İşçi-Havuz Problemleri Soruları

1. Eşit güçte 10 işçinin günde t saat çalışarak bitir-
diği bir işi, aynı işçi grubundan 8 işçinin günde
t saat çalışarak bitirebilmesi için işçilerin günlük
çalışma hızını yüzde kaç arttırması gerekir?
Lise Matematik
İşçi-Havuz Problemleri
1. Eşit güçte 10 işçinin günde t saat çalışarak bitir- diği bir işi, aynı işçi grubundan 8 işçinin günde t saat çalışarak bitirebilmesi için işçilerin günlük çalışma hızını yüzde kaç arttırması gerekir?
5.
Bir kitabı;
●
●
Muharrem tek başına 3 ayda,
Mehmet tek başına 4 ayda,
Muhlis tek başına 6 ayda
yazabilmektedir.
12X
Lix
M=
30
3x
2X
Jo
Üçü birlikte 1 ay beraber yazdıktan sonra, Muharrem ile
Mehmet tatile çıkmış ve kalan işi Muhlis çalışma hızını de-
ğiştirerek 15 günde bitirmiştir.
Buna göre, kalan işin 15 günde bitebilmesi için Muhlis
hızını kaç kat arttırmalıdır?
(Not: 1 ay 30 gün olarak alınacaktır.)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
9x/1+ 2x 15m= 12X
30
g+m=12
3.161, ahol
2kot antel
E) 5
7.
Č
Lise Matematik
İşçi-Havuz Problemleri
5. Bir kitabı; ● ● Muharrem tek başına 3 ayda, Mehmet tek başına 4 ayda, Muhlis tek başına 6 ayda yazabilmektedir. 12X Lix M= 30 3x 2X Jo Üçü birlikte 1 ay beraber yazdıktan sonra, Muharrem ile Mehmet tatile çıkmış ve kalan işi Muhlis çalışma hızını de- ğiştirerek 15 günde bitirmiştir. Buna göre, kalan işin 15 günde bitebilmesi için Muhlis hızını kaç kat arttırmalıdır? (Not: 1 ay 30 gün olarak alınacaktır.) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 9x/1+ 2x 15m= 12X 30 g+m=12 3.161, ahol 2kot antel E) 5 7. Č
11. Aynı kapasitedeki 3 işçi birlikte bir işi 14 günde yapabil-
mektedir.
İşçilerden biri kapasitesini 2 katına çıkarıp, diğeri ya-
riya indirirse aynı işi üçü beraber kaç günde bitirebi-
lir?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15 E) 16
Lise Matematik
İşçi-Havuz Problemleri
11. Aynı kapasitedeki 3 işçi birlikte bir işi 14 günde yapabil- mektedir. İşçilerden biri kapasitesini 2 katına çıkarıp, diğeri ya- riya indirirse aynı işi üçü beraber kaç günde bitirebi- lir? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16
oblemleri
9.
Eşit hacimde iki havuzdan A havuzu boş, B havuzu
doludur. A havuzu dolmaya başladığında B havuzu
da boşaltılmaya başlıyor. İki havuzdaki su miktarları
eşitlendiği andan itibaren A havuzu 160 dakikada do-
luyor, B havuzu 90 dakikada boşaltıyor.
Buna göre, B havuzu toplam kaç dakikada boşal-
tılmış olur?
A) 200
B) 210
C) 230
D) 240
E) 250
Lise Matematik
İşçi-Havuz Problemleri
oblemleri 9. Eşit hacimde iki havuzdan A havuzu boş, B havuzu doludur. A havuzu dolmaya başladığında B havuzu da boşaltılmaya başlıyor. İki havuzdaki su miktarları eşitlendiği andan itibaren A havuzu 160 dakikada do- luyor, B havuzu 90 dakikada boşaltıyor. Buna göre, B havuzu toplam kaç dakikada boşal- tılmış olur? A) 200 B) 210 C) 230 D) 240 E) 250
an
AYükseklik
Bir kap, sabit hızla akmakta olan su ile dolduruldu-
ğunda kapta biriken su seviyesini gösteren grafik
şekilde verilmiştir.
