Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Rutin Olmayan Problemler Soruları

d
ECEDEN FONKSİYONLAR
yonunun
guna
kaçtır?
Ege, elindeki topu yatay olarak attığında top x metre
uzaklıktaki noktaya düşüyor.
Topun yerden yüksekliği
h(x) =
(x² - 900)
450
fonksiyonu ile modelleniyor.
Buna göre, x kaç birimdir?
A) 30
B) 32 C) 36
Genel Tekrar
Testi 16
X
D) 40
E) 42
a, b ve c pozitif gerçel sayılar olmak üzere,
f(x) = ax + bx + c
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
d ECEDEN FONKSİYONLAR yonunun guna kaçtır? Ege, elindeki topu yatay olarak attığında top x metre uzaklıktaki noktaya düşüyor. Topun yerden yüksekliği h(x) = (x² - 900) 450 fonksiyonu ile modelleniyor. Buna göre, x kaç birimdir? A) 30 B) 32 C) 36 Genel Tekrar Testi 16 X D) 40 E) 42 a, b ve c pozitif gerçel sayılar olmak üzere, f(x) = ax + bx + c
6.
A) 9
8
4-D
3
B) 4
5
24
7
9
29
5
C) 2
8
Yukarıdaki şeklin orta satırının hücrelerine yazılan sayılar,
bu hücreye komşu alt ve üst hücredeki sayılardan bir kural
yardımıyla elde edilmiştir.
Buna göre, x kaçtır?
28
5-E
?
6
15
D) 1
E) 10
6-A
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
6. A) 9 8 4-D 3 B) 4 5 24 7 9 29 5 C) 2 8 Yukarıdaki şeklin orta satırının hücrelerine yazılan sayılar, bu hücreye komşu alt ve üst hücredeki sayılardan bir kural yardımıyla elde edilmiştir. Buna göre, x kaçtır? 28 5-E ? 6 15 D) 1 E) 10 6-A
8. Mehmet özdeş çubuklar kullanarak aşağıdaki gibi
mektup zarflarından oluşan bir desen çalışması ya-
piyor.
3
MVV
VVV™
Mehmet'in toplamda 128 çubuk kullanarak oluş-
turduğu desende en sondaki zarfın tamamlan-
ması için kaç çubuk eksik kalır?
A)
B)2 13
DY4
E5
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
8. Mehmet özdeş çubuklar kullanarak aşağıdaki gibi mektup zarflarından oluşan bir desen çalışması ya- piyor. 3 MVV VVV™ Mehmet'in toplamda 128 çubuk kullanarak oluş- turduğu desende en sondaki zarfın tamamlan- ması için kaç çubuk eksik kalır? A) B)2 13 DY4 E5
4
3
P(x) = 3x5 - 2x² + 5x³ + x²+x+3
2
polinomunun x² + 1 ile bölümünden kalan aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) x - 1
D) -X
B)-x-3
E) 9x
C) x + 2
5.
www.tammatyayincilik.com
P(x-2) pc
aşağıdak
bir çarpa
A) x-2
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
4 3 P(x) = 3x5 - 2x² + 5x³ + x²+x+3 2 polinomunun x² + 1 ile bölümünden kalan aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) x - 1 D) -X B)-x-3 E) 9x C) x + 2 5. www.tammatyayincilik.com P(x-2) pc aşağıdak bir çarpa A) x-2
5. Geliştiren Test - 5
Aşağıdaki altıgenlerin köşelerinde verilen sayılar arasın-
da bir ilişki bulunmaktadır.
ski bu
1.
94 2
2
6
8
3
6
9
5
49
8 14
3 ?
4
7
2
5
7
7
6
3 5
heim
Buna göre, "?" yerine gelmesi gereken sayı kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
1
I
1
1
I
1
I
L
1
1
1
1
1
1
L
1
1
1
I
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
I
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
5. Geliştiren Test - 5 Aşağıdaki altıgenlerin köşelerinde verilen sayılar arasın- da bir ilişki bulunmaktadır. ski bu 1. 94 2 2 6 8 3 6 9 5 49 8 14 3 ? 4 7 2 5 7 7 6 3 5 heim Buna göre, "?" yerine gelmesi gereken sayı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 1 I 1 1 I 1 I L 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1
si smio d > 0:
11. "T, n pozitif tam sayısı için n'nin pozitif tam katı olan ilk n
tane sayının toplamıdır." şeklinde tanımlanıyor.
n'
Örneğin; T₂ ifadesi 3 + 6 + 9 sayılarının toplamıdır.
3
Buna göre, T- T işleminin sonucu kaçtır?
A) 35
B) 36
C) 32
D) 30 E) 32
7.10.12 -148, 12.
