Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Değişken Değiştirme Soruları

26)
SVUA
DASCYOUSA MORM
MOUSA MOUR FIRAS USA WO
DEMY -IRAS MOUSA VOUR-MYRAS COUSA
(³√x + √x) dx
[
FOMOUSA
integralinde x = a dönüşümü yapılırsa aşağı-
dakilerden hangiS MOUSA
A) (2²2³) da USM
(a + a²) da
elde edilir?
AS MOURO.COM
MON MOLDEMY PRAS
SOMOUDEMY
3
D
D)
)
13
MCL
VOUSA MUDEMY
-S
6x = da
a³ +aª)da
S MOUSA MON
f (a² + aº) da
ANKCION
E) ƒ 6(a² + aª) da
RAS MOUSA M
IRAS MOUS
Lise Matematik
Değişken Değiştirme
26) SVUA DASCYOUSA MORM MOUSA MOUR FIRAS USA WO DEMY -IRAS MOUSA VOUR-MYRAS COUSA (³√x + √x) dx [ FOMOUSA integralinde x = a dönüşümü yapılırsa aşağı- dakilerden hangiS MOUSA A) (2²2³) da USM (a + a²) da elde edilir? AS MOURO.COM MON MOLDEMY PRAS SOMOUDEMY 3 D D) ) 13 MCL VOUSA MUDEMY -S 6x = da a³ +aª)da S MOUSA MON f (a² + aº) da ANKCION E) ƒ 6(a² + aª) da RAS MOUSA M IRAS MOUS
arpanlara Ayırma
8. Eni 4a birim, boyu 8a birim olan şekildeki selpağı arkadaşı
Zeynep ile paylaşmak isteyen Bulut selpağı kısa kenarları
çakışacak şekilde tam ortadan katlıyor.
b
4a
b
A) 2a(4-b)
Test 87
Zeynep selpağı istemeyince Bulut elde ettiği katlı selpağın
şekilde gösterilen üçgen kısımlarını kesip atıyor.
8a
Buna göre, kalan selpağın alanını veren cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
D) 4a(8a - b)
BUT-26.
B) 2a(4a-2b)
C) a(2a - b)
E) 2a(4a - b)
Lise Matematik
Değişken Değiştirme
arpanlara Ayırma 8. Eni 4a birim, boyu 8a birim olan şekildeki selpağı arkadaşı Zeynep ile paylaşmak isteyen Bulut selpağı kısa kenarları çakışacak şekilde tam ortadan katlıyor. b 4a b A) 2a(4-b) Test 87 Zeynep selpağı istemeyince Bulut elde ettiği katlı selpağın şekilde gösterilen üçgen kısımlarını kesip atıyor. 8a Buna göre, kalan selpağın alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? D) 4a(8a - b) BUT-26. B) 2a(4a-2b) C) a(2a - b) E) 2a(4a - b)
Örnek-2
Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve artan f fonksiyonu
her x ve y gerçel sayıları için
f(x + y) = f(x) + f(y)
eşitliğini sağlamaktadır.
5
(ror)
(f'of)(x) f'(x) dx = 64
olduğuna göre, f(2) değeri kaçtır?
A) O
B) 2
C) 4
Mert Hoca Anlatıyor
2.
D) 8
3.
YINLARI @
A
E) 12
4.
Lise Matematik
Değişken Değiştirme
Örnek-2 Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve artan f fonksiyonu her x ve y gerçel sayıları için f(x + y) = f(x) + f(y) eşitliğini sağlamaktadır. 5 (ror) (f'of)(x) f'(x) dx = 64 olduğuna göre, f(2) değeri kaçtır? A) O B) 2 C) 4 Mert Hoca Anlatıyor 2. D) 8 3. YINLARI @ A E) 12 4.
a hangi
10.
X
x-1=-11²
dx = -20.di
dx
integralinde x = 1 - u² dönüşümü yapılırsa hang
ifade elde edilir?
x. dx
8. Antrenman
E
1. Test
f(x) dx = x²
√²X10
x=x²+x+
olduğuna göre, f(x) in
gisidir?
A) 2x + 1
f(x)
D) x + 1
f(x)=2=2
Lise Matematik
Değişken Değiştirme
a hangi 10. X x-1=-11² dx = -20.di dx integralinde x = 1 - u² dönüşümü yapılırsa hang ifade elde edilir? x. dx 8. Antrenman E 1. Test f(x) dx = x² √²X10 x=x²+x+ olduğuna göre, f(x) in gisidir? A) 2x + 1 f(x) D) x + 1 f(x)=2=2
len
ī
djs = dx 117/20
12.
