C) 14 12 10 08642O > Günler 1. 2. 3. 4. 5. VERİ D) 14 12 10 42086420 14 12 10 Sıcaklık (°C) 8 6 4 ON- 2 0 1. 2. 3. 4. 5. V 1. 2. 3. 4. 5. Günler Günler E) 14 12 10 C) #2086420 14 12 Sıcaklık (°C) 10 42086420 Sıcaklık (°C) N 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Günler Günler
6.
Sayı
18
12
10
0
Defter Kitap Kalem
Yukarıdaki grafikte Ahmet'in kırtasiye malzemelerinin
sayısı sütun grafiği ile verilmiştir.
Bu veriler daire grafiği ile gösterilirse Ahmet'in
defterlerinin sayısının bulunduğu daire diliminin
merkez açısının kaç derece olduğunu bulunuz.
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
6. Sayı 18 12 10 0 Defter Kitap Kalem Yukarıdaki grafikte Ahmet'in kırtasiye malzemelerinin sayısı sütun grafiği ile verilmiştir. Bu veriler daire grafiği ile gösterilirse Ahmet'in defterlerinin sayısının bulunduğu daire diliminin merkez açısının kaç derece olduğunu bulunuz.
5.
Aşağıdaki gratikte bir manavin 2014, 2015, 2016 ve
2017 yıllarına ait gelir ve gider miktarı sütun grafiği ile
gösterilmiştir.
90
70
60
Gelir-Gider (Bin Lira)
30+
20-
0
2014
2015
Gelir
2016
Gider
2017
Yıl
Buna göre, bu dört yıldaki toplam gelir miktarı,
toplam gider miktarından yüzde kaç fazladır?
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
5. Aşağıdaki gratikte bir manavin 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait gelir ve gider miktarı sütun grafiği ile gösterilmiştir. 90 70 60 Gelir-Gider (Bin Lira) 30+ 20- 0 2014 2015 Gelir 2016 Gider 2017 Yıl Buna göre, bu dört yıldaki toplam gelir miktarı, toplam gider miktarından yüzde kaç fazladır?
6-
Aşağıdaki daire grafiğinde dört çeşit üründen elde
edilen 180 ton mahsülün dağılımı gösterilmiştir.
Susam
Buğday
150°
50
70"
Yulaf
Arpa
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Elde edilen arpa miktarı 45 tondur.
B) Elde edilen yulaf miktarı, susam miktarından
10 ton fazladır.
C) Elde edilen buğday miktarı, tüm mahsülün
sidir.
5
12
D) Elde edilen arpa miktarı, buğday miktarının
%60'ı kadardır.
E) Elde edilen arpa miktarı, yulaf miktarından %40
daha fazladır.
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
6- Aşağıdaki daire grafiğinde dört çeşit üründen elde edilen 180 ton mahsülün dağılımı gösterilmiştir. Susam Buğday 150° 50 70" Yulaf Arpa Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Elde edilen arpa miktarı 45 tondur. B) Elde edilen yulaf miktarı, susam miktarından 10 ton fazladır. C) Elde edilen buğday miktarı, tüm mahsülün sidir. 5 12 D) Elde edilen arpa miktarı, buğday miktarının %60'ı kadardır. E) Elde edilen arpa miktarı, yulaf miktarından %40 daha fazladır.
Usta'nın
mana b
ermekted
le kaç
E
ayınla
40
2. Aşağıdaki grafikte A ve B şirketlerinin 2020 yılının ilk dört
ayında gerçekleştirdikleri üretim miktarları verilmiştir.
90
80
75
60
40
Ürün (Ton)
M
Ocak Şubat Mart Nisan
A) Yalnız
Yanıt Yayınları
1820
250
285
Buna göre,
I. A şirketinin mart ayı üretim miktarı, B şirketinin ocak ayı
üretim miktarına eşittir.
A
B
II. 2020 yılı boyunca B şirketinin toplam üretimi, A şirketi-
nin toplam üretiminden fazla olmuştur.
