Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Oran ve Orantı Soruları

ğlı ol-
yap-
am ve
iğine
E) 22
X
karekök
77
Problem 36
Bir matematik sınavının sonuçları açıklanmış ve sınıfta
5 öğrenci 100 almıştır. Sınıfın ortalaması 66 olup sınıfta
60'ın altında not alan öğrenci bulunmamaktadır.
Buna göre, bu sınıfın öğrenci sayısı en az kaçtır?
A) 30
B) 31
D) 33
E) 34
egina
17.10
C) 32
x. b
Soosooxy
Jogja
17
34
Gerçekçi Hayat Problemleri
Lise Matematik
Oran ve Orantı
ğlı ol- yap- am ve iğine E) 22 X karekök 77 Problem 36 Bir matematik sınavının sonuçları açıklanmış ve sınıfta 5 öğrenci 100 almıştır. Sınıfın ortalaması 66 olup sınıfta 60'ın altında not alan öğrenci bulunmamaktadır. Buna göre, bu sınıfın öğrenci sayısı en az kaçtır? A) 30 B) 31 D) 33 E) 34 egina 17.10 C) 32 x. b Soosooxy Jogja 17 34 Gerçekçi Hayat Problemleri
le harekete
yakıt
E) 25
294
A) 12
4. Aşağıdaki grafikte Ayşen, Sevcan, Buket ve Nurçe'nin
şimdiki yaşları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
8
Yaş
X+ 2/
X
30
26
Buket
Nurçe Ayşen Sevcan
• Nurçe doğduğunda Buket 4 yaşındaydı.
• 5 yıl önce Ayşen ile Sevcan'ın yaşları farkı Buket ile
Nurçe'nin yaşları farkının yarısıdır.
• Dördünün yaşları ortalaması 31'dir.
124
Buna göre, Ayşen'in şimdiki yaşı kaçtır?
A) 31
B) 32
C) 33
D) 34
56+2x+ 2 = 124
58
2x = 66
Kişi
E) 35
6
A) 50
6-
As
g
Lise Matematik
Oran ve Orantı
le harekete yakıt E) 25 294 A) 12 4. Aşağıdaki grafikte Ayşen, Sevcan, Buket ve Nurçe'nin şimdiki yaşları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 8 Yaş X+ 2/ X 30 26 Buket Nurçe Ayşen Sevcan • Nurçe doğduğunda Buket 4 yaşındaydı. • 5 yıl önce Ayşen ile Sevcan'ın yaşları farkı Buket ile Nurçe'nin yaşları farkının yarısıdır. • Dördünün yaşları ortalaması 31'dir. 124 Buna göre, Ayşen'in şimdiki yaşı kaçtır? A) 31 B) 32 C) 33 D) 34 56+2x+ 2 = 124 58 2x = 66 Kişi E) 35 6 A) 50 6- As g
B
Matematik
16. Bir robot süpürge üç farklı hız modunda çalışabilmektedir.
Bu modlar ayrı ayrı veya birlikte de kullanılabilmektedir.
Bu süpürge 20 m² lik bir odayı;
A ve B modunda 3 dakikada,
B ve C modunda 4 dakikada,
A ve C modunda 6 dakikada
süpürebilmektedir.
Buna göre, aynı oda sadece C modunda kullanılarak
kaç dakikada süpürülebilir?
A) 6
B) 9
C) 12
1/2+13=3
B
D) 18
E) 24
18.
Yı
b
Lise Matematik
Oran ve Orantı
B Matematik 16. Bir robot süpürge üç farklı hız modunda çalışabilmektedir. Bu modlar ayrı ayrı veya birlikte de kullanılabilmektedir. Bu süpürge 20 m² lik bir odayı; A ve B modunda 3 dakikada, B ve C modunda 4 dakikada, A ve C modunda 6 dakikada süpürebilmektedir. Buna göre, aynı oda sadece C modunda kullanılarak kaç dakikada süpürülebilir? A) 6 B) 9 C) 12 1/2+13=3 B D) 18 E) 24 18. Yı b
ağıdakiler bilinmektedir.
ktür.
C
tür.
