Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri Soruları

X
TEST
6
7. Aşağıda y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri veril-
miştir.
3
+ P
(-0.1] (45]
Buna göre,
S
+
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşits
-2
AY
A
5
3
y = g(x)
O
X=y
x = 5, 3,-2
(x-4) f(x)
g(x)-2,4
si aşağıdakilerden hangisidir?
A) [3, 5]
≤0 eşitsizliğinin çözüm küme-
B) (3, 5)
4
D) (3, 5) - {4}
y = f(x)
C) [3, 5] - {4}
E) (2, 4]
NLARI
10.
eş
re
A)
11. Aş
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
X TEST 6 7. Aşağıda y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri veril- miştir. 3 + P (-0.1] (45] Buna göre, S + İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşits -2 AY A 5 3 y = g(x) O X=y x = 5, 3,-2 (x-4) f(x) g(x)-2,4 si aşağıdakilerden hangisidir? A) [3, 5] ≤0 eşitsizliğinin çözüm küme- B) (3, 5) 4 D) (3, 5) - {4} y = f(x) C) [3, 5] - {4} E) (2, 4] NLARI 10. eş re A) 11. Aş
ESEN YAYINLARI
10.
X
A)-5
-5
-5
Norentse
O
Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
-5,4,4
Buna göre, (x - 5)f(x) > 0 eşitsizliğini sağlayan farklı x
tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
B) 4
y
Spygl
0+ $40-
4
y = f(x)
X
E) 0
C) -3
D) 2
(-5,5) →4.1
4-4-3-2-1+1+2+345
2.
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
ESEN YAYINLARI 10. X A)-5 -5 -5 Norentse O Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. -5,4,4 Buna göre, (x - 5)f(x) > 0 eşitsizliğini sağlayan farklı x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? B) 4 y Spygl 0+ $40- 4 y = f(x) X E) 0 C) -3 D) 2 (-5,5) →4.1 4-4-3-2-1+1+2+345 2.
y = f(x) fonk
un grafiği ver
aşağıdakilerde
(1,6)
C) (4,8)
3.
2
x + 6x - 16
-<0
X-1
2
3*. (x²-4) ≤ 0
(x + 1)²
A) [1, 2]
-8 2
X =
eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
B) (1, 2)
D) (-∞, -8) (2,00)
X=1
C) (1,4]
E) [-2, 2]
6.
29
f(x)
olduğu
lerden
A)[-4
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
y = f(x) fonk un grafiği ver aşağıdakilerde (1,6) C) (4,8) 3. 2 x + 6x - 16 -<0 X-1 2 3*. (x²-4) ≤ 0 (x + 1)² A) [1, 2] -8 2 X = eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? B) (1, 2) D) (-∞, -8) (2,00) X=1 C) (1,4] E) [-2, 2] 6. 29 f(x) olduğu lerden A)[-4
y = mx - 3 doğrusu y = x² + 4x + 1 parabolünü
farklı iki noktada kesmektedir.
Lo crop soub
alamayacağı kaç farklı tam
nişi nogsb luy
Buna göre, m nin
sayı değeri vardır? Sib
A) 7
SB) 8
C) 9 D) 10 E) 11
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
y = mx - 3 doğrusu y = x² + 4x + 1 parabolünü farklı iki noktada kesmektedir. Lo crop soub alamayacağı kaç farklı tam nişi nogsb luy Buna göre, m nin sayı değeri vardır? Sib A) 7 SB) 8 C) 9 D) 10 E) 11
36
1^_4₁1M+ 3)
5240-12
x² + mx + m + 3 > 0
-
eşitsizliği her x ER için doğru olduğuna göre, m nin alabi-
leceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 6
B) 8
C) 10
moliment
K
2
TEST 02
1
LO
D) 12
6
f
E) 14
9.
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
36 1^_4₁1M+ 3) 5240-12 x² + mx + m + 3 > 0 - eşitsizliği her x ER için doğru olduğuna göre, m nin alabi- leceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? A) 6 B) 8 C) 10 moliment K 2 TEST 02 1 LO D) 12 6 f E) 14 9.
ne-
{4}
ģi
6)
SESEN YAYINLARI
11. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
X
A) 6
-3
-3
-1
-145
BT
f(x-2)
Buna göre,
≥ 0 eşitsizliğini sağlayan x'in ala-
f(-x) we 3
bileceği birbirinden farklı tam sayı değerlerinin topla-
mı kaçtır?
