Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Küme Problemleri Soruları

24. A, B ve C boş kümeden farklı kümelerdir.
AnB = {a, b, c, d}
Anc = (a, e, g}
olarak veriliyor.
Buna göre,
Bnc = {a}
A kümesinin eleman sayısı en az 6 dır.
II.
III. B/A = C/A ise B/C = {b, c, d} dir.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
Dy've l
C) Yalnız III
E) II ve III
Lise Matematik
Küme Problemleri
24. A, B ve C boş kümeden farklı kümelerdir. AnB = {a, b, c, d} Anc = (a, e, g} olarak veriliyor. Buna göre, Bnc = {a} A kümesinin eleman sayısı en az 6 dır. II. III. B/A = C/A ise B/C = {b, c, d} dir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II Dy've l C) Yalnız III E) II ve III
Ses teknisyenleri kullandıklan mixer program sayesinde
farklı ses ve ritimleri üst üste bindirerek değişik müzikler
elde ederler.
Bir ses teknisyeni elinde bulunan 6 farklı ses ile kaç
farklı müzik elde edebilir?
B) 36
C) 63
D) 64
Lise Matematik
Küme Problemleri
Ses teknisyenleri kullandıklan mixer program sayesinde farklı ses ve ritimleri üst üste bindirerek değişik müzikler elde ederler. Bir ses teknisyeni elinde bulunan 6 farklı ses ile kaç farklı müzik elde edebilir? B) 36 C) 63 D) 64
8
Tir.
X-42-4
x <-6
E) 12
= (y + ²)
(y + 2)
e, tarih
öğren-
da git-
7,-8.
ARTX
Uk
204B
ACB, S(A)= 14, s(B') = 9 ve s(A UB) = 11 olarak veriliyor.
Buna göre s(A) + s(B) değeri kaçtır?
A) 6
B) 9
C) 11
A
B
27 a bedr
by
14
9+x + x = (
2x = 2
22
X =)
5.4
14. A ve B kümeleri için 3 s(A-B) = s(B-A) ve
5-s(A)=2 s(B) eşitlikleri veriliyor.
1+1=v
E) 17
1.
S(A U B) = 39 olduğuna göre B-A kümesinin eleman
sayısı kaçtır?
Lise Matematik
Küme Problemleri
8 Tir. X-42-4 x <-6 E) 12 = (y + ²) (y + 2) e, tarih öğren- da git- 7,-8. ARTX Uk 204B ACB, S(A)= 14, s(B') = 9 ve s(A UB) = 11 olarak veriliyor. Buna göre s(A) + s(B) değeri kaçtır? A) 6 B) 9 C) 11 A B 27 a bedr by 14 9+x + x = ( 2x = 2 22 X =) 5.4 14. A ve B kümeleri için 3 s(A-B) = s(B-A) ve 5-s(A)=2 s(B) eşitlikleri veriliyor. 1+1=v E) 17 1. S(A U B) = 39 olduğuna göre B-A kümesinin eleman sayısı kaçtır?
ne göre,
+
E) 214
20
Şekil - I
boşluk kalmayacak biçimde kaplarsa 36 bloğa ihtiyacı
Şekil - I'deki gibi halının kenarını içten birer sıra hiç
sıra hiç boşluk kalmayacak biçimde kaplasaydı aynı
vardır. Eğer aynı bloklarla Şekil - Il'deki gibi dıştan birer
özellikteki bloklardan 40 taneye ihtiyaç vardı.
Buna göre, bloğun kısa kenarı kaç cm'dir?
B) 2
A) 1
C) 3
D) 4
13. Aşağıdaki Venn şeması,
A = {-5, -4,-3, 0, 1, 2, 3, 4}
B = {-5, -3, 1, 3, 5}
C = {-4, -3, 0, 2, 4}
kümelerinin elemanlarını yerleştirmek için
oluşturulmuştur.
|||||
IV
E) 4,5
Buna göre, kaç nolu bölge boş küme belirtir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Diğer sayfaya geçiniz.
