Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Deneysel ve Teorik Olasılık Soruları

8.
BAL
Bir kutuda 3 mor, 2 sarı ve 4 turuncu top vardır. Bu kutudan her
defasında geri atılmamak koşuluyla bir topun çekildiği bir oyun
3m
oynanıyor.
4t
2s
Kurallar aşağıdaki şekildedir:
Mor top çeken kazanır.
9
Sarı top çeken kişi bir top daha çeker.
Turuncu top çeken kaybeder.
●
A)
-
.
Buna göre, bu oyunu oynayan Semih'in oyunu kazanma
olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
1/3
3) 21/1/20
B)
-M
D) 2/1/7
E) //
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
8. BAL Bir kutuda 3 mor, 2 sarı ve 4 turuncu top vardır. Bu kutudan her defasında geri atılmamak koşuluyla bir topun çekildiği bir oyun 3m oynanıyor. 4t 2s Kurallar aşağıdaki şekildedir: Mor top çeken kazanır. 9 Sarı top çeken kişi bir top daha çeker. Turuncu top çeken kaybeder. ● A) - . Buna göre, bu oyunu oynayan Semih'in oyunu kazanma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? 1/3 3) 21/1/20 B) -M D) 2/1/7 E) //
Fis
nları
30. Aşağıda sekiz araçlık bir otopark ve park hâlindeki dört
araç gösterilmiştir.
4008 108016
[DA] iespo
A) 2
MJMR
ÇIKIŞ
Park hâlindeki araçlardan biri otoparktan çıktıktan he-
men sonra başka bir araç otoparka giriş yaparak boş
olan uygun bir park yerine park ediyor.
13 Gr
Bu durumda otoparkta bulunan araçlardan herhangi
iki tanesinin yan yana olma olasılığı kaçtır?
2
GİRİŞ
23
B)
38
m. g
C)
10
ea (o
15
D)=
82 (8
OBA SE
16
E)
4
5
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
Fis nları 30. Aşağıda sekiz araçlık bir otopark ve park hâlindeki dört araç gösterilmiştir. 4008 108016 [DA] iespo A) 2 MJMR ÇIKIŞ Park hâlindeki araçlardan biri otoparktan çıktıktan he- men sonra başka bir araç otoparka giriş yaparak boş olan uygun bir park yerine park ediyor. 13 Gr Bu durumda otoparkta bulunan araçlardan herhangi iki tanesinin yan yana olma olasılığı kaçtır? 2 GİRİŞ 23 B) 38 m. g C) 10 ea (o 15 D)= 82 (8 OBA SE 16 E) 4 5
27. Bir testi;
• Tuna'nın çözebilme olasılığı,
• Elif'in çözebilme olasılığı 'dur.
Bu iki olay birbirinden bağımsızdır.
Buna göre, bu testi Tuna veya Elif'in çözebilme olasılığı
kaçtır?
A) 3/12
B)
32
63
C)
9
D)
40
63
E)
in|1
28
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
27. Bir testi; • Tuna'nın çözebilme olasılığı, • Elif'in çözebilme olasılığı 'dur. Bu iki olay birbirinden bağımsızdır. Buna göre, bu testi Tuna veya Elif'in çözebilme olasılığı kaçtır? A) 3/12 B) 32 63 C) 9 D) 40 63 E) in|1 28
7
eis
Yayınlanı
B
8.
Bir zar 100 kez atılıyor. Aşağıdaki tabloda zarın üst yüzüne
gelen sayının kaç kez geldiği verilmiştir.
Zar
Gelme
Sıklığı
1
14
2
17
3
22
4
16
5
15
6
16
Örneğin; zar 100 kez atıldığında 14 kez 1 sayısı, 17 kez 2
sayısı gelmiştir.
D) 4
Bu zarın üst yüzüne gelen sayıların deneysel olasılıkla-
rının hangisi teorik olasılığa en yakındır?
