İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri Soruları

P
9. Dik koordinat düzleminde O merkezli birim çember ile
x = 1, y = 1 ve y = 3 doğruları verilmiştir.
A) 4cota - 2
Ay
3
O
AYDIN YAYINLARI
a
1 tang
stand
Ea
X = 1
D) 4tana - 2
D
[BA] Ox, m(AOC) = a
olduğuna göre, BEDC
yamuksal bölgesinin alanı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
B) 2cota - 1
C_y=3
y = 1
AYDIN YAYINLARI
C) cota - 1
E) 2tana - 1
A)
C)
11.
28
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
P 9. Dik koordinat düzleminde O merkezli birim çember ile x = 1, y = 1 ve y = 3 doğruları verilmiştir. A) 4cota - 2 Ay 3 O AYDIN YAYINLARI a 1 tang stand Ea X = 1 D) 4tana - 2 D [BA] Ox, m(AOC) = a olduğuna göre, BEDC yamuksal bölgesinin alanı aşağıdakilerden hangi- sidir? B) 2cota - 1 C_y=3 y = 1 AYDIN YAYINLARI C) cota - 1 E) 2tana - 1 A) C) 11. 28
+II. CAB açısının sinüs değeri artmıştır.
III. CAB açısının kotanjant değeri azalmıştır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
te
23.
8
"
Il ve III
A) y = tan2x
C) y = 4tanx
10
I
8
C) Lvell
E), II ve III
Bu grafik aşağıdaki fonksiyonlardan hangisine
ait olabilir?
Lety=
E) y = cot4x
3r
8
= tan4x
X
D) y = 2cotx
25. 0<x
ifac
A)
26. K
A
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
+II. CAB açısının sinüs değeri artmıştır. III. CAB açısının kotanjant değeri azalmıştır. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II te 23. 8 " Il ve III A) y = tan2x C) y = 4tanx 10 I 8 C) Lvell E), II ve III Bu grafik aşağıdaki fonksiyonlardan hangisine ait olabilir? Lety= E) y = cot4x 3r 8 = tan4x X D) y = 2cotx 25. 0<x ifac A) 26. K A
11. f: [0, π]-[-1, 1]
f(x) = cos2x
fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
A) y
2
ther
2
0
3π
4
4
B)
C)
D)
E)
-2
1
0
-1
y
2
-1
1
0
-1
|H|4
-1
T
4
T
4
5+
TC
2
FIN
2
Y
T
2
3π T
4
3r
31 T
4
T
1
3π
he
2
0
4
X
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
11. f: [0, π]-[-1, 1] f(x) = cos2x fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) y 2 ther 2 0 3π 4 4 B) C) D) E) -2 1 0 -1 y 2 -1 1 0 -1 |H|4 -1 T 4 T 4 5+ TC 2 FIN 2 Y T 2 3π T 4 3r 31 T 4 T 1 3π he 2 0 4 X
22983
30. x, y, z açıları (90°, 180°) aralic
cosx > cosy > cósz
eşitliği sağlanmaktadır.
Buna göre,
1. sinx > siny > sinz
tanx > tany> tanz
cotx> coty> cotz
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ye III
Sin
a olmak üzere,
(0)
Cost
X
YUIS
+x
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
2
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
22983 30. x, y, z açıları (90°, 180°) aralic cosx > cosy > cósz eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre, 1. sinx > siny > sinz tanx > tany> tanz cotx> coty> cotz ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ye III Sin a olmak üzere, (0) Cost X YUIS +x B) Yalnız II C) I ve II E) II ve III 2
1
O
-1
-3
TC
2
4) y = -1 + 2cosx
C) y = 2sinx + 1
B
3π
2
E) y = 2-sinx
2π
Yukarıda f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden
hangisidir?
f(x)
B) y = −1 + cosx
D) y = cosx − 2
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
1 O -1 -3 TC 2 4) y = -1 + 2cosx C) y = 2sinx + 1 B 3π 2 E) y = 2-sinx 2π Yukarıda f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? f(x) B) y = −1 + cosx D) y = cosx − 2
cinsinden
on,
n mak
unun)
aniye
aniye
V
3
-3--
y
KN
B
3π
2
D) y = -3sinx
B) y = 3sinx
2π
Şekilde grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) y = 3cosx
ACIL MATEMAT
C) y = -3cosx
E) y = -sin3x
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
cinsinden on, n mak unun) aniye aniye V 3 -3-- y KN B 3π 2 D) y = -3sinx B) y = 3sinx 2π Şekilde grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden han- gisidir? A) y = 3cosx ACIL MATEMAT C) y = -3cosx E) y = -sin3x
P
3
LARGE
8.
27255
XL
X-LARGE
a. sinn
M
A) -
HA
B)
1.(1).1
3r
4
TC
4
Trigonometri - I
5ft 7f
4
4
Yukarıdaki grafikte 0,9 aralığında f(x) = a.sin(cx + b) + 1
4
grafiği verilmiştir.
a sin
1.1 531
Buna göre, a-beçarpımının değeri kaçtır?
