Rutin Olmayan Problemler Soruları

d
ECEDEN FONKSİYONLAR
yonunun
guna
kaçtır?
Ege, elindeki topu yatay olarak attığında top x metre
uzaklıktaki noktaya düşüyor.
Topun yerden yüksekliği
h(x) =
(x² - 900)
450
fonksiyonu ile modelleniyor.
Buna göre, x kaç birimdir?
A) 30
B) 32 C) 36
Genel Tekrar
Testi 16
X
D) 40
E) 42
a, b ve c pozitif gerçel sayılar olmak üzere,
f(x) = ax + bx + c
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
d ECEDEN FONKSİYONLAR yonunun guna kaçtır? Ege, elindeki topu yatay olarak attığında top x metre uzaklıktaki noktaya düşüyor. Topun yerden yüksekliği h(x) = (x² - 900) 450 fonksiyonu ile modelleniyor. Buna göre, x kaç birimdir? A) 30 B) 32 C) 36 Genel Tekrar Testi 16 X D) 40 E) 42 a, b ve c pozitif gerçel sayılar olmak üzere, f(x) = ax + bx + c
6.
A) 9
8
4-D
3
B) 4
5
24
7
9
29
5
C) 2
8
Yukarıdaki şeklin orta satırının hücrelerine yazılan sayılar,
bu hücreye komşu alt ve üst hücredeki sayılardan bir kural
yardımıyla elde edilmiştir.
Buna göre, x kaçtır?
28
5-E
?
6
15
D) 1
E) 10
6-A
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
6. A) 9 8 4-D 3 B) 4 5 24 7 9 29 5 C) 2 8 Yukarıdaki şeklin orta satırının hücrelerine yazılan sayılar, bu hücreye komşu alt ve üst hücredeki sayılardan bir kural yardımıyla elde edilmiştir. Buna göre, x kaçtır? 28 5-E ? 6 15 D) 1 E) 10 6-A
8. Mehmet özdeş çubuklar kullanarak aşağıdaki gibi
mektup zarflarından oluşan bir desen çalışması ya-
piyor.
3
MVV
VVV™
Mehmet'in toplamda 128 çubuk kullanarak oluş-
turduğu desende en sondaki zarfın tamamlan-
ması için kaç çubuk eksik kalır?
A)
B)2 13
DY4
E5
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
8. Mehmet özdeş çubuklar kullanarak aşağıdaki gibi mektup zarflarından oluşan bir desen çalışması ya- piyor. 3 MVV VVV™ Mehmet'in toplamda 128 çubuk kullanarak oluş- turduğu desende en sondaki zarfın tamamlan- ması için kaç çubuk eksik kalır? A) B)2 13 DY4 E5
4
3
P(x) = 3x5 - 2x² + 5x³ + x²+x+3
2
polinomunun x² + 1 ile bölümünden kalan aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) x - 1
D) -X
B)-x-3
E) 9x
C) x + 2
5.
www.tammatyayincilik.com
P(x-2) pc
aşağıdak
bir çarpa
A) x-2
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
4 3 P(x) = 3x5 - 2x² + 5x³ + x²+x+3 2 polinomunun x² + 1 ile bölümünden kalan aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) x - 1 D) -X B)-x-3 E) 9x C) x + 2 5. www.tammatyayincilik.com P(x-2) pc aşağıdak bir çarpa A) x-2
10. abcd dört basamaklı doğal sayısının açınımı;
abcd
şeklindedir.
dx1=k
> CX 10 = l
20k = ve n = 10m
A) 9999
k, l, m ve n arasında;
b x 100 = m
ax 1000 = n
D) 9970
eşitlikleri bulunduğuna göre, abcd sayısının alabile-
ceği en büyük değer kaçtır?
<=2
B) 9998
E) 9978
C) 9984
r
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
10. abcd dört basamaklı doğal sayısının açınımı; abcd şeklindedir. dx1=k > CX 10 = l 20k = ve n = 10m A) 9999 k, l, m ve n arasında; b x 100 = m ax 1000 = n D) 9970 eşitlikleri bulunduğuna göre, abcd sayısının alabile- ceği en büyük değer kaçtır? <=2 B) 9998 E) 9978 C) 9984 r
3.
