Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tek, Çift ve Ardışık Sayılar Soruları

1
7.
a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere,
a+a.b+b.c+c= T
işleminin sonucunun bir tek sayı olduğu bilinmektedir.
Buna göre,
I. c. (a-b + 1) V
II. b. (c-a + 1)
III. a. (b-c + 1)
ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
h-?
Gtvett
a-2
T&T=4
G+T=T
T
E) +, II ve !!!
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
1 7. a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere, a+a.b+b.c+c= T işleminin sonucunun bir tek sayı olduğu bilinmektedir. Buna göre, I. c. (a-b + 1) V II. b. (c-a + 1) III. a. (b-c + 1) ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III h-? Gtvett a-2 T&T=4 G+T=T T E) +, II ve !!!
18. a, b ve c birer tam sayı olmak üzere,
p: "a + 3b toplamı çift savid
sayıdır."
q: "5a-c farkı tek sayıdır."
r: "b-c tek sayıdır." X Gift A
önermeleri veriliyor.
2
(p'^q) ⇒ r =O
P²
P: @
önermesi yanlış olduğuna göre; a, b ve c sayılarının
tek veya çift olma durumları sırasıyla
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek, Çift, Çift
C) Çift, Çift, Çift
B) Tek, Çift, Tek
D Tek, Tek, Çift
E) Çift, Tek, Tek
b.c=
20.
right
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
18. a, b ve c birer tam sayı olmak üzere, p: "a + 3b toplamı çift savid sayıdır." q: "5a-c farkı tek sayıdır." r: "b-c tek sayıdır." X Gift A önermeleri veriliyor. 2 (p'^q) ⇒ r =O P² P: @ önermesi yanlış olduğuna göre; a, b ve c sayılarının tek veya çift olma durumları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) Tek, Çift, Çift C) Çift, Çift, Çift B) Tek, Çift, Tek D Tek, Tek, Çift E) Çift, Tek, Tek b.c= 20. right
2.
X = gta+g
-18=a+b
x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere,
x² + y² + 2xy + 4x + 4y
ifadesi tek sayıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır?
A) (x + y)²
B) x² + y²
C) xy + yx
D) x y
E)X + y
U
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
2. X = gta+g -18=a+b x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere, x² + y² + 2xy + 4x + 4y ifadesi tek sayıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? A) (x + y)² B) x² + y² C) xy + yx D) x y E)X + y U
6. a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere,
a b+c ifadesi tek sayıdır.
a+boc ifadesi çift sayıdır.
●
Buna göre,
1. a+b+c
II. a.b.c
III. a.c+b
ifadelerinden hangileri çift sayıdır?
A) I ve III
B) II ve III
D) Yalnız I
E) I, II ve III
C) I ve II
8. A
S
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
6. a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere, a b+c ifadesi tek sayıdır. a+boc ifadesi çift sayıdır. ● Buna göre, 1. a+b+c II. a.b.c III. a.c+b ifadelerinden hangileri çift sayıdır? A) I ve III B) II ve III D) Yalnız I E) I, II ve III C) I ve II 8. A S
g
22. x, y ve z tam sayılar olmak üzere,
x - 2y
4
A) Yalnız I
= Z
olduğuna göre,
1. x çift sayıdır.
II. y çift sayıdır.
III. z çift sayıdır.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
C
D) Ivett
11
o/o
B) Yalnız t
E) I ve III
G
I=T
T
C) Yalnız III
13
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
g 22. x, y ve z tam sayılar olmak üzere, x - 2y 4 A) Yalnız I = Z olduğuna göre, 1. x çift sayıdır. II. y çift sayıdır. III. z çift sayıdır. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? C D) Ivett 11 o/o B) Yalnız t E) I ve III G I=T T C) Yalnız III 13
16. A ve B kümelerine ilişkin aşağıdakiler bilinmektedir.
A kümesi ardışık dört doğal sayıdan oluşmaktadır.
B kümesi ardışık beş doğal sayıdan oluşmaktadır.
A kümesindeki elemanların toplamı, B kümesindeki ele-
manların toplamına eşittir.
●
s(ANB) = 2'dir.
