Küme Problemleri Soruları

GE".
L
4
(3)
24
Che
KL
3
B
MATEMATIK
23. Şekilde üç farklı renkte verilen Venn şemalarının her biri A, B ve C
kümelerinden birini temsil etmektedir. Şema içinde verilen sayılar
o bölgede bulunan eleman sayısını belirtmektedir.
Tubigna
2
-
inside
1
SILA
0)
*********
(AUB) x (BNC) kümesinin eleman sayısı 18 olduğuna göre,
s[(An B) x (BUC)] değeri kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 9
D) 12
E) 24
Lise Matematik
Küme Problemleri
GE". L 4 (3) 24 Che KL 3 B MATEMATIK 23. Şekilde üç farklı renkte verilen Venn şemalarının her biri A, B ve C kümelerinden birini temsil etmektedir. Şema içinde verilen sayılar o bölgede bulunan eleman sayısını belirtmektedir. Tubigna 2 - inside 1 SILA 0) ********* (AUB) x (BNC) kümesinin eleman sayısı 18 olduğuna göre, s[(An B) x (BUC)] değeri kaçtır? A) 6 B) 7 C) 9 D) 12 E) 24
er
7.
AYT MATEMATIK TESTİ
Aşağıda, Antalya, Urfa ve Trabzon'da yetiştirilen bazı mey-
veler verilmiştir. ) sembolü meyvenin o gehirde yetiştirild
gini, 00 sembolü meyvenin o şehirde yetiştirilmediğini gös
termektedir.
Findik Karpuz Portakal Biber Üzüm
Antalya
Urfa
Trabzon
Verilenlere göre,
X
A kümesi, Antalya'da,
B kümesi, Urfa'da,
C kümesi, Trabzon'da
E evrensel kümesi, Antalya, Urfa veya Trabzon'da yetişti-
rilen meyvelerden oluşmaktadır.
Buna göre,
[AUB) (A U BOC
kümesinde bulunan meyve aşağıdakilerden hangisidir?
A) Findik
B) Karpuz
C) Portakal
D) Exper
E) Üzüm
Lise Matematik
Küme Problemleri
er 7. AYT MATEMATIK TESTİ Aşağıda, Antalya, Urfa ve Trabzon'da yetiştirilen bazı mey- veler verilmiştir. ) sembolü meyvenin o gehirde yetiştirild gini, 00 sembolü meyvenin o şehirde yetiştirilmediğini gös termektedir. Findik Karpuz Portakal Biber Üzüm Antalya Urfa Trabzon Verilenlere göre, X A kümesi, Antalya'da, B kümesi, Urfa'da, C kümesi, Trabzon'da E evrensel kümesi, Antalya, Urfa veya Trabzon'da yetişti- rilen meyvelerden oluşmaktadır. Buna göre, [AUB) (A U BOC kümesinde bulunan meyve aşağıdakilerden hangisidir? A) Findik B) Karpuz C) Portakal D) Exper E) Üzüm
MURAT YA
13. Pekiştirilmiş sözcükler değişik görevlerde kullanıla
bilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme za
görevinde kullanılmıştır?
A) Apayrı bir hayatı yaşayacak çocuklar
B) Yepyeni bir incir türü geliştirdi köylüler.
C) Toplumun geleceğini artık bambaşka görüyorum
D) Saçları ağarmış ama kaşları simsiyahtı.
E) Bembeyaz bir yüzle kapıdan içeri daldı.
1
17
Lise Matematik
Küme Problemleri
MURAT YA 13. Pekiştirilmiş sözcükler değişik görevlerde kullanıla bilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme za görevinde kullanılmıştır? A) Apayrı bir hayatı yaşayacak çocuklar B) Yepyeni bir incir türü geliştirdi köylüler. C) Toplumun geleceğini artık bambaşka görüyorum D) Saçları ağarmış ama kaşları simsiyahtı. E) Bembeyaz bir yüzle kapıdan içeri daldı. 1 17
2. x * 36 olmak üzere,
3.
