Deneysel ve Teorik Olasılık Soruları

2.
Aşağıdaki mavi ve sarı renkli kartonlar dikdörtgen şeklindedir. Mavi renkli kartonun alanı 168 cm² dir. Sarı renkli
karton, mavi renkli kartonun üzerine birer köşesi ortak olacak biçimde aşağıdaki gibi konuluyor.
168 cm²
4 cm
-4 cm
Mavi renkli kartonun üzerine konulan sarı renkli kartonun, mavi karton ile ortak olmayan kenarlarına olan uzak-
lıkları dörder santimetredir.
Mavi ve sarı renkli kartonların kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre, sarı
renkli kartonun çevre uzunluğunun santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 36
C) 42
B) 40
D) 52
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
2. Aşağıdaki mavi ve sarı renkli kartonlar dikdörtgen şeklindedir. Mavi renkli kartonun alanı 168 cm² dir. Sarı renkli karton, mavi renkli kartonun üzerine birer köşesi ortak olacak biçimde aşağıdaki gibi konuluyor. 168 cm² 4 cm -4 cm Mavi renkli kartonun üzerine konulan sarı renkli kartonun, mavi karton ile ortak olmayan kenarlarına olan uzak- lıkları dörder santimetredir. Mavi ve sarı renkli kartonların kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre, sarı renkli kartonun çevre uzunluğunun santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 36 C) 42 B) 40 D) 52
Piyano çalmayı yeni öğrenen Ömer, piyano tuçları-
nın üzerine çekildeki gibi notaların isimlerinin yazılı
olduğu kâğıtlar yapıştırmıştır.
A)
W
do re mi fa sol la si do re mi fa
Aynı anda rastgele farklı iki tuşa birden basan
Ömer'in bastığı tuşların üzerinde yazan nota
isimlerinin aynı olma olasılığı kaçtır?
11
B)
3
22
C)
4
55
D)
2
11
E)
12
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
Piyano çalmayı yeni öğrenen Ömer, piyano tuçları- nın üzerine çekildeki gibi notaların isimlerinin yazılı olduğu kâğıtlar yapıştırmıştır. A) W do re mi fa sol la si do re mi fa Aynı anda rastgele farklı iki tuşa birden basan Ömer'in bastığı tuşların üzerinde yazan nota isimlerinin aynı olma olasılığı kaçtır? 11 B) 3 22 C) 4 55 D) 2 11 E) 12
5.
Depodaki su miktarı (It)
370
120
5
→→ Zaman (saat)
Şekildeki grafik hacmi 2000 litre olan bir depodaki su
miktarının zamana göre değişimini göstermektedir.
Buna göre, kaçıncı saatin sonunda depodaki su
miktarı 820 litre olur?
A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
5. Depodaki su miktarı (It) 370 120 5 →→ Zaman (saat) Şekildeki grafik hacmi 2000 litre olan bir depodaki su miktarının zamana göre değişimini göstermektedir. Buna göre, kaçıncı saatin sonunda depodaki su miktarı 820 litre olur? A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18
mıştır.
Buna göre, araçta bulunan bu 9 kişiden 4 ünün kul-
landığı biletlerin toplam tutarının 8 TL olma olasılığı
kaçtır?
A)
11
24
B) 1 C) D) 1/
2
11
B)
Bir okçu yaptığı 8 atıştan 5 ini hedefe isabet ettirmiştir.
Bu okçu üç atış daha yaparsa üçünü de hedefe isabet
ettirmesinin deneysel olasılığı kaçtır?
A) 1/1
c) 1/1
7
24
2
D)
5
24
E)
16
18
E) 1/10
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
mıştır. Buna göre, araçta bulunan bu 9 kişiden 4 ünün kul- landığı biletlerin toplam tutarının 8 TL olma olasılığı kaçtır? A) 11 24 B) 1 C) D) 1/ 2 11 B) Bir okçu yaptığı 8 atıştan 5 ini hedefe isabet ettirmiştir. Bu okçu üç atış daha yaparsa üçünü de hedefe isabet ettirmesinin deneysel olasılığı kaçtır? A) 1/1 c) 1/1 7 24 2 D) 5 24 E) 16 18 E) 1/10
. Bir kargo şirketinde bulunan bir kamyon ile tek seferde 40
koli, bir kamyonet ile tek seferde 15 koli taşınabilmektedir.
Belirli bir mesafe için kolileri kamyon ile taşımanın ücreti
her sefer için 140 TL, kamyonet ile taşımanın ücreti her
sefer için 60 TL'dir.
Buna göre, 630 tane kolinin taşınması için kargo şir-
ketine en az kaç TL ödeme yapılır?
