Kosinüs Teoremi Soruları

1
I
1
1
5
4.
}
1
1
1
3
1
3
1
I
14
t
B
0
A
Ece'nin uçurduğu uçurtma A noktasında iken rüz-
gârın etkisiyle B noktasına uçmuştur.
A) 12-√√2-√3
B) 12-√2+√3
C) 12-√√3+ √2
D) 12√5
E) 12√6
Uçurtma ipinin uzunluğu 12 metre ve 8 = 30° ol-
duğuna göre |AB| kaç metredir?
toringe
Diger Sayfaya Geçiniz
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
1 I 1 1 5 4. } 1 1 1 3 1 3 1 I 14 t B 0 A Ece'nin uçurduğu uçurtma A noktasında iken rüz- gârın etkisiyle B noktasına uçmuştur. A) 12-√√2-√3 B) 12-√2+√3 C) 12-√√3+ √2 D) 12√5 E) 12√6 Uçurtma ipinin uzunluğu 12 metre ve 8 = 30° ol- duğuna göre |AB| kaç metredir? toringe Diger Sayfaya Geçiniz
69
2. ABCD kirişler dörtgeninde;
A
8
D
0
10
12
B
6
C
2. |BC| = |CD| = 12 cm, |AD| = 8 cm,
|AB| = 10 cm ve m(ADC) = 0 olduğuna
göre, cose değeri nedir?
1
2
5
3
4
A) 1 B) 3 C) DE 13
E)=
-
13
13
=
13
D) =
13
3. ABC üçgeninde.
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
69 2. ABCD kirişler dörtgeninde; A 8 D 0 10 12 B 6 C 2. |BC| = |CD| = 12 cm, |AD| = 8 cm, |AB| = 10 cm ve m(ADC) = 0 olduğuna göre, cose değeri nedir? 1 2 5 3 4 A) 1 B) 3 C) DE 13 E)= - 13 13 = 13 D) = 13 3. ABC üçgeninde.
- 1
0-1
Ite
3,25
12.
1
B
1-3i²+1=3²-
218-6
- A) 30
H
kame
A
1844157
7522-
10-288
rb 20
C
12
8
6
ABC üçgen,
|AB| = |BC),
|AC| = |CD|
IACI=8 birim,
|AD|=12 birim
Buna göre, IBD| uzunluğu kaç birimdir?
BAI
B) 3600C) 40 D) 42 LE) 45
1.8=6
Sipelgriad nebel
(8 036
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
- 1 0-1 Ite 3,25 12. 1 B 1-3i²+1=3²- 218-6 - A) 30 H kame A 1844157 7522- 10-288 rb 20 C 12 8 6 ABC üçgen, |AB| = |BC), |AC| = |CD| IACI=8 birim, |AD|=12 birim Buna göre, IBD| uzunluğu kaç birimdir? BAI B) 3600C) 40 D) 42 LE) 45 1.8=6 Sipelgriad nebel (8 036
5. Genel terimi a, olan (a) dizisinin birinci terimi 2-sina, ikinci
terimi cosa olup sonraki her terimi önceki iki terimin
toplamıdır.
a reel sayı olduğuna göre, (a) dizisinin beşinci teriminin
alabileceği en büyük değer kaçtır?
A) √5
B) 2√2
C) √10
D) 5
E) 7
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
5. Genel terimi a, olan (a) dizisinin birinci terimi 2-sina, ikinci terimi cosa olup sonraki her terimi önceki iki terimin toplamıdır. a reel sayı olduğuna göre, (a) dizisinin beşinci teriminin alabileceği en büyük değer kaçtır? A) √5 B) 2√2 C) √10 D) 5 E) 7
13.
B
D) I-II
Buna göre,
I. 2A + 3B-4C + D = 6 olabilir.
II. A + C = D olabilir.
III. Kullanılan taş sayısı 7 dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
2 2 0 2
0
C 1
2
A 3
Tolga 16 bölmeli kutuya, her bölmede en fazla bir taş olacak
şekilde yeterli sayıdaki taşları yerleştirmek istiyor. Şekilde
verilen rakamlar bulunduğu hizadaki toplam taş sayısını, A,
B, C ve D harfleri de bulundukları bölmedeki taş sayılarını
göstermektedir.
