%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kosinüs Teoremi Soruları

14
lami 2'nin
1 = 2⁰
= 2¹
= 2²
= 2³
in 28
24
0-
4
121-4.30 = 1
-128
6
28. Mavi renkli bir üçgenin uzunlukları 8 ve 12 birim olan ke-
narları arasındaki açının ölçüsü, kırmızı renkli bir üçgenin
uzunlukları 9 ve 16 birim olan kenarları arasındaki açının
ölçüsünün 2 katına eşittir.
karekök & dakika -
8
20
12
San2x. 96
x
48
2.Soxx.cosa
2cora
pay
144
Bu üçgenlerin alanları eşit olduğuna göre, mavi üçge-
nin en uzun kenarı kaç birimdir?
A) 8
B) 12
C) √26
9
16
D) 2√23
144
96
10
E) 2√46
sond - 144
= Sond. 144
96
a=24
Cosa =
coja
30.
5
tanx - cotx = 2
olduğuna göre, tan(2x)
A) 5
B).
gonx
COSX
5
SENZA
Ce
5
N
x²
= 6
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
14 lami 2'nin 1 = 2⁰ = 2¹ = 2² = 2³ in 28 24 0- 4 121-4.30 = 1 -128 6 28. Mavi renkli bir üçgenin uzunlukları 8 ve 12 birim olan ke- narları arasındaki açının ölçüsü, kırmızı renkli bir üçgenin uzunlukları 9 ve 16 birim olan kenarları arasındaki açının ölçüsünün 2 katına eşittir. karekök & dakika - 8 20 12 San2x. 96 x 48 2.Soxx.cosa 2cora pay 144 Bu üçgenlerin alanları eşit olduğuna göre, mavi üçge- nin en uzun kenarı kaç birimdir? A) 8 B) 12 C) √26 9 16 D) 2√23 144 96 10 E) 2√46 sond - 144 = Sond. 144 96 a=24 Cosa = coja 30. 5 tanx - cotx = 2 olduğuna göre, tan(2x) A) 5 B). gonx COSX 5 SENZA Ce 5 N x² = 6
AYT/MAT
29. Aşağıdaki şekilde C noktası etrafında dönerek yüksekliği
ayarlanabilen bir şezlong gösterilmiştir. A noktası etrafında
dönen destek kolunun BC üzerindeki eşit mesafeli kırmızı
noktalara takılmasıyla şezlongun yüksekliği ayarlanmaktadır.
B
4
OXO
T
D
Şekil 1
B)
Şekil 1'de destek kolu, şezlonga dik konumlu olacak
biçimde D kademesine getirildiğinde oluşan a açısı için
5
cot a=-
olmaktadır.
12
Buna göre, Şekil 2'de destek kolu B kademesine
getirildiğinde oluşan ß açısı için cosß kaçtır?
(C) 2/1/201
3
A
13
B
Şekil 2
5
E)
3
8
3
30.
31
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
AYT/MAT 29. Aşağıdaki şekilde C noktası etrafında dönerek yüksekliği ayarlanabilen bir şezlong gösterilmiştir. A noktası etrafında dönen destek kolunun BC üzerindeki eşit mesafeli kırmızı noktalara takılmasıyla şezlongun yüksekliği ayarlanmaktadır. B 4 OXO T D Şekil 1 B) Şekil 1'de destek kolu, şezlonga dik konumlu olacak biçimde D kademesine getirildiğinde oluşan a açısı için 5 cot a=- olmaktadır. 12 Buna göre, Şekil 2'de destek kolu B kademesine getirildiğinde oluşan ß açısı için cosß kaçtır? (C) 2/1/201 3 A 13 B Şekil 2 5 E) 3 8 3 30. 31
ABC üçgeninin kenar uzunlukları a, b ve c'dir.