Simge ç
eşit sayı
matema
oranı yi
A) 30
15. B
fa
a
Lise Matematik
Küme Problemleri
ne göre, + E) 214 20 Şekil - I boşluk kalmayacak biçimde kaplarsa 36 bloğa ihtiyacı Şekil - I'deki gibi halının kenarını içten birer sıra hiç sıra hiç boşluk kalmayacak biçimde kaplasaydı aynı vardır. Eğer aynı bloklarla Şekil - Il'deki gibi dıştan birer özellikteki bloklardan 40 taneye ihtiyaç vardı. Buna göre, bloğun kısa kenarı kaç cm'dir? B) 2 A) 1 C) 3 D) 4 13. Aşağıdaki Venn şeması, A = {-5, -4,-3, 0, 1, 2, 3, 4} B = {-5, -3, 1, 3, 5} C = {-4, -3, 0, 2, 4} kümelerinin elemanlarını yerleştirmek için oluşturulmuştur. ||||| IV E) 4,5 Buna göre, kaç nolu bölge boş küme belirtir? A) I B) II C) III D) IV E) V Diğer sayfaya geçiniz. Simge ç eşit sayı matema oranı yi A) 30 15. B fa a
TYT/Temel Matematik
22. Sadece beyaz eşya ve telefon satışı yapan bir mağazaya bir
ay boyunca gelen müşterilerin her biri, satışı yapılan ürünler-
den en fazla bir tanesini satın almıştır.
Telefon satın alan müşteri sayısı, beyaz eşya satın alan
müşteri sayısının 5 katıdır.
Herhangi bir ürün satın almayan müşteri sayısı, tüm müş-
teri sayısının yarısı kadardır.
Beyaz eşya satın almayan müşteri sayısı 66 olduğuna
göre, telefon almayan müşteri sayısı kaçtır?
A) 36
B) 42
C) 48
D) 64
E) 77
2
Lise Matematik
Küme Problemleri
TYT/Temel Matematik 22. Sadece beyaz eşya ve telefon satışı yapan bir mağazaya bir ay boyunca gelen müşterilerin her biri, satışı yapılan ürünler- den en fazla bir tanesini satın almıştır. Telefon satın alan müşteri sayısı, beyaz eşya satın alan müşteri sayısının 5 katıdır. Herhangi bir ürün satın almayan müşteri sayısı, tüm müş- teri sayısının yarısı kadardır. Beyaz eşya satın almayan müşteri sayısı 66 olduğuna göre, telefon almayan müşteri sayısı kaçtır? A) 36 B) 42 C) 48 D) 64 E) 77 2
Tarih:....
5. 38 kişilik bir grupta; resim yapabilenlerin bazıları
heykel de yapabilmekte, fakat grafik tasarımı yapa-
mamaktadır.
cen
Aydın
test 63
Yalnız birini yapanların sayısı, yalnız ikisini ya-
panların sayısının iki katı olduğuna göre, hiçbi-
rini yapamayanların sayısı en az kaçtır?
C) 3
D) 2
A) 5
R
B) 4
D
G
E) 1
Lise Matematik
Küme Problemleri
Tarih:.... 5. 38 kişilik bir grupta; resim yapabilenlerin bazıları heykel de yapabilmekte, fakat grafik tasarımı yapa- mamaktadır. cen Aydın test 63 Yalnız birini yapanların sayısı, yalnız ikisini ya- panların sayısının iki katı olduğuna göre, hiçbi- rini yapamayanların sayısı en az kaçtır? C) 3 D) 2 A) 5 R B) 4 D G E) 1
34
d+2
30 kişilik bir sınıfta İngilizce bilmeyen 13 öğrenci, Fran-
sızca bilmeyen 15 öğrenci vardır.
Her iki dili bilen en çok kaç öğrenci vardır?
A) 15
B) 14
C) 13
D) 12
E) 11
B 13. A 14. A 15. E 16. A 17. D 18. D 19. B 20. A
202
Lise Matematik
Küme Problemleri
34 d+2 30 kişilik bir sınıfta İngilizce bilmeyen 13 öğrenci, Fran- sızca bilmeyen 15 öğrenci vardır. Her iki dili bilen en çok kaç öğrenci vardır? A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11 B 13. A 14. A 15. E 16. A 17. D 18. D 19. B 20. A 202
5. Elemanları rakamlardan oluşan bir kümenin en büyük ele-
manı ile en küçük elemanının farkının mutlak değeri, o kü-
menin bir elemanı ise bu kümeye "mutlak küme" denir.
Örneğin, A = {1, 8, 9) bir mutlak kümedir.
Buna göre,
B = (a, 4, 7, b) ve C = (a, 3, 5)
Tu
kümeleri birer mutlak küme olduğuna göre, a + b
toplamının değerleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 7
D)/3
B) 11
C) 12
1/2+b/=4
/9-5/= 7
9 2
(5-4)=3
8
E) T
13-91-5
Lise Matematik
Küme Problemleri
5. Elemanları rakamlardan oluşan bir kümenin en büyük ele- manı ile en küçük elemanının farkının mutlak değeri, o kü- menin bir elemanı ise bu kümeye "mutlak küme" denir. Örneğin, A = {1, 8, 9) bir mutlak kümedir. Buna göre, B = (a, 4, 7, b) ve C = (a, 3, 5) Tu kümeleri birer mutlak küme olduğuna göre, a + b toplamının değerleri aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 7 D)/3 B) 11 C) 12 1/2+b/=4 /9-5/= 7 9 2 (5-4)=3 8 E) T 13-91-5
B
24. "Bir kümenin elemanlarının her birinin en büyük asal bö-
leni yine kümenin elemanı ise bu kümeye "asallı küme"
denmektedir.
