Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri Soruları

26. a, a, a,... a pozitif reel sayılar olmak üzere, Bu
sayıların,
Aritmetik ortalaması:
A.O= a1 + a2 + a3+
(
Harmonik ortalaması:
n
H.O= 1 1
+ +
a₁ a2
maktadır.
ğeri kaçtır?
A) 2
▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪
B) 3
1
an
+ an
C) 4
şeklinde hesaplan-
A.O≥ H.O olduğuna göre,
36a+ 9b + 4c = 72 ise,
1+4+toplamının en küçük tam sayı de-
be sac
D) 5
Kara Kutu YAYIN INFORMAL YAYINLARI
E) 6
Lise Matematik
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
26. a, a, a,... a pozitif reel sayılar olmak üzere, Bu sayıların, Aritmetik ortalaması: A.O= a1 + a2 + a3+ ( Harmonik ortalaması: n H.O= 1 1 + + a₁ a2 maktadır. ğeri kaçtır? A) 2 ▪▪▪▪▪▪▪▪ ▪▪▪▪ B) 3 1 an + an C) 4 şeklinde hesaplan- A.O≥ H.O olduğuna göre, 36a+ 9b + 4c = 72 ise, 1+4+toplamının en küçük tam sayı de- be sac D) 5 Kara Kutu YAYIN INFORMAL YAYINLARI E) 6
. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru si-
landığında, veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, veri
sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması-
Ona o veri grubunun medyanı (ortanca) denir.
7, 9, 5, 11, 13
sayılarından oluşan veri grubuna iki farklı tam sayı ek-
lendiğinde oluşan son veri grubunun aritmetik ortala-
ması ilk duruma göre 2 azalırken, medyanı değişme-
miştir.
Buna göre, eklenen iki sayıdan küçük olan en çok
kaçtır?
A) -5 B) -2
C) 0 D) 1 E) 4
0
Lise Matematik
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru si- landığında, veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, veri sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması- Ona o veri grubunun medyanı (ortanca) denir. 7, 9, 5, 11, 13 sayılarından oluşan veri grubuna iki farklı tam sayı ek- lendiğinde oluşan son veri grubunun aritmetik ortala- ması ilk duruma göre 2 azalırken, medyanı değişme- miştir. Buna göre, eklenen iki sayıdan küçük olan en çok kaçtır? A) -5 B) -2 C) 0 D) 1 E) 4 0
yos
49
1433
11. ABCD dik yamuğun orta D.
tabanı |EF| dir.
[AK] açıortay
|DC| = 4 cm
Sc
A(BFK) = 6cm²
ise |AK| kaç cm dir?
A) 3√2
B) 4√2
E
A
n + 2
481
4
C) 5√2
D) 6√2
49
44
12
53
F
B
E) 8√2
A) 48
B) 4
15. a+B=27
IDEI=IE
|EF|=3
JAFI=1
24²=12
ise (AF
A)
Lise Matematik
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
yos 49 1433 11. ABCD dik yamuğun orta D. tabanı |EF| dir. [AK] açıortay |DC| = 4 cm Sc A(BFK) = 6cm² ise |AK| kaç cm dir? A) 3√2 B) 4√2 E A n + 2 481 4 C) 5√2 D) 6√2 49 44 12 53 F B E) 8√2 A) 48 B) 4 15. a+B=27 IDEI=IE |EF|=3 JAFI=1 24²=12 ise (AF A)
maklı bir
er basa-
kamdan
üçürük
ersite
3.
Aşağıda bir basketbol takımının 12 kişilik maç kadrosunda
yer alan oyuncuların kütlelerinin kişi sayısına göre dağılımı
verilmiştir.
Kişi
sayısı
A)
B)
C)
D)
E)
Kütle
(kg)
Mod
88
89
1
90
89
88
84
1
86
4
Medyan
88
88
90
89
89
88
3
90
2
Buna göre, bu verilerin oluşturduğu sayı dizisinin modu
ve medyanı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş-
tir?