2
y
4
O
5
C)
3
-x-X+X+ * = 6
y = f(x)
D) 10
E) 12
2.
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
ne- {4} ģi 6) SESEN YAYINLARI 11. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. X A) 6 -3 -3 -1 -145 BT f(x-2) Buna göre, ≥ 0 eşitsizliğini sağlayan x'in ala- f(-x) we 3 bileceği birbirinden farklı tam sayı değerlerinin topla- mı kaçtır? 2 y 4 O 5 C) 3 -x-X+X+ * = 6 y = f(x) D) 10 E) 12 2.
1.
m
MATEMATİK TESTİ
mx² - (m + 4)x + m - 8 = 0
denkleminin kökleri x, ve x₂'dir.
x₁ <0 < x₂ ve x₁ 1 < x₂
olduğuna göre, m'nin en geniş değer aralığı aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) (-4,0) U (8,00)
m
D) (-4, 8)
B) (-∞, -4) U (0,00)
E) (0,8)
m-f
1. Bu testte 40 soru
2. Cevaplarınızı, cew
M
C)(-4, 0)
3.
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
1. m MATEMATİK TESTİ mx² - (m + 4)x + m - 8 = 0 denkleminin kökleri x, ve x₂'dir. x₁ <0 < x₂ ve x₁ 1 < x₂ olduğuna göre, m'nin en geniş değer aralığı aşağıda- kilerden hangisidir? A) (-4,0) U (8,00) m D) (-4, 8) B) (-∞, -4) U (0,00) E) (0,8) m-f 1. Bu testte 40 soru 2. Cevaplarınızı, cew M C)(-4, 0) 3.
HOCAM
BENIM HOCAM
3)
KLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ
TEST - 17
0+x=3x+b
akilerden hangisi
4.
ÜNİTE 4
≤0
x³-8
(0
81 (0
x³+1
eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?
B)-2
C) 2
D) 3
E) 4
A) -3
(+3
(₂²
+8
x-x
8-x
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
HOCAM BENIM HOCAM 3) KLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ TEST - 17 0+x=3x+b akilerden hangisi 4. ÜNİTE 4 ≤0 x³-8 (0 81 (0 x³+1 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? B)-2 C) 2 D) 3 E) 4 A) -3 (+3 (₂² +8 x-x 8-x
14. a, b, c ve d gerçel sayılar olmak üzere
A
x² + ax+b=0
b=-3
-x² + cx + d <0
9=12
eşitsizlik sisteminin işaret tablosu aşağıda gösterilmiştir.
-1 2 3
-d==-=-1/2/20
C=5
Buna göre,
10
3
A)
-10
-3+2/22
FL
TÜMLER
a.c
b-d
B)-3
-10
X
oranı kaçtır?
C)
8
8 +
wic
D)
AYT - Kurumsal Deneme - 1
E) -2
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
14. a, b, c ve d gerçel sayılar olmak üzere A x² + ax+b=0 b=-3 -x² + cx + d <0 9=12 eşitsizlik sisteminin işaret tablosu aşağıda gösterilmiştir. -1 2 3 -d==-=-1/2/20 C=5 Buna göre, 10 3 A) -10 -3+2/22 FL TÜMLER a.c b-d B)-3 -10 X oranı kaçtır? C) 8 8 + wic D) AYT - Kurumsal Deneme - 1 E) -2
8.
g
2
3
Bir çubuk oranında iki parçaya ayrılıp kısa bölümü
sarıya, uzun bölümü yeşile boyanıyor. Ardından kısa
bölümü çizgilerle beş eş bölmeye, uzun bölümü çizgiler-
ayrılıyor.
le sekiz eş bölmeye
002474
HE GAVE
Deneme Sınavı - 10
Ardından çubuk ile bir kapta bulunan su seviyesi sağda-
ki gibi ölçülüyor.
Buna göre, çubuk yeşil kısmı aşağıda olacak biçim-
de tutulsaydı su seviyesi hangi aralıkta olurdu?