A={2, 3, 6, 7, 12, 15}
kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesi asallı
kümedir?
A) 6
B) 8
C) 11
D) 12
E) 15
Lise Matematik
Küme Problemleri
B 24. "Bir kümenin elemanlarının her birinin en büyük asal bö- leni yine kümenin elemanı ise bu kümeye "asallı küme" denmektedir. A={2, 3, 6, 7, 12, 15} kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesi asallı kümedir? A) 6 B) 8 C) 11 D) 12 E) 15
4.
Bir sınıftaki öğrencilerin %30'u gitar kursuna, %60'ı
piyano kursuna, %25'i ise her iki kursa da gitmektedir.
Bu sınıftan seçilen bir öğrencinin piyano kursuna gittiği
bilinmektedir.
Buna göre, bu öğrencinin gitar kursuna da gitmiş
olma olasılığı kaçtır?
A)
Alw
B) C)-1/2
3
5
D) -1/2
E) 1/
3
Lise Matematik
Küme Problemleri
4. Bir sınıftaki öğrencilerin %30'u gitar kursuna, %60'ı piyano kursuna, %25'i ise her iki kursa da gitmektedir. Bu sınıftan seçilen bir öğrencinin piyano kursuna gittiği bilinmektedir. Buna göre, bu öğrencinin gitar kursuna da gitmiş olma olasılığı kaçtır? A) Alw B) C)-1/2 3 5 D) -1/2 E) 1/ 3
17. Bir sınıftaki öğrencilerin %65'i Türkçeden başarı-
11, %25'l coğrafyadan başarısızdır. Her iki dersten
de başarısız olan öğrenciler sınıfın %10'udur.
Her iki dersten başarılı olan öğrenci sayıs 20
olduğuna göre, yalnız bir dersten başarılı olan
kaç öğrenci vardır?
A) 12
+
B) 14
C) 16
%10
D) 20
E) 24
Lise Matematik
Küme Problemleri
17. Bir sınıftaki öğrencilerin %65'i Türkçeden başarı- 11, %25'l coğrafyadan başarısızdır. Her iki dersten de başarısız olan öğrenciler sınıfın %10'udur. Her iki dersten başarılı olan öğrenci sayıs 20 olduğuna göre, yalnız bir dersten başarılı olan kaç öğrenci vardır? A) 12 + B) 14 C) 16 %10 D) 20 E) 24
unu
arı
den
na-
AN"
en
endemik
3. Tabloda 5 kişinin günlük okuduğu gazeteler verilmiştir.
1. gazete 2. gazete
3. gazete
✓
✓
Arif
Burak
Cemil
Dursun
Engin
✓
C
✓
KÜMELER
B
✓
1. gazeteyi okuyanlar A, 2. gazeteyi okuyanlar B, 3. gaze-
teyi okuyanlar ise C kümesiyle ifade edilmektedir.
A
C) 3
✓
✓
Buna göre tabloda yer alan kişilerden kaç boyalı böl-
genin elemanıdır?
A) 1 B) 2
D) 4
E) 5
Lise Matematik
Küme Problemleri
unu arı den na- AN" en endemik 3. Tabloda 5 kişinin günlük okuduğu gazeteler verilmiştir. 1. gazete 2. gazete 3. gazete ✓ ✓ Arif Burak Cemil Dursun Engin ✓ C ✓ KÜMELER B ✓ 1. gazeteyi okuyanlar A, 2. gazeteyi okuyanlar B, 3. gaze- teyi okuyanlar ise C kümesiyle ifade edilmektedir. A C) 3 ✓ ✓ Buna göre tabloda yer alan kişilerden kaç boyalı böl- genin elemanıdır? A) 1 B) 2 D) 4 E) 5
11.
9-A sınıfı öğrencileri sadece Matematik, Fizik ve Türk Di-
li ve Edebiyatı derslerinden proje ödevi alabilmektedir.
34 öğrenciden 15 tanesi Matematikten, 13 tanesi Fizikten,
10 tanesi ise Türk Dili ve Edebiyatı dersinden proje öde-
vi almıştır.
Yalnızca iki dersten proje ödevi alanların sayısı Üç dersten
proje ödevi alanların sayısına eşittir.