Kenar uzunlukları ve Caçısı arasında, cosC
varsa
1. ABC dar açılı bir üçgendir.
II. ABC ikizkenar üçgendir.
III. ABC eşkenar üçgendir.
IV. ABC dik üçgendir.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve IV
b
2a
Pinoy
L
bağıntısı
0²+5² - Kabb
20
2
E) III ve IV
~
<C²
C) Yalnız III
Z
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
ABC üçgeninin kenar uzunlukları a, b ve c'dir. Kenar uzunlukları ve Caçısı arasında, cosC varsa 1. ABC dar açılı bir üçgendir. II. ABC ikizkenar üçgendir. III. ABC eşkenar üçgendir. IV. ABC dik üçgendir. ifadelerinden hangileri daima doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve IV b 2a Pinoy L bağıntısı 0²+5² - Kabb 20 2 E) III ve IV ~ <C² C) Yalnız III Z
14. Bir ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri A, B ve C olmak
üzere,
-U
=2
47k 2
==-2 eşitliği veriliyor.
√231
3
22
7 √26
√23
sinA sinB sinC
√26k
B
1
76
√23k
Buna göre, A açısı kaç derecedir?
A) 150
B) 120
A
D) 60
k
√26k
Snx C2
1+ 20
C) 90
E) 30
a² = b ² + c ²2.b.c.cosA
49 = 23+26-2. √23 √26. COSA
us -
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
14. Bir ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri A, B ve C olmak üzere, -U =2 47k 2 ==-2 eşitliği veriliyor. √231 3 22 7 √26 √23 sinA sinB sinC √26k B 1 76 √23k Buna göre, A açısı kaç derecedir? A) 150 B) 120 A D) 60 k √26k Snx C2 1+ 20 C) 90 E) 30 a² = b ² + c ²2.b.c.cosA 49 = 23+26-2. √23 √26. COSA us - Diğer sayfaya geçiniz.
SORU-1
C
a
Kenar uzunlukları a, b ve c birim olan bir ABC üçgeni-
nin kenarları arasında
► BIR DE ORİJİNALDE
a+√2.b b
+-
c+b
a
eşitliği sağlanmaktadır.
Buna göre, bu üçgenin c kenarını gören açı kaç de-
recedir?
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
SORU-1 C a Kenar uzunlukları a, b ve c birim olan bir ABC üçgeni- nin kenarları arasında ► BIR DE ORİJİNALDE a+√2.b b +- c+b a eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre, bu üçgenin c kenarını gören açı kaç de- recedir?
Matematik
7. Aşağıda Türkiye haritasının belli bir bölümü veril-
miştir.
Karadeniz
a km
8 saat
Ankara
birim
Uydu
520
3 birim
Rize
Derya, otomobiliyle Ankara'dan Rize'ye gitmek is-
temektedir. Derya, programa otomobiliyle saatte
110 kilometre sabit hızla gittiğinde kaç saatte gi-
debileceğini hesaplattığında ekrana mavi renk ile
gösterilen yol çıkıyor ve ekrandaki görüntü oluşu-
yor.
Bir uydunun Rize ve Ankara'ya uzaklıkları sırasıyla
3 ve 5 birimdir.
Bu uyduyla Ankara-Rize arasındaki kuş uçuşu
uzaklık d kilometre olarak ölçülüyor.
1 birim = 100 kilometre olduğuna göre, a ile d
arasındaki uzaklık farkı yaklaşık kaç kilometre-
dir? (cos52° 0,6 olarak alınız.)