Buna göre A kümesinin en büyük elemanı kaçtır?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16
●
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
16. A ve B kümelerine ilişkin aşağıdakiler bilinmektedir. A kümesi ardışık dört doğal sayıdan oluşmaktadır. B kümesi ardışık beş doğal sayıdan oluşmaktadır. A kümesindeki elemanların toplamı, B kümesindeki ele- manların toplamına eşittir. ● s(ANB) = 2'dir. Buna göre A kümesinin en büyük elemanı kaçtır? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 ●
ver-
12!
6!
tonguç kampüs
8.
x ve y birer tam sayı olmak üzere,
x + 2021! y ve 2021 2021.y + x.z
ifadeleri birer tek sayıdır.
Buna göre,
1. x+y+z
II. x.y.z
III. y. (x + z)
ifadelerinden hangisi veya hangileri her zaman çift sayıya
eşittir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
B
E) II ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
ver- 12! 6! tonguç kampüs 8. x ve y birer tam sayı olmak üzere, x + 2021! y ve 2021 2021.y + x.z ifadeleri birer tek sayıdır. Buna göre, 1. x+y+z II. x.y.z III. y. (x + z) ifadelerinden hangisi veya hangileri her zaman çift sayıya eşittir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II B E) II ve III C) I ve II
20. a, b ve c pozitif tam sayıdır.
a b + bc+1 = 8·b·c
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima
doğrudur?
A) b c tek sayıdır.
B) a c çift sayıdır.
C) a çift sayı ise b çift sayıdır.
D) a çift sayı ise b tek sayıdır.
E) a tek sayı ise c çift sayıdır.
4.
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
20. a, b ve c pozitif tam sayıdır. a b + bc+1 = 8·b·c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) b c tek sayıdır. B) a c çift sayıdır. C) a çift sayı ise b çift sayıdır. D) a çift sayı ise b tek sayıdır. E) a tek sayı ise c çift sayıdır. 4.
B
Matematik
99
●
8.
a < b < c ve a, b, c iki basamaklı ardışık doğal
sayılardır.
a+b = x
b+c=y
olduğuna göre, x + y toplamı kaç farklı değer
alabilir?
A) 84
B
B) 86
C) 88
a+2b+c
D) 89
a+2atz ta+2
E) 90
97
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
B Matematik 99 ● 8. a < b < c ve a, b, c iki basamaklı ardışık doğal sayılardır. a+b = x b+c=y olduğuna göre, x + y toplamı kaç farklı değer alabilir? A) 84 B B) 86 C) 88 a+2b+c D) 89 a+2atz ta+2 E) 90 97
2. Aşağıda ön ve arka yüzlerinde yazan sayıların toplamı
birbirine eşit olan dört kart gösterilmiştir.
●
36 81
64
İki basamaklı ab sayısı bir tamkare sayıdır.
ab
Kartların arkasında birbirinden farklı birer asal sayı
yazmaktadır.
B) 11
Buna göre, en sağdaki kartın arkasında yazan sayı-
nın rakamlarının toplamı kaçtır?
A) 10
C) 12
SONUÇ
D) 13
E) 14
3
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
2. Aşağıda ön ve arka yüzlerinde yazan sayıların toplamı birbirine eşit olan dört kart gösterilmiştir. ● 36 81 64 İki basamaklı ab sayısı bir tamkare sayıdır. ab Kartların arkasında birbirinden farklı birer asal sayı yazmaktadır. B) 11 Buna göre, en sağdaki kartın arkasında yazan sayı- nın rakamlarının toplamı kaçtır? A) 10 C) 12 SONUÇ D) 13 E) 14 3
B
6.
x, y ve z tam sayılar olmak üzere;
x-y-z tek sayı, gif- tek
y•z + x çift sayı
olduğu biliniyor.
Buna göre,
B
A) Yalnız I
1. x + y çift sayıdır.
II. y - z tek sayıdır.
III. x² çift sayıdır.
yargılarından hangileri daima doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve III
Matematik
C) I ve II
B
E) II ve III
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
B 6. x, y ve z tam sayılar olmak üzere; x-y-z tek sayı, gif- tek y•z + x çift sayı olduğu biliniyor. Buna göre, B A) Yalnız I 1. x + y çift sayıdır. II. y - z tek sayıdır. III. x² çift sayıdır. yargılarından hangileri daima doğrudur? B) Yalnız II D) I ve III Matematik C) I ve II B E) II ve III
3
B
29.