AK
C) M-N arasında
K-L arasında
B) L-M arasında
D) N-P arasında
E) P-R arasında
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
8. g 2 3 Bir çubuk oranında iki parçaya ayrılıp kısa bölümü sarıya, uzun bölümü yeşile boyanıyor. Ardından kısa bölümü çizgilerle beş eş bölmeye, uzun bölümü çizgiler- ayrılıyor. le sekiz eş bölmeye 002474 HE GAVE Deneme Sınavı - 10 Ardından çubuk ile bir kapta bulunan su seviyesi sağda- ki gibi ölçülüyor. Buna göre, çubuk yeşil kısmı aşağıda olacak biçim- de tutulsaydı su seviyesi hangi aralıkta olurdu? AK C) M-N arasında K-L arasında B) L-M arasında D) N-P arasında E) P-R arasında
ELİT KARMA
23
16. a <0 olmak üzere,
ax² + bx + c = 0
denkleminin çözüm kümesi {-4, 10} ve
ax²+bx+c
X
ax²+bx+c
X-3
eşitsizliğinin çözüm kümesi Ç'dir.
Ertan, Turgut ve Çiğdem Ç kümesini bulup bu
kümeden birbirlerinden farklı birer tam sayı söylemiştir.
Söyledikleri sayılarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
Turgut ve Çiğdem tek sayı söylemiştir. Turgut,
Çiğdem'den daha büyük sayı söylemiştir.
Ertan, çift sayı söylemiştir.
Buna göre, verilen koşulları sağlayan bu kişilerin
söyledikleri sayılarla ilgili kaç farklı durum vardır?
A) 30
B) 36
C) 40
D) 48
E) 60
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
ELİT KARMA 23 16. a <0 olmak üzere, ax² + bx + c = 0 denkleminin çözüm kümesi {-4, 10} ve ax²+bx+c X ax²+bx+c X-3 eşitsizliğinin çözüm kümesi Ç'dir. Ertan, Turgut ve Çiğdem Ç kümesini bulup bu kümeden birbirlerinden farklı birer tam sayı söylemiştir. Söyledikleri sayılarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Turgut ve Çiğdem tek sayı söylemiştir. Turgut, Çiğdem'den daha büyük sayı söylemiştir. Ertan, çift sayı söylemiştir. Buna göre, verilen koşulları sağlayan bu kişilerin söyledikleri sayılarla ilgili kaç farklı durum vardır? A) 30 B) 36 C) 40 D) 48 E) 60 Diğer sayfaya geçiniz.
kü-
4.
Ex-4
x=14
Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği veriliyor.
AY
Buna göre,
-4 -2/
x (x²-16)
f(x). (x³ - 16x)
x=-2x=5 g(x)
F4 -4
x=0x=4
>0
KEŞFET
Test-8
0 1
B) -1
C) 0
5
y = f(x)
y = g(x)
ta
eşitsizliğini sağlayan x tamsayı değerleri toplamı
kaçtır?
A) -4
X
4
D) 2
E) 5
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
kü- 4. Ex-4 x=14 Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği veriliyor. AY Buna göre, -4 -2/ x (x²-16) f(x). (x³ - 16x) x=-2x=5 g(x) F4 -4 x=0x=4 >0 KEŞFET Test-8 0 1 B) -1 C) 0 5 y = f(x) y = g(x) ta eşitsizliğini sağlayan x tamsayı değerleri toplamı kaçtır? A) -4 X 4 D) 2 E) 5
SANNE HOS O
AYT/ Matematik
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işa
1. a, b ve c sıfırdan ve birbirinden farklı gerçel sayılardır.
• a = |b-cl
• b = |cd|
• a+b=d-bts imsiqet
eşitlikleri sağlanıyor.