ının ortalaması
E) 11
Kişi
=/5.0
A)
8. Aşağıdaki grafikte eş güçte olan işçilerin birlikte bir işi
bitirme süreleri gösterilmiştir.
işi bitirme süreleri (saat)
15
3
5
n (n + 2)
Buna göre, m + n kaçtır?
A) 11
B) 12
C) 14
12
D) 15
M
D
E) 36
İşçi sayısı
h
E) 16
11. Aşağıdaki grafik b
arasındaki bağınt
Kâr (lira)
80
Buna göre, 600
A) 1200 B) 1
Lise Matematik
Oran ve Orantı
ağıdakiler bilinmektedir. ktür. C tür. ının ortalaması E) 11 Kişi =/5.0 A) 8. Aşağıdaki grafikte eş güçte olan işçilerin birlikte bir işi bitirme süreleri gösterilmiştir. işi bitirme süreleri (saat) 15 3 5 n (n + 2) Buna göre, m + n kaçtır? A) 11 B) 12 C) 14 12 D) 15 M D E) 36 İşçi sayısı h E) 16 11. Aşağıdaki grafik b arasındaki bağınt Kâr (lira) 80 Buna göre, 600 A) 1200 B) 1
a ekle:
Cevap: A
na göre
F) 128
10.a=5b b.c=3
b.c=3
=
= 4 ise
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) a ile b ters orantılıdır.
B) bile c doğru orantılıdır.
C) c ile d ters orantılıdır.
D) a ile c doğru orantılıdır.
E) bile d ters orantılıdır.
Sibel C
←
outs
Lise Matematik
Oran ve Orantı
a ekle: Cevap: A na göre F) 128 10.a=5b b.c=3 b.c=3 = = 4 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) a ile b ters orantılıdır. B) bile c doğru orantılıdır. C) c ile d ters orantılıdır. D) a ile c doğru orantılıdır. E) bile d ters orantılıdır. Sibel C ← outs
1.
7020 lira yaşları 22, 25 ve 29 olan üç kardeşe sırasıyla
2, 3 ve 4 ile doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. Küçük kar-
deş aldığı miktara itiraz edince 7020 lira 2, 3 ve 4 ile ters
orantılı olacak şekilde yeniden sırasıyla dağıtılıyor.
Buna göre, küçük kardeşin son durumda payına du-
şen miktar ilk durumda payına düşen miktardan kaç
lira fazladır?
A) 1560
D) 1660
SİMÜLASYON TES
B) 1580
E) 1680
C) 1640
3.
Lise Matematik
Oran ve Orantı
1. 7020 lira yaşları 22, 25 ve 29 olan üç kardeşe sırasıyla 2, 3 ve 4 ile doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. Küçük kar- deş aldığı miktara itiraz edince 7020 lira 2, 3 ve 4 ile ters orantılı olacak şekilde yeniden sırasıyla dağıtılıyor. Buna göre, küçük kardeşin son durumda payına du- şen miktar ilk durumda payına düşen miktardan kaç lira fazladır? A) 1560 D) 1660 SİMÜLASYON TES B) 1580 E) 1680 C) 1640 3.
24. Hacimleri 8 birimküp, 9 birimküp ve 10 birimküp olan üç
ürünün ağırlıkları sırasıyla 12 kg, 8 kg ve 15 kg'dır.
Rıdvan, bu ürünleri hacimleri ile orantılı fiyattan alıp;
ağırlıkları ile orantılı fiyattan satıyor. Bu durumda en az kâr
ettiği üründen 30 TL kâr ederken toplamda ise 750 TL kâr
etmiş oluyor.
Buna göre, hacmi 9 birimküp olan ürünün satış fiyatı
kaç TL'dir?
A) 400
B) 480
540
8 x
gx
101
D) 450
360
124
84
154
x=53
Lise Matematik
Oran ve Orantı
24. Hacimleri 8 birimküp, 9 birimküp ve 10 birimküp olan üç ürünün ağırlıkları sırasıyla 12 kg, 8 kg ve 15 kg'dır. Rıdvan, bu ürünleri hacimleri ile orantılı fiyattan alıp; ağırlıkları ile orantılı fiyattan satıyor. Bu durumda en az kâr ettiği üründen 30 TL kâr ederken toplamda ise 750 TL kâr etmiş oluyor. Buna göre, hacmi 9 birimküp olan ürünün satış fiyatı kaç TL'dir? A) 400 B) 480 540 8 x gx 101 D) 450 360 124 84 154 x=53
3
2. Bir üçgenin iç açıları sırasıyla 3,5,7 ile orantılı ise dış
açıları sırasıyla hangi sayılar ile orantılıdır? C
125
A) 3,4,5
3k
3
D) 6,5,4
B) 4,5,7
Jeg kan 156
E) 7,5,3
Bir miktar para A B C kisilerine sırastilo 2
C) 5,7,3
Ak = 105
da A
A) 40
68.10
24
6.
