Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Toplam-Fark Formülleri Soruları

mangisidir?
11
ÇAAAP: sinç - A.cosÇ = P
olarak tanımlanıyor₁3x-√3.33
(933x- = 13
Buna göre,
dir?
3x A
√3
3 √√3
Spe
3
$30
C30
denklemini sağlayan x dar açılarının toplamı kaç derece-
Açı c
1° =
1' =
Esa
Der
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
mangisidir? 11 ÇAAAP: sinç - A.cosÇ = P olarak tanımlanıyor₁3x-√3.33 (933x- = 13 Buna göre, dir? 3x A √3 3 √√3 Spe 3 $30 C30 denklemini sağlayan x dar açılarının toplamı kaç derece- Açı c 1° = 1' = Esa Der
c
28. a ve b birer dar açıdır.
cota cotb=1
27
fra24
olduğuna
A) -1
1
B)--/2
82
cosa
Sin
göre, cot(a + b) değeri kaçtır?
1
C) 0
2
D)
cot 45
1/2 = 1
cos b
sin b
82...
u
17.9.
68
a+b
45
2
E) 1
golfa
Diğer sayfaya geçin
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
c 28. a ve b birer dar açıdır. cota cotb=1 27 fra24 olduğuna A) -1 1 B)--/2 82 cosa Sin göre, cot(a + b) değeri kaçtır? 1 C) 0 2 D) cot 45 1/2 = 1 cos b sin b 82... u 17.9. 68 a+b 45 2 E) 1 golfa Diğer sayfaya geçin
5
28. cosx= 54
25
arıdaki A
olduğuna göre, cos2x kaçtır?
B)
E) 25
Cos?x=2cos²x - 1
27. 0<x< olmak üzere
sin 2x
1
7
cotx – 3tanx =
olduğuna göre, sin²x kaçtır?
A) 1
B) C)
1
C) D) E) 4
1/
cotx-3+anx=!
cos-3 sin
sing cos
1
2.JKY.cgs v
= 3S
35
Sin2x
Co-si
B
2
-- 35
N/G
5= tena
3=
lenb=1
€2.
N
C)
(x-2)2
göre, lal+ |bl ifa
B) 5
de
=
Lend =19
32
13,
A
=
CL6
12
X-2X
JEU
X-C
18.
(x² + y²)
31.
la
tala
değer
A) 25
32. f: R→ R parçalı fonksiy
16+4
(3x+1, x ras
f(x) =
|x²
biçiminde
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
5 28. cosx= 54 25 arıdaki A olduğuna göre, cos2x kaçtır? B) E) 25 Cos?x=2cos²x - 1 27. 0<x< olmak üzere sin 2x 1 7 cotx – 3tanx = olduğuna göre, sin²x kaçtır? A) 1 B) C) 1 C) D) E) 4 1/ cotx-3+anx=! cos-3 sin sing cos 1 2.JKY.cgs v = 3S 35 Sin2x Co-si B 2 -- 35 N/G 5= tena 3= lenb=1 €2. N C) (x-2)2 göre, lal+ |bl ifa B) 5 de = Lend =19 32 13, A = CL6 12 X-2X JEU X-C 18. (x² + y²) 31. la tala değer A) 25 32. f: R→ R parçalı fonksiy 16+4 (3x+1, x ras f(x) = |x² biçiminde
23.
AYT/ Matematik
0<x<5
0 < x <
olmak üzere, sin2x =
√3
A) 5
81 (3
√3
B) 3
-snülőd eblinies
Si
5
olduğuna göre, cosx kaçtır?
2√5
5
C)
D)
√2
3
4√5
5
E)
SVON
B.BB
cot (25°). sin (E
25.
sin (40). sin/
91ög snublo
ifadesinin eşiti a
CO
A) 2cot(25°)
D) 4c
cose
sin
200
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
23. AYT/ Matematik 0<x<5 0 < x < olmak üzere, sin2x = √3 A) 5 81 (3 √3 B) 3 -snülőd eblinies Si 5 olduğuna göre, cosx kaçtır? 2√5 5 C) D) √2 3 4√5 5 E) SVON B.BB cot (25°). sin (E 25. sin (40). sin/ 91ög snublo ifadesinin eşiti a CO A) 2cot(25°) D) 4c cose sin 200
Aşağıdaki analitik düzlemde P noktası, birim çember
üzerinde bir noktadır.
= 1rotx
To=-shx
y
D) -cosa
m(AOP) = a olduğuna göre, P noktasının ordinati
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) cosa
B) sina
1
5&x=1200SX
- s/hx = sino
SSING For
E)-sina
sin(loofx) = -sinx
-sinx-ant-= -ant
C) tana
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
Aşağıdaki analitik düzlemde P noktası, birim çember üzerinde bir noktadır. = 1rotx To=-shx y D) -cosa m(AOP) = a olduğuna göre, P noktasının ordinati aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) cosa B) sina 1 5&x=1200SX - s/hx = sino SSING For E)-sina sin(loofx) = -sinx -sinx-ant-= -ant C) tana
AYT/Matematik
30
1
x + x.tan75°
olduğuna göre, x değeri kaçtır?
