Logaritmanın Grafiği Soruları

N
21.
Dik koordinat düzleminde, f(x) = log₂ (x-2) ve y=f³(x)
fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
K
Pe
1
Buna göre, (a + d) (b + c) değeri kaçtır?
A) 26
B) 60
C) 109 D) 120. _E) 169
özel 2
1
ad-
ka-
Lise Matematik
Logaritmanın Grafiği
N 21. Dik koordinat düzleminde, f(x) = log₂ (x-2) ve y=f³(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. K Pe 1 Buna göre, (a + d) (b + c) değeri kaçtır? A) 26 B) 60 C) 109 D) 120. _E) 169 özel 2 1 ad- ka-
2.
Buna göre, A(ABCD) kaç birimkaredir?
A) 36
B) 40
D) 48
3
2
log₂
32
●
A)
A
-1
e-1
A(8,0)
e
C) 44
Loyz
Şekilde y = ex ve y = ex fonksiyonlarının grafikleri ve-
rilmiştir.
D)
x = 0 doğrusu y = ex ve ye doğrularını B
noktasında kesmektedir.
0². 1
20
x = -1 doğrusu y = e* doğrusunu A noktasında,
y = ex doğrusunu C noktasında kesmektedir.
Buna göre, köşeleri A, B ve C olan ABC üçgeninin
alanı kaç br² dir?
E) 52
y=e*
B)
e-1
2e
E)
y=e*
N|D
sirsaf
C)
e²-1
1-D
UNION S
2-D
A) 174
48
0
Yuka
tir.
Bur
der
A)
3-D
Lise Matematik
Logaritmanın Grafiği
2. Buna göre, A(ABCD) kaç birimkaredir? A) 36 B) 40 D) 48 3 2 log₂ 32 ● A) A -1 e-1 A(8,0) e C) 44 Loyz Şekilde y = ex ve y = ex fonksiyonlarının grafikleri ve- rilmiştir. D) x = 0 doğrusu y = ex ve ye doğrularını B noktasında kesmektedir. 0². 1 20 x = -1 doğrusu y = e* doğrusunu A noktasında, y = ex doğrusunu C noktasında kesmektedir. Buna göre, köşeleri A, B ve C olan ABC üçgeninin alanı kaç br² dir? E) 52 y=e* B) e-1 2e E) y=e* N|D sirsaf C) e²-1 1-D UNION S 2-D A) 174 48 0 Yuka tir. Bur der A) 3-D
k.
r?
x
2.
0
3:
A) f(x) = log₂ (x-1)
C) f(x) = log₂ (x-4)
4
y = f(x)
X
Yukarıda, y= f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
B) f(x) = log₂ (x + 2)
D) f(x) = log₂ (x + 1)
E) f(x) = log₂ (x - 3)
Lise Matematik
Logaritmanın Grafiği
k. r? x 2. 0 3: A) f(x) = log₂ (x-1) C) f(x) = log₂ (x-4) 4 y = f(x) X Yukarıda, y= f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) f(x) = log₂ (x + 2) D) f(x) = log₂ (x + 1) E) f(x) = log₂ (x - 3)
4. Aşağıdaki logaritmik fonksiyonların gra-
fiklerini çiziniz. Bu grafiklerin artan veya
azalan olma durumlarını belirtiniz.
a) y = log,x
b) y = log2x
c) y = log₂ (x-3)
c) y = log3 (x)+1
d) y = 2log5x
e) y = -log₂x+2
f) y = log₁0 (x+1)-3
g) y = -log₂ (x-3)+5
Lise Matematik
Logaritmanın Grafiği
4. Aşağıdaki logaritmik fonksiyonların gra- fiklerini çiziniz. Bu grafiklerin artan veya azalan olma durumlarını belirtiniz. a) y = log,x b) y = log2x c) y = log₂ (x-3) c) y = log3 (x)+1 d) y = 2log5x e) y = -log₂x+2 f) y = log₁0 (x+1)-3 g) y = -log₂ (x-3)+5
AR
nde verilen ifadele-
en ifadeleri
C.
Z.
rin gra-
n veya
ç)
5. Aşağıda verilen fonksiyon grafiklerindeki
a, b ve c değerlerini bulunuz.
c)
b)
a)
1
O
O
O
-11
1
O
1
2
1
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
1
2
3
3 4
3
y-log.x
X
y = log.x
y=log, (x+b)
-X
y = log₂x+c
33
Lise Matematik
Logaritmanın Grafiği
AR nde verilen ifadele- en ifadeleri C. Z. rin gra- n veya ç) 5. Aşağıda verilen fonksiyon grafiklerindeki a, b ve c değerlerini bulunuz. c) b) a) 1 O O O -11 1 O 1 2 1 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 1 2 3 3 4 3 y-log.x X y = log.x y=log, (x+b) -X y = log₂x+c 33
3
→→y = f(x)
erilen y = f(x) fonksiyonu
angisi olabilir?