A
g
le
Lise Matematik
Oran ve Orantı
3 2. Bir üçgenin iç açıları sırasıyla 3,5,7 ile orantılı ise dış açıları sırasıyla hangi sayılar ile orantılıdır? C 125 A) 3,4,5 3k 3 D) 6,5,4 B) 4,5,7 Jeg kan 156 E) 7,5,3 Bir miktar para A B C kisilerine sırastilo 2 C) 5,7,3 Ak = 105 da A A) 40 68.10 24 6. A g le
17. 1'den 11'e kadar numara verilmiş olan özdeş 11 top ara-
sından rastgele seçilen i anesinin numaralarının arit-
metik ortalaması hesaplanıyor. Daha sonra bu 10 toptan
rastgele bir tanesi çıkarılıp yerine ilk durumda seçilme-
yen top konularak tekrar aritmetik ortalama hesaplanı-
yor.
İlk durumda hesaplanan aritmetik ortalama ile ikinci
durumda hesaplanan aritmetik ortalama arasındaki
fark 1 olduğuna göre, yerleri değiştirilen topların nu-
maraları toplam kaçtır?
A) 9
B) 10
€12
D) 13
E) 15
Lise Matematik
Oran ve Orantı
17. 1'den 11'e kadar numara verilmiş olan özdeş 11 top ara- sından rastgele seçilen i anesinin numaralarının arit- metik ortalaması hesaplanıyor. Daha sonra bu 10 toptan rastgele bir tanesi çıkarılıp yerine ilk durumda seçilme- yen top konularak tekrar aritmetik ortalama hesaplanı- yor. İlk durumda hesaplanan aritmetik ortalama ile ikinci durumda hesaplanan aritmetik ortalama arasındaki fark 1 olduğuna göre, yerleri değiştirilen topların nu- maraları toplam kaçtır? A) 9 B) 10 €12 D) 13 E) 15
HAREKET, TABLO-GRAFIK PROBLEMLERI
186.-188. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.
@hotmail.com
Aşağıdaki tablo, turuncu, yeşil ve mor renkteki boyaları
elde etmek için hangi renkteki boyalardan yüzde olarak
ne kadar kullanılması gerektiğini göstermektedir.
5
Oluşturulan boya Kırmızı Beyaz
Turuncu
40
10
20
30
Yeşil
Mor
Mor baja ratni
kırm H
187.
Kırm.
1140
Jos de 40
40
I
36°
40
Oren yapalım,
1 *542.125-480 gr
186.Kırmızı, beyaz ve mavi renkteki boyalar kullanılarak
1200 gramlık mor renkli boya elde edilmek isteniyor.
Bu iş için kaç gram kırmızı boya gerekmektedir?
A) 400
B) 480
Bojaz
C) 500
1.30
144°
180°
Kullanılan boya (%)
S
Sarı Mavi
50
45
D) 550
35
MON
30
E) 600
KPSS 2006
%30
Kırmız1 = 1200,
Limil
41
· 40=480
100
gr
Yukarıdaki dairesel grafik, aşağıdakilerden hangisini
göstermektedir?