Buna göre,
Hor
I. d > c
II. b>d
III. c> a
D) 15
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
met id lillsoq hid
D) I ve II
MATEMATIK TESTI
B) Yalnız II
E) I ve III
nög snuß
a (A
C) Yalnız III
simexen nelo 1abel a'e nob't enabluoutual bisbiğs 8
10. Dedilegalitpeber de ellos sex vid
apsa nabloa helmeden nelisey eisblubutul vetsY
ebenia nahis
3. Içine
sem
say
Ön
nabnsxluy elmssien nelissy aneblubutul yox *-
arbibelsey sbane nelose oxidas
B
no
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
SANNE HOS O AYT/ Matematik 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işa 1. a, b ve c sıfırdan ve birbirinden farklı gerçel sayılardır. • a = |b-cl • b = |cd| • a+b=d-bts imsiqet eşitlikleri sağlanıyor. Buna göre, Hor I. d > c II. b>d III. c> a D) 15 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I met id lillsoq hid D) I ve II MATEMATIK TESTI B) Yalnız II E) I ve III nög snuß a (A C) Yalnız III simexen nelo 1abel a'e nob't enabluoutual bisbiğs 8 10. Dedilegalitpeber de ellos sex vid apsa nabloa helmeden nelisey eisblubutul vetsY ebenia nahis 3. Içine sem say Ön nabnsxluy elmssien nelissy aneblubutul yox *- arbibelsey sbane nelose oxidas B no
2000
19. 120 kişinin katıldığı bir davette davetlilere toplam 54
masada aynı anda yemek verilmiştir. Masaların bazıların-
da yalnız bir kişi, bazılarında iki kişi, bazılarında ise üç kişi
oturmuştur.
İki kişinin oturduğu masa sayısı üç kişinin oturduğu masa
sayısından 6 fazladır.
Buna göre, yalnız bir kişinin oturduğu masa sayısı kaç-
tır?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
2000 19. 120 kişinin katıldığı bir davette davetlilere toplam 54 masada aynı anda yemek verilmiştir. Masaların bazıların- da yalnız bir kişi, bazılarında iki kişi, bazılarında ise üç kişi oturmuştur. İki kişinin oturduğu masa sayısı üç kişinin oturduğu masa sayısından 6 fazladır. Buna göre, yalnız bir kişinin oturduğu masa sayısı kaç- tır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12
3
2
Yanıt Yayınları
8
54
22
A) 260
200 d
240
SA
10
200de
14447
2pb
MRO
24. Sayı doğrusu üzerindeki a, b ve e-noktaları için
(a, b)→c gösterimi, c noktasının a ve b noktalarına
olan uzaklıklarının toplamı olarak ifade edilmektedir.
280
Bir sayı doğrusu üzerindeki M, N ve P noktalarının
De
gösterimi aşağıda verilmiştir.
M -3
N
(M, N) → P= 16 P
(M, N) →-3 = 6
300
olduğuna göre, (M, P) → N ifadesinin değeri
kaçtır?
1
B) 9
C) 10
D) 12
E) 18
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
3 2 Yanıt Yayınları 8 54 22 A) 260 200 d 240 SA 10 200de 14447 2pb MRO 24. Sayı doğrusu üzerindeki a, b ve e-noktaları için (a, b)→c gösterimi, c noktasının a ve b noktalarına olan uzaklıklarının toplamı olarak ifade edilmektedir. 280 Bir sayı doğrusu üzerindeki M, N ve P noktalarının De gösterimi aşağıda verilmiştir. M -3 N (M, N) → P= 16 P (M, N) →-3 = 6 300 olduğuna göre, (M, P) → N ifadesinin değeri kaçtır? 1 B) 9 C) 10 D) 12 E) 18 Diğer sayfaya geçiniz.
itsizlikler
i aşa-
E) (8,
0,00)
A) X <- 4
ov
Ari-1
+5> 0 eşitsizliğinin çözüm ara
X-2
aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-∞, 2)
D) 5 < x < 4
10.√x²-16 < x-2 reel sayılarda hangisidir?
D) (2.
B)-4<x<5
Eşitsizlikler
ed ionill
(8.01/8
B
E) x > 5
(81,01) (0
Soyad:
x²-1620 sinep no ninfelixialiçe xê> (-x)*
Sibisigner nobielbiebsgege
x²16
X>=4
Bi
if / No:
C) 4 <x
(0xx (A
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
itsizlikler i aşa- E) (8, 0,00) A) X <- 4 ov Ari-1 +5> 0 eşitsizliğinin çözüm ara X-2 aşağıdakilerden hangisidir? A) (-∞, 2) D) 5 < x < 4 10.√x²-16 < x-2 reel sayılarda hangisidir? D) (2. B)-4<x<5 Eşitsizlikler ed ionill (8.01/8 B E) x > 5 (81,01) (0 Soyad: x²-1620 sinep no ninfelixialiçe xê> (-x)* Sibisigner nobielbiebsgege x²16 X>=4 Bi if / No: C) 4 <x (0xx (A