Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yaş Problemleri Soruları

ka-
kaç
2
Aydin Yayınları
ÖRNEK 13
Bir babanın yas
nun yaşlan tor
Buna göre,
gunun yas
ÖRNEK 11
Ata, Cansu'nun şimdiki yaşında iken Ata'nın yaşı Can.
su'nun yaşının 2 katı kadardır.
10. 16 11. 12
İkisinin bugünkü yaşları toplamı 60 olduğuna göre,
Ata, Cansu'dan kaç yaş büyüktür?
Lise Matematik
Yaş Problemleri
ka- kaç 2 Aydin Yayınları ÖRNEK 13 Bir babanın yas nun yaşlan tor Buna göre, gunun yas ÖRNEK 11 Ata, Cansu'nun şimdiki yaşında iken Ata'nın yaşı Can. su'nun yaşının 2 katı kadardır. 10. 16 11. 12 İkisinin bugünkü yaşları toplamı 60 olduğuna göre, Ata, Cansu'dan kaç yaş büyüktür?
MLER
ami
in
Yayınları
Aydın
UYARI
www.ay
"Ben senin yaşında iken" şeklinde cümleye başla.
yan kişiler, aralarındaki yaş farkı kadar yıl öncesin-
den bahsediyorlardır.
ÖRNEK 10
nlari.com.
www.aydin
Çiğdem ile Melike'nin bugünkü yaşları toplamı 34 tür.
Melike, Çiğdem'in bugünkü yaşında iken Çiğdem 14
yaşında olduğuna göre, Çiğdem bugün kaç yaşın-
dadır?
ÖRNEK-
Ahmet'in
Cem'in
Betül
kaç ya
Lise Matematik
Yaş Problemleri
MLER ami in Yayınları Aydın UYARI www.ay "Ben senin yaşında iken" şeklinde cümleye başla. yan kişiler, aralarındaki yaş farkı kadar yıl öncesin- den bahsediyorlardır. ÖRNEK 10 nlari.com. www.aydin Çiğdem ile Melike'nin bugünkü yaşları toplamı 34 tür. Melike, Çiğdem'in bugünkü yaşında iken Çiğdem 14 yaşında olduğuna göre, Çiğdem bugün kaç yaşın- dadır? ÖRNEK- Ahmet'in Cem'in Betül kaç ya
Buna göre, Doruk'un bugünkü yaşı
A) 19
B) 14
C) 15
Cons
4
X+S
2(x-4)
el
y-u
67
y+2
2x-8=y+2
(2x-10=y)
D) 16
x4544-4-26
X+S42x-10-4=36
3x +9=36
3x=36+9
Crusie
ZJ
E) 17
3x=45
(x=5
TİP 4
Bir babanın şimdiki yaşı, iki çocuğunun şimdiki yaşları farkı-
nın 6 katına eşittir. 10 yıl sonra, babanın yaşı çocuklarının
yaşları farkının 8 katına eşit olacaktır.
Buna göre, babanın şimdiki yaşı kaçtır?