A) Yeşil rengi oluşturan ana renklerin dağılımını
B) Mor rengi oluşturan ana renklerin dağılımını
C) Turuncu rengi oluşturan ana renklerin dağılımını
D) Beyaz rengin turuncu, mor ve yeşil renkleri oluştur-
ma yüzdelerinin dağılımını
E) Mavi rengin turuncu, mor ve yeşil renkleri oluşturma
yüzdelerinin dağılımını
KPSS 2006
miktarlarda
Lise Matematik
Oran ve Orantı
HAREKET, TABLO-GRAFIK PROBLEMLERI 186.-188. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. @hotmail.com Aşağıdaki tablo, turuncu, yeşil ve mor renkteki boyaları elde etmek için hangi renkteki boyalardan yüzde olarak ne kadar kullanılması gerektiğini göstermektedir. 5 Oluşturulan boya Kırmızı Beyaz Turuncu 40 10 20 30 Yeşil Mor Mor baja ratni kırm H 187. Kırm. 1140 Jos de 40 40 I 36° 40 Oren yapalım, 1 *542.125-480 gr 186.Kırmızı, beyaz ve mavi renkteki boyalar kullanılarak 1200 gramlık mor renkli boya elde edilmek isteniyor. Bu iş için kaç gram kırmızı boya gerekmektedir? A) 400 B) 480 Bojaz C) 500 1.30 144° 180° Kullanılan boya (%) S Sarı Mavi 50 45 D) 550 35 MON 30 E) 600 KPSS 2006 %30 Kırmız1 = 1200, Limil 41 · 40=480 100 gr Yukarıdaki dairesel grafik, aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? A) Yeşil rengi oluşturan ana renklerin dağılımını B) Mor rengi oluşturan ana renklerin dağılımını C) Turuncu rengi oluşturan ana renklerin dağılımını D) Beyaz rengin turuncu, mor ve yeşil renkleri oluştur- ma yüzdelerinin dağılımını E) Mavi rengin turuncu, mor ve yeşil renkleri oluşturma yüzdelerinin dağılımını KPSS 2006 miktarlarda
ifadelerinde
ma
a ardışık üç terimi olur?
9
A) Yalnız I
yhyet XZzy
x+2=5+2
3-4y=4
D) I ve III
2
●
B) Yalnız II
x, y ve z pozitif tam sayılar olmak üzere,
E) Il ve
x2 +9x+y+z)
x ²7z²= 2x(2+12)
(x, y, z), bir geometrik dizinin ardışık üç terimidir.
A) 28
(x, y + 2, z), bir aritmetik dizinin ardışık üç terimi-
dir.
x+ 2d = x₁r
B) 24
x²+2x2+2²
141
• (x, y + 2, z + 9), bir geometrik dizinin ardışık üç
terimidir.
Buna göre, x + y + z toplamı kaçtır?
C) I ve Il
C) 20
D) 16 E) 12 1
= 4x²-3x
X
4572324²34 36x
4₂/1/4/²) = 28
a²²11²³²1²5) = 1₂
trik dizi olmak üzere,
Lise Matematik
Oran ve Orantı
ifadelerinde ma a ardışık üç terimi olur? 9 A) Yalnız I yhyet XZzy x+2=5+2 3-4y=4 D) I ve III 2 ● B) Yalnız II x, y ve z pozitif tam sayılar olmak üzere, E) Il ve x2 +9x+y+z) x ²7z²= 2x(2+12) (x, y, z), bir geometrik dizinin ardışık üç terimidir. A) 28 (x, y + 2, z), bir aritmetik dizinin ardışık üç terimi- dir. x+ 2d = x₁r B) 24 x²+2x2+2² 141 • (x, y + 2, z + 9), bir geometrik dizinin ardışık üç terimidir. Buna göre, x + y + z toplamı kaçtır? C) I ve Il C) 20 D) 16 E) 12 1 = 4x²-3x X 4572324²34 36x 4₂/1/4/²) = 28 a²²11²³²1²5) = 1₂ trik dizi olmak üzere,
doğru
1. Aşağıdaki orantılardan
orantı olanların başına "D", ters
orantı olanların başına "T"
yazınız. (5x2=10 puan)
... Bir işi 2 işçi 12 günde yaparsa,
aynı işi 6 işçi kaç günde yapar?
Bir yükü 15 kamyon 12 saatte
taşırsa aynı yükü 30 kamyon kaç
saatte taşır?
Boş bir havuzu 4 musluk 15
saatte dolduruyorsa aynı havuzu 6
musluk kaç saatte doldurur?
13 kg sütten 1 kg peynir elde
ediliyorsa, 5 kg peynir elde etmek
için kaç kg süt gerekir?
2 işçi günde 40 m2 duvar
boyarsa aynı özellikteki 6 işçi
günde kaç m2 duvar boyar?
