Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fonksiyon Kavramı Soruları

Fo
A = {2,3,4,5)
B = {3,4,5,6,7}
kümeleri veriliyor.
Her ke A için,
k + f(k) ≤ 9 eşitsizliğini sağlayan A'dan B'ye tanımlı
kaç farklı f fonksiyonu tanımlanır?
A) 14
B) 20
C) 60
MATEMATİK Testi
5th+3+2
D) 100
6
E) 120
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
Fo A = {2,3,4,5) B = {3,4,5,6,7} kümeleri veriliyor. Her ke A için, k + f(k) ≤ 9 eşitsizliğini sağlayan A'dan B'ye tanımlı kaç farklı f fonksiyonu tanımlanır? A) 14 B) 20 C) 60 MATEMATİK Testi 5th+3+2 D) 100 6 E) 120
1. Koray, telefonuna indirdiği mobil bankanın 4 haneli
şifresini aşağıda belirtilen koşullara göre belirleyecek-
tir.
●
●
0, 2, 5, 6, 8, 9 rakamları kullanılacaktır.
Rakamlar soldan sağa doğru küçükten büyüğe
doğru artan sıralamada olacaktır.
• Şifrede en az üç tane çift rakam kullanılacaktır.
Buna göre, şifrenin soldan ilk rakamının 2 olma
olasılığı kaçtır?
A) 12 B)
C) DE
2. Uygun koşullarda tanımlı bire bir ve örten
f-¹(x) = 2x-3
fonksiyonu veriliyor.
Buna göre, f(1 +f¹(x)) = 1 eşitliğini sağlayan x de-
ğeri kaçtır?
15
5
A) B) C) D)-10 E)-¹5
4
DENEME
3. f: A B olmak üzere,
s(A) = m ve s(B) = n'dir.
Buna göre,
1. Birebir ise m s n'dir.
II. Örten ise n ≤ m'dir.
III. İçine ise m < n'dir.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
4. x ve y gerçek sayılar olmak üzere,
C) I ve III
E) I, II ve III
modellemesi tanımlanıyor.
f(x) = (2x x
A)-4
y x = 2xy + x² + 3y
olduğuna göre, f( (-25) değeri kaçtır?
B)-3
C) -2
D) -1
E) O
B
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
1. Koray, telefonuna indirdiği mobil bankanın 4 haneli şifresini aşağıda belirtilen koşullara göre belirleyecek- tir. ● ● 0, 2, 5, 6, 8, 9 rakamları kullanılacaktır. Rakamlar soldan sağa doğru küçükten büyüğe doğru artan sıralamada olacaktır. • Şifrede en az üç tane çift rakam kullanılacaktır. Buna göre, şifrenin soldan ilk rakamının 2 olma olasılığı kaçtır? A) 12 B) C) DE 2. Uygun koşullarda tanımlı bire bir ve örten f-¹(x) = 2x-3 fonksiyonu veriliyor. Buna göre, f(1 +f¹(x)) = 1 eşitliğini sağlayan x de- ğeri kaçtır? 15 5 A) B) C) D)-10 E)-¹5 4 DENEME 3. f: A B olmak üzere, s(A) = m ve s(B) = n'dir. Buna göre, 1. Birebir ise m s n'dir. II. Örten ise n ≤ m'dir. III. İçine ise m < n'dir. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II 4. x ve y gerçek sayılar olmak üzere, C) I ve III E) I, II ve III modellemesi tanımlanıyor. f(x) = (2x x A)-4 y x = 2xy + x² + 3y olduğuna göre, f( (-25) değeri kaçtır? B)-3 C) -2 D) -1 E) O B
11. Aşağıdaki bahçenin etrafı telle çevrilecektir.
pr
Bahçenin alanı 1200 m² olup önünde 5 metre genişli-
ğinde bir kapı vardır.
5 metre
135 metre tel kullanılacağına göre, bahçenin kısa
kenarı kaç metredir?
B) 25
A) 20
81
C) 30
D) 35
E) 40
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
11. Aşağıdaki bahçenin etrafı telle çevrilecektir. pr Bahçenin alanı 1200 m² olup önünde 5 metre genişli- ğinde bir kapı vardır. 5 metre 135 metre tel kullanılacağına göre, bahçenin kısa kenarı kaç metredir? B) 25 A) 20 81 C) 30 D) 35 E) 40
TYT
1.