A) 28
B) 29
C) 30
D) 31
$909 Tu
E) 32
BENIM HOCAM
86
X₁
TIF
Hal
çoc
diki
202
ara
ani Arc
top
Bu
8 in
Ce
ikir
Bu
ha
A)
Lise Matematik
Yaş Problemleri
Buna göre, Doruk'un bugünkü yaşı A) 19 B) 14 C) 15 Cons 4 X+S 2(x-4) el y-u 67 y+2 2x-8=y+2 (2x-10=y) D) 16 x4544-4-26 X+S42x-10-4=36 3x +9=36 3x=36+9 Crusie ZJ E) 17 3x=45 (x=5 TİP 4 Bir babanın şimdiki yaşı, iki çocuğunun şimdiki yaşları farkı- nın 6 katına eşittir. 10 yıl sonra, babanın yaşı çocuklarının yaşları farkının 8 katına eşit olacaktır. Buna göre, babanın şimdiki yaşı kaçtır? A) 28 B) 29 C) 30 D) 31 $909 Tu E) 32 BENIM HOCAM 86 X₁ TIF Hal çoc diki 202 ara ani Arc top Bu 8 in Ce ikir Bu ha A)
171 X-35x=140R
22. 2023 yılında Hakan'ın babası bahçenin dört köşesindeki
160x-140x=2x=2₁5
birer ceviz ağacıyla ilgili ona şöyle diyor:
Deden ön bahçedeki ceviz ağaçlarından birini ben
doğduğumda, diğerini benden 10 yaş küçük olan amcan
doğduğunda dikmiş. Ben de bu geleneği devam ettirip
ablan doğduğunda arka bahçenin bir köşesine bir tane,
2 yıl sonra sen doğunca diğer köşesine bir tane ceviz
ağacı diktim. Bu yıl dört ağaçtan topladığımız cevizlerin
sayısı dördümüzün yaşları toplamının 9 katına eşit.
Amcasından 19 yaş küçük olan Hakan, toplanan
ceviz sayısının amcasının doğum yılına eşit olduğunu
hesapladığına göre, Hakan'ın ablası hangi yılda
doğmuştur?
A) 1979
D) 1982
aromat yayınları
B) 1980
X-01234.
100X100123
E) 1983
C) 1981
= 12,5
23
Lise Matematik
Yaş Problemleri
171 X-35x=140R 22. 2023 yılında Hakan'ın babası bahçenin dört köşesindeki 160x-140x=2x=2₁5 birer ceviz ağacıyla ilgili ona şöyle diyor: Deden ön bahçedeki ceviz ağaçlarından birini ben doğduğumda, diğerini benden 10 yaş küçük olan amcan doğduğunda dikmiş. Ben de bu geleneği devam ettirip ablan doğduğunda arka bahçenin bir köşesine bir tane, 2 yıl sonra sen doğunca diğer köşesine bir tane ceviz ağacı diktim. Bu yıl dört ağaçtan topladığımız cevizlerin sayısı dördümüzün yaşları toplamının 9 katına eşit. Amcasından 19 yaş küçük olan Hakan, toplanan ceviz sayısının amcasının doğum yılına eşit olduğunu hesapladığına göre, Hakan'ın ablası hangi yılda doğmuştur? A) 1979 D) 1982 aromat yayınları B) 1980 X-01234. 100X100123 E) 1983 C) 1981 = 12,5 23
14. Kısa Cevaplı Sorular
Bir babanın yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamın
dan 24 büyüktür.
4 yıl sonra babanın yaşı, çocukların yaşları
toplamının 2 katı olacağına göre, babanın bu-
günkü yaşı kaçtır?
Lise Matematik
Yaş Problemleri
14. Kısa Cevaplı Sorular Bir babanın yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamın dan 24 büyüktür. 4 yıl sonra babanın yaşı, çocukların yaşları toplamının 2 katı olacağına göre, babanın bu- günkü yaşı kaçtır?
9.
Yıl
A) 4
X
2020
Ayça
3y
4y+3
Yukarıda Ayça ve Miray'ın hangi yilda hangi yaşta olduk-
lanı ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Buna göre, x'in rakamları toplamı kaçtır?
C) 7 0 D) 9
B) 6
Miray
2y + 13
5y +4
E) 11
Lise Matematik
Yaş Problemleri
9. Yıl A) 4 X 2020 Ayça 3y 4y+3 Yukarıda Ayça ve Miray'ın hangi yilda hangi yaşta olduk- lanı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre, x'in rakamları toplamı kaçtır? C) 7 0 D) 9 B) 6 Miray 2y + 13 5y +4 E) 11
16. Yaşları birbirinden farklı 3 arkadaş arasından ortanca
arkadaşın, en büyük arkadaşın şimdiki yaşına geldiği
yıldan 2 yıl sonra en küçük arkadaş ortanca arkadaşın
şimdiki yaşına geliyor.