92
1
94
●
.
●
Oto
pa
Gr
15
G
ye
Buna
TL?
A) 25
Lise Matematik
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
maklı bir er basa- kamdan üçürük ersite 3. Aşağıda bir basketbol takımının 12 kişilik maç kadrosunda yer alan oyuncuların kütlelerinin kişi sayısına göre dağılımı verilmiştir. Kişi sayısı A) B) C) D) E) Kütle (kg) Mod 88 89 1 90 89 88 84 1 86 4 Medyan 88 88 90 89 89 88 3 90 2 Buna göre, bu verilerin oluşturduğu sayı dizisinin modu ve medyanı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- tir? 92 1 94 ● . ● Oto pa Gr 15 G ye Buna TL? A) 25
rla
6.
Bir öğretmen, sınıfındaki öğrencilerine oturma planı
yapmak istiyor.
Eğer öğrencileri;
Sıralara üçerli oturtursa 4 öğrenci ayakta;
Dörderli oturtursa 3 sıra boş kalıyor.
Buna göre, öğretmenin sınıfında kaç öğrencisi
vardır?
A) 50 B) 51
C) 52
D) 53
E) 54
a
Lise Matematik
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
rla 6. Bir öğretmen, sınıfındaki öğrencilerine oturma planı yapmak istiyor. Eğer öğrencileri; Sıralara üçerli oturtursa 4 öğrenci ayakta; Dörderli oturtursa 3 sıra boş kalıyor. Buna göre, öğretmenin sınıfında kaç öğrencisi vardır? A) 50 B) 51 C) 52 D) 53 E) 54 a
3. Osmanlı Devleti'nde yaşanan,
X. Patrona Halil,
II. Kabakçı Mustafa,
XX. Kavalalı Mehmet Ali Paşa
isyanlarından hangileri yeniliklere karşı tepki olarak
ortaya çıkmıştır?
A) Yalnız I
D) I ve II
12. Sınıf Kurs Tarih TYT-AYT Soru Bankası
E) I, II ve
ve III
B) Yalnız II
C)Yalniz III
E). Il ve IM
7
Lise Matematik
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
3. Osmanlı Devleti'nde yaşanan, X. Patrona Halil, II. Kabakçı Mustafa, XX. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanlarından hangileri yeniliklere karşı tepki olarak ortaya çıkmıştır? A) Yalnız I D) I ve II 12. Sınıf Kurs Tarih TYT-AYT Soru Bankası E) I, II ve ve III B) Yalnız II C)Yalniz III E). Il ve IM 7
TYT
A
31. Amazon'un kurucusu, milyarder iş insanı Jeff Bezos,
şirketinin mekiğiyle gerçekleştirdiği uzay yolculuğunu
tamamladı. Bezos, birkaç dakikalık uzay yolculuğunun
ardından dünyaya döndü. 57 yaşındaki Bezos'u taşı-
yan mekiğin, uzayda geçirdiği birkaç dakikanın ardın-
dan ABD'nin Teksas eyaletindeki çölde bulunan üsse
güvenli bir şekilde iniş yaptığı bildirildi. Mavi bir astro-
not giysisi ve kovboy şapkasıyla yolculuğa çıkan
Bezos'un, yanındaki üç kişiyle birlikte yaklaşık 100 ki-
lometre yüksekliğe ulaştığı belirtiliyor. Bezos'un sahi-
bi olduğu uzay taşımacılık şirketinin eylül ya da ekim
ayında bir uzay turistini daha uzaya taşıması planlanı-
yor. Dokuz gün önce de İngiliz milyarder Richard Bran-
son, uzay mekiğiyle uzaya gitmişti. Bezos, Branson ve
Elon Musk; uzay taşımacılığı alanında sahip oldukları
şirketler aracılığıyla çekişme hâlindeler.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Şirketler arasında, uzay yolculuğunun bir rekabet
alanına dönüştüğüne
B) Bazı şirketlerin uzay turizmini hayata geçirmeye
başladığına
C) Sivil oluşumların uzaya yolculuk gerçekleştirdiği-
