Oran ve Orantı Soruları

13)
Bir okuldaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğren-.
cilerin sayısına oranı 5
-'tir.
Erkek öğrencilerin sayısı 345 'ten fazla olduğu-
na göre, okulda en az kaç öğrenci vardır?
A) 420 B) 490 C) 560 D) 630 E) 720
Lise Matematik
Oran ve Orantı
13) Bir okuldaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğren-. cilerin sayısına oranı 5 -'tir. Erkek öğrencilerin sayısı 345 'ten fazla olduğu- na göre, okulda en az kaç öğrenci vardır? A) 420 B) 490 C) 560 D) 630 E) 720
10)
Bir iş yerinde bulunan renkli yazıcı saniyede 3 say-
fa, siyah-beyaz yazıcı ise saniyede 5 sayfa yazıyor.
Bu yazıcılarda aynı anda belge yazdırmaya başla-
yan Güler, renkli yazıcının ilk 48 sayfa yazdığı anda
siyah-beyaz yazıcının yazması gereken 20 sayfa
daha olması gerektiğini görüyor.
Yazma işlemini aynı anda tamamlayan yazıcılar
toplam kaç sayfa yazmıştır?
A) 160 B) 156 C) 150
D) 148
E) 142
Lise Matematik
Oran ve Orantı
10) Bir iş yerinde bulunan renkli yazıcı saniyede 3 say- fa, siyah-beyaz yazıcı ise saniyede 5 sayfa yazıyor. Bu yazıcılarda aynı anda belge yazdırmaya başla- yan Güler, renkli yazıcının ilk 48 sayfa yazdığı anda siyah-beyaz yazıcının yazması gereken 20 sayfa daha olması gerektiğini görüyor. Yazma işlemini aynı anda tamamlayan yazıcılar toplam kaç sayfa yazmıştır? A) 160 B) 156 C) 150 D) 148 E) 142
7974
7. Bir işyerinde 6 kişi çalışmaktadır. Bu işyerinde 2 bilgisa
yar bulunmaktadır ve aynı anda 2 kişi bu bilgisayarlarda
çalışırken kalan kişiler dinlenmektedir. Bu iş yerinde kim
senin izinli olmadığı herhangi bir çalışma gününde her bir
kişi mesai süresi boyunca toplam 3 saat 40 dakika çalış
maktadır.
Bir çalışma gününde çalışanlardan biri izinli olduğu.
na göre, her bir çalışan eşit sürede çalışacak şekilde
mesai süresi boyunca çalışanlardan birinin çalışma
süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 saat
B) 4 saat 12 dakika
C) 4 saat 24 dakika
D) 4 saat 36 dakika
E) 4 saat 48 dakika
Lise Matematik
Oran ve Orantı
7974 7. Bir işyerinde 6 kişi çalışmaktadır. Bu işyerinde 2 bilgisa yar bulunmaktadır ve aynı anda 2 kişi bu bilgisayarlarda çalışırken kalan kişiler dinlenmektedir. Bu iş yerinde kim senin izinli olmadığı herhangi bir çalışma gününde her bir kişi mesai süresi boyunca toplam 3 saat 40 dakika çalış maktadır. Bir çalışma gününde çalışanlardan biri izinli olduğu. na göre, her bir çalışan eşit sürede çalışacak şekilde mesai süresi boyunca çalışanlardan birinin çalışma süresi aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 saat B) 4 saat 12 dakika C) 4 saat 24 dakika D) 4 saat 36 dakika E) 4 saat 48 dakika
16. Mersin ile Ankara arasındaki uzaklık 500 km dir. Mersin'de
bulunan bir otobüs, 80 km/saat ortalama hızla Ankara'ya
doğru saat 11.00'da, Ankara'da bulunan bir otobüs ise 75
km/saat ortalama hızla Mersin'e doğru saat 13.00'da hare-
ket etmiştir. Bir süre sonra otobüsler Aksaray'da karşılaş-
mışlar ve karşılaştıkları yerde 30 dakika mola vermişlerdir.
Mersin'den hareket eden otobüste bulunan bir yolcu,
mola sırasında araç değiştirerek Mersin'e dönmek zo-
runda kaldığına göre, otobüslerin tekrar mola verme-
mesi ve aynı sabit hızlarıyla yollarına devam etmesi
koşuluyla, bu yolcu saat kaçta Mersin'e ulaşacaktır?
