Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Polinom Fonksiyon Grafikleri Soruları

HAKAN ONBAŞI
MATEMATIK
ÖRNEK
265
Herhangi bir polinom fonksiyonu için;
1. Ox ekseninde iki farklı değer için teğet olmuş,
II. Ox eksenini üç farklı değer için kesmiş.
III. Ox ekseni üzerinde bir noktada büküm noktası vardır.
yukarıda verilen bilgiler için f(x) fonksiyonu en az kaç
dereceli bir fonksiyondur?
(x-bilx-a)²(x-6) (x-C). (x-d)
3
f(x)=
ÖRNEK
266
In x
#
HAKAN ONBASI
MATEMATIK
Cevap : 9
ÖR
2
b>a > 1 olm
kestir?
fonksiyonu v
Aşağıdakile
A) f'(0) > 0
D)
-
HAKAN ONBAŞI
Şekildel
ģettir. g
tadan c
Lise Matematik
Polinom Fonksiyon Grafikleri
HAKAN ONBAŞI MATEMATIK ÖRNEK 265 Herhangi bir polinom fonksiyonu için; 1. Ox ekseninde iki farklı değer için teğet olmuş, II. Ox eksenini üç farklı değer için kesmiş. III. Ox ekseni üzerinde bir noktada büküm noktası vardır. yukarıda verilen bilgiler için f(x) fonksiyonu en az kaç dereceli bir fonksiyondur? (x-bilx-a)²(x-6) (x-C). (x-d) 3 f(x)= ÖRNEK 266 In x # HAKAN ONBASI MATEMATIK Cevap : 9 ÖR 2 b>a > 1 olm kestir? fonksiyonu v Aşağıdakile A) f'(0) > 0 D) - HAKAN ONBAŞI Şekildel ģettir. g tadan c
AYT MATEMATİK TESTİ
18. f(x)=x² + 12 parabolüne dışındaki (2, 7) noktasından teğetler
çiziliyor.
Buna göre, bu teğetlerin parabole değme noktalarının
ordinatları toplamı kaçtır?
A) 20
B) 30
C) 40
x312
.t
D) 50
E) 60
Lise Matematik
Polinom Fonksiyon Grafikleri
AYT MATEMATİK TESTİ 18. f(x)=x² + 12 parabolüne dışındaki (2, 7) noktasından teğetler çiziliyor. Buna göre, bu teğetlerin parabole değme noktalarının ordinatları toplamı kaçtır? A) 20 B) 30 C) 40 x312 .t D) 50 E) 60
ir.
00:23
5
X
nksiyonlar ve Grafikleri - IV
CÖZ
BİTİR
A) 1. bölge
B) II. bölge
C) III. bölge
D) IV. bölge
E) x ekseni üzerinde
4. y = x²-10x+6 parabolünün tepe noktası koordinat
düzleminde hangi bölgededir?
T (r,k)
b
y=x²-10x+6
(-10)
93
5
Lise Matematik
Polinom Fonksiyon Grafikleri
ir. 00:23 5 X nksiyonlar ve Grafikleri - IV CÖZ BİTİR A) 1. bölge B) II. bölge C) III. bölge D) IV. bölge E) x ekseni üzerinde 4. y = x²-10x+6 parabolünün tepe noktası koordinat düzleminde hangi bölgededir? T (r,k) b y=x²-10x+6 (-10) 93 5
Yandaki grafik bir de-
podaki suyun yük-
sekliğinin zamana
göre değişimini gös-
termektedir.
Buna göre, ilk 5 sa-
atlik sürede depoda-
ki suyun yüksekliği-
nin ortalama değişim
hızı kaç metredir?
A) 0,6 B) 0,7 C) 0,8 D) 0,9 E) 1
4
0
Suyun yüksekliği (m)
(₁)
16
LO
5
Zaman
(Saat)
Lise Matematik
Polinom Fonksiyon Grafikleri
Yandaki grafik bir de- podaki suyun yük- sekliğinin zamana göre değişimini gös- termektedir. Buna göre, ilk 5 sa- atlik sürede depoda- ki suyun yüksekliği- nin ortalama değişim hızı kaç metredir? A) 0,6 B) 0,7 C) 0,8 D) 0,9 E) 1 4 0 Suyun yüksekliği (m) (₁) 16 LO 5 Zaman (Saat)
Dik koordinat düzleminde, y = f(x) fonksiyonunun grafiği verili-
yor.
