Sayı Kümeleri Soruları

İYONLAR-1
f(x)
A)
3x-1
2
4637
B)
olduğuna göre, f(3x) in f(x) türünden eşiti aşağıda-
kilerden hangisidir?
9f(x) - 1
konu anlatım-uygulama
5.5x-1 = 3x-²
2
9f (x) +1
2
=
E) 3f (x) +1
D) 3f (x) -1
2f6x) = 3x-1
3f (x) -1
2
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
İYONLAR-1 f(x) A) 3x-1 2 4637 B) olduğuna göre, f(3x) in f(x) türünden eşiti aşağıda- kilerden hangisidir? 9f(x) - 1 konu anlatım-uygulama 5.5x-1 = 3x-² 2 9f (x) +1 2 = E) 3f (x) +1 D) 3f (x) -1 2f6x) = 3x-1 3f (x) -1 2
6.
Bir sınıftaki öğrenciler futbol, basketbol ve voleybol spor-
larından en az birini oynamakta olup bu sporlardan en az
ikisini oynayan öğrenci sayısı 10) en çok ikisini oynayan
öğrenci sayısı 8'dir.
Buna göre, bu üç spordan üçünü de oynayanların sa-
yısı yalnız birini oynayanların sayısından kaç fazla-
dir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
6. Bir sınıftaki öğrenciler futbol, basketbol ve voleybol spor- larından en az birini oynamakta olup bu sporlardan en az ikisini oynayan öğrenci sayısı 10) en çok ikisini oynayan öğrenci sayısı 8'dir. Buna göre, bu üç spordan üçünü de oynayanların sa- yısı yalnız birini oynayanların sayısından kaç fazla- dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
denilir ise
bulunur.
6. C
12
f: (-∞, -3] → [1, ∞)
f(x) = x² - 6x + 10
fonksiyonun tersi aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) 1 + √x-3
C) 3 - √x
7. D 8. A
AIR
9. B
B) 1 - √x-3
D) 3 + √x + 1
E) 3-√x-1
10. A 11. B 12. E
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
denilir ise bulunur. 6. C 12 f: (-∞, -3] → [1, ∞) f(x) = x² - 6x + 10 fonksiyonun tersi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 1 + √x-3 C) 3 - √x 7. D 8. A AIR 9. B B) 1 - √x-3 D) 3 + √x + 1 E) 3-√x-1 10. A 11. B 12. E
2
9-36
mo
Soba
bali
50
ar?
48
Örnek 20
T = 0! + 1! + 2! +3! + ... + 43!
●
bublo rimpiad animale
uipen open
M=X
olduğuna göre, T'nin 8 ile bölümünden kalan kaçtır?
Çözüm
AT-lamd
öpienheimelisi omi
Tudos uounoa ninimsi
llo bölümünden müs
M=&th!
002540
FUNd
Ay
2-K
2
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
2 9-36 mo Soba bali 50 ar? 48 Örnek 20 T = 0! + 1! + 2! +3! + ... + 43! ● bublo rimpiad animale uipen open M=X olduğuna göre, T'nin 8 ile bölümünden kalan kaçtır? Çözüm AT-lamd öpienheimelisi omi Tudos uounoa ninimsi llo bölümünden müs M=&th! 002540 FUNd Ay 2-K 2
2.4+3.6+4.8+...+17.34
Ayla Öğretmen tahtaya bir işlem yazmış ve öğrencisi Er-
han'dan, bu işlem üzerinde değişiklik olarak her bir teri-
min ikinci çarpanını 4 arttırmasını ve sonucu tekrar he-
saplamasını istemiştir.
Erhan doğru sonucu bulduğuna göre, bulduğu sonuç
Ayla Öğretmen'in tahtaya yazdığı işlemin sonucun-
dan kaç fazladır?