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına iş
a gerçel sayı, f ve g gerçel sayılarda tanımlı fonksiyonlar olmak
üzere,
(f + g)(x) = ax - 2
(f- g)(x) = 4x - a
(f-g)(1) = 5
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre, a değeri kaçtır?
A) 1
B) 2
MATEMATİK TEST
C) 4
D) 8
E) 10
3.
ç kampüs
Kem:
mal
rim'e
Bun
çıkt
de
A)
4.
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
TYT 1. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına iş a gerçel sayı, f ve g gerçel sayılarda tanımlı fonksiyonlar olmak üzere, (f + g)(x) = ax - 2 (f- g)(x) = 4x - a (f-g)(1) = 5 eşitlikleri veriliyor. Buna göre, a değeri kaçtır? A) 1 B) 2 MATEMATİK TEST C) 4 D) 8 E) 10 3. ç kampüs Kem: mal rim'e Bun çıkt de A) 4.
- Gerçel sayılar kümesinde f fonksiyonu,
{
f(x)
=
A)-2
3x-8, x>0
Ixl + 2, x ≤0
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre, f(-a) = f(2a) denklemini sağlayan a gerçel
sayılarının toplamı
aşağıdakilerden
hangisidir?
B)-4
C) -5
D) -7
E) -8
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
- Gerçel sayılar kümesinde f fonksiyonu, { f(x) = A)-2 3x-8, x>0 Ixl + 2, x ≤0 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, f(-a) = f(2a) denklemini sağlayan a gerçel sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir? B)-4 C) -5 D) -7 E) -8
23:56
X
12. İki katlı bir kulenin Şekil 1'de gösterilen önden görünümü,
aralarında boşluk olmayan ve her biri tamamen görünen iki
dikdörtgenden oluşmaktadır. Bu dikdörtgenlerin birim
türünden kenar uzunlukları Şekil 1'de gösterilmiştir.
1
3
A)
4
Şekil 1
Şekil 2
Kulede herhangi bir yüksekliğe çıkmanın ücreti kulenin önden
görünümünün o yüksekliğe kadar olan alanına eşittir.
Örneğin Şekil 2'deki gibi kulede birim yükseğe çıkmanın
4
ücreti, 4.1=1 1 TL'dir.
Kulede ödenen ücretin çıkılan yüksekliğe bağlı
fonksiyonu f olduğuna göre,
f(x) =
18x+1
5
denkleminin kökleri toplamı kaçtır?
11
B) 3
9) 1/1/2
C)
6
Il 4G 44
D) 250
E) 5
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
23:56 X 12. İki katlı bir kulenin Şekil 1'de gösterilen önden görünümü, aralarında boşluk olmayan ve her biri tamamen görünen iki dikdörtgenden oluşmaktadır. Bu dikdörtgenlerin birim türünden kenar uzunlukları Şekil 1'de gösterilmiştir. 1 3 A) 4 Şekil 1 Şekil 2 Kulede herhangi bir yüksekliğe çıkmanın ücreti kulenin önden görünümünün o yüksekliğe kadar olan alanına eşittir. Örneğin Şekil 2'deki gibi kulede birim yükseğe çıkmanın 4 ücreti, 4.1=1 1 TL'dir. Kulede ödenen ücretin çıkılan yüksekliğe bağlı fonksiyonu f olduğuna göre, f(x) = 18x+1 5 denkleminin kökleri toplamı kaçtır? 11 B) 3 9) 1/1/2 C) 6 Il 4G 44 D) 250 E) 5
muna
le-
si-
(
Fonksiyon Çeşitleri
1. f: R→ R olmak üzere,
f(x) = ax² + bx + e
şeklinde tanımlanan f fonksiyonu için
a = 0 ve b #0 ise doğrusal fonksiyon-
dur.
II. a = 0 ise bire bir fonksiyondur.
III. a = c = 0 ve b = 1 ise birim fonksiyon-
dur.
IV. a = b = 0 ise sabit fonksiyondur.
V. a>0 ise örten fonksiyondur.
ifadelerinden hangisi yanlıştır?
