Fonksiyon Kavramı Soruları

Örnek-18
f: R - (a, b) R olmak üzere,
3x + 1
x² +6x-27
ifadesi bir fonksiyon belirttiğine göre, a + b top-
lamı kaçtır?
A) -9
Örnek-19
A)
1
f(x) =>
x²+6x-27
tokler =9, 3
X-1
4x
D)
C) -3
x+2
4x-1
X
=4-
9
-3
olduğuna göre, f(x) aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
B)
x-3
X+2
2x+2
X
D) 3
VOF Fonksiyon Kavramı
E)
E) 6
C) x+1
X
4x + 1
X
s(A) = m ve
kümesine tam
Örnek-21
A kümesind
64 tür.
Buna göre,
A) 6
b
A
-
G³12
Örnek-Z
kümeler
f(x) = 4
tanımla
A) 32
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
Örnek-18 f: R - (a, b) R olmak üzere, 3x + 1 x² +6x-27 ifadesi bir fonksiyon belirttiğine göre, a + b top- lamı kaçtır? A) -9 Örnek-19 A) 1 f(x) => x²+6x-27 tokler =9, 3 X-1 4x D) C) -3 x+2 4x-1 X =4- 9 -3 olduğuna göre, f(x) aşağıdakilerden hangisine eşittir? B) x-3 X+2 2x+2 X D) 3 VOF Fonksiyon Kavramı E) E) 6 C) x+1 X 4x + 1 X s(A) = m ve kümesine tam Örnek-21 A kümesind 64 tür. Buna göre, A) 6 b A - G³12 Örnek-Z kümeler f(x) = 4 tanımla A) 32
10. "Bir P(x) polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayılar top-
P(1) + P(-1)
lami
ile bulunur."
2
P(x + 1) = x² + (a + 1) x + 3 polinomu veriliyor.
P(3x-1) polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayılar
toplamı 6 olduğuna göre, a sayısı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) 1
B) 2
C) 3 D) 4
E) 5
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
10. "Bir P(x) polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayılar top- P(1) + P(-1) lami ile bulunur." 2 P(x + 1) = x² + (a + 1) x + 3 polinomu veriliyor. P(3x-1) polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayılar toplamı 6 olduğuna göre, a sayısı aşağıdakilerden hangi- sidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Yay
9. Bir top yerden yukarı doğru belirli bir hızla (m/sn) atı-
liyor. Topun yerden yüksekliğini (h) zamana (t) bağlı
olarak veren fonksiyon
h(t) = -2t² + 16t
şeklindedir.
Buna göre topun yerden yüksekliği kaçıncı saniyede
ikinci kez 30 metre olur?
A) 3
B) 4
06
L
5
D) 6
89 09 at O'E
E) 7
32
at
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
Yay 9. Bir top yerden yukarı doğru belirli bir hızla (m/sn) atı- liyor. Topun yerden yüksekliğini (h) zamana (t) bağlı olarak veren fonksiyon h(t) = -2t² + 16t şeklindedir. Buna göre topun yerden yüksekliği kaçıncı saniyede ikinci kez 30 metre olur? A) 3 B) 4 06 L 5 D) 6 89 09 at O'E E) 7 32 at
2
+
1 = -10
15. Aşağıda gerçel sayılar kümesinde tanımlı y = f(x) fonksiyo-
nu ile y = (fog)(x) doğrusal fonksiyonu verilmiştir.
-2
Buna göre,
A)
g (2)
g-2)
B)
2/3
2
y = fog(x)
3
y = f(x)
C) 1
$(3) = 0
ifadesinin değeri kaçtır?
