%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sayı Kümeleri Soruları

İYONLAR-1
f(x)
A)
3x-1
2
4637
B)
olduğuna göre, f(3x) in f(x) türünden eşiti aşağıda-
kilerden hangisidir?
9f(x) - 1
konu anlatım-uygulama
5.5x-1 = 3x-²
2
9f (x) +1
2
=
E) 3f (x) +1
D) 3f (x) -1
2f6x) = 3x-1
3f (x) -1
2
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
İYONLAR-1 f(x) A) 3x-1 2 4637 B) olduğuna göre, f(3x) in f(x) türünden eşiti aşağıda- kilerden hangisidir? 9f(x) - 1 konu anlatım-uygulama 5.5x-1 = 3x-² 2 9f (x) +1 2 = E) 3f (x) +1 D) 3f (x) -1 2f6x) = 3x-1 3f (x) -1 2
6.
Bir sınıftaki öğrenciler futbol, basketbol ve voleybol spor-
larından en az birini oynamakta olup bu sporlardan en az
ikisini oynayan öğrenci sayısı 10) en çok ikisini oynayan
öğrenci sayısı 8'dir.
Buna göre, bu üç spordan üçünü de oynayanların sa-
yısı yalnız birini oynayanların sayısından kaç fazla-
dir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
6. Bir sınıftaki öğrenciler futbol, basketbol ve voleybol spor- larından en az birini oynamakta olup bu sporlardan en az ikisini oynayan öğrenci sayısı 10) en çok ikisini oynayan öğrenci sayısı 8'dir. Buna göre, bu üç spordan üçünü de oynayanların sa- yısı yalnız birini oynayanların sayısından kaç fazla- dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
denilir ise
bulunur.
6. C
12
f: (-∞, -3] → [1, ∞)
f(x) = x² - 6x + 10
fonksiyonun tersi aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) 1 + √x-3
C) 3 - √x
7. D 8. A
AIR
9. B
B) 1 - √x-3
D) 3 + √x + 1
E) 3-√x-1
10. A 11. B 12. E
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
denilir ise bulunur. 6. C 12 f: (-∞, -3] → [1, ∞) f(x) = x² - 6x + 10 fonksiyonun tersi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 1 + √x-3 C) 3 - √x 7. D 8. A AIR 9. B B) 1 - √x-3 D) 3 + √x + 1 E) 3-√x-1 10. A 11. B 12. E
2
9-36
mo
Soba
bali
50
ar?
48
Örnek 20
T = 0! + 1! + 2! +3! + ... + 43!
●
bublo rimpiad animale
uipen open
M=X
olduğuna göre, T'nin 8 ile bölümünden kalan kaçtır?
Çözüm
AT-lamd
öpienheimelisi omi
Tudos uounoa ninimsi
llo bölümünden müs
M=&th!
002540
FUNd
Ay
2-K
2
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
2 9-36 mo Soba bali 50 ar? 48 Örnek 20 T = 0! + 1! + 2! +3! + ... + 43! ● bublo rimpiad animale uipen open M=X olduğuna göre, T'nin 8 ile bölümünden kalan kaçtır? Çözüm AT-lamd öpienheimelisi omi Tudos uounoa ninimsi llo bölümünden müs M=&th! 002540 FUNd Ay 2-K 2
2.4+3.6+4.8+...+17.34
Ayla Öğretmen tahtaya bir işlem yazmış ve öğrencisi Er-
han'dan, bu işlem üzerinde değişiklik olarak her bir teri-
min ikinci çarpanını 4 arttırmasını ve sonucu tekrar he-
saplamasını istemiştir.
Erhan doğru sonucu bulduğuna göre, bulduğu sonuç
Ayla Öğretmen'in tahtaya yazdığı işlemin sonucun-
dan kaç fazladır?
