Tek, Çift ve Ardışık Sayılar Soruları

12. x ve y tam sayılardır.
X
çift sayı olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden
y
hangisi daima doğrudur?
x tek sayıdır.
x çift sayıdır.
y tek sayıdır.
y çift sayıdır.
x + y çift sayıdır.
A)
B)
C)
D)
E)
+ X
S
XX (9
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
12. x ve y tam sayılardır. X çift sayı olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden y hangisi daima doğrudur? x tek sayıdır. x çift sayıdır. y tek sayıdır. y çift sayıdır. x + y çift sayıdır. A) B) C) D) E) + X S XX (9
4.
a ve b pozitif tam sayılar ve p bir asal sayıdır.
Bu sayılar arasında,
p=a² + a +b
sal ontmord asinye
enhichid şimlisib enay nay
bağıntısı bulunduğuna göre, aşağıdakilerden han-
gisi daima doğrudur?
Het igibis inslysa nes
leaxitsmejem oll Imhotep
nistey
hopibnse hid rebralexis teg3 aib
C) a + b + p toplamı çift sayıdır.
mhsteog
D) a + p toplamı asal sayıdır.
E) p+b+ 1 toplamı asal sayıdır.
juğublo
A) a tek sayıdır.
ed uduboneliyse filligibis rinslysz
nnelysz
B) b tek sayıdır.
hevneblamo blabioses
sinunue
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
4. a ve b pozitif tam sayılar ve p bir asal sayıdır. Bu sayılar arasında, p=a² + a +b sal ontmord asinye enhichid şimlisib enay nay bağıntısı bulunduğuna göre, aşağıdakilerden han- gisi daima doğrudur? Het igibis inslysa nes leaxitsmejem oll Imhotep nistey hopibnse hid rebralexis teg3 aib C) a + b + p toplamı çift sayıdır. mhsteog D) a + p toplamı asal sayıdır. E) p+b+ 1 toplamı asal sayıdır. juğublo A) a tek sayıdır. ed uduboneliyse filligibis rinslysz nnelysz B) b tek sayıdır. hevneblamo blabioses sinunue
X = 250
5. Su dolu bir şişenin ağırlığı x gramdır. Suyunu dökül-
düğünde şişenin ağırlığı y gram gelmektedir.
Buna göre, boş şişenin ağırlığının x ve y türünden
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) x - 3y
B) y - 3x
bos, a
1154=X
(D)
3y-x
2
x-y
c) *-Z2Y
3x-y
E) 2
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
X = 250 5. Su dolu bir şişenin ağırlığı x gramdır. Suyunu dökül- düğünde şişenin ağırlığı y gram gelmektedir. Buna göre, boş şişenin ağırlığının x ve y türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) x - 3y B) y - 3x bos, a 1154=X (D) 3y-x 2 x-y c) *-Z2Y 3x-y E) 2
7. a, b ye c tam sayılar olmak üzere,
65a-b4
946-02
ifadeleri ardışık tam sayılardır.
Buna göre,
20
D) Ive
1. a.b 30
II. a.c 18
#1.1.C 15 (3
(A
ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıya eşittir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
UNGARIA
10
Ett ve Til
Okarv
pull
1941
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
7. a, b ye c tam sayılar olmak üzere, 65a-b4 946-02 ifadeleri ardışık tam sayılardır. Buna göre, 20 D) Ive 1. a.b 30 II. a.c 18 #1.1.C 15 (3 (A ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıya eşittir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II UNGARIA 10 Ett ve Til Okarv pull 1941
A
TYT/TEMEL MATEMATİK
8.
x, y ve z tam sayılar ve A<B<C olmak üzere,
A = 3x
B = 2x + y
C = 3y + 5z
A
olduğu biliniyor.
Sayı doğrusu üzerinde A ile C sayıları arasındaki
uzaklık tek sayı, B ile C sayıları arasındaki uzaklık çift
sayı olduğuna göre,
1. xey
II. x*(y+z)
III. x+2y+z
ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıdır?