O
5
-2
A) (-∞, -4) (4, 6)
C) (-∞0, 4)
4
y = f(x)
E) (0, ∞0)
6
Buna göre, f(x).f'(x) > 0 eşitsizliğinin en geniş çözüm kü-
mesi aşağıdakilerden hangisidir?
➜X
8.
B)(-4, 0) (6,∞)
D) (4,00)
29
Lise Matematik
Polinom Fonksiyon Grafikleri
Dik koordinat düzleminde, y = f(x) fonksiyonunun grafiği verili- yor. O 5 -2 A) (-∞, -4) (4, 6) C) (-∞0, 4) 4 y = f(x) E) (0, ∞0) 6 Buna göre, f(x).f'(x) > 0 eşitsizliğinin en geniş çözüm kü- mesi aşağıdakilerden hangisidir? ➜X 8. B)(-4, 0) (6,∞) D) (4,00) 29
4
11-C
18. Şekilde üçüncü de-
receden f(x) fonksi-
yonunun grafiği veril-
miştir.
Buna göre, f'(x)
fonksiyonunun
grafiği aşağıdakilerden
A)
12-E
y
X
E). Ay
-1
13-A 14-B
hangisidir?
B)
D)
2
15-C
A
+
-3
X
2
4
f(x)
16-C 17-D
X
18-B
Lise Matematik
Polinom Fonksiyon Grafikleri
4 11-C 18. Şekilde üçüncü de- receden f(x) fonksi- yonunun grafiği veril- miştir. Buna göre, f'(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden A) 12-E y X E). Ay -1 13-A 14-B hangisidir? B) D) 2 15-C A + -3 X 2 4 f(x) 16-C 17-D X 18-B
P(x) = (x¹). A (x) +3x-5
a+bx+c+dx+e= 3 x-5
P(x) polinomunun sadece bir kölover O halde
denklen→ P(x) = (X-11³ +C
}
En büyük dereceli teriminin kat sayısı 1 olan üçüncü derece-
den P(x) polinomunun grafiği aşağıda verilmiştir.
P(x) polinomunun ((x+1) le bölümünden elde edilen bölüm
polinomu Q(x) tir.
+
X
0
E)
sadece y = P(x)
11625.
sur u (x + ₁)² + C [ (x4₁1)
(XH)
T
Buna göre, Q(x) polinomunun grafiği aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A)
Plo
Q(x) = (x+1)²+
X
B)
(D)
0
X
X
Tandem Yayınları
B
r
Lise Matematik
Polinom Fonksiyon Grafikleri
P(x) = (x¹). A (x) +3x-5 a+bx+c+dx+e= 3 x-5 P(x) polinomunun sadece bir kölover O halde denklen→ P(x) = (X-11³ +C } En büyük dereceli teriminin kat sayısı 1 olan üçüncü derece- den P(x) polinomunun grafiği aşağıda verilmiştir. P(x) polinomunun ((x+1) le bölümünden elde edilen bölüm polinomu Q(x) tir. + X 0 E) sadece y = P(x) 11625. sur u (x + ₁)² + C [ (x4₁1) (XH) T Buna göre, Q(x) polinomunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Plo Q(x) = (x+1)²+ X B) (D) 0 X X Tandem Yayınları B r
3
9. f(x) = x³x²
-
2
kesmektedir.
Buna göre, k'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamı
kaçtır?
-
q
6x + k fonksiyonu x eksenini 3 noktada
A) O
B) 3
D) 21
E) 39
f'(x) = 3x²-3x-6 f'(2)=0 f'(-1)=0
x²-x-2
Y 2
C) 6
-2-12
Lise Matematik
Polinom Fonksiyon Grafikleri
3 9. f(x) = x³x² - 2 kesmektedir. Buna göre, k'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? - q 6x + k fonksiyonu x eksenini 3 noktada A) O B) 3 D) 21 E) 39 f'(x) = 3x²-3x-6 f'(2)=0 f'(-1)=0 x²-x-2 Y 2 C) 6 -2-12
1
5)
D şıkkı?
