Yaş Problemleri Soruları

UYGULAMA TESTI - 3
5. Aşağıdaki tabloda Ahmet, Kübra ve Selim isimli üç arkada-
şın bazı yıllardaki yaşları verilmiştir.
Isim
Ahmet
Kübra
Selim
2016 2017 2018 2019 2020
X+5
A) 3
2x-11
Ahmet, Kübra ve Selim'in 2020 yılındaki yaşları ardışık tek
doğal sayılardır.
B) 6
A
Bu kişilerden en küçük Ahmet olduğuna göre, Selim'in
2019 yılındaki yaşını gösteren A sayısının rakamları çar-
pımı kaçtır?
C) 9
Orta Sevi
D) 12
14/0
E) 18
EKST
Lise Matematik
Yaş Problemleri
UYGULAMA TESTI - 3 5. Aşağıdaki tabloda Ahmet, Kübra ve Selim isimli üç arkada- şın bazı yıllardaki yaşları verilmiştir. Isim Ahmet Kübra Selim 2016 2017 2018 2019 2020 X+5 A) 3 2x-11 Ahmet, Kübra ve Selim'in 2020 yılındaki yaşları ardışık tek doğal sayılardır. B) 6 A Bu kişilerden en küçük Ahmet olduğuna göre, Selim'in 2019 yılındaki yaşını gösteren A sayısının rakamları çar- pımı kaçtır? C) 9 Orta Sevi D) 12 14/0 E) 18 EKST
S
8
20. Ali ve Ayşe isimli iki arkadaştan Ayşe, Ali'den 2 yaş
büyüktür. Ali akademik eğitim için yurt dışına gidiyor ve x
yıl sonra eğitimini tamamlayarak geri dönüyor.
Ali geri döndüğü yıl arkadaşı Ayşe ile ilgili aşağıdaki
bilgileri öğreniyor.
X
• Ayşe, Ali yurt dışına çıktıktan yıl sonra evlenmiş
X
ve evlendikten yıl sonra da çocuk sahibi
olmuştur.
3
• Ayşe, 27 yaşındayken çocuk sahibi olmuştur.
• Ayşe'nin çocuğunun bugünkü yaşının 6 katının 10
fazlası Ali'nin şimdiki yaşına eşittir.
Ayşe'nin bir tane çocuğu olduğuna göre, Ayşe'nin
bugünkü yaşı kaçtır?
A) 29
B) 30
C) 31
+ x = ( 27-* ) 6 +10
D) 32
E) 33
22
Lise Matematik
Yaş Problemleri
S 8 20. Ali ve Ayşe isimli iki arkadaştan Ayşe, Ali'den 2 yaş büyüktür. Ali akademik eğitim için yurt dışına gidiyor ve x yıl sonra eğitimini tamamlayarak geri dönüyor. Ali geri döndüğü yıl arkadaşı Ayşe ile ilgili aşağıdaki bilgileri öğreniyor. X • Ayşe, Ali yurt dışına çıktıktan yıl sonra evlenmiş X ve evlendikten yıl sonra da çocuk sahibi olmuştur. 3 • Ayşe, 27 yaşındayken çocuk sahibi olmuştur. • Ayşe'nin çocuğunun bugünkü yaşının 6 katının 10 fazlası Ali'nin şimdiki yaşına eşittir. Ayşe'nin bir tane çocuğu olduğuna göre, Ayşe'nin bugünkü yaşı kaçtır? A) 29 B) 30 C) 31 + x = ( 27-* ) 6 +10 D) 32 E) 33 22
TYT 04
25. Bir anne ile iki çocuğunun bugünkü yaşları toplamı 79'dur.
Küçük çocuk, ablasının yaşına geldiğinde ikisinin yaşları top-
lamı 43 oluyor. Büyük çocuk, annesinin yaşına geldiğinde ise
annesi 64 yaşında olacaktır.
Buna göre, küçük çocuk kaç yaşındadır?
A) 17
B) 18
C) 19
D) 20
A + 26 = 29
kork
J
AAA
E) 21
Agla
27.
