Riemann Toplamı Soruları

20.
aşağı
A)
4m+n
2n + m
A) -
D)-
n-2
sin²(2x)
2
n-m
cos²x. (cos(2x) - 1)
sec²x - tan²x
B)
D) tan(2x)
2m
n+m
-
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
E)
2m
n+m-1
B) cos²(2x)
E) cot(2x)
C) sin(2x)
23
Lise Matematik
Riemann Toplamı
20. aşağı A) 4m+n 2n + m A) - D)- n-2 sin²(2x) 2 n-m cos²x. (cos(2x) - 1) sec²x - tan²x B) D) tan(2x) 2m n+m - ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? E) 2m n+m-1 B) cos²(2x) E) cot(2x) C) sin(2x) 23
7²
26. İkinci dereceden bir denklemin köklerinden biri X₁ iken
diğer kök -x, oluyorsa bu denklemin köklerine "simetrik
kök" denir.
a ve b birer gerçel sayı olmak üzere,
ax² + (3a - 6)x+b-4 = 0
denkleminin simetrik iki gerçel kökü vardır.
Buna göre, a b çarpımı;
1. -8,
II. 6,
III. 12
değerlerinden hangileri olamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
be 13
4
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Riemann Toplamı
7² 26. İkinci dereceden bir denklemin köklerinden biri X₁ iken diğer kök -x, oluyorsa bu denklemin köklerine "simetrik kök" denir. a ve b birer gerçel sayı olmak üzere, ax² + (3a - 6)x+b-4 = 0 denkleminin simetrik iki gerçel kökü vardır. Buna göre, a b çarpımı; 1. -8, II. 6, III. 12 değerlerinden hangileri olamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II be 13 4 C) Yalnız III E) I, II ve III
anlatım bo-
anattır.
rarlanırım.
ırım.
7.
ayımdır.
um bo-
YGS
f
Test 75
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo-
zukluğu vardır?
A) Şiir ile manzume arasında önemli ayrıntılar var.
B) Aniden ayrılmamız gerektiğinde hepsini orada bi-
rakırız.
C) Annesi onu bir bebek gibi giydiriyormuş.
D) Çakıl taşlarını götürüp sahile bırakıyorum.
E) Varlığım bile, annemin mutsuzluğunu azaltmıyor.
Lise Matematik
Riemann Toplamı
anlatım bo- anattır. rarlanırım. ırım. 7. ayımdır. um bo- YGS f Test 75 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo- zukluğu vardır? A) Şiir ile manzume arasında önemli ayrıntılar var. B) Aniden ayrılmamız gerektiğinde hepsini orada bi- rakırız. C) Annesi onu bir bebek gibi giydiriyormuş. D) Çakıl taşlarını götürüp sahile bırakıyorum. E) Varlığım bile, annemin mutsuzluğunu azaltmıyor.
ax+b
25. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y = f(x) doğrusal
fonksiyonunun [1, 5] aralığındaki grafiği verilmiştir.
Ay
O
1
y = f(x)
2 3 4 5
X
Grafik ile x ekseni arasında kalan bölge dört eşit
parçaya ayrılmıştır. Bu aralıktaki Riemann alt toplamını
oluşturan dört dikdörtgenin alanları birimkare türünden
A kümesinin elemanlarını, Riemann üst toplamını
oluşturan dört dikdörtgenin alanları ise B kümesinin
elemanlarını oluşturmaktadır.
Bu kümelerle ilgili,
(AUB)-(ANB) = {3,35}
eşitliği veriliyor.
Buna göre, B kümesinin en küçük elemanı kaçtır?
A) 7
B) 1
C) 15
D) 19
E) 27
Lise Matematik
Riemann Toplamı
ax+b 25. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y = f(x) doğrusal fonksiyonunun [1, 5] aralığındaki grafiği verilmiştir. Ay O 1 y = f(x) 2 3 4 5 X Grafik ile x ekseni arasında kalan bölge dört eşit parçaya ayrılmıştır. Bu aralıktaki Riemann alt toplamını oluşturan dört dikdörtgenin alanları birimkare türünden A kümesinin elemanlarını, Riemann üst toplamını oluşturan dört dikdörtgenin alanları ise B kümesinin elemanlarını oluşturmaktadır. Bu kümelerle ilgili, (AUB)-(ANB) = {3,35} eşitliği veriliyor. Buna göre, B kümesinin en küçük elemanı kaçtır? A) 7 B) 1 C) 15 D) 19 E) 27
4.
8-12
x, y ve z birer tam sayı olmak üzere,
1. x y z çift sayıdır.
II. x + y tek sayıdır.
III. x z çift sayıdır.
bilgileri veriliyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tek sa-
yıdır?