A) 20.10
B) 20.00
C) 19.45
D) 19.15
E) 18.45
A
Lise Matematik
Oran ve Orantı
16. Mersin ile Ankara arasındaki uzaklık 500 km dir. Mersin'de bulunan bir otobüs, 80 km/saat ortalama hızla Ankara'ya doğru saat 11.00'da, Ankara'da bulunan bir otobüs ise 75 km/saat ortalama hızla Mersin'e doğru saat 13.00'da hare- ket etmiştir. Bir süre sonra otobüsler Aksaray'da karşılaş- mışlar ve karşılaştıkları yerde 30 dakika mola vermişlerdir. Mersin'den hareket eden otobüste bulunan bir yolcu, mola sırasında araç değiştirerek Mersin'e dönmek zo- runda kaldığına göre, otobüslerin tekrar mola verme- mesi ve aynı sabit hızlarıyla yollarına devam etmesi koşuluyla, bu yolcu saat kaçta Mersin'e ulaşacaktır? A) 20.10 B) 20.00 C) 19.45 D) 19.15 E) 18.45 A
vodafone IR
Takip Edilenler Soru Detayı
15-
01:55
Bir kurs merkezinin A, B ve C sınıflarındaki öğrenci-
lerin yaş ortalaması sırasıyla 9, 15 ve 18'dir. A ile B
sınıflarındaki öğrencilerin yaş ortalaması 12, B ile C
sınıflarındaki öğrencilerin yaş ortalaması ise 17'dir.
Buna göre, bu üç sınıftaki öğrencilerin tümünün
yaş ortalaması kaçtır?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16
Lise Matematik
Oran ve Orantı
vodafone IR Takip Edilenler Soru Detayı 15- 01:55 Bir kurs merkezinin A, B ve C sınıflarındaki öğrenci- lerin yaş ortalaması sırasıyla 9, 15 ve 18'dir. A ile B sınıflarındaki öğrencilerin yaş ortalaması 12, B ile C sınıflarındaki öğrencilerin yaş ortalaması ise 17'dir. Buna göre, bu üç sınıftaki öğrencilerin tümünün yaş ortalaması kaçtır? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16
10. Şekil 1'de mor, sarı ve kahverengi çubuklar ile oluşturulmuş
COPRA kenarları tam sayı olan bir üçgen verilmiştir.
yayincilik
A
= [BC] nin
=ın kapalı
birim yol
5/6
k9
C
kaçtır?
E) 8 ¦
I
1
A
12
B
12
B
C
B) 21
7<x<17
Şekil
(4
C
S
Şekil 2
|AB| = 12 birim, |BC| = 5 birim 19
m(ABC) > 90°
Şekil 1'deki kahverengi çubuk, C noktası etrafında döndürül-
müş ve Şekil 2'deki gibi A noktası A' noktasına gelmiştir.
C) 22
28 (A
B, C ve A' noktaları doğrusal olduğuna göre, A ile A' nok-
taları arasındaki uzaklığın en küçük tam sayı değeri kaç
cm'dir?
A) 20
X913
D) 23
SE) 24
tar
)=
Lise Matematik
Oran ve Orantı
10. Şekil 1'de mor, sarı ve kahverengi çubuklar ile oluşturulmuş COPRA kenarları tam sayı olan bir üçgen verilmiştir. yayincilik A = [BC] nin =ın kapalı birim yol 5/6 k9 C kaçtır? E) 8 ¦ I 1 A 12 B 12 B C B) 21 7<x<17 Şekil (4 C S Şekil 2 |AB| = 12 birim, |BC| = 5 birim 19 m(ABC) > 90° Şekil 1'deki kahverengi çubuk, C noktası etrafında döndürül- müş ve Şekil 2'deki gibi A noktası A' noktasına gelmiştir. C) 22 28 (A B, C ve A' noktaları doğrusal olduğuna göre, A ile A' nok- taları arasındaki uzaklığın en küçük tam sayı değeri kaç cm'dir? A) 20 X913 D) 23 SE) 24 tar )=
29
150
cob
ot 8
c061
7
702045
bo
Pers
784419
1/6
$5/8
2. Bir yarışmada 7020 TL para ödülü ilk üç derece-
defect.
