Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Açı Ölçü Birimleri ve Esas Ölçü Soruları

B
55°
7 cm
A
İki kenar uzunluğu 7 cm, 4 cm ve bu kenarlar arasın-
da kalan açının ölçüsü 55° olan üçgeni tamamlamak
için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Pergel 4 cm açılarak A köşesinden çember yayı çizilir.
B) Pergel 4 cm açılarak B köşesinden çember yayı çizilir.
C) A köşesinden 4 cm uzunlukta doğru parçası çizilir.
D) A köşesinden açıölçer ile 55° olacak şekilde doğru
çizilir.
Lise Matematik
Açı Ölçü Birimleri ve Esas Ölçü
B 55° 7 cm A İki kenar uzunluğu 7 cm, 4 cm ve bu kenarlar arasın- da kalan açının ölçüsü 55° olan üçgeni tamamlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Pergel 4 cm açılarak A köşesinden çember yayı çizilir. B) Pergel 4 cm açılarak B köşesinden çember yayı çizilir. C) A köşesinden 4 cm uzunlukta doğru parçası çizilir. D) A köşesinden açıölçer ile 55° olacak şekilde doğru çizilir.
Dir-bos
açtır?
81
= 55-5k
= 25
½
D) -
26
30. 12
a
TC
A) b<a<c
6
sin(2x)
JOLL
olmak üzere,
052-1
b
D<c<a
tan (3x)
us
sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir?
B) a<c<b
take
Bo
C
cot (6x)
C)a<b<c
E) ca<b
12001
Lise Matematik
Açı Ölçü Birimleri ve Esas Ölçü
Dir-bos açtır? 81 = 55-5k = 25 ½ D) - 26 30. 12 a TC A) b<a<c 6 sin(2x) JOLL olmak üzere, 052-1 b D<c<a tan (3x) us sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? B) a<c<b take Bo C cot (6x) C)a<b<c E) ca<b 12001
LİSESİ 12 (A-B-C) SINIFI MATEMATİK
ILI SORULARI
3л
sin(4x) - cos
2
denkleminin bir kökü aşağıdakilerden han-
gisidir?
IT
10
A)
PUAN:
B)
h(x) =
2T
15
a, b ER olmak üzere,
+ X
C)
6
Jax²+2 x2-2
bx-4 x<-2
0
D)
8
45
E)
5
fonksiyonunun x = -2 apsisli noktasında türevi
olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır?
Lise Matematik
Açı Ölçü Birimleri ve Esas Ölçü
LİSESİ 12 (A-B-C) SINIFI MATEMATİK ILI SORULARI 3л sin(4x) - cos 2 denkleminin bir kökü aşağıdakilerden han- gisidir? IT 10 A) PUAN: B) h(x) = 2T 15 a, b ER olmak üzere, + X C) 6 Jax²+2 x2-2 bx-4 x<-2 0 D) 8 45 E) 5 fonksiyonunun x = -2 apsisli noktasında türevi olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır?
A) 1
B) -1
C) -2
x² + y² ≤ 5 merkezi (0,0) d'a
D) -3
E) -4
you 'Gapı
birim clan bir gem bern kendishi ve iq
balgasni temsil ediyer.
Bugembern kadisinde ve
in belgaside fexd
fore your adbileceji
on code ₁ opsisi
en
X^
oriyeru ceği en küçük değer kaçtır? x
X₁ i bulmanız lazım y=
A) -1
-2
C) -3
3. x ve y gerçel sayılar olmak üzere,
2x
My opsishin kurgiliz geldiyi y dejerni
fonksiyonunun(x + y²
1) C
2²+4x35
X₁ ponksiyonlar
veyerson
√5 +1-2
Ti
S
S₁
12
-√5
alabile-
2) D2
Bảng 2031 Xe c
D) -4 E) -5
3) B
forstyerde you
geil
Lise Matematik
Açı Ölçü Birimleri ve Esas Ölçü
A) 1 B) -1 C) -2 x² + y² ≤ 5 merkezi (0,0) d'a D) -3 E) -4 you 'Gapı birim clan bir gem bern kendishi ve iq balgasni temsil ediyer. Bugembern kadisinde ve in belgaside fexd fore your adbileceji on code ₁ opsisi en X^ oriyeru ceği en küçük değer kaçtır? x X₁ i bulmanız lazım y= A) -1 -2 C) -3 3. x ve y gerçel sayılar olmak üzere, 2x My opsishin kurgiliz geldiyi y dejerni fonksiyonunun(x + y² 1) C 2²+4x35 X₁ ponksiyonlar veyerson √5 +1-2 Ti S S₁ 12 -√5 alabile- 2) D2 Bảng 2031 Xe c D) -4 E) -5 3) B forstyerde you geil
P = 125
okta-
6 = 24
k 18
kis
81. Dik koordinat sisteminde, bir d doğrusunun koordi- -3
nat eksenleri arasında kalan parçasının orta noktası
10) olduğuna göre, doğrunun eğimi kaçtır?