A) V B) IV C) III D) II
ⒸSADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI
E) I
(Spot 1, 2 ve 3'e göre)
ADIK UYGUN YAYINLARI
4
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
muna le- si- ( Fonksiyon Çeşitleri 1. f: R→ R olmak üzere, f(x) = ax² + bx + e şeklinde tanımlanan f fonksiyonu için a = 0 ve b #0 ise doğrusal fonksiyon- dur. II. a = 0 ise bire bir fonksiyondur. III. a = c = 0 ve b = 1 ise birim fonksiyon- dur. IV. a = b = 0 ise sabit fonksiyondur. V. a>0 ise örten fonksiyondur. ifadelerinden hangisi yanlıştır? A) V B) IV C) III D) II ⒸSADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI E) I (Spot 1, 2 ve 3'e göre) ADIK UYGUN YAYINLARI 4
+4x=y+9
+2/4+
ⒸSADIK UYGUN YAYINLARI
6. f(x²+2x-3) = 2x² + 4x - 9
SADIK UYGUN YAYINLARI
olduğuna göre, f¹(x) fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x -3
B)
D)
X+1
4
X+³. E) X+3
5
2
1+¹/2x² + 4x-9) = x² + 2x-3
3x²+x-9-4
2x
-2
c) X-²0
3
2x
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
+4x=y+9 +2/4+ ⒸSADIK UYGUN YAYINLARI 6. f(x²+2x-3) = 2x² + 4x - 9 SADIK UYGUN YAYINLARI olduğuna göre, f¹(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x -3 B) D) X+1 4 X+³. E) X+3 5 2 1+¹/2x² + 4x-9) = x² + 2x-3 3x²+x-9-4 2x -2 c) X-²0 3 2x
re)
X.
3.
1. f(x)
11. 1²(x)
III. X. f(x)
IV.
X
f(x)
V. f(x) - x²
f(x) fonksiyonu artan bir fonksiyon ol-
duğuna göre, yukarıdaki fonksiyonlar-
dan hangisi kesinlikle azalandır?
A) I
B) II C) III
D) IV
E)
(Spot 7'ye göre)
V
SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGU
SADIK UYGUN YAYINLARI
SADIK UYGUN YAYINLARI
6.
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
re) X. 3. 1. f(x) 11. 1²(x) III. X. f(x) IV. X f(x) V. f(x) - x² f(x) fonksiyonu artan bir fonksiyon ol- duğuna göre, yukarıdaki fonksiyonlar- dan hangisi kesinlikle azalandır? A) I B) II C) III D) IV E) (Spot 7'ye göre) V SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGU SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI 6.
FONKSIY
s birer
24+4)
3. f: (-3, 2] → R f(x) = x³ +8
g: (-1,3)→ R g(x) = x + 2
fonksiyonları veriliyor.
Buna göre, (+)(x) fonksiyonunun görüntü kümes
aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-3, 4]
B) [-2, 1)
D) (3, 0)
C) [3,7)
6.
E) (-2,7]
II.1
III.
IV
ifadel
A) O
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
FONKSIY s birer 24+4) 3. f: (-3, 2] → R f(x) = x³ +8 g: (-1,3)→ R g(x) = x + 2 fonksiyonları veriliyor. Buna göre, (+)(x) fonksiyonunun görüntü kümes aşağıdakilerden hangisidir? A) (-3, 4] B) [-2, 1) D) (3, 0) C) [3,7) 6. E) (-2,7] II.1 III. IV ifadel A) O
2
16. Gerçel sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları
X. (x-2)
2
2x (2x-2)
2
f(x) =
(x-1) (x-2)
3
x
g(x) = x (x - 1
tanımlanıyor. (x+1)(x) (x-1)
biçiminde tanımlanıyor.
3
eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8
2x (2x-2) - (x+1) (X). (x-1)
3
x² - 4x 2√²
f(2x) = g(x + 1)
AY AY-Z.
N
L
A
R
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
2 16. Gerçel sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları X. (x-2) 2 2x (2x-2) 2 f(x) = (x-1) (x-2) 3 x g(x) = x (x - 1 tanımlanıyor. (x+1)(x) (x-1) biçiminde tanımlanıyor. 3 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 2x (2x-2) - (x+1) (X). (x-1) 3 x² - 4x 2√² f(2x) = g(x + 1) AY AY-Z. N L A R
meleri
ur?
E) 5
27
karekök & dakika
16. m bir gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi üze-
rinde f ve g fonksiyonları
f(x) = x - 2m
g(x) = |x + ml
biçiminde tanımlanıyor.
(fog)(-1)=0
olduğuna göre, m değeri kaçtır?
