Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yönlü Açılar Soruları

UNITE-2
ANALITIK GEOMETRI
10. Köşeleri A(1, -1), B(2, 3) ve C(4, 5)
olan üçgenin [BC] ye ait yüksekliği-
nin denklemi aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A)
y = x - 2
C) y = x - 4
1₁-
Pon
E) y = -x-1
11. y + x = 2
√3 y=x
y = 0
B) y = 2x - 3
D) y = -x
A) 45°, 60°, 75°
C) 60°, 15°, 105°
(4,5)
C
(+1
doğrularının oluşturduğu üçgenin iç
açılarının ölçüleri aşağıdakilerden
hangisidir?
13. A
B) 30°, 45°, 105°
D) 15° 701
C
14
Lise Matematik
Yönlü Açılar
UNITE-2 ANALITIK GEOMETRI 10. Köşeleri A(1, -1), B(2, 3) ve C(4, 5) olan üçgenin [BC] ye ait yüksekliği- nin denklemi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) y = x - 2 C) y = x - 4 1₁- Pon E) y = -x-1 11. y + x = 2 √3 y=x y = 0 B) y = 2x - 3 D) y = -x A) 45°, 60°, 75° C) 60°, 15°, 105° (4,5) C (+1 doğrularının oluşturduğu üçgenin iç açılarının ölçüleri aşağıdakilerden hangisidir? 13. A B) 30°, 45°, 105° D) 15° 701 C 14
34. Aşağıdakilerden hangisi cosx e eşit değildir?
A) sin(2-x)
35.
B) sin(35 + x) C) -sin( 32 - x)
2
E) cos(2x - x)
D) cos(-x)
90° < a < 180° ve sina =
32-B 33-A
olduğuna göre, cosa kaçtır?
34-B
3/5
37-?
36-?
35-?
38-D
38
39
Lise Matematik
Yönlü Açılar
34. Aşağıdakilerden hangisi cosx e eşit değildir? A) sin(2-x) 35. B) sin(35 + x) C) -sin( 32 - x) 2 E) cos(2x - x) D) cos(-x) 90° < a < 180° ve sina = 32-B 33-A olduğuna göre, cosa kaçtır? 34-B 3/5 37-? 36-? 35-? 38-D 38 39
Da
sela
la-
UŞ.
.
3.
2.
a) sinx
Şekildeki dik üçgende verilenlere göre aşağıdaki
trigonometrik oranlar kaça eşittir?
b) tanx
coex
a) sinx
B
C) COSX
tongy
G
17
slr
1.ANTRENMAN
d) cotx
hil
Şekildeki dik üçgende verilenlere göre aşağıdaki
trigonometrik oranlar kaça eşittir?
b) tanx
21-
>
9
\ikork!
C
d) cotx
-
8
pr
Lise Matematik
Yönlü Açılar
Da sela la- UŞ. . 3. 2. a) sinx Şekildeki dik üçgende verilenlere göre aşağıdaki trigonometrik oranlar kaça eşittir? b) tanx coex a) sinx B C) COSX tongy G 17 slr 1.ANTRENMAN d) cotx hil Şekildeki dik üçgende verilenlere göre aşağıdaki trigonometrik oranlar kaça eşittir? b) tanx 21- > 9 \ikork! C d) cotx - 8 pr
2. Bir pikaba konulan plak sabit hızla saatte 72 000 kez
dönmektedir.
Bu pikaba konulan plağın 5 saniyede süpürdüğü açı-
nın esas ölçüsü kaç radyandır?
A)
2π
9
leding n
T
B)
3
C)
4π
9
D)
5T
9
E)
2π
3
5. 6 prog
rafina
numar
Numa
safe e
gi çiz
Lise Matematik
Yönlü Açılar
2. Bir pikaba konulan plak sabit hızla saatte 72 000 kez dönmektedir. Bu pikaba konulan plağın 5 saniyede süpürdüğü açı- nın esas ölçüsü kaç radyandır? A) 2π 9 leding n T B) 3 C) 4π 9 D) 5T 9 E) 2π 3 5. 6 prog rafina numar Numa safe e gi çiz
7.