3
k+6+2
N/O
A) 5/2010
B) 3
-8,10
C) 5
kybe
D
13
2
D).
E) 7
Lise Matematik
Açı Ölçü Birimleri ve Esas Ölçü
P = 125 okta- 6 = 24 k 18 kis 81. Dik koordinat sisteminde, bir d doğrusunun koordi- -3 nat eksenleri arasında kalan parçasının orta noktası 10) olduğuna göre, doğrunun eğimi kaçtır? 3 k+6+2 N/O A) 5/2010 B) 3 -8,10 C) 5 kybe D 13 2 D). E) 7
Eğim, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır.
Ayrıt uzunluklan desimetre cinsinden birer doğal sayı ve birer yan yüzeyleri 180 dm² olan kare dik prizma şeklindeki eş be-
ton bloklar ve bir tahta kullanılarak oluşturulan köpek eğitim platformunun yandan görünümü aşağıda verilmiştir.
180 dm²
A)
En üstteki beton blok tabanı üzerine diğer beton bloklar ise yan yüzleri üzerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
Buna göre, bu platformdaki tahtanın eğiml en fazla kaçtır?
9
16
29
71
Tahta
B)-
C)
Zemin
19
79
Lise Matematik
Açı Ölçü Birimleri ve Esas Ölçü
Eğim, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Ayrıt uzunluklan desimetre cinsinden birer doğal sayı ve birer yan yüzeyleri 180 dm² olan kare dik prizma şeklindeki eş be- ton bloklar ve bir tahta kullanılarak oluşturulan köpek eğitim platformunun yandan görünümü aşağıda verilmiştir. 180 dm² A) En üstteki beton blok tabanı üzerine diğer beton bloklar ise yan yüzleri üzerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre, bu platformdaki tahtanın eğiml en fazla kaçtır? 9 16 29 71 Tahta B)- C) Zemin 19 79
30.
a = sin10° + tan50°
b = cos10° + cot40°
c = cos80° + sin80°
olduğuna göre,
I. a-b
II. b-c
III. c-a
ifadelerinden hangileri pozitiftir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
L
Lise Matematik
Açı Ölçü Birimleri ve Esas Ölçü
30. a = sin10° + tan50° b = cos10° + cot40° c = cos80° + sin80° olduğuna göre, I. a-b II. b-c III. c-a ifadelerinden hangileri pozitiftir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II L
ORİJİNALDEN DİNLE!
2
□ ORİJİNAL MATEMATİK
ov 008A
915X OMX
o=(GMO)m
a
ar (3
SORU-4
op Bupu
C
Lourival...
Buna göre, |BC| uzunluğunun a türünden eşitini
bulunuz.
30)
4/
NO
BAC Dk Jo
[AB] [AC
(AH) Lec
A ABC bir üçgen
[AC] [BC]
m(ABC) = a
|AC| = 1 birim, 8
neinsis nhelen)
61 (8
St (A
Disbijsge
ol
hopab
Lise Matematik
Açı Ölçü Birimleri ve Esas Ölçü
ORİJİNALDEN DİNLE! 2 □ ORİJİNAL MATEMATİK ov 008A 915X OMX o=(GMO)m a ar (3 SORU-4 op Bupu C Lourival... Buna göre, |BC| uzunluğunun a türünden eşitini bulunuz. 30) 4/ NO BAC Dk Jo [AB] [AC (AH) Lec A ABC bir üçgen [AC] [BC] m(ABC) = a |AC| = 1 birim, 8 neinsis nhelen) 61 (8 St (A Disbijsge ol hopab
50
1 Aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilen O merkezli birim
çember x = 1 doğrusuna teğettir.
A)
sin α. cosa
2
D)
K
tan a
2
a
O
B)
y
a
B
[KL] ve [AB], Ox eksenine dik ve
m (COD) = m(KLO) = a dir.