D) A
g(27=2
g(-2) = 3
E)
53
PCX
HCG
>
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
2 + 1 = -10 15. Aşağıda gerçel sayılar kümesinde tanımlı y = f(x) fonksiyo- nu ile y = (fog)(x) doğrusal fonksiyonu verilmiştir. -2 Buna göre, A) g (2) g-2) B) 2/3 2 y = fog(x) 3 y = f(x) C) 1 $(3) = 0 ifadesinin değeri kaçtır? D) A g(27=2 g(-2) = 3 E) 53 PCX HCG >
5
7 P
-p² +16p-28-²0
-14
22. f fonksiyonu her x elemanı (0, 10] aralığında tanımlıdır.
P²=14 P=2
f(x) = x + 2
f(x-10) = x-2
f(x) = f(x - 10)
eşitliklerine göre, f(107) değeri kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
eğitim
vadisi
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
5 7 P -p² +16p-28-²0 -14 22. f fonksiyonu her x elemanı (0, 10] aralığında tanımlıdır. P²=14 P=2 f(x) = x + 2 f(x-10) = x-2 f(x) = f(x - 10) eşitliklerine göre, f(107) değeri kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 eğitim vadisi
eki ta-
tadır.
03
2u+ uff?)
21. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu
3. dereceden bir fonksiyondur.
Başkatsayısı 1 dir.
• -f(x) = f(-x)
f(1) = 6
özelliklerini sağlamaktadır.
Buna göre, f(10) değeri kaçtır?
A) 940
B) 968
D) 1050
E) 1120
-
into
C) 1016
7
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
eki ta- tadır. 03 2u+ uff?) 21. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu 3. dereceden bir fonksiyondur. Başkatsayısı 1 dir. • -f(x) = f(-x) f(1) = 6 özelliklerini sağlamaktadır. Buna göre, f(10) değeri kaçtır? A) 940 B) 968 D) 1050 E) 1120 - into C) 1016 7
A:
S
B:
88
-8
?
20
3
SORU - 7
6
11
A ve B birer gerçel sayı aralığı olmak üzere,
cok
f: A - B
116
+8
34
+∞
fonksiyonu veriliyor.
f doğrusal fonksiyon olduğuna göre, A'den B'ye tanımlı
f fonksiyonlarından kaç tanesi örtendir?
A) O
B) 1
(C) 2
D) 3
[2/6]
[3,11]
2 6
E) 4
Bu iki font.
Chişin da
olmez
4
Lite 10
1190
to
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
A: S B: 88 -8 ? 20 3 SORU - 7 6 11 A ve B birer gerçel sayı aralığı olmak üzere, cok f: A - B 116 +8 34 +∞ fonksiyonu veriliyor. f doğrusal fonksiyon olduğuna göre, A'den B'ye tanımlı f fonksiyonlarından kaç tanesi örtendir? A) O B) 1 (C) 2 D) 3 [2/6] [3,11] 2 6 E) 4 Bu iki font. Chişin da olmez 4 Lite 10 1190 to
y = f(x) fonksiyonunun grafiği x eksenini apsisi
-8, -1, 2 ve 4 olan noktalarda kesmektedir.
Buna göre, y = f(x - 3) fonksiyonunun x ekse-
nini kestiği noktaların apsislerinin toplamı kaç-
tır?
A) -15 B) -7 C) 0 D) 9 E) 15
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
y = f(x) fonksiyonunun grafiği x eksenini apsisi -8, -1, 2 ve 4 olan noktalarda kesmektedir. Buna göre, y = f(x - 3) fonksiyonunun x ekse- nini kestiği noktaların apsislerinin toplamı kaç- tır? A) -15 B) -7 C) 0 D) 9 E) 15
10. A = {1, 2, 3, 4)
f, g: A →>A permütasyon fonksiyondur.
9-¹: (1233) - 9: (4234)
olduğuna göre f¹og fonksiyonu hangisi olur?
(1334)
c) (1224)
C)
f:
(1234)
3412)
A)
(1234)
1324)
B)
D) (1324)
E)
(1234)
3412)
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
10. A = {1, 2, 3, 4) f, g: A →>A permütasyon fonksiyondur. 9-¹: (1233) - 9: (4234) olduğuna göre f¹og fonksiyonu hangisi olur? (1334) c) (1224) C) f: (1234) 3412) A) (1234) 1324) B) D) (1324) E) (1234) 3412)
9₁
16. Kare şeklindeki K ve L bölgelerinin kenar uzunlukları
her yıl 0,5 birim artmaktadır ve oluşan şekiller her yıl
kare olarak ölçülmektedir.