A) Yalnız i
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Il ve Ill
E) I, II ve III
10. Bi
ta
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
A TYT/TEMEL MATEMATİK 8. x, y ve z tam sayılar ve A<B<C olmak üzere, A = 3x B = 2x + y C = 3y + 5z A olduğu biliniyor. Sayı doğrusu üzerinde A ile C sayıları arasındaki uzaklık tek sayı, B ile C sayıları arasındaki uzaklık çift sayı olduğuna göre, 1. xey II. x*(y+z) III. x+2y+z ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıdır? A) Yalnız i B) Yalnız II C) I ve II D) Il ve Ill E) I, II ve III 10. Bi ta
A
A
7. Aşağıda eş karelerden oluşan bir yapı verilmiştir.
₁
35
19
91
91 9₂
• Kırmızı okun gösterdiği doğrultudaki karelerde 7'nin
tam katı olan ardışık tek sayılar, kırmızı oktan uzaklaş-
tıkça artacak biçimde sıralanmıştır.
• Mavi okun gösterdiği doğrultudaki karelerde 21'in tam
katı olan ardışık sayılar, mavi oktan uzaklaştıkça arta-
cak biçimde sıralanmıştır.
Buna göre, u + v + p toplamı kaçtır?
A) 245 B) 259
C) 266
D) 273
63+105+
los
A
210
E) 294
63
A3
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
A A 7. Aşağıda eş karelerden oluşan bir yapı verilmiştir. ₁ 35 19 91 91 9₂ • Kırmızı okun gösterdiği doğrultudaki karelerde 7'nin tam katı olan ardışık tek sayılar, kırmızı oktan uzaklaş- tıkça artacak biçimde sıralanmıştır. • Mavi okun gösterdiği doğrultudaki karelerde 21'in tam katı olan ardışık sayılar, mavi oktan uzaklaştıkça arta- cak biçimde sıralanmıştır. Buna göre, u + v + p toplamı kaçtır? A) 245 B) 259 C) 266 D) 273 63+105+ los A 210 E) 294 63 A3
küçük olan
E) 5
20.
esss
16.
AYT ÖZEL-SHR
SO
CSSSSSSS
D) 1392
8 koltuk
su
56
E) 1400
58 koltuk
Yukarıda krokisi verilen tiyatro salonunun öndeki sırasın-
da 10 koltuk, arka sıralara doğru her sırada koltuk sayısı
3'er artmaktadır. 58 koltuk bulunan sıradan sonra koltuk
sayısı her sırada 2'şer azalmaktadır. En son sırada 8 kol-
tuk vardır.
10 koltuk
Buna göre, tiyatro salonunda kaç koltuk vardır?
A) 1370
B) 1378
C) 1386
Sahne
22. f(x) = a
Gr
Gr
bilgile
Koşu
lir?
AY
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
küçük olan E) 5 20. esss 16. AYT ÖZEL-SHR SO CSSSSSSS D) 1392 8 koltuk su 56 E) 1400 58 koltuk Yukarıda krokisi verilen tiyatro salonunun öndeki sırasın- da 10 koltuk, arka sıralara doğru her sırada koltuk sayısı 3'er artmaktadır. 58 koltuk bulunan sıradan sonra koltuk sayısı her sırada 2'şer azalmaktadır. En son sırada 8 kol- tuk vardır. 10 koltuk Buna göre, tiyatro salonunda kaç koltuk vardır? A) 1370 B) 1378 C) 1386 Sahne 22. f(x) = a Gr Gr bilgile Koşu lir? AY
10. a, b ve o birer tam sayı olmak üzere
a(b-c) ifadesi bir tek sayıya eşittir.
Buna göre
1. a²+b.o
ll. b²+a+c
III. c²+a·b
ifadelerinden hangileri her zaman bir tek sayıya
A) Yalnız I
B) Yalnız || C) I vall
E) I, II ve il
D) Il ve Il
TVI/T
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
10. a, b ve o birer tam sayı olmak üzere a(b-c) ifadesi bir tek sayıya eşittir. Buna göre 1. a²+b.o ll. b²+a+c III. c²+a·b ifadelerinden hangileri her zaman bir tek sayıya A) Yalnız I B) Yalnız || C) I vall E) I, II ve il D) Il ve Il TVI/T
3.
