Denklem Kurma Soruları

5.
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM
KURUMLARINA İLİŞKİN DENEME
1. araç
A
Grafik: A Şehrinden Hareket Eden
Aracın Yol Durumu
Gidilen yol
120°
AKADEM
C şehrine kalan yol
PRUVA
7
A ve B şehirlerinde bulunan iki araç bu şehirlerin tam ortasında bulunan C şehrinde mola vereceklerdir. Aynı anda yola çıkan
bu araçlanın 10 dakikada gittikleri yolu ve C şehrine kalan yollarını gösteren daire grafikleri aşağıda verilmiştir.
2. araç
B
C şehrine
kalan yol
Grafik: B Şehrinden Hareket Eden
Aracın Yol Durumu
MATEMATİK
Gidilen yol
10 dakika sonra iki araç arasındaki mesafe 220 km olduğuna göre A ile B şehirleri arasındaki mesafe kaç kilometredir?
A) 720
B) 540
C) 480
6. Aşağıdaki şekil özdeş üç kareden oluşturulmuştur.
D) 360
Lise Matematik
Denklem Kurma
5. SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN DENEME 1. araç A Grafik: A Şehrinden Hareket Eden Aracın Yol Durumu Gidilen yol 120° AKADEM C şehrine kalan yol PRUVA 7 A ve B şehirlerinde bulunan iki araç bu şehirlerin tam ortasında bulunan C şehrinde mola vereceklerdir. Aynı anda yola çıkan bu araçlanın 10 dakikada gittikleri yolu ve C şehrine kalan yollarını gösteren daire grafikleri aşağıda verilmiştir. 2. araç B C şehrine kalan yol Grafik: B Şehrinden Hareket Eden Aracın Yol Durumu MATEMATİK Gidilen yol 10 dakika sonra iki araç arasındaki mesafe 220 km olduğuna göre A ile B şehirleri arasındaki mesafe kaç kilometredir? A) 720 B) 540 C) 480 6. Aşağıdaki şekil özdeş üç kareden oluşturulmuştur. D) 360
TIM SETI
Örnek 6
Bir sempozyuma katılmak için bir günlüğüne otele yerleşecek katı-
lımcıların her biri için tam pansiyon veya yarım pansiyon biçiminde
konaklama rezervasyonu yapılmıştır. Rezervasyon yapıldıktan sonra
20 farklı kişi konaklama biçimini değiştirmek istemiş ve bu değişiklik
nedeniyle ödenecek toplam miktar 2100 TL artmıştır.
Tam pansiyon konaklamanın fiyatının yarım pansiyon konakla-
manın fiyatından 150 TL daha fazla olduğu bilindiğine göre, ya-
rim pansiyon konaklama rezervasyonunu tam pansiyon konak-
lama rezervasyonu ile değiştirmek isteyen katılımcı sayısı kaçtır?
Çözüm
Lise Matematik
Denklem Kurma
TIM SETI Örnek 6 Bir sempozyuma katılmak için bir günlüğüne otele yerleşecek katı- lımcıların her biri için tam pansiyon veya yarım pansiyon biçiminde konaklama rezervasyonu yapılmıştır. Rezervasyon yapıldıktan sonra 20 farklı kişi konaklama biçimini değiştirmek istemiş ve bu değişiklik nedeniyle ödenecek toplam miktar 2100 TL artmıştır. Tam pansiyon konaklamanın fiyatının yarım pansiyon konakla- manın fiyatından 150 TL daha fazla olduğu bilindiğine göre, ya- rim pansiyon konaklama rezervasyonunu tam pansiyon konak- lama rezervasyonu ile değiştirmek isteyen katılımcı sayısı kaçtır? Çözüm
13. Bir kümeste tavuk ve tavşanlardan oluşan toplamda 30 hayvan vardır. Bu kümeste
bulunan tavuk ve tavşanların ayak sayıları toplamı ise 84 tür.
4
Buna göre, bu kümesteki tavukların sayısı kaçtır?
2
Dawan
Lise Matematik
Denklem Kurma
13. Bir kümeste tavuk ve tavşanlardan oluşan toplamda 30 hayvan vardır. Bu kümeste bulunan tavuk ve tavşanların ayak sayıları toplamı ise 84 tür. 4 Buna göre, bu kümesteki tavukların sayısı kaçtır? 2 Dawan
.
Vişne
Suyu
1. Aşağıda verilen içecek makinesinin 5 litrelik hacme sahip
haznesinde vişne suyu, 6 litrelik hacme sahip haznesinde
ise limonata vardır.
