Toplam-Fark Formülleri Soruları

6. sin(y-x). cos(x+y)
2
sin(x+y). cos(x-y) = 13
A)
olduğuna göre, sin(2x) kaçtır?
1
E)
6
(Singerosx = cosyasinx)(cosx.cosy - sinxesing) I
(sin xe Cosy cosx,sing (cosx.cosy sinx,sing
A)
B).
DI
6
Sin2x=2 cosx.sink
7. sin(2a)= ve sin(a-b) = -1/2
13/03 5
olduğuna göre, sin(a+b) kaçtır?
3√3+4
10
3√3
5
C) 12
B) 3√3-4
10
E) -
3
D).
5
C)
1
3√3-2
10
APOIEMI
30
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
6. sin(y-x). cos(x+y) 2 sin(x+y). cos(x-y) = 13 A) olduğuna göre, sin(2x) kaçtır? 1 E) 6 (Singerosx = cosyasinx)(cosx.cosy - sinxesing) I (sin xe Cosy cosx,sing (cosx.cosy sinx,sing A) B). DI 6 Sin2x=2 cosx.sink 7. sin(2a)= ve sin(a-b) = -1/2 13/03 5 olduğuna göre, sin(a+b) kaçtır? 3√3+4 10 3√3 5 C) 12 B) 3√3-4 10 E) - 3 D). 5 C) 1 3√3-2 10 APOIEMI 30
4
mb
nb
nur.
bir üçgn
ÖRNEK 3
CL
Çözüm
yc
Buna göre, cota kaçtır?
X
A 1
TRIGONOMETRİ - 2
Şekil özdeş kare-
lerden oluşmuştur.
m(ACB) = a
20
tox= 1/s
tony = 1/4
X+ y +a=90
Çözüm
HATIRLATMA
Şekildeki
a 90-a=X+Y
cot (30-a)= x+y
!
Çapı gören çevre açı
Hatırlatma yardımıyla m(BE
çembere teğet olduğundan
3
α= 180°-(a+b) o
tana=tan(180° -
Act
taa ton (x+y) tano = - tan(a + b
tan
tan (a + b) =
1-ta
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
4 mb nb nur. bir üçgn ÖRNEK 3 CL Çözüm yc Buna göre, cota kaçtır? X A 1 TRIGONOMETRİ - 2 Şekil özdeş kare- lerden oluşmuştur. m(ACB) = a 20 tox= 1/s tony = 1/4 X+ y +a=90 Çözüm HATIRLATMA Şekildeki a 90-a=X+Y cot (30-a)= x+y ! Çapı gören çevre açı Hatırlatma yardımıyla m(BE çembere teğet olduğundan 3 α= 180°-(a+b) o tana=tan(180° - Act taa ton (x+y) tano = - tan(a + b tan tan (a + b) = 1-ta
20 (A
1. Şekildeki yere dik olan duvara iki adet direk dayanmıştır. Yer-
deki uçları B noktasında olan bu iki direk arasındaki açı a de-
recedir.
A)
33
B
64
B)
|BC| = 12 birim, |BD| = 13 birim ve |AD| = 11 birimdir.
Buna göre, sina kaçtır?
30
12
65
13
C
72
11
D
33
65
12 16 20
4236
too
20
Yuk
siyo
A) y
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
20 (A 1. Şekildeki yere dik olan duvara iki adet direk dayanmıştır. Yer- deki uçları B noktasında olan bu iki direk arasındaki açı a de- recedir. A) 33 B 64 B) |BC| = 12 birim, |BD| = 13 birim ve |AD| = 11 birimdir. Buna göre, sina kaçtır? 30 12 65 13 C 72 11 D 33 65 12 16 20 4236 too 20 Yuk siyo A) y
B
flenti
AYT/MAXEMATIK
T olmak üzere,
2
7 cos2x+5 sin2x = 7
29.0<x<
5
olduğuna göre, cotx değeri kaçtır?
6
C)
5
BY
5
7
D) //
5
E)
95
7105x - 75in ²³x + 10sinxcosx = 7
14₂² +10Sc=14
2
76² +58<= 7
c(70+55= 7 =
0. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde ICDI= 3IBCl'dir.
31.
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
B flenti AYT/MAXEMATIK T olmak üzere, 2 7 cos2x+5 sin2x = 7 29.0<x< 5 olduğuna göre, cotx değeri kaçtır? 6 C) 5 BY 5 7 D) // 5 E) 95 7105x - 75in ²³x + 10sinxcosx = 7 14₂² +10Sc=14 2 76² +58<= 7 c(70+55= 7 = 0. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde ICDI= 3IBCl'dir. 31.
10.
0 < x <
TU
cotx = 3 ise
A) -
TRIGONOMETRI I A
- sinx troux
olmak üzere
sin ( + x) + cos(2 - x) toplamı kaçtır?