√3
A) V
6
1
X+X.
B)
√3
3
20
=
#X2
1-
tan75°
tan75°
C) 1
numel
2
Jo
36
648/4
D)-3
326
nollgne
IL
J
162 51
3 v
r
I. DÖNE.
E)-
8
√3
6
J. 36.36
S
36
18
288
36
648
16
16. Bb
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
AYT/Matematik 30 1 x + x.tan75° olduğuna göre, x değeri kaçtır? √3 A) V 6 1 X+X. B) √3 3 20 = #X2 1- tan75° tan75° C) 1 numel 2 Jo 36 648/4 D)-3 326 nollgne IL J 162 51 3 v r I. DÖNE. E)- 8 √3 6 J. 36.36 S 36 18 288 36 648 16 16. Bb
10.
180
4
a+b= T
x +49-4
olduğuna göre,
(cosa + cosb)2 + (sina - sinb)²
ifadesinin eşiti kaçtır?
A) 2-√2
= 4%.
B)√2
2
C) 2 + √2
TEST
02
D) 2√2
E) 4
cas²a + Zeasa.co5b + cos²b + sin?a+sina sinbr
2+2¹/12/2-2.9
-2
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
10. 180 4 a+b= T x +49-4 olduğuna göre, (cosa + cosb)2 + (sina - sinb)² ifadesinin eşiti kaçtır? A) 2-√2 = 4%. B)√2 2 C) 2 + √2 TEST 02 D) 2√2 E) 4 cas²a + Zeasa.co5b + cos²b + sin?a+sina sinbr 2+2¹/12/2-2.9 -2
SA 2023. Sen B sanc de p
COSAS 2023 COST COSC
tanA= karb.conc
tan/180-(B+C) = konß.konc
30. ABC üçgeninde
sinA = 2023sinB-sinC ve cosA = 2023cosB-cosC
olduğuna göre, tanA kaçtır?
A) 1 B) 2024
2023
C) 2023 D)
YKS Deneme Sınavı -7 / Alan Yeterlilik Testi
D) 2024
2024
E) 2023
√2
27
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
SA 2023. Sen B sanc de p COSAS 2023 COST COSC tanA= karb.conc tan/180-(B+C) = konß.konc 30. ABC üçgeninde sinA = 2023sinB-sinC ve cosA = 2023cosB-cosC olduğuna göre, tanA kaçtır? A) 1 B) 2024 2023 C) 2023 D) YKS Deneme Sınavı -7 / Alan Yeterlilik Testi D) 2024 2024 E) 2023 √2 27
12. Bir gemi her defasında A limanından 66 km uzaktaki B li-
manına 1 nolu doğrusal rota ile gitmektedir.
Bu gemi bir defasında A limanından B limanına, A nokta-
sından itibaren 1 nolu rotadan bir dar açı kadar saparak
2 nolu doğrusal rotayı 39 km izlemiş ve C noktasına ulaş-
mıştır. C noktası, 1 nolu rotanın 15 km uzağında bir nok-
tadır.
Buna göre, gemi C noktasından itibaren 2 nolu rotadan
kaç derecelik bir dar açı ile saparsa doğrusal bir yolla
B noktasına ulaşır?
A) 30
D) arctan
22
19
B) 45
E) arctan
22
7
C) arctan2
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
12. Bir gemi her defasında A limanından 66 km uzaktaki B li- manına 1 nolu doğrusal rota ile gitmektedir. Bu gemi bir defasında A limanından B limanına, A nokta- sından itibaren 1 nolu rotadan bir dar açı kadar saparak 2 nolu doğrusal rotayı 39 km izlemiş ve C noktasına ulaş- mıştır. C noktası, 1 nolu rotanın 15 km uzağında bir nok- tadır. Buna göre, gemi C noktasından itibaren 2 nolu rotadan kaç derecelik bir dar açı ile saparsa doğrusal bir yolla B noktasına ulaşır? A) 30 D) arctan 22 19 B) 45 E) arctan 22 7 C) arctan2
1
59. arccotx = arctan3 + arccot
2
denklemini sağlayan x değeri için,
A) -1-
X
x + arcsin-
2
ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
6
B
D) 1-
3
B) -1 +
JO
wwwwwww
6
ten α=3
est
cot B = 1/
x= x+f
E) -1
3
JC
C) 1--
6
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
1 59. arccotx = arctan3 + arccot 2 denklemini sağlayan x değeri için, A) -1- X x + arcsin- 2 ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 6 B D) 1- 3 B) -1 + JO wwwwwww 6 ten α=3 est cot B = 1/ x= x+f E) -1 3 JC C) 1-- 6
sn (B+C) =
235B Sc
Cas(BEC) = a.cash.com C
30. ABC üçgeninde
sinA = 2023sinB-sinC ye cosA = 2023cosB.cosC
olduğuna göre, tanA/kaçtır?