Üç arkadaşın son durumdan 4 yıl sonraki yaşları
toplamı 112 olacağına göre, ortanca arkadaşın şim-
diki yaşı kaçtır?
A) 32
B) 33
C) 34
D) 35
E) 36
Lise Matematik
Yaş Problemleri
16. Yaşları birbirinden farklı 3 arkadaş arasından ortanca arkadaşın, en büyük arkadaşın şimdiki yaşına geldiği yıldan 2 yıl sonra en küçük arkadaş ortanca arkadaşın şimdiki yaşına geliyor. Üç arkadaşın son durumdan 4 yıl sonraki yaşları toplamı 112 olacağına göre, ortanca arkadaşın şim- diki yaşı kaçtır? A) 32 B) 33 C) 34 D) 35 E) 36
26. Herhangi bir yılda Aydın ailesine ait bireylerin yaşları
toplamı A, Çelik ailesine ait bireylerin yaşları toplamı
Ç olmak üzere,
●
●
Bugün A - Ç= 12'dir.
t₁ yıl sonra |A-Ç| = 9'dur.
t₂ yıl sonra |A - Ç| = 18'dir.
bilgileri veriliyor.
Bu iki ailenin birey sayıları t, ve t₂ yıl sonra sabit ve birey
sayıları arasındaki fark 3'tür.
ME-6
Buna göre t, + t₂ nin alabileceği farklı değerlerin
kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) {11, 17}
B) {11}
D) {3, 9}
C) (3, 9, 11, 1
E) {3, 9, 11}
Lise Matematik
Yaş Problemleri
26. Herhangi bir yılda Aydın ailesine ait bireylerin yaşları toplamı A, Çelik ailesine ait bireylerin yaşları toplamı Ç olmak üzere, ● ● Bugün A - Ç= 12'dir. t₁ yıl sonra |A-Ç| = 9'dur. t₂ yıl sonra |A - Ç| = 18'dir. bilgileri veriliyor. Bu iki ailenin birey sayıları t, ve t₂ yıl sonra sabit ve birey sayıları arasındaki fark 3'tür. ME-6 Buna göre t, + t₂ nin alabileceği farklı değerlerin kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) {11, 17} B) {11} D) {3, 9} C) (3, 9, 11, 1 E) {3, 9, 11}
17. Üç kardeşin yaşları toplamı 17 dir. 5 yıl sonra.en
büyük kardeşin yaşı diğer kardeşlerinin yaşları
toplamına eşit oluyor.
Buna göre, en büyük kardeşin şimdiki yaşı kaçtır?
A) 8
B). 9 C) 11
D) 15
E) 27
Lise Matematik
Yaş Problemleri
17. Üç kardeşin yaşları toplamı 17 dir. 5 yıl sonra.en büyük kardeşin yaşı diğer kardeşlerinin yaşları toplamına eşit oluyor. Buna göre, en büyük kardeşin şimdiki yaşı kaçtır? A) 8 B). 9 C) 11 D) 15 E) 27
6
16. Tülay'ın babası annesinden 4 yaş büyüktür. Tülay
ablasından 2 yaş küçük olduğuna göre; babası ve
Tülay'ın yaşları toplamı, annesi ile ablasının
yaşları toplamından kaç fazladır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
Lise Matematik
Yaş Problemleri
6 16. Tülay'ın babası annesinden 4 yaş büyüktür. Tülay ablasından 2 yaş küçük olduğuna göre; babası ve Tülay'ın yaşları toplamı, annesi ile ablasının yaşları toplamından kaç fazladır? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10
3.
İki kardeşin bugünkü yaşları toplamı, yaşları farkının 3
katından 4 eksiktir.
Bu iki kardeşin 4 yıl sonraki yaşları toplamı, 3 yıl
önceki yaşları farkının 2 katından 10 fazla oldu-
ğuna göre, büyük kardeşin bugünkü yaşı kaçtır?