Lise Matematik
Oran ve Orantı
doğru 1. Aşağıdaki orantılardan orantı olanların başına "D", ters orantı olanların başına "T" yazınız. (5x2=10 puan) ... Bir işi 2 işçi 12 günde yaparsa, aynı işi 6 işçi kaç günde yapar? Bir yükü 15 kamyon 12 saatte taşırsa aynı yükü 30 kamyon kaç saatte taşır? Boş bir havuzu 4 musluk 15 saatte dolduruyorsa aynı havuzu 6 musluk kaç saatte doldurur? 13 kg sütten 1 kg peynir elde ediliyorsa, 5 kg peynir elde etmek için kaç kg süt gerekir? 2 işçi günde 40 m2 duvar boyarsa aynı özellikteki 6 işçi günde kaç m2 duvar boyar?
Matematik
30. Aşağıdaki yönergeler uygulanarak üçgen çizimi yapılıyor.
IABI:
= 6 cm, IACI = 8 cm, IBCI= 9 cm olacak şekilde ABC
üçgeni biçiminde bir kâğıt kesiniz.
●
●
Bu kâğıt üzerinde DĖ [AC] olacak şekilde [BD] açıortayını
oluşturunuz.
●
Bu kâğıdın ABD kısmını [BD] boyunca katlayınız ve BDA'
diye isimlendiriniz.
Buna göre, DA'C üçgeninin çevresi kaç cm'dir?
A) 10 B) 11
C) 12
D) 13
E) 14
34.
Lise Matematik
Oran ve Orantı
Matematik 30. Aşağıdaki yönergeler uygulanarak üçgen çizimi yapılıyor. IABI: = 6 cm, IACI = 8 cm, IBCI= 9 cm olacak şekilde ABC üçgeni biçiminde bir kâğıt kesiniz. ● ● Bu kâğıt üzerinde DĖ [AC] olacak şekilde [BD] açıortayını oluşturunuz. ● Bu kâğıdın ABD kısmını [BD] boyunca katlayınız ve BDA' diye isimlendiriniz. Buna göre, DA'C üçgeninin çevresi kaç cm'dir? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 34.
13. Bir sınıfta a tane kiz, b tane erkek vardır. Kızların not
ortalaması x ve erkeklerin not ortalaması y olduğuna
göre, sinifin not ortalaması aşağıdakilerden hangisi-
dir?
x+y
2
A)-
D
B)
Kazanım TESTLERİ
ax + by
a+b
a+b
x+y
E)
C)
ax+by
x+y
a+b
2
Lise Matematik
Oran ve Orantı
13. Bir sınıfta a tane kiz, b tane erkek vardır. Kızların not ortalaması x ve erkeklerin not ortalaması y olduğuna göre, sinifin not ortalaması aşağıdakilerden hangisi- dir? x+y 2 A)- D B) Kazanım TESTLERİ ax + by a+b a+b x+y E) C) ax+by x+y a+b 2
3
GÜRAY KÜÇÜK YAYINCILIK |
6.
3√x, 3/y.³√z
farklı asal sayılardır.
x, y, z sayılarının geometrik ortalaması 30 olduğuna
göre, x, y, z sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 60
B) 58
C)
160
3
D) 50
E)
140
3
Lise Matematik
Oran ve Orantı
3 GÜRAY KÜÇÜK YAYINCILIK | 6. 3√x, 3/y.³√z farklı asal sayılardır. x, y, z sayılarının geometrik ortalaması 30 olduğuna göre, x, y, z sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? A) 60 B) 58 C) 160 3 D) 50 E) 140 3
11. 12 sayının aritmetik ortalaması 6 dir. Bu sayılara ardışık
tek sayı daha katılırsa oluşan 14 sayının aritmetik
oralaması 8 oluyor.
Buna göre, ilave edilen sayıların küçük olanı kaçtır?
A) 17 B) 19
C) 21
D) 23
E) 25
PANININDA I ANNI
Lise Matematik
Oran ve Orantı
11. 12 sayının aritmetik ortalaması 6 dir. Bu sayılara ardışık tek sayı daha katılırsa oluşan 14 sayının aritmetik oralaması 8 oluyor. Buna göre, ilave edilen sayıların küçük olanı kaçtır? A) 17 B) 19 C) 21 D) 23 E) 25 PANININDA I ANNI