Bir helikopterin pervanesinin boyu
TU
Pervanenin ucundaki bir nokta 786 m yol aldığında per-
vanenin taradığı açının esas ölçüsü kaç derecedir?
B) 198
A) 18
CON
09:20.10
12
D) 250
metredir.
E) 270
C) 210
3.
Lise Matematik
Yönlü Açılar
7. Bir helikopterin pervanesinin boyu TU Pervanenin ucundaki bir nokta 786 m yol aldığında per- vanenin taradığı açının esas ölçüsü kaç derecedir? B) 198 A) 18 CON 09:20.10 12 D) 250 metredir. E) 270 C) 210 3.
Bir kişisel bilgisayarın sabit diski 7200 rpm (1 dakikada-
ki dönme sayısı) hızına sahiptir.
60
Buna göre, 5 saniyelik sürede diskin üzerindeki bir
noktanın saat yönünde süpürdüğü açının esas ölçü-
sü kaç derecedir? 200
72
1426 60198
S
A) 60
DOC
D) 240
B) 120
10
E) 300
C) 180
600
12
Lise Matematik
Yönlü Açılar
Bir kişisel bilgisayarın sabit diski 7200 rpm (1 dakikada- ki dönme sayısı) hızına sahiptir. 60 Buna göre, 5 saniyelik sürede diskin üzerindeki bir noktanın saat yönünde süpürdüğü açının esas ölçü- sü kaç derecedir? 200 72 1426 60198 S A) 60 DOC D) 240 B) 120 10 E) 300 C) 180 600 12
15.
333
35
Cos
→ Sin (182-25) = sin25
→ton (270-35) = cof 35
x = cos 80°
y = sin 165°
z = tan 235*
t = cot 200°
olduğuna göre x, y, z ve t arasındaki sıralama
ca (180120) co 12.
B) x <y<z<t
D) y < x <z<t
aşağıdakilerden hangisidir?
A) y < x < t <z
x <z<y<t
E) x <y<t<z
Lise Matematik
Yönlü Açılar
15. 333 35 Cos → Sin (182-25) = sin25 →ton (270-35) = cof 35 x = cos 80° y = sin 165° z = tan 235* t = cot 200° olduğuna göre x, y, z ve t arasındaki sıralama ca (180120) co 12. B) x <y<z<t D) y < x <z<t aşağıdakilerden hangisidir? A) y < x < t <z x <z<y<t E) x <y<t<z
LL
F
K
A
B
B) 108√3
D
D) 210/3
N
ABCDEF düzgün altıgen
KLMN bir dikdörtgen
|AB| = 16 br
Şekildeki KLMN noktaları altıgende bulundukları
kenarların orta noktalarıdır.
M.
Buna göre KLMN dikdörtgeninin alanı kaç bi-
rimkaredir?
A) 144√3
C) 192√3
E) 156√3
Lise Matematik
Yönlü Açılar
LL F K A B B) 108√3 D D) 210/3 N ABCDEF düzgün altıgen KLMN bir dikdörtgen |AB| = 16 br Şekildeki KLMN noktaları altıgende bulundukları kenarların orta noktalarıdır. M. Buna göre KLMN dikdörtgeninin alanı kaç bi- rimkaredir? A) 144√3 C) 192√3 E) 156√3
8.
10
9
.8
11
12
76
10
9
.8
10²
Saat 6 yı gösterirken saatinin yanlış olduğunu
öğrenen Ekinsu saatini, yelkovanı negatif yönde
150° akrebi saat yönünde 30° dönecek şekilde
ayarlıyor.
30
Buna göre, Ekinsu'nun ayarladığı saatin son
hali aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
(C)
6
2
11
3
2.
1
"1
12
11
10
9
8
2
Yelkovan
Akrep
6 5
B)
12
76
1
.......
2
-9
M
3
.8
"
11
12
..1..
6-
5
2
3
r
4
F
10
9
8
12
10
9
2
11
A
3
4.
