Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bağıntı ve Sıralı İkili Soruları

e
2
D) 7
...
18X₁, X₂, ..., Xg ve Y1₁, V2, Y12
birbirinden farklı değişkenlerdir.
Buna göre,
(x₁ + x₂ + ... +Xg). (Y₁+Y₂+...+Y12)
çarpımı yapıldığında elde edilen
ifade kaç terimlidir?
A) 20
B) 48
D) 96
C) 64
E) 144
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
e 2 D) 7 ... 18X₁, X₂, ..., Xg ve Y1₁, V2, Y12 birbirinden farklı değişkenlerdir. Buna göre, (x₁ + x₂ + ... +Xg). (Y₁+Y₂+...+Y12) çarpımı yapıldığında elde edilen ifade kaç terimlidir? A) 20 B) 48 D) 96 C) 64 E) 144
6.
. A = {1, 2, 3]
B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
kümeleri veriliyor.
A dan B ye tanımlanabilecek,
I.
35 tane artan fonksiyon vardır.
II. Artan fonksiyon ile azalan fonksiyon sayısı birbi-
rine eşittir.
III. Bire bir fonksiyon sayısı ile azalan fonksiyon sa-
yısı birbirine eşittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
6. . A = {1, 2, 3] B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) kümeleri veriliyor. A dan B ye tanımlanabilecek, I. 35 tane artan fonksiyon vardır. II. Artan fonksiyon ile azalan fonksiyon sayısı birbi- rine eşittir. III. Bire bir fonksiyon sayısı ile azalan fonksiyon sa- yısı birbirine eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
nữ
2
Uç Uca Ekleme Yöntemi
1. Birim karelere bölünmüş
düzlemde K, L, M vektörle-
ri şekildeki gibidir.
K
Buna göre,
1. L = M
II. K+L=M
III. M+K+L = 0
IV. ILI =IMI
eşitliklerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
M
C) III ve IV
E) Il ve IV
3. Birim
düzle
ri şek
R₂
R3
old.
iliş
A)
C)
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
nữ 2 Uç Uca Ekleme Yöntemi 1. Birim karelere bölünmüş düzlemde K, L, M vektörle- ri şekildeki gibidir. K Buna göre, 1. L = M II. K+L=M III. M+K+L = 0 IV. ILI =IMI eşitliklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II M C) III ve IV E) Il ve IV 3. Birim düzle ri şek R₂ R3 old. iliş A) C)
Test 06
8. Bir öğretmen, cebinde bulunan 100t'yi kız öğrencilerine 2'şer
t, erkek öğrencilerine 3'er ₺ vererek dağıtıyor ve 27₺ parasi
artıyor.
Kız öğrencilerin sayısı x, erkek öğrencilerin sayısı y
olmak üzere,
1. x = y olabilir.
II. x daima çift sayıdır.
III. y daima tek sayıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
Test 06 8. Bir öğretmen, cebinde bulunan 100t'yi kız öğrencilerine 2'şer t, erkek öğrencilerine 3'er ₺ vererek dağıtıyor ve 27₺ parasi artıyor. Kız öğrencilerin sayısı x, erkek öğrencilerin sayısı y olmak üzere, 1. x = y olabilir. II. x daima çift sayıdır. III. y daima tek sayıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
18. Aşağıdaki şekiller ve içindeki sayılar belirli bir kura-
la göre yazılmıştır.
HH
23
20
Buna göre,
H
?
3
2
? yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 22 B) 25
C) 27
D) 29
E) 31
20. Aşa
pila
lar
19. "1'den n'ye kadar olan sayıların çarpımına n
faktoriyel denir ve n! ile gösterilir.
Örneğin: 4! = 1.2.3.4 = 24'tür.
in 7 farklı asal böleni olduğuna göre
r toplamı kaçtır?
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
18. Aşağıdaki şekiller ve içindeki sayılar belirli bir kura- la göre yazılmıştır. HH 23 20 Buna göre, H ? 3 2 ? yerine hangi sayı gelmelidir? A) 22 B) 25 C) 27 D) 29 E) 31 20. Aşa pila lar 19. "1'den n'ye kadar olan sayıların çarpımına n faktoriyel denir ve n! ile gösterilir. Örneğin: 4! = 1.2.3.4 = 24'tür. in 7 farklı asal böleni olduğuna göre r toplamı kaçtır?
5.
A = {x: x² <9, xEN}
S(A) = 6-6-3
S(B)=3 T
kümesi veriliyor.
Buna göre, AxA kümesinin kaç alt kümesinde
(1, 1), (1, 2) ve (2, 2) elemanları bulunurken (2, 1)
eleman olarak bulunmaz?
A) 8
B) 16
C) 32
D) 64 E) 128
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
5. A = {x: x² <9, xEN} S(A) = 6-6-3 S(B)=3 T kümesi veriliyor. Buna göre, AxA kümesinin kaç alt kümesinde (1, 1), (1, 2) ve (2, 2) elemanları bulunurken (2, 1) eleman olarak bulunmaz? A) 8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 128
2. 80 m/dk hızla yüzebilen Yüksel, bu hızda en fazla 5 dk boyunca
yüzebilmektedir.