Zaman
Bu durumda bu kabın şekli aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
D)
B)
E)
C)
B
t
Lise Matematik
İşçi-Havuz Problemleri
an AYükseklik Bir kap, sabit hızla akmakta olan su ile dolduruldu- ğunda kapta biriken su seviyesini gösteren grafik şekilde verilmiştir. Zaman Bu durumda bu kabın şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir? D) B) E) C) B t
4.3. Aynı büyüklükteki 3 farklı havuzu
kapasiteleri farklı 3 musluk dol-
duruyor. 1. musluk havuzlardan
birini doldurduğunda; 2. havu-
zun kalan kısmı, 3. havuzun ka-
2
lan kısmının
5
2. havuza 30 It su eklenip tama-
men dolduğunda, 3. havuzun
dolması için 50 It daha su gere-
kiyor.
ine eşit oluyor.
Buna göre, 1. havuz doldu-
ğunda 3. havuzun kaç litresi
doludur?
A) 450
B) 400
D) 300
C) 350
E) 225
OB
Lise Matematik
İşçi-Havuz Problemleri
4.3. Aynı büyüklükteki 3 farklı havuzu kapasiteleri farklı 3 musluk dol- duruyor. 1. musluk havuzlardan birini doldurduğunda; 2. havu- zun kalan kısmı, 3. havuzun ka- 2 lan kısmının 5 2. havuza 30 It su eklenip tama- men dolduğunda, 3. havuzun dolması için 50 It daha su gere- kiyor. ine eşit oluyor. Buna göre, 1. havuz doldu- ğunda 3. havuzun kaç litresi doludur? A) 450 B) 400 D) 300 C) 350 E) 225 OB
Kafadengi
1
T
3
7. İsmail bir işi tek başına saatte, Berke ise aynı işi tek
başına 2
İsmail ile Berke bu işi birlikte 4 saatte bitirebildikle-
rine göre, x kaçtır?
A) 9
B) 12
* SQ
X
3
saatte bitirebiliyor.
+
C) 16 D) 18 E) 24
2x SQ
=4
Lise Matematik
İşçi-Havuz Problemleri
Kafadengi 1 T 3 7. İsmail bir işi tek başına saatte, Berke ise aynı işi tek başına 2 İsmail ile Berke bu işi birlikte 4 saatte bitirebildikle- rine göre, x kaçtır? A) 9 B) 12 * SQ X 3 saatte bitirebiliyor. + C) 16 D) 18 E) 24 2x SQ =4
ci işe
yap-
15k x=2520
19
6
Ali bir işi her gün eşit saat çalışarak 18 günde bitirmektedir. Ali
her gün 4 saat daha fazla çalışsaydı bu işi 8 gün önce bitire-
cekti.
1 = 1 (CE)
B (kt) tetakt = 136
Ali günlük kaç saat çalışma ile işe başlamıştır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
3E€ +12464) 7810
VEEDORA
Lise Matematik
İşçi-Havuz Problemleri
ci işe yap- 15k x=2520 19 6 Ali bir işi her gün eşit saat çalışarak 18 günde bitirmektedir. Ali her gün 4 saat daha fazla çalışsaydı bu işi 8 gün önce bitire- cekti. 1 = 1 (CE) B (kt) tetakt = 136 Ali günlük kaç saat çalışma ile işe başlamıştır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 3E€ +12464) 7810 VEEDORA
2.20=40
8x=
Farklı maddelerden yapılmış aynı uzunlukta ve kalınlıktaki
iki mumdan biri tamamen 3 saatte, diğeri tamamen 4 saat-
te erimektedir.
Aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin kalan
boyu, diğerinin kalan boyunun 3 katı olur?
A)
C) 2
ibr
1 2
www
B)
3
1b5
N
3
4
5 6
7
C
8
B
7
D) 1/3
(0)
83
9
SALAMA
LEMLER SORU BANKASI
10 11 12 13
CCB A E
Lise Matematik
İşçi-Havuz Problemleri
2.20=40 8x= Farklı maddelerden yapılmış aynı uzunlukta ve kalınlıktaki iki mumdan biri tamamen 3 saatte, diğeri tamamen 4 saat- te erimektedir. Aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin kalan boyu, diğerinin kalan boyunun 3 katı olur? A) C) 2 ibr 1 2 www B) 3 1b5 N 3 4 5 6 7 C 8 B 7 D) 1/3 (0) 83 9 SALAMA LEMLER SORU BANKASI 10 11 12 13 CCB A E
6. x<y<z olmak üzere, Ali, Buse ve Cem bir işi tek
başlarına sırasıyla x, y ve z günde bitirebilmekte-
36x dir.
Üçü birlikte bu işi 6 günde bitirebildiğine göre,
z nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç-
tır?
A) 16 B) 17
C) 18
D) 19
E) 20
Lise Matematik
İşçi-Havuz Problemleri
6. x<y<z olmak üzere, Ali, Buse ve Cem bir işi tek başlarına sırasıyla x, y ve z günde bitirebilmekte- 36x dir. Üçü birlikte bu işi 6 günde bitirebildiğine göre, z nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç- tır? A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20
2. Muharrem ve Muhlis'in birlikte 4 günde yaptığı bir
işi, Muhlis tek başına yaptığında Muharrem'in tek
başına yaptığı süreden 6 gün daha kısa sürede
yapmaktadır.
Buna göre, Muharrem bu işi tek başına kaç
günde yapar?
A) 6 B) 8
C) 9 D) 12
E) 15
Lise Matematik
İşçi-Havuz Problemleri
2. Muharrem ve Muhlis'in birlikte 4 günde yaptığı bir işi, Muhlis tek başına yaptığında Muharrem'in tek başına yaptığı süreden 6 gün daha kısa sürede yapmaktadır. Buna göre, Muharrem bu işi tek başına kaç günde yapar? A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 15
7.
Selen'in 4x günde yaptığı bir işi, Elif 12x günde ya-
pabiliyor. İkisi birlikte bu işte 4 gün çalıştıktan sonra
kalan işi tek başına Elif 8 günde bitiriyor.
Selen işin tamamını tek başına kaç günde yapa-
bilir?
A) 12
L
B) 8
C) 6
D) 4
1
E2
Lise Matematik
İşçi-Havuz Problemleri
7. Selen'in 4x günde yaptığı bir işi, Elif 12x günde ya- pabiliyor. İkisi birlikte bu işte 4 gün çalıştıktan sonra kalan işi tek başına Elif 8 günde bitiriyor. Selen işin tamamını tek başına kaç günde yapa- bilir? A) 12 L B) 8 C) 6 D) 4 1 E2
10. Aynı fabrikada çalışan iki işçiden Ali 5 dakikada 3 koli, Bora 3
dakikada 4 koli gazoz yerleştirmektedir. Ali 7 dakikada 2 koli,
Bora 5 dakikada 3 koli gazozu servis kamyonlarının yanına
taşımaktadır. Ali dakikada 3 koli gazozu zeminden alıp kam-
yona yüklemektedir. Bora'nın kolileri kamyona yükleme hızı
Ali'nin yükleme hızı ile aynıdır.
72 kolilik gazoz siparişini Ali ve Bora'nın her biri kendi
yerleştirdikleri kolileri kendileri taşıyıp kendileri kam-
yona yüklemeleri koşuluyla mola vermeksizin kaç daki-
kada kamyona yüklerler?