[(x + 1) dx =)
integralinde u = √x dönüşümü yapılırsa a
ki ifadelerden hangisi elde edilir?
2
A) [(u²+u²) du
C)
(1^²+1)
(24³-
2u³+2) du
ru²+2,
en flores
B)
D) f(₁²
(rox) = 2x
f(-1)=2
olduğuna gö
A) 1
E
Lise Matematik
Değişken Değiştirme
len ī djs = dx 117/20 12. [(x + 1) dx =) integralinde u = √x dönüşümü yapılırsa a ki ifadelerden hangisi elde edilir? 2 A) [(u²+u²) du C) (1^²+1) (24³- 2u³+2) du ru²+2, en flores B) D) f(₁² (rox) = 2x f(-1)=2 olduğuna gö A) 1 E
hand
f(√x + √x) dx
integralinde √x = t_ dönüşümü yapılırsa hangi ifa-
de elde edilir?
√x) = (+)³ =) √ = +³
Lidx=2+
4545
¹3
d+b√3.24
=) (113
(6√5)² = ²
3√+=+²
+√==+
+¹=+
116 = +
=+5
ST
integralim
ifade eld
1-x²=+²
- 21.2A =>
5
2
Lise Matematik
Değişken Değiştirme
hand f(√x + √x) dx integralinde √x = t_ dönüşümü yapılırsa hangi ifa- de elde edilir? √x) = (+)³ =) √ = +³ Lidx=2+ 4545 ¹3 d+b√3.24 =) (113 (6√5)² = ² 3√+=+² +√==+ +¹=+ 116 = + =+5 ST integralim ifade eld 1-x²=+² - 21.2A => 5 2
33. Eşkenar üçgen biçimindeki karton işaretli yerlerinden kesile-
rek oluşan parçadaki açılar aşağıdaki gibi ölçülüyor.
of
40°
A) 100 B) 110 C) 120
70°
140°
Buna göre, x açısının ölçüsü kaç derecedir?
D130
X
E) 140
35. Aşağıda eş
çıkarılırsa ci
Buna göre,
lan cismin
A) 104
Lise Matematik
Değişken Değiştirme
33. Eşkenar üçgen biçimindeki karton işaretli yerlerinden kesile- rek oluşan parçadaki açılar aşağıdaki gibi ölçülüyor. of 40° A) 100 B) 110 C) 120 70° 140° Buna göre, x açısının ölçüsü kaç derecedir? D130 X E) 140 35. Aşağıda eş çıkarılırsa ci Buna göre, lan cismin A) 104
Fen Biliml
14. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda K cismi yerden 80m
yükseklikten yatay 9 = 30 m/s hızla, L cismi de yerle 53° aç
yapacak şekilde, şekildeki gibi eğik atıldığında K ve L cisim-
lerinin uçuş süreleri sırasıyla tk ve t, yere çarpma hızlarının
büyüklükleri de 9k ve oluyor.
L
¹k
A)
80 m
2017/12/2
K
9 = 30 m/s
1 olduğuna göre
9.
L 53°
d
K
oranı kaçtır?
t₁
(g = 10 m/s², sin 53° = 0,8, cos 53° = 0,6)
B) 2
C)
D) 3
0₁
SA
L
L
53°
E) 1
16.
Y
Lise Matematik
Değişken Değiştirme
Fen Biliml 14. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda K cismi yerden 80m yükseklikten yatay 9 = 30 m/s hızla, L cismi de yerle 53° aç yapacak şekilde, şekildeki gibi eğik atıldığında K ve L cisim- lerinin uçuş süreleri sırasıyla tk ve t, yere çarpma hızlarının büyüklükleri de 9k ve oluyor. L ¹k A) 80 m 2017/12/2 K 9 = 30 m/s 1 olduğuna göre 9. L 53° d K oranı kaçtır? t₁ (g = 10 m/s², sin 53° = 0,8, cos 53° = 0,6) B) 2 C) D) 3 0₁ SA L L 53° E) 1 16. Y
1.
0
5
√x +4-1dx
x + 4 + 1
integralinde u² = x + 4 dönüşümü yapılırsa aşağıdaki
integrallerden hangisi elde edilir?