1
A
B
A.B.C.D = 0
222
A.B.D <0
B.D <0
B<0
C
D
-4,-3,-2,-1,1,2,3,4 sayılarının yazıldığı 8 kart A,B,C ve
D kutularına bir negatif bir pozitif olacak şekilde ikişer
tane atılıyor. Bu kartlardaki sayıların toplamı A,B,C ve
D sayılarının değerini vermektedir.
29
13
olduğuna göre kaç farklı D sayısı yazılabilir ?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
3. 1 A B A.B.C.D = 0 222 A.B.D <0 B.D <0 B<0 C D -4,-3,-2,-1,1,2,3,4 sayılarının yazıldığı 8 kart A,B,C ve D kutularına bir negatif bir pozitif olacak şekilde ikişer tane atılıyor. Bu kartlardaki sayıların toplamı A,B,C ve D sayılarının değerini vermektedir. 29 13 olduğuna göre kaç farklı D sayısı yazılabilir ? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
I
2
AA
17. Bir mağazanın sattığı A, B ve C ürünlerinin alış ve satış fiyatları aşağıda verilmiştir.
Ürün
Alış fiyatı (TL)
A
125
B
150
C
200
Bu mağaza aşağıda verilen iki kampanyayı uyguluyor.
KAMPANYA
A) 12
A, B ve C ürünlerinden herhangi
ikisini alanlara toplam tutarın
%20'si
kadar indirim
Satış fiyatı (TL)
200
250
300
%50
KAMPANYA 2
A, B ve C ürünlerinin üçünden de
birer tane alanlara toplam tutarın
.'ü
kadar indirim.
Bu mağazadan alışveriş yapan Sezai A ve C ürünlerinden birer tane, Gözde A, B ve C ürünlerinden birer tane alıyor.
Buna göre, mağazanın bu satışların toplamından elde ettiği kâr oranı yüzde kaçtır?
B) 12,5
C) 14
D) 15
E) 20
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
I 2 AA 17. Bir mağazanın sattığı A, B ve C ürünlerinin alış ve satış fiyatları aşağıda verilmiştir. Ürün Alış fiyatı (TL) A 125 B 150 C 200 Bu mağaza aşağıda verilen iki kampanyayı uyguluyor. KAMPANYA A) 12 A, B ve C ürünlerinden herhangi ikisini alanlara toplam tutarın %20'si kadar indirim Satış fiyatı (TL) 200 250 300 %50 KAMPANYA 2 A, B ve C ürünlerinin üçünden de birer tane alanlara toplam tutarın .'ü kadar indirim. Bu mağazadan alışveriş yapan Sezai A ve C ürünlerinden birer tane, Gözde A, B ve C ürünlerinden birer tane alıyor. Buna göre, mağazanın bu satışların toplamından elde ettiği kâr oranı yüzde kaçtır? B) 12,5 C) 14 D) 15 E) 20
5. Geliştiren Test - 5
Aşağıdaki altıgenlerin köşelerinde verilen sayılar arasın-
da bir ilişki bulunmaktadır.
ski bu
1.
94 2
2
6
8
3
6
9
5
49
8 14
3 ?
4
7
2
5
7
7
6
3 5
heim
Buna göre, "?" yerine gelmesi gereken sayı kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
1
I
1
1
I
1
I
L
1
1
1
1
1
1
L
1
1
1
I
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
I
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
5. Geliştiren Test - 5 Aşağıdaki altıgenlerin köşelerinde verilen sayılar arasın- da bir ilişki bulunmaktadır. ski bu 1. 94 2 2 6 8 3 6 9 5 49 8 14 3 ? 4 7 2 5 7 7 6 3 5 heim Buna göre, "?" yerine gelmesi gereken sayı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 1 I 1 1 I 1 I L 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1
2x+5)=95
x+y=14
Oxtsy=95
Ex-8y=
Ex-25
X-5
(D) ve Emine (E)
elde ettikleri doğru
r verilmiştir.
-6
EXB
ESC
Cemal
125
MODEL YAYINLARI
Gülfer, yüzüklerini 16 bölmesi olan küpe kutusuna her
bölmede en fazla 1 küpe olacak şekilde yerleştirmiştir.
Şekilde verilen rakamlar, o satır ve sütundaki toplam küpe
sayısını göstermektedir.
Buna göre;
II.
2
0
Kütude 5 yüzük vardır.
B bölmesinde yüzük vardır.