Muratin elinde 20 TL, 50 TL k ve 100 TL Tik banknotlar-
dan kaçar tane bulunduğu aşağıda gösterilmiştir. Murat her
bir banknotu iki cüzdandan rastgele birine koyuyor
pogod
Lise Matematik
Yaş Problemleri
TYT 04 25. Bir anne ile iki çocuğunun bugünkü yaşları toplamı 79'dur. Küçük çocuk, ablasının yaşına geldiğinde ikisinin yaşları top- lamı 43 oluyor. Büyük çocuk, annesinin yaşına geldiğinde ise annesi 64 yaşında olacaktır. Buna göre, küçük çocuk kaç yaşındadır? A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 A + 26 = 29 kork J AAA E) 21 Agla 27. Muratin elinde 20 TL, 50 TL k ve 100 TL Tik banknotlar- dan kaçar tane bulunduğu aşağıda gösterilmiştir. Murat her bir banknotu iki cüzdandan rastgele birine koyuyor pogod
an
im
se
27
18. Tarih öğretmeni Kenan 2020 yılındaki bir dersinde
"Roma'da bulunan Kolezyum'un yapımına milattan önce
başlanmış olup inşaat süreci çok uzun sürmüş ve yapımı
milattan sonra 80 yılında tamamlanmıştır. Kolezyum'un
ilk yapılmaya başlandığı günden günümüze kadar 2092
yıl geçmiştir." demiştir.
Buna göre, Kolezyum'un inşaatı kaç yılda tamamlan-
miştir?
A) 112
B) 122
C) 132 D) 142 E) 152
MATINIZ
150
(1320)
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Yaş Problemleri
an im se 27 18. Tarih öğretmeni Kenan 2020 yılındaki bir dersinde "Roma'da bulunan Kolezyum'un yapımına milattan önce başlanmış olup inşaat süreci çok uzun sürmüş ve yapımı milattan sonra 80 yılında tamamlanmıştır. Kolezyum'un ilk yapılmaya başlandığı günden günümüze kadar 2092 yıl geçmiştir." demiştir. Buna göre, Kolezyum'un inşaatı kaç yılda tamamlan- miştir? A) 112 B) 122 C) 132 D) 142 E) 152 MATINIZ 150 (1320) Diğer sayfaya geçiniz.
TYT Deneme-2
13. Ahmet ile Veysi'nin bugünkü yaşları toplamı 42'dir. Ahmet
Veysi'nin bugünkü yaşındayken Veysi 12 yaşındaydı.
Ahmet'in bugünkü yaşı kaçtır?
A) 24
B) 22
C) 20
+
Ahmet
Veysel
42
D) 18
veys₁ =
E) 16
Lise Matematik
Yaş Problemleri
TYT Deneme-2 13. Ahmet ile Veysi'nin bugünkü yaşları toplamı 42'dir. Ahmet Veysi'nin bugünkü yaşındayken Veysi 12 yaşındaydı. Ahmet'in bugünkü yaşı kaçtır? A) 24 B) 22 C) 20 + Ahmet Veysel 42 D) 18 veys₁ = E) 16
Kişinin Yaşları
e Farkları de
Öğretici Test - 3
5. 2019 yılında yaşları toplamı 48 olan 7 kişinin 2027
yılındaki yaşları toplamı kaç olur?
A) 104 B) 100
D) 96 E) 94
2015.7
20242
C) 98
y tople
48
7x?
18
Lise Matematik
Yaş Problemleri
Kişinin Yaşları e Farkları de Öğretici Test - 3 5. 2019 yılında yaşları toplamı 48 olan 7 kişinin 2027 yılındaki yaşları toplamı kaç olur? A) 104 B) 100 D) 96 E) 94 2015.7 20242 C) 98 y tople 48 7x? 18
göre, 3
2(x+y+z)=
3. Bir grup kişinin yaşları toplamı 72'dir.
=
Xx+y+z) 6
D) 6
120=69+8 7.
Bu kişilerin 5 yıl sonraki yaşları toplamı 97 olduğuna
göre, grupta kaç kişi vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
E) 7
Bir a
katın
8 yı
na
funer
A) 2
Lise Matematik
Yaş Problemleri
göre, 3 2(x+y+z)= 3. Bir grup kişinin yaşları toplamı 72'dir. = Xx+y+z) 6 D) 6 120=69+8 7. Bu kişilerin 5 yıl sonraki yaşları toplamı 97 olduğuna göre, grupta kaç kişi vardır? A) 3 B) 4 C) 5 E) 7 Bir a katın 8 yı na funer A) 2
4. İki çocuklu bir ailede büyük çocuk doğduğunda an-
nenin yaşının babanın yaşına oranı, küçük çocuk
doğduğunda annenin yaşının babanın yaşına oranı
dir.