Limonata
AVRAMA
TESTI
Her gün hazneleri tam olarak doluyken kullanılmaya baş-
lanan bu makinede vişne suyu için 200 ml, limonata için
300 ml'lik bardaklar tamamen doldurularak kullanılmak-
tadır.
500
B) 2600
Eşitlik ve Denk
Bu makinede her iki içecek için kullanılan bardak sayısı-
nın birbirine eşit olduğu bir günde, içilen vişne suyu mik-
tarının kalan limonata miktarına eşit olduğu
görülmüştür.
Buna göre, bu makinede o gün kalan vişne suyu miktarı
kaç mililitredir?
A) 2400
6x-4-80
1 +4
C) 3600
D) 3800
Uzunluğu 160 cm olan bir tel iki eş parçaya ayrılıyor.
Ayrılan bu parçalardan birinin tamamı ile aşağıdaki gibi
bir çeşitkenar üçgen, diğerinin tamamı ile bir dikdörtgen
oluşturuluyor.
12y+8=80
, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
4
Lise Matematik
Denklem Kurma
. Vişne Suyu 1. Aşağıda verilen içecek makinesinin 5 litrelik hacme sahip haznesinde vişne suyu, 6 litrelik hacme sahip haznesinde ise limonata vardır. Limonata AVRAMA TESTI Her gün hazneleri tam olarak doluyken kullanılmaya baş- lanan bu makinede vişne suyu için 200 ml, limonata için 300 ml'lik bardaklar tamamen doldurularak kullanılmak- tadır. 500 B) 2600 Eşitlik ve Denk Bu makinede her iki içecek için kullanılan bardak sayısı- nın birbirine eşit olduğu bir günde, içilen vişne suyu mik- tarının kalan limonata miktarına eşit olduğu görülmüştür. Buna göre, bu makinede o gün kalan vişne suyu miktarı kaç mililitredir? A) 2400 6x-4-80 1 +4 C) 3600 D) 3800 Uzunluğu 160 cm olan bir tel iki eş parçaya ayrılıyor. Ayrılan bu parçalardan birinin tamamı ile aşağıdaki gibi bir çeşitkenar üçgen, diğerinin tamamı ile bir dikdörtgen oluşturuluyor. 12y+8=80 , Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 4
20. Ankara ilimizdeki 46 kişilik halk otobüsünün tek yönlük bilet fiyatları aşağıda verilmiştir.
+1
O
.
EGO
30 TL
Tam Bilet
●
EGO
20 TL
Öğrenci
Bilet
0:
Tüm yolcuların kalkış durağından bindiği ve son durakta indiği tam dolu halk otobüsündeki yolcuların sayısı ile ilgili
bilgiler aşağıda verilmiştir.
EGO
8 TL
Çocuk
Bilet
Tam bileti olan yolcu sayısı, öğrenci bileti olan yolcu sayısının 3 katından 2 kişi fazladır.
Çocuk bileti olan yolcu sayısı, tam bileti olan yolcu sayısına eşittir.
Buna göre halk otobüsü yaptığı bu tek yönlü seferden Türk lirası cinsinden ne kadar kazanmıştır?
A) 280
B) 600
C) 880
D) 1080
Lise Matematik
Denklem Kurma
20. Ankara ilimizdeki 46 kişilik halk otobüsünün tek yönlük bilet fiyatları aşağıda verilmiştir. +1 O . EGO 30 TL Tam Bilet ● EGO 20 TL Öğrenci Bilet 0: Tüm yolcuların kalkış durağından bindiği ve son durakta indiği tam dolu halk otobüsündeki yolcuların sayısı ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. EGO 8 TL Çocuk Bilet Tam bileti olan yolcu sayısı, öğrenci bileti olan yolcu sayısının 3 katından 2 kişi fazladır. Çocuk bileti olan yolcu sayısı, tam bileti olan yolcu sayısına eşittir. Buna göre halk otobüsü yaptığı bu tek yönlü seferden Türk lirası cinsinden ne kadar kazanmıştır? A) 280 B) 600 C) 880 D) 1080
10. Basit bir damıtma düzeneğine takılı olan A beherinin balon
kısmı % 20'lik 3,2 litre tuzlu su ile tam doludur.
Beher alttan ısıtıldığında içindeki suyun belli bir kısmı buhar-
laşıyor ve buharlaşan suyun 'ü 1 litrelik eşit bölmeli boş B
kabina damıtılıyor.