E) I-II-III
C) Yalnız III
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
13. B D) I-II Buna göre, I. 2A + 3B-4C + D = 6 olabilir. II. A + C = D olabilir. III. Kullanılan taş sayısı 7 dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II 2 2 0 2 0 C 1 2 A 3 Tolga 16 bölmeli kutuya, her bölmede en fazla bir taş olacak şekilde yeterli sayıdaki taşları yerleştirmek istiyor. Şekilde verilen rakamlar bulunduğu hizadaki toplam taş sayısını, A, B, C ve D harfleri de bulundukları bölmedeki taş sayılarını göstermektedir. E) I-II-III C) Yalnız III
10. Bir ABC üçgeninde A, B, C açılarının karşısındaki kenar
uzunlukları sırasıyla a birim, b birim ve c birimdir.
b=39-9
b=0
3a-b=9->
2
sinA
sinB
sinc
ww
****
MASA
ww
A
olduğuna göre, c kaç br dir?
A) 3√13-2/35
C) 2
b
6CE) 1/2
B)√13-2√35
D)1 38
BK
60
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
10. Bir ABC üçgeninde A, B, C açılarının karşısındaki kenar uzunlukları sırasıyla a birim, b birim ve c birimdir. b=39-9 b=0 3a-b=9-> 2 sinA sinB sinc ww **** MASA ww A olduğuna göre, c kaç br dir? A) 3√13-2/35 C) 2 b 6CE) 1/2 B)√13-2√35 D)1 38 BK 60
3. Bir kurtarma gemisi aldığı acil mesaj ile bulunduğu A noktasından B noktasına gidip kaza yapan tekneye yardım
edecektir.
m(ABC) = a
|AB| = 800 m
Buna göre, tana kaçtır?
A)
C noktasında bulunan Sungur Bey olayı gözlemlemiştir.
m(BCA) = 90 + a
|AC| = 550 m
5
B)
A
11
16
800 m
550 m
8
C) 15
19
a
B
90+ a
D) 15
17
E)
Diğer sayfaya ge
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
3. Bir kurtarma gemisi aldığı acil mesaj ile bulunduğu A noktasından B noktasına gidip kaza yapan tekneye yardım edecektir. m(ABC) = a |AB| = 800 m Buna göre, tana kaçtır? A) C noktasında bulunan Sungur Bey olayı gözlemlemiştir. m(BCA) = 90 + a |AC| = 550 m 5 B) A 11 16 800 m 550 m 8 C) 15 19 a B 90+ a D) 15 17 E) Diğer sayfaya ge
inden değeri
C) xy + 1
x + 2
34
(1-cosx) 4cosx
1-cos²x
15.
= 4
2
sin'x
C) 2π
45in²x=2
1
1
1+ COSX
1 - COSX
25in²x =
11+ Cosk) (1 £ccost
denkleminin [0, 2π] aralığındaki kökler toplamı aşa
lerden hangisidir?
A) 4π
B) 3T
= 4
B.
D) 3
2
Diğer sayfaya ga
O merkezli E
ADL BD, 4
olduğuna
A) 3/4
Aw
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
inden değeri C) xy + 1 x + 2 34 (1-cosx) 4cosx 1-cos²x 15. = 4 2 sin'x C) 2π 45in²x=2 1 1 1+ COSX 1 - COSX 25in²x = 11+ Cosk) (1 £ccost denkleminin [0, 2π] aralığındaki kökler toplamı aşa lerden hangisidir? A) 4π B) 3T = 4 B. D) 3 2 Diğer sayfaya ga O merkezli E ADL BD, 4 olduğuna A) 3/4 Aw
27
29. Doruk bahçesinde bulunan aydınlatma direğinin tepesinden, di-
reğe uzaklıkları sırasıyla 3 metre ve 2 metre olan B ve C nokta-
larındaki kazıklara bayraklarla süslenmiş iki ip bağlıyor.
3√5
A) 15°
B
A
5
Direğin uzunluğu 6 metre olduğuna göre, iki ip arasındaki
BAC açısı kaç derecedir?