7
14
12
Fr
5
234
********
Lise Matematik
Yönlü Açılar
8. 10 9 .8 11 12 76 10 9 .8 10² Saat 6 yı gösterirken saatinin yanlış olduğunu öğrenen Ekinsu saatini, yelkovanı negatif yönde 150° akrebi saat yönünde 30° dönecek şekilde ayarlıyor. 30 Buna göre, Ekinsu'nun ayarladığı saatin son hali aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (C) 6 2 11 3 2. 1 "1 12 11 10 9 8 2 Yelkovan Akrep 6 5 B) 12 76 1 ....... 2 -9 M 3 .8 " 11 12 ..1.. 6- 5 2 3 r 4 F 10 9 8 12 10 9 2 11 A 3 4. 7 14 12 Fr 5 234 ********
-PARAF YAYINLARI
7. Saat yönünde dönme negatif yönde dönmedir.
A)
10
A) 120
9
∞
D) 270
11
88
LAD
Yukarıdaki saatte yelkovanın 1700 dakikada taradığı açının
esas ölçüsü kaç derecedir?
Poo 160
2228
If
B) 170
Yönlü Açılar ve Trigonome
BY
A
E) 300
Test 2
41360
1940
260
8.
20 lik açının radyan türünden değeri aşağıdakilerden han-
gisidir?
C) 240
10.
11.
12.
Lise Matematik
Yönlü Açılar
-PARAF YAYINLARI 7. Saat yönünde dönme negatif yönde dönmedir. A) 10 A) 120 9 ∞ D) 270 11 88 LAD Yukarıdaki saatte yelkovanın 1700 dakikada taradığı açının esas ölçüsü kaç derecedir? Poo 160 2228 If B) 170 Yönlü Açılar ve Trigonome BY A E) 300 Test 2 41360 1940 260 8. 20 lik açının radyan türünden değeri aşağıdakilerden han- gisidir? C) 240 10. 11. 12.
7. 210° lik açının birim çember üzerindeki bitim noktasının ko-
ordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
A) (1, 0)
B) (-1,-1)
D) (-√3,-1) E) (-√2,-√2)
√3
-27 radyanlık açının birim çember üzerindeki bitim noktası-
in koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
(-3,-1)
B) (-2,-2) c) (-12-13
E) (0.-1)
D) (-1.)
10. A
11
Lise Matematik
Yönlü Açılar
7. 210° lik açının birim çember üzerindeki bitim noktasının ko- ordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (1, 0) B) (-1,-1) D) (-√3,-1) E) (-√2,-√2) √3 -27 radyanlık açının birim çember üzerindeki bitim noktası- in koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? (-3,-1) B) (-2,-2) c) (-12-13 E) (0.-1) D) (-1.) 10. A 11
7.
6076460
A) 315°
Düzgün bir zemine atılan bir topaç kendi ekseni etrafında
47π
saatin dönme yönünde radyanlık dönüş yapmıştır.
udhul 4
B) 225°
44
Buna göre, topaç başlangıç noktasına göre kaç dere-
celik açı ile durmuştur?
imalsüb totev/13
G
Illion 10
24h
C) 135°
D) 75°
E) 45°
TEST (Orta
edium
Lise Matematik
Yönlü Açılar
7. 6076460 A) 315° Düzgün bir zemine atılan bir topaç kendi ekseni etrafında 47π saatin dönme yönünde radyanlık dönüş yapmıştır. udhul 4 B) 225° 44 Buna göre, topaç başlangıç noktasına göre kaç dere- celik açı ile durmuştur? imalsüb totev/13 G Illion 10 24h C) 135° D) 75° E) 45° TEST (Orta edium
6. Bir ABC üçgeninde A açısının ölçüsü 35° 26' ve B açısının ölçüsü 42° 54' olduğuna göre C açısının
ölçüsünü bulunuz.
Asağıdaki tabloda verilen acıların herbirinin esas ölçüsünü aynı ölçü cinsinden bu
n
Lise Matematik
Yönlü Açılar
6. Bir ABC üçgeninde A açısının ölçüsü 35° 26' ve B açısının ölçüsü 42° 54' olduğuna göre C açısının ölçüsünü bulunuz. Asağıdaki tabloda verilen acıların herbirinin esas ölçüsünü aynı ölçü cinsinden bu n
30. Aşağıda birbirine komşu olan iller verilmiştir.
1144
Çankırı
Çorum
Kırıkkale
Yozgat
Kırşehir
Nevşehir
Niğde
Samsun
Amasya
Kayseri
Ordu
Tokat
Sivas
Giresun
Malatya
Gümüşhane
Trabzon
Kahramanmaraş
Erzincan
Adıyaman
Tunceli
Elazığ
153
İller arasındaki kırmızı çizgiler o iller arasındaki oto-
banları göstermektedir.