4
2
I<#>< #1
Dod
B
32
Düzenekteki son durum yukarıdaki gibi olduğuna göre,
A kabında kalan karışımın tuz oranı yüzde kaçtır?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30 E) 40
Cat
Lise Matematik
Denklem Kurma
10. Basit bir damıtma düzeneğine takılı olan A beherinin balon kısmı % 20'lik 3,2 litre tuzlu su ile tam doludur. Beher alttan ısıtıldığında içindeki suyun belli bir kısmı buhar- laşıyor ve buharlaşan suyun 'ü 1 litrelik eşit bölmeli boş B kabina damıtılıyor. 4 2 I<#>< #1 Dod B 32 Düzenekteki son durum yukarıdaki gibi olduğuna göre, A kabında kalan karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40 Cat
10. A ve B sınıflarında bulunan çocukların yaşlarıyla ilgili aşağı-
dakiler bilinmektedir
A sınıfındaki tüm çocukların yaşları aynıdır.
B sınıfındaki tüm çocukların yaşlanı aynıdır.
A sınıfındaki çocuklar 2 yıl önce, B sınıfındaki çocuklar
3 yıl sonra doğmuş olsaydı A ve B sınıfındaki çocukların
yaşları aynı olacaktı.
A ve B sınıfında toplam 13 öğrenci vardır.
A ve B sınıfındaki çocukların yaşları toplamı 206'dır.
Buna göre, A sınıfındaki çocukların yaşı en az kaç ola-
bilir?
A) 8
kock
B) 9
A snif
X
X-2
C) 10
3 suite
y
Y+3
D) 11(E) 12
Lise Matematik
Denklem Kurma
10. A ve B sınıflarında bulunan çocukların yaşlarıyla ilgili aşağı- dakiler bilinmektedir A sınıfındaki tüm çocukların yaşları aynıdır. B sınıfındaki tüm çocukların yaşlanı aynıdır. A sınıfındaki çocuklar 2 yıl önce, B sınıfındaki çocuklar 3 yıl sonra doğmuş olsaydı A ve B sınıfındaki çocukların yaşları aynı olacaktı. A ve B sınıfında toplam 13 öğrenci vardır. A ve B sınıfındaki çocukların yaşları toplamı 206'dır. Buna göre, A sınıfındaki çocukların yaşı en az kaç ola- bilir? A) 8 kock B) 9 A snif X X-2 C) 10 3 suite y Y+3 D) 11(E) 12
TYT
1. İki boksörün karşılaştığı bir unvan maçındaki
dül dağılımı aşağıdaki gibidir.
• Mağlup olan boksöre 5 milyon dolar sabit
para ve nakavt olmadan tamamladığı her
raunt için 500 bin dolar verilir.
TEMEL
• Galip olan boksöre ise mağlup olan boksörün
aldığı ödülün %125 fazlası verilir.
25=625
Müsabaka sonunda iki boksöre dağıtılan
2.21 milyon
toplam ödül 26 milyon dolar olduğuna göre,
maç kaçıncı raundda sona ermiştir?
F8
Dig
3,
8,125 2100
18
E) 10
Lise Matematik
Denklem Kurma
TYT 1. İki boksörün karşılaştığı bir unvan maçındaki dül dağılımı aşağıdaki gibidir. • Mağlup olan boksöre 5 milyon dolar sabit para ve nakavt olmadan tamamladığı her raunt için 500 bin dolar verilir. TEMEL • Galip olan boksöre ise mağlup olan boksörün aldığı ödülün %125 fazlası verilir. 25=625 Müsabaka sonunda iki boksöre dağıtılan 2.21 milyon toplam ödül 26 milyon dolar olduğuna göre, maç kaçıncı raundda sona ermiştir? F8 Dig 3, 8,125 2100 18 E) 10
Çam
●
22
●
290
Yukarıda bir ağaçlık bölgenin çam ağacı bulunan
kısımları mavi, çınar ağacı bulunan kısımları
yeşil ve meşe ağacı bulunan kısımları kırmızı ile
gösterilmiştir...
Çınar
Bu ağaçlık bölgede
●
• Çam ağacı olmayan ağaçlık bölge 20 dönüm
Çınar ağacı olmayan ağaçlık bölge 28 dönüm
Meşe ağacı bulunan bölge 31 dönüm
• Tek tür ağaç bulunan bölgeler 22 dönüm
Meşe
C)
olduğuna göre, üç çeşit ağacın da bulunduğu
bölgenin alanı kaç dönümdür?