B) 30°
C) 45°
C
x=45
D) 60°
E) 90°
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
27 29. Doruk bahçesinde bulunan aydınlatma direğinin tepesinden, di- reğe uzaklıkları sırasıyla 3 metre ve 2 metre olan B ve C nokta- larındaki kazıklara bayraklarla süslenmiş iki ip bağlıyor. 3√5 A) 15° B A 5 Direğin uzunluğu 6 metre olduğuna göre, iki ip arasındaki BAC açısı kaç derecedir? B) 30° C) 45° C x=45 D) 60° E) 90° Diğer sayfaya geçiniz
30. Sena'nın (S) evi ile Mert'in (M) evi arası uzaklık 3 km'dir.
Mert'in evi ile Gamze'nin (G) evi arası uzaklık 7 km'dir.
Bu üç arkadaşın evlerinin bulundukları noktalar
arasındaki m(SMG) = 60° olarak ölçülmüştür. Sena'nın
evi ile Fırat'ın evi (F) arasındaki uzaklık 4 km'dir.
Gamze'nin evi ile Fırat'ın evi arasındaki uzaklık 3 km'dir.
S
M
F
G
pc
Bu dört arkadaşın konumları şekilde gösterildiği gibi
olduğuna göre, m(SFG) açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 60
B) 90 C) 120
D) 135 E) 150
32
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
30. Sena'nın (S) evi ile Mert'in (M) evi arası uzaklık 3 km'dir. Mert'in evi ile Gamze'nin (G) evi arası uzaklık 7 km'dir. Bu üç arkadaşın evlerinin bulundukları noktalar arasındaki m(SMG) = 60° olarak ölçülmüştür. Sena'nın evi ile Fırat'ın evi (F) arasındaki uzaklık 4 km'dir. Gamze'nin evi ile Fırat'ın evi arasındaki uzaklık 3 km'dir. S M F G pc Bu dört arkadaşın konumları şekilde gösterildiği gibi olduğuna göre, m(SFG) açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 60 B) 90 C) 120 D) 135 E) 150 32
Y.
34
16. Selülozun, nişasta gibi bir bitki polisakkariti
olmasına karşın nişastadan farklı olarak insan
sindirim kanalında sindirilememesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A Selulozun dehidrasyon reaksiyonu ile oluşması
B) Selülozun yapı birimleri bindining aynısı olması
C) Selülozun daha uzun bir polisakkari olması
T
D) Selülozun bitki hücrelerinin sitoplazmasında değil
hucre duvarında yer alması
B) Selülozdaki glikozidik bağların nişastadakiny SIZIN
farklılık
göstermest
ba
engellemesi bekle
8
hücre duvarı olusumunu engelleyen bir antibiyotiğin
yapmasını ve böylece
17. Peptidoglikanın ça'nin yazılı izni
hangisinin çoğalmasını
aşağıdaki pindalamaz.
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
Y. 34 16. Selülozun, nişasta gibi bir bitki polisakkariti olmasına karşın nişastadan farklı olarak insan sindirim kanalında sindirilememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A Selulozun dehidrasyon reaksiyonu ile oluşması B) Selülozun yapı birimleri bindining aynısı olması C) Selülozun daha uzun bir polisakkari olması T D) Selülozun bitki hücrelerinin sitoplazmasında değil hucre duvarında yer alması B) Selülozdaki glikozidik bağların nişastadakiny SIZIN farklılık göstermest ba engellemesi bekle 8 hücre duvarı olusumunu engelleyen bir antibiyotiğin yapmasını ve böylece 17. Peptidoglikanın ça'nin yazılı izni hangisinin çoğalmasını aşağıdaki pindalamaz.
2. Şekill'de ABC üçgeni biçimindeki kâğıt, [BC] kenan
üzerine katlandığında A köşesi Şekil - Il'deki A' = [BD]
noktası ile üst üste gelmektedir.
A
B
5
D
A) 10
7
C
B) 12
34
60+K
4604
C) 14
Şekil - 1
Şekil - Il
BDC eşkenar üçgen, |AB| = 5 cm, |AC| = 7 cm
Buna göre, Şekil - Il'deki A'CD-üçgenin çevresi kaç
santimetredir?