72
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
si smio d > 0: 11. "T, n pozitif tam sayısı için n'nin pozitif tam katı olan ilk n tane sayının toplamıdır." şeklinde tanımlanıyor. n' Örneğin; T₂ ifadesi 3 + 6 + 9 sayılarının toplamıdır. 3 Buna göre, T- T işleminin sonucu kaçtır? A) 35 B) 36 C) 32 D) 30 E) 32 7.10.12 -148, 12. 72
6. Spor lisesinde görev yapan bir matematik öğretmeni
4'er kişilik iki takım oluşturarak 'Takım arkadaşını
seç puanları topla' oyununu kurgulamıştır. Oyun
aşağıdaki adımlar sırasıyla izlenerek oynanacaktır.
●
1. adım Öğrencilere verilecek forma numaraları
8, 12, 49, 52, 68, 69, 77 ve 83 'tür.
●
68
69
2. adım En küçük forma numaralarına sahip iki
öğrenci takımların kaptanları olacaktır.
• 3. adım Oyuna forma numarası büyük olan takım
kaptanı başlayacaktır.
4. adım İlk seçimi takım kaptanları, sonraki seçim-
leri seçilen kişiler sırayla yapacaktır.
• 5. adım Her öğrencinin seçeceği arkadaşı ile for-
ma numaraları aralarında asal olacaktır.
• 6. adım Forma numaraları toplamı büyük olan ta-
kım oyunu kazanacaktır.
Buna göre kazanan takımın forma numaraları top-
lamı en fazla kaçtır?
A) 216
C) 240
B) 232
D) 241
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
6. Spor lisesinde görev yapan bir matematik öğretmeni 4'er kişilik iki takım oluşturarak 'Takım arkadaşını seç puanları topla' oyununu kurgulamıştır. Oyun aşağıdaki adımlar sırasıyla izlenerek oynanacaktır. ● 1. adım Öğrencilere verilecek forma numaraları 8, 12, 49, 52, 68, 69, 77 ve 83 'tür. ● 68 69 2. adım En küçük forma numaralarına sahip iki öğrenci takımların kaptanları olacaktır. • 3. adım Oyuna forma numarası büyük olan takım kaptanı başlayacaktır. 4. adım İlk seçimi takım kaptanları, sonraki seçim- leri seçilen kişiler sırayla yapacaktır. • 5. adım Her öğrencinin seçeceği arkadaşı ile for- ma numaraları aralarında asal olacaktır. • 6. adım Forma numaraları toplamı büyük olan ta- kım oyunu kazanacaktır. Buna göre kazanan takımın forma numaraları top- lamı en fazla kaçtır? A) 216 C) 240 B) 232 D) 241
2.
1. Torba
2. Torba
Yukarıdaki şekilde verilen torbalarda bulunan toplam top
sayısı eşit olacak şekilde kırmızı ve beyaz renklerde top-
lar bulunmaktadır. Ali top alma işlemini 1. torbadan, Ayşe
ise 2. torbadan yapacaktır.
Ali, ilk kırmızı sonra beyaz olacak şekilde top alıyor.
Ayşe ise ilk kırmızı, sonra yine kırmızı ve daha son-
ra beyaz olacak şekilde top alıyor. Bu işlem torba-
lardaki toplar bitene kadar devam ediyor ve her ikisi
de son olarak kırmızı top alıyor.
Top alma işleminden önce torbadaki topların sayısı
50'den fazla olduğuna göre, başlangıçta her bir torba-
da en az kaç top vardır?
B) 52
A) 51
C) 53
D) 54
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
2. 1. Torba 2. Torba Yukarıdaki şekilde verilen torbalarda bulunan toplam top sayısı eşit olacak şekilde kırmızı ve beyaz renklerde top- lar bulunmaktadır. Ali top alma işlemini 1. torbadan, Ayşe ise 2. torbadan yapacaktır. Ali, ilk kırmızı sonra beyaz olacak şekilde top alıyor. Ayşe ise ilk kırmızı, sonra yine kırmızı ve daha son- ra beyaz olacak şekilde top alıyor. Bu işlem torba- lardaki toplar bitene kadar devam ediyor ve her ikisi de son olarak kırmızı top alıyor. Top alma işleminden önce torbadaki topların sayısı 50'den fazla olduğuna göre, başlangıçta her bir torba- da en az kaç top vardır? B) 52 A) 51 C) 53 D) 54
1. Sahra kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam
sayı olan dikdörtgen şeklindeki bir yemek masasını
kenar uzunlukları 20 cm ve 30 cm olan birbirine eş
dikdörtgen kağıtlarla kaplamıştır. Kaplama işlemini
boşluk kalmayacak, taşma olmayacak ve kağıtla-
rın eşit uzunluktaki kenarları çakışık olacak şekilde
yapmıştır.
Sahra aynı işlemi odasındaki kare masa üzerinde
uygulamak istemektedir. Bu kare masanın alanı,
yemek masasını kaplamak için kullanılan tüm kağıt
miktarının %25'i kullanılarak oluşturulabilecek en
küçük karenin alanına eşittir.