B) 10
E) 16
A) 6
C) 12
D) 14
8.
Lise Matematik
Yaş Problemleri
3. İki kardeşin bugünkü yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katından 4 eksiktir. Bu iki kardeşin 4 yıl sonraki yaşları toplamı, 3 yıl önceki yaşları farkının 2 katından 10 fazla oldu- ğuna göre, büyük kardeşin bugünkü yaşı kaçtır? B) 10 E) 16 A) 6 C) 12 D) 14 8.
9. SINIF MATEMATIK SINAVA H
Ahmet'in bugünkü yaşı Mehmet'in bugünkü yaşının
2 katına eşittir.
3 yıl sonra ikisinin yaşlarının toplamı 27 olaca-
ğına göre, Mehmet bugün kaç yaşındadır?
A) 6
B) 7 C) 8
D) 9
E) 10
Lise Matematik
Yaş Problemleri
9. SINIF MATEMATIK SINAVA H Ahmet'in bugünkü yaşı Mehmet'in bugünkü yaşının 2 katına eşittir. 3 yıl sonra ikisinin yaşlarının toplamı 27 olaca- ğına göre, Mehmet bugün kaç yaşındadır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
18. Bir okuldaki müdür yardımcısı okula yeni kayıt olan öğrenci-
lerin numaralarını aşağıdaki biçimde oluşturuyor.
Öğrencinin doğum yılı 19ZP ise,
numarası 19ZPZP - 19 olacaktır.
19ZP dört ve ZP iki basamaklı sayılardır.
Müdür yardımcısının Feyza ve Berra isimli öğrencilere verdiği
numaralar toplamı 137 dir.
Berra doğduğunda Feyza 15 yaşında olduğuna göre,
2022 yılında Berra kaç yaşındadır?
A) 42 B) 27
C) 25
D) 23
E) 20
1
I
20. Müteahhit C
2. bodrum,
5 katlı bir bir
mandaki da
1. 2. bodr
II. Her bir
relerde
III. % 50
yapılm
Buna gö
kişinin ay
A) 4200
Lise Matematik
Yaş Problemleri
18. Bir okuldaki müdür yardımcısı okula yeni kayıt olan öğrenci- lerin numaralarını aşağıdaki biçimde oluşturuyor. Öğrencinin doğum yılı 19ZP ise, numarası 19ZPZP - 19 olacaktır. 19ZP dört ve ZP iki basamaklı sayılardır. Müdür yardımcısının Feyza ve Berra isimli öğrencilere verdiği numaralar toplamı 137 dir. Berra doğduğunda Feyza 15 yaşında olduğuna göre, 2022 yılında Berra kaç yaşındadır? A) 42 B) 27 C) 25 D) 23 E) 20 1 I 20. Müteahhit C 2. bodrum, 5 katlı bir bir mandaki da 1. 2. bodr II. Her bir relerde III. % 50 yapılm Buna gö kişinin ay A) 4200
1)
2)
60 yaşındaki bir baba, oğlunun yaşında iken, oğlu bugünkü
yaşının yarısı yaşta idi.
Buna göre, oğlu şimdi kaç yaşındadır?
Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 8 katından 6
fazladır.
Dört yıl sonra babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının
10 katı olacağına göre, babanın bugünkü yaşı kaçtır?
Lise Matematik
Yaş Problemleri
1) 2) 60 yaşındaki bir baba, oğlunun yaşında iken, oğlu bugünkü yaşının yarısı yaşta idi. Buna göre, oğlu şimdi kaç yaşındadır? Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 8 katından 6 fazladır. Dört yıl sonra babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 10 katı olacağına göre, babanın bugünkü yaşı kaçtır?
21. Fuat ve oğlu Oğuz arasında aşağıdaki konuşma geç-
mektedir.
Oğuz Baba sen ne zaman öğretmenlik yapmaya
başlamıştın?