A(x- y)²
B) x.y+z²
D) (x +z) y
C) (x + 2y) z
E) y•z + x
Lise Matematik
Riemann Toplamı
4. 8-12 x, y ve z birer tam sayı olmak üzere, 1. x y z çift sayıdır. II. x + y tek sayıdır. III. x z çift sayıdır. bilgileri veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tek sa- yıdır? A(x- y)² B) x.y+z² D) (x +z) y C) (x + 2y) z E) y•z + x
12. Berke, Ömer, Gökçe ve Azra isimli dört arkadaştan her birinin ayrı
ayrı sevdiği meyveler ananas, kavun, çilek ve şeftalidir.
p: "Ömer'in en sevdiği meyve kavundur."
q: "Gökçe'nin en sevdiği meyve şeftalidir."
r: "Azra'nın en sevdiği meyve ananastır."
önermeleri veriliyor.
(q ^ p): ⇒ r bileşik önermesi yanlış olduğuna göre, bu dört
arkadaşın sevdiği meyveler aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
A)
Berke
Ömer
Gökçe
Azra
Berke
Ömer
Gökçe
Azra
Ananas
Kavun
Şeftali
Çilek
Şeftali
Kavun
Çilek
Ananas
E)
Berke
Ömer
B)
Gökçe
Azra
D)
Berke
Ömer
Gökçe
Azra
Berke
Ömer
Gökçe
Azra
Kavun
Ananas
Şeftali
Çilek
Çilek
Kavun
Ananas
Şeftali
Şeftali
Ananas
Çilek
Kavun
Diğer Sayfaya Geçiniz
Lise Matematik
Riemann Toplamı
12. Berke, Ömer, Gökçe ve Azra isimli dört arkadaştan her birinin ayrı ayrı sevdiği meyveler ananas, kavun, çilek ve şeftalidir. p: "Ömer'in en sevdiği meyve kavundur." q: "Gökçe'nin en sevdiği meyve şeftalidir." r: "Azra'nın en sevdiği meyve ananastır." önermeleri veriliyor. (q ^ p): ⇒ r bileşik önermesi yanlış olduğuna göre, bu dört arkadaşın sevdiği meyveler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Berke Ömer Gökçe Azra Berke Ömer Gökçe Azra Ananas Kavun Şeftali Çilek Şeftali Kavun Çilek Ananas E) Berke Ömer B) Gökçe Azra D) Berke Ömer Gökçe Azra Berke Ömer Gökçe Azra Kavun Ananas Şeftali Çilek Çilek Kavun Ananas Şeftali Şeftali Ananas Çilek Kavun Diğer Sayfaya Geçiniz
2.
Aşağıda 5 arkadaşın fizik yazılısından almış olduğu yazılı ve
sözlü notları verilmiştir.
1. yazılı 2. yazılı 3. yazılı 1. sözlü 2. sözlü
5
6
7
8
9
8
8
8
9
10
10
10
9
10
5
5
5
5
5
6
6
Ali
Burak
Berra
9
Can
5
Cüneyt 1
3
5 arkadaşın almış olduğu notların standart sapması en
küçük olan kimdir?
A) Ali B) Burak C) Berra D) Can
E) Cüneyt
Lise Matematik
Riemann Toplamı
2. Aşağıda 5 arkadaşın fizik yazılısından almış olduğu yazılı ve sözlü notları verilmiştir. 1. yazılı 2. yazılı 3. yazılı 1. sözlü 2. sözlü 5 6 7 8 9 8 8 8 9 10 10 10 9 10 5 5 5 5 5 6 6 Ali Burak Berra 9 Can 5 Cüneyt 1 3 5 arkadaşın almış olduğu notların standart sapması en küçük olan kimdir? A) Ali B) Burak C) Berra D) Can E) Cüneyt
1.
58. GÜN
2
A) 18
O
B) 20
H
1
y = x² + 2
integral 9
2 3
f: [0, 3] → R, f(x) = x² + 2 fonksiyonu veriliyor.
Bu fonksiyonun tanım kümesi üç eşit alt aralığa bölün-
müştür.
Buna göre, Riemann üst toplamı kaçtır?
C) 21
D) 24
E) 28
4.
Lise Matematik
Riemann Toplamı
1. 58. GÜN 2 A) 18 O B) 20 H 1 y = x² + 2 integral 9 2 3 f: [0, 3] → R, f(x) = x² + 2 fonksiyonu veriliyor. Bu fonksiyonun tanım kümesi üç eşit alt aralığa bölün- müştür. Buna göre, Riemann üst toplamı kaçtır? C) 21 D) 24 E) 28 4.
10. [0, 1] aralığındaki integrallerde bire bir f(x) fonksiyonu için,
Sap
lim (±f (A):-1) =
N→∞
k = 1
1. lim
1
n→∞ n + 1
II. lim
III. lim
/n
A) Yalnız I
+
n
n→∞ n3 69
+
n
1
n+2
D) I ve III
1
+
0
***
1
...