B) Jog3x
C) y = 3x
X
E) y -(¹)
=
4.
A DIXISS
Çözüm
LE
401
A) a < b < 1
y = log₂x
Şekilde y = log₂x ve y = log x fonksiyonlarının
grafikleri verilmiştir.
B) b < a < 1
y = log x
Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?
D) 1 < a <b
X
C) 1 < b < a
E) a < 1 <b
6.
V
Şekilde y logmx, y =
yonlarının grafikleri ver
Buna göre, aşağıdaki
doğrudur?
A) n<m<k
B) m
D) m <k<n
Lise Matematik
Logaritmanın Grafiği
3 →→y = f(x) erilen y = f(x) fonksiyonu angisi olabilir? B) Jog3x C) y = 3x X E) y -(¹) = 4. A DIXISS Çözüm LE 401 A) a < b < 1 y = log₂x Şekilde y = log₂x ve y = log x fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. B) b < a < 1 y = log x Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? D) 1 < a <b X C) 1 < b < a E) a < 1 <b 6. V Şekilde y logmx, y = yonlarının grafikleri ver Buna göre, aşağıdaki doğrudur? A) n<m<k B) m D) m <k<n
X
logox
mlarının
angisi
<a
6.
O
1-B
2
2-B
A) n<m <k B) m <n<k
D) m <k<n
3-C
y = log x
Şekilde y = logmx, y = log₁x ve y = log x fonksi-
yonlarının grafikleri verilmiştir.
⇒ y = log x
y = log₁x
Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?
>X
C) k<n<m
E) k <m <n
SENOL
Lise Matematik
Logaritmanın Grafiği
X logox mlarının angisi <a 6. O 1-B 2 2-B A) n<m <k B) m <n<k D) m <k<n 3-C y = log x Şekilde y = logmx, y = log₁x ve y = log x fonksi- yonlarının grafikleri verilmiştir. ⇒ y = log x y = log₁x Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? >X C) k<n<m E) k <m <n SENOL
en hangi-
X
ŞENOL HOCA
7. Bir fonksiyon ile tersinin grafiği y = x doğrusuna
göre simetriktir.
A)
O
2
Şekilde y = log₂x fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, bu fonksiyonun tersinin grafiği aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
O
O
Ay y = log2
y=x²
+Y
B)
ol
E)
y = (²¹²) ²
fo
Test-3
y = log.x
1
O
AY
y = 2x
X
Lise Matematik
Logaritmanın Grafiği
en hangi- X ŞENOL HOCA 7. Bir fonksiyon ile tersinin grafiği y = x doğrusuna göre simetriktir. A) O 2 Şekilde y = log₂x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, bu fonksiyonun tersinin grafiği aşa- ğıdakilerden hangisidir? O O Ay y = log2 y=x² +Y B) ol E) y = (²¹²) ² fo Test-3 y = log.x 1 O AY y = 2x X
sidir?
LA
M/J
10.
3²₁ = 3 + 3
0
D) 4
-2
-5
M
Şekilde f(x) = ax+1 + b fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, f(1) değeri kaçtır?
A) -1
B) O
E) 7
C) 2
2.
f(x) =
fonksiyor
Buna gö
A) f¹(x)
B) f¹(x)
C) f¹(x)
D) f¹(x
E) f¹(x
Lise Matematik
Logaritmanın Grafiği
sidir? LA M/J 10. 3²₁ = 3 + 3 0 D) 4 -2 -5 M Şekilde f(x) = ax+1 + b fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, f(1) değeri kaçtır? A) -1 B) O E) 7 C) 2 2. f(x) = fonksiyor Buna gö A) f¹(x) B) f¹(x) C) f¹(x) D) f¹(x E) f¹(x
6.
0 1
ikisi de azalan
641
C4 1
logo5<lage5
Ma<+<b<c
C) c < b < 1<a
5
h(x) = log₂ x
a) 1
611
091
Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
B)+<a<b<c
D)c<b<a<1
X
f(x) = log x
g(x) = log x
E) b<c< 1<a
"Logaritma"
Lise Matematik
Logaritmanın Grafiği
6. 0 1 ikisi de azalan 641 C4 1 logo5<lage5 Ma<+<b<c C) c < b < 1<a 5 h(x) = log₂ x a) 1 611 091 Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? B)+<a<b<c D)c<b<a<1 X f(x) = log x g(x) = log x E) b<c< 1<a "Logaritma"
4. Aşağıdaki logaritmik fonksiyonların gra-
fiklerini çiziniz. Bu grafiklerin artan veya
azalan olma durumlarını belirtiniz.