D) II ve III
200
19514
35
2020 yılının ilk dört ayında A şirketinin aylık ortalama
üretimi, B şirketinin aylık ortalama üretiminden fazladır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yalnız II
Aylar
E) I, II ve III
C) I vell
16
#
30
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
Usta'nın mana b ermekted le kaç E ayınla 40 2. Aşağıdaki grafikte A ve B şirketlerinin 2020 yılının ilk dört ayında gerçekleştirdikleri üretim miktarları verilmiştir. 90 80 75 60 40 Ürün (Ton) M Ocak Şubat Mart Nisan A) Yalnız Yanıt Yayınları 1820 250 285 Buna göre, I. A şirketinin mart ayı üretim miktarı, B şirketinin ocak ayı üretim miktarına eşittir. A B II. 2020 yılı boyunca B şirketinin toplam üretimi, A şirketi- nin toplam üretiminden fazla olmuştur. D) II ve III 200 19514 35 2020 yılının ilk dört ayında A şirketinin aylık ortalama üretimi, B şirketinin aylık ortalama üretiminden fazladır. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? B) Yalnız II Aylar E) I, II ve III C) I vell 16 # 30
Bir palyaço, her defasında önce 6 adım ileri, sonra 2 adım
geri giderek ilerliyor.
8 adımı
leri.
Buna göre, bu palyaço bulunduğu noktadan 25 adım
uzaklaştığına göre en çok kaç adım atmıştır?
A) 46
C) 48
-D) 49
E) 50
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
Bir palyaço, her defasında önce 6 adım ileri, sonra 2 adım geri giderek ilerliyor. 8 adımı leri. Buna göre, bu palyaço bulunduğu noktadan 25 adım uzaklaştığına göre en çok kaç adım atmıştır? A) 46 C) 48 -D) 49 E) 50
Aşağıda bir şirketin altı yıllık ihracat ve ithalat verileri gösteril-
miştir.
Yıllar
2015
2016
2017
2018
2019
2020
İthalat
(Bin dolar)
120
100
ÖRNEK: 6
a
96
120
102
İhracat
(Bin dolar)
130
103
110
108
♫
2015 yılındaki dış ticaret fazlası 2017 yılındakinden fazla
olduğuna göre, a nın alabileceği en küçük tam sayı değe-
ri kaçtır?
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
Aşağıda bir şirketin altı yıllık ihracat ve ithalat verileri gösteril- miştir. Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 İthalat (Bin dolar) 120 100 ÖRNEK: 6 a 96 120 102 İhracat (Bin dolar) 130 103 110 108 ♫ 2015 yılındaki dış ticaret fazlası 2017 yılındakinden fazla olduğuna göre, a nın alabileceği en küçük tam sayı değe- ri kaçtır?
4.
atg
94
ath=6
(X41)
76
-
A) (17; 1,79)
us
17 17
38
2021 TYT
Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralan-
dığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayıya, çift ise
ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun
medyanı (ortanca) denir.
D) (19; 1,96)
88
9 kişilik bir voleybol takımının oyuncularının yaşla-
ri ve boyları, ilk bileşen yaşlarını ikinci bileşen ise boy-
larını göstermek üzere boylarına göre sıralı veri grubu
(18; 1,76), (17; 1,79), (18; 1,82), (19; 1,84), (20; 1,84),
(21; 1,88), (17; 1,90), (20; 1,92), (19; 1,96) olarak verilmiştir.
X=12
92
38 |
Bu 9 kişilik takımdan bir oyuncu ayrılmış ancak kalan oyuncula-
rin hem yaşlarının hem de boylarının medyanı değişmemiştir.