13
18
Bu iki çocuğun yaşları farkı 6 olduğuna göre, kü-
çük çocuk doğduğunda baba ile annenin yaşları
toplamı kaçtır?
B) 57
A) 55
M-
C) 58 babD) 62/
E) 65
Lise Matematik
Yaş Problemleri
4. İki çocuklu bir ailede büyük çocuk doğduğunda an- nenin yaşının babanın yaşına oranı, küçük çocuk doğduğunda annenin yaşının babanın yaşına oranı dir. 13 18 Bu iki çocuğun yaşları farkı 6 olduğuna göre, kü- çük çocuk doğduğunda baba ile annenin yaşları toplamı kaçtır? B) 57 A) 55 M- C) 58 babD) 62/ E) 65
4.
Bir babanın yaşı, yaşları farklı olan iki çocuğunun yaşları
toplamından 16 fazladır.
4 yıl önce babanın yaşı çocukların yaşları toplamının
3 katı olduğuna göre, büyük çocuğun yaşı bugün en
az kaçtır?
A) 11
C
B) 10
9
C) 9
D) 8
E) 7
roncinin 5
Lise Matematik
Yaş Problemleri
4. Bir babanın yaşı, yaşları farklı olan iki çocuğunun yaşları toplamından 16 fazladır. 4 yıl önce babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 3 katı olduğuna göre, büyük çocuğun yaşı bugün en az kaçtır? A) 11 C B) 10 9 C) 9 D) 8 E) 7 roncinin 5
4.
Bir annenin bugünkü yaşı üç çocuğunun bugünkü yaş-
ları toplamından 11 fazladır, En küçük çocuk doğmadan
2 yıl önce annenin yaşı çocuklarının yaşları toplamının 3
katından 1 fazladır.
Annenin bugünkü yaşı 42 ile 48 arasında bir sayı ol-
duğuna göre, en küçük çocuğun bugünkü yaşı kaç-
tır?
A) 10
Anne
B) 9.
C) 8
al+42+42
C++
MOZES
D) 7
olan
CEXS
E
Lise Matematik
Yaş Problemleri
4. Bir annenin bugünkü yaşı üç çocuğunun bugünkü yaş- ları toplamından 11 fazladır, En küçük çocuk doğmadan 2 yıl önce annenin yaşı çocuklarının yaşları toplamının 3 katından 1 fazladır. Annenin bugünkü yaşı 42 ile 48 arasında bir sayı ol- duğuna göre, en küçük çocuğun bugünkü yaşı kaç- tır? A) 10 Anne B) 9. C) 8 al+42+42 C++ MOZES D) 7 olan CEXS E
6.
Bir baba ile çocuklarının yaşları toplamı arasındaki fark
her yıl 2 azalmaktadır. Babanın bugünkü yaşı çocukları-
nın yaşları toplamının 4 katıdır.
Çocuklarının yaşları toplamı babanın bugünkü yaşı-
na geldiğinde baba ile çocuklarımın yaşları toplamı
72 olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır?
B) 36
D) 30
A) 40
C) 32
E) 28
10.
Lise Matematik
Yaş Problemleri
6. Bir baba ile çocuklarının yaşları toplamı arasındaki fark her yıl 2 azalmaktadır. Babanın bugünkü yaşı çocukları- nın yaşları toplamının 4 katıdır. Çocuklarının yaşları toplamı babanın bugünkü yaşı- na geldiğinde baba ile çocuklarımın yaşları toplamı 72 olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? B) 36 D) 30 A) 40 C) 32 E) 28 10.
16. Bir veri grubundaki sayıların toplamının, gruptaki terim
sayısına bölümü ile elde edilen sayıya o veri grubunun
aritmetik ortalaması denir.
Aralarında 40 yaşındaki Faik'in de bulunduğu bir
gruptaki kişilerin yaşları iki basamaklı sayılardan
oluşmaktadır.
Yaş ortalaması 16 olan bu gruptan Faik ayrıldığında
yeni yaş ortalaması 13 olmaktadır.
Buna göre, bu grupta Faik dışındaki kişilerden yaşça
en büyük olanının yaşı en çok kaçtır?