a) y = log x
b) y = log x
c) y = log₂ (x − 3)
c) y = log(x)+1
d) y = 2log.x
e) y = -log-x+2
f) y = log₁ (x + 1)-3
g) y = -log(x-3)+5
() X-380
X =3
X-3=1
104
Lise Matematik
Logaritmanın Grafiği
4. Aşağıdaki logaritmik fonksiyonların gra- fiklerini çiziniz. Bu grafiklerin artan veya azalan olma durumlarını belirtiniz. a) y = log x b) y = log x c) y = log₂ (x − 3) c) y = log(x)+1 d) y = 2log.x e) y = -log-x+2 f) y = log₁ (x + 1)-3 g) y = -log(x-3)+5 () X-380 X =3 X-3=1 104
23)
24)
h
3
1
A) f(x) = log, e
C) f(x)=e*
O
y=f(x)
X
logiot
109₁0² = 2
Yukarıda grafiği verilen fonksiyonun denklemi
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
E)f(x)=Inx-1
10²=X
1x=100
B) f(x) = log, e +1
D) f(x) = Inx
Lise Matematik
Logaritmanın Grafiği
23) 24) h 3 1 A) f(x) = log, e C) f(x)=e* O y=f(x) X logiot 109₁0² = 2 Yukarıda grafiği verilen fonksiyonun denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? E)f(x)=Inx-1 10²=X 1x=100 B) f(x) = log, e +1 D) f(x) = Inx
5.
logbs
logos
10825
0
y
I.
a< 1<c
II.
b < 1<c
III. a< 1<b
IV. a< 1<c<b
A) 4
B) 3
y = log x
y = log x
-X
Grafiğe göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğru-
dur?
C) 2
y = log₂x
log 5 > log 5 > log 5
b
D) 1 E) 0
Lise Matematik
Logaritmanın Grafiği
5. logbs logos 10825 0 y I. a< 1<c II. b < 1<c III. a< 1<b IV. a< 1<c<b A) 4 B) 3 y = log x y = log x -X Grafiğe göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğru- dur? C) 2 y = log₂x log 5 > log 5 > log 5 b D) 1 E) 0
n
hi
7. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f(x) = 2ax+b + c fonksiyo-
nunun grafiği verilmiştir.
AY
33
3
UYGULAMA TESTİ
O
2
Buna göre, a b c çarpımı kaçtır?
A) -12
B) -6
C) 2
f(x) = 2ax+b
D) 8
+ C
E) 24
Lise Matematik
Logaritmanın Grafiği
n hi 7. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f(x) = 2ax+b + c fonksiyo- nunun grafiği verilmiştir. AY 33 3 UYGULAMA TESTİ O 2 Buna göre, a b c çarpımı kaçtır? A) -12 B) -6 C) 2 f(x) = 2ax+b D) 8 + C E) 24
O
1/2
gisthe
Y-5 4-1
fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
2.
K
Z
A)
D)
f(x) = log₁ x
2
B)
12
y
m
➤X
093 27
+log,
işleminin sonucu
A)-5
B)-4
6.
193
-3+
Logan't lo
log8+log12
işleminin sonuc
B) 3
A) 2
Lise Matematik
Logaritmanın Grafiği
O 1/2 gisthe Y-5 4-1 fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 2. K Z A) D) f(x) = log₁ x 2 B) 12 y m ➤X 093 27 +log, işleminin sonucu A)-5 B)-4 6. 193 -3+ Logan't lo log8+log12 işleminin sonuc B) 3 A) 2
Gözü Yükseklerde Olanlara
olduğuna göre, r¹(x) aşağıdakilerden hangisidir?
C) 6*
A)
A)
4*
D)
3= (056)
6 = 4x+
C)
6
Y
1
Ay
O
AY
B)
61
3
f(x) = log₂x
olduğuna göre, y = f(x) fonksiyonunun grafiği aşağı-
dakilerden hangisi plabilir?
O
E)
4-x
34 (3+1)
3
16
B)
DI
3
O 1
4
AY
1
AY
f
Lise Matematik
Logaritmanın Grafiği
Gözü Yükseklerde Olanlara olduğuna göre, r¹(x) aşağıdakilerden hangisidir? C) 6* A) A) 4* D) 3= (056) 6 = 4x+ C) 6 Y 1 Ay O AY B) 61 3 f(x) = log₂x olduğuna göre, y = f(x) fonksiyonunun grafiği aşağı- dakilerden hangisi plabilir? O E) 4-x 34 (3+1) 3 16 B) DI 3 O 1 4 AY 1 AY f