A) 300 B) 320 C) 400
D) 440 E) 480
8
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
Matematik 7. Aşağıda Türkiye haritasının belli bir bölümü veril- miştir. Karadeniz a km 8 saat Ankara birim Uydu 520 3 birim Rize Derya, otomobiliyle Ankara'dan Rize'ye gitmek is- temektedir. Derya, programa otomobiliyle saatte 110 kilometre sabit hızla gittiğinde kaç saatte gi- debileceğini hesaplattığında ekrana mavi renk ile gösterilen yol çıkıyor ve ekrandaki görüntü oluşu- yor. Bir uydunun Rize ve Ankara'ya uzaklıkları sırasıyla 3 ve 5 birimdir. Bu uyduyla Ankara-Rize arasındaki kuş uçuşu uzaklık d kilometre olarak ölçülüyor. 1 birim = 100 kilometre olduğuna göre, a ile d arasındaki uzaklık farkı yaklaşık kaç kilometre- dir? (cos52° 0,6 olarak alınız.) A) 300 B) 320 C) 400 D) 440 E) 480 8
14:29
30.4
25
29
B
A)
145
377
feca = √7
Cosx
A
129
16
C
B)-
131
D) -
Cost-Sin 343
Cossine) (Sosktsing
144
355
Sin x = sin(a+b) 3+
E)
√13
5
Sina cosb + Cosa, sinb
2
3
2
Vo
LTE
2
Birim kareli kağıt üzerine bir ABC üçgeni çiziliyor.
2005
m (BAC) = x olduğuna göre, cos2x değeri kaçtır?
127
343
4.5G
J
COSY =
√7
C).
3
√29
63
135
377
X
2
Sina
V
cosa
Sinb=
cosba
1-2
32
374-32
377 377
377
02
34
7
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
14:29 30.4 25 29 B A) 145 377 feca = √7 Cosx A 129 16 C B)- 131 D) - Cost-Sin 343 Cossine) (Sosktsing 144 355 Sin x = sin(a+b) 3+ E) √13 5 Sina cosb + Cosa, sinb 2 3 2 Vo LTE 2 Birim kareli kağıt üzerine bir ABC üçgeni çiziliyor. 2005 m (BAC) = x olduğuna göre, cos2x değeri kaçtır? 127 343 4.5G J COSY = √7 C). 3 √29 63 135 377 X 2 Sina V cosa Sinb= cosba 1-2 32 374-32 377 377 377 02 34 7
E) 6
TI
ACIL MATEMATIK
olduğuna göre,
A) 49
a
B) 4√3
D
A
b
C) 8
D) B ile C
geri kaçtın
Kenar uzunlukla
olan yandaki dik
√√b²
a =
vardır.
+ c²
VGA
sayısının yarısı kaçta
B) 2¹1
A) 2¹0
C
Birim kareli düzlemde verilen A, B, C teknelering
hangi ikisi arasındaki uzaklık √17 birimdir?
A) A ile B
B) A ile D
E) B ile D
CA
0
Şekildeki ce
diğer ucu is
Buna gör
1. 5√
1. 4
III. 2
ifadele
A) Yal
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
E) 6 TI ACIL MATEMATIK olduğuna göre, A) 49 a B) 4√3 D A b C) 8 D) B ile C geri kaçtın Kenar uzunlukla olan yandaki dik √√b² a = vardır. + c² VGA sayısının yarısı kaçta B) 2¹1 A) 2¹0 C Birim kareli düzlemde verilen A, B, C teknelering hangi ikisi arasındaki uzaklık √17 birimdir? A) A ile B B) A ile D E) B ile D CA 0 Şekildeki ce diğer ucu is Buna gör 1. 5√ 1. 4 III. 2 ifadele A) Yal
57 ÖĞRENME ALANI
Etanolün normal kaynama noktası 78°C'dir.
Sezer moleksler 4200
ijerlang grizmoz
Buna göre, 13,6 gram şekerin 100 gram etanolde çözünmesi ile elde edilen
çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı kaç °C olur?