+
f(x)dx
1
2n
3n/
11
ifadelerinden hangileri doğrudur?
||
B) Yalnız II
0
0
1
1
X + 1
1
3x
dx
dx
3-
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Matematik
Riemann Toplamı
10. [0, 1] aralığındaki integrallerde bire bir f(x) fonksiyonu için, Sap lim (±f (A):-1) = N→∞ k = 1 1. lim 1 n→∞ n + 1 II. lim III. lim /n A) Yalnız I + n n→∞ n3 69 + n 1 n+2 D) I ve III 1 + 0 *** 1 ... + f(x)dx 1 2n 3n/ 11 ifadelerinden hangileri doğrudur? || B) Yalnız II 0 0 1 1 X + 1 1 3x dx dx 3- C) I ve II E) I, II ve III
10. Bor (B) elementi ile ilgili aşağıdaki açıklamalar-
dan hangisi yanlıştır?
A) Yarımetaldir. V
B) Kimyasal özellikleri ametallere benzer.
C) Periyodik sistemde toprak metal grubunda yer alır.
D) 2. periyot 3. grup elementidir. 2)3 2P 3A
E) Fiziksel özellikleri metallere benzer.
Lise Matematik
Riemann Toplamı
10. Bor (B) elementi ile ilgili aşağıdaki açıklamalar- dan hangisi yanlıştır? A) Yarımetaldir. V B) Kimyasal özellikleri ametallere benzer. C) Periyodik sistemde toprak metal grubunda yer alır. D) 2. periyot 3. grup elementidir. 2)3 2P 3A E) Fiziksel özellikleri metallere benzer.
4.
A
ty
A) f(1) + f(2)
C) f(1) + f(2) + f(3)
E)
y = f(x)
f(3)-f(1)
3
Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
[1, 3] aralığının 2 eşit aralığa bölünmesiyle hesaplanan
Riemann alt toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
→X
B) f(1) + 2f(2)
D) f(2) + f(3)
Lise Matematik
Riemann Toplamı
4. A ty A) f(1) + f(2) C) f(1) + f(2) + f(3) E) y = f(x) f(3)-f(1) 3 Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. [1, 3] aralığının 2 eşit aralığa bölünmesiyle hesaplanan Riemann alt toplamı aşağıdakilerden hangisidir? →X B) f(1) + 2f(2) D) f(2) + f(3)
+3
X
48-27
152
üyor.
eğri
Fır?
72
Bar
192+25=6
10.
Aub
5
A-/1x)
A = f(x) dx
2
2345
63
2
f: [2,5] → [0,6]
fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta süreklidir.
g
=9
C) 18
olduğuna göre, A sayısının alabileceği tam sayı de
ğerleri kaç tanedir?
A) 10
B) 17
D) 25
2.
E) 30
Lise Matematik
Riemann Toplamı
+3 X 48-27 152 üyor. eğri Fır? 72 Bar 192+25=6 10. Aub 5 A-/1x) A = f(x) dx 2 2345 63 2 f: [2,5] → [0,6] fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta süreklidir. g =9 C) 18 olduğuna göre, A sayısının alabileceği tam sayı de ğerleri kaç tanedir? A) 10 B) 17 D) 25 2. E) 30
26. [1, 5] aralığında tanımlı f(x) = x² + 3 fonksiyonunun grafiği
aşağıda verilmiştir.
4
f(x)
1
5 X
. [1, 5] aralığı 2 eşit alt aralığa ayrılarak Riemann üst
toplamının değeri a,
. [1, 5] aralığı 4 eşit alt aralığa ayrılarak Riemann alt
toplamının değeri b olarak hesaplanmaktadır.
Buna göre, a - b farkı kaçtır?
A) 12
B) 18
C) 24
D) 38
E) 48
Lise Matematik
Riemann Toplamı
26. [1, 5] aralığında tanımlı f(x) = x² + 3 fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. 4 f(x) 1 5 X . [1, 5] aralığı 2 eşit alt aralığa ayrılarak Riemann üst toplamının değeri a, . [1, 5] aralığı 4 eşit alt aralığa ayrılarak Riemann alt toplamının değeri b olarak hesaplanmaktadır. Buna göre, a - b farkı kaçtır? A) 12 B) 18 C) 24 D) 38 E) 48
1. GÜN
19. İki kişinin oynadığı bir oyunda her kişi diğerine 5'er soru
soruyor. Her soru için hanelerine bir puan yazılıyor.
27
19
72
İki oyuncu 5 ile 14 dâhil aradaki tüm puanları almıştır.
• Aldıkları toplam puanlar arasındaki fark 1'dir.
• I. oyuncunun aldığı puanlardan 4'ü ardışık sayılardır.