A) 1
B)
2024
2023
C) 2023
3
D) 2024 E)
2023
√2
0> α
oldu
değ
SWA.CBLose = COSA SAB-SINE
27
YKS Deneme Sınavı -7 / Alan Yeterlilik Testi
A) 3
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
sn (B+C) = 235B Sc Cas(BEC) = a.cash.com C 30. ABC üçgeninde sinA = 2023sinB-sinC ye cosA = 2023cosB.cosC olduğuna göre, tanA/kaçtır? A) 1 B) 2024 2023 C) 2023 3 D) 2024 E) 2023 √2 0> α oldu değ SWA.CBLose = COSA SAB-SINE 27 YKS Deneme Sınavı -7 / Alan Yeterlilik Testi A) 3
A)
3
D1E 3
2
Ga
Çözüm
H 2
F 1 C
B
Yukarıdaki verilere göre, tana nın değeri kaçtır?
5
B) 2
C) -/-/-
D)
2
4
ABCD dikdörtgeninde
|AH| = 3 br
|HB| = 2 br
|BC| = 4 br
|DE| = |FC| = 1 br
|EF| = 3 br
N/W
E) -3
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
A) 3 D1E 3 2 Ga Çözüm H 2 F 1 C B Yukarıdaki verilere göre, tana nın değeri kaçtır? 5 B) 2 C) -/-/- D) 2 4 ABCD dikdörtgeninde |AH| = 3 br |HB| = 2 br |BC| = 4 br |DE| = |FC| = 1 br |EF| = 3 br N/W E) -3
değeri kaç-
ORİJİNAL MATEMATİK
B
Buna göre, IBC) uzunluğunun
bulunuz.
Buna göre,
SORU-5
om/OrijinalMatematik
Aşağıdaki şekil 12 adet özdeş kareden oluşmaktadır.
cotß
sina
a
oranı kaçtır?
türünden
eşitini
C
olduğu
Bir A
eşi
AB
Bu
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
değeri kaç- ORİJİNAL MATEMATİK B Buna göre, IBC) uzunluğunun bulunuz. Buna göre, SORU-5 om/OrijinalMatematik Aşağıdaki şekil 12 adet özdeş kareden oluşmaktadır. cotß sina a oranı kaçtır? türünden eşitini C olduğu Bir A eşi AB Bu
ifadesinin değeri kaçtır
14.
A)
sin40° + cos40°-tan10°
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
15.
cosec40°
2
D) cosec40°
COSX =
B) sec40°
√√2
2
Sin 43+ Los 40. Sinto
carlo
C)
E) sin50°
sec40°
2
cost
Sin 5.
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
ifadesinin değeri kaçtır 14. A) sin40° + cos40°-tan10° ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 15. cosec40° 2 D) cosec40° COSX = B) sec40° √√2 2 Sin 43+ Los 40. Sinto carlo C) E) sin50° sec40° 2 cost Sin 5.
T
11. sin- = a olduğuna göre,
16
~/w
|N|w5
1
22
+
15л
16
(2sin² -1)+2cos
1 + sin
D) a - 1
15
16
ifadesinin a türünden eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) a² + 1
B) a²
7μ
16
E) a
(
194
25,6
C) a + 1
(26-1) 12.0 27
16
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
T 11. sin- = a olduğuna göre, 16 ~/w |N|w5 1 22 + 15л 16 (2sin² -1)+2cos 1 + sin D) a - 1 15 16 ifadesinin a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) a² + 1 B) a² 7μ 16 E) a ( 194 25,6 C) a + 1 (26-1) 12.0 27 16
DO S
15.
Şekilde,
ABCD kare,
IBEI = 21ABI,
m(CFE) = x°
olduğuna göre,
tanx kaçtır?
A) 2/3
B) 2
A
413
x
C) 1/12
B
200)as1+(°0081)800+(00-)nie
D)-200 (E) 1
E
E
Denis (A
SA HO X800 (O
1. niz
enieignen nobelbisbigags usunoe ninimalgi
(8
206) (A
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
DO S 15. Şekilde, ABCD kare, IBEI = 21ABI, m(CFE) = x° olduğuna göre, tanx kaçtır? A) 2/3 B) 2 A 413 x C) 1/12 B 200)as1+(°0081)800+(00-)nie D)-200 (E) 1 E E Denis (A SA HO X800 (O 1. niz enieignen nobelbisbigags usunoe ninimalgi (8 206) (A