A) 1
B) 2
C) 3
E) 5
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
7 eis Yayınlanı B 8. Bir zar 100 kez atılıyor. Aşağıdaki tabloda zarın üst yüzüne gelen sayının kaç kez geldiği verilmiştir. Zar Gelme Sıklığı 1 14 2 17 3 22 4 16 5 15 6 16 Örneğin; zar 100 kez atıldığında 14 kez 1 sayısı, 17 kez 2 sayısı gelmiştir. D) 4 Bu zarın üst yüzüne gelen sayıların deneysel olasılıkla- rının hangisi teorik olasılığa en yakındır? A) 1 B) 2 C) 3 E) 5
22. Dart oyunu oynayan Ali ve Barış hedefe birer kez
atış yapıyor.
7+6
2, Barış'ın
hedefi vurma olasılığı olduğuna göre,
hedefin vurulma olasılığı kaçtır?
3
14
B) 7/7
tiz
Ali'nin hedefi vurma olasılığı
3
7
A)
D) 9/71
2
TY
E) -54
14
C)
c) 7/7/2
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
22. Dart oyunu oynayan Ali ve Barış hedefe birer kez atış yapıyor. 7+6 2, Barış'ın hedefi vurma olasılığı olduğuna göre, hedefin vurulma olasılığı kaçtır? 3 14 B) 7/7 tiz Ali'nin hedefi vurma olasılığı 3 7 A) D) 9/71 2 TY E) -54 14 C) c) 7/7/2
Aralarında Sinem, Merve ve Burak'ın da bulundu-
ğu 10 kişilik bir sınıftaki sıralar aşağıdaki gibi.nu-
maralanmıştır.
OTURMA PLANI
10
1
5
9
7.4
5
3
1
8 642
1-1/2
SOL
siten
meme
Oturma planına göre Sinem ve Merve sol tarafta
farklı sıralara oturmuşlardır. Burak ise sol taraftaki
sıralar dolu olduğundan sağ taraftaki sıralardan bi-
rine rastgele oturmuştur.
SAĞ
(2) 51
2/52
2
10
Buna göre, Burak'ın Sinem veya Merve'nin tam
karşısına oturmama olasılığı kaçtır?
B) // CY 9/7/10 11/15
DY
5
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
Aralarında Sinem, Merve ve Burak'ın da bulundu- ğu 10 kişilik bir sınıftaki sıralar aşağıdaki gibi.nu- maralanmıştır. OTURMA PLANI 10 1 5 9 7.4 5 3 1 8 642 1-1/2 SOL siten meme Oturma planına göre Sinem ve Merve sol tarafta farklı sıralara oturmuşlardır. Burak ise sol taraftaki sıralar dolu olduğundan sağ taraftaki sıralardan bi- rine rastgele oturmuştur. SAĞ (2) 51 2/52 2 10 Buna göre, Burak'ın Sinem veya Merve'nin tam karşısına oturmama olasılığı kaçtır? B) // CY 9/7/10 11/15 DY 5
15. Bir torbada eşit sayıda, aynı büyüklükte 5 kırmızı, 4 sarı ve 3
yeşil top vardır. Bu torbadan, yerine geri konulmamak üzere
art arda çekilen iki topun da sarı olma olasılığı kaçtır.
A) 7/22
C) TO
D)
18
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
15. Bir torbada eşit sayıda, aynı büyüklükte 5 kırmızı, 4 sarı ve 3 yeşil top vardır. Bu torbadan, yerine geri konulmamak üzere art arda çekilen iki topun da sarı olma olasılığı kaçtır. A) 7/22 C) TO D) 18
TYT/TEMEL MATEMATIK TESTİ
30.
2|5
A
A) 2/1/20
B
Yukarıdaki şekil özdeş 30 tane birim kareden oluşmaktadır.
Buna göre, rastgele seçilen bir dikdörtgenin A karesini
kapsama, B karesini kapsamama olasılığı kaçtır?