B)-1
C) 0
2
f(g(-11=0
81-1) = (-1+m1
Fund
= 6000 M-1
f/m-1) = m-1-2m
=-3-1
-m-1=0
1
3
E) 12/24
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
meleri ur? E) 5 27 karekök & dakika 16. m bir gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi üze- rinde f ve g fonksiyonları f(x) = x - 2m g(x) = |x + ml biçiminde tanımlanıyor. (fog)(-1)=0 olduğuna göre, m değeri kaçtır? B)-1 C) 0 2 f(g(-11=0 81-1) = (-1+m1 Fund = 6000 M-1 f/m-1) = m-1-2m =-3-1 -m-1=0 1 3 E) 12/24
16-24+2
1+6+2
9
4. f(x) = x² - 6x + 2 kuralı ile verilen
f: [-1, 4)→ B fonksiyonu örten ise B kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-6,91
D) (-7,-6)
B) [0, 9]
E) [-7,9]
1+6+2=19
16-24+2 = -b
C) (4,9]
Ⓒ
9. f(x)
ğer
A)
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
16-24+2 1+6+2 9 4. f(x) = x² - 6x + 2 kuralı ile verilen f: [-1, 4)→ B fonksiyonu örten ise B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (-6,91 D) (-7,-6) B) [0, 9] E) [-7,9] 1+6+2=19 16-24+2 = -b C) (4,9] Ⓒ 9. f(x) ğer A)
f (29)
=121
Soru 13)
-7
f: R-R, f() = 2x olmak üzere f¹ (1)
değerini bulunuz.
3
f(²)=x55
f( ² ) - 10-7-3/3 = 4
f(1) = 1
() / ²(x) = 3x + 7
f
2
3 = 4 ⇒ f(1) = 4
denklemlerinin birer kökü ortak
rm-3 =0 ve x²+(m
m değerini bulunuz. - 1
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
f (29) =121 Soru 13) -7 f: R-R, f() = 2x olmak üzere f¹ (1) değerini bulunuz. 3 f(²)=x55 f( ² ) - 10-7-3/3 = 4 f(1) = 1 () / ²(x) = 3x + 7 f 2 3 = 4 ⇒ f(1) = 4 denklemlerinin birer kökü ortak rm-3 =0 ve x²+(m m değerini bulunuz. - 1
GÜR YAYINLARI
19.
y = f(x)
-2
A) Yalnız I
0
Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, m ve n gerçel sayıları için,
-2
I. f(m) < 0 ise m < 0 dir.
II. f(m) > 0 ise m < -2 dir.
III. m <n<0 ise f(m) > f(n) dir.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve III
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
GÜR YAYINLARI 19. y = f(x) -2 A) Yalnız I 0 Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, m ve n gerçel sayıları için, -2 I. f(m) < 0 ise m < 0 dir. II. f(m) > 0 ise m < -2 dir. III. m <n<0 ise f(m) > f(n) dir. ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur? D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve III
parabolü çizilmiştir.
AY
ofiti
y=f(x)
➜X
- 3+1=272
f(-1)
ksiyonun alabileceği en küçük değereis
Yayınları
E 11
20-90-10
-x₁)(x-x₂) y = 2x+3)(x²
0+3) (01)
t(r,()
2
k=2.2.57
6.
3m=9
M=3
acabar bu tanım
^ 7¹
(2, 6] → Rolmak üzere,
aralığındamı ona bakicaz
f(x)=-x²+4x401²
fonksiyonunun görüntü kümesindeki en büyük tam
sayı değeri kaçtır?
A)-1
B) 0
r==b==²=2
2a -2
C) 1 D) 2
f(2)=-4+8=4
f(x)=x²+3x-7
TRE
f(6)=-36+24=-12
Vbutanım
E) 3
aralığınd
değil
b = 3
2a
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
parabolü çizilmiştir. AY ofiti y=f(x) ➜X - 3+1=272 f(-1) ksiyonun alabileceği en küçük değereis Yayınları E 11 20-90-10 -x₁)(x-x₂) y = 2x+3)(x² 0+3) (01) t(r,() 2 k=2.2.57 6. 3m=9 M=3 acabar bu tanım ^ 7¹ (2, 6] → Rolmak üzere, aralığındamı ona bakicaz f(x)=-x²+4x401² fonksiyonunun görüntü kümesindeki en büyük tam sayı değeri kaçtır? A)-1 B) 0 r==b==²=2 2a -2 C) 1 D) 2 f(2)=-4+8=4 f(x)=x²+3x-7 TRE f(6)=-36+24=-12 Vbutanım E) 3 aralığınd değil b = 3 2a