√10
√10
5
10
110
5
011
_=2b = 15a=10b
>=4c
106=82
| Sa=Fc
1
↓
84 154
(90+9)
+
vio
√10
10
=
15
DIE
6=124
a=84
√5
= 2√
10
c=154
2= 6222
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
10. 0 < x < TU cotx = 3 ise A) - TRIGONOMETRI I A - sinx troux olmak üzere sin ( + x) + cos(2 - x) toplamı kaçtır? √10 √10 5 10 110 5 011 _=2b = 15a=10b >=4c 106=82 | Sa=Fc 1 ↓ 84 154 (90+9) + vio √10 10 = 15 DIE 6=124 a=84 √5 = 2√ 10 c=154 2= 6222
abolü
sis-
4
20
D) arcsinx
sin? t cos?
Kolço 57
tan 60°
sin 20°
ifadesi
A) 4
1
cos 20°
cos
D) √3
2
E) arccosx
B) 2
tos
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
C) 1
tan 60-cos20
-25mca
E) 1/2
1-2sencos
J3
zsin 20
(0520
(J3 casza -2 senza
25incas
F
Diğer sayfaya geçini
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
abolü sis- 4 20 D) arcsinx sin? t cos? Kolço 57 tan 60° sin 20° ifadesi A) 4 1 cos 20° cos D) √3 2 E) arccosx B) 2 tos aşağıdakilerden hangisine eşittir? C) 1 tan 60-cos20 -25mca E) 1/2 1-2sencos J3 zsin 20 (0520 (J3 casza -2 senza 25incas F Diğer sayfaya geçini
14(2x)
1/3
endemik
24.
D
AJA<B<C
un a
DB<C<A
Siw
B
B) A<C<B
Ave
E) C<A <B
Cas
C) B<A C
ung
E
Şekildeki ABCD karesi ve [EF] çaplı yarım çember veril-
mistir
AEI = 3IEBI olduğuna göre tan(DFC) değeri kaçtır?
A) 21 B) TO
D)
E) 1/1
Hemio nelvmord av s
og Fis
Diğer sayfaya geçiniz.
Z
sa
Pa ne
A)
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
14(2x) 1/3 endemik 24. D AJA<B<C un a DB<C<A Siw B B) A<C<B Ave E) C<A <B Cas C) B<A C ung E Şekildeki ABCD karesi ve [EF] çaplı yarım çember veril- mistir AEI = 3IEBI olduğuna göre tan(DFC) değeri kaçtır? A) 21 B) TO D) E) 1/1 Hemio nelvmord av s og Fis Diğer sayfaya geçiniz. Z sa Pa ne A)
10. Tam sayılar kümesinde tanımlı f(x) fonksiyonu
x-sin² (20°)
x-cos² (20°)
biçiminde tanımlanıyor.
f(x):
=
Buna göre, f(-2) f(3) çarpımının sonucu kaçtır?
A)-sin²(20°)
B)-cos²(20°)
●
25
D) tan² (20)
-2-5m³²20 -(3-5m^²20)
-cos²20
3-c052
E) cot (20°)
-6
C) 1
1:
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
10. Tam sayılar kümesinde tanımlı f(x) fonksiyonu x-sin² (20°) x-cos² (20°) biçiminde tanımlanıyor. f(x): = Buna göre, f(-2) f(3) çarpımının sonucu kaçtır? A)-sin²(20°) B)-cos²(20°) ● 25 D) tan² (20) -2-5m³²20 -(3-5m^²20) -cos²20 3-c052 E) cot (20°) -6 C) 1 1:
ņ
FocaFan
21
denkleminin en küçük posti kako kag dereced
446,2014
costo
Casto.sx -
184
-
sin (X360)
12. 0<x<300" olmak üzere,
Bìnx •006x 1 conx • alnx = 1
olduğuna göre, x'in alabileceği kaç farklı değer vardır?
1.
8
7.45°
ante.com
8.
It
8
9,
12
T
4.K
4
10.5
5.2
11.30"
6,60
L1
12.3
D) 8
XL00
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
ņ FocaFan 21 denkleminin en küçük posti kako kag dereced 446,2014 costo Casto.sx - 184 - sin (X360) 12. 0<x<300" olmak üzere, Bìnx •006x 1 conx • alnx = 1 olduğuna göre, x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? 1. 8 7.45° ante.com 8. It 8 9, 12 T 4.K 4 10.5 5.2 11.30" 6,60 L1 12.3 D) 8 XL00
29.
A
E
D
B
B) 20
7
C
ABCD dikdörtgen F,
[AB]'nın orta noktası
|BC| = 8 birim
|DC| = 6 birim
|ED| = 3·|AE|
olduğuna göre, tana değeri kaçtır?