36
D) 6700
yi alan sporculara 4: 3:2 ile orantılı olacak şekil
de paylaştırılacaktır. Para ödüllerini almaya giden bu
sporculardan her biri ödüllerinin 100 TL lik banknot-
lar halinde ödenebilen kısımlarını alabilmiştir.
7023
63
Buna göre, yarışmacıların alabildiği toplam ödül
miktarı kaç TL di
A) 7000
B) 6900
39
26/
0727
-63
C) 6800
E) 6600
4k-13k +2
Ca
4.1
78
Lise Matematik
Oran ve Orantı
29 150 cob ot 8 c061 7 702045 bo Pers 784419 1/6 $5/8 2. Bir yarışmada 7020 TL para ödülü ilk üç derece- defect. 36 D) 6700 yi alan sporculara 4: 3:2 ile orantılı olacak şekil de paylaştırılacaktır. Para ödüllerini almaya giden bu sporculardan her biri ödüllerinin 100 TL lik banknot- lar halinde ödenebilen kısımlarını alabilmiştir. 7023 63 Buna göre, yarışmacıların alabildiği toplam ödül miktarı kaç TL di A) 7000 B) 6900 39 26/ 0727 -63 C) 6800 E) 6600 4k-13k +2 Ca 4.1 78
A
TYT Temel Matematik
12. Kaan ve Can isimli iki arkadaş internette gördükleri bir
kek tarifini yapmaya karar vermişlerdir. Kek tarifinde
sadece A, B, C, D ve E malzemeleri kullanılmaktadır.
Kaan, elinde C maddesi olmadığından keki yaparken
diğer bütün malzemeleri tarifte yazdığı miktarda koyarak
kekini yapmıştır. Can ise elinde E maddesi olmadığından
keki yaparken diğer bütün malzemeleri tarifte yazdığı
miktarda koyarak kekini yapmıştır.
Aşağıda verilen grafiklerde Kaan ve Can'ın yaptıkları
keklerde yer alan malzemelerin oranlarını gösteren
daire grafikleri ve bazı daire dilimlerinin merkez açıları
verilmiştir.
haridung B B
60°
Kaan
150°
E
E
SA
108°
15
36
Can
Buna göre, bu kek tarifinde kullanılması gereken
D maddesi miktarının, E maddesi miktarına oranı
kaçtır?
6
7
A) 1 B) 3 C)/2D) E-
4
12
C
14
Lise Matematik
Oran ve Orantı
A TYT Temel Matematik 12. Kaan ve Can isimli iki arkadaş internette gördükleri bir kek tarifini yapmaya karar vermişlerdir. Kek tarifinde sadece A, B, C, D ve E malzemeleri kullanılmaktadır. Kaan, elinde C maddesi olmadığından keki yaparken diğer bütün malzemeleri tarifte yazdığı miktarda koyarak kekini yapmıştır. Can ise elinde E maddesi olmadığından keki yaparken diğer bütün malzemeleri tarifte yazdığı miktarda koyarak kekini yapmıştır. Aşağıda verilen grafiklerde Kaan ve Can'ın yaptıkları keklerde yer alan malzemelerin oranlarını gösteren daire grafikleri ve bazı daire dilimlerinin merkez açıları verilmiştir. haridung B B 60° Kaan 150° E E SA 108° 15 36 Can Buna göre, bu kek tarifinde kullanılması gereken D maddesi miktarının, E maddesi miktarına oranı kaçtır? 6 7 A) 1 B) 3 C)/2D) E- 4 12 C 14
8. 12
16
12
8
4
A) 30
CA:
Maç sayısı
Şekildeki grafikte, bir takımın yaptığı maç sayısına göre
yediği gollerin sayısı verilmiştir.
1 2 3 4
Bu takım, maçlarının %20'sini rakip takımın saha-
sında oynadığına göre, gol yediği tüm maçların en
az yüzde kaçında kendi sahasında 3 gol yemiştir?