736
+276
3496
15
By 51
Buna göre, bu takımdan ayrılan oyuncunun yaşı ve boyu
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) (17; 1,90)
C) (19; 1,84)
18 18
E) (21; 1,88)
1919 20 20 21
81
79 82 84 84 88 90 92
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
4. atg 94 ath=6 (X41) 76 - A) (17; 1,79) us 17 17 38 2021 TYT Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralan- dığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayıya, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı (ortanca) denir. D) (19; 1,96) 88 9 kişilik bir voleybol takımının oyuncularının yaşla- ri ve boyları, ilk bileşen yaşlarını ikinci bileşen ise boy- larını göstermek üzere boylarına göre sıralı veri grubu (18; 1,76), (17; 1,79), (18; 1,82), (19; 1,84), (20; 1,84), (21; 1,88), (17; 1,90), (20; 1,92), (19; 1,96) olarak verilmiştir. X=12 92 38 | Bu 9 kişilik takımdan bir oyuncu ayrılmış ancak kalan oyuncula- rin hem yaşlarının hem de boylarının medyanı değişmemiştir. 736 +276 3496 15 By 51 Buna göre, bu takımdan ayrılan oyuncunun yaşı ve boyu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? B) (17; 1,90) C) (19; 1,84) 18 18 E) (21; 1,88) 1919 20 20 21 81 79 82 84 84 88 90 92
MIRAY YAYINLARI
8.
Aşağıdaki histogram grafiğinde bir sınıftaki öğrencilerin Kimya
sınavından aldıkları puanların dağılımları verilmiştir.
Kişi Sayısı
25
loo
6
7
6
3
37-52 53-68 69-84 85-100
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
AAldıkları puanların açıklığı en fazla 63'tür.
B) Grup genişliği 16'dır.
Puanı 69-84 aralığında olan öğrenciler sınıfın %36'sıdır.
D) Puanı 80 olan öğrenci sayısı 2'dir.
Puanı 37'den az olan öğrenci yoktur.
Puan
Grafik Gositl
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
MIRAY YAYINLARI 8. Aşağıdaki histogram grafiğinde bir sınıftaki öğrencilerin Kimya sınavından aldıkları puanların dağılımları verilmiştir. Kişi Sayısı 25 loo 6 7 6 3 37-52 53-68 69-84 85-100 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? AAldıkları puanların açıklığı en fazla 63'tür. B) Grup genişliği 16'dır. Puanı 69-84 aralığında olan öğrenciler sınıfın %36'sıdır. D) Puanı 80 olan öğrenci sayısı 2'dir. Puanı 37'den az olan öğrenci yoktur. Puan Grafik Gositl
6.
8.SINIF OLASILIK YENİ NESİL SORULAR
A)
10
5
56
Auspoo
Kişi Sayısı
P
0
P
A B
Kan Grupları
Yukarıdaki grafikte bir iş yerinde çalışan kişilerin kan gruplarına göre sayıları verilmiştir. ORh kana sahip birey-
ler sadece kendi gruplarından kan alabilmektedir.
1
14
AB
Selman Usta geçirdiği iş kazasında acilen hastaneye kaldırılmış, bir işçi ona yardım etmek için yanında gitmiştir.
Selman Usta'nın kan grubu ORh tir.
Selman Usta'nın yanında giden kişinin, Selman Usta'ya kan verebilme olasılığı kaçtır?
Pozitif
Negatif
C
2
27
D)
4
55
Lise Matematik
Çizgi, Sütun ve Daire Grafiği
6. 8.SINIF OLASILIK YENİ NESİL SORULAR A) 10 5 56 Auspoo Kişi Sayısı P 0 P A B Kan Grupları Yukarıdaki grafikte bir iş yerinde çalışan kişilerin kan gruplarına göre sayıları verilmiştir. ORh kana sahip birey- ler sadece kendi gruplarından kan alabilmektedir. 1 14 AB Selman Usta geçirdiği iş kazasında acilen hastaneye kaldırılmış, bir işçi ona yardım etmek için yanında gitmiştir. Selman Usta'nın kan grubu ORh tir. Selman Usta'nın yanında giden kişinin, Selman Usta'ya kan verebilme olasılığı kaçtır? Pozitif Negatif C 2 27 D) 4 55