571
DY
in (2/4-17)
asn
C) - T
-SM
y = f(x)
9T
4
2M
C
y
b=
m/+b=0
(9.gn (1 + b ) = 0
E
X
SM
² + b = M
97 +b = 2M
E) T
2M
TC
-SM
3
SM
9M
+1=1
2M
+6=0
"Her Bedende Sorular"
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
P 3 LARGE 8. 27255 XL X-LARGE a. sinn M A) - HA B) 1.(1).1 3r 4 TC 4 Trigonometri - I 5ft 7f 4 4 Yukarıdaki grafikte 0,9 aralığında f(x) = a.sin(cx + b) + 1 4 grafiği verilmiştir. a sin 1.1 531 Buna göre, a-beçarpımının değeri kaçtır? 571 DY in (2/4-17) asn C) - T -SM y = f(x) 9T 4 2M C y b= m/+b=0 (9.gn (1 + b ) = 0 E X SM ² + b = M 97 +b = 2M E) T 2M TC -SM 3 SM 9M +1=1 2M +6=0 "Her Bedende Sorular"
14. m pozitif gerçek sayı olmak üzere, aşağıda
f(x) = 2 + 4sin(mx) fonksiyonunun grafiği
verilmiştir.
-1
T
4
y
1
D)
3
31
2
I
5
B)
Buna göre, m değeri aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
|
7
2
1
y = f(x)
E) 2π
X
C) T
Rau
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
14. m pozitif gerçek sayı olmak üzere, aşağıda f(x) = 2 + 4sin(mx) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. -1 T 4 y 1 D) 3 31 2 I 5 B) Buna göre, m değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? | 7 2 1 y = f(x) E) 2π X C) T Rau
7.
1.651
0° < a < 90° olmak üzere,
cosa >cos²a
II. sina ≤ cosa
III. tan
a
2
4
< tana
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) Hve !!!
KARMA
C) I ve III
E) I, II ve III
(4) = 1 +
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
7. 1.651 0° < a < 90° olmak üzere, cosa >cos²a II. sina ≤ cosa III. tan a 2 4 < tana ifadelerinden hangileri daima doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) Hve !!! KARMA C) I ve III E) I, II ve III (4) = 1 +
2
Aşağıdaki koordinat sisteminde birim çember ve ABC üçge-
ni gösterilmiştir. [AB] // Ox tir.
our
Buna göre,
E
ADI
|ED|
A) cosecx + cotx
A
A
n
DO
X
D) tanx secx
SPAC
B
1-9
oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
F
B) tanx + secx
C)
E) cotx-cosx
-2
sinx
cos²x
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
2 Aşağıdaki koordinat sisteminde birim çember ve ABC üçge- ni gösterilmiştir. [AB] // Ox tir. our Buna göre, E ADI |ED| A) cosecx + cotx A A n DO X D) tanx secx SPAC B 1-9 oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir? F B) tanx + secx C) E) cotx-cosx -2 sinx cos²x
28.
A)
R|4
B)
1.10
Analitik düzlemde verilen birim çemberde, boyalı
alanlar birbirine eşit olduğuna göre, cotx değeri
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
C) 1
TC
2
X
X = 1
2
D)
➜X
B
E)
TC
PALME
YAYINEVI
9
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
28. A) R|4 B) 1.10 Analitik düzlemde verilen birim çemberde, boyalı alanlar birbirine eşit olduğuna göre, cotx değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? C) 1 TC 2 X X = 1 2 D) ➜X B E) TC PALME YAYINEVI 9
AVRAMA
TESTI
5- Sinüs ve Kosinüs Fonksiyonlarının Grafikleri
onuyla
imin
ağlı
da-
8
erlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
7. Bir ilin 20 Nisan 2020 gününe ait, 24 saat boyunca anlık
sıcaklık değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Örneğin,
bu ilin 20 Nisan 2020 günü saat 00.00'da sıcaklığı 4°C'dir.
As (°C)
19
4
12
11. Sinit
Matematik
A) s(t) = 11,5-7,5-cos
S (12)
B) s(t) = 11,5+7,5-sin()
C) s(t)=11,5-7,5-cos (24)
D) s(t) = 11,5+7,5-sin(24)
E) s(t) = 11,5-7,5-sin(24)
24
t (saat)
Buna göre, bu ilin 20 Nisan 2020 gününe ait, saat-
lere göre sıcaklık değişimi aşağıdaki fonksiyon-
lardan hangisi ile gösterilebilir?