Yüksel, dalga hızının kıyıya doğru 20m/dk olduğu bir de-
nizde bu hızıyla en fazla kaç metre açılıp geri dönebilir?
A) 175
B) 187,5
C) 192
D) 200
E) 202,5
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
2. 80 m/dk hızla yüzebilen Yüksel, bu hızda en fazla 5 dk boyunca yüzebilmektedir. Yüksel, dalga hızının kıyıya doğru 20m/dk olduğu bir de- nizde bu hızıyla en fazla kaç metre açılıp geri dönebilir? A) 175 B) 187,5 C) 192 D) 200 E) 202,5
tokopi
sayfa
sını
SI
29.
4 Mavi
DENEME-11
3 Kırmızı
Yukarıdaki özdeş 4 mavi ve özdeş 3 kırmızı top
arasından en az 2 top kaç farklı şekilde seçilebilir?
B) 15
A) 12
C) 17 D) 20
22m/22/10 12/1 ²1M
3-3m/82/1m32) 3+ 1m (2m 17/12 20
E) 21
TYT/TE
31. Aşağ
belirl
isiml
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
tokopi sayfa sını SI 29. 4 Mavi DENEME-11 3 Kırmızı Yukarıdaki özdeş 4 mavi ve özdeş 3 kırmızı top arasından en az 2 top kaç farklı şekilde seçilebilir? B) 15 A) 12 C) 17 D) 20 22m/22/10 12/1 ²1M 3-3m/82/1m32) 3+ 1m (2m 17/12 20 E) 21 TYT/TE 31. Aşağ belirl isiml
14=14.
2. Bir kutuda mavi ve kırmızı renkli toplam 36 kalem vardır.
Kutudaki kırmızı kalemlerin sayısı, mavi kalemlerin sayısından 2
fazladır. Bu kutudan rastgele bir miktar kalem alınıyor.
Son durumda kutuda kalan mavi kalemlerin sayısı, kırmızı ka-
lemlerin sayısından 11 fazladır.
Buna göre, son durumda kutuda en çok kaç tane kırmızı ka-
lem kalmış olabilir?
A) 5
B) 6
m-7
C) 7
161
K=2=M
36 EXE
D) 8
E) 9
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
14=14. 2. Bir kutuda mavi ve kırmızı renkli toplam 36 kalem vardır. Kutudaki kırmızı kalemlerin sayısı, mavi kalemlerin sayısından 2 fazladır. Bu kutudan rastgele bir miktar kalem alınıyor. Son durumda kutuda kalan mavi kalemlerin sayısı, kırmızı ka- lemlerin sayısından 11 fazladır. Buna göre, son durumda kutuda en çok kaç tane kırmızı ka- lem kalmış olabilir? A) 5 B) 6 m-7 C) 7 161 K=2=M 36 EXE D) 8 E) 9
4. 490 paket eşya, araba ve hamalla taşınacaktır. En
çok 20 paket götürebilen araba her gidiş için 30 lira,
en çok 15 paket götürebilen hamal ise her gidiş için
483
25 lira almaktadır.
Eşyanın tamamı en az kaç liraya taşınabilir?
A) 700 B) 740 C) 745 D) 800 E) 820
y
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
4. 490 paket eşya, araba ve hamalla taşınacaktır. En çok 20 paket götürebilen araba her gidiş için 30 lira, en çok 15 paket götürebilen hamal ise her gidiş için 483 25 lira almaktadır. Eşyanın tamamı en az kaç liraya taşınabilir? A) 700 B) 740 C) 745 D) 800 E) 820 y
wordır.
ore, m
kaçtır?
sonuç yayınları
4. a ER olmak üzere,
x² - 6x = -3a
denkleminin farklı iki gerçek kökü vardır.
x² + 8x + 2a + 18 = 0
denkleminin gerçek kökleri yoktur.
Buna göre, a nin alabileceği kaç farklı tam sayı
değeri vardır?
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
wordır. ore, m kaçtır? sonuç yayınları 4. a ER olmak üzere, x² - 6x = -3a denkleminin farklı iki gerçek kökü vardır. x² + 8x + 2a + 18 = 0 denkleminin gerçek kökleri yoktur. Buna göre, a nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?
G
FREKANS TAM SAYILAR
g'yi
x ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere,
3x+ 5y = 300
eşitliğini sağlayan en büyük y değeri kaçtır?
A) 49
B) 50
C) 51
D) 55
doğal sayılar olmak üzere,
yolan
binol
se fail
E) 57
15.
a, b ve c poz
6
b.c=6
a.b=2-
46
olduğuna g
A) 9
olv
a
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
G FREKANS TAM SAYILAR g'yi x ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere, 3x+ 5y = 300 eşitliğini sağlayan en büyük y değeri kaçtır? A) 49 B) 50 C) 51 D) 55 doğal sayılar olmak üzere, yolan binol se fail E) 57 15. a, b ve c poz 6 b.c=6 a.b=2- 46 olduğuna g A) 9 olv a
sa-
2
ir.