B) 25
Gol
sayısı
C) 22
D) 20
E) 10
Lise Matematik
Oran ve Orantı
8. 12 16 12 8 4 A) 30 CA: Maç sayısı Şekildeki grafikte, bir takımın yaptığı maç sayısına göre yediği gollerin sayısı verilmiştir. 1 2 3 4 Bu takım, maçlarının %20'sini rakip takımın saha- sında oynadığına göre, gol yediği tüm maçların en az yüzde kaçında kendi sahasında 3 gol yemiştir? B) 25 Gol sayısı C) 22 D) 20 E) 10
ve Olasılık
4. Bir belediye, elinde bulunan yardım paketlerini dağıtmak için
3'ü ehliyetli 8 kişiyi 4'er kişilik 2 gruba ayırıyor.blenul
Her gruba bir araba verip arabayı ehliyetli birinin kullanma-
sını istiyor.
Buna göre, kaç farklı grup oluşturulabilir?
A) 30
B) 48
Test 42
C) 52
D) 58
E) 60
Lise Matematik
Oran ve Orantı
ve Olasılık 4. Bir belediye, elinde bulunan yardım paketlerini dağıtmak için 3'ü ehliyetli 8 kişiyi 4'er kişilik 2 gruba ayırıyor.blenul Her gruba bir araba verip arabayı ehliyetli birinin kullanma- sını istiyor. Buna göre, kaç farklı grup oluşturulabilir? A) 30 B) 48 Test 42 C) 52 D) 58 E) 60
8. Şurupların üzerinde genellikle a mg/b mL oranı yer al-
maktadır. Bu oran, b mL şurupta a mg etken madde bu-
lunduğunu ifade etmektedir.
Örneğin, üzerinde 30 mg/6 mL yazan bir şurubun 6 mili-
litresinde 30 miligram etken madde bulunmaktadır.
Reçete üzerinde 3 mg/4 mL yazan bir şuruptaki et-
ken maddeden 1 günde 15 miligram alınacağı be-
lirtildiğine göre, 5 mL'lik ölçek ile kaç ölçek şurup
içilmelidir?
A) 2
B) 3
ym
C) 4
D) 5
E) 6
dakika
11. Ekra
gen
daki
Lise Matematik
Oran ve Orantı
8. Şurupların üzerinde genellikle a mg/b mL oranı yer al- maktadır. Bu oran, b mL şurupta a mg etken madde bu- lunduğunu ifade etmektedir. Örneğin, üzerinde 30 mg/6 mL yazan bir şurubun 6 mili- litresinde 30 miligram etken madde bulunmaktadır. Reçete üzerinde 3 mg/4 mL yazan bir şuruptaki et- ken maddeden 1 günde 15 miligram alınacağı be- lirtildiğine göre, 5 mL'lik ölçek ile kaç ölçek şurup içilmelidir? A) 2 B) 3 ym C) 4 D) 5 E) 6 dakika 11. Ekra gen daki
Bir grupta 10, 15 ve 25 yaşında öğrenciler bulunmak-
tadır. 10 ve 15 yaşındaki öğrenciler tüm grubun %50't
olup 15 ve 25 yaşındaki öğrenciler ise tüm grubun
yanısıdır.
Buna göre, bu grubun yaş ortalamast kaçtır?
(16.5)
Lise Matematik
Oran ve Orantı
Bir grupta 10, 15 ve 25 yaşında öğrenciler bulunmak- tadır. 10 ve 15 yaşındaki öğrenciler tüm grubun %50't olup 15 ve 25 yaşındaki öğrenciler ise tüm grubun yanısıdır. Buna göre, bu grubun yaş ortalamast kaçtır? (16.5)
20 Dakikada-TYT Matematik
7. Bir boyacı ustası mavi (M), beyaz (B) ve kırmızı (K) bo-
yaları
MX BM
||
M 2
5
3
5m=2k
✓
2m
oranında karıştırarak yeni bir renk elde etmiştir.
Boyacı ustası toplam 400 gram beyaz boya kullandı-
ğına göre, elde ettiği yeni renk kaç gramdır?
A) 1450
B) 1400
D) 1300
E) 1250
3 B=4M
↓
4B
J.