●
●
K
1
K bölgesinin zamana bağlı (t) alanını veren
fonksiyon f(t), L bölgesinin zamana bağlı (t)
alanını veren fonksiyon g(t)'dir. (t: yıl)
4 yılda K ve L'nin alanları toplamı 136 br²
artarken, alanları farkı ise 24 br² artmıştır.
Buna göre, (f - g) (2) kaçtır?
A) 196
B) 200
C) 204
D) 210
E) 216
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
9₁ 16. Kare şeklindeki K ve L bölgelerinin kenar uzunlukları her yıl 0,5 birim artmaktadır ve oluşan şekiller her yıl kare olarak ölçülmektedir. ● ● K 1 K bölgesinin zamana bağlı (t) alanını veren fonksiyon f(t), L bölgesinin zamana bağlı (t) alanını veren fonksiyon g(t)'dir. (t: yıl) 4 yılda K ve L'nin alanları toplamı 136 br² artarken, alanları farkı ise 24 br² artmıştır. Buna göre, (f - g) (2) kaçtır? A) 196 B) 200 C) 204 D) 210 E) 216
ta yo
A)
lata yös B
933
sortier
galatasat
alata y s
galata
alakas sat galvos galat
galataygas sat galata
f: {1,2,3} -
alata yeyos sat gag: 123 47 → R,
⇒ (f+g)(x) = ?
→ R,
98 galata you
galatas sat galat
yös se
3)
fo)
tsat galata yös sat
galatas
f(x) = x + 5
+
-
97 galatasat
+gcal
2
in
g(x) = 2xta yos sat gay
17
C)
Ope
C(2, 0), (3, 3)}
galata yös sa {(1, -3), (3, 3)}
yös se
galatassat galata yöf, yess?
galatasat galata yös sgalata 9
D) {(¹,3)}
galata
galata yös sat galata
galata
galata
ata ös sat galata yös sat galata yös sat gal
galatayös sat galata
galata os sat galata yös sat
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
ta yo A) lata yös B 933 sortier galatasat alata y s galata alakas sat galvos galat galataygas sat galata f: {1,2,3} - alata yeyos sat gag: 123 47 → R, ⇒ (f+g)(x) = ? → R, 98 galata you galatas sat galat yös se 3) fo) tsat galata yös sat galatas f(x) = x + 5 + - 97 galatasat +gcal 2 in g(x) = 2xta yos sat gay 17 C) Ope C(2, 0), (3, 3)} galata yös sa {(1, -3), (3, 3)} yös se galatassat galata yöf, yess? galatasat galata yös sgalata 9 D) {(¹,3)} galata galata yös sat galata galata galata ata ös sat galata yös sat galata yös sat gal galatayös sat galata galata os sat galata yös sat
A
TYT
13.
n pozitif bir tam sayı olmak üzere, gerçel sayılar
kümesi üzerinde tanımlı olan f fonksiyonu için f(x)
gösterimi fonksiyonlarda bileşke işlemi kullanılarak,
f(x) = (fofo... of)(x)
n tane f
A
biçiminde tanımlanıyor.
f(x) = -x + 7 olduğuna göre,
2021 (0) +
(0) + f2022 (7) + f2023
toplamının değeri kaçtır?
A) 0
B) 7
C) 14
(0) + f
2024
(7)
D) 21
E) 28
15.