ne
D) Uzay yolculuklarının çok uzun süreli gerçekleştiril-
mediğine
E) Şirketlerin uzay yolculuğu için fon oluşturduğuna
32. Tü
XV
si
ya
p
V
C
r
3:
Lise Matematik
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
TYT A 31. Amazon'un kurucusu, milyarder iş insanı Jeff Bezos, şirketinin mekiğiyle gerçekleştirdiği uzay yolculuğunu tamamladı. Bezos, birkaç dakikalık uzay yolculuğunun ardından dünyaya döndü. 57 yaşındaki Bezos'u taşı- yan mekiğin, uzayda geçirdiği birkaç dakikanın ardın- dan ABD'nin Teksas eyaletindeki çölde bulunan üsse güvenli bir şekilde iniş yaptığı bildirildi. Mavi bir astro- not giysisi ve kovboy şapkasıyla yolculuğa çıkan Bezos'un, yanındaki üç kişiyle birlikte yaklaşık 100 ki- lometre yüksekliğe ulaştığı belirtiliyor. Bezos'un sahi- bi olduğu uzay taşımacılık şirketinin eylül ya da ekim ayında bir uzay turistini daha uzaya taşıması planlanı- yor. Dokuz gün önce de İngiliz milyarder Richard Bran- son, uzay mekiğiyle uzaya gitmişti. Bezos, Branson ve Elon Musk; uzay taşımacılığı alanında sahip oldukları şirketler aracılığıyla çekişme hâlindeler. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Şirketler arasında, uzay yolculuğunun bir rekabet alanına dönüştüğüne B) Bazı şirketlerin uzay turizmini hayata geçirmeye başladığına C) Sivil oluşumların uzaya yolculuk gerçekleştirdiği- ne D) Uzay yolculuklarının çok uzun süreli gerçekleştiril- mediğine E) Şirketlerin uzay yolculuğu için fon oluşturduğuna 32. Tü XV si ya p V C r 3:
C
23. Bir veri gurubunda bulunan sayılar, küçükten büyüğe doğru si-
ralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, veri sayısı çift
ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun
medyanı (ortanca) denir. Veri gurubunda en çok tekrar eden
sayıya ise veri grubunun modu (tepe değeri) denir. Tam sayı-
lardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış olan
18
62 + m²n+² = Mod=/redja
6, m, 15, n, 18, p, 24
2
veri grubunda sadece iki değer birbirine eşittir.
Bu veri grubunun mod, medyan ve aritmetik ortalama de-
ğerleri birbirine eşit olduğuna göre, m +n + p toplamı kaç-
tır?
A) 42
B) 48
C) 56
D) 60
15
E) 72
22
K
6 sari
konuld
numla
Topla
göre,
A) 72
126163
Ex
Lise Matematik
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
C 23. Bir veri gurubunda bulunan sayılar, küçükten büyüğe doğru si- ralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, veri sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı (ortanca) denir. Veri gurubunda en çok tekrar eden sayıya ise veri grubunun modu (tepe değeri) denir. Tam sayı- lardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış olan 18 62 + m²n+² = Mod=/redja 6, m, 15, n, 18, p, 24 2 veri grubunda sadece iki değer birbirine eşittir. Bu veri grubunun mod, medyan ve aritmetik ortalama de- ğerleri birbirine eşit olduğuna göre, m +n + p toplamı kaç- tır? A) 42 B) 48 C) 56 D) 60 15 E) 72 22 K 6 sari konuld numla Topla göre, A) 72 126163 Ex
A
TEMEL MATEMATİK
17.