36-x+ 3√x-24-7
-√x
4
A) 6
eşitliği veriliyor.
Buna göre, x + √x ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangi-
sidir?
B) 12
X=16
3 ((x-8)
4
6-√x+75 +√x +
C) 20
kümeleri veriliyor.
An (BUC) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
An C = {1, 2, 3}
B) 8
D) 25
√x + ²√? #7
T
7√x = 28
√x=11
nd
Buna göre, verilen şartları sağlayan kaç farklı A B küme-
si yazılabilir?
A) 4
C) 16
TOPR
BUC
E) 30
D) 24
E) 32
Lise Matematik
Küme Problemleri
2. x * 36 olmak üzere, 3. 36-x+ 3√x-24-7 -√x 4 A) 6 eşitliği veriliyor. Buna göre, x + √x ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangi- sidir? B) 12 X=16 3 ((x-8) 4 6-√x+75 +√x + C) 20 kümeleri veriliyor. An (BUC) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} An C = {1, 2, 3} B) 8 D) 25 √x + ²√? #7 T 7√x = 28 √x=11 nd Buna göre, verilen şartları sağlayan kaç farklı A B küme- si yazılabilir? A) 4 C) 16 TOPR BUC E) 30 D) 24 E) 32
8.
19
Jobsexy modeloborog snud
levi (3
BİLGİ
Elemanları tam sayılar olan en az iki elemanlı
bir A kümesinin en büyük elemanına kümenin
lideri denir ve A şeklinde gösterilir.
A kümesinin eleman sayısının karesine küme-
nin gücü denir ve A şeklinde gösterilir.
B = {x|1 ≤x≤ 5, xe Z} kümesi veriliyor.
A≤ B olduğuna göre, AL SAG eşitsizliğini sağla-
yan kaç farklı A kümesi vardır?
A) 32
B) 31
C) 27
D) 25
E) 22
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Küme Problemleri
8. 19 Jobsexy modeloborog snud levi (3 BİLGİ Elemanları tam sayılar olan en az iki elemanlı bir A kümesinin en büyük elemanına kümenin lideri denir ve A şeklinde gösterilir. A kümesinin eleman sayısının karesine küme- nin gücü denir ve A şeklinde gösterilir. B = {x|1 ≤x≤ 5, xe Z} kümesi veriliyor. A≤ B olduğuna göre, AL SAG eşitsizliğini sağla- yan kaç farklı A kümesi vardır? A) 32 B) 31 C) 27 D) 25 E) 22 Diğer sayfaya geçiniz.
1. Dort basamaklı ABCD ve ABFE sayılarının rakamlarının
Kümesi sırasıyla 32
{1, 2, 3} ve {1, 3, 4} dir.
Buna göre, iki basamaklı CD ve FE doğal sayılarının
toplamının en büyük değeri kaçtır?
A) 26
B) 46
C) 66
D) 75
E) 85
Lise Matematik
Küme Problemleri
1. Dort basamaklı ABCD ve ABFE sayılarının rakamlarının Kümesi sırasıyla 32 {1, 2, 3} ve {1, 3, 4} dir. Buna göre, iki basamaklı CD ve FE doğal sayılarının toplamının en büyük değeri kaçtır? A) 26 B) 46 C) 66 D) 75 E) 85
23.
A KİTAPÇIĞI
n pozitif bir tam sayı olmak üzere, aşağıda belirli bir
kurala göre oluşturulmuş A kümelerinin Venn şe-
maları gösterilmiştir.
Au
A₁
• 3
A₂
•4
1.7
.8
• 5
.9
.6 10
A3
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
23
24
28
27
28
331
34
35
36
As
39
!... Go
GI
42
Buna göre, A4 - (A3U A5) kümesinin en büyük
elemanı ile en küçük elemanının toplamı kaçtır?