Aşağıda 9. sınıfa giden Irem'in 6'sı sayısal ders, 8'i
sözel ders olmak üzere 14 farklı dersten girmiş olduğu
yazılıların sonuçları küçükten büyüğe sıralanarak
verilmiştir.
34, 44, 46, 52, 56, 58, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 82, 94
1
A
Irem yazılı notları hakkında;
"6 sayısal dersten sınava girdim ve bu derslerden aldığım
notları küçükten büyüğe sıraladığımda ardışık iki terim
arasındaki fark sabit olmaktadır."
demiştir.
İrem'in sayısal derslerden aldığı notların toplamı 384
olduğuna göre,
ubra
1. 64
II. 82
III. 56
sayılarından hangileri İrem'in sözel derslerine ait
notlardan biridir?
A) Yalnız I
D) I ve III
(8
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II Front
bil
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
3. Aşağıda 9. sınıfa giden Irem'in 6'sı sayısal ders, 8'i sözel ders olmak üzere 14 farklı dersten girmiş olduğu yazılıların sonuçları küçükten büyüğe sıralanarak verilmiştir. 34, 44, 46, 52, 56, 58, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 82, 94 1 A Irem yazılı notları hakkında; "6 sayısal dersten sınava girdim ve bu derslerden aldığım notları küçükten büyüğe sıraladığımda ardışık iki terim arasındaki fark sabit olmaktadır." demiştir. İrem'in sayısal derslerden aldığı notların toplamı 384 olduğuna göre, ubra 1. 64 II. 82 III. 56 sayılarından hangileri İrem'in sözel derslerine ait notlardan biridir? A) Yalnız I D) I ve III (8 B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II Front bil
1
1. a, b ve c tam sayıları hakkında verilen
ab tek sayıdır.
. b + c tek sayıdır.
el Matematik Testi için ayrıla
a + b + c tek sayıdır.
yargılarından birinin doğru, ikisinin yanlış olduğu biliniyor.
Buna göre,
1.
a+b
II.
a+c
III. b.c
ifadelerinden hangileri kesinlikle tek sayıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
1 1. a, b ve c tam sayıları hakkında verilen ab tek sayıdır. . b + c tek sayıdır. el Matematik Testi için ayrıla a + b + c tek sayıdır. yargılarından birinin doğru, ikisinin yanlış olduğu biliniyor. Buna göre, 1. a+b II. a+c III. b.c ifadelerinden hangileri kesinlikle tek sayıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
3.
T
1+2+3+
1+3+5+
+ n = A
... + (2m - 1) = B
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre,
1. A çift ise n tektir.
II. B tek ise m tektir.
III. n çift ve m tek ise A + B tektir.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
K
C) I ve II
E) II ve III
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
3. T 1+2+3+ 1+3+5+ + n = A ... + (2m - 1) = B eşitlikleri veriliyor. Buna göre, 1. A çift ise n tektir. II. B tek ise m tektir. III. n çift ve m tek ise A + B tektir. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III K C) I ve II E) II ve III
9.
a tek ve b çift sayıları için,
Lab + ba tek sayıdır.
T+G = T
T+G = T
T+T=G
a² + a-b çi sayıdır.
La² + a çift sayıdır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
BY Yalnız II
D/'1 ve 11
ll
52/live
E II ve III
C) Yalnız III
, y ve z
x.y çarp
z çarp
uğuna
tek
çift
ZO
ind
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
9. a tek ve b çift sayıları için, Lab + ba tek sayıdır. T+G = T T+G = T T+T=G a² + a-b çi sayıdır. La² + a çift sayıdır. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I BY Yalnız II D/'1 ve 11 ll 52/live E II ve III C) Yalnız III , y ve z x.y çarp z çarp uğuna tek çift ZO ind
kare
II. Bu sınıfa 12 kız öğrenci gelirse özelliğini kaybeder.
III. Bu sınıftaki erkek öğrenci sayısı yedidir.
ifadelerinden hangiler kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız H
B) Yalnız III
+||
A
24
D) II ve Hit
(7) 9
(7) 8
(7) 7
8
7 (6)
7(5)
14
2. Onluk sayma sistemindeki tüm rakamlar bazılarına 3, bazı-
larına 7 eklenerek toplanıyor.