BİLGİ
Bir veri grubundaki değerler küçükten büyüğe
ya da büyükten küçüğe doğru sıralandığında
veri sayısı tek ise ortadaki değere, veri sayısı
plaid çift ise ortadaki iki değerin aritmetik ortalama-
sina o veri grubunun medyanı (ortanca) denir.
A
Yaşları birer tam sayı olan yedi kişinin yaşlarından
oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış,
14, 19, x, y, 24, z, 26
veri grubunda sadece iki değer birbirine eşittir.
Bu kişilerden yaşı en küçük olan ayrıldığında ka-
lan kişilerin yaşları ile oluşturulan veri grubunun
medyanı değişmiyor.
Bu kişilerden yaşı en büyük olan ayrıldığında ka-
lan kişilerin yaşları ile oluşturulan veri grubunun
medyanı 1 azalıyor.
Buna göre, bu veri grubunun aritmetik ortalama-
si kaçtır?
A) 20
B) 21
C) 22
D) 23
JUXVA-1008 (3
E) 24
ITAY RATHA
BİLİM ANAHTARI YAYINLARI
19.
iste
Lise Matematik
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
A TEMEL MATEMATİK 17. BİLGİ Bir veri grubundaki değerler küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki değere, veri sayısı plaid çift ise ortadaki iki değerin aritmetik ortalama- sina o veri grubunun medyanı (ortanca) denir. A Yaşları birer tam sayı olan yedi kişinin yaşlarından oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış, 14, 19, x, y, 24, z, 26 veri grubunda sadece iki değer birbirine eşittir. Bu kişilerden yaşı en küçük olan ayrıldığında ka- lan kişilerin yaşları ile oluşturulan veri grubunun medyanı değişmiyor. Bu kişilerden yaşı en büyük olan ayrıldığında ka- lan kişilerin yaşları ile oluşturulan veri grubunun medyanı 1 azalıyor. Buna göre, bu veri grubunun aritmetik ortalama- si kaçtır? A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 JUXVA-1008 (3 E) 24 ITAY RATHA BİLİM ANAHTARI YAYINLARI 19. iste
(3) ex
2
is
5.3=
8.
11
3/~
5+ 3x = ux
z
3x²
7. Bir çocuk belli bir yolu 60 adımda yürüyor. Eğer adım-
larını 12 cm daha kısaltırsa aynı yolu 80 adımda gidi-
yor.
Buna göre, yolun tamamı kaç metredir?
Bir restorana giden 30 kişilik bir gruptan bazıları misa-
fir olduğu için hesap ödememiştir. Bu yüzden ötekiler
2 TL daha fazla ödeyerek 10 TL ödemiştir.
Buna göre, gruptaki misafir sayısı kaçtır?
30x =
Ağ
11. Bi
3
g
12.
Lise Matematik
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
(3) ex 2 is 5.3= 8. 11 3/~ 5+ 3x = ux z 3x² 7. Bir çocuk belli bir yolu 60 adımda yürüyor. Eğer adım- larını 12 cm daha kısaltırsa aynı yolu 80 adımda gidi- yor. Buna göre, yolun tamamı kaç metredir? Bir restorana giden 30 kişilik bir gruptan bazıları misa- fir olduğu için hesap ödememiştir. Bu yüzden ötekiler 2 TL daha fazla ödeyerek 10 TL ödemiştir. Buna göre, gruptaki misafir sayısı kaçtır? 30x = Ağ 11. Bi 3 g 12.
16x Cnablim ue his baldab nunupuleum A
ex usuveni pod Auleum ud enged Ast seulsio
Tunublob abeidsh
ÖRNEK 14
A, B ve C fakültelerinden oluşan bir üniversitenin
çalışanlarından bazılarına birer plaket verilmiştir. Her bir
fakülte için plaket verilenlerin sayısının o fakültedeki
toplam çalışan sayısına oranı yüzde olarak şekildeki
sütun grafiğinde, plaket verilen çalışan sayısının
fakültelere göre sayıca dağılımı ise şekildeki daire
grafiğinde gösterilmiştir.