TYT
a, b ve c tam sayıları için,
a (b+c
●
44
a-b-c
Vab+ca
Lath+c
(a+b)
ifadelerinden ikisi tek, biri çift sayıdır.
Buna göre,
C
1
D) I ve II
B
7+7=9
Gel = 9
1+4=T
99
0-9
ifadelerinden hangileri tek sayıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız I
e-9
*
C) Yalnız III
E) II ve III
31.
BILIM ANAHTARI YAYINLARI
D
E
A
L
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
3 B 29. TYT a, b ve c tam sayıları için, a (b+c ● 44 a-b-c Vab+ca Lath+c (a+b) ifadelerinden ikisi tek, biri çift sayıdır. Buna göre, C 1 D) I ve II B 7+7=9 Gel = 9 1+4=T 99 0-9 ifadelerinden hangileri tek sayıdır? A) Yalnız I B) Yalnız I e-9 * C) Yalnız III E) II ve III 31. BILIM ANAHTARI YAYINLARI D E A L
TEMATİK EĞİTİM SETİ
Örnek 20
A = {x | 62 < x < 135, x = 7k} kümesinin eleman sayısı kaçtır?
A) 15
Çözüm
B) 14
C) 13
ÖDEV 21
1010-1009 + 1008-1007+ ... - 3+2
işleminin sonucunu bulalım.
Çözüm
D) 12
E) 11
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
TEMATİK EĞİTİM SETİ Örnek 20 A = {x | 62 < x < 135, x = 7k} kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 15 Çözüm B) 14 C) 13 ÖDEV 21 1010-1009 + 1008-1007+ ... - 3+2 işleminin sonucunu bulalım. Çözüm D) 12 E) 11
8. x, y ve z tam sayılar ve A< B < C olmak üzere,
A = 3x
B = 2x + y
C = 3y + 5z
olduğu biliniyor.
Sayı doğrusu üzerinde A ile C sayıları arasındaki
uzaklık tek sayı, B ile C sayıları arasındaki uzaklık çift
sayı olduğuna göre,
"
gunelese
D) II ve III
xoy
X•(y+z)
III. x + 2y + z
ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
1A-C1= tek
B-C1= 51F
E) I, II ve III
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
8. x, y ve z tam sayılar ve A< B < C olmak üzere, A = 3x B = 2x + y C = 3y + 5z olduğu biliniyor. Sayı doğrusu üzerinde A ile C sayıları arasındaki uzaklık tek sayı, B ile C sayıları arasındaki uzaklık çift sayı olduğuna göre, " gunelese D) II ve III xoy X•(y+z) III. x + 2y + z ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 1A-C1= tek B-C1= 51F E) I, II ve III
mlar
E
Artis Miktar
26 dan 90'a kadar olan çift sayılar yanyana yazılarak 164 ba-
samaklı
681012................ 868890
sayısı elde ediliyor.
Buna göre, bu sayının sol baştan 33. rakamı kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) O
5.
+1
xy iki ba
F =
K=
Örneğin
F =
K=
Buna g
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
mlar E Artis Miktar 26 dan 90'a kadar olan çift sayılar yanyana yazılarak 164 ba- samaklı 681012................ 868890 sayısı elde ediliyor. Buna göre, bu sayının sol baştan 33. rakamı kaçtır? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) O 5. +1 xy iki ba F = K= Örneğin F = K= Buna g
8. Birbirinden farklı iki basamaklı üç ardışık pozitif tek sayının
toplamı şeklinde yazılan sayılara üçlü tek toplam denir.
Örnek:
11+13+15= 39 olup 39 sayısına üçlü tek toplam denir.
Buna göre, kaç farklı üçlü tek toplam sayı vardır?
A) 40
B) 41
C) 42
D) 43
E) 44
12.
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
8. Birbirinden farklı iki basamaklı üç ardışık pozitif tek sayının toplamı şeklinde yazılan sayılara üçlü tek toplam denir. Örnek: 11+13+15= 39 olup 39 sayısına üçlü tek toplam denir. Buna göre, kaç farklı üçlü tek toplam sayı vardır? A) 40 B) 41 C) 42 D) 43 E) 44 12.