A) 3
B) 4
D) 6
E) 7
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Denklem Kurma
Çam ● 22 ● 290 Yukarıda bir ağaçlık bölgenin çam ağacı bulunan kısımları mavi, çınar ağacı bulunan kısımları yeşil ve meşe ağacı bulunan kısımları kırmızı ile gösterilmiştir... Çınar Bu ağaçlık bölgede ● • Çam ağacı olmayan ağaçlık bölge 20 dönüm Çınar ağacı olmayan ağaçlık bölge 28 dönüm Meşe ağacı bulunan bölge 31 dönüm • Tek tür ağaç bulunan bölgeler 22 dönüm Meşe C) olduğuna göre, üç çeşit ağacın da bulunduğu bölgenin alanı kaç dönümdür? A) 3 B) 4 D) 6 E) 7 Diğer sayfaya geçiniz.
TYT/ Temel Matematik
24. Mayıs ayında bahar şenliği kapsamında bir tiyatroda
öğrencilere ekstra indirim uygulanmış tiyatro biletle-
rinin fiyatları aşağıda verilmiştir.
Tam Bilet
20 TL
Öğrenci Bileti
5 TL
Bir tiyatro gösterisinde 40 koltuk boş kalmıştır. Bu
tiyatro gösterisine gelen öğrencilerin sayısı diğer ki-
şilerin sayısının 7 katından 30 eksiktir.
C) 70
Bu tiyatro gösterisi için satılan tam bilet ve öğ-
renci biletlerinden elde edilen gelirler eşit oldu-
ğuna göre, tiyatro salonu kaç kişiliktir?
us
A) 50 B) 60
AISA
7x-30
X-)10
(7x-30). 8/= x20
4
do
D) 90
32
E) 120
27. Aşa
7x70
nula
Xx=10
Lise Matematik
Denklem Kurma
TYT/ Temel Matematik 24. Mayıs ayında bahar şenliği kapsamında bir tiyatroda öğrencilere ekstra indirim uygulanmış tiyatro biletle- rinin fiyatları aşağıda verilmiştir. Tam Bilet 20 TL Öğrenci Bileti 5 TL Bir tiyatro gösterisinde 40 koltuk boş kalmıştır. Bu tiyatro gösterisine gelen öğrencilerin sayısı diğer ki- şilerin sayısının 7 katından 30 eksiktir. C) 70 Bu tiyatro gösterisi için satılan tam bilet ve öğ- renci biletlerinden elde edilen gelirler eşit oldu- ğuna göre, tiyatro salonu kaç kişiliktir? us A) 50 B) 60 AISA 7x-30 X-)10 (7x-30). 8/= x20 4 do D) 90 32 E) 120 27. Aşa 7x70 nula Xx=10
lemden
hangisi
D)-2
1. Hangi sayının 6 katının 3 eksiği 33'tür?
?
A) 7
A) 3
B) 6
+2
A) 11
B) 4
3.5 37
C) 5
2. 35 kilometrelik yol her gün bir önceki gün asfaltlanan yol-
dan 2 km fazla asfaltlanarak 5 günde tamamlanmıştır.
Buna göre ilk gün kaç kilometre yol
asfaltlanmıştır?
B) 12
39
LANIM
AVRAMA
C) 5
TESTI
Eşitlik ve Denklem-2
D) 4
Ahmet'in yaşının 4 eksiğinin 2 katı 18'dir.
Buna göre Ahmet kaç yaşındadır?
41 43
18
D) 6
C) 13
4. Zehra'nın kitaplar
fa'nın kitaplarnin
Mustafa'nın 27
kaç tane kitabu
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A)7
D) 14
5. Başlan
baras
Melih
Bur
eşi
MEB
A
Lise Matematik
Denklem Kurma
lemden hangisi D)-2 1. Hangi sayının 6 katının 3 eksiği 33'tür? ? A) 7 A) 3 B) 6 +2 A) 11 B) 4 3.5 37 C) 5 2. 35 kilometrelik yol her gün bir önceki gün asfaltlanan yol- dan 2 km fazla asfaltlanarak 5 günde tamamlanmıştır. Buna göre ilk gün kaç kilometre yol asfaltlanmıştır? B) 12 39 LANIM AVRAMA C) 5 TESTI Eşitlik ve Denklem-2 D) 4 Ahmet'in yaşının 4 eksiğinin 2 katı 18'dir. Buna göre Ahmet kaç yaşındadır? 41 43 18 D) 6 C) 13 4. Zehra'nın kitaplar fa'nın kitaplarnin Mustafa'nın 27 kaç tane kitabu Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü A)7 D) 14 5. Başlan baras Melih Bur eşi MEB A
etim Aritmetiği
15
CÖZGEC
Kilosu 40 lira olan yaş üzüm kurutulunca kuru üzümün
kilosu 56 liraya gelmiştir.
rudu-
ar?
=) 3,6
6'sını
WASC
A) 50
ÇÖZÜM
16
Buna göre, 70 kg yaş üzümünden kaç kg kuru üzüm
elde edilir?