12
si
7
5
6
1,2,3/4
4.5, 6/₁2,8,9
44. p pozitif tam sayı iken, p den büyük en küçük tam
kare sayıya p nin "tamkare dostu" denir ve T(p)
ile gösterir.
Örnek: T(7)=9, T(49) = 64 tür.
Buna göre,
T(x). T(y) = 36
eşitliğini sağlayan kaç (x, y) ikilisi vardır?
A) 8
B) 10
C) 12 D) 20
E) 30
45. x, y, z tam sayıları hakkındaki bilgiler aşağıda ve-
rilmiştir.
x, üç basamaklı en büyük tam sayı
y, iki basamaklı en küçük tam sayı
• z, üç basamaklı rakamları farklı en küçük tam
sayı
L
3
Buna göre, x + z-y işleminin sonucu kaçtır?
A) 10
B) 22
D) 111
E) 122
21-125
C) 99
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
sa- 2 ir. 12 si 7 5 6 1,2,3/4 4.5, 6/₁2,8,9 44. p pozitif tam sayı iken, p den büyük en küçük tam kare sayıya p nin "tamkare dostu" denir ve T(p) ile gösterir. Örnek: T(7)=9, T(49) = 64 tür. Buna göre, T(x). T(y) = 36 eşitliğini sağlayan kaç (x, y) ikilisi vardır? A) 8 B) 10 C) 12 D) 20 E) 30 45. x, y, z tam sayıları hakkındaki bilgiler aşağıda ve- rilmiştir. x, üç basamaklı en büyük tam sayı y, iki basamaklı en küçük tam sayı • z, üç basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayı L 3 Buna göre, x + z-y işleminin sonucu kaçtır? A) 10 B) 22 D) 111 E) 122 21-125 C) 99
KPSS / Lisans
40.
A FAT
F
A
SF
Ş
F
T A
A) F
AF
ATOS
ATOSF
O Ş
S0
O Ş
T
O
OŞ
F
F A
A T
B) A
OT O Ş
ŞOŞ F
A
Buna göre, (F-1 AT) A Ş2 işleminin sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
C) T
Tabloda F, A, T, O, Ş
harfleriyle A işlemi
verilmiştir.
X-1: X'in tersi
X²: XAX
D) O
E) Ş
44
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
KPSS / Lisans 40. A FAT F A SF Ş F T A A) F AF ATOS ATOSF O Ş S0 O Ş T O OŞ F F A A T B) A OT O Ş ŞOŞ F A Buna göre, (F-1 AT) A Ş2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? C) T Tabloda F, A, T, O, Ş harfleriyle A işlemi verilmiştir. X-1: X'in tersi X²: XAX D) O E) Ş 44
6.
4
3
B
2
emüx.
A = {1, 2, 3, 4} kümesinin elemanlarıyla şekildeki şemada
verilen sıralı ikililer ok yönüne bağlı olarak tek tek yazıla-
caktır.
Buna göre, B kümesinin eleman sayısı kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9 E) 10
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
6. 4 3 B 2 emüx. A = {1, 2, 3, 4} kümesinin elemanlarıyla şekildeki şemada verilen sıralı ikililer ok yönüne bağlı olarak tek tek yazıla- caktır. Buna göre, B kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
9. Aşağıda yukarıdan aşağıya ve sağdan sola ardışık nok-
talar arası uzaklığın eşit olduğu bir noktalı kâğıda çizil-
miş olan, karesel bölgelerden oluşan, bir örüntünün ilk
3 adımı verilmiştir.
a
33
O
e
1. Adım
O
A) 265
2. Adım
Örüntü, 1. adımda boyalı bölge içinde 1 nokta,
2. adımda boyalı bölge içinde 5 nokta,
3. adımda boyalı bölge içinde 13 nokta,...
olacak şekilde devam etmektedir.
Buna göre, örüntünün 15. adımında boyalı bölge
içinde kaç nokta vardır?
3. Adım
B) 313
C) 365
D)
421 E) 481
12
20
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
9. Aşağıda yukarıdan aşağıya ve sağdan sola ardışık nok- talar arası uzaklığın eşit olduğu bir noktalı kâğıda çizil- miş olan, karesel bölgelerden oluşan, bir örüntünün ilk 3 adımı verilmiştir. a 33 O e 1. Adım O A) 265 2. Adım Örüntü, 1. adımda boyalı bölge içinde 1 nokta, 2. adımda boyalı bölge içinde 5 nokta, 3. adımda boyalı bölge içinde 13 nokta,... olacak şekilde devam etmektedir. Buna göre, örüntünün 15. adımında boyalı bölge içinde kaç nokta vardır? 3. Adım B) 313 C) 365 D) 421 E) 481 12 20