A)
3
St
2
u-1
u + 1
3
0²1²
C) 2
2
du
u². - U
u + 1
-du
3
E) 2 f
2
u-1
u + 1
-du
B)
D)
2
2(u² - 1)
u + 1
3
u + 1
u-1
-du
- du
Lise Matematik
Değişken Değiştirme
1. 0 5 √x +4-1dx x + 4 + 1 integralinde u² = x + 4 dönüşümü yapılırsa aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir? A) 3 St 2 u-1 u + 1 3 0²1² C) 2 2 du u². - U u + 1 -du 3 E) 2 f 2 u-1 u + 1 -du B) D) 2 2(u² - 1) u + 1 3 u + 1 u-1 -du - du
RI
20
29. - 31. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayınız.
Bir doğal sayıyı tam bölen en büyük rakam n olmak üzere,
bu n rakamına bu doğal sayının bölünebilme gücü denir.
Örneğin; 24 sayısının bölünebilme gücü 8, 93 sayısının
bölünebilme gücü 3'tür.
DGS ULTRA
İki basamaklı bölünebilme gücü 4 olan kaç tane doğal
sayı vardır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
1
Lise Matematik
Değişken Değiştirme
RI 20 29. - 31. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Bir doğal sayıyı tam bölen en büyük rakam n olmak üzere, bu n rakamına bu doğal sayının bölünebilme gücü denir. Örneğin; 24 sayısının bölünebilme gücü 8, 93 sayısının bölünebilme gücü 3'tür. DGS ULTRA İki basamaklı bölünebilme gücü 4 olan kaç tane doğal sayı vardır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 1
4.
anX- (1-Cosxldx
sin
sin³x dx ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) -cos³x + sinx + c
C) sin³x + sin²x +
+ C
3
E) _ cosx +
3
cos³x +C
COS X
3
262
B) sinx +
by
cos²x
3
COSX gh
+ C
cos³x + C
+C
3
Lise Matematik
Değişken Değiştirme
4. anX- (1-Cosxldx sin sin³x dx ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) -cos³x + sinx + c C) sin³x + sin²x + + C 3 E) _ cosx + 3 cos³x +C COS X 3 262 B) sinx + by cos²x 3 COSX gh + C cos³x + C +C 3
3.
1071-1228 tarihleri arasında Erzincan, Kemah, Divriği ve
Şebinkarahisar civarında hüküm süren Mengücekliler, bu
bölgelerde çok fazla eser inşa etmelerine rağmen, bu
eserler günümüze gelememiştir.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Moğol istilasının yaşanması
B) Çok fazla deprem olması
C) Yapı malzemesinin kerpiç olması >
D) Haçlı Seferlerinin yapılması
E) Beylikler arasında savaşlar yaşanması
6.
Harzemşa
bölgesind
itibaren b
"Harzems
Bu bilgiy
aşağıdal
A)
Etn
B) Kur
C) Kul
D)
Ku
E)
Ha
Lise Matematik
Değişken Değiştirme
3. 1071-1228 tarihleri arasında Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar civarında hüküm süren Mengücekliler, bu bölgelerde çok fazla eser inşa etmelerine rağmen, bu eserler günümüze gelememiştir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Moğol istilasının yaşanması B) Çok fazla deprem olması C) Yapı malzemesinin kerpiç olması > D) Haçlı Seferlerinin yapılması E) Beylikler arasında savaşlar yaşanması 6. Harzemşa bölgesind itibaren b "Harzems Bu bilgiy aşağıdal A) Etn B) Kur C) Kul D) Ku E) Ha
17.
300
BAR
Yukarıda Arzu'nun makyaj masasını karıştıran kardeşi
Hilal gösterilmiştir. Hilal 8 çift küpe ve 7 adet yüzük ile
oynadıktan sonra hepsini ablasının sadece yüzük koy-
duğu kutuya bırakıyor.
Eve gelen Arzu, içi dışardan görünmeyen bu kutu-
dan en az kaç nesne çekerse kesinlikle elinde 1 tane
yüzük bulunur?