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
AVRAMA TESTI 5- Sinüs ve Kosinüs Fonksiyonlarının Grafikleri onuyla imin ağlı da- 8 erlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7. Bir ilin 20 Nisan 2020 gününe ait, 24 saat boyunca anlık sıcaklık değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Örneğin, bu ilin 20 Nisan 2020 günü saat 00.00'da sıcaklığı 4°C'dir. As (°C) 19 4 12 11. Sinit Matematik A) s(t) = 11,5-7,5-cos S (12) B) s(t) = 11,5+7,5-sin() C) s(t)=11,5-7,5-cos (24) D) s(t) = 11,5+7,5-sin(24) E) s(t) = 11,5-7,5-sin(24) 24 t (saat) Buna göre, bu ilin 20 Nisan 2020 gününe ait, saat- lere göre sıcaklık değişimi aşağıdaki fonksiyon- lardan hangisi ile gösterilebilir?
10. Aşağıda A ve B noktalarından aynı anda sabit hızlarla
oklar yönünde koşmaya başlayan Sinem ve Feride'nin
konumları gösterilmiştir.
Sinem
A
18
120°
Yalnız I
C
D) I ve II
Feride
24
Sinem'in saatteki hızı 5 km/sa iken Feride'nin saatteki
hızı 4 km/sa'dir.
|AC| = 18 km, |BC| = 24 km ve m(ACB) = 120° dir.
f(x) = "x saat sonunda Sinem ile Feride'nin birbirine
olan uzaklıkları" olarak tanımlanıyor.
B) Yalnız II
B
Buna göre,
1. f(2)= 8√7
II. f(3) = 6√5
III. 3,5 saat sonra aralarındaki uzaklık 10 km'den daha
azdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
E) II ve III
polimal
C) Yalnız III
12.
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
10. Aşağıda A ve B noktalarından aynı anda sabit hızlarla oklar yönünde koşmaya başlayan Sinem ve Feride'nin konumları gösterilmiştir. Sinem A 18 120° Yalnız I C D) I ve II Feride 24 Sinem'in saatteki hızı 5 km/sa iken Feride'nin saatteki hızı 4 km/sa'dir. |AC| = 18 km, |BC| = 24 km ve m(ACB) = 120° dir. f(x) = "x saat sonunda Sinem ile Feride'nin birbirine olan uzaklıkları" olarak tanımlanıyor. B) Yalnız II B Buna göre, 1. f(2)= 8√7 II. f(3) = 6√5 III. 3,5 saat sonra aralarındaki uzaklık 10 km'den daha azdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? E) II ve III polimal C) Yalnız III 12.
11. Dik koordinat sistemi üzerinde birim çemberle
modellenen bir kavşakta taksi ve minibüsün bulun-
duğu noktalar x = 1 ve y = 1 doğrusu üzerinde
verilmiştir.
Taksi
AY
A) cot120°, tan38°
C) tan150°, cot300°
Minibüs
Buna göre, taksi ve minibüsün bulunduğu nok-
talardan taksinin apsisini, minibüsün ordinatını
sırasıyla belirten değerler aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?
B) cot240°, tan200°
D) tan70°, cot250°
E) cot100°, tan300°
X
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
11. Dik koordinat sistemi üzerinde birim çemberle modellenen bir kavşakta taksi ve minibüsün bulun- duğu noktalar x = 1 ve y = 1 doğrusu üzerinde verilmiştir. Taksi AY A) cot120°, tan38° C) tan150°, cot300° Minibüs Buna göre, taksi ve minibüsün bulunduğu nok- talardan taksinin apsisini, minibüsün ordinatını sırasıyla belirten değerler aşağıdakilerden han- gisi olabilir? B) cot240°, tan200° D) tan70°, cot250° E) cot100°, tan300° X
B
O merkezli çeyrek çemberde
[KL] L [OB]
|OA| = |AL|
|BK|= 1 birim
|KL| = 8 birim
|OK| = x
Yukarıdaki verilere göre, x kaç birimdir?
[BA] I DIO
A) 15
B) 14
D) 12
1
K
X
O
8
#
A
mhid 3 = 1101 = PO
C) 13
tinië
E) 10
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
B O merkezli çeyrek çemberde [KL] L [OB] |OA| = |AL| |BK|= 1 birim |KL| = 8 birim |OK| = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç birimdir? [BA] I DIO A) 15 B) 14 D) 12 1 K X O 8 # A mhid 3 = 1101 = PO C) 13 tinië E) 10
11.
M
Şekildeki birim çemberde
• m(NOB) = a
• m(MOA) = ß
A)
olduğuna göre, Alan (AOB) nin eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
cota.cot B
2
cota - cot ß
2
E)
N
2 cot a
3
B)
D)
cota + cot ß
2
cot ß-cot a
2
C
Lise Matematik
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
11. M Şekildeki birim çemberde • m(NOB) = a • m(MOA) = ß A) olduğuna göre, Alan (AOB) nin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? cota.cot B 2 cota - cot ß 2 E) N 2 cot a 3 B) D) cota + cot ß 2 cot ß-cot a 2 C