Bir
çiz
ör
1
ku
ki
A
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
A TYT 13. n pozitif bir tam sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı olan f fonksiyonu için f(x) gösterimi fonksiyonlarda bileşke işlemi kullanılarak, f(x) = (fofo... of)(x) n tane f A biçiminde tanımlanıyor. f(x) = -x + 7 olduğuna göre, 2021 (0) + (0) + f2022 (7) + f2023 toplamının değeri kaçtır? A) 0 B) 7 C) 14 (0) + f 2024 (7) D) 21 E) 28 15. Bir çiz ör 1 ku ki A
16.
-Hon
Syd -1 0
f(x)=ax²+bx+c
12. B 13. B 14. E 15. E 16. A
5
X
alghŞekilde y = f(x) = ax² + bx + c parabolü verilmiştir.
Buna göre, 2a-4b + c ifadesinin değeri kaçtır?
A) 22
B) 20
C) 18
D) 16
E) 14
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
16. -Hon Syd -1 0 f(x)=ax²+bx+c 12. B 13. B 14. E 15. E 16. A 5 X alghŞekilde y = f(x) = ax² + bx + c parabolü verilmiştir. Buna göre, 2a-4b + c ifadesinin değeri kaçtır? A) 22 B) 20 C) 18 D) 16 E) 14
9. A = {-1, 0, 1, 2} olmak üzere,
f, A'dan A'ya tanımlı birebir fonksiyondur.
Buna göre, f(x) + x s1 eşitsizliğini sağlayan kaç tane
fonksiyon yazılabilir?
A) 1
B) 2
x = -1
x=0
Eğitimde Nitelikif Sayfa
2
-11011
C) 6
D) 10
-1 0
-1
O
E) 24
1
10
11
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
9. A = {-1, 0, 1, 2} olmak üzere, f, A'dan A'ya tanımlı birebir fonksiyondur. Buna göre, f(x) + x s1 eşitsizliğini sağlayan kaç tane fonksiyon yazılabilir? A) 1 B) 2 x = -1 x=0 Eğitimde Nitelikif Sayfa 2 -11011 C) 6 D) 10 -1 0 -1 O E) 24 1 10 11
11. Sınıf Matematik
5. Şekil 1'deki dik kenarlarının uzunlukları 3 birim ve 1
birim olan eş dikdörtgenlerden yedi tanesi analitik
düzleme Şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor.
Ay
1 birim
3 birim
Şekil 1
A
C) 18
B
X
Şekil 2
Buna göre, A ve B noktalarından geçen doğru-
nun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır?
A) 16 B) 17
D) 19
E) 20
7.
a Yayıncılık
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
11. Sınıf Matematik 5. Şekil 1'deki dik kenarlarının uzunlukları 3 birim ve 1 birim olan eş dikdörtgenlerden yedi tanesi analitik düzleme Şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Ay 1 birim 3 birim Şekil 1 A C) 18 B X Şekil 2 Buna göre, A ve B noktalarından geçen doğru- nun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır? A) 16 B) 17 D) 19 E) 20 7. a Yayıncılık
ay sid
AY
C
A
$ (0
Tiếng Intl OABC karesi
şeklindeki bir
İki arkadaş kafenin B köşesinde buluşmak için biri
3x + 4y - 14 = 0 doğrusu, diğeri mx - 3y + 16 = 0 doğrusu
boyunca hareket edeceklerdir.
B)-4
Buna göre, arkadaşların B noktasında buluşmaları için m
kaç olmalıdır?
A)-5
kafenin görüntüsü
yandaki gibi analitik
düzleme
aktarılmıştır.
C) -3
D)-2
E) -1
Lise Matematik
Fonksiyon Kavramı
ay sid AY C A $ (0 Tiếng Intl OABC karesi şeklindeki bir İki arkadaş kafenin B köşesinde buluşmak için biri 3x + 4y - 14 = 0 doğrusu, diğeri mx - 3y + 16 = 0 doğrusu boyunca hareket edeceklerdir. B)-4 Buna göre, arkadaşların B noktasında buluşmaları için m kaç olmalıdır? A)-5 kafenin görüntüsü yandaki gibi analitik düzleme aktarılmıştır. C) -3 D)-2 E) -1