B) //
D) 7/5
(3) (4)
(3) ₁ (4)
64
€) 315
E)
JTS
315
88
315
y
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
TYT/TEMEL MATEMATIK TESTİ 30. 2|5 A A) 2/1/20 B Yukarıdaki şekil özdeş 30 tane birim kareden oluşmaktadır. Buna göre, rastgele seçilen bir dikdörtgenin A karesini kapsama, B karesini kapsamama olasılığı kaçtır? B) // D) 7/5 (3) (4) (3) ₁ (4) 64 €) 315 E) JTS 315 88 315 y
Soru: 15
Q
incomensy fid reside
Yukarıdaki kutudan, çekilen top geri atılmamak üzere art
arda 3 top çekiliyor.
slo empes
Çekilen topların üçününde aynı renk olma olasılığı kaç-
tır?
A)
5
84
B) -7/22
12
C)
244 3m
5
24
smenay 18
plebnet
D)
5
42
hes
GT S nimus.F
13
E) 7/7/2
YL
S
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
Soru: 15 Q incomensy fid reside Yukarıdaki kutudan, çekilen top geri atılmamak üzere art arda 3 top çekiliyor. slo empes Çekilen topların üçününde aynı renk olma olasılığı kaç- tır? A) 5 84 B) -7/22 12 C) 244 3m 5 24 smenay 18 plebnet D) 5 42 hes GT S nimus.F 13 E) 7/7/2 YL S
(
78. Aşağıdaki şekilde üstten bırakılan her topun altıgenlerin = -21
solundan ve sağından gitme olasılıkları eşittir.
a
d
Üstten bırakılan bir topun a çıkışından çıkma olasılığı x₁,
c çıkışından çıkma olasılığı x₂'dir.
Buna göre, kökleri x₁ ve x₂ olan ikinci dereceden denklem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 64x² - 32x +3=0
C) 32x² - 32x + 3 = 0
B) 64x216x +3=0
D) 32x²16x +3=0
E) 16x² - 8x + 3 = 0
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
( 78. Aşağıdaki şekilde üstten bırakılan her topun altıgenlerin = -21 solundan ve sağından gitme olasılıkları eşittir. a d Üstten bırakılan bir topun a çıkışından çıkma olasılığı x₁, c çıkışından çıkma olasılığı x₂'dir. Buna göre, kökleri x₁ ve x₂ olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) 64x² - 32x +3=0 C) 32x² - 32x + 3 = 0 B) 64x216x +3=0 D) 32x²16x +3=0 E) 16x² - 8x + 3 = 0
ÖRNEK-17
Aşağıda verilen paralel d, ve d, doğrularının üzerinde sırasıyla
4 ve 5 nokta işaretlenmiştir.
A
→d,
d₂
Bu noktalar arasından seçilen 3 noktanın bir üçgen oluşturdu-
ğu bilinmektedir.
Buna göre, bu üçgenler arasından rastgele seçilen birinin,
bir köşesinin A noktası olma olasılığını bulunuz.
022
ÖRNEK 10
küm
bir t
But
li bi
bir e
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
ÖRNEK-17 Aşağıda verilen paralel d, ve d, doğrularının üzerinde sırasıyla 4 ve 5 nokta işaretlenmiştir. A →d, d₂ Bu noktalar arasından seçilen 3 noktanın bir üçgen oluşturdu- ğu bilinmektedir. Buna göre, bu üçgenler arasından rastgele seçilen birinin, bir köşesinin A noktası olma olasılığını bulunuz. 022 ÖRNEK 10 küm bir t But li bi bir e
3. Çift rakamlar birer top üzerine yazılarak bir kutuya atılıyor.
Bu kutudan art arda üç çekiliş yapıldığında,
1. çekilişte: 8 ve 2
2. çekilişte : 4 ve 6
3. çekilişte: 6 ve 8
gelmediği bilindiğine göre, çekilen rakamların toplamının en
az olma olasılığı kaçtır?
A)/172
62
-IN
B)-12/17
C) 1/1
D) 24/17
27
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
3. Çift rakamlar birer top üzerine yazılarak bir kutuya atılıyor. Bu kutudan art arda üç çekiliş yapıldığında, 1. çekilişte: 8 ve 2 2. çekilişte : 4 ve 6 3. çekilişte: 6 ve 8 gelmediği bilindiğine göre, çekilen rakamların toplamının en az olma olasılığı kaçtır? A)/172 62 -IN B)-12/17 C) 1/1 D) 24/17 27
1.