A) 49
B) 50
C) 51
D) 52
E) 53
A4-16, 17-236
37
38
43
Azu As = 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 33, 40, 41, 42,
43,44,45
Lise Matematik
Küme Problemleri
23. A KİTAPÇIĞI n pozitif bir tam sayı olmak üzere, aşağıda belirli bir kurala göre oluşturulmuş A kümelerinin Venn şe- maları gösterilmiştir. Au A₁ • 3 A₂ •4 1.7 .8 • 5 .9 .6 10 A3 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 23 24 28 27 28 331 34 35 36 As 39 !... Go GI 42 Buna göre, A4 - (A3U A5) kümesinin en büyük elemanı ile en küçük elemanının toplamı kaçtır? A) 49 B) 50 C) 51 D) 52 E) 53 A4-16, 17-236 37 38 43 Azu As = 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 33, 40, 41, 42, 43,44,45
Bir sınıftaki öğrencilerin %70'i A dersinden başarılı-
dır. A dersinden başarılı olanların %40'ı B dersinden
de başarılıdır.
Bu sınıftaki öğrencilerin en fazla %10'u A, B ve C
derslerinin üçünden de başarılı olduğuna göre,
sınıfın en fazla yüzde kaçı C dersinden başarılı-
dır?
Bi
A) 90
B) 88
Ques
Matematik
C) 86
D) 84
E) 82
intibak yayınlar intibak vaymian sotibak yayınlan intibak yayın
Lise Matematik
Küme Problemleri
Bir sınıftaki öğrencilerin %70'i A dersinden başarılı- dır. A dersinden başarılı olanların %40'ı B dersinden de başarılıdır. Bu sınıftaki öğrencilerin en fazla %10'u A, B ve C derslerinin üçünden de başarılı olduğuna göre, sınıfın en fazla yüzde kaçı C dersinden başarılı- dır? Bi A) 90 B) 88 Ques Matematik C) 86 D) 84 E) 82 intibak yayınlar intibak vaymian sotibak yayınlan intibak yayın
2.
Bir uçakta seyahat eden yolcular, ikram edilen çay
ve kahveden en fazla birini almıştır. Bu yolculardan
• çay alan yolcu sayısı, kahve alan yolcu sayısının
3 katı,
• çay ve kahve ikramlarının ikisinden de almayan
yolcu sayısı, tüm yolcu sayısının üçte biri kadardır.
Bu seyahatte çay almayan yolcu sayısı 72 oldu-
ğuna göre, kahve almayan yolcu sayısı kaçtır?
A) 90
B) 96
C) 100
D) 108
E) 120
(2015-YGS)
A
L
T
K
Lise Matematik
Küme Problemleri
2. Bir uçakta seyahat eden yolcular, ikram edilen çay ve kahveden en fazla birini almıştır. Bu yolculardan • çay alan yolcu sayısı, kahve alan yolcu sayısının 3 katı, • çay ve kahve ikramlarının ikisinden de almayan yolcu sayısı, tüm yolcu sayısının üçte biri kadardır. Bu seyahatte çay almayan yolcu sayısı 72 oldu- ğuna göre, kahve almayan yolcu sayısı kaçtır? A) 90 B) 96 C) 100 D) 108 E) 120 (2015-YGS) A L T K
10. Bir okulda üç farklı eğitim programı düzenlenmiştir. Bu eği-
tint programlarına katılanların sayısı ile ilgili olarak aşağıda-
kiler bilinmektedir.
Her bir eğitim programına 40 kişi katılmıştır.
20 kişi eğitim programlarından üçüne de katılmıştır.
43 kişi en az iki eğitim programına katılmıştır.
Buna göre, yalnız bir eğitim programına katılan kişi sa-
yısı kaçtır?
A) 14
.
.