3M
10. Bahar, fotoğra
ayrılan bölüm
C) 1350
SM+5k + 4B
80
8. Şurupların üzerinde genellikle a mg/b mL oranı yer al-
maktadır. Bu oran, b mL şurupta a mg etken madde bu-
lunduğu
12 cm
kika
/Bahar, foto
küçültmüş
Fotoğrafın
kısa kena
A) 6
Lise Matematik
Oran ve Orantı
20 Dakikada-TYT Matematik 7. Bir boyacı ustası mavi (M), beyaz (B) ve kırmızı (K) bo- yaları MX BM || M 2 5 3 5m=2k ✓ 2m oranında karıştırarak yeni bir renk elde etmiştir. Boyacı ustası toplam 400 gram beyaz boya kullandı- ğına göre, elde ettiği yeni renk kaç gramdır? A) 1450 B) 1400 D) 1300 E) 1250 3 B=4M ↓ 4B J. 3M 10. Bahar, fotoğra ayrılan bölüm C) 1350 SM+5k + 4B 80 8. Şurupların üzerinde genellikle a mg/b mL oranı yer al- maktadır. Bu oran, b mL şurupta a mg etken madde bu- lunduğu 12 cm kika /Bahar, foto küçültmüş Fotoğrafın kısa kena A) 6
4. Aşağıda 1000 gramlık serum ve içindekiler gösterilmiştir.
İÇİNDEKİLER
• 100 gram tuz
• 300 gram antikor
• 600 gram su
Bu serum hastaya takıldığında her 10 dakikada 100 gram azal-
maktadır.
Hastaya takılan bu seruma 1 saat sonra kaç gram antikor en-
jekte edilirse antikor miktarı tüm karışımın %44'ü olur?
A) 50
B) 75
C) 80
D) 100
E) 120
Lise Matematik
Oran ve Orantı
4. Aşağıda 1000 gramlık serum ve içindekiler gösterilmiştir. İÇİNDEKİLER • 100 gram tuz • 300 gram antikor • 600 gram su Bu serum hastaya takıldığında her 10 dakikada 100 gram azal- maktadır. Hastaya takılan bu seruma 1 saat sonra kaç gram antikor en- jekte edilirse antikor miktarı tüm karışımın %44'ü olur? A) 50 B) 75 C) 80 D) 100 E) 120
19. IN
so = 200-
250= 200
a=d
Örnek 13:
Makineyle B dakikada yapılan bir iş, elle 24 dakikada yapıl
maktadır. Bir işç bu işi yapmaya önce makineyle başlayarak 6
dakika çalışmış, sonra elle devam ederek işi tamamlamışt
Buna göre, işçi elle kaç dakika çalışmıştır?
J|M
-
NDY
24
18 + x = 24
*-6
1
d
-3--1
c's cult
Örnek 18:
ux
Selma bir işi 30 günde bitirebil
Buna göre, Selma çalışma ha
nişin yarısını kaç günde bits
6
Lise Matematik
Oran ve Orantı
19. IN so = 200- 250= 200 a=d Örnek 13: Makineyle B dakikada yapılan bir iş, elle 24 dakikada yapıl maktadır. Bir işç bu işi yapmaya önce makineyle başlayarak 6 dakika çalışmış, sonra elle devam ederek işi tamamlamışt Buna göre, işçi elle kaç dakika çalışmıştır? J|M - NDY 24 18 + x = 24 *-6 1 d -3--1 c's cult Örnek 18: ux Selma bir işi 30 günde bitirebil Buna göre, Selma çalışma ha nişin yarısını kaç günde bits 6
nokta
ölgesin
uzaklığ
oluş
dir?
n+n
1.
UYGULAMA TESTİ - 4
Analitik düzlemde A(-1, 2), B(3, -1) ve C(0, n) noktaları
doğrusaldin
Buna göre, n kaçtır?
3
A) —-—-
5
B)-1 C)/3/3
D) 5/10
3/2
4.
y=x
rusun
Buna
A) 4
8
Lise Matematik
Oran ve Orantı
nokta ölgesin uzaklığ oluş dir? n+n 1. UYGULAMA TESTİ - 4 Analitik düzlemde A(-1, 2), B(3, -1) ve C(0, n) noktaları doğrusaldin Buna göre, n kaçtır? 3 A) —-—- 5 B)-1 C)/3/3 D) 5/10 3/2 4. y=x rusun Buna A) 4 8