A) 144
B) 160
D) 120
E) 150
€) 132
Lise Matematik
İşçi-Havuz Problemleri
10. Aynı fabrikada çalışan iki işçiden Ali 5 dakikada 3 koli, Bora 3 dakikada 4 koli gazoz yerleştirmektedir. Ali 7 dakikada 2 koli, Bora 5 dakikada 3 koli gazozu servis kamyonlarının yanına taşımaktadır. Ali dakikada 3 koli gazozu zeminden alıp kam- yona yüklemektedir. Bora'nın kolileri kamyona yükleme hızı Ali'nin yükleme hızı ile aynıdır. 72 kolilik gazoz siparişini Ali ve Bora'nın her biri kendi yerleştirdikleri kolileri kendileri taşıyıp kendileri kam- yona yüklemeleri koşuluyla mola vermeksizin kaç daki- kada kamyona yüklerler? A) 144 B) 160 D) 120 E) 150 €) 132
14. Emre'nin bir işi bitirme süresi Ömer'in aynı işi bitirme
süresinden 6 saat fazladır.
Emre ile Ömer birlikte çalıştıklarında aynı işi 2 saat
15 dakikada bitirdiklerine göre, Emre yalnız başına
bu işi kaç saatte bitirir?
A) 9
B) 10
C) 11 D) 12
E D-D-BIC-A-A
E) 15
6
Lise Matematik
İşçi-Havuz Problemleri
14. Emre'nin bir işi bitirme süresi Ömer'in aynı işi bitirme süresinden 6 saat fazladır. Emre ile Ömer birlikte çalıştıklarında aynı işi 2 saat 15 dakikada bitirdiklerine göre, Emre yalnız başına bu işi kaç saatte bitirir? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E D-D-BIC-A-A E) 15 6
ektedir.
saatte
t+1
2t
11. Bir işi Temel 4 saatte, Cemal 5 saatte, Kemal ise 6 saatte
bitirebilmektedir. Temel, Cemal ve Kemal birlikte çalıştık-
larında aynı işi a saatte bitiriyorlar. Temel çalışma hızını
%20, Kemal ise %30 artırıp, Cemal çalışma hızını %x
azalttığında aynı işi birlikte yine a saatte bitiriyorlar.
Buna göre, x kaçtır?
A) 60
B) 50
138 +15164
C) 40
D) 25
E) 20
14.
D-B-B-CI E-B-A-E
Lise Matematik
İşçi-Havuz Problemleri
ektedir. saatte t+1 2t 11. Bir işi Temel 4 saatte, Cemal 5 saatte, Kemal ise 6 saatte bitirebilmektedir. Temel, Cemal ve Kemal birlikte çalıştık- larında aynı işi a saatte bitiriyorlar. Temel çalışma hızını %20, Kemal ise %30 artırıp, Cemal çalışma hızını %x azalttığında aynı işi birlikte yine a saatte bitiriyorlar. Buna göre, x kaçtır? A) 60 B) 50 138 +15164 C) 40 D) 25 E) 20 14. D-B-B-CI E-B-A-E
+
il
D
9
ţ
X
4
2. Dura bir günde Şükrü'nün yaptığı işin
yapabilmektedir.
X++ = St
O
İkisi beraber bir işi 12 günde bitirebildikle-
rine göre Dura bu işi tek başına kaç günde
bitirir?
A) 42 B) 48 C) 53
=/=/=
ünü
D) 60 E) 66
12.4
5x
Rehber Matematik
5.
Lise Matematik
İşçi-Havuz Problemleri
+ il D 9 ţ X 4 2. Dura bir günde Şükrü'nün yaptığı işin yapabilmektedir. X++ = St O İkisi beraber bir işi 12 günde bitirebildikle- rine göre Dura bu işi tek başına kaç günde bitirir? A) 42 B) 48 C) 53 =/=/= ünü D) 60 E) 66 12.4 5x Rehber Matematik 5.