20
13
10
ik
Plaket verilenlerin
yüzdesi (%)
Dhip olige
ÖSYM
Th
A
B
C
Toplam 48 kişiye plaket verilen bu üniversitede,
OB fakültesinde 80 çalışan bulunmaktadır.
Fakülte
A
45°
B
Buna göre, A fakültesindeki çalışanlar ile
C fakültesindeki çalışanların toplam sayısı kaçtır?
Lise Matematik
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
16x Cnablim ue his baldab nunupuleum A ex usuveni pod Auleum ud enged Ast seulsio Tunublob abeidsh ÖRNEK 14 A, B ve C fakültelerinden oluşan bir üniversitenin çalışanlarından bazılarına birer plaket verilmiştir. Her bir fakülte için plaket verilenlerin sayısının o fakültedeki toplam çalışan sayısına oranı yüzde olarak şekildeki sütun grafiğinde, plaket verilen çalışan sayısının fakültelere göre sayıca dağılımı ise şekildeki daire grafiğinde gösterilmiştir. 20 13 10 ik Plaket verilenlerin yüzdesi (%) Dhip olige ÖSYM Th A B C Toplam 48 kişiye plaket verilen bu üniversitede, OB fakültesinde 80 çalışan bulunmaktadır. Fakülte A 45° B Buna göre, A fakültesindeki çalışanlar ile C fakültesindeki çalışanların toplam sayısı kaçtır?
1
N
Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru
sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya,
veri sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik or-
talamasına o veri grubunun medyanı (ortanca), veri A
grubunda en çok tekrar eden sayıya ise o veri gru-
bunun modu (tepe değer) denir.
L
A
Tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru
sıralanmış
6, x, 10, y, 14, z, 23
veri grubunda sadece iki değer birbirine eşittir.
Bu veri grubunun mod, medyan ve aritmetik or-
talama değerleri birbirine eşit olduğuna göre, z
değeri kaçtır?
A) 22
B) 21
C) 18-
D) 16
E) 15
Lise Matematik
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
1 N Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, veri sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik or- talamasına o veri grubunun medyanı (ortanca), veri A grubunda en çok tekrar eden sayıya ise o veri gru- bunun modu (tepe değer) denir. L A Tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış 6, x, 10, y, 14, z, 23 veri grubunda sadece iki değer birbirine eşittir. Bu veri grubunun mod, medyan ve aritmetik or- talama değerleri birbirine eşit olduğuna göre, z değeri kaçtır? A) 22 B) 21 C) 18- D) 16 E) 15
TYT/TEMEL MATEMATİK TESTİ
12. Bir veri grubunda veriler küçükten büyüğe sıralandıktan
sonra veri sayısı tek ise ortadaki terime, veri sayısı çift ise
ortadaki iki terimin aritmetik ortalamasına bu veri grubunun
medyanı (ortancası) denir.
Bir veri grubundaki en küçük ve en büyük verilerin aritmetik
ortalaması medyana eşit olduğunda bu veri grubuna düzenli
grup denir.
Medyanı x olan ve farklı pozitif tam sayılardan oluşan,
4, 11, 3, x, 5, 13, y
veri grubu düzenli grup olduğuna göre, y nin alabileceği
kaç farklı değer vardır?
B) 2
DE
3,4,5,
C) 3
E) sonsuz sayıda
x 11, 13,
X
14. IR
fo
Lise Matematik
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
TYT/TEMEL MATEMATİK TESTİ 12. Bir veri grubunda veriler küçükten büyüğe sıralandıktan sonra veri sayısı tek ise ortadaki terime, veri sayısı çift ise ortadaki iki terimin aritmetik ortalamasına bu veri grubunun medyanı (ortancası) denir. Bir veri grubundaki en küçük ve en büyük verilerin aritmetik ortalaması medyana eşit olduğunda bu veri grubuna düzenli grup denir. Medyanı x olan ve farklı pozitif tam sayılardan oluşan, 4, 11, 3, x, 5, 13, y veri grubu düzenli grup olduğuna göre, y nin alabileceği kaç farklı değer vardır? B) 2 DE 3,4,5, C) 3 E) sonsuz sayıda x 11, 13, X 14. IR fo
40. Bir prizmanın hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çar-
pılmasıyla bulunur. Bir piramidin hacmi, taban alanı ile
yüksekliğinin çarpımının üçte biridir.