A) 1950 B) 2000 C) 2050 D) 2100
E) 2220
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
. Bir kargo şirketinde bulunan bir kamyon ile tek seferde 40 koli, bir kamyonet ile tek seferde 15 koli taşınabilmektedir. Belirli bir mesafe için kolileri kamyon ile taşımanın ücreti her sefer için 140 TL, kamyonet ile taşımanın ücreti her sefer için 60 TL'dir. Buna göre, 630 tane kolinin taşınması için kargo şir- ketine en az kaç TL ödeme yapılır? A) 1950 B) 2000 C) 2050 D) 2100 E) 2220
13.
A)
halde condY 0208
-2023/8.SINIF LGS-21
B)
2-1
3
8
2-3
Tablo 1
2-²
1-2
2-4
1, 2, 2², 23
C)
2¹
Tablo 1'de verilen ifadelerin hepsi Tablo 2'de verilen ifadelerin her biri ile birer kez çarpılıyor. Bu şekilde elde
edilen sayıların her biri, bir karta bir sayı gelecek şekilde özdeş kartlara yazılarak boş bir torbaya atılıyor.
Torbadan rastgele seçilen sayının 0 ile 1 arasında olma olasılığı nedir?
7
16
23
litme
Tablo 2
shoppin
2²
24
D)
1/2
16
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
13. A) halde condY 0208 -2023/8.SINIF LGS-21 B) 2-1 3 8 2-3 Tablo 1 2-² 1-2 2-4 1, 2, 2², 23 C) 2¹ Tablo 1'de verilen ifadelerin hepsi Tablo 2'de verilen ifadelerin her biri ile birer kez çarpılıyor. Bu şekilde elde edilen sayıların her biri, bir karta bir sayı gelecek şekilde özdeş kartlara yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele seçilen sayının 0 ile 1 arasında olma olasılığı nedir? 7 16 23 litme Tablo 2 shoppin 2² 24 D) 1/2 16 Diğer Sayfaya Geçiniz.
Aralarında Namık ile Kemal'in de olduğu 7 kişi düz bir
sırada dizileceklerdir.
Buna göre, Namık ile Kemal'in yan yana olma ola-
sılığı kaçtır?
A)=-=-=-
B) =// c) -/-/-
D) //
Çözüm-62
Örnek-63
3 evli çiftin bulunduğu bu topluluktan rastgele iki kişi se-
çiliyor.
Seçilen bu iki kişinin birbiri ile evli olmama olasılı-
20
ğı kaçtır?
1
A) /
Çözüm-63
B)
4
15
C)
E)
3
10
D) 2²/50
E) 41/535
Ders İşleme Föyü | Matematik - A
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
Aralarında Namık ile Kemal'in de olduğu 7 kişi düz bir sırada dizileceklerdir. Buna göre, Namık ile Kemal'in yan yana olma ola- sılığı kaçtır? A)=-=-=- B) =// c) -/-/- D) // Çözüm-62 Örnek-63 3 evli çiftin bulunduğu bu topluluktan rastgele iki kişi se- çiliyor. Seçilen bu iki kişinin birbiri ile evli olmama olasılı- 20 ğı kaçtır? 1 A) / Çözüm-63 B) 4 15 C) E) 3 10 D) 2²/50 E) 41/535 Ders İşleme Föyü | Matematik - A
(11-1₂)
6
64₁-652-4-k
51₁=24
Şekil -1'deki dört üçgenden oluşan bölgede her
bir üçgenin içine en az birer tane olacak şekilde
Şekil - 2'deki gibi toplam 6 adet nokta konulacaktır.
4.5
Şekil -1
Şekil - 2
Buna göre, 6 nokta en çok kaç farklı şekilde ko-
nulabilir?
A) 10
66
B) 12
C) 16
u
D) 18
E) 24
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
(11-1₂) 6 64₁-652-4-k 51₁=24 Şekil -1'deki dört üçgenden oluşan bölgede her bir üçgenin içine en az birer tane olacak şekilde Şekil - 2'deki gibi toplam 6 adet nokta konulacaktır. 4.5 Şekil -1 Şekil - 2 Buna göre, 6 nokta en çok kaç farklı şekilde ko- nulabilir? A) 10 66 B) 12 C) 16 u D) 18 E) 24
x
Y
- A
R
G
A
4.-7. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre
Cevaplayınız.
A+
4 kırmızı
5 mavi
3 sari
X
+
A)
5 sari
5 kırmızı
4 mavi
2
o+
B
8 mavi
4 kırmızı
2 sari
Z
X, Y, Z kaplarında bulunan topların tamamı A, B, C
muslukları açıldığında karışım kabına dökülmekte-
dir. Buradan, D musluğu yardımıyla rastgele biçim-
de toplama kabına geçmektedir.