Fuat: Üniversiteyi bitirdikten 2 yıl sonra başlamıştım
oğlum.
Oğuz: Baba peki kaç yaşındaydın?
Fuat: Senin şimdiki yaşının 2 katı yaşta üniversiteye
başlayıp 4 yılda sınıf öğretmenliği bölümünü bitirmiş-
tim. Ben öğretmenliğe başladıktan 6 yıl sonra da sen
doğmuştun. Şimdi 18 yıllık öğretmenim Kaç yaşında
öğretmenliğe başladığımı sen hesapla artık.
Oğuz: Hesapladım bile.
Oğuz doğru cevabı verdiğine göre, bulduğu cevap
kaçtır?
A) 24
B) 25
C) 28
D) 30
E) 32
Lise Matematik
Yaş Problemleri
21. Fuat ve oğlu Oğuz arasında aşağıdaki konuşma geç- mektedir. Oğuz Baba sen ne zaman öğretmenlik yapmaya başlamıştın? Fuat: Üniversiteyi bitirdikten 2 yıl sonra başlamıştım oğlum. Oğuz: Baba peki kaç yaşındaydın? Fuat: Senin şimdiki yaşının 2 katı yaşta üniversiteye başlayıp 4 yılda sınıf öğretmenliği bölümünü bitirmiş- tim. Ben öğretmenliğe başladıktan 6 yıl sonra da sen doğmuştun. Şimdi 18 yıllık öğretmenim Kaç yaşında öğretmenliğe başladığımı sen hesapla artık. Oğuz: Hesapladım bile. Oğuz doğru cevabı verdiğine göre, bulduğu cevap kaçtır? A) 24 B) 25 C) 28 D) 30 E) 32
asinin
aki saati
ikâye
bit
90
320
- 10
25. "Amerikan Veteriner Hekimler Birliği, köpeklerin yaşı
hesaplanırken yaşamlarının ilk bir yılının 15 insan yaşına,
yılın 5 insan yaşına denk geldiğini ifade etmektedir."
ikinci yılınm 9 insan yaşına ve ikinci yıldan sonraki her bir
Bir bilim dergisinden yukarıdaki bilgiyi okuyan Damla,
kendisiyle aynı tarihte doğmuş olan köpeği Karabaş'ın
yaşının Amerikan Veteriner Hekimler Birliğinin ifadesine
göre; 2022 yılında kendi yaşının 6 katına eşit olacağını
hesaplamıştın
Buna göre, Karabaş'ın doğum yılı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 2010 (12
135
29.D 12/2
764
233
29+1592-16
39
D) 2004
59
1-1/15
S
4-15
567
2022
B) 2009
34
5
(3+x), 6
18x
8
929 = 13x
E) 2008
14
3
C) 2006
4
6x +18=29+5x
11x = 18
X21
Lise Matematik
Yaş Problemleri
asinin aki saati ikâye bit 90 320 - 10 25. "Amerikan Veteriner Hekimler Birliği, köpeklerin yaşı hesaplanırken yaşamlarının ilk bir yılının 15 insan yaşına, yılın 5 insan yaşına denk geldiğini ifade etmektedir." ikinci yılınm 9 insan yaşına ve ikinci yıldan sonraki her bir Bir bilim dergisinden yukarıdaki bilgiyi okuyan Damla, kendisiyle aynı tarihte doğmuş olan köpeği Karabaş'ın yaşının Amerikan Veteriner Hekimler Birliğinin ifadesine göre; 2022 yılında kendi yaşının 6 katına eşit olacağını hesaplamıştın Buna göre, Karabaş'ın doğum yılı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2010 (12 135 29.D 12/2 764 233 29+1592-16 39 D) 2004 59 1-1/15 S 4-15 567 2022 B) 2009 34 5 (3+x), 6 18x 8 929 = 13x E) 2008 14 3 C) 2006 4 6x +18=29+5x 11x = 18 X21