Aşağıdaki şekilde kartondan yapılmış 3 boyutlu bir ev
maketi verilmiştir.
K
A
D
6 cm
B
z
M
C
Şekilde verilen ev maketi bir ayrıtının uzunluğu 6 san-
timetre olan bir küp ve düzgün kare piramitten oluşup,
T noktasının zemine uzaklığı 8 santimetredir.
Buna göre, maketin hacmi kaç santimetreküptür?
A) 240 B) 256
C) 260 D) 264 E) 270
Lise Matematik
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
40. Bir prizmanın hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çar- pılmasıyla bulunur. Bir piramidin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımının üçte biridir. Aşağıdaki şekilde kartondan yapılmış 3 boyutlu bir ev maketi verilmiştir. K A D 6 cm B z M C Şekilde verilen ev maketi bir ayrıtının uzunluğu 6 san- timetre olan bir küp ve düzgün kare piramitten oluşup, T noktasının zemine uzaklığı 8 santimetredir. Buna göre, maketin hacmi kaç santimetreküptür? A) 240 B) 256 C) 260 D) 264 E) 270
mis - 15
21. Bir reklam ajansının altı ofisinde çalışan kişi sayıları 6, 4, 5, 3, 5
ve 2 dir. Ofislerde çalışan kişi sayılarıyla bir veri grubu oluşturu-
luyor.
6 kişinin çalıştığı ofisten bir kişi işi bırakıyor ve 3'er ile 2'şer kişi-
nin çalıştığı ofislere dışarıdan birer kişi alınıyor.
Son durumda ofislerde çalışan kişi sayılarıyla yine bir veri grubu
oluşturuyor.
Buna göre, son durumdaki veri grubunda ilk durumdaki veri
grubuna göre,
Açıklık 2 azalır.
Mod artar.
1.
II.
III. Medyan değişmez.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
1
S
K
1
0
11
p
B
1
0
K
11
B
D
B
N
11
1
U
Lise Matematik
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
mis - 15 21. Bir reklam ajansının altı ofisinde çalışan kişi sayıları 6, 4, 5, 3, 5 ve 2 dir. Ofislerde çalışan kişi sayılarıyla bir veri grubu oluşturu- luyor. 6 kişinin çalıştığı ofisten bir kişi işi bırakıyor ve 3'er ile 2'şer kişi- nin çalıştığı ofislere dışarıdan birer kişi alınıyor. Son durumda ofislerde çalışan kişi sayılarıyla yine bir veri grubu oluşturuyor. Buna göre, son durumdaki veri grubunda ilk durumdaki veri grubuna göre, Açıklık 2 azalır. Mod artar. 1. II. III. Medyan değişmez. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II 1 S K 1 0 11 p B 1 0 K 11 B D B N 11 1 U
Örnek 34
B
A
80°
130°
Şekildeki çemberler L noktasında dıştan teğet, KL.
ortak teğet doğrusu, B ve C teğetlerin değme nok-
taları
m(BAC) = 80°, m(LKČ) = 30°
Yukarıdaki verilere göre, m(ABL) kaç derecedir?
Lise Matematik
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
Örnek 34 B A 80° 130° Şekildeki çemberler L noktasında dıştan teğet, KL. ortak teğet doğrusu, B ve C teğetlerin değme nok- taları m(BAC) = 80°, m(LKČ) = 30° Yukarıdaki verilere göre, m(ABL) kaç derecedir?