A) Yalnız III
3 1 D 1
X4
u
2 B
£ t
III. C bölmesinde yüzük vardır.
IV. B bölmesinde yüzük varsa C bölmesinde de yüzük
vardır.
D) I ve IV
ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yalnız II
1-C 2-D 3-C 4-D
C) I ve II
E) I, II, III ve IV
PROBLEMLER
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
2x+5)=95 x+y=14 Oxtsy=95 Ex-8y= Ex-25 X-5 (D) ve Emine (E) elde ettikleri doğru r verilmiştir. -6 EXB ESC Cemal 125 MODEL YAYINLARI Gülfer, yüzüklerini 16 bölmesi olan küpe kutusuna her bölmede en fazla 1 küpe olacak şekilde yerleştirmiştir. Şekilde verilen rakamlar, o satır ve sütundaki toplam küpe sayısını göstermektedir. Buna göre; II. 2 0 Kütude 5 yüzük vardır. B bölmesinde yüzük vardır. A) Yalnız III 3 1 D 1 X4 u 2 B £ t III. C bölmesinde yüzük vardır. IV. B bölmesinde yüzük varsa C bölmesinde de yüzük vardır. D) I ve IV ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? B) Yalnız II 1-C 2-D 3-C 4-D C) I ve II E) I, II, III ve IV PROBLEMLER
2. Ayşe, bir kurstaki katılımcıların bilgilerini kaydetmek için
ad, soyad ve telefon numarası sütunları bulunan ve 60
satırdan oluşan bir tabloyu dolduracaktır.
Ayşe tabloyu doldurduğunda ad sütununda 12, soyad
sütununda 8 ve telefon numarası sütununda 18 satırda
hata yapıyor. Hata yaptığı her katılımcıya ait bilgilerde
yalnızca bir sütunu doğru olarak doldurduğu görülüyor.
Buna göre, Ayşe'nin tüm bilgilerini doğru olarak
kaydettiği katılımcı sayısı kaçtır?
A) 19
B) 23
C) 37
ad sütunu → 12 hata
Soyad
(1
→ 8 hata
telefon "→ 18 hata
D) 41 E) 43
38
hata
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
2. Ayşe, bir kurstaki katılımcıların bilgilerini kaydetmek için ad, soyad ve telefon numarası sütunları bulunan ve 60 satırdan oluşan bir tabloyu dolduracaktır. Ayşe tabloyu doldurduğunda ad sütununda 12, soyad sütununda 8 ve telefon numarası sütununda 18 satırda hata yapıyor. Hata yaptığı her katılımcıya ait bilgilerde yalnızca bir sütunu doğru olarak doldurduğu görülüyor. Buna göre, Ayşe'nin tüm bilgilerini doğru olarak kaydettiği katılımcı sayısı kaçtır? A) 19 B) 23 C) 37 ad sütunu → 12 hata Soyad (1 → 8 hata telefon "→ 18 hata D) 41 E) 43 38 hata
6. İbrahim Bey, 27 Şubat 2019 Çarşamba tarihinde 43. yaş
gününü kutlamıştır.
Buna göre, İbrahim Bey hangi gün doğmuştur?
A) Sali
B) Çarşamba
D) Cumartesi old si E) Pazar
mulquio
NA
C) Cumae
blog ie
13,9700 snu8
se
9.
Siege
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
6. İbrahim Bey, 27 Şubat 2019 Çarşamba tarihinde 43. yaş gününü kutlamıştır. Buna göre, İbrahim Bey hangi gün doğmuştur? A) Sali B) Çarşamba D) Cumartesi old si E) Pazar mulquio NA C) Cumae blog ie 13,9700 snu8 se 9. Siege
23456702 00
C
B
A) 22
2
1
Yukarıdaki tablonun hücreleri 2'den 10'a kadar olan tam sayılar
kullanılarak aşağıdaki kurallara göre doldurulacaktır
6
Her sütunda, beyaz hücrelerdeki sayıların toplamı, aynı sü-
tunda bulunan sarı hücrelerdeki sayılara eşit olacaktır.
Her sütunda, sayılar aşağıdan yukarıya artan sırada olacaktır.
Sarı hücrelerdeki sayılar soldan sağa artan sırada olacaktır.