B) 55
C) 56
ÇOZGEÇ
Bir dikdörtgenin alanın or
D) 60
E) 65
Cevap A seçeneğidir.
SIRADI
17
Elek
%20
faz
Bu
kıs
A
CO
Lise Matematik
Denklem Kurma
etim Aritmetiği 15 CÖZGEC Kilosu 40 lira olan yaş üzüm kurutulunca kuru üzümün kilosu 56 liraya gelmiştir. rudu- ar? =) 3,6 6'sını WASC A) 50 ÇÖZÜM 16 Buna göre, 70 kg yaş üzümünden kaç kg kuru üzüm elde edilir? B) 55 C) 56 ÇOZGEÇ Bir dikdörtgenin alanın or D) 60 E) 65 Cevap A seçeneğidir. SIRADI 17 Elek %20 faz Bu kıs A CO
5. Bir okul kütüphanesinden ödünç alınan kitap ve
derginin iade işlemleri hakkındaki bazı bilgiler aşa-
ğıda verilmiştir.
• Ödünç alınan bir kitabın, iade süresi 20 gündür.
• Ödünç alınan bir derginin iade süresi 15 gündür.
● İade süresini aşan öğrenciler için, dergilerden
50 kr, kitaplardan 1 TL olmak üzere günlük para
cezası uygulanır.
Buna göre, aynı gün bir kitap ve bir dergi ödünç
alan öğrenci, kitap ve dergiyi iade ederken
58 lira para cezası ödediğine göre, kitap ve
dergi kaç gün öğrencide kalmıştır?
A) 55 B) 56
C) 57
D) 58
E) 59
Lise Matematik
Denklem Kurma
5. Bir okul kütüphanesinden ödünç alınan kitap ve derginin iade işlemleri hakkındaki bazı bilgiler aşa- ğıda verilmiştir. • Ödünç alınan bir kitabın, iade süresi 20 gündür. • Ödünç alınan bir derginin iade süresi 15 gündür. ● İade süresini aşan öğrenciler için, dergilerden 50 kr, kitaplardan 1 TL olmak üzere günlük para cezası uygulanır. Buna göre, aynı gün bir kitap ve bir dergi ödünç alan öğrenci, kitap ve dergiyi iade ederken 58 lira para cezası ödediğine göre, kitap ve dergi kaç gün öğrencide kalmıştır? A) 55 B) 56 C) 57 D) 58 E) 59
5.
GE
m pozitif tam sayı olmak üzere,
m=
5n-8
n
olduğuna göre, n nin alabileceği kaç farklı tam sayı
değeri vardır? (@
A) 3
B) 4
C) 6
D) 7
E) 8
m nin pozitif tam sayı, n nin tam sayı olduğuna dikkat
etmelisin.
9
Lise Matematik
Denklem Kurma
5. GE m pozitif tam sayı olmak üzere, m= 5n-8 n olduğuna göre, n nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? (@ A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8 m nin pozitif tam sayı, n nin tam sayı olduğuna dikkat etmelisin. 9
11. Girdiği bir savda ilk 20 sorudan 11 soruyu
doğru çözen bir öğrencinin bu durumdan sonra
% 70 başarı imkânı devam ettiğine göre, bu
sınavda en az kaç soru sorulmuştur?
A) 30
B) 32 C) 35
D) 36
776
E) 40
Lise Matematik
Denklem Kurma
11. Girdiği bir savda ilk 20 sorudan 11 soruyu doğru çözen bir öğrencinin bu durumdan sonra % 70 başarı imkânı devam ettiğine göre, bu sınavda en az kaç soru sorulmuştur? A) 30 B) 32 C) 35 D) 36 776 E) 40
4. Kuzey ile Yaman bilye oynuyorlar. Kuzey yerdeki bilye-
1
lere 6 bilye ekleyip,
ünü alıyor. Yaman yerde kalan
4
bilyelere 3 bilye ekleyip
15 tane bilye kaldığına göre, oyun başlamadan önce
yerde kaç bilye vardır?
A) 28
B) 30
1 sini alıyor. En son yerde
2
C) 32 D) 34
E) 36
Lise Matematik
Denklem Kurma
4. Kuzey ile Yaman bilye oynuyorlar. Kuzey yerdeki bilye- 1 lere 6 bilye ekleyip, ünü alıyor. Yaman yerde kalan 4 bilyelere 3 bilye ekleyip 15 tane bilye kaldığına göre, oyun başlamadan önce yerde kaç bilye vardır? A) 28 B) 30 1 sini alıyor. En son yerde 2 C) 32 D) 34 E) 36