C) 702
B) 608
A) 604
D) 708
E) 804
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
2.4+3.6+4.8+...+17.34 Ayla Öğretmen tahtaya bir işlem yazmış ve öğrencisi Er- han'dan, bu işlem üzerinde değişiklik olarak her bir teri- min ikinci çarpanını 4 arttırmasını ve sonucu tekrar he- saplamasını istemiştir. Erhan doğru sonucu bulduğuna göre, bulduğu sonuç Ayla Öğretmen'in tahtaya yazdığı işlemin sonucun- dan kaç fazladır? C) 702 B) 608 A) 604 D) 708 E) 804
T
17. n çift bir doğal sayı olmak üzere Elif, 1'den (n + 1) sayı-
sına kadar olan tek sayıları topluyor ve x sayısını elde
ediyor. Buse 2'den (n-2) sayısına kadar olan çift sayılan
topluyor ve y sayısını elde ediyor.
1'den n sayısına kadar olan doğal sayıları toplayan
Seda, aşağıdakilerden hangi sonucu elde eder?
B) x + y + 1
A) x + y
D)x+y-1
k+y.
C)x+y-2
E)x+y+2
19.
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
T 17. n çift bir doğal sayı olmak üzere Elif, 1'den (n + 1) sayı- sına kadar olan tek sayıları topluyor ve x sayısını elde ediyor. Buse 2'den (n-2) sayısına kadar olan çift sayılan topluyor ve y sayısını elde ediyor. 1'den n sayısına kadar olan doğal sayıları toplayan Seda, aşağıdakilerden hangi sonucu elde eder? B) x + y + 1 A) x + y D)x+y-1 k+y. C)x+y-2 E)x+y+2 19.
1.
Üç basamaklı rakamları farklı bir doğal sayı ile ilgili aşa-
ğıdakiler bilinmektedir.
Onlar basamağındaki rakam, birler basamağındaki
rakamın karesine eşittir.
Yüzler basamağındaki rakam, onlar basamağındaki
rakam ile birler basamağındaki rakamın toplamına
eşittir.
Buna göre, bu sayının rakamlarının toplamı kaçtır?
A) 12
B) 14
C) 16
D) 18
E) 24
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
1. Üç basamaklı rakamları farklı bir doğal sayı ile ilgili aşa- ğıdakiler bilinmektedir. Onlar basamağındaki rakam, birler basamağındaki rakamın karesine eşittir. Yüzler basamağındaki rakam, onlar basamağındaki rakam ile birler basamağındaki rakamın toplamına eşittir. Buna göre, bu sayının rakamlarının toplamı kaçtır? A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 24
1.
15
Yarıçapı 4 cm olan içi boş bir dik silindirin içine bir demir küre
şekildeki gibi konuluyor. Demir küre, silindirin yan yüzeyine,
taban ve tavanına teğet oluyor. Daha sonra silindirin içine ağ-
zına kadar su dolduruluyor.
Buna göre, silindirin içine eklenen suyun hacmi kaç cm³
2
tür? (π = 3 alınacaktır.)
= 3.16=48
A) 64
453
(B) 128
C) 160
D) 192
NE
E) 224
3
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
1. 15 Yarıçapı 4 cm olan içi boş bir dik silindirin içine bir demir küre şekildeki gibi konuluyor. Demir küre, silindirin yan yüzeyine, taban ve tavanına teğet oluyor. Daha sonra silindirin içine ağ- zına kadar su dolduruluyor. Buna göre, silindirin içine eklenen suyun hacmi kaç cm³ 2 tür? (π = 3 alınacaktır.) = 3.16=48 A) 64 453 (B) 128 C) 160 D) 192 NE E) 224 3
A)1,1 B)1,3 C) 1,4 D)1,6 E)1,7
2022 TYT
34. Hasan Öğretmen, rasyonel sayılarda
karşılaştırma konusunu anlatırken bir sayı
belirlemiş ve tahtaya bu sayıyla ilgili aşağıdaki
ifadeleri yazmıştır.
* Bu sayı
• Bu sayı
1
2
-'den büyüktür.
1/1
3
• Bu sayı
-'ten büyüktür.
'ten büyüktür.
Sonra, öğrencilerine bu ifadelerden ikisinin
doğru birinin yanlış olduğunu söylemiştir.