Buna göre, boyalı bölgelerin alanları toplamının a tü-
ründen eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
C
D
X = 1
sina.cos² α
2
E)
C)
X
sina.tana
2
S&
cota
2
YAYINLARI
Lise Matematik
Açı Ölçü Birimleri ve Esas Ölçü
50 1 Aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilen O merkezli birim çember x = 1 doğrusuna teğettir. A) sin α. cosa 2 D) K tan a 2 a O B) y a B [KL] ve [AB], Ox eksenine dik ve m (COD) = m(KLO) = a dir. Buna göre, boyalı bölgelerin alanları toplamının a tü- ründen eşiti aşağıdakilerden hangisidir? C D X = 1 sina.cos² α 2 E) C) X sina.tana 2 S& cota 2 YAYINLARI
29. Aşağıda [0, 3π] aralığında y = f(x) = sin(ax) fonksiyonunun
grafiği verilmiştir.
0
A) 2
-1
B)
y=f(x)
3r
4
5
3
3π
2
9n
4
Buna göre, a değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
3
3π
MATEMATIK
D) 1
➜X
E)
Lise Matematik
Açı Ölçü Birimleri ve Esas Ölçü
29. Aşağıda [0, 3π] aralığında y = f(x) = sin(ax) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 0 A) 2 -1 B) y=f(x) 3r 4 5 3 3π 2 9n 4 Buna göre, a değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? 3 3π MATEMATIK D) 1 ➜X E)
19. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bizzat bedeniyle yapıp gösterdiği
eylemlerdir. Örneğin "Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle
kılın." hadisi bu sünnete örnektir. Hz. Peygamber'in (s.a.v.)
görüp veya işittiği iyi, güzel, yararlı söz ve işleri onaylaması
ve kabul etmesidir. Örneğin su bulamadığı için teyemmümle
namaz kılan kimse, namazdan sonra su bulduğu hâlde na-
mazı tekrar etmemiş, Hz. Peygamber de (s.a.v.) bunu onay- Takriri
lamıştır.
Yukarıdaki açıklama ve örnekler;
-Sünnet
I. Kavli
II. Fiili
III. Takriri
sünnetlerinden hangileriyle ilişkilidir?
A) Yalnız
B) I ve II
D) II e III
H₂. Muhammedin filler yapmosi
Onaylana
ET, II ve I
C) I ve III
Lise Matematik
Açı Ölçü Birimleri ve Esas Ölçü
19. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bizzat bedeniyle yapıp gösterdiği eylemlerdir. Örneğin "Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın." hadisi bu sünnete örnektir. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) görüp veya işittiği iyi, güzel, yararlı söz ve işleri onaylaması ve kabul etmesidir. Örneğin su bulamadığı için teyemmümle namaz kılan kimse, namazdan sonra su bulduğu hâlde na- mazı tekrar etmemiş, Hz. Peygamber de (s.a.v.) bunu onay- Takriri lamıştır. Yukarıdaki açıklama ve örnekler; -Sünnet I. Kavli II. Fiili III. Takriri sünnetlerinden hangileriyle ilişkilidir? A) Yalnız B) I ve II D) II e III H₂. Muhammedin filler yapmosi Onaylana ET, II ve I C) I ve III
SUPARA
14.
B
A) 165
D
D) 135
O
Dik koordinat düzleminde, A noktasının x eksenine
uzaklığı C ile D noktaları arasındaki uzaklığa eşit ol-
duğuna göre, C ve D noktalarından geçen doğrunun
eğim açısı kaç derecedir?
a
B) 145
C
E) 120
C) 150
Lise Matematik
Açı Ölçü Birimleri ve Esas Ölçü
SUPARA 14. B A) 165 D D) 135 O Dik koordinat düzleminde, A noktasının x eksenine uzaklığı C ile D noktaları arasındaki uzaklığa eşit ol- duğuna göre, C ve D noktalarından geçen doğrunun eğim açısı kaç derecedir? a B) 145 C E) 120 C) 150
Test 02
Test 01
Test 03
Test 04
05
1
4.
1. C
1. B
1. B
1. D
1. D
78
2. B
2. E
2. C
12 DUF07
Aşağıda O merkezli çember ve ADB üçgeni veril-
miştir.
24
39
3. B
|AB| = |OC|
Buna göre, m(ADB) = a kaç
A) 30
B) 45
C) 50
A
OTO
D
B
Aşağıda O merkezli çember verilmiştir.
1/0
E
F
Ja
C
O
derecedir?