Buna göre Sahra'nın kapladığı yemek masasının
alanı santimetrekare cinsinden aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 14400
C) 64000
B) 50000
D) 84000
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
1. Sahra kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki bir yemek masasını kenar uzunlukları 20 cm ve 30 cm olan birbirine eş dikdörtgen kağıtlarla kaplamıştır. Kaplama işlemini boşluk kalmayacak, taşma olmayacak ve kağıtla- rın eşit uzunluktaki kenarları çakışık olacak şekilde yapmıştır. Sahra aynı işlemi odasındaki kare masa üzerinde uygulamak istemektedir. Bu kare masanın alanı, yemek masasını kaplamak için kullanılan tüm kağıt miktarının %25'i kullanılarak oluşturulabilecek en küçük karenin alanına eşittir. Buna göre Sahra'nın kapladığı yemek masasının alanı santimetrekare cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? A) 14400 C) 64000 B) 50000 D) 84000
(12)
12 Aynı noktada bulunan Sude ve Mirhan ile ilgili aşağıdakiler
bilinmektedir.
Sude
Mirhan
45-49
Yeterince uzun bir metrenin başlangıç ucunu Sude, metre-
yi ise Mirhan tutmuştur.
Mirhan doğu ve Sude güney yönüne doğru aynı anda
yürümeye başlamıştır.
Mirhan Sude'den dakikada 2 metre daha hızlı yürümektedir.
Başlangıçtan 4 dakika sonra Mirhan metrenin 40 m göster-
diğini görmüştür.
Buna göre, Mirhan'ın hızı dakikada kaç metredir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
(12) 12 Aynı noktada bulunan Sude ve Mirhan ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Sude Mirhan 45-49 Yeterince uzun bir metrenin başlangıç ucunu Sude, metre- yi ise Mirhan tutmuştur. Mirhan doğu ve Sude güney yönüne doğru aynı anda yürümeye başlamıştır. Mirhan Sude'den dakikada 2 metre daha hızlı yürümektedir. Başlangıçtan 4 dakika sonra Mirhan metrenin 40 m göster- diğini görmüştür. Buna göre, Mirhan'ın hızı dakikada kaç metredir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
2.
Aşağıdaki afişte cumartesi günleri hizmet veren
bir belediye merkezinde açılan kursların isimleri
ve saatleri gösterilmiştir.
Resim
Çini
Örgü
11.30
Yoga 12.30
16.00
Pilates 13.00 Dijital Fotoğrafçılık 16.30
9.00
10.00
Türk Halk Müziği
İşaret Dili
Yetişkin Drama
Takı Tasarım
B) 40
14.00
14.30
Her kursun süresi 2 saattir. Suna, bu kurslardan
iki tanesini seçecektir.
C) 36
15.00
Buna göre, saatleri çakışmayacak şekilde kaç
farklı seçim yapabilir?
A) 45
D) 33 E) 30
Dere
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
2. Aşağıdaki afişte cumartesi günleri hizmet veren bir belediye merkezinde açılan kursların isimleri ve saatleri gösterilmiştir. Resim Çini Örgü 11.30 Yoga 12.30 16.00 Pilates 13.00 Dijital Fotoğrafçılık 16.30 9.00 10.00 Türk Halk Müziği İşaret Dili Yetişkin Drama Takı Tasarım B) 40 14.00 14.30 Her kursun süresi 2 saattir. Suna, bu kurslardan iki tanesini seçecektir. C) 36 15.00 Buna göre, saatleri çakışmayacak şekilde kaç farklı seçim yapabilir? A) 45 D) 33 E) 30 Dere
7.
Tersten okunuşu kendisine eşit olan sayılara
palindrom sayı denir.
Örneğin; 232, 45654, 666
birer palindrom sayıdır.
Buna göre, beş basamaklı kaç tane palindrom
sayı vardır?
A) 880
B) 890 C) 900 D) 1200 E) 1500
9871
-
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
7. Tersten okunuşu kendisine eşit olan sayılara palindrom sayı denir. Örneğin; 232, 45654, 666 birer palindrom sayıdır. Buna göre, beş basamaklı kaç tane palindrom sayı vardır? A) 880 B) 890 C) 900 D) 1200 E) 1500 9871 -
5.
Selnure, Yağmur, İpek, Aleyna ve Fadime isimli beş
=? öğrenci, 1'den 92'ye kadar olan sayıların her birini ayrı
x=7 bir karta yazıp bir torbaya atıyor. Daha sonra bu öğren-
=2
X
ciler alfabetik isim sırasına göre torbadaki kartlar bitene
kadar rastgele birer tane kart çekiyorlar.