Buna göre, Hasan Öğretmen'in belirlediği sayı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
FX
D) 24
5
24
C)
maksız
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
A)1,1 B)1,3 C) 1,4 D)1,6 E)1,7 2022 TYT 34. Hasan Öğretmen, rasyonel sayılarda karşılaştırma konusunu anlatırken bir sayı belirlemiş ve tahtaya bu sayıyla ilgili aşağıdaki ifadeleri yazmıştır. * Bu sayı • Bu sayı 1 2 -'den büyüktür. 1/1 3 • Bu sayı -'ten büyüktür. 'ten büyüktür. Sonra, öğrencilerine bu ifadelerden ikisinin doğru birinin yanlış olduğunu söylemiştir. Buna göre, Hasan Öğretmen'in belirlediği sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? FX D) 24 5 24 C) maksız
10)
40 kişilik bir toplulukta Almanca bilenlerin sayısı 19, Fransızca
bilenlerin sayısı 25'tir.
Her iki dill de bilenlerin sayısı 10 olduğuna göre, iki dili de
bilmeyen kaç kişi vardır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
10) 40 kişilik bir toplulukta Almanca bilenlerin sayısı 19, Fransızca bilenlerin sayısı 25'tir. Her iki dill de bilenlerin sayısı 10 olduğuna göre, iki dili de bilmeyen kaç kişi vardır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
soru
de,
-37 dir?
E) 8
Sınıf
A) 58
4. Bir aritmetik dizide
a10-a8 = 4
4a₁-a3 = 11
olduğuna göre, dizinin ilk 6 terim toplamı kaçtır?
Sınav Kodu:
RT23M12T523
B) 60
20,= 4
0₂-2
C) 62
D) 64
E) 66
eri-
etrik
E) 6
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
soru de, -37 dir? E) 8 Sınıf A) 58 4. Bir aritmetik dizide a10-a8 = 4 4a₁-a3 = 11 olduğuna göre, dizinin ilk 6 terim toplamı kaçtır? Sınav Kodu: RT23M12T523 B) 60 20,= 4 0₂-2 C) 62 D) 64 E) 66 eri- etrik E) 6
5. Selin Hanım sarı mavi, kırmızı, kahverengi ve yeşil renk-
teki boncukları ipe dizerek süsleme yapmaktadır.
O
12
3
6
booooo
5
Selin Hanım önce 1 adet sarı, 2 adet mavi, 3 adet kırmızı,
4 adet kahverengi ve 5 adet yeşil renkli boncuk dizdikten
sonra tekrar sarı renkli boncukla devam ederek aynı renk
sıralaması ile boncuk sayısını her defasında 1 arttırarak
süsleme yapıyor.
Buna göre, dizilecek olan 214. boncuk hangi renktedir?
A) Sarı
B) Mavi
C) Kırmızı
D) Kahverengi
E) Yeşil
427
7.
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
5. Selin Hanım sarı mavi, kırmızı, kahverengi ve yeşil renk- teki boncukları ipe dizerek süsleme yapmaktadır. O 12 3 6 booooo 5 Selin Hanım önce 1 adet sarı, 2 adet mavi, 3 adet kırmızı, 4 adet kahverengi ve 5 adet yeşil renkli boncuk dizdikten sonra tekrar sarı renkli boncukla devam ederek aynı renk sıralaması ile boncuk sayısını her defasında 1 arttırarak süsleme yapıyor. Buna göre, dizilecek olan 214. boncuk hangi renktedir? A) Sarı B) Mavi C) Kırmızı D) Kahverengi E) Yeşil 427 7.
12) Bir gruptaki insanların % 70i araba, % 40
Tev sahibidir. Bu gruptakilerin % 15 inin evi
ve arabası yoktur. Bu grupta hem ev hem de
araba sahibi olanların sayısı 15 olduğuna
göre, yalnız araba sahibi olanların sayısı
kaçtır?