Bu sınıftan 5 öğrenci hiç bir dersten proje ödevi almamıştır.
Buna göre, tüm derslerden proje ödevi alan kaç öğren-
ci vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Matematik
Küme Problemleri
11. 9-A sınıfı öğrencileri sadece Matematik, Fizik ve Türk Di- li ve Edebiyatı derslerinden proje ödevi alabilmektedir. 34 öğrenciden 15 tanesi Matematikten, 13 tanesi Fizikten, 10 tanesi ise Türk Dili ve Edebiyatı dersinden proje öde- vi almıştır. Yalnızca iki dersten proje ödevi alanların sayısı Üç dersten proje ödevi alanların sayısına eşittir. Bu sınıftan 5 öğrenci hiç bir dersten proje ödevi almamıştır. Buna göre, tüm derslerden proje ödevi alan kaç öğren- ci vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
12.
85 kişiden oluşan matematik bölümünde öğrencilerin hepsi
fizik, tarih, ve temel ingilizce derslerinden en az birini almak
zorundadır. Fizik dersi alanların hepsi temel ingilizce dersi
almış, temel ingilizce dersi alanların hepsi de tarih dersini
almıştır.
Sadece tarih dersi alanların sayısı temel ingilizce dersi alıp
fizik dersi almayanların sayısına eşittir.
Her üç dersi de alan 17 öğrenci olduğuna göre, sadece
tarih dersi alan kaç öğrenci vardır?
A) 51
B) 34
C) 30
D) 21
E) 17
14
Lise Matematik
Küme Problemleri
12. 85 kişiden oluşan matematik bölümünde öğrencilerin hepsi fizik, tarih, ve temel ingilizce derslerinden en az birini almak zorundadır. Fizik dersi alanların hepsi temel ingilizce dersi almış, temel ingilizce dersi alanların hepsi de tarih dersini almıştır. Sadece tarih dersi alanların sayısı temel ingilizce dersi alıp fizik dersi almayanların sayısına eşittir. Her üç dersi de alan 17 öğrenci olduğuna göre, sadece tarih dersi alan kaç öğrenci vardır? A) 51 B) 34 C) 30 D) 21 E) 17 14
» DENEME 3
TYT
25. Bir teknoloji mağazasındaki 67 televizyonda dahili uydu
alıcı, kablosuz internet ve Smart TV özelliklerinden en
az biri bulunmaktadır. Smart TV özelliği bulunan tüm
televizyonlarda kablosuz internet özelliği varken dahili
uydu alıcı ve kablosuz internet özelliklerinin her ikisine
de sahip olan tüm televizyonlar Smart TV özelliğine de
sahiptir.
Kablosuz internet özelliğine sahip 58, dahili uydu alıcı
özeliğine sahip 41 televizyon vardır. 9
Buna göre, üç özelliğe de sahip olan televizyon
sayısı kaçtır?
A) 28 B) 30
1
38
C) 32 D) 34
TV-kan
E) 36
Wydn
26.
Indha 158
we Wlos 2
SA
Lise Matematik
Küme Problemleri
» DENEME 3 TYT 25. Bir teknoloji mağazasındaki 67 televizyonda dahili uydu alıcı, kablosuz internet ve Smart TV özelliklerinden en az biri bulunmaktadır. Smart TV özelliği bulunan tüm televizyonlarda kablosuz internet özelliği varken dahili uydu alıcı ve kablosuz internet özelliklerinin her ikisine de sahip olan tüm televizyonlar Smart TV özelliğine de sahiptir. Kablosuz internet özelliğine sahip 58, dahili uydu alıcı özeliğine sahip 41 televizyon vardır. 9 Buna göre, üç özelliğe de sahip olan televizyon sayısı kaçtır? A) 28 B) 30 1 38 C) 32 D) 34 TV-kan E) 36 Wydn 26. Indha 158 we Wlos 2 SA
13. Kümeler konusundan soru çözen Bilge, cani
sıkılınca sorulardan birine ait olan aşağıdaki
Venn şemasının her bölgesine bir tane yıldız
çizmiştir.
A
Buna göre,
B
I. (ANB)\C
II. (BOC)\A
III. B\ (ANC)
kümelerinden hangileri verilen Venn
şemasında yalnız bir tane yıldız bulunur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Lise Matematik
Küme Problemleri
13. Kümeler konusundan soru çözen Bilge, cani sıkılınca sorulardan birine ait olan aşağıdaki Venn şemasının her bölgesine bir tane yıldız çizmiştir. A Buna göre, B I. (ANB)\C II. (BOC)\A III. B\ (ANC) kümelerinden hangileri verilen Venn şemasında yalnız bir tane yıldız bulunur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III