""
Buna göre çektiği kartın üzerindeki sayıda en az bir
tane 3 rakamının bulunmasını garantileyen ilk öğ-
renci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aleyna
B) İpek
D) Selnure
C) Fadime
E) Yağmur
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
5. Selnure, Yağmur, İpek, Aleyna ve Fadime isimli beş =? öğrenci, 1'den 92'ye kadar olan sayıların her birini ayrı x=7 bir karta yazıp bir torbaya atıyor. Daha sonra bu öğren- =2 X ciler alfabetik isim sırasına göre torbadaki kartlar bitene kadar rastgele birer tane kart çekiyorlar. "" Buna göre çektiği kartın üzerindeki sayıda en az bir tane 3 rakamının bulunmasını garantileyen ilk öğ- renci aşağıdakilerden hangisidir? A) Aleyna B) İpek D) Selnure C) Fadime E) Yağmur
Mine'nin matematik öğretmeni, önermelerle ilgili şöyle
bir ödev veriyor.
Beyaz bir kartondan bir kare ve bir üçgen kesip bu iki
parçayı mavi ya da yeşil renk boya ile aşağıdaki iki şart
sağlanacak biçimde boyamasını istiyor.
Kare mavi ise üçgen mavi olamaz.
• Üçgen yeşil ise kare mavidir.
Buna göre, Mine kestiği bu iki parçayı kaç değişik
biçimde boyayabilir?
A) O
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
Mine'nin matematik öğretmeni, önermelerle ilgili şöyle bir ödev veriyor. Beyaz bir kartondan bir kare ve bir üçgen kesip bu iki parçayı mavi ya da yeşil renk boya ile aşağıdaki iki şart sağlanacak biçimde boyamasını istiyor. Kare mavi ise üçgen mavi olamaz. • Üçgen yeşil ise kare mavidir. Buna göre, Mine kestiği bu iki parçayı kaç değişik biçimde boyayabilir? A) O B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
8.
4 cm
4 cm
4 cm
4 cm
Ayten babasının manifatura dükkanıda babası yokken
zaman zaman satış yapmaktadır. Babası yokken dük-
kana gelen bir müşteri metresi 100 TL olan kumaştan
70 cm almak istemiştir. Ayten 1 metre ölçüsündeki
mezureyi bulamayıp onun yerine 30 cm'lik cetveliyle
şekildeki gibi kumaşı ölçerek müşteriye 70 cm kumaşı
keserek vermiş ve 70 TL almıştır.
Ayten cetvelin başlangıç ve bitişindeki 4 cm'lik pay-
ları gözden kaçırdığına göre, Ayten'in müşteriye ver-
diği kumaşın gerçek değeri kaç TL'dir?
A) 80 B) 90 C) 94
D) 98
E) 102
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
8. 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm Ayten babasının manifatura dükkanıda babası yokken zaman zaman satış yapmaktadır. Babası yokken dük- kana gelen bir müşteri metresi 100 TL olan kumaştan 70 cm almak istemiştir. Ayten 1 metre ölçüsündeki mezureyi bulamayıp onun yerine 30 cm'lik cetveliyle şekildeki gibi kumaşı ölçerek müşteriye 70 cm kumaşı keserek vermiş ve 70 TL almıştır. Ayten cetvelin başlangıç ve bitişindeki 4 cm'lik pay- ları gözden kaçırdığına göre, Ayten'in müşteriye ver- diği kumaşın gerçek değeri kaç TL'dir? A) 80 B) 90 C) 94 D) 98 E) 102
BÖLÜM
01
Bir nine elindeki portakalları torunlarına küçükten büyüğe
doğru dağıtmaya başlamıştır. En küçük torununa 1 por-
takal verdikten sonra, sonraki her toruna bir önceki toru-
nuna verdiği portakal sayısının 2 fazlası kadar portakal
vererek hepsini bitirmiştir. Ninenin torunlarına dağıttığı
toplam portakal sayısı x'tir.
Buna göre, nine en başında herkese 1 eksik porta-
kal dağıtmış olsaydı elinde kaç tane portakal kalmış
olurdu?
A)
x|4
1
B)
X2
C) X-1
TEMEL KAVRA
3
D)
LX|N
5
E) √x
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
BÖLÜM 01 Bir nine elindeki portakalları torunlarına küçükten büyüğe doğru dağıtmaya başlamıştır. En küçük torununa 1 por- takal verdikten sonra, sonraki her toruna bir önceki toru- nuna verdiği portakal sayısının 2 fazlası kadar portakal vererek hepsini bitirmiştir. Ninenin torunlarına dağıttığı toplam portakal sayısı x'tir. Buna göre, nine en başında herkese 1 eksik porta- kal dağıtmış olsaydı elinde kaç tane portakal kalmış olurdu? A) x|4 1 B) X2 C) X-1 TEMEL KAVRA 3 D) LX|N 5 E) √x