D) 60
C
39
B
E) 75
or
10
Lise Matematik
Açı Ölçü Birimleri ve Esas Ölçü
Test 02 Test 01 Test 03 Test 04 05 1 4. 1. C 1. B 1. B 1. D 1. D 78 2. B 2. E 2. C 12 DUF07 Aşağıda O merkezli çember ve ADB üçgeni veril- miştir. 24 39 3. B |AB| = |OC| Buna göre, m(ADB) = a kaç A) 30 B) 45 C) 50 A OTO D B Aşağıda O merkezli çember verilmiştir. 1/0 E F Ja C O derecedir? D) 60 C 39 B E) 75 or 10
11/
8. a = sin (990°)
b=cos (1140°)
c=sin (2620°)
27
d = tan (-60°)
eşitlikleri verildiğine göre, a, b, c, d arasındaki
sıralama aşağıdakilerden hangisinde doğru ola-
rak verilmiştir?
A) a<b<c<d
C) b<c<a<d
E) b<d<a<c
B) d<b<a<c
D) d<a<b<c
Lise Matematik
Açı Ölçü Birimleri ve Esas Ölçü
11/ 8. a = sin (990°) b=cos (1140°) c=sin (2620°) 27 d = tan (-60°) eşitlikleri verildiğine göre, a, b, c, d arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisinde doğru ola- rak verilmiştir? A) a<b<c<d C) b<c<a<d E) b<d<a<c B) d<b<a<c D) d<a<b<c
20°
002758 250726
b)
Syst
SORU-1
a) 240° kaç radyandır?
3л
5
-radyanlık açı kaç derecedir?
SORU-2
Coğrafya tekrarı
Mati üstü- Köklü-
Hak Değer tekrarı
Tachipsler
Crutma / Don't forget
BİR DE ORİJİNALDEN D
a
Lise Matematik
Açı Ölçü Birimleri ve Esas Ölçü
20° 002758 250726 b) Syst SORU-1 a) 240° kaç radyandır? 3л 5 -radyanlık açı kaç derecedir? SORU-2 Coğrafya tekrarı Mati üstü- Köklü- Hak Değer tekrarı Tachipsler Crutma / Don't forget BİR DE ORİJİNALDEN D a
4.
<>atc> b+c> a+b
An - Ai
2
An-A1=86
A +An = Po
2 An= 176 12
An= 88
b>Q
c>b
+1=UU
c>a
43.
2
a+b= ise
sin²a+sin²b = 1 dir.
A₁+ An = POD
+ An-1 = PO
Ali Öğretmen öğrencilere yukarıdaki bilgiyi verdikten sonra,
derece cinsinden verilen A₁, A₂, A, pozitif tam sayılarının
ortak farkı 2 olan bir aritmetik dizinin ardışık elemanları oldu-
ğunu söyleyerek,
sin² (A₁) + sin²(A₂)+... sin²(A) = 22
40 toim
bağıntısını veriyor.
Buna göre, A, açısının en küçük değeri kaç derecedir?
A) 82
BY-84
86 D) 88
E-90
0, 1, 2, 3, 4 değerlerini sırasıyla kök içine alıp 2'ye
bölersen sırasıyla 0°, 30°, 45°, 60°, 90° açılannın sinüs
değerlerini bulabileceğini biliyor musun?
Sonuçları tersten yazdığında da kosinüs değerleri
gelir.
Sin ² (A₁)
(>
Lise Matematik
Açı Ölçü Birimleri ve Esas Ölçü
4. <>atc> b+c> a+b An - Ai 2 An-A1=86 A +An = Po 2 An= 176 12 An= 88 b>Q c>b +1=UU c>a 43. 2 a+b= ise sin²a+sin²b = 1 dir. A₁+ An = POD + An-1 = PO Ali Öğretmen öğrencilere yukarıdaki bilgiyi verdikten sonra, derece cinsinden verilen A₁, A₂, A, pozitif tam sayılarının ortak farkı 2 olan bir aritmetik dizinin ardışık elemanları oldu- ğunu söyleyerek, sin² (A₁) + sin²(A₂)+... sin²(A) = 22 40 toim bağıntısını veriyor. Buna göre, A, açısının en küçük değeri kaç derecedir? A) 82 BY-84 86 D) 88 E-90 0, 1, 2, 3, 4 değerlerini sırasıyla kök içine alıp 2'ye bölersen sırasıyla 0°, 30°, 45°, 60°, 90° açılannın sinüs değerlerini bulabileceğini biliyor musun? Sonuçları tersten yazdığında da kosinüs değerleri gelir. Sin ² (A₁) (>