A) 15/05
c) 300
7
DIDED)
D) 455
7
E) 500
TOXUE)
61.95
YAYINL
ORIJINAL
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
29. A E D B B) 20 7 C ABCD dikdörtgen F, [AB]'nın orta noktası |BC| = 8 birim |DC| = 6 birim |ED| = 3·|AE| olduğuna göre, tana değeri kaçtır? A) 15/05 c) 300 7 DIDED) D) 455 7 E) 500 TOXUE) 61.95 YAYINL ORIJINAL
26. cos 2x + 1 = 2-sin² x
denkleminin [0, 2π] aralığındaki köklerinin top-
lamı kaçtır?
B) 2
A)
08 (3
7μ
4
PRO
YAYIN DENİZİ
C)
9
4
02 (0
D)
Seca
3л
2
AYT Kurumsal Deneme - 2
E) 4
Tilboys
27 (6 07 08
2
30
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
26. cos 2x + 1 = 2-sin² x denkleminin [0, 2π] aralığındaki köklerinin top- lamı kaçtır? B) 2 A) 08 (3 7μ 4 PRO YAYIN DENİZİ C) 9 4 02 (0 D) Seca 3л 2 AYT Kurumsal Deneme - 2 E) 4 Tilboys 27 (6 07 08 2 30
O
Cos B-) cos(180 (A+C))
-cos(Ac)
Cosa, cosc + can A sinc.
-2 ces (A+c)
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
29. 2sin2x − 1 = cos2x – 2sinx-cosx
olduğuna göre, cot2x kaçtır?
A)
1/3
22
B) 1/1/20
1-5
{²
2
V/E
C) 1
D) 2
1-1²1
(² + 5²c²-5²
2c²-252
E) 3
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
O Cos B-) cos(180 (A+C)) -cos(Ac) Cosa, cosc + can A sinc. -2 ces (A+c) FEN BİLİMLERİ YAYINLARI 29. 2sin2x − 1 = cos2x – 2sinx-cosx olduğuna göre, cot2x kaçtır? A) 1/3 22 B) 1/1/20 1-5 {² 2 V/E C) 1 D) 2 1-1²1 (² + 5²c²-5² 2c²-252 E) 3
sin 68
Cos79
Sin 11
terloy
ıdakiler-
ta 14
<b<a
b
28. Bir ABC üçgeninin açıları A, B, C olmak üzere,
cosB - cosA.cosC + sinA.sinC
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2cosB
D) 4sinB
B) 2sinB
E) 2
C) 4cosB
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
sin 68 Cos79 Sin 11 terloy ıdakiler- ta 14 <b<a b 28. Bir ABC üçgeninin açıları A, B, C olmak üzere, cosB - cosA.cosC + sinA.sinC ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 2cosB D) 4sinB B) 2sinB E) 2 C) 4cosB
23.
B
2x = 45
24. an
Matematik
|arctan(x – 3) + arctan(x + 3) =
spol
olduğuna göre, x'in alabileceği değerler çarpımı
sibislivse instelb
kaçtır?
A) -10
Ich
pencil m
C) -8
4
bir aritmetik dizi ve
og tilisons Th
B
D) -7
Porio 2018
E)-6
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
23. B 2x = 45 24. an Matematik |arctan(x – 3) + arctan(x + 3) = spol olduğuna göre, x'in alabileceği değerler çarpımı sibislivse instelb kaçtır? A) -10 Ich pencil m C) -8 4 bir aritmetik dizi ve og tilisons Th B D) -7 Porio 2018 E)-6
6.
sinx at 2 c
cos36° + sin342°
işleminin sonucu kaçtır?
A) = 1/2 B)
4
Cos 36- sin 18
Sin 54 - sin 18
Sin (18.3
18 + 36
(us +9)
hedmog masy so
2c²-1
2
G
C)
52
me itse
neo itse her O TOJ
252
5.
D) 10E) 2
0800016g snus
ebblog pibgeç
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
6. sinx at 2 c cos36° + sin342° işleminin sonucu kaçtır? A) = 1/2 B) 4 Cos 36- sin 18 Sin 54 - sin 18 Sin (18.3 18 + 36 (us +9) hedmog masy so 2c²-1 2 G C) 52 me itse neo itse her O TOJ 252 5. D) 10E) 2 0800016g snus ebblog pibgeç
28.
Deneme 6
ud ninnallionó li
nigamo
sin(x+y)= 4 cosx.cos y
●
tan(x+y)=-2
(8
olduğuna göre, tanx tany çarpımının değeri kaçtır?
A) 1
B) 2
illo D) 4br E6
Sin (x+y)
SiniGY (A
C) 3
meno iria gob 16x minnsla
abdig biosas ob jemo sleed va
AYT
30. xe
de
Lise Matematik
Toplam-Fark Formülleri
28. Deneme 6 ud ninnallionó li nigamo sin(x+y)= 4 cosx.cos y ● tan(x+y)=-2 (8 olduğuna göre, tanx tany çarpımının değeri kaçtır? A) 1 B) 2 illo D) 4br E6 Sin (x+y) SiniGY (A C) 3 meno iria gob 16x minnsla abdig biosas ob jemo sleed va AYT 30. xe de