(şeker: 340 g/mol, K etanol = 1,20 °C/molal)
molalite naozunen
Maözscs
0.84
G
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
57 ÖĞRENME ALANI Etanolün normal kaynama noktası 78°C'dir. Sezer moleksler 4200 ijerlang grizmoz Buna göre, 13,6 gram şekerin 100 gram etanolde çözünmesi ile elde edilen çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı kaç °C olur? (şeker: 340 g/mol, K etanol = 1,20 °C/molal) molalite naozunen Maözscs 0.84 G
28. A noktasından tavana bağlı bir sarkaç konumundan serbest
bırakıldığında C noktasındaki bir çiviye takılarak II konumuna
TOPR geliyor.
hip
-S
B
A) 3
I. konum
64+
8.
A
60%
E
m(BAC) = 60°, m(FCE) = 90°
JABI=8 br ve B ile C noktaları arasındaki uzaklık 7 birim olarak
veriliyor.
F
Kürenin yarıçapı önemsenmediğine göre, E ile F noktaları
arasındaki uzaklık kaç birim olabilir?
/B) 3√2
C) 4
II. konum
D) 4√2
E5
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
28. A noktasından tavana bağlı bir sarkaç konumundan serbest bırakıldığında C noktasındaki bir çiviye takılarak II konumuna TOPR geliyor. hip -S B A) 3 I. konum 64+ 8. A 60% E m(BAC) = 60°, m(FCE) = 90° JABI=8 br ve B ile C noktaları arasındaki uzaklık 7 birim olarak veriliyor. F Kürenin yarıçapı önemsenmediğine göre, E ile F noktaları arasındaki uzaklık kaç birim olabilir? /B) 3√2 C) 4 II. konum D) 4√2 E5
28 Şeka Tde verilen 1 nolu cetvel 2 nolu 12 birimlik cetve-
in belink oranda küçürülmüş halidir.
2 estrel
Şekil 1
AOB bir üçgen
m(BOA) = a
Şekil 2
Buna göre, |AB| alabileceği en büyük tam sayı de-
ğerini aldığında cosa değeri kaç olur?
A) --
B)--1/7 c) - 12/2 D)
36
19
36
23
E) -33
36
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
28 Şeka Tde verilen 1 nolu cetvel 2 nolu 12 birimlik cetve- in belink oranda küçürülmüş halidir. 2 estrel Şekil 1 AOB bir üçgen m(BOA) = a Şekil 2 Buna göre, |AB| alabileceği en büyük tam sayı de- ğerini aldığında cosa değeri kaç olur? A) -- B)--1/7 c) - 12/2 D) 36 19 36 23 E) -33 36
3.
π
<x< olmak üzere,
tanx- cotx
tanx + cotx
eşitliği veriliyor.
-
2
3
5st
Buna göre sinx-cosx çarpımının değeri kaçtır?
Starx-3cotx = 2tonx + 25x
tanx = Scotx
SPAx 5525x
COBY 565x
A) B) C)/3D)
scos³x
Sekil-I de kapı genişliği 5 metr
raj gösterilmiştir.
Sekil-I
Şekil-ll de bu garajdan aralm
için iki kapı birlikte eşikle
açıklık 2 metre oluyor.
Şekil-ll te soldaki kapı
ğında diğer kapıya uza
Buna göre tan(0
A)
25
B)
7
24
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
3. π <x< olmak üzere, tanx- cotx tanx + cotx eşitliği veriliyor. - 2 3 5st Buna göre sinx-cosx çarpımının değeri kaçtır? Starx-3cotx = 2tonx + 25x tanx = Scotx SPAx 5525x COBY 565x A) B) C)/3D) scos³x Sekil-I de kapı genişliği 5 metr raj gösterilmiştir. Sekil-I Şekil-ll de bu garajdan aralm için iki kapı birlikte eşikle açıklık 2 metre oluyor. Şekil-ll te soldaki kapı ğında diğer kapıya uza Buna göre tan(0 A) 25 B) 7 24
C dik
lamı-
dir?