Bir A torbasında 1'den 7'ye kadar, B torbasında
2'den 5'e kadar yazılı rakamların bulunduğu kart-
lar vardır.
Her torbadan 1 kart çekildiğinde, çekilen kart-
lardaki rakamların toplamının 5'ten büyük asal
sayı gelme olasılığı nedir?
A)
1
5
D)
3
14
B) = 1/2
7
E)
|-
1
14
C)
6
35
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
1. Bir A torbasında 1'den 7'ye kadar, B torbasında 2'den 5'e kadar yazılı rakamların bulunduğu kart- lar vardır. Her torbadan 1 kart çekildiğinde, çekilen kart- lardaki rakamların toplamının 5'ten büyük asal sayı gelme olasılığı nedir? A) 1 5 D) 3 14 B) = 1/2 7 E) |- 1 14 C) 6 35
3. Aşağıda verilen kelimeleri oluşturan harfler
özdeş kartlara yazılarak bir torbaya atılmak-
tadır. (Hocon soru çok zor omon dikkat edi
Başınız dönmegin
Hangi kelimenin harflerinin yazılı olduğu tor-
badan çekilen kartlar eş olasılıklıdır?
A) Çarşamba
C) Cumartesi
B) Persembe
D) Pazar
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
3. Aşağıda verilen kelimeleri oluşturan harfler özdeş kartlara yazılarak bir torbaya atılmak- tadır. (Hocon soru çok zor omon dikkat edi Başınız dönmegin Hangi kelimenin harflerinin yazılı olduğu tor- badan çekilen kartlar eş olasılıklıdır? A) Çarşamba C) Cumartesi B) Persembe D) Pazar
32. . Ali, Efe ve Mert, ikisi ikiz olmak üzere üç kardeştir.
Bu kardeşlerin yaşlarının oluşturduğu küme, A = {6, 12) dir.
Üç kardeşin kendi aralarında yaptıkları bir yarışta, herhan-
gi birinin yarışı kazanma olasılığı yaşı ile doğru orantılıdır.
Ali'nin yarışı kazanma olasılığı 'tir. Yarışmadan Efe çe-
2
3
kildiğinde ise Ali'nin yarışı kazanma olasılığı olmaktadır.
Buna göre,
1. Mert ve Ali ikiz kardeştir.
II.
Mert en küçük kardeştir ve yaşı 6'dır.
III. Efe ve Ali ikiz kardeştir.
öncüllerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
32. . Ali, Efe ve Mert, ikisi ikiz olmak üzere üç kardeştir. Bu kardeşlerin yaşlarının oluşturduğu küme, A = {6, 12) dir. Üç kardeşin kendi aralarında yaptıkları bir yarışta, herhan- gi birinin yarışı kazanma olasılığı yaşı ile doğru orantılıdır. Ali'nin yarışı kazanma olasılığı 'tir. Yarışmadan Efe çe- 2 3 kildiğinde ise Ali'nin yarışı kazanma olasılığı olmaktadır. Buna göre, 1. Mert ve Ali ikiz kardeştir. II. Mert en küçük kardeştir ve yaşı 6'dır. III. Efe ve Ali ikiz kardeştir. öncüllerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I ve III C) I ve II
-Kalede Efe varken Levent'in kullandığı 15 pe-
naltı atışından 9 tanesi gol olmuştur.
Buna göre, aynı kaleciye karşı Levent'in
kullandığı 16. penaltı atışının gol olmama
olayının deneysel olasılığı kaçtır?
A)
1
-
5
B)
25
3
-
5
D)
4
-
5
E)
5
0/6
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
-Kalede Efe varken Levent'in kullandığı 15 pe- naltı atışından 9 tanesi gol olmuştur. Buna göre, aynı kaleciye karşı Levent'in kullandığı 16. penaltı atışının gol olmama olayının deneysel olasılığı kaçtır? A) 1 - 5 B) 25 3 - 5 D) 4 - 5 E) 5 0/6