A) 8
B) 9
1
C) 15
D) 17 E) 16
Lise Matematik
Değişken Değiştirme
17. 300 BAR Yukarıda Arzu'nun makyaj masasını karıştıran kardeşi Hilal gösterilmiştir. Hilal 8 çift küpe ve 7 adet yüzük ile oynadıktan sonra hepsini ablasının sadece yüzük koy- duğu kutuya bırakıyor. Eve gelen Arzu, içi dışardan görünmeyen bu kutu- dan en az kaç nesne çekerse kesinlikle elinde 1 tane yüzük bulunur? A) 8 B) 9 1 C) 15 D) 17 E) 16
64
ar-
dar
Out
bu
el-
ar,
Gr.
si
ri
13
BENIM HOCAM
TYT-TÜRKÇE Soru Bank
bağlanı
7. Kendime duyduğum. sevgi ile saygıyı, sevdiklerime, yakınla
I
rima, diğer tüm insanlara da aynı şekilde onlar için de duyu-
||
yorum. Hayatı, yaşamayı, insanlarla paylaşmayı tıpkı baba-
nın çocuklarına pay yaptığı gibi
edger vermeyi
|||
seviyorum. Onlar da beni aynı şekilde sevip sayıyorlar ve
çevreme yaydığım pozitif enerji, her zaman mutluluk ve huzur
olarak bana fazlasıyla geri dönüyor sanki bir bumerang gibi.
IVY bag!
İnsanların hatalarını bilgelikle karşılıyorum ancak arada biraz
fark olacak şekilde.
edat
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi edat
değildir?
A) I
B) II C).III
D) IV
E) V
9.
weso
Lise Matematik
Değişken Değiştirme
64 ar- dar Out bu el- ar, Gr. si ri 13 BENIM HOCAM TYT-TÜRKÇE Soru Bank bağlanı 7. Kendime duyduğum. sevgi ile saygıyı, sevdiklerime, yakınla I rima, diğer tüm insanlara da aynı şekilde onlar için de duyu- || yorum. Hayatı, yaşamayı, insanlarla paylaşmayı tıpkı baba- nın çocuklarına pay yaptığı gibi edger vermeyi ||| seviyorum. Onlar da beni aynı şekilde sevip sayıyorlar ve çevreme yaydığım pozitif enerji, her zaman mutluluk ve huzur olarak bana fazlasıyla geri dönüyor sanki bir bumerang gibi. IVY bag! İnsanların hatalarını bilgelikle karşılıyorum ancak arada biraz fark olacak şekilde. edat Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi edat değildir? A) I B) II C).III D) IV E) V 9. weso
y = kx²
y = mx²
y = nx²
k
lardır. Yukarıdaki grafikte
abolleri gösterilmiştir.
alardan hangisi doğru-
X
C) k<n<m
n<k<m
24
30.
-3 -2 -1
4
-2
-3
1
C) 6
y=f(x)
23
Yukarıdaki y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, (fof)(x) = -3 eşitliğini sağlayan kaç farklı x
değeri vardır?
A) 4
B) 5
D) 7
E) 8
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Değişken Değiştirme
y = kx² y = mx² y = nx² k lardır. Yukarıdaki grafikte abolleri gösterilmiştir. alardan hangisi doğru- X C) k<n<m n<k<m 24 30. -3 -2 -1 4 -2 -3 1 C) 6 y=f(x) 23 Yukarıdaki y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, (fof)(x) = -3 eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? A) 4 B) 5 D) 7 E) 8 Diğer sayfaya geçiniz.
11.
x² - 2x + m = 0 -1 -2 = ( 2
denkleminin kökleri x₁ ve x₂ dir.
x₁³ + x₂³ = 20
olduğuna göre, m kaçtır?
n=-2
A)-3
B)-2
C) -1
D) 1
E) 2
(x₁+x₂)³ = x₁²³ + 3x₁²x₂ + 3x₁ X2₂² + x₂²
EDY
3
= (X₁ + X₂ ) ² + 3x₁²x²₂ (x₁+x₁) = 20
m
2
2
8+3m(-2)
8+63=22
6m=12
M=2
7 plan-i ve 3i karmaşık sayılarını kök kabul
64
Lise Matematik
Değişken Değiştirme
11. x² - 2x + m = 0 -1 -2 = ( 2 denkleminin kökleri x₁ ve x₂ dir. x₁³ + x₂³ = 20 olduğuna göre, m kaçtır? n=-2 A)-3 B)-2 C) -1 D) 1 E) 2 (x₁+x₂)³ = x₁²³ + 3x₁²x₂ + 3x₁ X2₂² + x₂² EDY 3 = (X₁ + X₂ ) ² + 3x₁²x²₂ (x₁+x₁) = 20 m 2 2 8+3m(-2) 8+63=22 6m=12 M=2 7 plan-i ve 3i karmaşık sayılarını kök kabul 64