-3
A) f'(-3) = 0
-2
10
VA
Şekilde 3. dereceden bir f(x) polinom fonksiyonu-
nun grafiği verildiğine göre, aşağıdakilerden hangi-
si doğudur?
y = f(x)
D) f'(-2y = 0
23
B) f'(1) > 0
C) f'(2) ≤0
E) (3) >0
novence
VIS D
Lise Matematik
Polinom Fonksiyon Grafikleri
1 5) D şıkkı? -3 A) f'(-3) = 0 -2 10 VA Şekilde 3. dereceden bir f(x) polinom fonksiyonu- nun grafiği verildiğine göre, aşağıdakilerden hangi- si doğudur? y = f(x) D) f'(-2y = 0 23 B) f'(1) > 0 C) f'(2) ≤0 E) (3) >0 novence VIS D
sını
4
+40=
VIGASYON
NAVIGA
ÖRNEK 23
y = x² + 4x + 6
fonksiyonunun grafiğine A(2, 0) noktasından çizilen teğetle-
rin eğimlerinin toplamı kaçtır?
ÇÖZÜM
HONEK 24
CÔLÙM
+6
-16
op
mx-1
✓
+(2₁-m) x 16tim
20
(2x-2)² +2.22x-
Lise Matematik
Polinom Fonksiyon Grafikleri
sını 4 +40= VIGASYON NAVIGA ÖRNEK 23 y = x² + 4x + 6 fonksiyonunun grafiğine A(2, 0) noktasından çizilen teğetle- rin eğimlerinin toplamı kaçtır? ÇÖZÜM HONEK 24 CÔLÙM +6 -16 op mx-1 ✓ +(2₁-m) x 16tim 20 (2x-2)² +2.22x-
IC
9.
-3
AY
3
A) 8
3
01
Yukarıda y = f(x) parabolünün mutlak değerinin grafiği
verilmiştir.
g(x) = f(x) dx olarak veriliyor.
g(1) = 1 olduğuna göre, g(2) değeri kaçtır?
3
y=| f(x) |
B) 6 C)
19
3
20
3
E) 7
Lise Matematik
Polinom Fonksiyon Grafikleri
IC 9. -3 AY 3 A) 8 3 01 Yukarıda y = f(x) parabolünün mutlak değerinin grafiği verilmiştir. g(x) = f(x) dx olarak veriliyor. g(1) = 1 olduğuna göre, g(2) değeri kaçtır? 3 y=| f(x) | B) 6 C) 19 3 20 3 E) 7
1. C
8. y=u³-u
u=vt+t
t=²x²
√x+x2
olduğuna göre,
C
G
A) 39
-2
y
2. A
-2 0 1
O 2
B) 90
(X
E)
2
2X
dy in x = 1 için değeri kaçtır?
dx
12
du
3(x+x²)² 2x+1
Şekildeki y = f(x) fonksiyonunun grafiği olduğuna göre,
f'(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?
A)
3. A
C) 2
▶X
y
O
O 2
B)
D)
4. E
B) 24
26-1
6x05-2=33
y=f(x)
-2
y
1
-2 0
E) 21
4051
2
-1 0 2
5. E
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
6. B
d²
dx²
-[(f(x))²]
236
ifadesinin x=
A) -20
11. f türevli bir f
g(x) = x + √
f'(5) = 6
h(x) = f(g(x
olduğuna
A) 7
xb.