A) 13
B) 15
C) 21
D) 28
E) 34
Lise Matematik
Yaş Problemleri
16. Bir veri grubundaki sayıların toplamının, gruptaki terim sayısına bölümü ile elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik ortalaması denir. Aralarında 40 yaşındaki Faik'in de bulunduğu bir gruptaki kişilerin yaşları iki basamaklı sayılardan oluşmaktadır. Yaş ortalaması 16 olan bu gruptan Faik ayrıldığında yeni yaş ortalaması 13 olmaktadır. Buna göre, bu grupta Faik dışındaki kişilerden yaşça en büyük olanının yaşı en çok kaçtır? A) 13 B) 15 C) 21 D) 28 E) 34
öre,
=60
16x
y
30
y = x=6_y_2y=6 + x²
Ayça, Tuğçe ve Çağla'nın bugünkü yaşları toplamı 60'tin Ayça, Tug-
çe'nin bugünkü yaşına geldiğinde, Tuğçe'nin yaşı Çağla'nın o günkü
yaşının yarısı olacaktır.
*+a+kh=60
18
6 x ≤2y660x4
1-*-*=*-6
49463
Buna göre, Tuğçe'nin bugünkü yaşı kaçtır?
A
X
a
13-84
Ho
155/
12 + 15-0
15+15
60-2x
Lise Matematik
Yaş Problemleri
öre, =60 16x y 30 y = x=6_y_2y=6 + x² Ayça, Tuğçe ve Çağla'nın bugünkü yaşları toplamı 60'tin Ayça, Tug- çe'nin bugünkü yaşına geldiğinde, Tuğçe'nin yaşı Çağla'nın o günkü yaşının yarısı olacaktır. *+a+kh=60 18 6 x ≤2y660x4 1-*-*=*-6 49463 Buna göre, Tuğçe'nin bugünkü yaşı kaçtır? A X a 13-84 Ho 155/ 12 + 15-0 15+15 60-2x
-M0 = a
arı top-
a göre,
x-b) 2x-86=9
a +6 = 10 + +10b
2660
2x = 26+6 = 10x+10b
-
Ahmet Bey'in bugünkü yaşı iki oğlunun yaşlan farkının 8 katına
eşittir. 6 yıl sonra Ahmet Bey'in yaşı iki oğlunun yaşlanı farkının 10
katına eşit olacaktır.
Buna göre, Ahmet Bey'in bugünkü yaşı kaçtır? 26-88
Lise Matematik
Yaş Problemleri
-M0 = a arı top- a göre, x-b) 2x-86=9 a +6 = 10 + +10b 2660 2x = 26+6 = 10x+10b - Ahmet Bey'in bugünkü yaşı iki oğlunun yaşlan farkının 8 katına eşittir. 6 yıl sonra Ahmet Bey'in yaşı iki oğlunun yaşlanı farkının 10 katına eşit olacaktır. Buna göre, Ahmet Bey'in bugünkü yaşı kaçtır? 26-88
19. Arda'nın şimdiki yaşının 3 katı, Berke'nin şimdiki
yaşının 2 katından 6 fazladır.
Arda ile Berke'nin şimdiki yaşları toplamı 22 dir.
Buna göre,
B
X 1
1. Arda şimdi 10 yaşındadır.
II. Berke şimdi 12 yaşındadır. 3x = 2y +6
III. Yaşları farkı 4 tür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve II
x+y=28
*|>
E) I, II ve III
B) Yalnız II
008 (D) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Yaş Problemleri
19. Arda'nın şimdiki yaşının 3 katı, Berke'nin şimdiki yaşının 2 katından 6 fazladır. Arda ile Berke'nin şimdiki yaşları toplamı 22 dir. Buna göre, B X 1 1. Arda şimdi 10 yaşındadır. II. Berke şimdi 12 yaşındadır. 3x = 2y +6 III. Yaşları farkı 4 tür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) I ve II x+y=28 *|> E) I, II ve III B) Yalnız II 008 (D) II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
ir sinift
indan 7 eksi
Sınıf mevc
4-
Tavul
topl
Y
2x+18=3x+12
6=x
3
Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının 3 katıdır. B
5 yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının 2 kate
olacağına göre, babanın şimdiki yaşı kaçtır?
Beben. Ciceu
3x
Accu
313-1557
4)
Kenan doğduğunda Mert 4 yaşında, Mert doğduğunda
8)
g
Lise Matematik
Yaş Problemleri
ir sinift indan 7 eksi Sınıf mevc 4- Tavul topl Y 2x+18=3x+12 6=x 3 Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının 3 katıdır. B 5 yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının 2 kate olacağına göre, babanın şimdiki yaşı kaçtır? Beben. Ciceu 3x Accu 313-1557 4) Kenan doğduğunda Mert 4 yaşında, Mert doğduğunda 8) g