3. Ayşe Öğretmen matematik dersinde
öğrencilerine bir çeyrek çember çizmelerini bu çizim-
de [AO] ile [OB]'nin dik kesişecek şekilde çeyrek çembe-
rin merkezinin "O" noktası olmasını,
AB yayının üzerinde bir C noktası alınıp A ile C ve B ile
C noktalarını birleştirmelerini |AC| = 2 cm |BC| = 6√/2
cm yazmalarını
• Bu verilenlerden hareketle çeyrek çemberin yarıçapını
bulmalarını istiyor.
Buna göre doğru cevabı bulan öğrenci sonucu kaç
cm bulmuştur?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 5√2
E) 6√2
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
C dik lamı- dir? 3. Ayşe Öğretmen matematik dersinde öğrencilerine bir çeyrek çember çizmelerini bu çizim- de [AO] ile [OB]'nin dik kesişecek şekilde çeyrek çembe- rin merkezinin "O" noktası olmasını, AB yayının üzerinde bir C noktası alınıp A ile C ve B ile C noktalarını birleştirmelerini |AC| = 2 cm |BC| = 6√/2 cm yazmalarını • Bu verilenlerden hareketle çeyrek çemberin yarıçapını bulmalarını istiyor. Buna göre doğru cevabı bulan öğrenci sonucu kaç cm bulmuştur? A) 5 B) 6 C) 7 D) 5√2 E) 6√2
+19
SEMBOL
5)
Yandaki dönel
konide,
|TB| = 12 cm
|OB| = 6 cm
12 2 12
A
O
1217
Bir böcek, A noktasından harekete başlayıp
koninin etrafında bir tur atarak tekrar A nokta-
sına geliyor. Böceğin yürüdüğü yolun uzun-
luğu en az kaç cm dir?
A) 24 B) 18 C) 16
12
D) 12
6
2πT.
E) 10
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
+19 SEMBOL 5) Yandaki dönel konide, |TB| = 12 cm |OB| = 6 cm 12 2 12 A O 1217 Bir böcek, A noktasından harekete başlayıp koninin etrafında bir tur atarak tekrar A nokta- sına geliyor. Böceğin yürüdüğü yolun uzun- luğu en az kaç cm dir? A) 24 B) 18 C) 16 12 D) 12 6 2πT. E) 10
gen
2
ONITE 4
Amortay
1.
E
2
B
1
A) 2
3
A
XA
11/0
no
D
ÜÇGENLER
olduğuna verilere göre
B)
10
per
2
²3
10/
A
JADI
|DC|
ABC bir üçgen
3
2
(AD) ve (DE) agor-
taylar
|AE| = 3 cm
BE)=2 cm
|AC| = 10 cm
oranı kaçtır?
3
D)-
ar (8
IT
KOLAY UST
INVINIA NAS
Yuka
A)-
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
gen 2 ONITE 4 Amortay 1. E 2 B 1 A) 2 3 A XA 11/0 no D ÜÇGENLER olduğuna verilere göre B) 10 per 2 ²3 10/ A JADI |DC| ABC bir üçgen 3 2 (AD) ve (DE) agor- taylar |AE| = 3 cm BE)=2 cm |AC| = 10 cm oranı kaçtır? 3 D)- ar (8 IT KOLAY UST INVINIA NAS Yuka A)-
6.
Subravnophobalbruker
Eda'nın
Eda'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi arasından 4 kişi se-
çilecektir.
Aralarında Eda'nın da olduğu seçim sayısı aşağıdaki-
lerden hangisine eşittir?
A) C(7,4)
D) C(6, 3)
B) C(7,3)
E) C(5, 4)
C) C(6,4)
Lise Matematik
Kosinüs Teoremi
6. Subravnophobalbruker Eda'nın Eda'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi arasından 4 kişi se- çilecektir. Aralarında Eda'nın da olduğu seçim sayısı aşağıdaki- lerden hangisine eşittir? A) C(7,4) D) C(6, 3) B) C(7,3) E) C(5, 4) C) C(6,4)