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18
Lise Matematik
Küme Problemleri
10. Bir okulda üç farklı eğitim programı düzenlenmiştir. Bu eği- tint programlarına katılanların sayısı ile ilgili olarak aşağıda- kiler bilinmektedir. Her bir eğitim programına 40 kişi katılmıştır. 20 kişi eğitim programlarından üçüne de katılmıştır. 43 kişi en az iki eğitim programına katılmıştır. Buna göre, yalnız bir eğitim programına katılan kişi sa- yısı kaçtır? A) 14 . . B) 15 C) 16 D) 17 E) 18
10. Bir fabrika çalışanlarından aldıkları maaşlar dikkate
alınarak kümeler oluşturuluyor.
A kümesi aylık maaşı 15000 TL ve üzerinde olan çalı-
şanlardan,
B kümesi aylık maaşı 12000 TL ve altında olan çalı-
şanlardan,
C kümesi aylık maaşı 20000 TL ve üzerinde olan çalı-
şanlardan oluşmaktadır.
Buna göre, C' - (AUB) kümesine ait bir çalışanın
maaşı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 8500 TL
10
B) 10500 TL
D) 16000 TL
AYT Deneme 2
16 1-)(3
C) 13500 TL
E) 24000 TL Im
A
YAYINLARI
ORIJINAL
Lise Matematik
Küme Problemleri
10. Bir fabrika çalışanlarından aldıkları maaşlar dikkate alınarak kümeler oluşturuluyor. A kümesi aylık maaşı 15000 TL ve üzerinde olan çalı- şanlardan, B kümesi aylık maaşı 12000 TL ve altında olan çalı- şanlardan, C kümesi aylık maaşı 20000 TL ve üzerinde olan çalı- şanlardan oluşmaktadır. Buna göre, C' - (AUB) kümesine ait bir çalışanın maaşı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 8500 TL 10 B) 10500 TL D) 16000 TL AYT Deneme 2 16 1-)(3 C) 13500 TL E) 24000 TL Im A YAYINLARI ORIJINAL
23. 40 haneli bir köyde, kedi besleyen hane sayısı, köpek
besleyen hane sayısı ve kuş besleyen hane sayısı birbirine
eşittir. Her hanede bu hayvan çeşitlerinden en az ikisi
beslenmektedir.
Buna göre, bu köyde kedi besleyen hane sayısı en az
kaçtır?
A) 14
x
Fale
B) 21
C) 25
kapel
D) 27
E) 29
yo
Diğer sayfaya geçiniz.
D
Lise Matematik
Küme Problemleri
23. 40 haneli bir köyde, kedi besleyen hane sayısı, köpek besleyen hane sayısı ve kuş besleyen hane sayısı birbirine eşittir. Her hanede bu hayvan çeşitlerinden en az ikisi beslenmektedir. Buna göre, bu köyde kedi besleyen hane sayısı en az kaçtır? A) 14 x Fale B) 21 C) 25 kapel D) 27 E) 29 yo Diğer sayfaya geçiniz. D
9. Eleman sayıları eşit ve elemanları rakamlardan oluşan A
ve B kümeleri için
A
AnB = {1,4}
s(A - B) ≥ 3
ifadeleri veriliyor.
Buna göre, kaç farklı B kümesi oluşturulabilir?
A) 96
B) 108
C) 120
D) 126
1.6
E) 144
Lise Matematik
Küme Problemleri
9. Eleman sayıları eşit ve elemanları rakamlardan oluşan A ve B kümeleri için A AnB = {1,4} s(A - B) ≥ 3 ifadeleri veriliyor. Buna göre, kaç farklı B kümesi oluşturulabilir? A) 96 B) 108 C) 120 D) 126 1.6 E) 144
8.
ACIL MATEMATIK
m+3=1
M= -2
3+3=0
MAX=1
1
A4Y
347=-3
-197
2-3
-b
1-1=0
2-12
10-2
A, B, C birer küme ve AC B olmak üzere,
s(AC) = s(CB) = s(AnBn C)
s(B-A) = 6
s(AUBUC) = 30
olduğuna göre, s(B) kaçtır?