Ekleme yapılmayan rakam kalmadığına göre, kaç farklı
toplam elde edilebilir?
A) 5
(0/
B) 9
3
410
D 9 D
C) 10
56
E) I, II ve III
10
C) I ve II
C
D) 11
7
3
E) 12
9
11 D 12
D
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
kare II. Bu sınıfa 12 kız öğrenci gelirse özelliğini kaybeder. III. Bu sınıftaki erkek öğrenci sayısı yedidir. ifadelerinden hangiler kesinlikle doğrudur? A) Yalnız H B) Yalnız III +|| A 24 D) II ve Hit (7) 9 (7) 8 (7) 7 8 7 (6) 7(5) 14 2. Onluk sayma sistemindeki tüm rakamlar bazılarına 3, bazı- larına 7 eklenerek toplanıyor. Ekleme yapılmayan rakam kalmadığına göre, kaç farklı toplam elde edilebilir? A) 5 (0/ B) 9 3 410 D 9 D C) 10 56 E) I, II ve III 10 C) I ve II C D) 11 7 3 E) 12 9 11 D 12 D
2. Cevap
ir, ele
pola 1. x, y ve z birer pozitif tam sayı olmak üzere,
xy + x2 = 45 olduğuna göre, x(y+z) = 45
xz
y.(x + z)
H. x.y.z
III. x+y+z
✓
A) Yalnız I
D) I ve III
X
Yalnız 111
T
T
T
T
işlemlerinden hangilerinin sonucu daima çift
sayıdır?
y
T
E
B) Yalnız II
Z
Nut
E) II ve III
C) I vel
3
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
2. Cevap ir, ele pola 1. x, y ve z birer pozitif tam sayı olmak üzere, xy + x2 = 45 olduğuna göre, x(y+z) = 45 xz y.(x + z) H. x.y.z III. x+y+z ✓ A) Yalnız I D) I ve III X Yalnız 111 T T T T işlemlerinden hangilerinin sonucu daima çift sayıdır? y T E B) Yalnız II Z Nut E) II ve III C) I vel 3
3
318
2. a ve b birer tam sayı olmak üzere, aşağıda verilen saat 4
konumunda iken;
AL= 1
a=T
a saat sonra akrebin gösterdiği sayı ile yelkovanın
gösterdiği sayının toplamı bir tek sayı olmaktadır.
6=2
A) ba
b=c
b saat sonra akrebin gösterdiği sayı ile yelkovanın
gösterdiği sayının toplamı bir çift sayı olmaktadır.
1...
10
Ba.b
9
8
...
11 12
7 5
6
2
Ca+b
3
st
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir tek sayı belirtir?
4
neg
D) 2a + b
Ac
É) b
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
3 318 2. a ve b birer tam sayı olmak üzere, aşağıda verilen saat 4 konumunda iken; AL= 1 a=T a saat sonra akrebin gösterdiği sayı ile yelkovanın gösterdiği sayının toplamı bir tek sayı olmaktadır. 6=2 A) ba b=c b saat sonra akrebin gösterdiği sayı ile yelkovanın gösterdiği sayının toplamı bir çift sayı olmaktadır. 1... 10 Ba.b 9 8 ... 11 12 7 5 6 2 Ca+b 3 st Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir tek sayı belirtir? 4 neg D) 2a + b Ac É) b
27.
a<b< c olmak üzere;
a, b ve c iki basamaklı ve rakamları asal sayılardan
oluşan ardışık üç tek sayıdır.
Bu üç sayıyı oluşturan rakamların çarpımı 840 ol-
duğuna göre, b sayısının rakamları çarpımı kaçtır?
A) 6
B) 8
C) 10
D) 14
E) 18
b
840 2
Lise Matematik
Tek, Çift ve Ardışık Sayılar
27. a<b< c olmak üzere; a, b ve c iki basamaklı ve rakamları asal sayılardan oluşan ardışık üç tek sayıdır. Bu üç sayıyı oluşturan rakamların çarpımı 840 ol- duğuna göre, b sayısının rakamları çarpımı kaçtır? A) 6 B) 8 C) 10 D) 14 E) 18 b 840 2