Buna göre A + B + C toplamı aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir? 3450182
9789
B) 21
C) 20
A
10
E) 18
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
23456702 00 C B A) 22 2 1 Yukarıdaki tablonun hücreleri 2'den 10'a kadar olan tam sayılar kullanılarak aşağıdaki kurallara göre doldurulacaktır 6 Her sütunda, beyaz hücrelerdeki sayıların toplamı, aynı sü- tunda bulunan sarı hücrelerdeki sayılara eşit olacaktır. Her sütunda, sayılar aşağıdan yukarıya artan sırada olacaktır. Sarı hücrelerdeki sayılar soldan sağa artan sırada olacaktır. Buna göre A + B + C toplamı aşağıdakilerden hangisi ola- bilir? 3450182 9789 B) 21 C) 20 A 10 E) 18
A)
↑
●
207
●
.
.
Sol Sağ
0
●
●
Arka
↑
Ön
..
●
TEST-3
KAZANIMLARLA ÖGF
Sayısal ve Sözel Mar
B)
Yanda verilen zar şekildeki ko-
numda iken önce sağa doğru
270°, sonra öne doğru 180°
döndürüldüğünde görünümü
aşağıdakilerden hangisi gibi
olur?
O
●
E)
C)
13-
1 2 3 4 5 6 7 8
S
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
A) ↑ ● 207 ● . . Sol Sağ 0 ● ● Arka ↑ Ön .. ● TEST-3 KAZANIMLARLA ÖGF Sayısal ve Sözel Mar B) Yanda verilen zar şekildeki ko- numda iken önce sağa doğru 270°, sonra öne doğru 180° döndürüldüğünde görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? O ● E) C) 13- 1 2 3 4 5 6 7 8 S
2.
a
C
9
d
B)
b
Buna göre, şekilde verilen sihirli karede
ni kaçtır?
A) 1
Yanda verilen karelere 1'den 9'a
kadar olan rakamlar birer kez ya-
zıldığında yatay, dikey veya çap-
raz herhangi üç karenin içindeki
sayılar toplamı 15 oluyorsa bu
kareye "sihirli kare" denir.
3
C) 2
D)
a+b+2
c+d-2
E) 3
ora-
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
2. a C 9 d B) b Buna göre, şekilde verilen sihirli karede ni kaçtır? A) 1 Yanda verilen karelere 1'den 9'a kadar olan rakamlar birer kez ya- zıldığında yatay, dikey veya çap- raz herhangi üç karenin içindeki sayılar toplamı 15 oluyorsa bu kareye "sihirli kare" denir. 3 C) 2 D) a+b+2 c+d-2 E) 3 ora-
si smio d > 0:
11. "T, n pozitif tam sayısı için n'nin pozitif tam katı olan ilk n
tane sayının toplamıdır." şeklinde tanımlanıyor.
n'
Örneğin; T₂ ifadesi 3 + 6 + 9 sayılarının toplamıdır.
3
Buna göre, T- T işleminin sonucu kaçtır?
A) 35
B) 36
C) 32
D) 30 E) 32
7.10.12 -148, 12.
72
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
si smio d > 0: 11. "T, n pozitif tam sayısı için n'nin pozitif tam katı olan ilk n tane sayının toplamıdır." şeklinde tanımlanıyor. n' Örneğin; T₂ ifadesi 3 + 6 + 9 sayılarının toplamıdır. 3 Buna göre, T- T işleminin sonucu kaçtır? A) 35 B) 36 C) 32 D) 30 E) 32 7.10.12 -148, 12. 72
5. İkinci dereceden,
BIEDT
(m-3)x² + (2m + 1)x+ m + 1 = 0
denkleminin zıt işaretli iki gerçek kökü olduğuna
göre, m hangi aralıktadır?
A) (-3, 1)
B) (-3, 4)
D) (-1,3)
(2+1)(2+1)
140
E) (1,5)
C) (-4,1)
-4 (1-3) (~4+1) >0
-sva
4²+42 +1 -4 (M²_21-3) >0
nicht mehreren so
12m+1330
Lise Matematik
Rutin Olmayan Problemler
5. İkinci dereceden, BIEDT (m-3)x² + (2m + 1)x+ m + 1 = 0 denkleminin zıt işaretli iki gerçek kökü olduğuna göre, m hangi aralıktadır? A) (-3, 1) B) (-3, 4) D) (-1,3) (2+1)(2+1) 140 E) (1,5) C) (-4,1) -4 (1-3) (~4+1) >0 -sva 4²+42 +1 -4 (M²_21-3) >0 nicht mehreren so 12m+1330