A) 18
B) 20
C) 22
D) 24
E) 26
Lise Matematik
Küme Problemleri
8. ACIL MATEMATIK m+3=1 M= -2 3+3=0 MAX=1 1 A4Y 347=-3 -197 2-3 -b 1-1=0 2-12 10-2 A, B, C birer küme ve AC B olmak üzere, s(AC) = s(CB) = s(AnBn C) s(B-A) = 6 s(AUBUC) = 30 olduğuna göre, s(B) kaçtır? A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26
3.
Buna gore,
renci sayısı kaçtır?
A) 11
B) 13
●
●
C) 7
Bir okuldaki öğretmenlerin okula geliş-gidiş ula-
şim bilgileri,
D) 6
Özel aracıyla gelmeyen veya otobüsle gelme-
yen 40 öğretmen vardır.
E) 8
Özel aracıyla gelmeyen ve otobüsle gelme-
yen 6 öğretmen vardır.
B) 50
Özel aracıyla gelenler ile otobüsle gelen öğ-
retmenlerin sayısı toplam 44 tür.
Bazı öğretmenlerin yolun bir kısmını özel
araçları ile kalan kısmınıda otobüsle gittikleri
bilinmektedir.
Buna göre, bu okuldaki öğretmen sayısı kaç-
tır?
A) 51
C) 48
D) 45
E) 44
Lise Matematik
Küme Problemleri
3. Buna gore, renci sayısı kaçtır? A) 11 B) 13 ● ● C) 7 Bir okuldaki öğretmenlerin okula geliş-gidiş ula- şim bilgileri, D) 6 Özel aracıyla gelmeyen veya otobüsle gelme- yen 40 öğretmen vardır. E) 8 Özel aracıyla gelmeyen ve otobüsle gelme- yen 6 öğretmen vardır. B) 50 Özel aracıyla gelenler ile otobüsle gelen öğ- retmenlerin sayısı toplam 44 tür. Bazı öğretmenlerin yolun bir kısmını özel araçları ile kalan kısmınıda otobüsle gittikleri bilinmektedir. Buna göre, bu okuldaki öğretmen sayısı kaç- tır? A) 51 C) 48 D) 45 E) 44
1. Aşağıdaki şekilde boyalı olmayan kare sayısı her
defasında birer artan sayıda olacak şekilde bazı karelerin
içleri boyanmıştır.
00 ☐☐☐
0...0
A ve B iki küme olmak üzere s(A) = 3 ve s(B) = 4 şartına
uyan A ve B kümeleri tanımlanıyor.
AnBØ
olmak üzere, AB kümesinin eleman sayısı en çok
n olarak hesaplanıyor.
Yukarıda verilen örüntüde n elemanlı bir kümenin alt
küme sayısı kadar içi boyalı kare olduğuna göre, art
arda gelen herhangi iki boyalı kare arasında en çok
kaç tane boyalı olmayan kare vardır?
A) 24 B) 31
C) 48
D) 60
02
E) 63
2.2.2.2.2.2.2
Lise Matematik
Küme Problemleri
1. Aşağıdaki şekilde boyalı olmayan kare sayısı her defasında birer artan sayıda olacak şekilde bazı karelerin içleri boyanmıştır. 00 ☐☐☐ 0...0 A ve B iki küme olmak üzere s(A) = 3 ve s(B) = 4 şartına uyan A ve B kümeleri tanımlanıyor. AnBØ olmak üzere, AB kümesinin eleman sayısı en çok n olarak hesaplanıyor. Yukarıda verilen örüntüde n elemanlı bir kümenin alt küme sayısı kadar içi boyalı kare olduğuna göre, art arda gelen herhangi iki boyalı kare arasında en çok kaç tane boyalı olmayan kare vardır? A) 24 B) 31 C) 48 D) 60 02 E) 63 2.2.2.2.2.2.2