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
12) Bir gruptaki insanların % 70i araba, % 40 Tev sahibidir. Bu gruptakilerin % 15 inin evi ve arabası yoktur. Bu grupta hem ev hem de araba sahibi olanların sayısı 15 olduğuna göre, yalnız araba sahibi olanların sayısı kaçtır?
4.
1
5
1
2
4
5
A) 10
3
2
2 4 B
+2
4
8
Yukarıdaki sayı kutusu üzerinde boyalı kutudan baş-
lanarak kutular arasında aşağıdaki koşullara göre iş-
lemler yapılacaktır.
Üst ve alt kutulara geçiş yaparken toplama işlemi
yapılır.
4 -2
✓
Sol ve sağ kutulara geçiş yaparken çıkarma işle-
mi yapılır.
Örneğin,
-> -3 4
Çıkarma
B) 4
8
1 2+4+B
Toplama
(+)
Toplama
(+)
Çıkarma
A'dan B'ye yukarıdaki gibi ilerlersek,
1-2-3+2-4+2-4 = -8 sayısı elde edilir.
Buna göre, boyalı kutulardan B'ye geçiş yaparken
aşağıdaki sayılardan hangisi elde edilemez?
C) 0
D) -1
E)-10
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
4. 1 5 1 2 4 5 A) 10 3 2 2 4 B +2 4 8 Yukarıdaki sayı kutusu üzerinde boyalı kutudan baş- lanarak kutular arasında aşağıdaki koşullara göre iş- lemler yapılacaktır. Üst ve alt kutulara geçiş yaparken toplama işlemi yapılır. 4 -2 ✓ Sol ve sağ kutulara geçiş yaparken çıkarma işle- mi yapılır. Örneğin, -> -3 4 Çıkarma B) 4 8 1 2+4+B Toplama (+) Toplama (+) Çıkarma A'dan B'ye yukarıdaki gibi ilerlersek, 1-2-3+2-4+2-4 = -8 sayısı elde edilir. Buna göre, boyalı kutulardan B'ye geçiş yaparken aşağıdaki sayılardan hangisi elde edilemez? C) 0 D) -1 E)-10
sim,
yı-
5. Nazmi, Ebru ve Cem'in doğum yıllarıyla ilgili aşağıdaki
bilgiler veriliyor.
Nazmi, Ebru'dan 6 yıl önce doğmuştur.
Cem, Ebru'dan 3 yıl sonra doğmuştur.
2017 yılında üçünün yaş ortalaması 18 idi.
Buna göre, 2018 yılında Cem'in yaşı kaçtır?
A) 13
B) 14
C) 15 D) 17
E) 19
●
●
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
sim, yı- 5. Nazmi, Ebru ve Cem'in doğum yıllarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Nazmi, Ebru'dan 6 yıl önce doğmuştur. Cem, Ebru'dan 3 yıl sonra doğmuştur. 2017 yılında üçünün yaş ortalaması 18 idi. Buna göre, 2018 yılında Cem'in yaşı kaçtır? A) 13 B) 14 C) 15 D) 17 E) 19 ● ●
Aşağıda Türkiye'den Yunanistan, italya ve İspanya'ya
otomobil, uçak ve gemi ile giden yolcuların sayıları ve-
rilmiştir.
Yunanistan
italya
İspanya
Otomobil Uçak
5
10.
13
2
12
8
Gemi
14
15
10
Yukarıdaki tabloya göre, Yunanistan veya İspanya'ya
giden veya uçağı tercih eden yolcuların sayısı kaçtır?
A) 79
B) 72
C) 61
D) 59
E) 55
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
Aşağıda Türkiye'den Yunanistan, italya ve İspanya'ya otomobil, uçak ve gemi ile giden yolcuların sayıları ve- rilmiştir. Yunanistan italya İspanya Otomobil Uçak 5 10. 13 2 12 8 Gemi 14 15 10 Yukarıdaki tabloya göre, Yunanistan veya İspanya'ya giden veya uçağı tercih eden yolcuların sayısı kaçtır? A) 79 B) 72 C) 61 D) 59 E) 55