Yollar üzerindeki oklar gidiş yönünü göstermektedir.
Otobanlardan sadece ok yönünde gidilmektedir.
Ordu ilinden yola çıkan birisi otobanları kullanarak
Kayseri'ye gitmek istemektedir.
Buna göre, geçtiği yoldan bir daha geçmemek
şartıyla bu yolculuğu kaç farklı şekilde yapabilir?
A) 5
B) 6
C) 7 D) 8
E) 9
YAYIN DENİZİ
Lise Matematik
Yönlü Açılar
30. Aşağıda birbirine komşu olan iller verilmiştir. 1144 Çankırı Çorum Kırıkkale Yozgat Kırşehir Nevşehir Niğde Samsun Amasya Kayseri Ordu Tokat Sivas Giresun Malatya Gümüşhane Trabzon Kahramanmaraş Erzincan Adıyaman Tunceli Elazığ 153 İller arasındaki kırmızı çizgiler o iller arasındaki oto- banları göstermektedir. Yollar üzerindeki oklar gidiş yönünü göstermektedir. Otobanlardan sadece ok yönünde gidilmektedir. Ordu ilinden yola çıkan birisi otobanları kullanarak Kayseri'ye gitmek istemektedir. Buna göre, geçtiği yoldan bir daha geçmemek şartıyla bu yolculuğu kaç farklı şekilde yapabilir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 YAYIN DENİZİ
Daire biçimindeki bir pist bir programda merkezi orijin üzem
de olacak biçimde görünmektedir. Bu pistte başlangıçta
birlerini görmeyen A, B, C ve D noktalarında bulunan spor
lar aynı anda eşit hızlarla şekilde gösterilen ok yönlerinde
reket etmeye başlamıştır. Deniz A noktasından harekete ba
lamıştır. Mehmet hareketi boyunca sadece Hasan'la karşıla
mıştır. Hasan Mustafa'yı Mehmet'ten önce görmüştür.
Buna göre Deniz, Hasan, Mehmet ve Mustafa'nın harek
yönleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) +, -, +, +
B) +, +, -, +
C) +, +, +, -
D) -, +, +, +
E) +, +,-,-
Lise Matematik
Yönlü Açılar
Daire biçimindeki bir pist bir programda merkezi orijin üzem de olacak biçimde görünmektedir. Bu pistte başlangıçta birlerini görmeyen A, B, C ve D noktalarında bulunan spor lar aynı anda eşit hızlarla şekilde gösterilen ok yönlerinde reket etmeye başlamıştır. Deniz A noktasından harekete ba lamıştır. Mehmet hareketi boyunca sadece Hasan'la karşıla mıştır. Hasan Mustafa'yı Mehmet'ten önce görmüştür. Buna göre Deniz, Hasan, Mehmet ve Mustafa'nın harek yönleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) +, -, +, + B) +, +, -, + C) +, +, +, - D) -, +, +, + E) +, +,-,-
Şekildeki pikaba konulan bir plak saat yönünde saniyede
tur dönmektedir. Bu plak 3 dk. 12 sn. süren bir şarkı çaldık
tan sonra duruyor.
Buna göre, pikap iğnesinin taradığı açının esas ölçüsü
kaç derecedir?
A) 108 B) 144 C) 166
115801/MATEMATIK/A SERİSİ
D) 196 E) 208
Lise Matematik
Yönlü Açılar
Şekildeki pikaba konulan bir plak saat yönünde saniyede tur dönmektedir. Bu plak 3 dk. 12 sn. süren bir şarkı çaldık tan sonra duruyor. Buna göre, pikap iğnesinin taradığı açının esas ölçüsü kaç derecedir? A) 108 B) 144 C) 166 115801/MATEMATIK/A SERİSİ D) 196 E) 208