C) 702
B) 608
A) 604
D) 708
E) 804
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
2.4+3.6+4.8+...+17.34 Ayla Öğretmen tahtaya bir işlem yazmış ve öğrencisi Er- han'dan, bu işlem üzerinde değişiklik olarak her bir teri- min ikinci çarpanını 4 arttırmasını ve sonucu tekrar he- saplamasını istemiştir. Erhan doğru sonucu bulduğuna göre, bulduğu sonuç Ayla Öğretmen'in tahtaya yazdığı işlemin sonucun- dan kaç fazladır? C) 702 B) 608 A) 604 D) 708 E) 804
7.
8.
A) 24
B) 30
9+3athak
6-18
c=4₁a
46=32a+6
s(ANB)=3-s(ANB)=2-(BNA)
a+b+c=58
89=28
s(AUB) = 55
olduğuna göre, A kümesinin eleman sayısı kaçtır?
A) 35 B) 40
C) 42 D) 45 E) 50
E evrensel kümesi, E=(x11 ≤ x ≤ 150, xEN) dir.
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
7. 8. A) 24 B) 30 9+3athak 6-18 c=4₁a 46=32a+6 s(ANB)=3-s(ANB)=2-(BNA) a+b+c=58 89=28 s(AUB) = 55 olduğuna göre, A kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 35 B) 40 C) 42 D) 45 E) 50 E evrensel kümesi, E=(x11 ≤ x ≤ 150, xEN) dir.
T
17. n çift bir doğal sayı olmak üzere Elif, 1'den (n + 1) sayı-
sına kadar olan tek sayıları topluyor ve x sayısını elde
ediyor. Buse 2'den (n-2) sayısına kadar olan çift sayılan
topluyor ve y sayısını elde ediyor.
1'den n sayısına kadar olan doğal sayıları toplayan
Seda, aşağıdakilerden hangi sonucu elde eder?
B) x + y + 1
A) x + y
D)x+y-1
k+y.
C)x+y-2
E)x+y+2
19.
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
T 17. n çift bir doğal sayı olmak üzere Elif, 1'den (n + 1) sayı- sına kadar olan tek sayıları topluyor ve x sayısını elde ediyor. Buse 2'den (n-2) sayısına kadar olan çift sayılan topluyor ve y sayısını elde ediyor. 1'den n sayısına kadar olan doğal sayıları toplayan Seda, aşağıdakilerden hangi sonucu elde eder? B) x + y + 1 A) x + y D)x+y-1 k+y. C)x+y-2 E)x+y+2 19.
dolu
Ü
ami
(ver
15. 1'den 50'ye kadar olan doğal sayılar soldan sağa yan
yana yazılarak,
123456789101112131415....4950
sayısı elde ediliyor. Daha sonra bu sayıdaki 0 ve 3 ra-
kamlarının tamamı silinerek yeni bir sayı elde ediliyor.
Buna göre, elde edilen yeni sayı kaç basamaklıdır?
A) 91
B) 86 C) 81
D) 76
E) 71
V
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
dolu Ü ami (ver 15. 1'den 50'ye kadar olan doğal sayılar soldan sağa yan yana yazılarak, 123456789101112131415....4950 sayısı elde ediliyor. Daha sonra bu sayıdaki 0 ve 3 ra- kamlarının tamamı silinerek yeni bir sayı elde ediliyor. Buna göre, elde edilen yeni sayı kaç basamaklıdır? A) 91 B) 86 C) 81 D) 76 E) 71 V
1.
Üç basamaklı rakamları farklı bir doğal sayı ile ilgili aşa-
ğıdakiler bilinmektedir.
Onlar basamağındaki rakam, birler basamağındaki
rakamın karesine eşittir.
Yüzler basamağındaki rakam, onlar basamağındaki
rakam ile birler basamağındaki rakamın toplamına
eşittir.
Buna göre, bu sayının rakamlarının toplamı kaçtır?
A) 12
B) 14
C) 16
D) 18
E) 24
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
1. Üç basamaklı rakamları farklı bir doğal sayı ile ilgili aşa- ğıdakiler bilinmektedir. Onlar basamağındaki rakam, birler basamağındaki rakamın karesine eşittir. Yüzler basamağındaki rakam, onlar basamağındaki rakam ile birler basamağındaki rakamın toplamına eşittir. Buna göre, bu sayının rakamlarının toplamı kaçtır? A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 24
1.