113
Karışım
kabi
5. Sırasıyla B, C ve D muslukları açılırsa toplama
kabına düşen ilk topun sarı olma olasılığı kaç-
tır?
-14
Toplama
kabi
C) 1/1/1
15
D) //
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
x Y - A R G A 4.-7. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. A+ 4 kırmızı 5 mavi 3 sari X + A) 5 sari 5 kırmızı 4 mavi 2 o+ B 8 mavi 4 kırmızı 2 sari Z X, Y, Z kaplarında bulunan topların tamamı A, B, C muslukları açıldığında karışım kabına dökülmekte- dir. Buradan, D musluğu yardımıyla rastgele biçim- de toplama kabına geçmektedir. 113 Karışım kabi 5. Sırasıyla B, C ve D muslukları açılırsa toplama kabına düşen ilk topun sarı olma olasılığı kaç- tır? -14 Toplama kabi C) 1/1/1 15 D) //
E) 8
binsb
riminant-
ğıdakiler-
a +24 -3
+3
2. k rastgele seçilen bir rakam olmak üzere,
x² + 5x = kx - 4
(B)
denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesinin bir
elemanlı olma olasılığı kaçtır?
A) 2/1/2
1
3
X=1
C)
3
10
D) 1/12
E) //
6.
de
A)
d
B
A
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
E) 8 binsb riminant- ğıdakiler- a +24 -3 +3 2. k rastgele seçilen bir rakam olmak üzere, x² + 5x = kx - 4 (B) denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesinin bir elemanlı olma olasılığı kaçtır? A) 2/1/2 1 3 X=1 C) 3 10 D) 1/12 E) // 6. de A) d B A
z 1
D) I ve Ili
F
SUO
1500
22
S
Tahir ile Talat iki zar ile aşağıda kuralı verilen oyunu oynuyorlar.
Küp biçimindeki zarların yüzeylerinde 1, ile 6 arasındaki sa-
yılar vardır.
Iki oyuncu, iki zarı aynı anda birer kez atıyor.
Atılan zarların üzerindeki sayıların toplamı aynı ise oyun
berabere bitiyor.
sa
atlerini
önünde bu
Atılan zarların üzerindeki sayıların toplamı tek ise büyük
olan kazanıyor.
Dört arkadaşın
Atılan zarların üzerindeki sayıların toplamı çift ise küçük
olan kazanıyor.
A) 12
136
B) 13
Ayşe'nin saati her
Ayla'nın saati t
Ayfer'in sa
Aysu'
Atılan zarların üzerindeki sayıların toplamı biri tek biri çift
ise toplamı büyük olan kazanıyor.
Tahir'in attığı zarların üzerindeki sayıların toplamı 10'dur.=614
C) 14
.
D) 15
Oyunu Talat kazandığına göre, Talat'ın attığı zarlar kaç
farklı sıralı ikili oluşturur?
Bur
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
z 1 D) I ve Ili F SUO 1500 22 S Tahir ile Talat iki zar ile aşağıda kuralı verilen oyunu oynuyorlar. Küp biçimindeki zarların yüzeylerinde 1, ile 6 arasındaki sa- yılar vardır. Iki oyuncu, iki zarı aynı anda birer kez atıyor. Atılan zarların üzerindeki sayıların toplamı aynı ise oyun berabere bitiyor. sa atlerini önünde bu Atılan zarların üzerindeki sayıların toplamı tek ise büyük olan kazanıyor. Dört arkadaşın Atılan zarların üzerindeki sayıların toplamı çift ise küçük olan kazanıyor. A) 12 136 B) 13 Ayşe'nin saati her Ayla'nın saati t Ayfer'in sa Aysu' Atılan zarların üzerindeki sayıların toplamı biri tek biri çift ise toplamı büyük olan kazanıyor. Tahir'in attığı zarların üzerindeki sayıların toplamı 10'dur.=614 C) 14 . D) 15 Oyunu Talat kazandığına göre, Talat'ın attığı zarlar kaç farklı sıralı ikili oluşturur? Bur
1.
Bir zar 10 kez atılıyor. Zarın üst yüzüne gelen sa-
yılar;.
1, 2, 4, 4, 1, 6, 3, 5, 1, 6
şeklinde tespit ediliyor.
Buna göre, 11. atışta zarın üst yüzüne 1 gelme
olasılığı deneysel olarak kaçtır?
A) TO
B) //
5
Bileşik Olaylar Deneysel ve
4.