00%)
D) 16
5 TS
E) 18
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
2. Şekill'de ABC üçgeni biçimindeki kâğıt, [BC] kenan üzerine katlandığında A köşesi Şekil - Il'deki A' = [BD] noktası ile üst üste gelmektedir. A B 5 D A) 10 7 C B) 12 34 60+K 4604 C) 14 Şekil - 1 Şekil - Il BDC eşkenar üçgen, |AB| = 5 cm, |AC| = 7 cm Buna göre, Şekil - Il'deki A'CD-üçgenin çevresi kaç santimetredir? 00%) D) 16 5 TS E) 18
11. A
B
8
6
C
2 D
4
a
E
ABC ve CED birer üçgen
[AB] L [BD]
[BD] [AE] = {C}
IACI = 8 birim
IBCI= 6 birim
ICDI= 2 birim
ICEI = 4 birim
IDEI = a
Yukarıdaki verilere göre, IDEI = a kaç birimdir?
A) √2 B) 2√2
C) 3√2
D) 4√2 E) 8√2
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
11. A B 8 6 C 2 D 4 a E ABC ve CED birer üçgen [AB] L [BD] [BD] [AE] = {C} IACI = 8 birim IBCI= 6 birim ICDI= 2 birim ICEI = 4 birim IDEI = a Yukarıdaki verilere göre, IDEI = a kaç birimdir? A) √2 B) 2√2 C) 3√2 D) 4√2 E) 8√2
20.
480
●
B
C
420
Yukarıda ABC üçgeni olarak modellenmiş bir parkurun A, B
ve C noktalarında sırasıyla Aycan, Burçin ve Ceylin bulun-
maktadır.
A) 3√6
A
Düdükle beraber hepsi aynı dakikada 360 metre hızla ok
yönlerinde koşuya başlıyor.
Aycan 50 saniye sonra C noktasına,
5 dk
Burçin 80 saniye sonra A noktasına,
8
6
• Ceylin 70 saniye sonra B noktasına ulaşmıştır. 20
Buna göre tan (ACB) değeri kaçtır?
B) 4√3
300
D) 6√3
de
E) 6√6
= 300
= 480
6
C) 4√6
2
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
20. 480 ● B C 420 Yukarıda ABC üçgeni olarak modellenmiş bir parkurun A, B ve C noktalarında sırasıyla Aycan, Burçin ve Ceylin bulun- maktadır. A) 3√6 A Düdükle beraber hepsi aynı dakikada 360 metre hızla ok yönlerinde koşuya başlıyor. Aycan 50 saniye sonra C noktasına, 5 dk Burçin 80 saniye sonra A noktasına, 8 6 • Ceylin 70 saniye sonra B noktasına ulaşmıştır. 20 Buna göre tan (ACB) değeri kaçtır? B) 4√3 300 D) 6√3 de E) 6√6 = 300 = 480 6 C) 4√6 2
juna gö-
E) 3
Örnek: 36
P(x) = (2x² + 3x - 5). (3x + 1)²
polinomunda x³ lü terimin katsayısı kaçtır?
A) 12
(2x+3x-5). (3x²+1)
Gözüm
B) 18
C) 27
1012
D) 32
GYL 1) ifc
E) 39
Soru: 36
Her x reel sayı
2x² + CX
olduğuna gör
A) -4
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
juna gö- E) 3 Örnek: 36 P(x) = (2x² + 3x - 5). (3x + 1)² polinomunda x³ lü terimin katsayısı kaçtır? A) 12 (2x+3x-5). (3x²+1) Gözüm B) 18 C) 27 1012 D) 32 GYL 1) ifc E) 39 Soru: 36 Her x reel sayı 2x² + CX olduğuna gör A) -4
K
e 28.
B
1
A) √5
A
0
11/12- -2cose
27
√6
B) -
1
Yukarıdaki verilere göre, cose değeri kaçtır?
√√6
8
4
C
ABC bir ikizkenar üçgen
|AB| = |AC| = 1 birim
|BC| =
0 < 90°
C)
2
-2cose birim
D) -√7
4
√7
8
E) -
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
K e 28. B 1 A) √5 A 0 11/12- -2cose 27 √6 B) - 1 Yukarıdaki verilere göre, cose değeri kaçtır? √√6 8 4 C ABC bir ikizkenar üçgen |AB| = |AC| = 1 birim |BC| = 0 < 90° C) 2 -2cose birim D) -√7 4 √7 8 E) - Diğer sayfaya geçiniz.