15
Yarıçapı 4 cm olan içi boş bir dik silindirin içine bir demir küre
şekildeki gibi konuluyor. Demir küre, silindirin yan yüzeyine,
taban ve tavanına teğet oluyor. Daha sonra silindirin içine ağ-
zına kadar su dolduruluyor.
Buna göre, silindirin içine eklenen suyun hacmi kaç cm³
2
tür? (π = 3 alınacaktır.)
= 3.16=48
A) 64
453
(B) 128
C) 160
D) 192
NE
E) 224
3
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
1. 15 Yarıçapı 4 cm olan içi boş bir dik silindirin içine bir demir küre şekildeki gibi konuluyor. Demir küre, silindirin yan yüzeyine, taban ve tavanına teğet oluyor. Daha sonra silindirin içine ağ- zına kadar su dolduruluyor. Buna göre, silindirin içine eklenen suyun hacmi kaç cm³ 2 tür? (π = 3 alınacaktır.) = 3.16=48 A) 64 453 (B) 128 C) 160 D) 192 NE E) 224 3
ÖRNEK - 4
KIRMIZI IŞIK
+ 1. T = T
+ II. Ç" = ç
TEMEL KAVRAMLAR
T: Tek sayı
Ç: Çift sayı
n: Pozitif tam sayı olmak üzere
+
+ III. T - Ç" = T
+ IV. T-T+CC = ç"
(Tek) - (aift) = Tek
ÖRNEK - 5
n
VT.C=T
ifadelerinden kaç tanesi kesinlikle doğrudur?
125-8=17
I- Günkü
iGerisinde
II → Guinku hep Gift Gorpan var
III (Tex) - (aift) = Tex
Gift Carpan you.
N⇒ (Gift) + (cift) - Gift
\→> (Tek) • (Gift) = cift
+
a ve b pozitif tam sayılardır.
2a-b= 11 olduğuna göre
I. a çift sayıdır.
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
ÖRNEK - 4 KIRMIZI IŞIK + 1. T = T + II. Ç" = ç TEMEL KAVRAMLAR T: Tek sayı Ç: Çift sayı n: Pozitif tam sayı olmak üzere + + III. T - Ç" = T + IV. T-T+CC = ç" (Tek) - (aift) = Tek ÖRNEK - 5 n VT.C=T ifadelerinden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? 125-8=17 I- Günkü iGerisinde II → Guinku hep Gift Gorpan var III (Tex) - (aift) = Tex Gift Carpan you. N⇒ (Gift) + (cift) - Gift \→> (Tek) • (Gift) = cift + a ve b pozitif tam sayılardır. 2a-b= 11 olduğuna göre I. a çift sayıdır.
ekip a+b= 35 bulunur.
x ve y pozitif tam sayıları için,
OL
olduğuna
A) G
2/6
A) 12
ve Ebob (x, y) = 3
göre y
B) 9
-x farkı kaçtır?
12
D) 15
2. a, b, c pozitif tam sayıları için,
Ebob(a, b) = 2
Ebob(b, c) = 5
olduğuna göre, a + b + c toplamı en az kaçtır?
C) 17
B) 15
-15-16-
E) 18
D) 20
karekök
islamie
E) 22
A) Ya
(ka
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
ekip a+b= 35 bulunur. x ve y pozitif tam sayıları için, OL olduğuna A) G 2/6 A) 12 ve Ebob (x, y) = 3 göre y B) 9 -x farkı kaçtır? 12 D) 15 2. a, b, c pozitif tam sayıları için, Ebob(a, b) = 2 Ebob(b, c) = 5 olduğuna göre, a + b + c toplamı en az kaçtır? C) 17 B) 15 -15-16- E) 18 D) 20 karekök islamie E) 22 A) Ya (ka
A)1,1 B)1,3 C) 1,4 D)1,6 E)1,7
2022 TYT
34. Hasan Öğretmen, rasyonel sayılarda
karşılaştırma konusunu anlatırken bir sayı
belirlemiş ve tahtaya bu sayıyla ilgili aşağıdaki
ifadeleri yazmıştır.