C)
3
10
D) ² E)
72
E) -/1/2
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
1. Bir zar 10 kez atılıyor. Zarın üst yüzüne gelen sa- yılar;. 1, 2, 4, 4, 1, 6, 3, 5, 1, 6 şeklinde tespit ediliyor. Buna göre, 11. atışta zarın üst yüzüne 1 gelme olasılığı deneysel olarak kaçtır? A) TO B) // 5 Bileşik Olaylar Deneysel ve 4. C) 3 10 D) ² E) 72 E) -/1/2
Deneysel ve Teorik Olasılık te hed nabo
e
1
ar;
üst
rak
Puan
Adet
A)
10 puan
dooidi
50 puan
7
50
10
12
40 puan
Bir yarışmada sorulara doğru cevap veren yarış-
macılar yukarıdaki gibi bir puan çarkını çeviriyorlar.
Yarışma boyunca çarkın gösterdiği puanların gel-
me adetleri not edilmiş ve yarışma sonunda aşağı-
daki tablo oluşturulmuştur.
20
8
dino
20 puan
30 puan
30
6
Buna göre, çarkı çeviren bir yarışmacının 50
puan almasının deneysel olasılığı kaçtır?
B) //
7
25
40
10
50
14
27
C) D) E) 200
50
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
Deneysel ve Teorik Olasılık te hed nabo e 1 ar; üst rak Puan Adet A) 10 puan dooidi 50 puan 7 50 10 12 40 puan Bir yarışmada sorulara doğru cevap veren yarış- macılar yukarıdaki gibi bir puan çarkını çeviriyorlar. Yarışma boyunca çarkın gösterdiği puanların gel- me adetleri not edilmiş ve yarışma sonunda aşağı- daki tablo oluşturulmuştur. 20 8 dino 20 puan 30 puan 30 6 Buna göre, çarkı çeviren bir yarışmacının 50 puan almasının deneysel olasılığı kaçtır? B) // 7 25 40 10 50 14 27 C) D) E) 200 50
2.
2 ve 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre ce-
vaplayınız.
Bir para 8 defa havaya atılıyor. Elde edilen sonuçlar;
T, TY, T, Y, Y, T, T
şeklinde not ediliyor.
T
Buna göre, para 9. kez havaya atıldığında üst
yüzüne tura gelme olasılığı deneysel olarak
kaçtır?
B)
D)=1/12
A)
8
C)
58
E) 990
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
2. 2 ve 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre ce- vaplayınız. Bir para 8 defa havaya atılıyor. Elde edilen sonuçlar; T, TY, T, Y, Y, T, T şeklinde not ediliyor. T Buna göre, para 9. kez havaya atıldığında üst yüzüne tura gelme olasılığı deneysel olarak kaçtır? B) D)=1/12 A) 8 C) 58 E) 990
(3-2x)2 = 25
Ayşe
Ayşe ile Selin aralarında oynadığı oyunda, Ayşe her
seferinde yukarı ya da sağa doğru bir kare, Selin ise sola
ya da aşağıya doğru bir kare ilerlemektedir.
Aynı anda hareket edip her seferinde 1 kare yer değiş-
tirilerek, Ayşe Selin'in başlangıçta bulunduğu kareye,
Selin de Ayşe'nin başlangıçta bulunduğu kareye gelmeye
çalışıyorlar.
B)
Selin
Bu şekilde oyunu bitirdiklerinde, oyunun herhangi bir
anında Ayşe ile Selin'in aynı anda aynı karede olma
olasılığı kaçtır?
A) 1/1/0
1
C)
D) 113 E)
112
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
(3-2x)2 = 25 Ayşe Ayşe ile Selin aralarında oynadığı oyunda, Ayşe her seferinde yukarı ya da sağa doğru bir kare, Selin ise sola ya da aşağıya doğru bir kare ilerlemektedir. Aynı anda hareket edip her seferinde 1 kare yer değiş- tirilerek, Ayşe Selin'in başlangıçta bulunduğu kareye, Selin de Ayşe'nin başlangıçta bulunduğu kareye gelmeye çalışıyorlar. B) Selin Bu şekilde oyunu bitirdiklerinde, oyunun herhangi bir anında Ayşe ile Selin'in aynı anda aynı karede olma olasılığı kaçtır? A) 1/1/0 1 C) D) 113 E) 112
14. Birbirinden farklı bütün rakamlar özdeş kâğıtlara
yazılıp bir torbaya atılıyor.
Daha sonra bu torbadan rastgele alınan iki
kâğıdın üzerinde yazan sayıların ardışık olma
olasılığı kaçtır?
A)
2
15
B)
8
45
C)
15
D) / 2 E)
1
3
Lise Matematik
Deneysel ve Teorik Olasılık
14. Birbirinden farklı bütün rakamlar özdeş kâğıtlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Daha sonra bu torbadan rastgele alınan iki kâğıdın üzerinde yazan sayıların ardışık olma olasılığı kaçtır? A) 2 15 B) 8 45 C) 15 D) / 2 E) 1 3