●
II. oyuncunun aldığı puanların 3 tanesi asal sayıdır.
Oynanan oyun ile ilgili yukarıdaki bilgileri bilindiğine
göre I. oyuncunun aldığı puanlardan çift sayı olanla-
rin toplamı kaç olabilir?
A) 30
B) 28
14+20+00
D
31
+ + 6 + ++ + 3 + 8 + 10 + 111 112 444]
1918-
5+ 8 + 27 +15 978-
20. A
15+
A) 8
C) 26
D) 24
=4
E) 22 502601
2 38+6
x + 1 56 4 2 127 10
=46
13+8=21+ 27
B) 9
27
30+14+6²
A
Yukarıdaki görselde verilen 4 tane ağaç arasından
gergin bir ip çekilerek ABCD dörtgensel bölgesi oluştu-
ruluyor.
C) 10
42-414
26+4440=50
C156 39
12
TL
Bu bölgenin kenar-uzunlukları ardışık tam sayı ve
çarpımları da 7920 olduğuna göre en uzun kenarı kaç
birimdir?
27+/223-
39
38+12:39
5
B
OR
D) 11
E) 12
ÖZDEBİR YAYINLARI
F
24. a
O
Lise Matematik
Riemann Toplamı
1. GÜN 19. İki kişinin oynadığı bir oyunda her kişi diğerine 5'er soru soruyor. Her soru için hanelerine bir puan yazılıyor. 27 19 72 İki oyuncu 5 ile 14 dâhil aradaki tüm puanları almıştır. • Aldıkları toplam puanlar arasındaki fark 1'dir. • I. oyuncunun aldığı puanlardan 4'ü ardışık sayılardır. ● II. oyuncunun aldığı puanların 3 tanesi asal sayıdır. Oynanan oyun ile ilgili yukarıdaki bilgileri bilindiğine göre I. oyuncunun aldığı puanlardan çift sayı olanla- rin toplamı kaç olabilir? A) 30 B) 28 14+20+00 D 31 + + 6 + ++ + 3 + 8 + 10 + 111 112 444] 1918- 5+ 8 + 27 +15 978- 20. A 15+ A) 8 C) 26 D) 24 =4 E) 22 502601 2 38+6 x + 1 56 4 2 127 10 =46 13+8=21+ 27 B) 9 27 30+14+6² A Yukarıdaki görselde verilen 4 tane ağaç arasından gergin bir ip çekilerek ABCD dörtgensel bölgesi oluştu- ruluyor. C) 10 42-414 26+4440=50 C156 39 12 TL Bu bölgenin kenar-uzunlukları ardışık tam sayı ve çarpımları da 7920 olduğuna göre en uzun kenarı kaç birimdir? 27+/223- 39 38+12:39 5 B OR D) 11 E) 12 ÖZDEBİR YAYINLARI F 24. a O
2. Orhun Abidelerinde töre kelimesi on bir yerde geçmekte
ve bunun altısı il (devlet) kelimesi ile birlikte kullanılmıştır.
Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Töre, devlet otoritesinin zayıflamasına neden olmuştur.
B) Devlet hanedanın ortak malı olarak kabul edilmiştir.
C) Töre, devletin varlığı için vazgeçilmez bir unsur olarak
görülmüştür.
D) Toplumsal yapının korunması için yeni töreler oluştu-
rulmuştur.
E) Hareketli göçebe Türk toplumu töre ile korunmuştur.
ka
Lise Matematik
Riemann Toplamı
2. Orhun Abidelerinde töre kelimesi on bir yerde geçmekte ve bunun altısı il (devlet) kelimesi ile birlikte kullanılmıştır. Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Töre, devlet otoritesinin zayıflamasına neden olmuştur. B) Devlet hanedanın ortak malı olarak kabul edilmiştir. C) Töre, devletin varlığı için vazgeçilmez bir unsur olarak görülmüştür. D) Toplumsal yapının korunması için yeni töreler oluştu- rulmuştur. E) Hareketli göçebe Türk toplumu töre ile korunmuştur. ka
2.
√√5
integralinin değeri kaçtır?
-272
B)-
15
A)
10
-192
15
S
3 Cu
3/10
(x12 - x9+x6)-d(x³) = K olmak üzere,
C) 0
192
15
D) 3K+15
(x4-x³+x²+3) dx
integralinin K cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) K³
B) K-3
272
DK*16
integralnim & om
A)A-1907
DZA 1907
*9/**
4%
M
10
Lise Matematik
Riemann Toplamı
2. √√5 integralinin değeri kaçtır? -272 B)- 15 A) 10 -192 15 S 3 Cu 3/10 (x12 - x9+x6)-d(x³) = K olmak üzere, C) 0 192 15 D) 3K+15 (x4-x³+x²+3) dx integralinin K cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) K³ B) K-3 272 DK*16 integralnim & om A)A-1907 DZA 1907 *9/** 4% M 10