* Bu sayı
• Bu sayı
1
2
-'den büyüktür.
1/1
3
• Bu sayı
-'ten büyüktür.
'ten büyüktür.
Sonra, öğrencilerine bu ifadelerden ikisinin
doğru birinin yanlış olduğunu söylemiştir.
Buna göre, Hasan Öğretmen'in belirlediği sayı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
FX
D) 24
5
24
C)
maksız
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
A)1,1 B)1,3 C) 1,4 D)1,6 E)1,7 2022 TYT 34. Hasan Öğretmen, rasyonel sayılarda karşılaştırma konusunu anlatırken bir sayı belirlemiş ve tahtaya bu sayıyla ilgili aşağıdaki ifadeleri yazmıştır. * Bu sayı • Bu sayı 1 2 -'den büyüktür. 1/1 3 • Bu sayı -'ten büyüktür. 'ten büyüktür. Sonra, öğrencilerine bu ifadelerden ikisinin doğru birinin yanlış olduğunu söylemiştir. Buna göre, Hasan Öğretmen'in belirlediği sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? FX D) 24 5 24 C) maksız
10.
Sinx-1=-cos³x
COSX
tan x =
cotx =
1
5a
1
5ª
5a
+5a
R-cost
Sta
Sinx
Cory
sinx
1cosx
sinx
- Sinex
SinT = sinx
olduğuna göre, tan²x - cot²x değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) -2
B) -4 C) -5 D) -6 E) -8
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
10. Sinx-1=-cos³x COSX tan x = cotx = 1 5a 1 5ª 5a +5a R-cost Sta Sinx Cory sinx 1cosx sinx - Sinex SinT = sinx olduğuna göre, tan²x - cot²x değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) -2 B) -4 C) -5 D) -6 E) -8
7.
A = {1,2,3,4}
B=(2, 4, 6, 8, 10}
olmak üzere f: A → B bir fonksiyondur.
f, birebir olduğuna göre, f(1) + f(2) toplamının alabile-
ceği en büyük değer, en küçük değerden kaç fazladır?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
E) 16
Sonuç Yayınları
fonksiy
kaçtır?
A)-5
11.
f
fonk:
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
7. A = {1,2,3,4} B=(2, 4, 6, 8, 10} olmak üzere f: A → B bir fonksiyondur. f, birebir olduğuna göre, f(1) + f(2) toplamının alabile- ceği en büyük değer, en küçük değerden kaç fazladır? A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 Sonuç Yayınları fonksiy kaçtır? A)-5 11. f fonk:
36
Fırat Usta aşağıda belirtilen ölçeklendirilmiş duvarı
boyayacaktır
#
Boyamaya başladıktan bir süre sonra duvarın görün-
tüsü şu şekilde oluyor.
#
B)
4
5
#
Fırat Usta, daha sonra geriye kalan kısmın
1
kırmızıya ardından da kalan kısmın 'ini kırmızıya
boyuyor.
5
C)
#
7
Buna göre, duvarın kaçta kaçı kırmızıya boyalı-
dır?
A) 23/12
#
6
16
233
25
'ünü
E)
17
35
38 A
21x
9 X
112 Matematik Yayınları
Lise Matematik
Sayı Kümeleri
36 Fırat Usta aşağıda belirtilen ölçeklendirilmiş duvarı boyayacaktır # Boyamaya başladıktan bir süre sonra duvarın görün- tüsü şu şekilde oluyor. # B) 4 5 # Fırat Usta, daha sonra geriye kalan kısmın 1 kırmızıya ardından da kalan kısmın 'ini kırmızıya boyuyor. 5 C) # 7 Buna göre, duvarın kaçta kaçı kırmızıya boyalı- dır? A) 23/12 # 6 16 233 25 'ünü E) 17 35 38 A 21x 9 X 112 Matematik Yayınları