X
3x3
(3x²+10
+
12. f(x) =
7. C
olduğ
A) 2
Lise Matematik
Polinom Fonksiyon Grafikleri
1. C 8. y=u³-u u=vt+t t=²x² √x+x2 olduğuna göre, C G A) 39 -2 y 2. A -2 0 1 O 2 B) 90 (X E) 2 2X dy in x = 1 için değeri kaçtır? dx 12 du 3(x+x²)² 2x+1 Şekildeki y = f(x) fonksiyonunun grafiği olduğuna göre, f'(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi ola- bilir? A) 3. A C) 2 ▶X y O O 2 B) D) 4. E B) 24 26-1 6x05-2=33 y=f(x) -2 y 1 -2 0 E) 21 4051 2 -1 0 2 5. E FEN BİLİMLERİ YAYINLARI 6. B d² dx² -[(f(x))²] 236 ifadesinin x= A) -20 11. f türevli bir f g(x) = x + √ f'(5) = 6 h(x) = f(g(x olduğuna A) 7 xb. X 3x3 (3x²+10 + 12. f(x) = 7. C olduğ A) 2
f'(2x1.2
2.2
6. Gerçel sayılarda tanımlı y = f(x) fonksiyonunun grafiği
aşağıdaki gibidir.
-2 -1
III. y =
f(x)
O
Buna göre,
1. y=f(x)| fonksiyonunun türevsiz olduğu noktaların
apsisleri toplamı O'dır.
II. y=f(x) fonksiyonunun daima türevi vardır.
3
Divell
fonksiyonunun türevsiz olduğu noktaların
apsisleri toplamı Q'dır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
y = f(x)
Eltveill
C) Yalnız III
12
Lise Matematik
Polinom Fonksiyon Grafikleri
f'(2x1.2 2.2 6. Gerçel sayılarda tanımlı y = f(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibidir. -2 -1 III. y = f(x) O Buna göre, 1. y=f(x)| fonksiyonunun türevsiz olduğu noktaların apsisleri toplamı O'dır. II. y=f(x) fonksiyonunun daima türevi vardır. 3 Divell fonksiyonunun türevsiz olduğu noktaların apsisleri toplamı Q'dır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II y = f(x) Eltveill C) Yalnız III 12
AV
28. f fonksiyonu gerçek sayılarda tanımlı ve türevlenebilir bir
fonksiyon olmak üzere,
●
Pozitif gerçek sayılarda sadece bir noktada türevi 0'a
eşit olmaktadır.
f(4) < f(3) < f(5)'tir.
P
Buna göre,
f'(1)-f' (6) < 0'dır.
(1,3) aralığında azalandır.
II (7,00) aralığında artandır.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
3
E) I, II ve III
45
CI ve II
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Polinom Fonksiyon Grafikleri
AV 28. f fonksiyonu gerçek sayılarda tanımlı ve türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere, ● Pozitif gerçek sayılarda sadece bir noktada türevi 0'a eşit olmaktadır. f(4) < f(3) < f(5)'tir. P Buna göre, f'(1)-f' (6) < 0'dır. (1,3) aralığında azalandır. II (7,00) aralığında artandır. ifadelerinden hangileri daima doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II 3 E) I, II ve III 45 CI ve II Diğer sayfaya geçiniz.
2.
Aşağıdaki grafikte y = f(x) eğrisi ve d doğrusu verilmiştir.
30%
O
3
D) II ve III
d
d doğrusu, T noktasında f(x) eğrisine teğettir.
Buna göre,
1. f'(-4)= -√3
X
f(x)
II.
f'(0) = 0
III. f'(3) = √3
eşitliklerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Polinom Fonksiyon Grafikleri
2. Aşağıdaki grafikte y = f(x) eğrisi ve d doğrusu verilmiştir. 30% O 3 D) II ve III d d doğrusu, T noktasında f(x) eğrisine teğettir. Buna göre, 1. f'(-4)= -√3 X f(x) II. f'(0) = 0 III. f'(3) = √3 eşitliklerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
44
Kitabın görünen sayfalarını da okuyan İlayda, kitabın
%36'sını bitirdiğini söylemiştir.
45
Buna göre İlayda'nın kitabın tamamını bitirebilmesi
için kaç sayfası kalmıştır?
A) 150 B) 120
US.
C) 95
D) 80
E) 60
16
Lise Matematik
Polinom Fonksiyon Grafikleri
44 Kitabın görünen sayfalarını da okuyan İlayda, kitabın %36'sını bitirdiğini söylemiştir. 45 Buna göre İlayda'nın kitabın tamamını bitirebilmesi için kaç sayfası kalmıştır? A) 150 B) 120 US. C) 95 D) 80 E) 60 16